Słowo Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich na Adwent 2017

Adwent: Pan przyjdzie! Pan przyjdzie napewno!

Są wśród nas zmęczeni pracą, zmęczeni życiem, zniechęceni, rozgoryczeni, wyzucie z nadziei na dobrą przyszłość, na osobiste doświadczenie jasności i prawdy, sprawiedliwości 
i miłości. A przecież właśnie taką rzeczywistość: pełnię pokoju, prawdy sprawiedliwości 
i miłości obiecuje nam i gwarantuje nasz Pan, Jezus Chrystus w swoim królestwie.

Czy naprawdę wierzymy w przeogromną wielkość Jego potęgi, w nieograniczoną moc Ducha św. działającego w Kościele, w realne tworzenie Boga Ojca i Syna i Ducha św. 
w każdym z nas, który Mu zawierzył?

Przymnóż nam wiary, Panie, umocnij naszą słabość i bądź z nami, jak obiecałeś, aż do skończenia świata.

Przyjdź, Panie Jezu!