Stanowisko Klubu Inteligecji Katolickiej w Częstochowie