PRZYPOMNIENIE

Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich odbędzie się 21 kwietnia 2018 r. (sobota) w Auli Redakcji Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, Częstochowa ul. 3 Maja 12 o godz. 11.00 Msza św, godz. 12.00 I termin, godz. 12.15 II termin.

Oczekujemy na przybycia.

Zarząd Główny KSLP