STANOWISKO W SPRAWIE FINANSOWANIA PROCEDURY ?IN VITRO?

Członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich zgromadzeni w Częstochowie w dniu 29.01.2011 r. przyjęli stanowisko następującej treści, które zostało rozesłane do adresatów jak poniżej:

Częstochowa, 29 stycznia 2011 r.

S T A N O W I S K O

My lekarze, członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, zebrani w dniu 29 stycznia 2011 roku w Częstochowie i na Jasnej Górze, przeciwstawiamy się stosowaniu procedury ?in vitro? oraz nie wyrażamy zgody na finansowanie jej ze środków publicznych a także ze środków wynikających z zasady solidaryzmu społecznego określonych prawodawstwem unijnym.

Za Zarząd Główny Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich i za Zgromadzenie

Prezes
Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich
Dr n.med W.Terlecka

Sekretarz
Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich
Dr n.med K.Biskupek

Członek Zarządu
Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich
Lek.med E.Szałkowska

Adresaci:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Premier
Przewodniczący Episkopatu Polski
Marszałek Sejmu
Marszałek Senatu
Sejmowa Komisja Zdrowia
Naczelna Izba Lekarska?
Gazeta Lekarska
KAI
?Rzeczpospolita?
?Gazeta Wyborcza?

Otrzymaliśmy odpowiedź od Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia dr n. med  Bolesława Piechy następującej treści:

Pozdrawiam
Dziękuję za słowa poparcia. To dla mnie bardzo ważne. Jestem przekonany, że wasze uwagi i wsparcie będą bardzo cenne w pracach ustawodawczych.

Szczęść Boże

poseł na Sejm RP
Bolesław Piecha
21.02.2011 r.