Oddział Lubuski

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Lubelskiego KSLP w roku 2010

Skład Zarządu (od dnia 23 kwietnia 2010 r.)

Prezes: Dr n.med. Janusz Dubejko

Wiceprezes: Prof. Teresa Widomska ? Czekajska

Sekretarz: Dr Zbigniew Orzeł

Skarbnik: Dr Barbara Bigdańska

Członkowie: Prof. Maria Słomka, Dr Cezary Jurko, Dr Zygmunt Selwa

Asystent Kościelny: Ks. Prof. Krzysztof Kaucha

Spotkania formacyjne poprzedzone Mszą Świętą odbywają się tradycyjnie w Kościele Rektoralnym w Lublinie przy ul. Staszica. W celu integracji środowiska medycznego często biorą w nich udział członkowie Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych.

Członkowie Oddziału brali udział w Rekolekcjach Wielkopostnych i Adwentowych organizowanych w ramach Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Święcie Patronalnym Służby Zdrowia, Dniu Chorego oraz Pielgrzymce Służby Zdrowia na Jasną Górę połączoną z Konferencjami KSLP.

Przedstawiciele KSLP wraz z Kapelanami Szpitali są wykładowcami na kursach z zakresu bioetyki dla stażystów Uniwersytetu Medycznego, są członkami Komisji Etyki i Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Lublinie.

Z inicjatywy członków Oddziału KSLP wiele audycji diecezjalnego radia ER i Telewizji Lublin poświęconych było tematyce Służby Zdrowia i etycznym wyzwaniom współczesnej medycyny.

Kilkukrotnie Zarząd Oddziału przedstawił medialnie swoje stanowisko w sprawach ochrony życia nienarodzonego i prokreacji wspomaganej.

Sekretarz Oddziału
Zbigniew Orzeł

Prezes Oddziału
Janusz Dubejko