U W A G A !

Ostatnie bieżącej kadencji posiedzenie Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich połączone z wręczeniem medalu „Zasłużony dla Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich” odbędzie się 
17 marca 2018 r. o godz.12.00 
w Auli siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie ul. Gen. Zajączka 9