XVI GDAŃSKIE SPOTKANIA Z ETYKĄ LEKARSKĄ

ORGANIZATORZY

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich, Oddział Gdańsk

Towarzystwo Internistów Polskich, Oddział Gdańsk

Komisja Etyki Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku

Firma Polpharma

XVI GDAŃSKIE SPOTKANIA Z ETYKĄ LEKARSKĄ

„Sztuka w medycynie – piękno w sztuce”

4 listopada 2017 roku (sobota)

Miejsce obrad

Aula im. prof. Olgierda Narkiewicza w Atheneum Gedanense Novum

Gdański Uniwersytet Medyczny

(al. Zwycięstwa 41-42, wejście od ul. M. Skłodowskiej-Curie)

ZAPROSZENIE

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich, Oddział Gdański

zaprasza na konferencję

„Sztuka w medycynie – piękno w sztuce”

w dniu 4 listopada 2017 roku (sobota)

w Auli im. prof. Olgierda Narkiewicza w Atheneum Gedanense Novum

PROGRAM KONFERENCJI

9:00 Msza św. w kościele p.w. MB Częstochowskiej (Pallotyni)

Ks. Błażej Kwiatkowski – Duszpasterz Służby Zdrowia

10:10-10:15 Powitanie gości – dr n. med. Elżbieta Krzymińska-Stasiuk

10:15 -10:45 Prezentacja Nowej Karty Pracowników Służby Zdrowia opracowana przez Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Watykan 2016 Ks. dr Arkadiusz Zawistowski – Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia

10:45 – 11:30 Praktyczny wymiar Nowej Karty w zawodach medycznych – trójgłos lekarza, pielęgniarki i farmaceuty prof. dr hab. Zbigniew Zdrojewski, mgr piel Anna Czarnecka, prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska

11:30 – 11:45 Dyskusja, wymiana poglądów

11:45 – 12:15 Przerwa na kawę

Rozpoczynamy cykl spotkań ze sztuką

12:15 – 13:15 „Wielka Tajemnica: najpiękniejsze Zwiastowania w malarstwie europejskim” – mgr Małgorzata Paszylko-Glaza

13:15 -13:30 Zakończenie

Sprawy organizacyjne