PRZYPOMNIENIE

Od kilku lat podejmujemy w piąty piątek Wielkiego Postu, w tym roku 31 marca każdy z nas podejmuje wespół z innymi odpowiedni dla siebie post, a uzyskane w ten sposób środki finansowe przeznacza na jałmużną.