I POSIEDZENIE PARLAMENTARNEGO ZESPOŁU NA RZECZ PRAWA DO ŻYCIA

I POSIEDZENIE PARLAMENTARNEGO ZESPOŁU NA RZECZ PRAWA DO ŻYCIA

4 .04. 2017 r. (wtorek), w Sejmie RP

ul. Wiejska 4/6/8, Warszawa, sala nr 307, bud. B  godz. 16.00.

Przewodnicząca Zespołu i prowadząca posiedzenie, pani poseł Anna Siarkowska

Temat spotkania:                STOSOWANIE W POLSCE KLAUZULI SUMIENIA.

 Uczestnicy:

 1. Mec. Jerzy  Kwaśniewski, (Adwokat ,Wiceprezes Zarządu Ordo Iuris)
 2. Dr Tymoteusz Zych ( Prawnik Ordo Iuris )
 3. Prof. Bogdan Chazan (gin-poł. KSLP OM , Mater Care Polska )
 4. Lek. med. Grażyna Rybak ( pediatra, Środowisko Medyczne Świętej Rodziny , Delegat KSLP)
 5. Michał Baran (Sekretarz Zarządu Fundacji JEDEN Z NAS)
 6. Nikoleta Anna Broda (Członek Zarządu Fundacji Mater Care Polska, położna, mgr. socjologii)
 7. Kaja Godek(Fundacja Życie i Rodzina, Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji”) 
 8. Paweł Kwaśniak (Prezes  Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny)
 9. Marta Ogonowska –Polkowska (Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny) 
 10. Anna Kilian (Fundacja Pro Prawo do życia, )
 11. Mariusz Dzierżawski (Założyciel Fundacji Pro – prawo do życia)
 12. Maria Bienkiewicz (Fundacja Nazaret)
 13. Lek. med  Aleksandra Dziarczykowska-Kopeć (ginekolog,rodzinny Koło Lekarzy Katolików przy OIL)
 14. Anna Widarska+ 2 ( Poseł, Ministerstwo Zdrowia )
 15. Robert Artur Winnicki , (poseł, prezes Ruchu Narodowego)

Mec. Jerzy  Kwaśniewski- Kodeks Etyki Lekarskiej ma rangę ustawy , Ustawa o wyk. zawodu lekarza odsyła do KEL i ustala normy dla wykonywania zawodu zawarte w KEL. Wolność sumienia jest prawem naturalnym wynikającym godności ludzkiego życia. Wolność sumienia nie może być odebrana dla jakiegokolwiek innego prawa. Wolność sumienia przysługuje każdemu, kto rozeznaje dobro i zło. Sprzeciw sumienia nie jest zachcianką lub tylko poglądem  ale wynika z przesłanek : moralnych , religijnych i naukowych . .

Anna Widarska –Stan prawny,  prawa do Klauzuli Sumienia określają Art.39 Ustawy o zawodzie lekarza, wyrok TK 2015. Niekonstytucyjne jest wskazywanie innego  lekarza . Prawo pielęgniarek określa Art. 12 , Ustawy o zawodzie pile, i położnej . Nie mamy zgłoszeń ,że nie przestrzegana jest Klauzula , Możliwe sa interwencje MZ  po pisemnym zgłoszeniu problemu

(zdziwienie wielu słuchaczy , niedowierzanie , podawanie wielu przykładów nękania lekarzy – prof. B. Chazana , Malina Świć –lekarka z Zespołm Turnera której po krytycznym wywiadzie powikłaniach antykoncepcji polecono zmianę specjalizacji z genetyki!, lekarza z Medicoveru zwolniony za niewypisanie Antykoncepcji..)

Prof. Bogdan Chazan, Wymienił liczne sygnały od lekarzy z problemem stosowania Klauzuli sumienia , utrudnianie im spcjalizacjii. Wspomniał o Lekarzu  ze Śląska, który  postawił pytanie: Czy jest gdzieś w Polsce szpital , gdzie sumienie nie jest zagrożone? Gdzie można robić specjalizację? Gdzie można pracować bez leku   przed usunięciem z pracy? Istnieje presja środowiska wymuszająca wypisywanie AT Atmofera leku .Istnieją wciąż procedury wpisane w program specjalizacyjny – przez MZ – IVF – obowiązujące i niezgodne z KEL. To ustalane jest na górze i z góry idzie zły przykład do młodzieży, kierowany do młodych lekarzy..

Maria Bienkiewicz – od 30 lata ratuje dzieci zagrożone aborcją. Dostrezga zastraszanie  położnych , kt®óe nie mogą wytrzymać presji. Zabija się dzieci które mogą żyć poza łonem matki !.Gdy położna to ujawni , oskarża się ja o łamanie tajemnicy zawodowej,

Nie ma zapewnienia godności dzieciom umierającym podczas aborcji

Zabrania się kobietom zobaczenia aportowanego dziecka .Konieczna jest pomoc psychiatryczna. To łamanie psychiczne liudzi , całych rodzin.

Lekarze zaniżają wiek ciąży , dzieci godzinami wyją , Lekarze młodzi na Banacha proszka aby zrobić  cos by w szpitalu nie zabijano ludzi. 

Apel do MZ aby pomagało osobom prześladowanym 

Nikoleta Anna Broda –Klauzula sumienia jest dla położnych bardzo ważnym aspektem zawodu .Położne sa przymuszane do zabiegów i godzą się z leku przed utrata pracy Sama korzystam z Klauzuli ale zdarzyło mi się pomóc – mieć udział w procesie aborcji- bo pomagałam kobiecie z krwotokiem po procedurze- krwawiącej po aborcji tak silnie ,że wymagała pomocy, aby nie straciła życia! W Niemczech podobno sa kliniki gdzie zatrudniani są lekarze bez konieczności wykonywania aborcji, In vitro , Dlaczego w Polsce nie ma takich normalnych klinik .

Robert Artur Winnicki Brak zgłoszeń do MZ utrudnień , problemów lekarzy w stosowaniu Klauzuli – niepokoi! Proponuję aby MZ wyznaczało kary dla tych którzy łamią sumienia innym . Potrzebna jest inicjatywa legislacyjna Powinien powstać przy MZ zespół , grupa mediacyjna miedzy MZ a Parlamentem aby rejestrowano problemy i w oparciu o wiedze o nich rodziło się działanie. Potrzebne jest przełożenie  działań na propozycje legislacyjne

Mariusz Dzierżawski – Prawo w Polsce zezwala na zabijanie dzieci ze względu na stan ich zdrowia lub wadę genetyczną. Dopóki tak jest wszystkie działania sa tylko plastrem wobec zabijania ludzi. Ludzi nie wolno zabijać.

Paweł Kwaśniak  Problemem jest Klauzula sumienia u farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych .Przymus do sprzedaży środków wczesnoporonnych .Wykonywanie diagnostyki , której wynik staje się wyrokiem dla dziecka. Parlamentarzyści powinni zatroszczyć się pozostałe zawody medyczne.

Marta Ogonowska  Nasz Fundacja zorganizowała Kampanie w Obronie Sumienia prof. B.Chazana.

Brak jest świadomości społecznej czym jest klauzula sumienia. Czy ludzie naprawdę chcą mieć lekarzy bez sumienia ? Tak jak głosiły transparenty na czarnym proteście? Zwolnienia lekarzy za nie wypisanie AT jest ostatnio nagminne . Organizowany jest publiczny lincz, w mediach na face booku.  Gdzie jest nasze sumienie , a rozmawiamy tu o klauzuli sumienia – skoro po 3 latach prof. B.  Chazan  jest nadal zawieszony , prześladowany? Trzeba to koniecznie załatwić. Zostawienie tego rodzi spekulacje., podejrzenia że może był winny a,  on tylko skorzystał z wolności sumienia.

Mec. Jerzy  Kwaśniewski-(Prawnik Ordo Iuris)  Obecnie pomagamy wielu osobom które ucierpiał z powodu sumienia . Jest zorganizowana akcji wobec takich lekarzy  . Ktoś go namierza –  zaczynają odwiedzać licznie pacjenci z określoną prośba , zadaniem , nagłaśniane to jest w mediach , lekarz  oczerniony. Nagminnie stosowana jest przemoc wobec pracowników aptek , Brak szacunku dla sumienia  , nieświadomość pracodawców i poszkodowanych jak np. w Rzeszowie Agata Rejman Oskarżono  ją o ujawienie tajemnicy i zniesławienie szpitala .Wszystkie położne nie widziały co robić –  napisały list otwarty.   

Dr Tymoteusz Zych ( Prawnik Ordo Iuris ) Dwa lata temu , dokładnie w tym miejscu Komisja Ustawodawcza pracowała nad projektami – całkowitej eliminacji Klauzuli Sumienia. Wtedy Ryszard Kalisz, przeciwnik sprzeciwu sumienia  dowodził, że radykalne ograniczenie klauzuli sumienia jest w Europie ewenementem. Tymczasem Parlament Europejski i TK potwierdza wagę Klauzuli Sumienia, konwencja Praw Człowieka  mówi o prawie do wolności myśli. Rola Klauzuli Sumienia jest oczywista. ,

Robert  Artur Winnicki poseł mamy prawo , które jest teoretyczne, ale nie funkcjonuje w praktyce- Prof. B. Chazan jest tego przykładem . Jakie są wnioski ?

– nie należy tworzyć rezerwatów Klauzuli Sumienia, oddzielnych szpitali, ale walczyć aby była przestrzegana w całym kraju

– jest ogromna deprawacja społeczeństwa , fatalne prawodawstwo, uczelnie , anty kultura życia -trzeba walczyć o świadomość w sferze publicznej

– Ministerstwo zdrowia powinno promować lekarzy Sumienia , nominacje dla niech , stanowiska , nagrody , odznaczenia dla szpitali uznanych za przestrzeganie klauzuli Sumienia

– potrzebna jest wola polityczna MZ, Ministerstwa Sprawiedliwości  i Spraw Wewnętrznych

– Ustanawianie  przepisów prawa  w Klauzuli sumienia

Kaja Godek  Mówiła o dramacie urodzeń żywych z aborcji. Były w naszym kraju trzy , zmuszające, zgodnie z prawem do ratowania dzieci, poddanych aborcji. Powinna powstać sekcja w MZ do spraw Klauzuli Sumienia. Problem cierpienia dzieci jest większy niż cierpienia lekarzy i położnych .

Przygotowujemy Obywatelską Inicjatywę Ustawodawczą „Zatrzymaj aborcję”, dzięki której wprowadzimy do polskiego prawa zakaz zabijania nienarodzonych dzieci. To ostatecznie rozwiąże problem KS w sprawie aborcji.

Grażyna Rybak – działania pozaprawne obejmują kształtowanie sumienia młodych lekarzy. Nie wszyscy są za życiem.  Wielu lekarzom obecna sytuacja odpowiada.  Środowiska medyczne SMSR V, KSLP wspólnie napisało kilka listów wspierając lekarzy sumienia w Polsce, przede wszystkim pana Prof. B. Chazana. .Ale także Mary Wagner z Kanady  ostatnio dr Katarzynę Jachimowicz z Norwegii. Warto o tym mówić , pisać aby młodzi lekarze mieli świadomość że ich zawód wiąże się z decyzjami sumienia i że są w obecnych czasach  osoby,  które zaryzykowały karierę, które dały się zamknąć w więzieniu by ocalić życie choćby jednego dziecka. Prawo nie rozwiąże problemu klauzuli. Trzeba kształtować, uwrażliwiać  sumienia  aby lekarze potrafili i chcieli z nich korzystać  ,

Postanowiono zredagować pismo do MZ  informujące o lekarzach przeładowanych za sprzeciw sumienia- z prośbą o interwencję ( prof.B. Chazan, Malina Świć, ginekolog z Medicoveru, dr Piotr KLimas)   

Prof.Bogdan Chazan.4.04.2017 Sejm

Mec. Kwaśniewski

Kaja Godek.4.04.2017 Sejm

Grazyna Rybak 4.04.2017 Sejm

Dialog MZ i Poseł Anny Siarkowskiej

foto: Krzysztof Białoskórski