Agregator kanałów

Trwa proces ks. Mariana W. ws. wykorzystywania nieletnich

Katolicka Agencja Informacyjna - 1 godzina 23 minuty temu
Przed Sądem Rejonowym w Nowym Targu rozpoczął się proces księdza Mariana W. oskarżonego o seksualne wykorzystywanie nieletnich. Toczy się on za zamkniętymi drzwiami.

Pokrzywdzonych miało zostać co najmniej 22 chłopców, którzy byli ministrantami i lektorami w kilku parafiach diecezji tarnowskiej. Duchowny odpowie za czyny wobec 11 małoletnich. Inne sprawy uległy przedawnieniu.
Ksiądz przebywa w areszcie tymczasowym. Do przestępstw miało dojść w latach 2003 – 2012.

Jak informuje ks. Ryszard Stanisław Nowak, rzecznik Biskupa Tarnowskiego, ks. Marian W. został odsunięty od pracy duszpasterskiej w roku 2013, niezwłocznie gdy kuria tarnowska otrzymała zgłoszenie o możliwości popełnienia przez niego przestępstwa na tle seksualnym.

„Osoba zgłaszająca – wówczas już pełnoletnia – została poinformowana o prawie do zgłoszenia sprawy na policję, odmówiła jednak złożenia doniesienia. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że w 2013 r. był to jeden, jedyny zgłoszony przypadek w stosunku do ks. Mariana W., który kuria potraktowała niezwykle poważnie, działając zgodnie z przepisami prawa kanonicznego. Przypadek ten dotyczył czynu na tle seksualnym. Dlatego też kuria tarnowska niezwłocznie rozpoczęła proces kanoniczny informując o wszystkim watykańską Kongregację Nauki Wiary” – dodaje rzecznik.

afryka 24 zabitych i 18 rannych – kolejny atak na chrześcijan w Burkina Faso

Proces zakończył się wyrokiem skazującym, a ks. Marian W. został pozbawiony pełnionych urzędów kościelnych, otrzymał zakaz pracy z dziećmi i młodzieżą, został odsunięty od pracy duszpasterskiej, został oddany pod kuratelę diecezjalnego kuratora a także został skierowany na leczenie.

Kiedy w maju 2018 roku do kurii tarnowskiej złożono kolejne zgłoszenie w sprawie ks. Mariana W., – dotyczące innego przypadku – wówczas delegat Biskupa Tarnowskiego ds. wykorzystywania seksualnego osób małoletnich ks. dr hab. Robert Kantor zgłosił sprawę na policję, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa państwowego.

„Obecnie toczy się w sądzie powszechnym postępowanie karne. Oczekujemy na zakończenie toczącego się postępowania karnego i wyrok. Przypadek ten został również zgłoszony do Kongregacji Nauki Wiary. Kongregacja nakazała przeprowadzenie kanonicznego procesu karno-administracyjnego. Taki proces jest obecnie prowadzony przez Sąd Diecezjalny w Tarnowie w oczekiwaniu na ostateczny wyrok powszechnego sądu karnego, który dysponuje całym materiałem dowodowym w tej sprawie” – podkreśla ks. Ryszard Nowak.

Po wydaniu wyroku przez sąd państwowy będzie mógł zakończyć się także proces kościelny. „Taka jest obowiązująca obecnie kolejność podejmowanych działań: najpierw wyrok sądu państwowego, a później zakończenie procesu i wyrok sądu kościelnego. Podkreślam, że kuria tarnowska w sprawie ks. Mariana W. podjęła wszelkie kroki wymagane zarówno przez prawo państwowe jak i kościelne” – mówi KAI ks. Ryszard Stanisław Nowak.

Prezentacja pierwszej monografii tysiącletnich relacji dyplomatycznych między Polską a Papiestwem

Katolicka Agencja Informacyjna - 1 godzina 31 minut temu
– Współpraca między Polską a Stolicą Apostolską rozwija się w oparciu o wspólne wartości – powiedział minister Jacek Czaputowicz podczas prezentacji książki „Polska – Stolica Apostolska. Z dziejów wzajemnych relacji w 100. rocznicę odnowienia stosunków dyplomatycznych”. To pierwsza pełna monografia ponad tysiącletnich relacji dyplomatycznych łączących Polskę z Papiestwem, wydana przez MSZ z okazji 100-lecia wznowienia relacji dyplomatycznych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Stolicą Apostolską. Prezentacja odbyła się  20 lutego w Pałacu Staszica w Warszawie.

Minister Czaputowicz przedstawił w skrócie najważniejsze etapy wzajemnych relacji, podkreślając, że stosunki dyplomatyczne z Papiestwem miały znaczący wpływ na położenie Polski w Europie i na świecie. Zaznaczył, że współpraca ta nadal jest ważna i rozwija się w oparciu o wspólne wartości. Wymienił wśród nich m.in. ideę praw człowieka, poszanowanie dla wolności religijnej, ideę obrony życia i ochrony rodziny a także przekonanie o konieczności rozwiązywania konfliktów bez użycia siły.

Nuncjusz apostolski w Polsce, abp Salvatore Pennacchio, dziękując za jubileuszową publikację podkreślił, że relacje ze Stolicą Apostolską sięgają początków polskiej państwowości.

Prezentacji towarzyszył panel z udziałem historyków, w tym dwóch współautorów książki – bp Jana Kopca i prof. Stanisława Wilka SDB. Uczestniczył w nim również prof. Wojciech Tygielski z UW oraz dr Andrzej Grajewski. Prowadzący dyskusję Marcin Przeciszewski, redaktor naczelny KAI, zwrócił uwagę na wkład, jaki publikacji wnosi do polskiej historiografii. Wyraził też nadzieję, że zainteresuje ona również odbiorców spoza Polski, co umożliwia równoległy z polskim tekst angielski oraz obszerne tłumaczenia na język włoski.

W spotkaniu uczestniczył również m.in. metropolita warszawski, kard. Kazimierz Nycz oraz ambasador Włoch, Aldo Amati.

„Polska – Stolica Apostolska. Z dziejów wzajemnych relacji w 100. rocznicę odnowienia stosunków dyplomatycznych” to pierwsza pełna monografia ponad tysiącletnich relacji dyplomatycznych łączących Polskę z Papiestwem. Jej wydawcą jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Książka pod redakcją Wojciecha Bilińskiego (także pomysłodawcy koncepcji) przy współpracy Piotra Samerka i Huberta Wajsa, zawiera teksty znakomitych historyków i dyplomatów oraz bogaty materiał ilustracyjny i źródłowy. Stanowi cenny wkład do europejskiej historiografii. Okazją do jej wydania jest 100-lecie wznowienia relacji dyplomatycznych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Stolicą Apostolską.

Zamierzeniem twórców tej edycji jest prezentacja w formie popularno-naukowej – aczkolwiek nie pozbawionej rzetelnej źródłowej analizy – tysiącletnich związków Polski z papieskim Rzymem wraz z ich licznymi sukcesami, ale też i skomplikowanymi meandrami. Monografia ukazuje, że dla Polski Rzym jako stolica zachodniego chrześcijaństwa był niemal zawsze istotnym punktem odniesienia, a nieraz także gwarantem suwerenności. Z kolei dla Papiestwa Polska, jako jeden z większych chrześcijańskich krajów Europy, była istotnym i jednym z najbardziej lojalnych partnerów na arenie międzynarodowej. Dodatkowo książka w szczegółowy sposób prezentuje historię przedstawicielstw papieskich w Polsce, jak i polskiej reprezentacji nad Tybrem. Ramy czasowe publikacji obejmują czasy od Mieszka I do chwili obecnej.

Publikacja MSZ przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorów: historyków, dyplomatów, dziennikarzy oraz wszystkich zainteresowanych tematem. Towarzyszy jej bogaty zestaw ilustracji (ponad 500), na który składają się dokumenty z epoki, ikonografia malarska, fotograficzna i mapy, pozyskane z polskich i zagranicznych archiwów, bibliotek i muzeów. Wiele z nich prezentowanych jest po raz pierwszy. Podkreślić należy ich precyzyjny dobór i rozmaitość form, co wpisuje się doskonale w tok narracji poszczególnych artykułów. Imponująco przedstawia się strona graficzna edycji, której autorem jest Jacek Szczęsny Kotela.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP „Polska – Stolica Apostolska. Z dziejów wzajemnych relacji w 100. rocznicę odnowienia stosunków dyplomatycznych”, Warszawa, 2019

Kościół franciszkanów w Krakowie od stu lat bazyliką mniejszą

Katolicka Agencja Informacyjna - 1 godzina 47 minut temu
100 lat temu franciszkański kościół w Krakowie został podniesiony do godności bazyliki mniejszej. Z tej okazji zakonnicy zapraszają na wykład, prezentację, film, mszę dziękczynną i nocne zwiedzanie świątyni.

W sobotę 22 lutego o godz. 17.30 w Sali Włoskiej będą miały miejsce wykład o. dr. hab. Zdzisława Gogoli i prezentacja o. dr. Franciszka Solarza przybliżająca historię tych stu lat. Będzie można również zobaczyć film 3D prezentujący architekturę kompleksu klasztorno-kościelnego i wnętrze krypt. Na nowo odrestaurowanych krużgankach zostanie otwarta wystawa materiałów związanych z najważniejszymi wydarzeniami minionego stulecia.

Wydarzeniu będzie towarzyszył kiermasz, na którym będzie można nabyć książki o bazylice oraz produkty z motywami polichromii Stanisława Wyspiańskiego i Tadeusza Popiela.

afryka 24 zabitych i 18 rannych – kolejny atak na chrześcijan w Burkina Faso

W niedzielę 23 lutego o godz. 12.00 będzie sprawowana Msza św. dziękczynna pod przewodnictwem metropolity krakowskiego. Tego dnia o godz. 20.00 i 22.00 będzie możliwość nocnego zwiedzania bazyliki i części klasztoru z zakonnym przewodnikiem (zbiórka przy głównym wejściu od Plant).

Rozpoczyna się spotkanie biskupów nt. braterstwa i pokoju w Bari

Katolicka Agencja Informacyjna - 3 godziny 1 min temu
Pod hasłem „Morze Śródziemne granicą pokoju” w Bari rozpoczyna się 19 lutego 5-dniowe spotkanie biskupów z 20 krajów tego regionu, poświęcone szukaniu dróg braterstwa i pojednania między mieszkającymi tam narodami. Wśród 58 hierarchów, którzy wezmą udział w tym wydarzeniu, są kardynałowie, patriarchowie i biskupi także z Watykanu i Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE). Spotkanie zakończy się 23 lutego Mszą św. pod przewodnictwem Franciszka.

Na konferencji prasowej sekretarz generalny Włoskiej Konferencji Biskupiej bp Stefano Russo zaznaczył, że nie będzie to sesja akademicka, ale ma to być „słuchanie tego, co mają do powiedzenia Kościoły basenu śródziemnomorskiego w wyniku dialogu między nimi”. Spotkanie rozpocznie się dwoma wprowadzeniami do głównego tematu, po czym uczestnicy będą wymieniać przemyślenia i dzielić się doświadczeniami w ośmiu dyskusjach panelowych. Wynikiem tych rozmów będzie wspólny dokument, który po zakończeniu obrad otrzyma Ojciec Święty.

Obecny na konferencji prasowej metropolita Bari abp Francesco Cacucci przypomniał, że papież odwiedzi to miasto 23 lutego po raz drugi po wizycie, którą złożył tam 7 lipca ub.r. Obecnie przybędzie z okazji „spotkania biskupów katolickich z rejonu Morza Śródziemnego z Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej” – stwierdził mówca. Zwrócił uwagę, że obszar ten stanowi „złożoną rzeczywistość polityczną, która po okresie kolonialnym jest dziś miejscem konfliktu”.

Z kolei przewodniczący Regionu Apulii (którego stolicą jest Bari) Michele Emiliano określił to zgromadzenie jako „wydarzenie historyczne bez precedensu”. Jego zdaniem to „miejsce refleksji i duchowości stanowi etap na długiej drodze rozpoczętej jeszcze przez Jana Pawła II i kontynuowanej przez Benedykta XVI, który w 2005 poprosił nas o podjęcie konkretnych działań na rzecz wspierania dialogu ekumenicznego”. A później papież Franciszek „poprosił nas o wysłanie do Moskwy relikwii św. Mikołaja, która obecnie wraca do nas” – dodał polityk.

afryka 24 zabitych i 18 rannych – kolejny atak na chrześcijan w Burkina Faso

Również burmistrz miasta Antonio Decaro zapewnił, że mieszkańcy są zadowoleni z wyboru Bari na to spotkanie, gdyż po raz kolejny „jest ono miejscem wydarzenia o symbolicznym i wymownym znaczeniu”. Zauważył, że patron i symbol miasta – św. Mikołaj, ucieleśnia „wartości pokoju, gościnności i tolerancji”. Burmistrz wyraził nadzieję, że „Morze Śródziemne znów stanie się morzem, przez które przechodzą historia i pokój a nie drogi handlarzy bronią i ludźmi”.

Pierwsi uczestnicy spotkania przybyli do stolicy Apulii już 17 lutego. – byli to dwaj arcybiskupi wschodniokatoliccy z Damaszku: syryjski Youhanna Jihad Battah i melchicki Nicolas Absi. Ich obecność ma wymiar w pewnym stopniu opatrznościowy, oznacza bowiem zerwanie z wieloletnią niechęcią, a czasem nawet wrogością, panującą nieraz między hierarchami i ich Kościołami na Bliskim Wschodzie.

Wśród zaproszonych do Bari jest 9 kardynałów, w tym dwóch kurialnych: Leonardo Sandri – prefekt Kongregacji Kościołów Wschodnich i Michael Czerny – podsekretarz w sekcji migrantów i uchodźców Dykasterii ds. Służby Integralnemu Rozwojowi Ludzkiemu oraz Jeaqn-Claude Hollerich z Luksemburga – przewodniczący COMECE. Innym purpuratem jest gospodarz tego spotkania, przewodniczący episkopatu Włoch kard. Gualtiero Bassetti. Pozostali kardynałowie pochodzą z Bośni i Hercegowiny, Maroka i Hiszpanii. Nie przyjedzie biskup hiszpańskiej Malagi – Jesús Esteban Catalá Ibáñez, który zachorował nagle tuż przed wyjazdem do Włoch. Przybędzie natomiast niezapowiadany wcześniej podsekretarz w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej ds. stosunków z państwami abp Paul Richard Gallagher.

Wśród co najmniej 40 tysięcy świeckich, jacy mają tam przybyć, są najwyżsi politycy Włochy: prezydent Sergio Mattarella i premier Giuseppe Conte.

Obrady toczyć się będą w monumentalnym Castello Svevo, wzniesionym przez Normanów w pierwszej połowie XII wieku. Miejsce to gościło już w 2017 przywódców G7 – grupy siedmiu najwyżej rozwiniętych gospodarczo państw świata. Obecnie zaś spotkają się tam ludzie Kościoła, aby mówić o pokoju, braterstwie, sprawiedliwości i nadziei. 23 lutego do Bari przybędzie Franciszek, który na miejskim Corso Vittorio Emanuele II będzie przewodniczył Mszy św., zamykającej to historyczne spotkanie.

Rozpoczyna się spotkanie biskupów nt. braterstwa i pokoju w Bari

Katolicka Agencja Informacyjna - 3 godziny 1 min temu
Pod hasłem „Morze Śródziemne granicą pokoju” w Bari rozpoczyna się 19 lutego 5-dniowe spotkanie biskupów z 20 krajów tego regionu, poświęcone szukaniu dróg braterstwa i pojednania między mieszkającymi tam narodami. Wśród 58 hierarchów, którzy wezmą udział w tym wydarzeniu, są kardynałowie, patriarchowie i biskupi także z Watykanu i Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE). Spotkanie zakończy się 23 lutego Mszą św. pod przewodnictwem Franciszka.

Na konferencji prasowej sekretarz generalny Włoskiej Konferencji Biskupiej bp Stefano Russo zaznaczył, że nie będzie to sesja akademicka, ale ma to być „słuchanie tego, co mają do powiedzenia Kościoły basenu śródziemnomorskiego w wyniku dialogu między nimi”. Spotkanie rozpocznie się dwoma wprowadzeniami do głównego tematu, po czym uczestnicy będą wymieniać przemyślenia i dzielić się doświadczeniami w ośmiu dyskusjach panelowych. Wynikiem tych rozmów będzie wspólny dokument, który po zakończeniu obrad otrzyma Ojciec Święty.

Obecny na konferencji prasowej metropolita Bari abp Francesco Cacucci przypomniał, że papież odwiedzi to miasto 23 lutego po raz drugi po wizycie, którą złożył tam 7 lipca ub.r. Obecnie przybędzie z okazji „spotkania biskupów katolickich z rejonu Morza Śródziemnego z Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej” – stwierdził mówca. Zwrócił uwagę, że obszar ten stanowi „złożoną rzeczywistość polityczną, która po okresie kolonialnym jest dziś miejscem konfliktu”.

Z kolei przewodniczący Regionu Apulii (którego stolicą jest Bari) Michele Emiliano określił to zgromadzenie jako „wydarzenie historyczne bez precedensu”. Jego zdaniem to „miejsce refleksji i duchowości stanowi etap na długiej drodze rozpoczętej jeszcze przez Jana Pawła II i kontynuowanej przez Benedykta XVI, który w 2005 poprosił nas o podjęcie konkretnych działań na rzecz wspierania dialogu ekumenicznego”. A później papież Franciszek „poprosił nas o wysłanie do Moskwy relikwii św. Mikołaja, która obecnie wraca do nas” – dodał polityk.

afryka 24 zabitych i 18 rannych – kolejny atak na chrześcijan w Burkina Faso

Również burmistrz miasta Antonio Decaro zapewnił, że mieszkańcy są zadowoleni z wyboru Bari na to spotkanie, gdyż po raz kolejny „jest ono miejscem wydarzenia o symbolicznym i wymownym znaczeniu”. Zauważył, że patron i symbol miasta – św. Mikołaj, ucieleśnia „wartości pokoju, gościnności i tolerancji”. Burmistrz wyraził nadzieję, że „Morze Śródziemne znów stanie się morzem, przez które przechodzą historia i pokój a nie drogi handlarzy bronią i ludźmi”.

Pierwsi uczestnicy spotkania przybyli do stolicy Apulii już 17 lutego. – byli to dwaj arcybiskupi wschodniokatoliccy z Damaszku: syryjski Youhanna Jihad Battah i melchicki Nicolas Absi. Ich obecność ma wymiar w pewnym stopniu opatrznościowy, oznacza bowiem zerwanie z wieloletnią niechęcią, a czasem nawet wrogością, panującą nieraz między hierarchami i ich Kościołami na Bliskim Wschodzie.

Wśród zaproszonych do Bari jest 9 kardynałów, w tym dwóch kurialnych: Leonardo Sandri – prefekt Kongregacji Kościołów Wschodnich i Michael Czerny – podsekretarz w sekcji migrantów i uchodźców Dykasterii ds. Służby Integralnemu Rozwojowi Ludzkiemu oraz Jeaqn-Claude Hollerich z Luksemburga – przewodniczący COMECE. Innym purpuratem jest gospodarz tego spotkania, przewodniczący episkopatu Włoch kard. Gualtiero Bassetti. Pozostali kardynałowie pochodzą z Bośni i Hercegowiny, Maroka i Hiszpanii. Nie przyjedzie biskup hiszpańskiej Malagi – Jesús Esteban Catalá Ibáñez, który zachorował nagle tuż przed wyjazdem do Włoch. Przybędzie natomiast niezapowiadany wcześniej podsekretarz w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej ds. stosunków z państwami abp Paul Richard Gallagher.

Wśród co najmniej 40 tysięcy świeckich, jacy mają tam przybyć, są najwyżsi politycy Włochy: prezydent Sergio Mattarella i premier Giuseppe Conte.

Obrady toczyć się będą w monumentalnym Castello Svevo, wzniesionym przez Normanów w pierwszej połowie XII wieku. Miejsce to gościło już w 2017 przywódców G7 – grupy siedmiu najwyżej rozwiniętych gospodarczo państw świata. Obecnie zaś spotkają się tam ludzie Kościoła, aby mówić o pokoju, braterstwie, sprawiedliwości i nadziei. 23 lutego do Bari przybędzie Franciszek, który na miejskim Corso Vittorio Emanuele II będzie przewodniczył Mszy św., zamykającej to historyczne spotkanie.

Wkrótce premiera filmu o Janie Pawle II pt. „Lubię patrzeć jak wschodzi słońce”

Katolicka Agencja Informacyjna - 4 godziny 1 min temu
W krakowskim Kinie Kijów 4 marca br. odbędzie się premiera filmu pt. „Lubię patrzeć jak wschodzi słońce” wyprodukowanego przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Telewizję Polską. Film w reżyserii dr Pauliny Guzik to 52 minutowa produkcja ukazująca naukowe dziedzictwo Jana Pawła II – począwszy od jego myśli filozoficznej, przez teologię ciała, komunikację, po refleksję – jak jego myśl dziś oddziałuje.

„Świat akademicki ma obowiązek na co dzień dbać o przekazywanie bogactwa myśli, jakie zostawił nam Jan Paweł II, co też czynimy. Setne urodziny naszego świętego patrona postanowiliśmy uczcić ukazując jego naukowe i myślowe dziedzictwo szerszej publiczności. Ten film to mariaż nauki i profesjonalnej produkcji filmowej. To produkcja ambitna a zarazem zrozumiała dla wszystkich” – mówi ks. prof. Wojciech Zyzak, rektor UPJPII.

Film oprócz myśli humanistycznej Wojtyły pokazuje niezwykłą więź z Chrystusem jaką miał Papież Polak. Ale przede wszystkim przedstawia więź z ludźmi.

„Wyprodukowaliśmy ten film” – mówi reżyser i autor scenariusza, dr Paulina Guzik – „bo w obliczu stulecia urodzin Jana Pawła II nie wystarczy, że będziemy kochać Jana Pawła II, nie wystarczy, że będzie w naszych sercach, on musi wejść na nowo w nasze myśli, w nasze umysły. Młodemu pokoleniu natomiast trzeba Jana Pawła na nowo i ciekawie opowiedzieć”.

John Allen, jeden z najwybitniejszych i najbardziej znanych watykanistów na świecie, obecny na przedpremierowym pokazie filmu, który 24 października 2019 roku odbył się Rzymie, powiedział: „To był tytan świata, genialny filozof, genialny humanista. Ale przede wszystkim to był człowiek, który najbardziej cenił sobie międzyludzkie kontakty, kochał człowieka. Ten film pokazuje to w najbardziej unikatowy sposób, jaki kiedykolwiek widziałem w jakimkolwiek filmie” – zaznaczył Allen.

Watykan Śledztwo ws. nieprawidłowości finansowych w Watykanie trwa Prof. Stanisław Grygiel, który wraz z żoną Ludmiłą obecny był na rzymskim pokazie na Uniwersytecie Angelicum, na którym doktorat robił młody ksiądz Karol Wojtyła, ze wzruszeniem mówił: „Ten kto oglądał film, nawet jeżeli nie spotkał w życiu papieża, może nawet nie zna jego myśli, ale musiał zdać sobie sprawę, że chodzi o rzeczy fundamentalne, bez których nie warto żyć, nie warto myśleć i nie warto kochać”.

W filmie oprócz prof. Grygiela występują: George Weigel, biograf Papieża Jana Pawła II, Danuta Rybicka, autorka pseudonimu Wujek i jedna z najbliższych papieżowi osób w Środowisku, prof. Teresa Malecka (Środowisko), kard. Stanisław Dziwisz, o. prof. Jarosław Kupczak OP czy prof. Rocco Buttiglione.

„Ten film trzeba zobaczyć, aby na nowo zakochać się w Janie Pawle II i zobaczyć, na nowo, jak wschodzi słońce nad znajomością jego dzieł” – powiedział ks. prof. Józef Stala, prorektor UPJPII.

Rektor Angelicum, o. prof. Michał Paluch, jeden z rozmówców twórców filmu dodaje: „ Jak muszę zmierzyć się z jakimś ważnym tematem to często myślę sobie, że ważne żeby znaleźć taką nitkę, która rozpruje całą tkaninę. I to jest duża sztuka. Ja myślę, że ten film ma taką cechę, że udało się znaleźć nitkę, która pozwala rozpruć całą tkaninę, właściwą perspektywę, aby oświetlić postać Jana Pawła II. Jego poszukiwanie prawdy o ludzkiej miłości jest kluczem do całego pontyfikatu”.

Telewizyjna premiera dokumentu będzie miała miejsce w maju w TVP1, w specjalnej papieskiej ramówce z okazji 100-lecia urodzin Karola Wojtyły.

Patronem honorowym premierowego pokazu 4 marca w krakowskim Kinie Kijów jest Archidiecezja Krakowska i abp Marek Jędraszewski. Patronem wydarzenia jest Instytut Dialogu Międzykulturowego Jana Pawła II.

Sant’Egidio i Chińczycy modlili się w intencji ofiar koronawirusa

Katolicka Agencja Informacyjna - 5 godzin 1 min temu
Podczas modlitwy za chorych w kościele św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Warszawie członkowie Wspólnoty Sant’Egidio modlili się za ofiary koronawirusa, osoby zarażone oraz wszystkich, którzy żyją w lęku o własne życie. Nabożeństwo, które miało miejsce 18 lutego br., było też wyrazem solidarności z mieszkającymi w Polsce Chińczykami. W modlitwie wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia Sinicum im. Michała Boyma SJ, duszpasterstwa Chińczyków w Warszawie oraz Werbistowskiego Centrum Migranta Fu Shenfu.

Z powodu koronawirusa zmarło w Chinach już ponad 1800 osób. Choruje ponad 72 tys. ludzi. W wielu miastach obowiązuje zakaz zgromadzeń, zamknięte są szkoły, urzędy, sklepy i wiele miejsc pracy. Ludzie nie wychodzą z domu, panuje poważny problem z dostępem do żywności, stoi gospodarka, brakuje miejsc w szpitalach.

Jednocześnie w wielu krajach strach przed wirusem 2019-nCoV, nawet jeśli mało racjonalny, prowadzi do dyskryminacji i aktów przemocy wobec mniejszości chińskiej. Obraźliwych wyzwisk i gestów doświadczyli także chińscy studenci uczący się od lat na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Incydent miał miejsce na terenie uczelni.

Watykan Śledztwo ws. nieprawidłowości finansowych w Watykanie trwa

– Odseparowanie się od tych, którzy są chorzy, wydawałoby się czasem wyjściem racjonalnym. Nieracjonalna jest jednak wiara w to, że jesteśmy i będziemy zawsze zdrowi i odporni na zło. Jako uczniowie Jezusa jesteśmy dziećmi słów: „Nie lękajcie się” (…). On uczy nas, że wobec misterium zła, jedyną odpowiedzią nie jest ucieczka, lecz bycie obok – usłyszeliśmy w rozważaniu po Ewangelii.

O zdrowie dla chorych i mądrość dla walczących z koronawirusem oraz gościnność i życzliwość dla mniejszości chińskiej, żyjącej w Polsce proszono w modlitwie wiernych, którą odczytał ks. Xiaowang Shi. Razem z s. Janą Zhang zaśpiewali też pieśń na zakończenie nabożeństwa.

Comiesięczna modlitwa za chorych w kościele św. Teresy od Dzieciątka Jezus odbywa się w każdy trzeci wtorek miesiąca o godz. 19. Wspólnota Sant’Egidio, która odwiedza osoby starsze i wspiera bezdomnych, często spotyka ludzi cierpiących z powodu fizycznych dolegliwości i pragnie pamiętać o nich w modlitwie. Zaprasza do niej też wszystkich mieszkańców Warszawy, którzy chcą się modlić za swoich chorych bliskich.

afryka 24 zabitych i 18 rannych – kolejny atak na chrześcijan w Burkina Faso

***
Wspólnota Sant’Egidio skupia się na budowaniu mostów przyjaźni z najbardziej marginalizowanymi i wykluczonymi członkami społeczeństwa – bezdomnymi, osobami starszymi, dziećmi ulicy, więźniami czy uchodźcami, inspiracje i siły czerpiąc z regularnej modlitwy i lektury Słowa Bożego. Troszczy się o sprawy pokoju, ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego. Wspólnota powstała w 1968 r. w Rzymie z inicjatywy grupy licealistów z Andreą Riccardim na czele. Dziś należy do niej ponad 65 tys. osób w 73 krajach świata. W Warszawie obecna jest od 2008 roku. Regularnie spotyka się z osobami bezdomnymi podczas „kolacji na ulicy” oraz odwiedzin miejsc, w których żyją na peryferiach miasta. Prowadzi również Szafę Przyjaciół – magazyn z darmowymi ubraniami dla potrzebujących. Co tydzień odwiedza również osoby starsze, mieszkające w jednym z największych stołecznych DPS-ów.

Ruszył konkurs teologiczny dla osób nie będących teologami

Katolicka Agencja Informacyjna - 5 godzin 1 min temu
Krakowska Fundacja “Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii” ogłosiła II Otwarty Konkurs Teologiczny na pracę pisemną na temat: “Granice poświęcenia. Miejsce heroizmu w etyce chrześcijańskiej”. Jego celem jest zainteresowanie teologią szerszego grona osób, a uczestnikami mogą zostać wszystkie osoby pełnoletnie, które nie studiowały teologii. Prace można nadsyłać do 30. kwietnia, a ogłoszenie wyników połączone z debatą na temat, który jest przedmiotem Konkursu – nastąpi 14. czerwca.

Zeszłoroczna, pierwsza edycja konkursu, cieszyła się dużym zainteresowaniem. W odpowiedzi na eklezjologiczny temat: „Co to znaczy, że Kościół jest potrzebny do zbawienia?” wpłynęło ponad 30 prac. Spośród nich konkursowe jury wybrało trzech laureatów. Laureatem I nagrody został najmłodszy uczestnik – pan Andrzej Karpiński. Jak podkreślają organizatorzy konkursu, wykazał się znajomością tradycji Kościoła jak również oryginalnym i twórczym podejściem do tematu. W swojej pracy przedstawił Kościół jako wspólnotę, którą łączy wiara w wydarzenia przyszłe, wspólnotę celu. Z wszystkimi zwycięskimi pracami zapoznać się można na stronie internetowej fundacji (https://dsft.dominikanie.pl/nasze-projekty/konkurs/konkurs-2019/).

– Tegoroczny temat konkursu kategoryzujący się w teologii moralnej związany jest z naszym założeniem. Chcemy w kolejnych edycjach pochylać się nad życiem człowieka z różnych perspektyw, używając do tego różnych dziedzin teologii. Jest zachętą do refleksji i zadania pytania o istnienie granicy w czynie heroicznym, w akcie poświęcenia dla drugiej osoby czy Boga. Wierzymy, że zaproponowany temat zainspiruje wiele osób do podjęcia wyzwania i napisania pracy, do czego serdecznie zachęcamy – mówi Paulina Owsiak, sekretarz DSFiT.

Kraków Wkrótce premiera filmu o Janie Pawle II pt. „Lubię patrzeć jak wschodzi słońce”

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie pracy konkursowej na adres konkurs.dsft@dominikanie.pl do 30 kwietnia 2020 r. do godz. 23.59. Więcej informacji i regulamin na stronie https://dsft.dominikanie.pl/nasze-projekty/konkurs/

Od 2011 roku przy krakowskim klasztorze dominikanów funkcjonuje Studium Filozofii i Teologii, w ramach którego, podczas czternastu sobotnich zjazdów, uczy się kilkaset osób rocznie. Cztery lata nauki obejmują zajęcia z zakresu filozofii, metafizyki, eklezjologii, eschatologii, patrystyki, liturgiki, egzegezy biblijnej, teologii dogmatycznej, elementów historii Kościoła, teologii moralnej, filozofii Boga i in.

– Z biegiem lat zainteresowanie zajęciami w naszym Studium wcale nie maleje i co roku zapisuje się na nie ok. 160 nowych osób przyjeżdżających na nie specjalnie nawet z odległych stron. To pokazuje jak wiele osób poszukuje dzisiaj zrozumienia prawd wiary, poszukuje wiedzy i próbuje jej szukać na poważnie. Co ciekawe, naszymi studentami są osoby w bardzo różnym wieku, z różnorakim wykształceniem, począwszy od uczniów w wieku licealnym po osoby będące już na emeryturze. Otwarty Konkurs Teologiczny jest zatem próbą zachęcenia jeszcze większej liczby osób do poważniejszego zainteresowania się teologią – mówi o. Paweł Klimczak, dominikanin, Prezes Fundacji.

Ekumeniczna debata biskupów o dialogu w Lublinie

Katolicka Agencja Informacyjna - śr., 02/19/2020 - 23:50
O różnym spojrzeniu na dialog i o swoim doświadczeniu współpracy między wyznawcami Chrystusa rozmawiali dziś przełożeni trzech Kościołów Chrześcijańskich. Do wspólnej rozmowy usiedli metropolita lubelski abp Stanisław Budzik, ordynariusz prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej abp Abel oraz bp Jan Cieślar z Ewangelicko-Augsburskiej Diecezji Warszawskiej.

Podczas spotkania biskupi zostali zapytani między innymi o właściwe dla każdego Kościoła rozumienie dialogu z Bogiem. O wschodnim spojrzeniu na to zagadnienie opowiedział abp Abel. – Głównym celem dialogu jest znalezienie prawdy zbawczej. Człowiek w swoich możliwościach poznawczych jest ograniczony, dlatego naprzeciw mu wychodzi Bóg. Umysł przemienia się przez modlitwę i kontemplację. W prawosławiu bardzo często podkreśla się znaczenie przebóstwienia, które dają sakramenty – tłumaczył.

Z kolei abp Budzik zauważył, że sam Stwórca jest obrazem dialogu. – Źródło dialogu jest umiejscowione w umyśle samego Boga. Jest On jednością trzech Osób Boskich. Dlatego mamy obowiązek wejścia w dialog z ludźmi, skoro Bóg mówi do nas samych, a jak mówi autor natchniony, przemówił do nas ostatecznie przez Syna – zaznaczył metropolita.

Trzeci z prelegentów zauważył podobieństwo ewangelickiego podejścia do boskiego dialogu z dwoma pozostałymi koncepcjami. – Bóg jest niepoznawalny, to On daje się poznać na tyle ile zechce. Dialog jest przyzwaniem przez Boga, który ukryty wychodzi do człowieka, rozpoczyna rozmowę. W Chrystusie Bóg najpełniej przemówił, to znaczy objawił nam swoją miłość. To w Nim objawia się cała dobroć, piękno i sprawiedliwość – zaznaczył bp Cieślar.

Spotkanie poprzedziła wspólna modlitwa w lubelskiej bazylice Ojców Dominikanów. Nabożeństwo i spotkanie zainaugurowało nową edycję programu „Lublin Ekumeniczny 2020. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie”. Do udziału w kolejnych spotkaniach ekumenicznych zostali zaproszeni znani ludzie dialogu, m.in.: prof. Jerzy Buzek, kantor Symcha Keller, ks. prof. Alfred Wierzbicki, Piotr Cywiński, Agata Buzek, ks. bp Jerzy Samiec, rabin Stas Wojciechowski, prof. Stanisław Krajewski, red. Zbigniew Nosowski, prof. Etienne Emmanuel Vetö ICN. Spotkania będą odbywać się w różnej formie, m.in. debaty, dyskusji, konferencji i otwartych wykładów.

W dzieło zaangażowane są Kościoły chrześcijańskie Lublina: Adwentystów Dnia Siódmego, Ewangelicko-Augsburski, Polskokatolicki, Prawosławny, Rzymskokatolicki, Zielonoświątkowy oraz wspólnota ekumeniczna Chemin Neuf, a także Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Programowi towarzyszyć będzie festiwal organowy „Ewangelicka 1” – cykl cotygodniowych koncertów – maj 2020 oraz międzynarodowa konferencja naukowa „Dialog chrześcijańsko-żydowski – dialog międzyreligijny czy ekumeniczny?” – listopad 2020.

Tegoroczna inicjatywa „Lublin Ekumeniczny 2020. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie” będzie przygotowywaniem II Międzynarodowego Kongresu Ekumenicznym „Jerozolima – Lublin. Miasta dialogu 2021” (23-25 listopada 2021 Jerozolima; Watykańskie Centrum Notre Dame). Honorowym patronatem przedsięwzięcie to objęli: Grecki Prawosławny Patriarchat Jerozolimy, Papieska Rada ds. Promocji Jedności Chrześcijan, Unia Utrechcka Kościołów Starokatolickich, Światowa Rada Luterańska.

Bp Greger: w ewangelizacji chodzi o formację do żywej relacji z Jezusem

Katolicka Agencja Informacyjna - śr., 02/19/2020 - 23:49
„W ewangelizacji nie chodzi o wiedzę czy informację, ale o formację do żywej relacji z Jezusem” – przypomniał bp Piotr Greger, który 19 lutego sprawował Mszę św. we wspólnocie Szkoły Nowej Ewangelizacji Cyryl i Metody. W kościele św. Pawła w Bielsku-Białej wspólnie z innymi kapłanami dziękował za podjętą misję, służbę i liczne dzieła bielskiej wspólnoty.

W homilii biskup odwołał się do ewangelicznego wydarzenie, które opisał św. Marek, gdy niewidomego człowieka z Betsaidy uzdrawia Jezus. Wskazał zarazem na to, że wydarzenie to posiada mocne rysy ewangelizacyjne.

„To jest początek drogi spotkania z Jezusem. Ewangelizacja jest zaproszeniem do doświadczenia wiary, które zawsze stawia pytania. Wydarzenie wiary pyta – musi zapytać, ma do tego pełne prawo – to pytanie jest krótkie i proste: czy chcesz? Czy jako dar chcesz przyjąć od Boga to, co niemożliwe? Czy wierzysz Bogu, że gdy Ci obiecuje to, co niemożliwe, stanie się to w Twoim życiu realne?” – pytał i zauważył, że „w szkole Jezusa liczy się przede wszystkim żywa relacja”.

„To nie oznacza bagatelizowania całego wysiłku intelektualnego. W każdym procesie ewangelizacji nie chodzi o wiedzę i informację, ale o formację do żywej relacji z Jezusem. Sprawa dotyczy dynamizmu ewangelicznego, o czym tak mocno naucza papież Franciszek” – dodał.

Biskup pomocniczy na koniec zaproponował refleksję nad losami propagowanego przez ostatni sobór „aggiornamento”, wzywającego do ewangelizacji świata. „Jakie są owoce tego ewangelizacyjnego wysiłku? Poszliśmy do świata, bo nam kazano, bo zostaliśmy posłani, ale czy zostaliśmy wyposażeni w odpowiednie narzędzia?” – pytał zachęcając do poważnych pytań.

„Ewangelizujemy świat, a dokładnie Jezus ewangelizuje świat przez nas, a może świat nas powoli wchłania i każe nam oddychać swoim powietrzem?” – podkreślił i za Benedyktem XVI wskazał, jak ważne jest zachowanie właściwego dystansu wobec świata.

Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody organizuje kursy, rekolekcje dla księży, misje ewangelizacyjne w parafiach, seminarium odnowy wiary, kursy Alfa. Przedstawiciele wspólnoty angażują się w liczne spotkania ewangelizacyjne dla młodych, Msze św. z modlitwą o uzdrowienie, spotkania modlitewne w Polsce, w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Dzięki wysiłkom SECiM powstało liceum katolickie, wydawnictwo oraz fundacja świadcząca pomoc psychologiczną.

W październiku br. 4 osoby ze wspólnoty wyjadą na misje do Ghany w Afryce, by pomóc w miejscowym duszpasterstwie, prowadzić kursy ewangelizacyjne oraz powoływać lokalne wspólnoty SECiM na kontynencie afrykańskim. Obecnie wybrane osoby przygotowują się do wyjazdu językowo, ewangelizacyjnie. Podejmą również odpowiednie przygotowanie medyczne i misyjne. Projekt realizowany będzie na zaproszenie miejscowego Kościoła.

Licząca kilkaset osób Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody w Bielsku-Białej istnieje od 2006 roku.

Wspólne nabożeństwo na rozpoczęcie nowego cyklu spotkań ekumenicznych w Lublinie

Katolicka Agencja Informacyjna - śr., 02/19/2020 - 23:49
Historia nas rozdzieliła. Niech Duch Święty tworzy wielokształtną postać Kościoła na całym świecie – powiedział abp Abel. Prawosławny hierarcha wygłosił kazanie podczas nabożeństwa ekumenicznego w lubelskiej bazylice dominikanów. Wspólna modlitwa z udziałem trzech biskupów chrześcijańskich była inauguracją kolejnej edycji programu „Lublin Ekumeniczny”. Każdego miesiąca wyznawcy Chrystusa będą spotykać na wspólnej modlitwie, debatach
czy wydarzeniach kulturalnych.

W nabożeństwie zorganizowanym w staromiejskiej bazylice Ojców Dominikanów wzięli udział hierarchowie z trzech głównych Kościołów chrześcijańskich: metropolita lubelski abp Stanisław Budzik, ordynariusz prawosławnej
diecezji lubelsko-chełmskiej abp Abel oraz bp Jan Cieślar z Ewangelicko-Augsburskiej Diecezji Warszawskiej.

W swoim kazaniu abp Abel zwrócił uwagę, że Kościół przez całą swoją historię jest narażony na nieustanne ataki diabła. – Niestety jego praca nie pozostaje bezowocny, bo widzimy, że przyczyny podziałów mogą być najróżniejsze. Od różnicy zdań na temat moralności, przez różnice teologiczne i duszpasterskie, szukanie swojej korzyści czy spory
polityczne, aż po antypatię i osobiste uprzedzenia – mówił.

Duchowny zaznaczył, że biblijne Przykazanie Miłości jest uniwersalną i złotą zasadą moralności. – Okazuje się, że ta boża myśl jest obecna w różnych religiach i filozofiach świata. Traktuj innych, tak jak ty oczekujesz traktowania. Czyń dobro i unikaj zła – tłumaczył biskup diecezji lubelsko-chełmskiej.

Odnosząc się do doświadczeń ekumenicznych, abp Abel zauważył, że wspólnym zadaniem wszystkich wyznawców Chrystusa jest wzajemne wsparcie – Ważne jest, by w każdej wspólnocie były zachowane nadnaturalne przymioty: wiara i sumienie. Chrześcijanin, choć żyje w skomplikowanym świecie, powinien żyć dla Boga i nie podzielać współczesnych standardów życia – wyjaśniał.

Prawosławny hierarcha wezwał zgromadzonych do nieustawania w dialogu ekumenicznym. – Podążajmy naprzód do pełnej jedności. Historia nas rozdzieliła. Może ogarnęło nas już zniechęcenie, ale pamiętajmy, że Bóg nie może być głuchy na wołanie swojego Syna, abyśmy byli jedno. Niech Duch Święty tworzy wielokształtną postać Kościoła na całym świecie – powiedział abp Abel.

Po wspólnej modlitwie uczestnicy spotkali się w lubelskim Trybunale Koronnym na debacie „Dialog w Kościele i między Kościołami. Ku Jerozolimie”. Nabożeństwo zainaugurowało nową edycję programu „Lublin Ekumeniczny 2020. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie”. Do udziału w kolejnych spotkaniach ekumenicznych zostali zaproszeni znani ludzie
dialogu, m.in.: prof. Jerzy Buzek, kantor Symcha Keller, ks. prof. Alfred Wierzbicki, Piotr Cywiński, Agata Buzek, ks. bp Jerzy Samiec, rabin Stas Wojciechowski, prof. Stanisław Krajewski, red. Zbigniew Nosowski, prof. Etienne Emmanuel Vetö ICN. Spotkania będą odbywać się w różnej formie, m.in. debaty, dyskusji, konferencji i otwartych wykładów.

W dzieło zaangażowane są Kościoły chrześcijańskie Lublina: Adwentystów Dnia Siódmego, Ewangelicko-Augsburski, Polskokatolicki, Prawosławny, Rzymskokatolicki, Zielonoświątkowy oraz wspólnota ekumeniczna Chemin Neuf, a także Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Programowi towarzyszyć będzie festiwal organowy „Ewangelicka 1” – cykl cotygodniowych koncertów – maj 2020 oraz międzynarodowa konferencja naukowa „Dialog chrześcijańsko-żydowski – dialog międzyreligijny czy ekumeniczny?”
– listopad 2020.

Tegoroczna Inicjatywa „Lublin Ekumeniczny 2020. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie” będzie przygotowywaniem II Międzynarodowego Kongresu Ekumenicznego „Jerozolima – Lublin. Miasta dialogu 2021” (23-25 listopada 2021 Jerozolima; Watykańskie Centrum Notre Dame). Honorowym patronatem przedsięwzięcie to objęli: Grecki Prawosławny Patriarchat Jerozolimy, Papieska Rada ds. Promocji Jedności Chrześcijan, Unia Utrechcka Kościołów Starokatolickich, Światowa Rada Luterańska.

Jarosław: odzyskano skradzione starodruki z Kolegiaty pw. Bożego Ciała

Katolicka Agencja Informacyjna - śr., 02/19/2020 - 19:09
Policjanci odzyskali 7 z 8 starodruków skradzionych z Kolegiaty pw. Bożego Ciała w Jarosławiu w woj. podkarpackim. Księgi pochodzące z XVII i XVIII wieku oszacowano na 86 700 złotych. Zostały one wystawione na aukcję przez antykwariat w Kaliszu w Wielkopolsce. Funkcjonariusze ustalają, kto je ukradł i w jakich okolicznościach trafiły do sprzedaży.

Zawiadomienie o kradzieży wpłynęło do policjantów na początku stycznia. Zgłosiła je pracownica Muzeum Kamienicy Orsettich w Jarosławiu. Kobieta wyjaśniła, że w 2008 r. w parafii został odkryty zbiór starodruków. Księgi zostały przez nią opisane, sfotografowane, skatalogowane i wpisane do ewidencji kościoła.

Z jej relacji wynikało, że przeszukiwała internet, aby znaleźć dodatkowe informacje na organizowaną przez muzeum wystawę. W ten sposób natrafiła na aukcję internetową antykwariatu w Kaliszu, na której wystawiono do sprzedaży osiem ksiąg. Rozpoznała, że są to te same starodruki, które ona wcześniej opisywała w zbiorze parafialnym. Wtedy odkryto, że księgi zostały skradzione.

Jarosławscy policjanci z wydziału kryminalnego, przy współpracy z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu zabezpieczyli siedem z ośmiu ksiąg, które znajdowały się w antykwariacie. Jedna z nich została wcześniej sprzedana. Teraz policjanci wyjaśniają, kto jest odpowiedzialny za kradzież starodruków i w jakich okolicznościach trafiły do antykwariatu.

W 2008 r. gruntowne prace remontowe prowadzone przy kompleksie kolegiackim doprowadziły do odkrycia zbioru starodruków, liczącego blisko 300 ksiąg. Wśród nich, zdecydowaną większość stanowią pisma powstałe od XVI do XIX wieku. Odzyskane przez policjantów księgi to dzieła w większości teologiczne, w języku łacińskim. Najstarsza odzyskana księga została wydana w 1609 r. w Lyonie a najmłodsza pochodzi z 1786 r.

Białystok: warsztaty duszpasterskie dla księży poświęcone uzależnieniom

Katolicka Agencja Informacyjna - śr., 02/19/2020 - 19:08
W Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku zakończyły się dwudniowe warsztaty formacyjno-pastoralne dla księży archidiecezji białostockiej poświęcone profilaktyce różnego rodzaju uzależnień. Tegoroczne spotkanie, przygotowane przez Zespół ds. Stałej Formacji Kapłanów we współpracy z Katedrą Teologii Katolickiej UwB, podobnie jak ubiegłoroczne poświęcone seksualności, wpisuje się w działania Kościoła na rzecz ochrony dzieci i młodzieży.

Warsztaty prowadzili terapeuci z Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych „Etap”, współpracującym z białostockim Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „Droga”. Zajęcia obejmowały trzy prelekcje dotyczące rodzajów, przyczyn oraz sposobów przeciwdziałania uzależnieniom.

Prezes Stowarzyszenia „Droga”, o. Edward Konkol SVD, pracujący od lat z osobami uzależnionymi, podkreślał zróżnicowanie pomiędzy osobą a jej chorobą. Zaznaczał, że są oni często „swoiście skonstruowani, podatni na zranienia i najczęściej z zaburzonym poczuciem własnej wartości”.

Krzysztof Paliński, doświadczony terapeuta uzależnień, przedstawił poszczególne ich rodzaje: od alkoholu, narkotyków i zmodyfikowanych narkotyków (tzw. dopalaczy), leków, hazardu, pornografii, zakupów, internetu i korzystania z mediów społecznościach, okaleczania się i innych. Wyjaśnił ich złożone w sensie psychologicznym podłoże, choć wszystkie one – jak tłumaczył – w badaniach neurologicznych dają taki sam obraz choroby.

Prelegent wskazywał, że każde uzależnienie jest zaburzeniem psychicznym, sprawiając, że człowiek traci niezależność wewnętrzną i komunikację z otoczeniem. „Pierwszą ofiarą uzależnienia jest sam człowiek” – stwierdził, wskazując na jego skutki fizyczne i psychiczne. Tłumaczył również, co sprzyja uzależnieniom, wymieniając m.in. przekaz kulturowy, dziedziczenie genetyczne oraz przyczyny wewnętrzne (psychiczne). Wskazywał, jak rozeznać moment, w którym można mówić uzależnieniu i o jego mechanizmach.

Na zakończenie wystąpienia przytoczył „Elementarz nadziei”, który stosowany jest w terapii i może pomóc osobom uzależnionym wyjść z nałogu.

Elżbieta Powichrowska, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka „Etap”, mówiła o profilaktyce uzależnień. Jako najczęstsze przyczyny zachowań ryzykownych wśród młodzieży wskazała brak dialogu i więzi emocjonalnej, nieumiejętność komunikowania uczuć oraz zaburzone poczucie własnej wartości.

Wymieniła również podstawowe błędy wychowawcze, które mogą sprzyjać powstawaniu uzależnień: podkreślanie złych nawyków czy cech, a niewydobywanie dobrych; porównywanie z innymi oraz „etykietowanie”. Podkreślała, jak ważny jest dialog motywujący, akceptacja, empatia oraz wydobywanie z młodego człowieka dobra.

„Problematyka uzależnień współcześnie dotyka wiele różnych środowisk, jak również poszerza się zakres uzależnień – podkreślał bp Henryk Ciereszko, przewodniczący Zespołu ds. Formacji Duchowieństwa. – Jako kapłani jesteśmy w tych środowiskach – pracujemy z dziećmi, z młodzieżą, z rodzinami. Ludzie przychodzą do nas ze swoimi problemami, dlatego tak ważne jest wiedzieć, jak im pomóc, jaki im radzić, gdzie ich skierować, jak pomóc im znaleźć fachową pomoc” – mówił biskup.

Duchowny wskazywał, że problem uzależnień dotyka także duchownych „Dlatego my, jako kapłani, musimy być również świadomi tych zagrożeń i wiedzieć, jak sobie nawzajem pomagać” – stwierdził.

Zapowiedział przeprowadzenie w archidiecezji białostockiej pogłębionych szkoleń dla zainteresowanych kapłanów i stworzyć grupę towarzyszenia, wiedzieć jak sobie i innym pomagać – dodał duchowny.

Podsumowując dwudniowe warsztaty abp Tadeusz Wojda podkreślił, że osoby duchowne, żyjąc w świecie są również dotykane jego problemami. “Jako kapłani jesteśmy zobowiązani do stanięcia w pierwszym szeregu w walce z uzależnieniami, które nas tak bardzo dotykają. Dlatego każda tego typu formacja, która poszerza nam pole ich widzenia, daje nam, choćby najprostsze narzędzia do ręki, aby podjąć z nimi walkę” – mówił arcybiskup.

Doroczne warsztaty dla kapłanów archidiecezji białostockiej dotyczą aktualnych zagadnień i problemów duszpasterskich oraz są okazją do poszerzania wiedzy i wypracowania wspólnych stanowisk i postulatów do przyszłej realizacji w parafiach. W tegorocznych warsztatach duszpasterskich uczestniczyło ponad 300 kapłanów.

Diecezja radomska: 50 świadków przesłuchano w procesie beatyfikacyjnym ks. Romana Kotlarza

Katolicka Agencja Informacyjna - śr., 02/19/2020 - 19:08
Ponad 50 świadków przesłuchano dotychczas w procesie beatyfikacyjnym ks. Romana Kotlarza, niezłomnego kapłana i męczennika czasów komunizmu. Od momentu rozpoczęcia procesu minęło już ponad 13 miesięcy.

Postulatorem procesu na szczeblu diecezjalnym jest ks. prałat Edward Poniewierski, kanclerz radomskiej kurii. – Dotychczas przesłuchano ok. 50 świadków, przed nami jeszcze podobna ilość przesłuchań. W ten sposób bardziej poznajemy postać sługi Bożego. Do dzisiaj żyje w ludzkiej pamięci. Każda kolejna sesja trybunału jeszcze bardziej uzasadnia potrzebę wszczęcia tego procesu – powiedział gość Radia Plus Radom.

Równolegle historycy Instytutu Pamięci Narodowej opracowali – znajdujące się w archiwach – informacje, dotyczące życia i działalności księdza Romana Kotlarza. Publikacja będzie gotowa w połowie roku. – Jest ona opracowywana przez dwóch historyków: ks. Szczepana Kowalika i Arkadiusza Kutkowskiego. Są mocno zakorzenieni w badaniu życia ks. Kotlarza. Mam nadzieję, że opracowanie pokaże, że śmierć ks. Romana była męczeństwem za wiarę – powiedział ks. Edward Poniewierski.

Zgodnie z prawem kanonizacyjnym przewidziana jest jeszcze jedna publiczna sesja – zamykająca dochodzenie na szczeblu diecezjalnym.

Ks. Roman Kotlarz jest jednym z bohaterów protestu robotniczego w czerwcu 1976 roku. Do dziś pozostaje w pamięci wielu osób symbolem walki robotników o wolność i godność ludzkiego życia.

Ks. Roman Kotlarz (1928-1976) 25 czerwca 1976 r. znalazł się – jak sam pisał – “świadomie i dobrowolnie” w ogromnej rzeszy strajkujących z Zakładów Metalowych Waltera w Radomiu. Następnie ze schodów kościoła Świętej Trójcy błogosławił protestujących robotników w czasie manifestacji. Po wydarzeniach Czerwca ’76 ks. Kotlarz modlił się w parafii w Pelagowie wraz z wiernymi w intencji pobitych, aresztowanych i usuwanych z pracy robotników. W kazaniach domagał się szacunku dla człowieka i jego pracy, piętnował kłamstwo i brak sprawiedliwości w PRL. Wzywany na przesłuchania, przechodził “ścieżki zdrowia”, kilkakrotnie w okrutny sposób został pobity do nieprzytomności przez “nieznanych sprawców”.

15 sierpnia 1976 r. ks. Kotlarz odprawiał w parafii w Pelagowie Mszę św. za pobitych robotników. W jej trakcie zasłabł. Po trzydniowym pobycie w szpitalu zmarł 18 sierpnia. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną zgonu była niewydolność mięśnia sercowego. Mimo wielu świadectw o znęcaniu się nad księdzem, lekarze nie stwierdzili obrażeń mogących powstać po pobiciu.

W 1981 r. po licznych protestach wiernych, władze wszczęły śledztwo w sprawie śmierci kapłana, które po kilku miesiącach dochodzenia zakończyło się umorzeniem. W 1990 r. prokuratura wojewódzka w Radomiu wznowiła śledztwo, ale i ono zostało umorzone, chociaż prokuratorzy przesłuchali prawie wszystkich funkcjonariuszy SB zajmujących się w Radomiu zwalczaniem Kościoła katolickiego.

Ks. Roman Kotlarz został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP jednym z najwyższych polskich odznaczeń, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.

Dzień żałobny w Kościele greckokatolickim w intencji ofiar Rewolucji Godności na Ukrainie

Katolicka Agencja Informacyjna - śr., 02/19/2020 - 19:08
„Chcemy ogarnąć modlitwą ofiary Niebiańskiej Sotni” – informuje ks. mitrat Bogdan Stepan, wikariusz generalny archidiecezji przemysko-warszawskiej Kościoła greckokatolickiego. Podkreślił, że 20 lutego abp Eugeniusz Popowicz, Metropolita Przemysko-Warszawski odprawi Liturgię Świętą i nabożeństwo żałobne (Panachydę) w Soborze św. Jana Chrzciciela w Przemyślu za ofiary kijowskiego Majdanu.

„Najwięcej osób zgromadzonych na Majdanie w Kijowie zginęło 20 lutego 2014 roku. Wśród ponad stu ofiar Rewolucji Godności, oprócz Ukraińców znaleźli się Białorusini, Gruzini i Ormianie” – zaznaczył ks. Stepan. Dodał, że: „20 lutego nie tylko w Przemyślu, ale również w całej archidiecezji tradycyjnie będą odbywały się modlitwy w cerkwiach za ofiary Rewolucji Godności na Ukrainie”.

Dzień Bohaterów Niebieskiej Sotni jest obchodzony co roku 20 lutego na podstawie dekretu prezydenta Ukrainy z 11 lutego 2015 r. „O uczczeniu czynu uczestników Rewolucji Godności i uwiecznienia pamięci Bohaterów Niebieskiej Sotni”. Intencją prezydenta było uszanowanie męczeństwa wszystkich uczestników tzw. Rewolucji Godności, oraz uczczenie pamięci bohaterów Niebiańskiej Sotni, którzy zginęli w obronie wolności i godności Ukraińców.

Muszyna: blisko 7 mln złotych na odnowę parafialnego kościoła

Katolicka Agencja Informacyjna - śr., 02/19/2020 - 19:06
Świątynia w Muszynie odzyska swą dawną świetność. Na prace remontowe i konserwatorskie zostanie przeznaczone dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wartość przyznanej dotacji wynosi ponad 6,75 mln zł, a całkowita wartość prac to 10,94 mln zł. Planuje się, że w ramach remontu odnowione zostaną m.in. dach, elewacja, dzwonnica, kapliczka św. Jana Nepomucena, a także ołtarze główne i boczne, ambona, chrzcielnica i posadzka. Konserwacji zostaną poddane także ściany i sklepienia.

Jak podano na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, podczas podpisywania umowy gwarantującej unijne wsparcie na początku tego tygodnia marszałek Witold Kozłowski stwierdził, że to bardzo ważne, iż jedna z największych dotacji z Funduszy Europejskich dotyczy renowacji zabytku sakralnego.

– To przykład całkowicie kompleksowego podejścia – praktycznie wszystko to, co jest najważniejsze będzie odnowione. Bardzo się cieszę, że parafia pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny – lokowana w 1330 roku, a więc jedna z najstarszych parafii w naszej diecezji – będzie miała możliwość być całkowicie odnowiona. To szczególny budynek, a więc w związku z tym szczególny rodzaj renowacji, szczególne metody, szczególne monitorowanie i nadzór – powiedział marszałek.

Watykan Po raz pierwszy w historii wystawa arrasów Rafaela w Kaplicy Sykstyńskiej

– Ten kościół towarzyszy wiernym od wieków i dlatego jego odnowienie jest tak ważne. Świątynia to wyjątkowe dziedzictwo i jest jednym z najcenniejszych zabytków tego typu w regionie, bo stanowi rzadki przykład sakralnego budownictwa obronnego. Kiedyś ta funkcja obronna miała wymiar dosłowny, natomiast współcześnie jest miejscem obrony wiary, ewangelizacji i szerzenia kultu religijnego – podkreśla natomiast ks. prałat Paweł Stabach, proboszcz parafii.

Kapłan dodaje, że poza zachowaniem funkcji sakralnych miejsca, odnowienie kościoła na pewno przyczyni się do zwiększenia liczby organizowanych w niej wydarzeń kulturalnych, takich jak koncerty chórów czy jasełka, a także będzie ono wsparciem dla rozwoju regionalnej turystyki.

Parafia w Muszynie powstała w 1330 roku. Obecny kościół barokowy pw. św. Józefa Oblubieńca NMP został zbudowany w latach 1676-1728. Co ważne do czasów dzisiejszych zachował się jego pierwotny układ przestrzenny. Przy parafii znajdują się także Muszyńskie Ogrody Biblijne, które zachwycają mnogością cytatów z Pisma Św., pięknem roślin z miejsc w nim opisywanych oraz przyciągają uwagę rzeźbami prezentującymi znane historie biblijne.

Bp Milewski: miarą człowieczeństwa jest stosunek do życia

Katolicka Agencja Informacyjna - śr., 02/19/2020 - 19:05
– Stosunek do kwestii życia ludzkiego jest miarą naszego człowieczeństwa – powiedział bp Mirosław Milewski w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w diecezji płockiej. Spotkał się z mieszkańcami domu i poświęcił obraz Matki Bożej Częstochowskiej w kaplicy.

Bp Mirosław Milewski podczas Mszy św. w kaplicy domu powiedział, że gdy odwiedza placówki służby zdrowia i Domy Pomocy Społecznej obserwuje, jak ważna jest systematyczna, troskliwa i pełna oddania opieka nad ludźmi chorymi i cierpiącymi. Ważne jest przejęcie się cudzą chorobą, podejście do niej ze zrozumieniem i cierpliwością. Jest to „darowanie się innym na wzór miłosiernego Samarytanina”.

Powiedział, że prawdziwe wsparcie, jakie można nieść chorym, potrzebującym pomocy, doświadczonym przez los, to nie tylko pomoc materialna, ale przede wszystkim pomoc duchowa. Człowiek doświadczający cierpienia, potrzebuje bliskości Boga. On jest z człowiekiem zawsze, a zwłaszcza w trudnym doświadczeniu choroby.

Biskup przypomniał, że w Piśmie Świętym jest wiele opisów uzdrowień, a Jezus dokonuje ich własną mocą także teraz. Choć rzadko bywa to spektakularne powstanie z wózka inwalidzkiego czy odzyskanie utraconego wzroku, to jest wiele uzdrowień duchowych. W placówkach służby zdrowia pielęgniarki widzą, że ktoś, kto najpierw nie chce żadnego kontaktu z księdzem, nagle, niespodziewanie, na kilka godzin przed śmiercią prosi o spowiedź, o Komunię św., o sakrament namaszczenia chorych.

Kaznodzieja zaznaczył, że po ludzku trudno zrozumieć, dlaczego niektóre osoby są bardzo doświadczone przez los i muszą codziennie mierzyć się z własną słabością. Oparcia trzeba zawsze szukać u Jezusa Chrystusa – tylko On uzdrawia (por. Mt 8,6.7).

– Człowiek chory czy w podeszłym wieku, bez względu na stan zdrowia, posiada taką samą godność dziecka Bożego, jak ktoś młody i zdrowy. Życie każdego człowieka jest święte, nienaruszalne i nietykalne. Osoba bez pełnej sprawności jest tak samo wartościowa jak człowiek zdrowy. Każde życie ma być przyjmowane, chronione, szanowane i trzeba mu służyć, od jego poczęcia aż do śmierci. Dlatego nigdy nie można się godzić na eutanazję czy aborcję – podkreślił biskup.

Zaznaczył, że stosunek do kwestii życia ludzkiego jest miarą człowieczeństwa, dużo mówi o kondycji społeczeństwa i danego państwa. Niestety, w Polsce wciąż powracają postulaty liberalizacji aborcji. Poza tym wpływowe środowiska liberalne narzucają „swój bezbożny światopogląd, w myśl którego człowieka trzeba poprawiać już na poziomie genów”.

– Bądźcie zawsze za życiem! Wierzę, że naszemu narodowi nie zabraknie determinacji w obronie tej naczelnej wartości, jaką jest ludzkie życie – zaakcentował bp Milewski.

Podczas spotkania w DPS poświęcił także obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który namalował Dawid Wojtalewicz, artysta z Gąbina w diecezji płockiej. Bp Milewski spotkał się także w salach z mieszkańcami domu i obejrzał program artystycznym przygotowany przez jego pracowników i mieszkańców.

W Mszy św. i spotkaniu uczestniczył m.in. dyrektor placówki Bogdan Wojciech Łach, jej kapelan ks. Paweł Biedrzycki oraz proboszcz parafii Obryte ks. kan. dr Cezary Siemiński.

***
Dom Pomocy Społecznej w Obrytem powstał w 1922 r., na bazie budynków folwarcznych ówczesnego dziedzica Jaworowskiego. Do 1939 r. był to Przytułek dla Sierot i Inwalidów I wojny światowej. W czasie okupacji hitlerowskiej budynek zajmował komisarz niemiecki wraz z posterunkiem żandarmerii. Po przejściu frontu w 1945 r. w budynku przytułku zorganizowano doraźny szpital dla rannych żołnierzy, którymi opiekowały się siostry zakonne.

W latach 1945-1947 budynek służył jako 5- oddziałowa szkoła dla dzieci z tego terenu. W tym czasie ponownie po okresie wojny zaczęto przyjmować niepełnosprawnych mieszkańców. W 1948 r. miejscu nadano nazwę: Państwowy Zakład Opieki, a potem w 1958 r. – Państwowy Dom Pomocy Społecznej. W 1990 r. dom zaczął podlegać Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej. W 1992 r. mieszkańcy przenieśli się do nowego budynku. Od roku 1999 domem zarządza Starosta Pułtuski, a merytoryczny nadzór nad działalnością sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku.

DPS w Obrytem obecnie zapewnia opiekę 250 osobom niepełnosprawnym, psychicznie chorym. Pracownicy założyli Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pod jednym dachem”, którego głównym celem jest pomoc mieszkańcom domu i społeczności lokalnej oraz przełamanie izolacji społecznej poprzez integrację.

Prowadzone są następujące terapie zajęciowe: tkactwo, stolarstwo, hafciarstwo, malarstwo, gobeliniarstwo, cukiernictwo, krawiectwo oraz zajęcia kulturalno-oświatowe (teatralne, taneczne, muzykoterapia). Mieszkańcy biorą aktywny udział w przeglądach artystycznych, wyjeżdżają na wycieczki, uczestniczą w zawodach sportowych itp. Celem integracji w DPS jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym prowadzenia życia w warunkach możliwie zbliżonych do warunków domowych.

Trzy dni o misjach

Konferencja Episkopatu Polski - śr., 02/19/2020 - 18:25

Zakończyło się doroczne zebranie statutowe Rady Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych. W dniach od 17 do 19 lutego br. w obradach uczestniczyło 26 dyrektorów diecezjalnych oraz pracownicy dyrekcji krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, w sumie 33 osoby.

Zebranie statutowe Rady Krajowej PDM to nie tylko spotkanie, na którym przedstawiane są roczne sprawozdania z działalności poszczególnych Dzieł oraz sprawozdanie finansowe. Znaczną część programu wypełniły wspólna modlitwa, dzielenie się misyjnymi doświadczeniami oraz integracja księży odpowiedzialnych za misyjną animację w Polsce.

Spotkania organizowane są co roku w innym miejscu, dzięki czemu ich uczestnicy mają możliwość poznawania kolejnych diecezji. W tym roku Rada Krajowa PDM obradowała w Centrum Misji Afrykańskich w Borzęcinie Dużym w archidiecezji warszawskiej.

Członkowie Rady Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych pod przewodnictwem ks. prał. Tomasza Atłasa, dyrektora krajowego PDM w Polsce, dokonali podsumowania Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, który z woli papieża Franciszka obchodziliśmy w październiku 2019 r. Nie poprzestano tylko na podsumowaniach – zebrani dyskutowali nad jak najlepszym przygotowaniem Synodu Dzieci, jaki będzie miał miejsce w 2021 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Ksiądz Tomasz Atłas przypomniał, że rok 2022 będzie wyjątkowy. Przypadnie wtedy jubileusz 400-lecia powołania Kongregacji Ewangelizacji Narodów, 200-lecia Dzieła Rozkrzewiania Wiary i 100-lecia papieskości Dzieł: Świętego Piotra Apostoła, Misyjnego Dzieci i Rozkrzewienia Wiary. „Zachęcam wszystkich do jeszcze większego zaangażowania w sprawy misji. Jestem pełen optymizmu, że Kościół w Polsce odpowiada na prośby papieża Franciszka” – zakończył ks. Atłas.

Spotkanie zakończyło się Mszą św. pod przewodnictwem ks. kard. Kazimierza Nycza, arcybiskupa metropolity warszawskiego. W homilii kard. Nycz podkreślał znaczenie pracy polskich misjonarzy oraz wagę misyjnego zaplecza, jakim są Papieskie Dzieła Misyjne wraz z księżmi odpowiedzialnymi za misje w swoich diecezjach. „W nawiązaniu do dzisiejszego czytania z Listu Jakuba «wiara bez uczynków jest martwa», zachęcam, aby nie poprzestawać tylko na obserwacji i świadomości potrzeby pracy misyjnej, ale aby wprowadzać słowo w czyn i samemu ewangelizować” – zachęcił ksiądz kardynał.

Papieskie Dzieła Misyjne, jako instytucja podlegająca Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, są powołane do budzenia misyjnej świadomości i zaangażowania na rzecz misji.

as/pdm

Droga Krzyżowa z kard. Wyszyńskim

Katolicka Agencja Informacyjna - śr., 02/19/2020 - 17:01
W I piątek Wielkiego Postu 28 lutego ulicami Starówki przejdzie Droga Krzyżowa z kard. Wyszyńskim. Będzie to zarazem uroczyste wprowadzenie do archikatedry warszawskiej powracającego z renowacji Cudownego Krucyfiksu Baryczków. Tak jak każdego 28 dnia miesiąca, wierni będą też modlić się w katedrze o owoce beatyfikacji Prymasa Wyszyńskiego. Mszy św. w tej intencji będzie przewodniczył bp Rafał Markowski.

Mottem Drogi Krzyżowej na Starówce będą słowa “Bądź wola Twoja jako w niebie… tak i w Warszawie” a kolejnym stacjom będą towarzyszyły rozważania kard. Stefana Wyszyńskiego. Dla wielu będzie to wyjątkowa okazja usłyszenia po raz pierwszy głosu Prymasa Tysiąclecia, bowiem rozważania na trasie z Nowego Miasta do archikatedry warszawskiej będą odtwarzane z archiwalnych nagrań.

– Piątek po Środzie Popielcowej to szczególna okazja by odprawić Drogę Krzyżową i uczcić krzyż. W tym roku będzie to wydarzenie ogólnowarszawskie i ogólnodiecezjalne ze względu na duchowe przygotowania do beatyfikacji Prymasa Wyszyńskiego i powrót z renowacji Cudownego Krucyfiksu Baryczków – podkreśla ks. Bartosz Szoplik z parafii archikatedralnej.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej rozpocznie się o godz. 17.30 przy kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (ul. Przyrynek 2) na Nowym Mieście. To najstarszy, murowany kościół na warszawskiej Starówce. Stamtąd mieszkańcy stolicy wyruszą w procesji za krzyżem. Ulicami Starówki przejdą do archikatedry św. Jana Chrzciciela zatrzymując się kolejno przy czternastu stacjach Drogi Krzyżowej.

afryka 24 zabitych i 18 rannych – kolejny atak na chrześcijan w Burkina Faso

Trasa obejmie kolejno: I stacja – kościół Nawiedzenia NMP (ul. Przyrynek 2), II stacja – figura przed kościołem (ul. Przyrynek 2), III stacja – schody kościoła sakramentek, IV stacja – studnia na Rynku Nowego Miasta, V stacja – przed kościołem dominikanów, VI stacja – przed kościołem paulinów, VII stacja – przed wejściem na Barbakan, VIII stacja – przed Muzeum Literatury (wschodnia ściana Rynku Starego Miasta), IX stacja – przed Staromiejskim Domem Kultury (Rynek Starego Miasta), X stacja – przy dzwonie na Kanonii, XI stacja – na Kanonii pod figurą Matki Bożej, XII stacja – przed Muzeum Archidiecezji Warszawskiej (ul. Dziekania 1), XIII stacja – w przedsionku Bazyliki Archikatedralnej, XIV stacja – przed ołtarzem głównym Bazyliki Archikatedralnej.

Jeśli warunki pogodowe na to pozwolą, przy XII stacji usytuowanej przy Muzeum Archidiecezji Warszawskiej (ul. Dziekania 1) zostanie wyniesiony zabytkowy Krucyfiks Baryczków i uroczyście przeniesiony do archikatedry. W przypadku nieodpowiednich dla późnogotyckiego zabytku warunków atmosferycznych Krucyfiks będzie uroczyście wprowadzony do bazyliki archikatedralnej z jej przedsionka, gdzie zaplanowano XIII stację Drogi Krzyżowej.

Msza, prelekcja modlitwa o owoce beatyfikacji

Po wniesieniu Cudownego Krucyfiksu Baryczków do prezbiterium archikatedry – o godz. 19.00 rozpocznie się Msza św. pod przewodnictwem i z homilią bp. Rafała Markowskiego w ramach comiesięcznych przygotowań duchowych do beatyfikacji kard. Wyszyńskiego. Eucharystia będzie sprawowana według formularza mszalnego o Krzyżu Świętym.

Zebrani w archikatedrze będą modlić się o owoce beatyfikacji kard. Wyszyńskiego. Po Mszy św. wysłuchają prelekcji dr Ewy K. Czaczkowskiej pt. “Wpływ Wielkiej Nowenny i Milenium na odzyskanie przez Polskę wolności” oraz będą mogli pomodlić się przy grobie Prymasa Tysiąclecia.

Zwykle comiesięczne spotkania w archikatedrze organizowane 28 dnia miesiąca kończyły się Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00. Tym razem katedra pozostanie otwarta do północy, a warszawiacy będą mogli adorować Cudowny Krucyfiks Baryczków zanim powróci na swoje dotychczasowe miejsce w Kaplicy Najświętszego Sakramentu. Ten najcenniejszy średniowieczny zabytek stolicy, od 500 lat jest otaczany nieustannym kultem wiernych. W czuwaniu przy krzyżu swój udział zapowiedzieli członkowie Akcji Katolickiej i siostry zakonne m.in. elżbietanki.

duchowieństwo Jesteś Księdzem? Poprzyj wniosek do Papieża! Krucyfiks Baryczków

Późnogotycki krucyfiks z archikatedry warszawskiej jest jednym z najbardziej znanych obiektów kultu w Warszawie. W 1525 r. został przywieziony z Niemiec, najprawdopodobniej z Norymbergi przez Jerzego Baryczkę.– Można powiedzieć, że jest to warszawski odpowiednik krucyfiksu królowej Jadwigi na Wawelu, stale otaczany kultem – podkreśla ks. Mirosław Nowak, dyrektor Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.

Krucyfiks, ze względu na bogatą historię, czczony jest zarówno przez mieszkańców stolicy, jak i turystów. Przed nim modlili się w ważnych dla narodu chwilach królowie i prezydenci, a także papieże: Jan Paweł II i Benedykt XVI.

Szczególnym dowodem kultu tego krzyża były wydarzenia z Powstania Warszawskiego. W czasie walk o Stare Miasto 16 sierpnia 1944 r. został on wyniesiony z płonącej archikatedry przez ks. Wacława Karłowicza z pomocą dwóch sanitariuszek harcerskiego batalionu Armii Krajowej “Wigry”: Barbary Gancarczyk-Piotrowskiej ps. Pająk i Teresy Potulickiej-Łatyńskiej ps. Michalska.

Uratowany krucyfiks ostatecznie trafił do szpitala powstańczego w podziemiach kościoła św. Jacka na Nowym Mieście. Tam miała się zdarzyć wzruszająca historia o tym, jak kapelan szpitala, który w ciemnościach miał udzielać sakramentu namaszczenia umierającym Powstańcom, udzielił go również Jezusowi z Krzyża Baryczków.

Po wojnie jego powrót do Kaplicy Baryczkowskiej w Niedzielę Palmową 1948 r. był wielką manifestacją wiary mieszkańców Warszawy. To był taki symboliczny znak i początek i odbudowy archikatedry i całej Warszawy – uważa ks. Nowak. Decyzją Prymasa Augusta Hlonda Krucyfiks Baryczków powrócił wtedy, chociaż katedra była jeszcze cała w gruzach, ale – jak mówi dyrektor Muzeum Archidiecezji Warszawskiej “serce miasta wróciło na swoje miejsce i zaczęło bić na nowo”.

Polska Akt oskarżenia za profanację Matki Bożej

Konserwacja 500-letniej, naturalnej wielkości rzeźby ukrzyżowanego Chrystusa prowadzona była w 2019 r. pod kierunkiem prof. Marii Lubryczyńskiej z Wydziału Konserwacji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Organizatorzy

Akcja Katolicka wraz z Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Instytut Prymasa Wyszyńskiego, parafie: katedralna oraz Nawiedzenia NMP na Przyrynku oraz kościół akademicki św. Anny w Warszawie.

W przygotowanie nabożeństwa zaangażowali się także nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej w archidiecezji warszawskiej.

O. Kupczak o trudnej nauce wolności i miłości według Karola Wojtyły

Katolicka Agencja Informacyjna - śr., 02/19/2020 - 17:00
O ludzkiej godności, wolności, miłości, odpowiedzialności i sumieniu mówił w hałcnowskiej bazylice w Bielsku-Białej o. Jarosław Kupczak OP, który przybliżył słuchaczom podstawowe tematy nauczania Jana Pawła II o człowieku. Dominikanin, teolog i profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zwrócił uwagę, jak ważne jest to, by zobaczyć antropologię chrześcijańską w kontekście pewnego konfliktu różnych interpretacji i ścierania się rozmaitych sposobów rozumienia człowieka.

„Chodzi o ścieranie się także tematów, bez których rozstrzygnięcia nasze życie jest niemożliwe. Co to jest sumienie? Co to jest ludzka wolność? Po co jesteśmy tutaj na ziemi? Jaki jest sens naszego życia i w związku z tym miłości? Jakie jest znaczenie ludzkiego ciała?” – pytał zakonnik i wskazał, że z bycia uczniem Chrystusa wypływa określona odpowiedź na wszystkie te fundamentalne pytania. Zauważył, jak bardzo ważna jest chrześcijańska edukacja i samoedukacja w sytuacji, gdy kultura proponuje dziś człowiekowi konkretne wzorce postępowania i sposoby rozumienia siebie. „Nierzadko spotykam się z sytuacją, gdy porządni katolicy, którzy w swoim myśleniu odeszli od wiary, myślą nie po katolicku” – dodał i zauważył, że dziś bardzo potrzebna jest „ewangelizacja myślenia”. „To ewangelizacja swojej głowy, nierzadko pogańskiej głowy” – stwierdził.

„Musimy dbać, by w przypadku każdego z nas i naszych najbliższych nie tylko wola wyrażała akces do Kościoła i praktyk religijnych, lecz by myśleć w sposób, który jest kształtowany przez główne prawdy chrześcijańskie” – zaznaczył.

Mówca w dalszej części swego wystąpienia wyjaśnił, w jaki sposób Jan Paweł II, który wyrósł z przekonania, że Europa jest niezwykłym fenomenem światowym, poddał jej kulturę głębokiej krytyce. O. Kupczak pokazał zarazem, jak prawda o godności każdego człowieka, wyrastająca z ewangelicznego przesłania, stała się elementem kształtującym kulturę Zachodu.

Jak podkreślił, Karol Wojtyła był przekonany, że należy powtórzyć chrześcijańską katechezę o człowieku. Przypomniał o dwóch okresach w życiu świętego – gdy jeszcze przebywał w Polsce, a potem już jako papież – w których jego rozważania koncentrowały się na tych samych prawdach, choć wyrażonych różnym językiem.

Dominikanin zauważył, że analiza pojęcia wolności, jakiej dokonał Karol Wojtyła jeszcze podczas studiów na KUL-u, doprowadziła go do wniosku, że ludzka wolność w kulturze zachodniej zaczęła być utożsamiana z samowolą.

„Samowola w rozumieniu Karola Wojtyły jest czynieniem czegokolwiek, abym tylko ja decydował. Dopóki ja podejmuję decyzję, to wszystko jest w porządku. Mniej istotne jest, co się wybiera i dlaczego się wybiera. Byle tylko mieć możliwość wyboru” – podsumował naukowiec i wskazał, że u źródeł takiej postawy leży kultura konsumencka, ale przede wszystkim kryzys prawdy. „Pojęcie prawdziwego dobra i w związku z tym prawdy zniknęło ze współczesnej kultury. Ale wybór bez prawdy, bez umiejętności uzasadnienia, dlaczego wybieram, jest tylko samowolą – wybieranie jakkolwiek i czegokolwiek” – dodał i przypomniał, że jednym z najważniejszych tematów pontyfikatu Jana Pawła II jest postulat wyzwolenia ludzkiej wolności. „Wolności trzeba się nauczyć. Wolność, jako umiejętność wyboru i decydowania o sobie samym, to bardzo trudna rzecz” –przyznał profesor.

Watykan Po raz pierwszy w historii wystawa arrasów Rafaela w Kaplicy Sykstyńskiej

Prelegent wskazał na drugi ważny temat antropologii Jana Pawła II – miłość. „Ludzka wolność jest po coś. To narzędzie do tego, by robić coś ważnego. Jan Paweł II doskonale wie, że tym czymś najważniejszym, czego mamy dokonać za pomocą naszej wolności, to czynić dobro, a mówiąc jeszcze dosadniej – kochać Boga i bliźniego. Wolność nie jest po to, by być wolnym, lecz po to, aby realizować prawdziwe dobra. Człowiek, który kocha, staje się prawdziwie wolnym” – dodał i zachęcił na spojrzenie na ofiarę Chrystusa, na Jego krzyż, na którym spotykają się miłość i wolność.

„W naszym życiu miłość myli nam się z innymi zachowaniami” – skonstatował, uwypuklając różnice między miłością i zakochaniem, zauroczeniem, emocjami, przyjemnością. „Miłość oznacza prawdziwą troskę o życie człowieka. Kochać to wziąć odpowiedzialność za drugą osobę” – sprecyzował zakonnik, odwołując się do książki Karola Wojtyły „Miłość i odpowiedzialność”.

„ to afirmacja drugiej osoby, wzięcie odpowiedzialności za drugą osobę” – dodał i zauważył, że dla Wojtyły tematami, w których spotykają się podstawowe pojęcia jego antropologii jest małżeństwo i rodzina. „To przestrzeń uczenia się wolności i miłości” – zakończył.

Była to kolejna katecheza w bazylice w Hałcnowie w ramach nowego cyklu spotkań poświęconych Janowi Pawłowi II.

O. Jarosław Kupczak OP do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił w 1983 roku, a siedem lat później przyjął święcenia kapłańskie. Odbył studia w Waszyngtonie zakończone doktoratem. Wykłada teologię moralną w Filozoficzno-Teologicznym Kolegium Ojców Dominikanów w Krakowie i był jego rektorem. Jest kierownikiem Katedry Antropologii Teologicznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i wykładowcą. Wykłada też na rzymskich uczelniach Angelicum i Lateranum.

W 2006 roku opublikował książkę „Dar i komunia. Teologia ciała w ujęciu Jana Pawła II”, która ukazała się też w języku angielskim w Stanach Zjednoczonych. W 2014 roku wydał rozprawę naukową „Teologiczna semantyka płci”.

Strony

Subskrybuj Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich subskrybent