PRZEWLEKLE CHORY W DOMU

PRZEWLEKLE CHORY W DOMU

Przewlekła choroba może dotknąć człowieka nagle na skutek nieoczekiwanego zdarzenia lub w konsekwencji naturalnego procesu starzenia się. Ponadto, współcześnie żyjemy dłużej niż poprzednie pokolenie, dlatego coraz więcej osób wymaga opieki, a pomoc instytucjonalna często nie jest
w stanie jej zapewnić. Zmiany w służbie zdrowia, kosztowne i coraz krótsze hospitalizacje oraz procedury medyczne powodują, że ciężar opieki długoterminowej oraz paliatywno- hospicyjnej przenosi się do domów chorych osób i spada na rodziny oraz bliskich. Właściwa opieka domowa wymaga zmiany dotychczasowych celów i zadań, wymusza inną organizację życia
i wypracowanie odpowiedniego modelu wsparcia. Jest to trudne wyzwanie, jednak trzeba pamiętać, że czas przewlekłej choroby może być okresem wzmocnienia wzajemnej relacji chorego z bliskimi i stać się źródłem silnych przeżyć dla otoczenia.
Celem tej publikacji jest dostarczenie podstawowej wiedzy na temat medycznych aspektów opieki: dotyczących choroby, leków, pielęgnacji, rehabilitacji i sposobu żywienia, oraz aspektów pozamedycznych: opieki psychologicznej, socjalnej i duchowo-religijnej.
Poradnik odpowiada między innymi na pytania: na czym polega choroba, na co zwrócić szczególną uwagę, w jaki sposób najlepiej zorganizować opiekę, jakie potrzeby ma chory, jak mu towarzyszyć i do kogo zwrócić się o pomoc. Zawarte informacje są bogato ilustrowane zdjęciami i filmem szkoleniowym. Autorzy starali się przekazać informacje praktyczne związane z codzienną opieką oraz pomóc zrozumieć cierpiącego człowieka i jego bliskich.
Jest to niezbędna lektura dla każdej osoby opiekującej się przewlekle
i ciężko chorym w domu, ważna pozycja dla pomagających i studiujących tę dziedzinę we wszystkich aspektach.

Piotr Błędowski

W prawdzie choroby przewlekłe dotyczą osób we wszystkich grupach wiekowych, ale stosunkowo najczęściej ujawniają się wśród ludzi starszych. W tej właśnie grupie częściej niż w innych obserwuje się zjawisko wielochorobowości, także w odniesieniu do chorób przewlekłych. Wprawdzie stan zdrowia starszych pacjentów zmusza niekiedy do ich hospitalizacji, ale najczęściej pozostają w domu. Rodzi to potrzebę zapewnienia pacjentom należnej opieki. Zadanie to spoczywa nie tylko na środowiskowych służbach ochrony zdrowia, ale
? w największym stopniu ? na rodzinie osoby chorej i jej najbliższym środowisku