Oddział Łódzki

Lekarze, pielęgniarki i farmaceuci wzięli udział w sobotę, 8 stycznia w

spotkaniu opłatkowym w Seminarium Duchownym w Łodzi.

Na spotkanie przybyło ponad 150 osób. Było śpiewanie kolęd, czytanie Ewangelii
oraz noworoczne życzenia. Metropolita Łódzki, ks. abp Władysław Ziółek życzył
pracownikom służby zdrowia, aby dzięki ich pracy pacjenci odkrywali, że Jezus
jest zawsze z cierpiącymi. ?Użyczajcie swoich rąk, oczu oraz serc Chrystusowi ?
prawdziwemu lekarzowi ciał i dusz. Opiekując się chorymi, pokazujcie im
prawdziwe oblicze Boga i Jego miłość? ? zachęcał Pasterz Łódzkiego Kościoła. W
koncercie pieśni świątecznych wystąpili: solistka Teatru Wielkiego –

Małgorzata Kulińska (sopran), Jan Dominikowski (tenor) oraz Cecylia Handzelewicz
(fortepian). Popis recytatorski dał łódzki poeta Witold Smętkiewicz, który
zaprezentował napisane przez siebie wiersze i fraszki noworoczne. Życzenia
Księdzu Arcybiskupowi w imieniu Pracowników Służby Zdrowia złożył Prezes
Oddziału Łódzkiego KSLP dr Olaf Czerniawski :

Wasza Ekscelencjo

Księże Arcybiskupie Metropolito,

Księża Biskupi

Przewielebny Duszpasterzu Służby Zdrowia

W tych dniach obchodziliśmy Uroczystość Objawienia Pańskiego. Istotą święta jest
Prawda, że Jezus przyniósł zbawienie ludziom ? wszystkim ludziom niezależnie od
narodowości, rasy, wyznania i czasu w jakim żyją. Tę prawdę objawił Trzem
Mędrcom, w naszej tradycji zwanych Królami. Ale musimy pamiętać o 4-tym Królu,
który w zapowiadanym nowym porządku świata widział wielkie zagrożenie. Nie
zawahał się przed ?rzezią niewiniątek? dla zachowania status quo. Po 2 tysiącach
lat pomimo poznania okoliczności narodzin, życia, męczeńskiej śmierci i
zmartwychwstania Chrystusa ? a więc całej Ewangelii; Dobrej Nowiny,
szacunek dla życia nie uległ istotnej zmianie. Herod obawiał się Narodzonego
Jezusa. Świat nadal obawia się wielu, wielu nienarodzonych. Nauki przyrodnicze w
tym medycyna ciągle doskonalą swoje techniki. Dla tryumfalnego zapoczątkowania
życia nowego człowieka ?In vitro? beztrosko poświęcają życie innych. Również
stosunek do życia dojrzałego staje się relatywny. Osoby starsze, schorowane czy
uznane za bezproduktywne przedstawiane są jako  zbędny balast dla dobrobytu
społecznego. A przecież lata pracy, przemyśleń i modlitwy dały podstawy
Symeonowi do wygłoszenia świadectwa o Chrystusie. To Sędziwy Symeon i jego
proroctwo trwają w naszej świadomości. My Pracownicy Służby Zdrowia Chcemy
podążać śladami Mędrców, wytrwale poszukiwać Boga Prawdziwego. Stać na staży
każdego życia. Wiarą, Nadzieją i Miłością dzielić się nie tylko z Chorymi, z
bliskimi ale z Każdym napotkanym na naszej drodze. Życzę naszym Dostojnym
Gospodarzom oraz Koleżankom i Kolegom aby Wiara, Nadzieja i Miłość trwały przy
nas nieustannie.

Ośmielam się prosić Waszą Ekscelencję o błogosławieństwo