LIST PREZES KSLP

Po miesiącach wakacyjnych rozpoczynamy nowy rok pracy – rok akademicki, rok szkolny, kolejny i ostatni rok naszej kadencji, która zakończy się na Walnym Zgromadzeniu delegatów Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich 28 kwietnia 2018 r.

Taki czas skłania do refleksji na temat minionych 7 lat oraz do spojrzenia w przyszłość: przyszłość naszego Stowarzyszenia, Polski i świata a przede wszystkim każdego z nas.

Patrząc wstecz wielbimy Boga, Ojca naszego, za wszelkie dobro, którego udzielił każdemu z nas i przez nas. Wielbimy Go przede wszystkim za to, że od 7 lat wspólnotowo modlimy się codziennie różańcem jedni za drugich i za wszystkich lekarzy polskich; wielbimy Go, że coroczną Mszą św. przed Cudownym Obrazem na Jasnej Górze polecamy Jego miłosierdziu wszystkich zmarłych polskich lekarzy; dziękujemy Mu za wszystkie doroczne, wspaniałe Zjazdy Integracyjne, które pokazały nam bogactwo i piękno naszej Ojczyzny oraz Kolegów – kolejnych organizatorów.

Oddajemy naszemu Panu Kolegów, którzy w tym okresie przeszli do Ojca, łącznie z Ks. Profesorem Stanisławem Warzeszakiem i ks. Arcybiskupem Zygmuntem Zimowskim. Mamy własnych orędowników w niebie

Stojąc mocno na ziemi widzimy i doświadczmy aktualnych zagrożeń dla pracowników służby zdrowia i lekarzy, dla Polski, Kościoła i świata. Trzymając się mocno Maryjnych zapewnień w Gietrzwałdzie i Fatimie powierzamy się jej niepokalanemu Sercu dziś i na całą przyszłość. Trwajmy w codziennym różańcu za cały świat lekarski i w koronce do Miłosierdzia Bożego o nawrócenie wszystkich Polaków; 7.10. b.r. w godzinach polskiego wołania różańcowego na granicach (g.14.00-16.00) łączymy się we wspólnotach i odmawiamy różaniec, prosząc Boga o ratunek dla Polski, Kościoła i świata.

Pewni potęgi Miłosierdzia Bożego róbmy swoje w rodzinach, w pracy zawodowej i na szerszych polach społecznych. Trwajmy w przyjaźni, w pokoju i radości. „Jeśli Bóg z nami ,któż przeciwko nam?”

Wanda Terlecka
Prezes KSLP