Stanowisko Katolickiego Stowarzyszenie Lekarzy Polskich w sprawie stosunku do życia ludzkiego

Stanowisko Katolickiego Stowarzyszenie Lekarzy Polskich w sprawie stosunku do życia ludzkiego

W sierpniu br. już sejmowe Komisje Zdrowia oraz Polityki Społecznej i Rodziny odrzuciły obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz niektórych innych ustaw, podpisany przez około 600 tysięcy obywateli polskich, m.in. pod pretekstem braków formalno-legislacyjnych. Braki
formalno-prawne zdarzają się w różnych, już obowiązujących aktach prawnych włącznie z Konstytucja RP, a cóż dopiero w projekcie ustawy.
Braki formalno-prawne mogą i powinny być poprawiane przez właściwe gremia, natomiast meritum: ochrona życia każdego człowieka domaga się uważnego szacunku i twórczej pracy nad sprawiedliwą ustawą chroniącą życie człowieka.
Odrzucenie przedłożonego projektu toruje drogę do wprowadzenia innej ustawy zawierającej antyludzkie propozycje przygotowane w projekcie przedstawionym przez środowiska nie szanujące życia człowieka.

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich zgłasza sprzeciw wobec decyzji wymienionych Komisji.

Prezentujemy poniżej stanowisko Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich w sprawie stosunku do życia każdego człowieka.

1. Życie jest dobrem podstawowym każdej istoty ludzkiej.
Jest warunkiem wszystkich możliwych dóbr. Dobra podstawowego trzeba strzec bardziej od pozostałych.
Obowiązkiem całego społeczeństwa jest służyć dobru każdego człowieka.

2. Naturalne prawa człowieka, sformułowane choćby w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, są bardziej pierwotne od wszelkich praw stanowionych.
Z tego powodu obowiązują wszystkich ludzi w sposób bezwarunkowy, przed wszystkimi innymi prawami.
Najbardziej pierwotnym naturalnym prawem każdej istoty ludzkiej jest prawo do życia.

3. Ani społeczeństwu ani żadnej władzy publicznej nie wolno rezerwować prawa do życia dla jednych ludzi a zawieszać je wobec innych.
Prawo istoty ludzkiej do życia nie wypływa z czyjegokolwiek uznania, ale
je wyprzedza.
Dyskryminacja niektórych ludzi z tytułu np. wieku czy stanu zdrowia jest zawsze niesprawiedliwością i niegodziwością.

4. Istota ludzka od momentu poczęcia posiada ludzką strukturę genetyczną i jej potencjał.
W toku rozwoju może się stać wyłącznie człowiekiem a nie żadną inną istotą żywą.

5. Zgodnie z wiarą większości mieszkańców Ziemi tylko Bóg jest dawcą
i absolutnym Panem życia człowieka.

6. Zgodnie z nauką Ewangelii osobowy Bóg sam stał się człowiekiem, aby każdego bez wyjątku człowieka uczynić dzieckiem Bożym.

7. Istotą powołania lekarskiego i zawodu lekarza jest jak najpełniejsza ochrona życia ludzkiego, a nie niszczenie go ani manipulowanie nim.

8. Właściwym obowiązkiem państwa jest obrona praw każdego człowieka i ochrona najsłabszych.
Prawo stanowione powinno być zgodne z prawem naturalnym; sprzeczne z nim staje się bezprawiem.

9. Dekalog nakazuje jednoznacznie ?Nie zabijaj!?.

10. ?Nasz papież?, błogosławiony Jan Paweł II , wołał w Radomiu w roku 1991 do każdego Polaka:
?Czy jest taka ludzka instancja, czy jest taki parlament, który ma prawo zalegalizować zabójstwo niewinnej i bezbronnej ludzkiej istoty?. Kto ma prawo powiedzieć :, nawet:, tam, gdzie trzeba najbardziej chronić i pomagać życiu??.

Prezydent RP ? Bronisław Komorowski, Premier RP ? Donald Tusk, Szef Kancelarii Sejmu ? Lech Czapla,Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia ? Bolesław Piecha,Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Minister Zdrowia ? Ewa Kopacz, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej ? dr n. med. Maciej Hamankiewicz, Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych ? Elżbieta Buczkowska, Przewodniczący Zespołu ds. Służby Zdrowia, Duszpasterz Służby Zdrowia i Chorych – bp Biskup Stefan Regmunt, Duszpasterz Służby Zdrowia i Chorych ? ks. prof. Stanisław Warzeszak, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ? abp Józef Michalik

Środki Społecznego Przekazu:
Katolicki Tygodnik ?Niedziela?
?Gość Niedzielny?
?Gazeta Lekarska?
?Rzeczpospolita?
?Dziennik Gazeta Prawna?
?Gazeta Wyborcza?

Portale opiniotwórcze:
1. Salon24.pl
2. W polityce
3. Fronda