LIST PREZES Katolickiego Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Wielkanoc  2018

Chrystus Pan zmartwychwstał !
Prawdziwie zmartwychwstał !

Drodzy moi !

Wśród wielu różnorakich potrzep, jakie pojawiają się przed każdym z nas, jedna góruje nad pozostałymi: koniecznie potrzebujemy mieć pewność, że nasze życie ma sens.

Doświadczenia wszystkich ludzi przez tysiąclecia pokazują, że liczne życiowe meandry każdego mają związek z poszukiwaniem dróg do tego sensu.

Chrześcijaństwo pokazuje jednoznacznie jedną Drogę, po której idąc znajdziemy sens życia  w ogóle i naszego życia. Jest nią Chrystus, Chrystus Zmartwychwstały – Prawda, która zapewnia, że każdy, kto w Niego wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.  „Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem”. Pokrzepiajmy się wzajemnie tą pewnością: Chrystus Pan Zmartwychwstał!

Wszystkim Państwu życzę w imieniu Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich pewności wiary, że w Chrystusie Zmartwychwstałym pokonamy wszelkie zło, jakiego możemy doświadczyć, i że w Nim mamy zapewnioną możliwość pełni szczęśliwego życia na wieki.

Wanda Terlecka
Prezes KSLP