Bioetyka w obronie życia człowieka

Stanisław Warzeszak, Bioetyka w obronie życia człowieka, Kraków: Petrus 2010, ss. 344.

Współczesna nauka i technika stanowią dzisiaj szczególny przedmiot naszej uwagi i gorących dyskusji ze względu na złożone w nich zagadnienia etyczne. Książka ks. Stanisława Warzeszaka, profesora bioetyki i ekoteologii w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego dobrze wpisuje się w aktualną debatę publiczną nad sensem współczesnego postępu w dziedzinie nauk przyrodniczych, biotechnologii i biomedycyny. Stanowi przykład żywego uczestnictwa chrześcijańskiego etyka w rozstrzyganiu złożonych kwestii bioetycznych.

Publikacja składa się z trzech części, które podejmują ważne zagadnienia z zakresu bioetyki fundamentalnej i szczegółowej. W pierwszej części autor dokonuje interesującej konfrontacji różnych nurtów myśli, które pozytywnie lub negatywnie wpłynęły i wciąż wpływają na sposób interpretacji postępu naukowego i technologicznego. Podejmuje kompetentnie krytykę takich nurtów ideologicznych jak redukcjonizm naukowy, utopia i nihilizm. A jednocześnie pokazuje pozytywne elementy postępu w zakresie biotechnologii i biomedycyny. W drugiej części autor porządkuje wybrane zagadnienia szczegółowe z dziedziny bioetyki, a wśród nich problemy związane z inżynierią genetyczną, opieką paliatywną i praktyką medyczną. Znajdziemy tam również interesujące przedstawienie kluczowych problemów moralnych związanych z opieką nad pacjentami dotkniętymi chorobą AIDS, w terminalnym stanie choroby czy też nad pacjentami oczekującymi na trudne do przyjęcia informacje na temat swego zdrowia. Trzecią część stanowią wywiady, które podejmują niezwykle ważne problemy związane z ludzkim cierpieniem, prokreacją i powołaniem lekarskim.

Poruszone przez S. Warzeszaka problemy stanowią ważny wkład do debaty publicznej, gdyż stanowią próbę odpowiedzi na wyzwania bioetyczne naszych czasów. We wszystkich tych zagadnieniach autor wykazuje głębokie zrozumienie problematyki bioetycznej i dostarcza wyważonych rozwiązań. Przedstawia problematykę bioetyczną z punktu widzenia etyki chrześcijańskiej i w całkowitej zgodności z nauczaniem Kościoła katolickiego. Książka zasługuje na uwagę czytelników zainteresowanych problematyką obrony życia i odpowiedzią na aktualne wyzwania w dziedzinie medycyny i biotechnologii. Każdy w niej może znaleźć bądź lekturę naukową, bądź popularnonaukową. Została tak pomyślana, by część popularna, którą stanowią wywiady, była komentarzem do argumentacji bardziej złożonej na poziomie filozoficznym i bioetycznym. Również posłowie, którym została opatrzona ta książka, ma za zadanie nakreślić w sposób popularnonaukowy najważniejsze zręby bioetyki w ujęciu Jana Pawła II. W ten sposób otrzymujemy różnorodność problematyki bioetycznej na zróżnicowanym poziomie trudności jej pojmowania.