JUBILEUSZ XX-lecia Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich

W roku 2014 minie 20 lat od powołania Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. Z tej okazji 15.02014 r. odbędzie się w Częstochowie uroczystość Jubileuszowa.

JUBILEUSZ XX-lecia Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich Częstochowa 15.02.2014

Program uroczystości

JASNA GÓRA
9.30 -10.30 Msza Św. dziękczynna przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej pod przewodnictwem Księdza  Arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia.

e454t5g

Program uroczystości

JASNA GÓRA
9.30 -10.30 Msza Św. dziękczynna przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej pod przewodnictwem Księdza  Arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia.

AULA WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W CZĘSTOCHOWIE
ul. Św. Barbary 41
11.00-11.30 Herbata, kawa
11.30-14.15 Sesja Jubileuszowa
moderatorzy
– prof. dr hab. Grażyna Świątecka
– dr hab. Jadwiga Nowicka
• Gaude Mater – chór Basilica Cantans
• Powitanie obecnych
– dr n. med. Wanda Terlecka prezes KSLP
• Słowo wprowadzenia
– abp Zygmunt Zimowski
• Przemówienia gości
• Rys historyczny Katolickiego Stowarzyszenia
Lekarzy Polskich – ks. dr Mariusz Terka
• Dzieje Archiwum Katolickiego
Stowarzyszenia Lekarzy Polskich
– ks. dr Jacek Kapuściński
• Odznaczenia lekarzy zasłużonych dla KSLP
– prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz
Kanclerz Kapituły Odznaczeń

14.15-14.30 Przerwa

14.30-17.00 Sesja naukowa: Istota życia
– moderator ks. prof. dr hab.
Stanisław Warzeszak

14.30-15.00 Dar życia w perspektywie biblijnej.
– ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski, UKSW Warszawa

15.15-15.45 Co współczesne nauki przyrodnicze mogą powiedzieć o istocie życia?
– prof. dr hab. Józef Zon, KUL Lublin

16.00-16.30 Początek życia – genetyczne i epigenetyczne uwarunkowania ludzkiej prokreacji
– prof. dr hab. Alina Midro, UM Białystok

Po każdym wykładzie możliwość dyskusji

16.45 Podsumowanie części oficjalnej
– dr n. med. Wanda Terlecka prezes KSLP

Po zakończeniu uroczystości gorący posiłek dla uczestników w kuluarach
* * *
Lekarzom uczestniczącym w sympozjum przysługują 3 punkty edukacyjne

erwy5