Wierność

W I E R N O Ś Ć

„Ja wysławiam tego,
który siedząc u wezgłowia sparaliżowanej
nucił Jej śpiewane niegdyś wspólne piosenki,
z nadzieją, że dźwięk ich odsłoni jaśniejszą przestrzeń
w gęstej mgle niepamięci”
Julia Hartwig – „Wierność”

Wierność jest działaniem opierającym się na wewnętrznym systemie zawierzenia.
Wiara, to nie to samo co wierność.
Wiara jest niedefiniowalną mocą, darem Pana.
Wytrwałe zdecydowane dążenie do celu, stanowcze trwanie przy kimś, czy przy czymś – to właśnie wierność
Przejawia się ona w miłości, w nadzieji i wierze.
Bez wierności nie ma honoru, ani osobowej godności.
Tak odczytał działanie Ducha Św. wobec siebie Zbigniew Herbert.
Oto fragment jego przesłania:
„Idź dokąd poszli tamci do ciemnego kresu
po złote runo nicości twoją ostatnią nagrodę

idź wyprostowany wśród tych co na kolanach
wśród odwróconych plecami i obalonych w proch

ocalałeś nie po to aby żyć
masz mało czasu trzeba dać świadectwo

Bądź wierny. Idź”
Zbigniew Herbert – „Przesłanie Pana Cogito”

Józef Bronisław Szymczyk