Mój najmłodszy pacjent. Godność osoby ludzkiej ? in vitro czy naprotechnologia?

Odpowiedzialność za prawdę, a co za tym idzie, za Ojczyznę i Kościół ? nasz wspólny Dom, nie pozwala nam milczeć wobec rozpowszechnianych na wielką skalę kłamliwych informacji godzących w same podstawy ludzkiej moralności, w rodzinę i godność ludzkiego życia od momentu poczęcia.


Mój najmłodszy pacjent. Godność osoby ludzkiej ? in vitro czy naprotechnologia? To opracowanie zbiorowe inspirowane wykładam a zarazem świadectwem doktora Tadeusza Wasilewskiego, które zostało wypowiedziane podczas sympozjum naukowego na temat naprotechnologii.
Sympozjum zostało zorganizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich, a odbyło się w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.