Konferencja Episkopatu Polski

Subskrybuj Kanał Konferencja Episkopatu Polski
Konferencja Episkopatu Polski
Zaktualizowano: 23 minuty 49 sekund temu

Medal dla nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej

wt., 06/05/2018 - 11:58

Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, odznaczył medalem Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis (za wybitne zasługi dla archidiecezji poznańskiej) Antoniego Marcinka, nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej w parafii w Bukówcu Górnym.

Podczas Mszy Świętej, 2 czerwca 2018, roku ustanowiono nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Na prośbę ks. Krystiana Sammlera abp Stanisław Gądecki odznaczył medalem Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis (za wybitne zasługi dla archidiecezji poznańskiej) Antoniego Marcinka, który przez wiele lat wzorowo i zaangażowaniem podejmował funkcję nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej w parafii w Bukówcu Górnym.

Za: www.archpoznan.pl

Trwa finał 22. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

wt., 06/05/2018 - 11:23

W Niepokalanowie trwa dwudniowy finał XXII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. W ostatecznych eliminacjach spotyka się 118. finalistów – przedstawicieli każdej diecezji, wyłonionych w ramach wcześniejszych etapów konkursu z prawie 30 000 wszystkich uczestników.

Na program tegorocznego finału konkursu biblijnego złożyły się eliminacje testowe, do których w poniedziałek przystąpili wszyscy finaliści oraz część ustna, zaplanowana na drugi dzień pobytu w Niepokalanowie. Do decydującego etapu może awansować 7 uczestników, którym najlepiej powiedzie się w teście. Spośród nich, na podstawie losowanych zestawów pytań, komisja konkursowa wyłoni troje zwycięzców tegorocznego konkursu.

W dniu dzisiejszym finaliści zwiedzili z przewodnikami Niepokalanów, a o godz. 11.00 wezmą udział w Eucharystii, którą w bazylice NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask będzie sprawował bp Stanisław Stefanek, biskup senior diecezji łomżyńskiej.

Po Mszy św. w auli św. Bonawentury nastąpi odczytanie protokołu części pisemnej konkursu i siedmioro wyłonionych na jej podstawie uczestników przystąpi do części ustnej, by rywalizować o miejsca na podium. Zakres pytań finałowych obejmie Księgę Psalmów oraz dwa listy św. Pawła – do Filipian i do Galatów wraz z wprowadzeniami, przypisami i słownikiem pojęć.

Najlepsi mają szansę na zdobycie indeksów uprawniających do podjęcia studiów w wielu renomowanych uczelniach wyższych, bez egzaminów wstępnych, na kilkunastu kierunkach, takich jak: teologia i filozofia, ale również politologia, dziennikarstwo, socjologia czy matematyka. Laureaci razem z katechetami udadzą się także na zagraniczne pielgrzymki, m.in. do Ziemi Świętej oraz szlakiem św. Pawła do Grecji. Fundatorem głównych nagród w finale jest firma Grupa INCO SA. i Biuro Podróży TRYNITY.pl

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej należy do sztandarowych działań Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” i stanowi konkretną formę dotarcia ze słowem Bożym do szerokiego grona młodych. – Konkurs zawiera w sobie wiele elementów, w świetle których można zupełnie inaczej spojrzeć na misję, cele i zadania Stowarzyszenia. Wielokrotnie podkreślałem, że to jest bardzo cenna część naszej działalności w wymiarze ewangelicznego apostolstwa. Przy konkursie tworzyły się wyjątkowe osobowości, które dziś dla Kościoła, Polski i Stowarzyszenia robią wiele – mówi Sławomir Józefiak, wiceprzewodniczący organizacji, pomysłodawca konkursu.

Formuła konkursowa zakłada zdobycie finałowego podium. Organizatorzy podkreślają jednak, że prawdziwie zwycięzcą jest każdy, kto sięgnął po Słowo Boże, zachwycił się nim i czyni zeń treść swojego życia. Wielokrotnie nawołuje do tego papież Franciszek. – Gorąco zachęcam do częstego odczytywania na nowo tych wspaniałych tekstów biblijnych, zapamiętania ich, modlenia się nimi, usiłowania, by wprowadzać je w życie. Będą dla nas dobrem, sprawią, że będziemy naprawdę szczęśliwi – pisze Ojciec Święty w adhortacji apostolskiej Gaudete et exsultate. Tak też do konkursu biblijnego podchodzą koordynatorzy z „Civitas Christiana”, którzy obok eliminacji proponują uczestnikom udział w warsztatach biblijnych, nabożeństwach Słowa Bożego czy spotkaniach z ludźmi, którzy swoje życie oparli na Ewangelii.

Marcin Kluczyński

Akta Konferencji Episkopatu Polski

wt., 06/05/2018 - 11:18

Bp Wiesław Śmigiel Rycerzem Kolumba

wt., 06/05/2018 - 10:31

Biskup toruński Wiesław Śmigiel został Rycerzem Kolumba. 29 maja hierarcha uczestniczył w uroczystej ceremonii przyjęcia razem z czterema innymi mężczyznami. Dołączył tym samym do ponad 5 tysięcy mężczyzn z Polski i 1,95 miliona z całego świata zaangażowanych w realizację idei Miłosierdzia, Jedności, Braterstwa i Patriotyzmu – czterech podstawowych Zasad Rycerzy Kolumba.

„W naszych szeregach jest miejsce dla każdego wierzącego mężczyzny. Codziennie w całym kraju przyłączają się do nas nowe osoby, które chcą razem z nami realizować dzieła miłosierdzia i służyć Kościołowi” – mówił Tomasz Wawrzkowicz podczas niedawnej konferencji prasowej zorganizowanej w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. „Dzięki temu z każdym dniem możemy czynić więcej dobra i robić to skuteczniej” – dodał.

Bp Śmigiel dołączył do szeregu polskich hierarchów zaangażowanych w rozwój tej organizacji w naszym kraju. Pierwszym Kapelanem Stanowym, czyli duszpasterzem Rycerzy Kolumba w Polsce był śp. kard. Franciszek Macharski. Obecnie funkcję tę pełni abp Wacław Depo. Rycerzami Kolumba są również m.in.: kard. Stanisław Dziwisz, kard. Kazimierz Nycz, abp Grzegorz Ryś, bp Grzegorz Kaszak, bp Jan Wątroba, bp Jan Piotrowski i bp Piotr Turzyński.

Rycerze Kolumba są międzynarodową organizacją katolickich mężczyzn. Działają w kilkunastu państwach świata i gromadzą w swoich szeregach ponad 1,95 miliona członków. W Polsce obecni są od ponad 11 lat i liczą ponad 5 tys. członków działających w 104 radach na terenie 28 diecezji.

Zasadami Rycerzy Kolumba są miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm. Organizację założył ks. Michael McGivney, który w 1882 r. w New Haven w Stanach Zjednoczonych zgromadził grupę mężczyzn pragnących wspierać się wzajemnie i formować w wierze katolickiej. 15 marca 2008 roku Benedykt XVI zatwierdził dekret o heroiczności cnót Sługi Bożego ks. McGivney’a.

Przewodniczący Episkopatu: prawdziwa wolność człowieka realizuje się za sprawą odnowy sumień

pon., 06/04/2018 - 10:20

„Kościół wiedział wtedy i dzisiaj, że prawdziwa wolność człowieka i społeczeństwa realizuje się zawsze za sprawą odnowy sumień. Sama niepodległość, czy zmiana struktur społecznych, gospodarczych czy ekonomicznych, choć ważna, może stać się niewykorzystaną szansą, jeśli nie stają za nią ludzie sumienia” – mówił abp Stanisław Gądecki 3 czerwca w Poznaniu podczas spotkania modlitewno-patriotycznego, przy ołtarzu wizualizującym Pomnik Wdzięczności.

Monument został zbudowany w Poznaniu ze składek społeczeństwa polskiego w 1932 r. jako wotum wdzięczności za odzyskaną przez Polskę niepodległość.

Wydarzenie zorganizowano z okazji 21. rocznicy pobytu św. Jana Pawła II w Poznaniu, 2. rocznicy poświęcenia figury Chrystusa z odbudowywanego Pomnika Wdzięczności oraz w ramach obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego i 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystość, którą rozpoczęło wystawienie Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezus i Akt poświęcenia i oddania Sercu Jezusowemu, odbyła się wzdłuż linii brzegowej Jeziora Maltańskiego w miejscu, gdzie ma stanąć odbudowany Pomnik Wdzięczności.

Metropolita poznański w swoim słowie przypomniał, że Kościół był jedyną strukturą działającą nieprzerwanie, w czasie gdy brakowało struktur państwa polskiego.

„Poważny był wkład duchowieństwa w naukę i kulturę polską, ale ważniejszą od przekazywania przez polskie duchowieństwo wiedzy o historii Polski, ważniejszą od walki o zachowanie języka ojczystego, od propagowania działalności gospodarczej i stowarzyszeniowej była praca Kościoła nad świętością ludu polskiego” – zauważył przewodniczący KEP.

Abp Gądecki zwrócił uwagę na potrzebę prawdziwie twórczej wolności, która „buduje nasze człowieczeństwo i prawdziwe więzy międzyludzkie, buduje i jednoczy a nie dzieli”.

„W sercu człowieka wpisane jest przez Boga prawo, wobec którego posłuszeństwo stanowi o jego godności i według którego będzie sądzony. Przyzwolenie na łamanie tego prawa przez prawo stanowione w ostatecznym rozrachunku zawsze obraca się przeciw czyjejś wolności i godności” – stwierdził metropolita poznański.

Podkreślił, że światu, Europie i Polsce potrzeba dziś jednoczącej wolności.

Przewodniczący KEP stwierdził, że zadanie budowania wolność narodu na fundamencie Bożej prawdy w jedności i zgodzie okazało się trudne dla wielu, dlatego że zmieniła się sytuacja duchowa Europy.

„Idee, obyczaje i normy kulturowe zdają się być dzisiaj zaprzeczeniem tego, co obowiązywało jeszcze pół wieku temu. Dokonano rewolucyjnej zmiany kultury, z której uczyniono narzędzie ideologii. Cała energia jest przeznaczona na zniszczenie tradycyjnych struktur, które mają rzekomo człowieka zniewalać i alienować” – zauważył metropolita poznański.

Zaznaczył, że kulturę wyrzeczenia oraz ideały ma zastąpić kultura natychmiastowego spełnienia i przyjemności, a religię próbuje się zredukować do strefy prywatnej.

„Europa stała się miejscem miękkiej presji totalitaryzmu. Ideologia stała się świeckim odpowiednikiem religii, mającym odpowiadać na wszystkie pytania człowieka i projektującym ziemskie zbawienie” – przekonywał przewodniczący KEP.

Metropolita poznański podkreślił, że w 100. rocznicę odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny trzeba podziękować za to wydarzenie Panu Bogu i okazać wdzięczność ludziom, którzy na różne sposoby, słowem i czynem, wywalczyli niepodległość, płacąc wielką daninę krwi.

Przewodniczący KEP przypomniał też słowa św. Jana Pawła II na temat wymowy Pomnika Wdzięczności, wypowiedziane 21 lat temu, w czasie drugiego pobytu papieża Polaka w Poznaniu.

„Tu, na tym miejscu na pl. Mickiewicza stał kiedyś pomnik Najświętszego Serca Jezusa –widomy znak zwycięstwa odniesionego dzięki wierze i nadziei. Pomnik ten był wzniesiony ze składek całego społeczeństwa jako wotum dziękczynne za odzyskanie wolności. Odrodzona Polska skupiła się przy Sercu Jezusa, aby z tego źródła miłości ofiarnej czerpać siłę do budowania przyszłości Ojczyzny, na fundamencie Bożej prawdy w jedności i zgodzie” – mówił abp Gądecki, przywołując słowa papieża Polaka.

„Pomnik nie przypomina historii, ale stawia nam zadanie. Za późno to zrozumieliśmy, trwało to wiele lat, ale w momencie, kiedy to zrozumieliśmy, przystąpiliśmy do działania” – zaznaczył w swoim przemówieniu prof. Stanisław Mikołajczak. Przewodniczący Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności przypomniał też, że w Poznaniu stoi poświęcona 3 czerwca 2016 r. figura Chrystusa, stanowiąca główną część Pomnika Wdzięczności.

„To jest przestrzeń, którą wybraliśmy na miejsce lokalizacji odbudowanego Pomnika Wdzięczności. Ten pomnik tutaj stanie, 70 m dalej w stronę kościoła św. Jana Jerozolimskiego. To jest realizacja wielkiego wyzwania Jana Pawła II” – podkreślił prof. Mikołajczak.

Część artystyczną wydarzenia poprowadził Aleksander Machalica, aktor Teatru Nowego w Poznaniu. Uczestnicy spotkania wysłuchali koncertu premierowych pieśni i piosenek o Powstaniu Wielkopolskim i Pomniku Wdzięczności autorstwa poznańskiej poetki Teresy Tomsi i poznańskiego kompozytora Mariusza Matuszewskiego w wykonaniu Reprezentacyjnej Orkiestry Sił Powietrznych pod batutą mjr. Pawła Joksa, Chóru Kameralnego Dysonans pod dyrekcją prof. Magdaleny Wdowickiej–Mackiewicz, Kapeli zza Winkla pod kierownictwem Bogdana Górnego i solistów Opery Poznańskiej Rafała Korpika, Michała Marca i Marka Szymańskiego.

Patronat honorowy nad uroczystością objęli: abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, oraz Zbigniew Hoffmann, wojewoda wielkopolski.

Pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu, zwany także Pomnikiem Wdzięczności lub Pomnikiem Chrystusa Króla, usytuowany był na dzisiejszym pl. A. Mickiewicza. Był wotum społeczeństwa za odzyskaną niepodległość przez Polskę. Istniał w latach 1932-1939. Pomysł jego budowy zrodził się w 1920 r. na Zjeździe Katolickim w Poznaniu. W 1930 r. uzyskano pozwolenie na budowę i przystąpiono do prac budowlanych. Pomnik odsłonięto 31 października 1932 r. Uroczystościom, w których uczestniczyło tysiące poznaniaków, przewodniczył kard. August Hlond, Prymas Polski.

Monument miał formę łuku triumfalnego. Od strony frontowej w środkowej wnęce znajdowała się odlana z brązu czterometrowa figura Chrystusa Króla autorstwa Marcina Rożka. Na pomniku wyryto napisy: „Sacratissimo Cordi – Polonia Restituta” (Najświętszemu Sercu – Polska Wskrzeszona) oraz „Błogosław Panie naszej polskiej ziemi”. Dzisiaj w tym miejscu stoi pomnik Poznańskich Krzyży.

W lutym 2012 r. zawiązał się Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności w Poznaniu, który za cel stawia sobie odbudowanie tego wotum wdzięczności za odzyskaną niepodległość.

Dwa lata temu, 3 czerwca, abp Stanisław Gądecki poświęcił ponadpięciometrową figurę Jezusa, stanowiącą główną część Pomnika Wdzięczności. Figura stoi przed kościołem pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana na poznańskich Jeżycach. Odlana ponownie z brązu figura Chrystusa została wykonana w pracowni rzeźbiarskiej w podkrakowskich Szczyglicach. Miała ona zostać uroczyście wwieziona do miasta i ulokowana tymczasowo na pl. Mickiewicza, a następnie przeniesiona na swoje docelowe miejsce przy ul. Jana Pawła II nad Maltą, o co od lat zabiega Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności w Poznaniu. Wówczas jednak prezydent miasta Jacek Jaśkowiak odmówił zgody na zorganizowanie w tym miejscu czasowej wystawy „Wdzięczni za niepodległość” dotyczącej historii Pomnika Wdzięczności i jego odbudowy oraz nie zezwolił na ustawienie figury Chrystusa.

msz/ KAI

Zdjęcie ilustracyjne: www.pomnikwdziecznosci.pl

Spotkanie z s. Bertą Hernandez, świadkiem porwania pierwszych polskich błogosławionych misjonarzy-męczenników

pon., 06/04/2018 - 10:12

Na początku czerwca na zaproszenie franciszkanów do Polski po raz pierwszy przyleci s. Berta Hernandez. Peruwiańska zakonnica była świadkiem porwania i wywiezienia na miejsce egzekucji pierwszych polskich błogosławionych misjonarzy-męczenników: Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka. Od początku ewangelizowała z franciszkanami w Andach.

Na początku czerwca na zaproszenie franciszkanów do Polski po raz pierwszy przyleci s. Berta Hernandez. Peruwiańska zakonnica była świadkiem porwania i wywiezienia na miejsce egzekucji pierwszych polskich błogosławionych misjonarzy-męczenników: Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka. Od początku ewangelizowała z franciszkanami w Andach.

W środę 6 czerwca o godz. 10:00 w Bazylice Franciszkanów w Krakowie przy relikwiach Męczenników (Kaplica Męki Pańskiej) odbędzie się spotkanie z Siostrą dla dziennikarzy. Zapewniamy tłumacza, byłego misjonarza i przyjaciela Błogosławionych.

Ponadto dziennikarze mogą wziąć udział w otwartych spotkaniach siostry Berty z Polakami. Oto ich dni i miejsca:

  • Niedziela, 3 czerwca, g. 12.00, Zawada k. Tarnowa, rodzinna miejscowość bł. Zbigniewa (Msza św. i Memoriał).
  • Wtorek, 5 czerwca, g. 18.00, Bazylika Franciszkanów w Rychwałdzie k. Żywca (Msza św.)
  • Czwartek, 7 czerwca, g. 16.30, Bazylika Franciszkanów w Krakowie (Msza św. w liturgiczne wspomnienie bł.bł. Zbigniewa i Michała)
  • Niedziela, 10 czerwca, godz. 11.30, 13.00, 18.30, Kościół Franciszkanów w Legnicy (świadectwo po mszach św.)
  • Poniedziałek, 11 czerwca, g. 18.00, Kościół Franciszkanów we Wrocławiu (Msza św.).

O. Jan Maria Szewek OFMConv/ www.diecezja.pl

Ogólnopolskie kościelne dziękczynienie za niepodległość w Warszawie

ndz., 06/03/2018 - 13:09

„Dziękujemy za Niepodległość” to hasło ogólnopolskiego kościelnego dziękczynienia za niepodległość, które miało miejsce w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, 3 czerwca. Uroczystość z udziałem Konferencji Episkopatu Polski i najwyższych władz państwowych i samorządowych odbyła się w ramach XI Święta Dziękczynienia. Honorowymi gośćmi byli w tym roku kombatanci.

Przed Mszą Świętą przeszła piesza pielgrzymka z relikwiami św. Faustyny Kowalskiej z Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej, do której relikwie Świętej zostały uroczyście wprowadzone. Nieprzypadkowo na tegoroczne uroczystości, przypadające w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, wybrano relikwie Świętej Siostry Faustyny, która zanotowała na kartach „Dzienniczka”, że codziennie modli się w intencji Ojczyzny.

Uroczystej Eucharystii w samo południe przewodniczył Prymas Polski, abp Wojciech Polak. Aktu Dziękczynienia i Zawierzenia Opatrzności Bożej dokonał kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Mszę Świętą koncelebrowali biskupi z Polski i zagranicy. W homilii abp. Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, podkreślił wartość świętowania, nawiązując do dziękczynienia za 100-lecie niepodległości. Abp Ryś odniósł się również do daru wolności i umiejętności dzielenia się tym darem z innymi;  prosił również, aby nie bać się wolności drugich. Wspomniał także o solidarności, która stworzyła naszą wolność. „Wiara w wolność to wiara w drugiego człowieka” – powiedział abp Ryś. „Mamy nie tylko prawo, ale i obowiązek dziękować Bogu za niepodległą Polskę” – podsumował metropolita łódzki.

Prezydent RP Andrzej Duda, abp Wojciech Polak i kard. Kazimierz Nycz zapalili świecę niepodległości – dar Piusa IX. Życzeniem papieża było, aby zapalono ją w wolnej Warszawie. Ogień pochodził z grobu Nieznanego Żołnierza.

Po południu zostało otwarte tradycyjne miasteczko dla dzieci z grą terenową dla rodzin „Tropem świętych do skarbu wolności”, a następnie odbył się tradycyjny festiwal muzyczny „Moc Dobra”.

Zapraszając na uroczystości kard. Kazimierz Nycz metropolita warszawski powiedział, że „dziękujemy Bogu nie tylko w Sanktuarium Bożej Opatrzności na warszawskim Wilanowie, ale i we wszystkich polskich parafiach za to, że wyprowadził nas „ręką mocną i wyciągniętym ramieniem” z niewoli do wolności. Radosnym sercem dziękujemy za niepodległość, którą cieszy się nasze pokolenie, a o którą przez ponad 123 lata musiały walczyć pokolenia nas poprzedzające”.

Ogólnopolskie kościelne dziękczynienie za niepodległość jest świętowane w różnych miejscach Polski. I tak uroczystości były już w Gnieźnie 28-29 kwietnia i w Krakowie 13 maja, przy relikwiach patronów Polski – św. Wojciecha i św. Stanisława. 3 maja dziękowano za Niepodległą na Jasnej Górze, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. 3 czerwca jest dziękczynienie w Warszawie, a 11 ogólnopolskie kościelne dziękczynienie za niepodległość będzie w każdej diecezji, ale uroczystości centralne odbędą się w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

BP KEP

Przewodniczący Episkopatu wziął udział w Spotkaniu Młodych Lednica 2000

ndz., 06/03/2018 - 10:44

85 000 młodych ludzi wzięło udział w 22. spotkaniu Lednica 2000, które odbyło się 2 czerwca pod hasłem „Jestem”. Już tradycyjnie wziął w nim udział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

>>Fotorelacja

Oficjalnie Spotkanie Młodych na Polach Lednickich rozpoczęła procesja z relikwiami, w której wzięli udział m.in. prezydent RP Andrzej Duda, prymas Polski abp Wojciech Polak oraz przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. W tym roku z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości prezydent Andrzej Duda przekazał uczestnikom polskie flagi.

Prymas Polski abp Wojciech Polak podkreślił, że bardzo cieszy się, że młodzież po raz kolejny tak licznie gromadzi się na Polach Lednickich. „Cieszę się, że przybywamy tutaj jak do źródła. O. Jan mówił nam, że można sobie wyobrazić Chrystusa, który tak, jak w Galilei kroczy po wodach jeziora galilejskiego, tak przychodzi tutaj także wodami jeziora lednickiego. Przychodzimy, by spotkać Jezusa, by powiedzieć głośno dzisiaj „Panie, oto jestem!” – powiedział metropolita gnieźnieński.

Prezydent podziękował młodzieży, że przyjęła od niego flagi. „Zabierzcie je ze sobą do domu, miejcie je, szanujcie. O to proszę. Ale proszę też, żebyście ich używali. Nasze biało-czerwone barwy, tak drogie, eksponowali wtedy, kiedy są ważne momenty dla was, dla naszej ojczyzny, dla naszej historii, dla naszej tożsamości. Także w tych chwilach, kiedy się modlimy, bo mamy za sobą 1050 lat tradycji chrześcijańskiej, naszej historii budowania polskiego narodu i polskiego państwa. Dlatego wam dziękuję, że tu przychodzicie i się modlicie tak, jak nam ta tradycja nakazuje od 1050 lat w tym niezwykłym miejscu – miejscu, w którym bije historyczne serce naszej ojczyzny” – powiedział prezydent Andrzej Duda.

Mszy Św. przewodniczył abp Wojciech Polak, a homilię wygłosił abp Grzegorz Ryś, który podkreślił, że w centrum Kościoła znajduje się człowiek. „Jezus mówi: jestem przy tobie, jesteś w środku, jestem na tobie skupiony, patrzę w twoją duszę, Nie patrzę tylko po wierzchu. Patrzę co twoja choroba robi z twoją duszą. To znaczy postawić człowieka w środku – zobaczyć jego duszę, ocalić jego dusze, zobaczyć jego wnętrze, zobaczyć jego pragnienia, jego marzenia, jego nadzieje, które są przetrącone, bo nie może zrobić wielu rzeczy. Jezus widzi jego życie, przyszedł go zbawić, przyszedł żeby żył”.

diecezja.pl / KAI / BP KEP

fot. archpoznan.pl

379. Zebranie Plenarne Episkopatu w Janowie Podlaskim i Siedlcach 7-9 czerwca (zapowiedź)

ndz., 06/03/2018 - 09:41

Synod o młodzieży, ochrona danych osobowych i program duszpasterski na lata 2019-2022 to tematy 379. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbędzie się w dniach 7-9 czerwca w Janowie Podlaskim i Siedlcach. Jest ono połączone z Jubileuszem 200-lecia Diecezji Siedleckiej.

Ks. bp Marek Solarczyk, przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży i delegat ds. Powołań, przedstawi na jakim etapie znajdują się przygotowania do Synodu o Młodzieży, który odbędzie się jesienią w Watykanie. Księża Biskupi będą dyskutować o tym, co Kościół w Polsce i polska młodzież mogą wnieść do Synodu.

Na zebraniu plenarnym zostanie podjęta kwestia ochrony danych osobowych w Kościele w nawiązaniu do opublikowanego 30 maja b.r. Dekretu ogólnego ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim. Kościół podchodzi z wielką atencją do ochrony danych osobowych, w czym wyraża się również jego szacunek do wiernych. Dlatego kwestia ta jest tematem zebrania plenarnego KEP, podobnie jak była tematem zebrania Rady Stałej KEP. Jak ważna jest to problematyka ukazuje uruchomienie przez UKSW studiów podyplomowych z ochrony danych osobowych i informacji niejawnych.

Ponadto, ks. abp Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa, przedstawi założenia Programu Duszpasterskiego na lata 2019-2022. Zostaną również podjęte kwestie misyjne, m.in. 50-lecia obecności księży Fidei Donum w Zambii. Księża Fidei Donum to diecezjalni misjonarze, którzy opuszczają na jakiś czas swoją rodzimą diecezję, by udać się na misje.

Przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki przedstawi stan przygotowań do spotkania Przewodniczących Konferencji Episkopatów Europy, które odbędzie się w dniach 12-16 września w Poznaniu. Celem spotkania będzie dogłębne zbadanie roli katolickiego wolontariatu w społeczeństwie europejskim i ewangelizacji pokoleń młodych ludzi.

W obrady biskupów wpisane będą obchody 200. rocznicy istnienia Diecezji Siedleckiej. W ramach obchodów zostanie nadany tytuł Bazyliki Mniejszej Kolegiacie Świętej Trójcy w Janowie Podlaskim z udziałem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce abp. Salvatore Pennacchio.

Na zakończenie zebrania plenarnego 9 czerwca biskupi sprawować będą Eucharystię w Katedrze Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach. Eucharystii dziękczynnej za 200-lecie diecezji siedleckiej przewodniczył będzie Prymas Polski abp. Wojciech Polak.

***
Dla dziennikarzy:

Briefing prasowy odbędzie się w czwartek 7 czerwca o godz. 10.30 w budynku obrad w Janowie Podlaskim.

Na zakończenie obrad, w piątek 8 czerwca, odbędzie się konferencja prasowa o godz. 15.15.

BP KEP

85.000 młodych na Polach Lednickich

ndz., 06/03/2018 - 09:21

85.000 młodych wzięło udział w 22. spotkaniu Młodych na Lednicy, pod hasłem „Jestem”. Spotkanie zakończyło się tradycyjnym przejściem przez Bramę III Tysiąclecia.

Oficjalnie Spotkanie Młodych na Polach Lednickich rozpoczęła procesja z relikwiami, w której wzięli udział m.in. prezydent RP Andrzej Duda, Prymas Polski abp Wojciech Polak oraz Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. W tym roku z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości prezydent Andrzej Duda przekazał uczestnikom polskie flagi.

Prymas Polski, abp Wojciech Polak podkreślił, że bardzo cieszy się, że młodzież po raz kolejny tak licznie gromadzi się na Polach Lednickich. „Cieszę się, że przybywamy tutaj jak do źródła. O. Jan mówił nam, że można sobie wyobrazić Chrystusa, który tak, jak w Galilei kroczy po wodach jeziora galilejskiego, tak przychodzi tutaj także wodami jeziora lednickiego. Przychodzimy, by spotkać Jezusa, by powiedzieć głośno dzisiaj „Panie, oto jestem!” – powiedział metropolita gnieźnieński.

Prezydent podziękował młodzieży, że przyjęła od niego flagi. „Zabierzcie je ze sobą do domu, miejcie je, szanujcie. O to proszę. Ale proszę też, żebyście ich używali. Nasze biało-czerwone barwy, tak drogie, eksponowali wtedy, kiedy są ważne momenty dla was, dla naszej ojczyzny, dla naszej historii, dla naszej tożsamości. Także w tych chwilach, kiedy się modlimy, bo mamy za sobą 1050 lat tradycji chrześcijańskiej, naszej historii budowania polskiego narodu i polskiego państwa. Dlatego wam dziękuję, że tu przychodzicie i się modlicie tak, jak nam ta tradycja nakazuje od 1050 lat w tym niezwykłym miejscu – miejscu, w którym bije historyczne serce naszej ojczyzny” – powiedział prezydent Andrzej Duda.

Mszy Św. przewodniczył abp Wojciech Polak, a homilię wygłosił abp Grzegorz Ryś, który podkreślił, że w centrum Kościoła znajduje się człowiek. „Jezus mówi: jestem przy tobie, jesteś w środku, jestem na tobie skupiony, patrzę w twoją duszę, Nie patrzę tylko po wierzchu. Patrzę co twoja choroba robi z twoją duszą. To znaczy postawić człowieka w środku – zobaczyć jego duszę, ocalić jego dusze, zobaczyć jego wnętrze, zobaczyć jego pragnienia, jego marzenia, jego nadzieje, które są przetrącone, bo nie może zrobić wielu rzeczy. Jezus widzi jego życie, przyszedł go zbawić, przyszedł żeby żył”.

diecezja.pl / KAI / BP KEP

 

Polsko-niemiecka procesja Bożego Ciała

pt., 06/01/2018 - 22:47

W nadgranicznych miastach Zgorzelec i Görlitz odbyła się międzynarodowa procesja Bożego Ciała. Poprzedziła ją Msza św. w zgorzeleckim kościele św. Bonifacego. Mszy św. przewodniczył biskup Görlitz Wolfgang Ipolt.

„Dziś cały Kościół raduje się, że Chrystus pozostawił nam sakrament, poprzez który codziennie może przebywać pośród nas. Obecny jest w Najświętszym Sakramencie, który ustanowił dla nas z miłości i ofiary. Chcemy dać świadectwo wiary wszystkim mieszkańcom Zgorzelca i Görlitz, a także przez udział w procesji eucharystycznej wypraszać dla wszystkich Bożego błogosławieństwa” – mówił bp Ipolt.

Homilię w dwóch językach wygłosił biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski. Przypomniał w niej, że Eucharystia wychodzi z Tajemnicy Paschalnej. „Tajemnica zbawienia człowieka dokonuje się w jego życiu poprzez Boga. On zawarł tę tajemnicę w postaciach chleba i wina, w celebracji paschalnej, której nadał nowy sens. Te znaki to nie tylko obecność, ale i skuteczne działanie” – mówił.

Zachęcał też, aby przechodząc tego dnia z Najświętszym Sakramentem granicę państw, mieć świadomość, że to jest swego rodzaju perspektywa. „Pascha to jest przechodzenie: i tych granic ziemskich, i tej ostatecznej granicy, jaką jest grób, ale i tych wszystkich innych granic, które pojawiają się w naszym życiu” – wyjaśnił bp Kiernikowski. Wszystkim życzył też dobrego paschalnego życia.

Zwyczajem tych procesji stał się gest błogosławienia Najświętszym Sakramentem strony polskiej i niemieckiej na środku granicznego mostu im. św. Jana Pawła II przez obu biskupów.

Jak powiedział ks. Maciej Wesołowski, dziekan zgorzelecki, była to już 7 procesja eucharystyczna łącząca dwa miasta i dwa narody. Pierwsza, pod przewodnictwem kard. Henryka Gulbinowicza i biskupa Bernharda Huhna, odbyła się w 1991 roku. Od tego czasu takie procesje odbywają się co 4 lata.

Ks. Piotr Nowosielski

Dokument Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia nt. sportu

pt., 06/01/2018 - 13:38

„Dać z siebie to, co najlepsze”: Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia wręcza dzisiaj społeczności sportowej dokument przydatny do „budowania ludzkiego i coraz bardziej autentycznego sportu”.

Troska o sport nie jest niczym nowym w Kościele, który zawsze przejawiał szczególne zainteresowanie wszelkimi działaniami, które stawiają człowieka w centrum. W tym sensie tytuł dokumentu odsłania istotę i powód zainteresowania i zaangażowania Kościoła wobec sportu.

W centrum znajduje się bowiem człowiek, w swojej wyjątkowości stworzonej z ciała i ducha; trzeba, aby każda jego aktywność, w tym sport, była wspierana przez zestaw zalet i dobrych cech, które pozwalają nam wznieść się i nigdy nie wpaść w niebezpieczeństwa mogące zagrozić każdej ludzkiej działalności.

Pierwsza koncepcja, o której mowa, nieprzypadkowo dotyczy tego, aby „dawać z siebie wszystko”, co papież Franciszek wielokrotnie cytował w wielu swoich przemówieniach, zwłaszcza zapraszając młodych ludzi, aby „nie zadowalali się remisem” w życiu.

Sport opiera się na wartościach zaangażowania, poświęcenia, na idei pokonywania naszych granic ciężko pracując, bez oszukiwania, dążąc do zwycięstwa – ale nie za wszelką cenę – i jednocześnie ucząc się radzić sobie z porażką bez upadania.

Pięć sekcji składających się na dokument nie mają ambicji, by zrozumieć każdy aspekt różnorodnej aktywności sportowej, ale chcą zaoferować chrześcijańską perspektywę sportu, zwracając się do tych, którzy go uprawiają, do tych, którzy uczestniczą w nim jako widzowie, do tych, którzy przeżywają go jako technicy, sędziowie, trenerzy, rodziny, księża i parafie.

Pierwszy rozdział wyjaśnia powody, dla których Kościół interesuje się sportem i potrzebą duszpasterstwa sportu, pamiętając, że ten związek opiera się na trzech filarach: wysiłku fizycznym, koniecznym, aby sportowiec mógł wyrazić siebie, zaletach moralnych, które muszą wspierać jego zaangażowanie, pragnieniu pokoju, braterstwa i solidarności, jakie sport musi rozpowszechniać.

W drugim rozdziale dokument kreśli najważniejsze linie zjawiska sportowego i jego kontekstualizacji we współczesnym społeczeństwie: sport jako rodzaj stałej antropologicznej i powszechne zjawisko pozostające w zgodzie z prawie wszystkimi kulturami.

W trzecim rozdziale został pogłębiony temat znaczenia sportu dla człowieka. Zaczyna się od rozważań na tematy już znane katolickiej debacie na temat sportu (ciało-duch-dusza) w celu rozszerzenia perspektywy analizy na pewne cechy związane ze sportem; uczucia, które są częścią sportowego DNA i o których często się zapomina: duch poświęcenia, poczucie odpowiedzialności, szacunek dla zasad, umiejętność pracy w zespole, radość, odwaga, solidarność, harmonia.

Czwarty rozdział poświęcony jest otwartym wyzwaniom, pragnieniu wniesienia wkładu poprzez sport w promowanie autentycznych wartości, aby mogły dostarczyć każdemu sportowcowi dziedzictwo do pokonania wielu niebezpieczeństw, z którymi boryka się współczesny sport, takich jak doping, korupcja i bezwzględne chuligaństwo.

Piąty i ostatni rozdział poświęcony jest roli Kościoła jako rzecznika na tej ścieżce humanizacji poprzez sport. W domu, w rodzinie, w szkole, na siłowni, w parafii: wiele jest miejsc, w których wyraża się duszpasterstwo sportu, które pragnie rozwijać w każdej osobie, tej uprawiającej sport i tej kibicującej, ten zestaw dobrych cech i cnót, które charakteryzują dobrego sportowca, dobrego obywatela i dobrego chrześcijanina.

Aby uzyskać więcej informacji i pobrać pełny dokument: www.laityfamilylife.va

Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej

Papież o watykańskim dokumencie na temat sportu

pt., 06/01/2018 - 11:15

Stolica Apostolska opublikowała dokument na temat chrześcijańskiego rozumienia sportu. Towarzyszy mu list Papieża, w którym ukazane zostały główne zadania, które stawia przed sportem Kościół.

Dla sportowca chrześcijańskiego świętość polega na uprawianiu sportu w taki sposób, aby służył on spotkaniu, kształtowaniu osobowości, dawaniu świadectwa i głoszeniu radości z bycia chrześcijaninem pośród tych, którzy go otaczają – czytamy w papieskim liście o okazji ogłoszenia przez Stolicę Apostolską dokumentu o sporcie. Nosi on tytuł „Dać z siebie to, co najlepsze” i został wydany przez Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Ukazuje on chrześcijańskie rozumienie sportu i osoby ludzkiej, a także wyjaśnia, jaka jest rola Kościoła w świecie sportu i w jaki sposób sport może być narzędziem spotkania, formacji, misji i uświęcenia.

Franciszek szczegółowo omawia każde z tych zadań, poczynając od jego wymiaru wspólnotowego, który jednoczy ludzi ponad różnicami i staje się okazją do spotkania. Szczególną uwagę Papież poświęca wychowawczej roli sportu. Dobrze wiemy, w jaki sposób nowe pokolenia patrzą na sportowców i nimi się inspirują – pisze Ojciec Święty, wskazując jak ważne jest, by ci, którzy uprawiają sport byli także wzorem cnót.

Mówiąc z kolei o sporcie jako narzędziu misji i uświęcenia, Franciszek wspomina o uprawianiu sportu w duszpasterstwach młodzieży, parafiach, szkołach i stowarzyszeniach. Przyznaje, że jest to niekiedy jedyny sposób na otwarcie drogi do Chrystusa w tych miejscach i środowiskach, gdzie z różnych względów nie można Go głosić wprost. W takiej sytuacji osoby, które uprawiają sport w sposób zespołowy mogą przez świadectwo radości stać się posłańcami Dobrej Nowiny.

Vatican News

Sprecher der Polnischen Bischofskonferenz: #Prozession verbindet Millionen von Katholiken an Fronleichnamsfest

pt., 06/01/2018 - 07:05

Machen wir in den sozialen Medien ein Bild davon, wie wir das Fronleichnamsfest in unserer Ländern erleben. Teilen wir Bilder und Filme, die wir mit dem Hashtag #Prozession markieren – lädt der Sprecher der Polnischen Bischofskonferenz Pfr. Pawel Rytel-Andrianik ein. Letztes Jahr brachte diese Initiative 5 Millionen Polen zusammen. „Ich hoffe, dass dies auch dieses Mal der Fall sein wird“, sagt Pfr. Rytel-Andrianik. Wenn man sehen möchte, wie die Prozessionen in Polen sich präsentieren, sollte #Procesja (Prozession) angeben.

„Johannes Paul II. sagte, dass der Glaube gestärkt wird, wenn es weitergeleitet wird“ – erinnert der Sprecher des Episkopats. Er lädt dazu ein, die Erfahrung des Glaubens auf Facebook und Twitter zu teilen. „Das Fronleichnamsfest ist ein öffentliches Zeugnis unseres Glaubens. Wir können das auch in sozialen Medien tun. Indem wir Bilder und Filme mit dem Hashtag #Prozession teilen. Auf diese Weise werden wir ein Bild davon machen, wie wir dieses Fest in unserem Land erleben“ – betonte Pfr. Pawel Rytel-Andrianik.

Der Sprecher der Polnischen Bischofskonferenz sagte, dass das Fronleichnamsfest ist der Moment, in dem die Katholiken kommen in Prozessionen auf Straßen der Städte, um Jesus anzubeten und das Geheimnis der Gegenwart Jesu im Allerheiligsten zu meditieren.

„Das ist keine Demonstration, sondern das große Gebet der ganzen Kirche, das viele Menschen vereint, die in die Gemeinschaft kommen, um Jesus anzubeten und ihn in ihren Alltag einzuladen. Immerhin gehen die Prozessionen an unseren Wohn-, Arbeits- und Unterhaltungsorten vorbei. Wir können also sagen, dass das Fronleichnamsfest die Gegenwart Gottes in all unseren Angelegenheiten betonen soll. Wir können diese Erfahrung auch in den sozialen Medien teilen, indem wir während des Fronleichnamsfests und der Oktave dieses Hochfests Bilder und Filme mit dem Hashtag #Prozession veröffentlichen“ – betonte Pfr. Rytel-Andrianik.

Er fügte hinzu, dass frühere Initiativen dieser Art in den sozialen Medien sehr beliebt waren und gezeigt haben, dass es unter ihren Nutzern ein Bedürfnis gibt, die Erfahrung des Glaubens zu teilen. „Ein sehr wichtiger Aspekt solcher Initiativen ist die Tatsache, dass wir durch die Veröffentlichung von Bilder oder Filme, die zum Beispiel mit einem Smartphone aufgenommen werden, die Möglichkeit geben, an wichtigen religiösen Veranstaltungen teilzunehmen. Außerdem können diejenigen, die aus verschiedenen Gründen in Prozessionen nicht persönlich teilnehmen können, sich geistig verbinden“ – sagte der Sprecher des Episkopats.

Pressebüro der Polnischen Bischofskonferenz

Portavoce della Conferenza Episcopale Polacca: #Processione unisce milioni di cattolici alla Solennità del Corpus Domini

pt., 06/01/2018 - 07:02

Creiamo sui social media un’immagine di come viviamo la festa del Corpus Domini nei nostri Paesi. Condividiamo foto e video, contrassegnandoli con l’hashtag #Processione – incoraggia il portavoce dell’Episcopato polacco, P. Pawel Rytel-Andrianik. L’anno scorso l’iniziativa ha coinvolto 5 milioni di polacchi. “Spero che questa volta sarà similmente”, dice P. Rytel-Andrianik. Per vedere le processioni in Polonia, basta scrivere: #Procesja (processione).

“San Giovanni Paolo II ha detto che la fede si rafforza donandola” – ricorda il portavoce dell’Episcopato, invitando a condividere l’esperienza di fede anche su Facebook e su Twitter. “La festa del Corpus Domini è una testimonianza pubblica della nostra fede. Possiamo darla anche sui social media condividendo foto e video con l’hashtag #Processione. In questo modo, creeremo un’immagine di come viviamo questa festa nel nostro Paese” – sottolinea P. Pawel Rytel-Andrianik.

Il portavoce nota che la festa del Corpus Domini è il momento in cui i cattolici escono in processioni nelle strade delle città adorando Gesù e meditando il mistero della Sua presenza nel Santissimo Sacramento.

“Non è una semplice manifestazione, ma una grande preghiera di tutta la Chiesa, la quale unisce molte persone che, come una comunità, escono per adorare Gesù e per invitarlo alla loro vita quotidiana. Dopo tutto, le processioni passano accanto i nostri luoghi di abitazione, lavoro e intrattenimento. Quindi possiamo dire che la festa del Corpus Domini vuole sottolineare la presenza di Dio in mezzo a noi, in tutti i nostri affari. Possiamo condividere questa esperienza anche sui social media postando foto e video con l’hashtag #Processione durante la festa del Corpus Domini e l’ottava di questa solennità” – sottolinea P. Rytel-Andrianik.

Il portavoce aggiunge che le precedenti iniziative di questo tipo sui social media erano molto popolari e hanno dimostrato che tra i loro utenti c’è un bisogno di condividere l’esperienza della fede. “Un aspetto molto importante di tali iniziative è il fatto che pubblicando foto o registrazioni video, realizzate ad esempio con uno smartphone, diamo la possibilità di partecipare a importanti eventi religiosi. Inoltre, coloro che per vari motivi non possono partecipare personalmente a una processione possono unirsi spiritualmente. Questo è anche lo scopo dell’iniziativa #Processione su Twitter e Facebook” – nota il portavoce dell’Episcopato.

Ufficio Stampa della Conferenza Episcopale Polacca

Spokesman of the Polish Episcopate: #Procession connects millions of Catholics at Corpus Christi

pt., 06/01/2018 - 07:00

Let us create in social media an image of how we live in our countries the Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ (Corpus Christi). Let’s share photos and videos, marking them with the hashtag #Procession – encourages the spokesman of the Polish Bishops’ Conference, Fr. Pawel Rytel-Andrianik. Last year, the campaign brought together 5 million Poles. “I hope that this will be the same also this time”, says Fr. Rytel-Andrianik. If you want to see how the processions in Poland look like, write: #Procesja (procession).

“St. John Paul II said that faith is made stronger by transmitting it” – reminds the spokesman of the Polish Episcopate, inviting to share the experience of faith also on Facebook and on Twitter. “The feast of Corpus Christi is a public witness to our faith. We can do it also on social media by sharing photos and videos with the hashtag #Procession. In this way, we will create an image of how we live this Feast in our country” – emphasizes Fr. Pawel Rytel-Andrianik.

As the spokesman of the Polish Bishops’ Conference says, the Solemnity of Corpus Christi is the moment when Catholics go out in processions to the streets of cities adoring Jesus and considering the mystery of His presence in the Blessed Sacrament.

“This is not a mere manifestation, but a great prayer of the whole Church, uniting many people who as a community go out to worship Jesus and invite Him to their everyday life. After all, the processions pass through our places of residence, work, and entertainment. So we can say that the Solemnity of Corpus Christi emphasizes the presence of God in our midst, in all our matters. We can share this experience also in social media by posting photos or videos with the hashtag #Procession during the Solemnity Corpus Christi and the octave of this Feast” – points out Fr. Rytel-Andrianik.

He adds that previous campaigns of this type in social media were very popular and showed that among their users there is a need to share the experience of faith. “A very important aspect of such initiatives is the fact that by publishing photos or videos, made for example with a smartphone, we give the possibility of a kind of participation in important religious events. In addition, those who for various reasons cannot take part in a procession can connect spiritually. The #Procession on Twitter and Facebook has also this purpose”, emphasizes the spokesman of the Episcopate.

Press Office of the Polish Bishops’ Conference

Sekretarz Generalny KEP: Aborcja jest największym przestępstwem, które człowiek może popełnić

pt., 06/01/2018 - 02:08

W Dzień Dziecka 1 czerwca w polskich kościołach zostaną odprawione nabożeństwa przebłagalne za grzech aborcji. – To bardzo symboliczna zbieżność dat, bo mamy pierwszy czerwcowy piątek miesiąca, kiedy tradycyjnie przepraszamy w kościołach za grzechy. Tym razem jest to również Dzień Dziecka, kiedy szczególnie chcemy skupić się na grzechu aborcji – mówi „Niedzieli” bp Artur Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski.

Podczas modlitwy ekspiacyjnej będziemy przepraszać Pana Jezusa za największe z przestępstw, jakie od strony moralnej człowiek może popełnić, bo przecież aborcja jest zabójstwem najbardziej niewinnej istoty ludzkiej. Według biskupa Mizińskiego piątek 1 czerwca i Dzień Dziecka jest idealną okazją, aby modlić się w intencji tych dzieci, które są zabijane. – Tego dnia świętujemy życie młodego człowieka, ale naszym obowiązkiem jest również pamiętanie o tych, którym ze względu na niechęć innych ludzi i prawodawstwo, które zezwala na ich zabijanie, nie daliśmy szansy, by mogły świętować Dzień Dziecka, bo zostały uśmiercone w łonach matek – podkreśla bp Miziński.

Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski w rozmowie z „Niedzielą” odniósł się także do dyskusji, która się obecnie toczy w Polsce. – Przecież prawo do życia, jest podstawowym prawem człowieka. Mówienie o innych prawach jest możliwe tylko wtedy, gdy mamy zagwarantowaną prawną ochronę życia człowieka – mówi bp Artur Miziński, który jest profesorem nauk prawnych. – To nie jest kwestia katolicyzmu i chrześcijaństwa, ale podstawa wszelkich praw człowieka. Jeżeli kwestionuje się prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, to trudno jest mówić, że jakiekolwiek inne prawodawstwo stanowione jest dla człowieka.

Za: www.niedziela.pl

>TEKST MODLITWY

Zdjęcie ilustracyjne: Fotolia

Biskupi podczas uroczystości Bożego Ciała

pt., 06/01/2018 - 00:49

Obrona życia poczętego, potrzeba jedności i solidarności z najbardziej potrzebującymi, 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości oraz trwający rok duszpasterski poświęcony Duchowi Świętemu to główne tematy poruszane przez biskupów w homiliach wygłoszonych podczas centralnych procesji Bożego Ciała. W czwartek, 31 maja przeszły ona licznie ulicami polskich miast. Towarzyszyła im akcja #Procesja w mediach społecznościowych.

„Nie przychodzimy na Eucharystię tylko po to, by wypełnić jakiś obowiązek, zachować prawo, nie zgrzeszyć. Chrześcijanie przychodzą na Eucharystię, aby uczestniczyć w męce i zmartwychwstaniu Jezusa, a następnie żyć bardziej jako chrześcijanie” – mówił Prymas Polski abp Wojciech Polak w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w Gnieźnie. Podczas Mszy św. podkreślał, że jesteśmy wezwani do tego, aby być oczami, sercem i ręką Jezusa, kochać potrzebujących pojednania i miłosierdzia, pomagać chorym na ciele i duchu, dziś zwłaszcza osobom niepełnosprawnym i wszystkim poszukującym wsparcia i otuchy.

O tym, że wynik referendum w Irlandii winien skłonić Polaków do jeszcze intensywniejszej obrony życia, „aby ta sytuacja nie powtórzyła się w naszej Ojczyźnie, by życie było bardziej chronione, wspomagane i promowane” – mówił podczas procesji Bożego Ciała w Poznaniu przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki. Zaznaczył on, że współczesna nauka nie dostarcza jakichkolwiek argumentów zwolennikom aborcji. Podkreślał też potrzebę jedności i dążenia do niej ponad podziałami oraz wspólnego działania na rzecz dobra.

„Procesja Bożego Ciała to pełne wdzięczności wysławianie Chrystusa za cud Eucharystii dokonany w Wieczerniku, ale to także publiczne i uroczyste zdążanie za Chrystusem, który karmi nas swoim Ciałem i swoją Krwią, abyśmy nie ustali w drodze i mogli dojść do domu Ojca bogatego w miłosierdzie. Procesja Bożego Ciała to doświadczenie jedności Kościoła i zarazem szczególne doświadczenie wpisane jakże głęboko w naszą polską tradycję, tradycję polskiego narodu” – mówił w Krakowie abp Marek Jędraszewski. Metropolita krakowski wezwał wiernych do tego, by tegoroczna procesja Bożego Ciała stała się dziękczynieniem za wolną Polskę oraz modlitwą za naszą ojczyznę.

W roku 100-lecia odzyskania niepodległości głównym motywem czterech ołtarzy w archidiecezji warszawskiej był obraz „Polonia Mater sanctorum” Jana Henryka Rosena. Nawiązał do niego w homilii kard. Kazimierz Nycz, mówiąc o czterech drogach wolności ukazanych poprzez wielkich i świętych Polaków. Metropolita warszawski zwrócił też uwagę, że „dziś Chrystus potrzebuje Kościoła wrażliwego na współczesne biedy, na bezdomnych, samotnych, na szukających schronienia, czy nowej ojczyzny”. „Kościół nigdy nie może powiedzieć to nie jest nasza sprawa, to nie jest nasz problem. Stosunek do biednych, potrzebujących, opuszczonych jest miarą dojrzałości społeczeństwa” – zaznaczył kard. Nycz.

Abp Józef Górzyński, metropolita warmiński w homilii nawiązywał do trwającego Roku Duszpasterskiego, podczas którego Kościół poleca przyjrzeć się, jak chrześcijańskie życie przeniknięte jest obecnością Ducha Świętego. Na potrzebę podkreślania znaczenia świętowania niedzieli wskazywał metropolita przemyski abp Adam Szal. Biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński zwracał zaś uwagę na to, że coraz więcej katolików w niedzielę nie uczestniczy w liturgii. „Rozkład, a w konsekwencji upadek każdego imperium i państwa, zaczyna się od rozkładu moralnego obywateli” – przestrzegał bp Andrzej Jeż w Tarnowie.

#abpRyś: Jezus dziś mówi: przestańcie być niewolnikami! Podejdźcie do tej Eucharystii! Nie bądźcie niewolnikami, bądźcie wolni! Bądźcie królami! Chcecie? https://t.co/3mOg8xYoBR przez @YouTube

— Archidiecezja Łódzka (@ArchLodz) 31 maja 2018

Ulicami Katowic przeszła procesja Bożego Ciała. Po niej w katowickiej katedrze sprowadzono Eucharystię pod przewodnictwem metropolity katowickiego
Podczas homilii abp Wiktor Skworc mówił, że „jako Kościół jesteśmy z Eucharystii i dla Eucharystii”https://t.co/c4t2jEfr4p pic.twitter.com/ohDsX6kM9B

— Arch. katowicka (@arch_katowicka) 31 maja 2018

Co świat ma z tego, że jesteśmy chrześcijanami? Co świat ma z tego, że jesteśmy na Mszy św.? I komu ten pokarm słowa Bożego i Eucharystii damy, kiedy wrócimy do swoich domów? – pyta w Boże Ciało @Abp_Jozef
WIĘCEJ: https://t.co/uXRdp0HcFE pic.twitter.com/A8N5Eku5LR

— Gość Wrocławski (@GoscWroclawski) 31 maja 2018

#BpNitkiewicz – widziałem jak w małych miejscowościach gdzie znajdują się kościoły parafialne, ludzie dosłownie zmywali asfalt i chodniki, aby przyjąć godnie Chrystusa. #BożeCiało #Procesja https://t.co/8zRFyC4BWs pic.twitter.com/YqWfw4T7dO

— Diecezja Sandomierska (@d_sandomierska) 31 maja 2018

.@BpMMilewski: udział w procesji Bożego Ciała, to publiczny egzamin z naszych relacji #Procesja

— EpiskopatNews (@EpiskopatNews) 31 maja 2018

.@bp_greger: Procesja Bożego Ciała jest ręką Kościoła wyciągniętą do wszystkich ręką podającą chleb #Procesja

— EpiskopatNews (@EpiskopatNews) 31 maja 2018

Bp Wiesław Śmigiel w Toruniu: Jeśli ktoś wyznaje wiarę, powinien prowadzić jedno życie, oddane Bogu bez względu na to, czy jest w świątyni, czy też jest poza świątynią. Każda podwójność jest bolesnym grzechem, raną zadaną Kościołowi i antyświadectwem #Procesja

— EpiskopatNews (@EpiskopatNews) 31 maja 2018

diecezje/ BP KEP

Zobacz też:
>>KAI: O czym mówili biskupi w Boże Ciało?

Fotorelacja z centralnej procesji Bożego Ciała w archidiecezji warszawskiej:

Przewodniczący Episkopatu apeluje o intensywniejszą obronę życia każdego człowieka

czw., 05/31/2018 - 14:45

Wynik referendum w Irlandii winien skłonić Polaków do jeszcze intensywniejszej obrony życia, aby ta sytuacja nie powtórzyła się w naszej Ojczyźnie, by życie było bardziej chronione, wspomagane i promowane – podkreślił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki w homilii wygłoszonej podczas uroczystości Bożego Ciała w Poznaniu. Zaznaczył, że współczesna nauka nie dostarcza jakichkolwiek argumentów zwolennikom aborcji.

Abp Gądecki mówił o potrzebie jedności i konieczności dążenia do niej ponad podziałami. Wskazywał, że jedność pochodząca od Ducha Św. nie jest jednak ujednoliceniem, gdyż Kościół katolicki jest „ze swej natury jeden i różnorodny, bo przeznaczony na to, aby żyć pośród wszystkich ludów i narodów, w najróżniejszych kontekstach społecznych”. Zaznaczył, że Kościół nie ma granic politycznych, rasowych i kulturalnych.

>>Tekst homilii

Posłuchaj:

Przewodniczący Episkopatu nawiązał do ostatniego referendum w Irlandii, w którym Irlandczycy – większością głosów – opowiedzieli się za zniesieniem konstytucyjnej ochrony życia nienarodzonych. Wskazał, że wynik ten utrudnia budowanie jedności pomiędzy ludźmi. „Chociaż zło nie staje się dobrem tylko dlatego, że popiera je większość obywateli, to wynik referendum dowodzi, że w Irlandii – w dyskursie politycznym – zdobywa przewagę efekt kultury skrajnego indywidualizmu, czyli egoizm, w którym nie liczy się drugi człowiek, liczy się tylko własna pomyślność, własny dobrobyt, kosztem praw innych ludzi” – powiedział.

Abp Gądecki podkreślił, że ochronie dziecka poczętego w Polsce nie sprzyja opinia Biura Analiz Sejmowych do projektu „Zatrzymaj aborcję”. „Sejmowi prawnicy wyliczają, że państwu nie opłaca się leczyć i utrzymywać chore dzieci, bo wprowadzenie ustawy w życie spowodowałoby zwiększenie nakładów finansowych na osoby niepełnosprawne i chore. Jest to retoryka żywcem wyjęta z haniebnej nazistowskiej akcji T-4, gdzie przeliczano koszty utrzymania jednego niepełnosprawnego i w ten sposób udowadniano konieczność fizycznej likwidacji osób ułomnych” – wskazał metropolita poznański. Zaznaczył też, że w analizie Biura Analiz pominięto istotny artykuł 38 Konstytucji RP, który brzmi: «Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia» oraz artykuł 2 Ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka z 2000 r., który stanowi, że «dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności»” – dodał.

Przewodniczący Episkopatu zachęcił do modlitwy o jedność. „Ostatecznie siła Miłości przezwycięża wszystkie przeszkody, nawet jeśli – jak wiemy z doświadczenia – musi nieustannie walczyć z grzechem i z tym wszystkim, co w ludzkiej istocie sprzeciwia się Miłości, a więc z egoizmem, nienawiścią, zawistną rywalizacją” – podkreślił Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

BP KEP

Zdjęcie ilustracyjne: Archiwum archidiec. poznańska

Abp Hoser stałym wizytatorem apostolskim w Medzjugorje

czw., 05/31/2018 - 14:29

Ojciec Święty Franciszek mianował abp. Henryka Hosera SAC, emerytowanego biskupa warszawsko-praskiego wizytatorem apostolskim o charakterze specjalnym dla parafii w Medzjugorje, na czas nieokreślony i ad nutum Sanctae Sedis (do dyspozycji Stolicy Apostolskiej) – poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

Publikujemy treść komunikatu Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej:

Dnia 31 maja 2018 r. Ojciec Święty mianował J. E. abp. Henryka Hosera, SAC, emerytowanego biskupa diecezji Warszawa-Praga (Polska), wizytatorem apostolskim o charakterze specjalnym dla parafii w Medzjugorje, na czas nieokreślony i ad nutum Sanctae Sedis.

Chodzi o zadanie wyłącznie duszpasterskie, będące kontynuacją misji Wysłannika Specjalnego Stolicy Apostolskiej dla parafii Medjugorje, powierzonej abp. Hoserowi 11 lutego 2017 r., którą zakończył w minionych miesiącach.

Misja wizytatora apostolskiego ma na celu zapewnienie stałego towarzyszenia wspólnocie parafialnej Medziugorie oraz wiernym udającym się tam z pielgrzymką, których potrzeby wymagają szczególnej uwagi.

Przypominamy życiorys abp. Henryka Hosera

Abp Henryk Hoser SAC to lekarz, misjonarz, pallotyn, były sekretarz Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów Stolicy Apostolskiej. Od czerwca 2008 r. do przejścia na emeryturę w grudniu 2017 r. pełnił posługę biskupa diecezji warszawsko-praskiej. W Konferencji Episkopatu Polski był m.in. przewodniczącym Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski, członkiem Komisji Duszpasterstwa, Rady ds. Rodziny KEP i Rady Stałej. 11 lutego 2017 r. został mianowany Specjalnym Wysłannikiem Ojca Świętego Franciszka do Medjugorje. Zakończona kilka miesięcy temu misja miała na celu dokładniejsze poznanie potrzeb wiernych, którzy tam pielgrzymują. Obecnie abp Hoser podejmie posługę specjalnego wizytatora apostolskiego w Medzjugorje.

Abp Hoser urodził się 27 listopada 1942 roku w Warszawie. W 1944 r. jego rodzina przeniosła się do Pruszkowa, gdzie ks. Henryk ukończył szkołę podstawową. Następnie uczęszczał do Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie. Podjął studia na Akademii Medycznej, uzyskując – w 1966 r. – dyplom z medycyny. Po ukończeniu studiów otrzymał stanowisko asystenta na Akademii Medycznej.

W 1968 r. wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni), składając 8 września 1970 r. pierwszą profesję zakonną. W Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie, jako alumn, był współtwórcą Grupy Misyjnej, istniejącej nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. W latach 1969-1974 odbył studia z filozofii i teologii w Wyższym Seminarium Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie. 16 czerwca 1974 r., otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Władysława Miziołka.

Jako pallotyn pełnił przez kilka lat funkcję delegata prowincjała Polskiej Prowincji Księży Pallotynów, a następnie przez 10 lat funkcję przełożonego Regii Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, jak również Przełożonego Konferencji Wyższych Przełożonych Instytutów Zakonnych i Stowarzyszeń Życia Konsekrowanego w Rwandze (COSUMA).

​ Podczas ludobójstwa w Rwandzie ​przebywał poza tym krajem, m.in. z tego powodu, że1994 r., został powołany jako ekspert w zakresie rodziny i rozwoju na Synod Specjalny Biskupów dla Afryki.

Po wojnie domowej w 1994 r. w Rwandzie, na czas nieobecności nuncjusza apostolskiego, Stolica Apostolska mianowała go wizytatorem apostolskim na Rwandę. Posiadając prawa przysługujące nuncjuszowi abp Hoser wizytował diecezje, mianował administratorów apostolskich na diecezje wakujące, pomagał biskupom i kapłanom organizować na nowo pracę duszpasterską.

Arcybiskupem mianował go Jan Paweł II 22 stycznia 2005 r. Benedykt XVI mianował abp. Hosera biskupem diecezji warszawsko-praskiej, którą objął 28 czerwca 2008 r. 8 grudnia 2017 r. po ukończeniu 75 lat przeszedł na emeryturę. Jego zawołanie biskupie brzmi: Maior est Deus (Bóg jest większy).

6 listopada 2015 prezydent RP Andrzej Duda odznaczył go Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi dla polskiego Kościoła, za osiągnięcia w pracy duszpasterskiej”. W 2011 r.  otrzymał tytuł honorowego obywatela Warszawy.

BP KEP

Strony