Ochrona zycia

Walka o ochronę życia ludzkiego

Żyjemy w absurdalnej sytuacji społeczno-narodowej, gdzie Sejm, a wcześniej połączone Komisje Zdrowia oraz Polityki Społecznej i Rodziny, a jeszcze wcześniej Naczelna Rada Lekarska (!) oraz Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych (!), odrzuciły w całości obywatelski projekt podpisany przez ponad pół miliona Polaków, mający chronić życie ludzkie od poczęcia.
Ludzie, którzy z tytułu pełnionych funkcji społecznych i zajmowanych stanowisk są zobowiązani do maksymalnej troski o życie każdego człowieka, zwłaszcza najsłabszego, odrzucili a priori próbę ochrony prawnej człowieka w społeczeństwie.

Nasze Stowarzyszenie już w pierwszych dniach września wyraziło zdecydowaną dezaprobatę dla tych niewłaściwych stanowisk, kierując na ręce Marszałka Sejmu, Grzegorza Schetyny, swoje stanowisko w tej sprawie (przedruk poniżej).

W ślad za Zarządem Głównym poszły poszczególne Oddziały naszego Stowarzyszenia. Część tych stanowisk publikujemy poniżej. Analogiczne stanowisko zajęło Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych, KIK i Akcja Katolicka. Plik Stanowisk przysłanych nam przez poszczególne Oddziały wysłaliśmy również na adres Marszałka Schetyny.

Na nasze stanowisko zareagowała dotąd redakcja tygodnika ?Niedziela? drukując na swych łamach tekst naszego stanowiska ( Nr 38 z dnia 18.09.2011). Otrzymaliśmy również list od Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Ks. Abp. Józefa Michalika (drukujemy poniżej).

Uważamy, że nikt z lekarzy i nikt z obywateli polskich nie powinien milczeć, gdy w imię poprawności politycznej czy z innych utylitarnych powodów uniemożliwia się zdroworozsądkowe i zgodne z prawami człowieka działania chroniące życie każdej ludzkiej istoty.