Oddział Zachodniopomorski

Oddział Zachodniopomorski KSLP, istniejący od 17 lat, liczy obecnie 48 członków.

Tradycyjnie, od początku istnienia Oddziału, spotykamy się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, poza lipcem, sierpniem i grudniem. Grudniowe spotkanie opłatkowe jest zwykle przesuwane na pierwsze dni stycznia następnego roku.

Zbieramy się, w siedzibie naszego Oddziału, w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie, gdzie po uczestnictwie we Mszy św. , w kawiarni seminaryjne, nasze spotkania  ubogacają zapraszani goście z przygotowanymi, specjalnie dla nas, konferencjami, prelekcjami, dyskuskusjami itp.

Od 2008 r., w Wielkim Poście  i jesienią, nasze spotkania przenieśliśmy w teren, gdzie w specjalnie dla tego celu przygotowanych warunkach odbywamy 2 – dniowe rekolekcje lub dni skupienia.

Będziemy się starać, w naszej „zakładce”, przedstawiać ciekawsze spotkania i poczynania naszego Oddziału.

                 XVI Dzień Charytatywnej Pomocy Chorym

   Od 16 lat organizowane są w Szczecinie regionalne obchody Światowego Dnia Chorego. Ich inicjatorem i głównym organizatorem jest Zachodniopomorski Oddział KSLP. Maja one formułę Dnia Charytatywnej Pomocy Chorym. Pacjenci przyjeżdżają sami lub są przywożeni do Szczecina z najodleglejszych i najbiedniejszych miejscowości województwa i korzystają najpierw z porannej Eucharystii, potem z bezpłatnych porad specjalistycznych, a na zakończenie – z gorącego posiłku w Domu Pielgrzyma.

   Tegoroczny, XVI Dzień Charytatywnej Pomocy Chorym zorganizowano w sobotę – 12 lutego, w przyszpitalnych poradniach specjalistycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie. W godzinach 9,00  – 14,30 konsultacji i fachowych porad udzielało 14 specjalistów z doświadczeniem ordznatora lub zastępcy, reprezentujących 10 różnych specjalności medycznych – kardiologie, okulistykę, neurologię, laryngologię, dermatologię, chirurgię naczyniową, ortopedię, reumatologię, endokrynologię i gastrologię. Z ich wiedzy i umiejetności skorzystało 250 podopiecznych Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

   Koordynatorem Dnia, ze strony KSLP, po raz drugi była dr n. med. M. Herczyńska. Archidiecezjalny Caritas reprezentował  Dyrektor ks. M. Szmuc, a Dom Pielgrzyma  – tradycyjnie – S. Miriam. Wypisane w tym dniu recepty refundował NFZ.

Notatkę przygotował: dr W. Żebrowski

               REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 08 – 10 . 04.2011 r.

   W dniach 08 – 10 kwietnia br uczestniczyliśmy w Rekolekcjach Wielkopostnych w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Myśliborzu. Poprowadził je O. Krzysztof Pałys – dominikanin, skupiając sie na temacie „Jak odnaleźć sens życia” . Na te chwile skupienia zaprosiliśmy członków KSLP i KSPiP wraz z współmałżonkami i przyjaciółmi, chętnymi odnowienia swej relacji z Bogiem i przygotowania do Triduum Paschalnego. Sprzyjała temu atmosfera Domu Rekolekcyjnego przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego oraz rodząca się dookoł wiosna. W rekolekcjach wzięło udzial około 30 osób.