U W A G A !

Ostatnie bieżącej kadencji posiedzenie Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich połączone z wręczeniem medalu „Zasłużony dla Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich”

Read more