XVII GDAŃSKIE SPOTKANIA Z ETYKĄ LEKARSKĄ

Towarzystwo Internistów Polskich, Oddział Gdańsk Komisja Etyki Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku Firma Polpharma

XVII GDAŃSKIE SPOTKANIA Z ETYKĄ LEKARSKĄ

„Mistrz Nauczyciel, lekarz duszy i ciała – ideał osiągalny czy niedościgniony”

28 kwietnia 2018 roku (sobota)

Miejsce obrad
Aula im. prof. Olgierda Narkiewicza w Atheneum Gedanense Novum Gdański Uniwersytet Medyczny
(al. Zwycięstwa 41-42, wejście od ul. M. Skłodowskiej-Curie)

„Mistrz Nauczyciel, lekarz duszy i ciała – ideał osiągalny czy niedościgniony”

w dniu 28 kwietnia 2018 roku (sobota) w Auli im. prof. Olgierda Narkiewicza w Atheneum Gedanense Novum

PROGRAM KONFERENCJI
9:00
Msza św. w kościele p.w. MB Częstochowskiej (Pallotyni) Ks. Błażej Kwiatkowski – Duszpasterz Służby Zdrowia

10:10-10:15
Otwarcie Konferencji i powitanie gości – dr n. med. Elżbieta Krzymińska-Stasiuk

10:15 -11:00
Żywa wiara lekarza w Jezusa Chrystusa drogą do spełnienia się jako nowy człowiek – Ks. dr W. Seremak

1:00 – 11:30
Przedchrześcijańskie wzorce zachowań w relacjach lekarz – pacjent dr n. hum. Bartłomiej Siek

11:30 – 12:00
Mistrz, nauczyciel, lekarz duszy i ciała – przykłady biografii pochodzące z medycyny nowożytnej XX wieku – prof. dr hab. med. Grażyna Świątecka

12:00 – 12:45
Przerwa na kawę

Kontynuujemy spotkania ze sztuką

12:45 – 13:45
Pieta jako szczególny motyw w ikonografii – Małgorzata Paszylka-Glaza, kurator Oddziału Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku

13:45 -14:00
Zakończenie
Sprawy organizacyjne