Stanowisko Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich.