Słowo na Wielki Post

Szanowni Państwo,
Drodzy Koleżanki i Koledzy,

W wielkim Poście cały Kościół święty, a więc i każdy jego członek, intensyfikuje własne oczyszczenie się, aby pełniej złączyć się z Jezusem Chrystusem. Zgodnie z nauczaniem Ojca św. Benedykta XVI pogłębiamy naszą wiarę w to, że każdy z nas i każda chrześcijańska wspólnota winna złożyć całą swą nadzieję w Jezusie z Nazaretu. ?Współudział z Chrystusem w tym życiu przygotowuje nas do pokonania granicy śmierci, aby żyć bez końca w Nim. Wiara w zmartwychwstanie umarłych i nadzieja na życie wieczne otwierają nasze spojrzenie na ostateczny sens naszej egzystencji: Bóg stworzył człowieka dla zmartwychwstania i dla życia? (Orędzie Ojca św. Benedykta XVI na Wielki Post 2011).
Bardzo serdecznie zapraszam członków Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich i innych chętnych lekarzy, abyśmy rozpoczęli nową tradycję wspólnej pokuty. Pokuta chrześcijańska najlepiej realizuje się w trzech aktach: modlitwie, poście, jałmużnie. Proponuję, abyśmy w tym roku w piąty piątek Wielkiego Postu, tj. 15 kwietnia złączyli się przez cały dzień w modlitwie przebłagalnej za wszystkich lekarzy polskich; wszyscy, którym zdrowie na to pozwala, będziemy pościć z prośbą o nawrócenie do Boga polskich lekarzy, a środki zaoszczędzone z przeprowadzonego postu ofiarujemy jako jałmużną na cele charytatywne. W roki bieżącym każdy sam znajdzie adresata tej jałmużny, a od roku przyszłego będziemy ją przeznaczać wspólnie jako jałmużnę Oddziału czy całego Stowarzyszenia na wskazany przez Państwa cel.

Z życzeniami najgłębszego przeżycia Wielkiego Postu dla radosnego oczekiwania tajemnicy Paschy.

Wanda Terlecka