Bóg się rodzi !

Drodzy Koleżanki i Koledzy,

Maryja pytała: „Jakże się to stanie…?” Uzyskała odpowiedź: „Moc najwyższego osłoni Cię…” I niemożliwe, niepojęte stało się: Ten Który Jest stał się w ramach czasu Człowiekiem i pozostanie z nami aż do skończenia czasu i znanego nam świata.

Serdecznie życzymy, aby każdy z nas potrafił całym swym życiem i działaniem zaufać jak Maryja naszemu Wszechmogącemu Panu, Jezusowi Chrystusowi.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia
Życzy
Prezydium Zarządu Głównego KLSP