Uroczyste podziękowanie Księdzu Biskupowi Stefanowi Regmuntowi za Jego10-letnią posługę.

W dniu 7 listopada 2017, podczas ogólnopolskich rekolekcji dla kapelanów szpitalnych, na Jasnej Górze w Częstochowie odbyło się uroczyste podziękowanie Księdzu Biskupowi Stefanowi Regmuntowi za Jego10-letnią posługę jako odpowiedzialnego z ramienia Episkopatu Polski za duszpasterstwo służby zdrowia w Polsce.

Podczas Mszy św. koncelebrowanej przez ponad 140 kapłanów posługujących chorym i pracownikom medycznym, podziękowanie wyrazili: krajowy duszpasterz służby zdrowia oraz prezesi Katolickich Stowarzyszeń Zawodowych. Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich powiedziała:

Razem ze wszystkimi członkami Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich wysławiam Cię Ojcze, Pana nieba i ziemi, że ukazałeś nam swą miłość i dobroć w osobie Księdza Biskupa Stefana Regmunta.

Bądź uwielbiony za to, że powołałeś Go do istnienia; że obdarzyłeś Go wielością darów naturalnych i nadprzyrodzonych, które pomyślnie wykorzystywał w różnych okresach swego życia na wszystkich odcinkach pracy.

Bądź uwielbiony za łaskę pełni kapłaństwa Chrystusowego, w którym chce „być wszystkim dla wszystkich”.

Dziękujemy za wyprowadzenie Go z ciężkiej choroby.

Bądź uwielbiony za lata posługi Księdza Biskupa Stefana jako odpowiedzialnego za duszpasterstwo służby zdrowia w Polsce:
– za tworzenie atmosfery zaufania i serdeczności,
-za stałą gotowość do czynnej pomocy,
– za otwartość na inicjatywy i sugestie,
– za dyspozycyjność i subtelne poczucie humoru.

Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, za Księdza Biskupa Regmunta,
proszę, by Matka Twego Jedynego Syna opiekowała się Nim nieustannie.

foto: BPJG Marek Kępiński