93. OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA

93. OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA
Jasna Góra 27-28 maja 2017 r.

Odpowiedzialni:
Duszpasterze i Pracownicy Służby Zdrowia z Archidiecezji Gdańskiej i Diecezji Pelplińskiej

27 maja 2017 roku – sobota

21.00 Apel Jasnogórski w Kaplicy Cudownego Obrazu – bp Stefan Regmunt
21.30 Droga Krzyżowa na Wałach (przynosimy świece).
23.00 Eucharystia i nocne czuwanie w Kaplicy Cudownego Obrazu – przewodniczenie – Archidiecezja Gdańska i Diecezja Pelplińska

28 maja 2017 roku – niedziela

Aula im. O. Augustyna Kordeckiego
8.45 Modlitwa poranna – ks. Arkadiusz Zawistowski – Krajowy duszpasterz Służby Zdrowia

Wystąpienia zaproszonych Gości

9.15 Konferencja: Wsparcie duchowe w wypaleniu zawodowym
– dr n. med. Dominik Krzyżanowski, Wrocław Szczyt Jasnogórski

10.45 Przywitanie Pielgrzymów i pocztów sztandarowych

11.00 UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA
– przewodniczenie i Słowo Boże – bp Wiesław Szlachetka Archidiecezja Gdańska
– słowo wprowadzenia – bp Stefan Regmunt
– akt zawierzenia Polskiej Służby Zdrowia Matce Bożej
– przedstawiciele zawodów medycznych