Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji Katowickiej

Subskrybuj Kanał Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji Katowickiej
Zaktualizowano: 1 godzina 1 min temu

Życzenia Wielkanocne AD 2019

śr., 04/10/2019 - 14:08

Drodzy Pracownicy Służby Zdrowia!

Niech czas Zmartwychwstania Pańskiego zaowocuje pełną radością spotkania z naszym Zbawicielem i Panem Jezusem Chrystusem.

Życzymy Wam i waszym rodzinom pięknego czasu świętowania, abyście spotkali Żywego Jezusa jak Maria Magdalena i Apostołowie. 

Tradycja podaje, że wśród uczniów idących do Emaus był św. Łukasz - patron Służby Zdrowia. Wraz z nim uczmy się rozpoznawać przychodzącego Pana w prostocie naszego życia i pracy wobec chorych. Jezus najbardziej daje się nam poznać w drugim człowieku, szczególnie cierpiącym. Pan jest blisko, oczekujmy Go i bądźmy gotowi, gdy przyjdzie, aby Go ugościć w naszych sercach, rodzinach, zakładach pracy i miejscach, w których spotykamy Go w drugim człowieku. Niech Miłość zbawiciela i Jego Miłosierdzie ogarnie nas wszystkich, przemieni, uzdrowi i doda sił na dalszą drogę.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami oraz wdzięcznością za Waszą pracę i poświecenie na rzecz chorych życzą Wasi duszpasterze:

ks. Łukasz Stawarz - duszpasterz Służby Zdrowia i Chorych Archidiecezji Katowickiej.

ks. dr Michał Orlik - asystent Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich - Oddział Śląski, Pielęgniarek i Położnych - Oddział Śląski oraz Farmaceutów - Oddział Śląski. 

 

Rekolekcje Wielkopostne w Katowicach - 14-17.04.2019 r.

wt., 04/09/2019 - 23:44
Plan rekolekcji dla Służby Zdrowia 14-17 kwietnia 2019 r. 

Kaplica domu katechetycznego przy parafii mariackiej w Katowicach - Plac Emila Szramka 1

Niedziela Palmowa - 19.00

 • msza św. z kazaniem i poświęceniem palm
 • konferencja

Wielki Poniedziałek - 19.00

 • msza św. z kazaniem
 • konferencja

Wielki Wtorek - 19.15 (kościół parafialny)

 • nabożeństwo pokutne i okazja do spowiedzi św.
 • msza św. z kazaniem

Wielka Środa - 19.00

 • msza św. z kazaniem
 • konferencja

Rekolekcje poprowadzi ks. dr Damian Bednarski

 

 

MEDYCY W OBRONIE PROFESORA CHAZANA

śr., 04/03/2019 - 18:15

Zasłużony Profesor Bogdan Chazan za odmowę zabicia chorego dziecka, motywowaną lekarską klauzulą sumienia, 15 kwietnia 2014 roku, w Szpitalu Św. Rodziny w Warszawie został zwolniony z funkcji Dyrektora i z pracy w Szpitalu Św. Rodziny przez prezydenta Warszawy Hannę Gronkiewicz Waltz.

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Grzegorz Wrona w oświadczeniu z 11.06.2015 r. stwierdził, że „na podstawie analizy zgromadzonych materiałów i uwzględniając aktualny stan prawny (…) brak jest podstaw do przedstawienia lekarzom uczestniczącym w leczeniu Pacjentki w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny, zarzutu popełnienia przewinienia zawodowego”. 

Pomimo tego, od prawie pięciu lat Pan Profesor jest nadal szykanowany, trwają przesłuchania, przeciągające się procedury, najpierw w organach Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie, aktualnie - Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi – dlatego apelujemy!

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE LEKARZY POLSKICH                                                  

42-200 Częstochowa, Aleja NMP 54, www.kslp.pl

Prezes dr n. med. Elżbieta Kortyczko, e-mail: prezeskslp@gmail.com

Wiceprezes: prof. dr hab. n. med. Alina T. Midro, e-mail: alinamidro@gmail.com

Delegat Oddziału Mazowieckiego lek. med. Grażyna Rybak, e- mail: grazyna.rybak@op.pl

 

KOŁO LEKARZY KATOLIKÓW OIL Przewodnicząca: Aleksandra Dziarczykowska

e-mail: a.dziarczykowska.kopec@gmail.com, Okręgowa Izba Lekarska im. prof. Jana Nielubowicza w Warszawie, ul. Puławska 18, 02-512 Warszawa, e-mail: biuro@oilwaw.org.pl

 

STOWARZYSZENIE FARMACEUTÓW KATOLICKICH POLSKI,  

Prezes: mgr. Małgorzata Prusak,

zarzad.sfkp@gmail.commprusak1@poczta.onet.pl

 

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH POLSKICH  

Prezes mgr BeatBaliszewska, email: b.baliszewska@tlen.pl

 

ŚRODOWISKO MEDYCZNE ŚWIĘTEJ RODZINY, Delegat KSLP OMGrażyna Rybak

e-mail: grazyna.rybak@op.pl,  zacisze@srodowiskomedyczne.pl

 

POLSKIE STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI NATURALNEGO PLANOWANIA RODZINY 

Prezes: Ewa Ślizień-Kuczapska, e-mail: biuro@psnnpr.com

 

 

APEL ŚRODOWISK MEDYCZNYCH W OBRONIE PANA PROFESORA BOGDANA CHAZANA I PRZESTRZEGANIA ZASAD KODEKSU ETYKI LEKARSKIEJ

Jako lekarze apelujemy w obronie dobrego imienia Pana Profesora Bogdana Chazana, prawowitego Lekarza, wiernego szlachetnym tradycjom stanu lekarskiego, wieloletniego Dyrektora Szpitala Św. Rodziny w Warszawie. Pan Profesor Bogdan Chazan za swoją oddaną pracę dla polskich kobiet i dzieci został uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi i przyznanymi przez organizacje zrzeszające rodziców. Zasłużony Profesor za odmowę zabicia chorego dziecka, motywowaną lekarską klauzulą sumienia,15 kwietnia 2014 roku, w Szpitalu św. Rodziny w Warszawie został zwolniony z funkcji Dyrektora i z pracy w Szpitalu Św. Rodziny przez prezydenta Warszawy Hannę Gronkiewicz Waltz. Od prawie pięciu lat trwają przesłuchania, przeciągające się procedury, najpierw w organach Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie, aktualnie - Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi.

To dziwna i nie mająca precedensu w historii orzecznictwa Naczelnego Sądu Lekarskiego   sytuacja. Sprawę z poziomu krajowego przeniesiono do poziomu regionalnego, uznanego jako referencyjny, ważniejszy niż poziom Naczelnej Izby Lekarskiej. Pan Profesor jest członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, a nie w Łodzi.

6 marca 2019 Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi po prawie pięciu latach uciążliwego śledztwa przedstawił Panu Profesorowi zarzuty i przydzielił status obwinionego. Uznał między innymi, że odmawiając aborcji sprzeniewierzył się art. 6 zd.1 i art. 7 Kodeksu Etyki Lekarskiej. 

 

Decyzja Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, nie wydaje się ani racjonalna, ani zgodna z zasadami Kodeksu Etyki Lekarskiej, jest krzywdząca i niesprawiedliwa.

 

Art. 6 KEL mówi o najskuteczniejszej metodzie postępowania lekarskiego. Zabijanie człowieka nie jest metodą postępowania lekarskiego. Lekarz jest sługą życia.

Art. 7 KEL traktuje o niepodejmowaniu leczenia lub odstąpienia od leczenia chorego z wyjątkiem przypadków niecierpiących zwłoki. Zabijanie dziecka wewnątrzłonowo nie jest leczeniem ani matki, ani dziecka, tylko zabójstwem niewinnego poczętego człowieka. 

Ponadto:

Art. 2 KEL mówi, że powołaniem lekarza jest ochrona życia ludzkiego i że lekarz nie może posługiwać się wiedzą i umiejętnością lekarską w działaniach sprzecznych z tym powołaniem. Naciski społeczne nie zwalniają lekarza z przestrzegania tej zasady.

Art. 39 KEL mówi, że podejmując działania lekarskie u kobiety w ciąży, lekarz równocześnie odpowiada za zdrowie i życie jej dziecka. Dlatego obowiązkiem lekarza są starania o zachowanie zdrowia i życia dziecka również przed jego urodzeniem.

Art. 74 KEL mówi jasno: Lekarz nie może uczestniczyć w akcie pozbawiania życia, asystować w torturowaniu lub innym poniżającym traktowaniu człowieka. Nie może też wykorzystywać swej wiedzy i umiejętności dla ułatwienia stosowania jakichkolwiek form okrutnego postępowania.

 

Art. 38 Konstytucji RP stanowi, że Rzeczypospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia a Art. 40, że nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu.

Profesor Bogdan Chazan nie naruszył zasad Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz obowiązującego prawa konstytucyjnego. Decyzja Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, wydaje się być irracjonalna i wygląda na wynikającą z nacisków natury politycznej. 

Okazuje się, że odmowa zabicia chorego dziecka to wystarczający powód, by stawiać Lekarza, byłego Dyrektora Szpitala w sytuacji oskarżonego. To wyraźna nauka dla innych lekarzy - dyrektorów szpitali czy ordynatorów by odkładali swoje sumienia na bok przed wejściem do szpitala.

Od momentu zwolnienia z pracy Pana Profesora przez prezydenta Warszawy Hannę Gronkiewicz Waltz i upublicznienia tego faktu wzrosła liczba legalnych aborcji w Warszawie i w całej Polsce. Decyzja Pani Prezydent spowodowała, że coraz więcej dzieci traci swoje życie przed urodzeniem i coraz więcej lekarzy, pielęgniarek i położnych przeżywa konflikt sumienia.

Jako lekarze strzegący szlachetnych ideałów stanu lekarskiego, występujemy w obronie dobrego imienia Pana Profesora Bogdana Chazana i apelujemy o odsunięcie stawianych Mu zarzutów.

W imieniu lekarzy Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich

Prezes Elżbieta Kortyczko

Wiceprezes Alina T. Midro

Delegat Oddziału Mazowieckiego Grażyna Rybak

 

Z poparciem:

Koło Lekarzy Katolików OIL, Przewodnicząca Aleksandra Dziarczykowska

Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich, Prezes Beata Baliszewska

Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski, Prezes Małgorzata Prusak

Środowisko Medyczne Świętej Rodziny, Przewodnicząca Grażyna Rybak

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny 

Prezes Ewa Ślizień-Kuczapska

Peregrynacja relikwii bł Hanny Chrzanowskiej w Archidiecezji Katowickiej

śr., 04/03/2019 - 11:56

Peregrynacjia relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej w Archidiecezji Katowickiej w ramach ogólnopolskiej peregrynacji organizowanej przez Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia

 

Plan peregrynacji 17 I - 23 V 2019 r.

Relikwie peregrynują według poniższego planu, który jest na bieżąco aktualizowany.

Przyjmujemy zasadę, źe relikwie są przywożone do nas przez przedstawiciela poprzedniego miejsca peregrynacji. Po zakończeniu peregrynacji zawozimy relikwie do następnego miejsca wyznaczonego na planie. 

 

Rozpoczęcie peregrynacji:

17 I przekazanie relikwii od Krajowego Duszpasterza Służby Zdrowia z diecezji Warszawsko-Praskiej

18-20 I Rekolekcje zamknięte w Kokoszycach dla pracowników Służby Zdrowia

22 I Przedstawienie relikwiarza Księdzu Arcybiskupowi w Kurii Metropolitalnej w Katowicach. 

23 I Spotkanie formacyjne pracowników Służby Zdrowia

 

Rejony Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia Archidiecezji Katowickiej:

 

I rejon: Tychy, Mikołów, Lędziny, Pszczyna, Czechowice-Dziedzice,

Termin: 26 I – 10 II 2019 r.

Zarezerwowane terminy:

26 I – 27 I Tychy Szpital Wojewódzki

27 I Apostolstwo Chorych – spotkanie w Panewnikach

3-5 II ZOL i Szpital w Mikołowie

9-10 II Apostolstwo Chorych w parafii św. Krzysztofa w Tychach

II rejon: Ruda Śląska, Chorzów, Nikiszowiec, Janów, Józefowiec,

Termin peregrynacji: 11 II – 17 III 2019 r.

Zarezerwowane terminy:

11-17 II – Światowy Dzień Chorego - szpital miejski w Rudzie Śląskiej - Goduli

24 II Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie 

2-5 III O. Bonifratrzy – Katowice - Bogucice

6-8 III O. Kamilianie

9-15 III Hospicjum św. Kaliksta w Tychach

III rejon: Piekary Śląskie, Siemianowice, Szopienice, Mysłowice

Termin: 18 III – 31 III

Zarezerwowane terminy:

20-27 III Szpitale w Piekarach Śląskich

28-31 III Szpitale w Siemianowicach Śląskich

IV rejon: Katowice Centrum

Termin: 1 IV -12 IV

Zarezerwowane terminy:

3 IV Hospicjum św. Franciszka - Katowice, ul. Sienkiewicza 36

4 IV Dom św. Józefa (Dom Księży Emerytów) od godz. 6.45

5 IV Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

7 IV Szpital św. Elżbiety SPZOZ w Katowicach i Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety 

8 IV Archidiecezjalny Dom Hospicyjny św. Jana Pawła II w Katowicach

11-12 IV Apostolstwo Chorych

V rejon: Ochojec, Murcki, Ligota, Panewniki

Termin: 13 IV – 26 IV

Zarezerwowane terminy:

13-14 IV Apostolstwo Chorych

21-22 IV Szpital EuroMedic - Katowice

23-24 IV Stowarzyszenie Hospicjum Homo Homini św. Brata Alberta w Jaworznie, ul. Górnicza 30

25 IV Szpital GeoMedical - Katowice

VI rejon: Żory, Orzesze, Knurów, Rybnik

Termin: 27 IV – 10 V

Zarezerwowane terminy:

28-30 IV Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej – Halembie

4 V Szpital Chorób Płucnych w Orzeszu

5 V Szpital Miejski SP ZOZ w Knurowie godz. 7.00

8-10 V UCK Katowice Szpital Uniwersytecki Medyków 14

VII rejon: Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śląski, Gorzyce

Termin: 11 V – 22 V

Zarezerwowane terminy:

11-12 V Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastzębiu-Zdroju

13 V Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krzyżowicach

14 V Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim - Wilchwach

15 V DPS Gorzyce

16-17 V PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim - Szpital w Wodzisławiu

Zakończenie peregrynacji:

23 V zakończenie peregrynacji relikwii na terenie Archidiecezji Katowickiej.

24-26 V Pielgrzymka Piesza Pracowników Służby Zdrowia do Częstochowy - przekazanie relikwii do diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej na Krajowej Pielgrzymce Służby Zdrowia.

dr Wanda Półtawska uhonorowana medalem „Zasłużony dla Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich”

śr., 04/03/2019 - 08:45

Niedawno (23 marca br.) Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich świętowało 25-lecie istnienia. Jubileusz ten stał się okazją do odznaczenia osób szczególnie zasłużonych dla Stowarzyszenia. Wśród odznaczonych znalazła się dr Wanda Półtawska.

Medal „Zasłużony dla Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich” Wanda Półtawska odebrała 1 kwietnia br. w swoim krakowskim mieszkaniu, w otoczeniu rodziny i przyjaciół. Medal wręczyła jej delegacja w składzie: dr Elżbieta Kortyczko – Prezes Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, dr Kazimierz Kapera – Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich (Oddział Małopolski) oraz ks. Łukasz Stawarz – Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia Archidiecezji Katowickiej.

Chociaż Wanda Półtawska nigdy nie była członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, doceniono jej zasługi dla całego środowiska medycznego w Polsce. Jak głosi fragment laudacji umieszczony na dyplomie, nagrodę tę dr Półtawska otrzymała za czytelne świadectwo wiary lekarza katolickiego, za głoszenie prawdy o świętości życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, za promowanie wartości chrześcijańskich w środowisku lekarskim oraz za wierność szlachetnym tradycjom stanu lekarskiego.

Podczas spotkania pani Półtawska – jak to zwykle czyni przy takich okazjach – dała gościom poruszającą lekcję życia i złożyła świadectwo wiary. Kolejny raz upomniała się o obronę życia ludzkiego i o odważną obecność lekarzy katolickich we wszystkich liczących się w Polsce gremiach. Zaapelowała, by Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich nie ustawało w promowaniu wartości chrześcijańskich i formacji lekarskich sumień oraz by jego członkowie nie bali się dyskutować, mobilizować a nawet upominać parlamentarzystów w kwestiach etycznych.

Pani Półtawska przestrzegła lekarzy przed uzurpowaniem sobie prawa do decydowania o losie człowieka. Podkreśliła, że medycyna powinna pełnić rolę służebną wobec życia, a nie nim manipulować i o nim decydować: „Szlachetne zadania medycyny i służby zdrowia są dzisiaj narażone na hańbę. Haniebna jest rola współczesnej medycyny i lekarzy, którzy zamiast stać na straży życia i zdrowia, są na usługach śmierci i diabła. Zaledwie parę dziesiątków lat minęło od decyzji Najwyższego Trybunału Międzynarodowego w Norymberdze, który w oparciu o etykę zawodową Hipokratesa zdecydował, że żadne prawo ludzkie nie może dyktować lekarzowi działań niezgodnych z etyką zawodową, a już całe rzesze lekarzy na całym niemal świecie występują przeciwko życiu. To hańba!” – powiedziała dr Półtawska.

Na zakończenie spotkania goście otrzymali najnowszą książkę dr Wandy Półtawskiej pt. „Lekarzu, ulecz sam siebie! Wybrane artykuły i wykłady”, wydaną nakładem Edycji Świętego Pawła.

_____________________________

Wanda Półtawska wykładała medycynę pastoralną na Wydziale Teologicznym w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, w Instytucie Jana Pawła II przy Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Przyczyniła się do powstania Instytutu Teologii Rodziny przy Wydziale Teologicznym i kierowała nim przez 33 lata, szkoląc młode małżeństwa, narzeczonych oraz kapłanów. W latach 1941-1945 była więziona w niemieckim obozie koncentracyjnym w Ravensbrück. Mimo podeszłego wieku (97 lat) i wielu dolegliwości nadal prowadzi poradnię życia rodzinnego, spotyka się z młodzieżą w szkołach oraz służy radą i upomnieniem środowisku medycznemu.

źródło: https://www.apchor.pl/2019/04/01/Pani-dr-Wanda-Poltawska-odznaczona 

Pielgrzyma piesza do Częstochowy 24-26.05.2019 r.

śr., 03/27/2019 - 23:30

Zapraszamy na pielgrzymkę pieszą 24-26 maja 2019 r. do Częstochowy. Szczegóły na plakacie

Pielgrzymki

Katowice: 25-lecie Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich

ndz., 03/24/2019 - 23:05

Eucharystią pod przewodnictwem metropolity katowickiego rozpoczęły się w Katowicach obchody 25-lecia Stowarzyszenia

W homilii abp Skworc zachęcał do trwania w Bogu, który jest Miłością. Przy ołtarzu był obecny m.in. ks. prał. Arkadiusz Zawistowski, Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia.

Komentując odczytaną Ewangelię o synu marnotrawnym abp Skworc podkreślił, że „właściwością Boga jest miłość”. – Dlatego w ewangelicznej przypowieści wybrzmiewa pierwsze i najważniejsze przykazanie: diliges: będziesz miłował. To nasze, wasze powołanie i zadanie.

– Miłować każdego bez wyjątku to zadanie, które dotyczy w sposób szczególny Was, którzy z powołania wybraliście zawód niejako z natury swej służący człowiekowi – zauważył metropolita katowicki. Odniósł się także do „Preambuły” Statutu Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, w której to znajduje się zdanie: Przyrzekamy otoczyć serdeczną troską każdego człowieka od chwili jego poczęcia aż do naturalnej śmierci. – Wyraziliście pragnienie stawania się narzędziami Chrystusa w niesieniu pomocy wszystkim bliźnim. Słowami Statutu waszego Stowarzyszenia wyznaczacie wysokie, bo ewangeliczne standardy – dodał.

Arcybiskup odniósł się także do Orędzia papieża Franciszka na Światowy Dzień Chorych. Zauważył, że Ojciec Święty „stawia chrześcijanom pracującym w służbie zdrowia wysokie wymagania”. Abp Skworc przypomina, że m.in. jest to postawa bezinteresowności, „która powinna pobudzać przede wszystkim katolickie placówki opieki zdrowotnej”.

Metropolita katowicki za papieżem Franciszkiem przypomina, że postawa bezinteresowności jest „przeciwieństwem wyzysku, niezwracającego uwagi na ludzką godność”. – Wobec łatwo zauważalnych tendencji do komercjalizacji służby zdrowia, patrzenia na pacjenta przez pryzmat wykonania procedury i pieniądza oraz tendencji do zapominania o chorym jako o człowieku, istnieje potrzeba promowania – razem z papieżem Franciszkiem – kultury bezinteresowności i daru, niezbędnych do przezwyciężenia szerzącego się kultu zysku i odrzucenia – mówił.

Abp Wiktor podziękował również lekarzom za reagowanie na bieżące sprawy. – Niedawno (…) w oświadczeniu przeciw warszawskiej „Deklaracji LGBT+” żądaliście anulowania jej jako programu szkodliwego, groźnego dla zdrowia i życia dzieci. Napisaliście m.in. „Uważamy, że tzw. »standardy WHO«, ten ze wszech miar niegodziwy i krzywdzący dla dzieci projekt, powstał w celu zdemoralizowania małoletnich”. „Jesteśmy zobowiązani – jako lekarze i rodzice – do zdecydowanego sprzeciwu wobec autorytarnego wprowadzania tych groźnych dla zdrowia i życia dzieci programów”

Podczas Eucharystii metropolita katowicki pobłogosławił także sztandar Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. Został na nim przedstawiony wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, gdyż to właśnie na Jasnej Górze zostało zainicjowane Stowarzyszenie. Z drugiej strony sztandaru umieszczono wizerunek patrona lekarzy, św. Łukasza.

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich powstało w 1994. Jako cel stawia sobie promowanie wartości chrześcijańskich w środowisku medycznym oraz nauczania Kościoła katolickiego w zakresie bioetyki.

źródło tekstu i zdjęć: www.archidiecezjakatowicka.pl 

Konferencja Dehumanizacja Medycyny w Katowicach 23 marca 2019 r.

śr., 03/13/2019 - 13:37

DEHUMANIZACJA MEDYCYNY - POSTSCRIPTUM

23 marca 2019 r. Studio Koncertowe im. J. Haralda,

Polskie Radio Katowice (ul. Ligonia 29, Katowice)

                Przed konferencją:

Uroczysta Msza święta z okazji Jubileuszu 25-lecia Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich                         

w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach (godz. 9.00 – 10.00), ul. Plebiscytowa 49A, Katowice

10.00 rejestracja uczestników

10.30 – 10.40– otwarcie konferencji 

10.40 – 11.30– Jubileusz 25-lecia Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, wręczenie medali zasłużonym Członkom Stowarzyszenia.

11.30 – 12.00 – Finansjalizacja polskiej ochrony zdrowia w kontekście relacji lekarz – pacjent -      
dr n. med. Marcin Jabłoński, 
lekarz chorób wewnętrznych i specjalista psychiatrii, certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Członek komitetu naukowego czasopism: „Psychoonkologia” i „Psychiatria”. Obecnie jest adiunktem w Instytucie Psychologii Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie.

12.00 – 12.30 –  By słowo było (po)mocą – o wybranych aspektach komunikacji medycznej 
- dr hab. n. hum. Danuta Krzyżyk
, Adiunkt w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu  Śląskiego w Katowicach, członek Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, przew. Zespołu Ortograficzno- Onomastycznego Rady Języka Polskiego, członek Koła Współpracowników Zespołu Języka Religijnego Rady Języka Polskiego.

12.30 – 13.00  – Społeczne skutki postępu w medycynie –  ks. dr hab. prof. UŚArkadiusz Wuwer, Adiunkt w Katedrze Teologii Moralnej  i Katolickiej Nauki Społecznej UŚ w Katowicach

13.00 – 13.15 – przerwa kawowa

13.15 – 14.15 – panel dyskusyjny

Paneliści:

 • ks. dr hab. n. teolog. prof. UŚ Antoni Bartoszek, Dziekan Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach
 • prof. dr hab. n. med.Jan Duława, Kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Kliniki i Oddziału Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych SUM, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • dr n. med.Elżbieta Kortyczko, Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich
 • dr n. med.Jacek Kozakiewicz, Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie    
 • prof. dr hab. n. med.Jarosław Markowski, Wiceprezes ORL w Katowicach, Przewodniczący Komisji ds. Etyki  Lekarskiej ORL w Katowicach
 • moderator: red. Anna Sojka

 14.15 – zakończenie konferencji, poczęstunek 

Spotkanie formacyjne Służby Zdrowia na Mariackiej w Katowicach 27.03.2019 r.

śr., 03/13/2019 - 10:57

Spotkanie formacyjne Służby Zdrowia na Mariackiej w Katowicach.

Gość specjalny - s. Violena Jaskuła, karmelitanka Dzieciątka Jezus, lekarz kardiolog 

Temat: Duchowość karmelitańska na współczesne czasy dla pracowników Służby Zdrowia 

Termin: Środa 27.03.2019 r. godz. 18.40

 

Program spotkania:

18.40 - Wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy domu katechetycznego na I piętrze

19.00 - Msza św. w kaplicy domu katechetycznego, po mszy spotkanie w sali Jana Pawła II

21.00 - planowane zakończenie spotkania

Spotkania formacyjne na Mariackiej

Rekolekcje Wielkopostne 2019

pon., 03/04/2019 - 10:23

Rekolekcje dla pracowników Służby Zdrowia tradycyjnie mały miejsce w 4 miejscach naszej Archidiecezji:

1. Katowice, dom katechetyczny parafii Mariackiej NPNMP w Katowicach plac Emila Szramka 1, termin 14-17.04.2019 r. godz 19.00, rekolekcjonista ks. dr Damian Bednarski 

2. Rybnik, kaplica szpitalna w Szpitalu Wojewódzkim nr 3, termin 11-13.04.2019 r. godz. 19.00., rekolekcjonista: ks. Rafał Borkowy

3. Tychy, kaplica Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, 11-13.03.2019 godz. 18.30, rekolekcje ewangelizacyjne: pan Benon Wylęgała, założyciel Filmowego Ruch Ewnagelizacyjnego z Bielska-Białej

4. Jastrzębie, kaplica w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2, termin 2019 r. godz. 16.00, Rekolekcjonista z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Jastrzębiu Zdroju.

Rekolekcje Wielkopostne

XXVII Światowy Dzień Chorego

śr., 02/06/2019 - 14:13

Światowy Dzień Chorego przypada 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes.

W tym roku jego centralne obchody odbędą się w Kalkucie w Indiach, mieście św. Matki Teresy, założycielki zgromadzenia Misjonarek Miłości.

W naszej archidiecezji jak co roku w tym dniu mają miejsce lokalne obchody Światowego Dnia Chorego.

W tym roku Ksiądz Arcybiskup odwiedzi Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej - Goduli, ul. Wincentego Lipa 2. W programie obchodów jest msza św. w kaplicy szpitalnej o godz. 10.00 i odwiedziny pacjentów na salach szpitalnych. Uroczystość będzie transmitowana przez Radio eM. Prosimy przekazać chorym tę informacje.

Zapraszamy do zapoznania się z Orędziem Papieża Franciszka na XXVII Światowy Dzień Chorego - treść orędzia tutaj...

Komentarz O. Pawła Pasierbka SJ – Watykan

Franciszek zwrócił uwagę, że życie człowieka jest darem, jaki otrzymaliśmy od Boga, stąd nie może być uważane za prywatną własność czy zwykłe posiadanie, szczególnie w obliczu zdobyczy medycyny, która mogłaby doprowadzić człowieka do ulegnięcia pokusie manipulowania nim. Podobnie darowanie nie jest zwykłym dawaniem, bo zawiera w sobie dar z siebie i zakłada pragnienie utworzenia więzi.

Papież zaznaczył, że nikt z ludzi na żadnym etapie życia nie jest w stanie uwolnić się od potrzeby i pomocy innych. Stąd potrzeba pokory, traktowania innych jak braci i zdolności do praktykowania solidarności opartej na dobru wspólnym.

Jako przykład osoby, wzoru miłości, która jest odbiciem miłości samego Boga wobec ubogich i chorych, Franciszek wskazał św. Matkę Teresę. „Ona pomaga nam zrozumieć – napisał Ojciec Święty – że jedynym kryterium działania musi być bezinteresowana miłość wobec wszystkich, bez względu na język, kulturę, grupę etniczą czy religijną. Jej przykład nadal prowadzi nas do poszerzania horyzontów radości i nadziei dla ludzkości potrzebującej zrozumienia i czułości; zwłaszcza dla tych, którzy cierpią”.

Papież wkazał także na wielką rolę i znaczenie, jakie w sektorze społeczno-medycznym odgrywają wolontariusze. Zachęcił ich, aby będąc znakami obecności Kościoła w zsekularyzowanym świecie, stawali się bezinteresownymi przyjaciółmi, którym można powierzyć myśli i emocje. Dzięki zaś umiejętności słuchania winni stwarzać warunki, w których chory nie jest już biernym obiektem opieki, ale aktywnym podmiotem, zdolnym do odzyskania nadziei.

W końcowej części przesłania Franciszek podkreślił wagę postawy bezinteresowności katolickich placówek służby zdrowia. Wezwał do promowania kultury daru i bezineresowaności, aby przezwyciężyć kulturę zysku i odrzucenia.

Światowy Dzień Chorego obchodzony jest 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Jego obchody ustanowił św. Jan Paweł II 13 maja 1992 r., w rocznicę zamachu na swoje życie. W tym roku główne obchody tego dnia będą miały miejsce w Kalkucie w Indiach.

źródło: https://www.vaticannews.va/

Światowy Dzień Chorego

Światowy Dzień Chorego w Archidiecezji Katowickiej

czw., 01/31/2019 - 21:48

Dnia 11 lutego, w Światowym Dniu Chorego, w intencji chorych naszej archidiecezji odprawię o godz. 10.00 Mszę św. w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej-Goduli. Będzie ona transmitowana przez archidiecezjalne Radio eM.

Zapraszam do duchowej łączności, a także do tworzenia przez chorych wspólnoty Apostolstwa Chorych, wspierającej dzieła ewangelizacyjne i misyjne. Wszystkich serdecznie zachęcam do solidarności z chorymi, do modlitewnego towarzyszenia im i ich bliskim.

„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8). Niech pamięć o naszym obdarowaniu skłania nas do bezinteresownej, braterskiej i siostrzanej pomocy każdemu choremu. Niech jej wyrazem będzie w Dniu Chorego modlitwa i solidarna pomoc.

Za trudną i odpowiedzialną pracę, za posługę chorym składam serdeczne podziękowanie wszystkim pracownikom służby zdrowia. Jej mocnym i skutecznym wsparciem są rodziny i bliscy chorego, kapelani szpitalni oraz armia wolontariuszy.

Każdego Chorego i wszystkich Was zawierzam Matce Bożej z Lourdes i z serca błogosławię!

 

Arcybiskup Wiktor Skworc Metropolita Katowicki

Kategorie:

17-ta Biała Niedziela na Mariackiej

śr., 01/30/2019 - 13:26

Duszpasterstwo Służby Zdrowia po raz 17-sty organizuje dzień solidarności z chorymi z okazji XXVI Światowego Dnia Chorego zwany Białą Niedzielą.

Lekarze, pielęgniarki i kapelani w godz. od 9.30 do 14.00 pozostają do dyspozycji chorych i ich rodzin oraz opiekunów w domu katechetycznym parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach na placu ks. Emila Szramka 1. 

Do dyspozycji naszych gości pozostają pielęgniarki, które zrobią podstawowe badania jak pomiar cukru, ciśnienia i EKG. Będzie można porozmawiać z lekarzami następujących specjalizacji: kardiolog, laryngolog, internista, pediatra i neonatolog.

To co możemy dać najcenniejszego to swój czas poza godzinami pracy, podzielić się posiadaną wiedzą, udzielić konsultacji o tym gdzie szukać pomocy i w jaki sposób dbać o swoje zdrowie. Każdy będzie mógł wypowiedzieć swoje wątpliwości dotyczące stanu swojego zdrowia i zasięgnąć porady w jaki sposób wziąć samemu odpowiedzialność za swoje zdrowie. Zapewniamy atmosferę życzliwości, otwartości oraz chęć pomocy.

Jezus Chrystus obecny w drugim człowieku jest Tym, Któremu chcemy służyć. On nas jednoczy i sprawia, że w Nim wszyscy jesteśmy jedna wielką rodziną, w której każdy jest bratem i siostrą. Uczymy się wzajemnego szacunku w duchu miłości chrześcijańskiej. Czerpiemy siłę i wzorzec z miłości Pana Jezusa, który za nas oddał swoje życie na krzyżu i który przyszedł po to, aby służyć innym do końca. 

"Myślenie organizacyjne i miłość wymagają natomiast tego, aby była szanowana godność człowieka chorego i żeby był on zawsze stawiany w centrum procesu leczenia. Takie nastawienie winno cechować także chrześcijan pracujących w placówkach publicznych, którzy są powołani do tego, by przez swoją służbę dawali dobre świadectwo o Ewangelii".

Hasło przewodnie Światowego Dnia Chorego, które bedzie nam towarzyszyć w tym roku: « "Oto syn Twój (…) Oto Matka twoja". I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie» (J 19, 26-27).

Biała Niedziela ma także wymiar duchowy, dlatego gromadzimy się na wspólnej mszy św. o godz. 11.30 w kaplicy domu katechetycznego, w czasie której modlimy się za wszystkich chorych o łaskę zdrowia.

Biała Niedziela
Kategorie:

18-ta Biała Niedziela na Mariackiej 3 II 2019 r.

śr., 01/30/2019 - 13:19

W niedzielę 3 II 2019 r. będzie miała miejsce po raz 18-sty Biała Niedziela w parafii Mariackiej.

W tym dniu dom katechetyczny parafii Mariackiej służy jako miejsce spotkania chorego z personelem medycznym. Wykfalifikowani medycy z różnych dziedzin (kardiolog, laryngolog, pediatra, neonatolog) służą swoją wiedzą i czasem. Panie pielęgniarki będą wykonywać badania EKG oraz pomiary cukru i ciśnienia. Pracownicy Służby Zdrowia w tym dniu ofiarowują swój czas, posiadaną wiedzę i umiejętności.

Papież Franciszek z okazji Światowego Dnia Chorego napisał, że obdarowywać można sobą i należy odróżnić to od czynności dawania. Ten dzień ma być darowaniem siebie w sposób bezinteresowny wszystkim, którzy zechcą skorzystać z naszego zaproszenia. Biała Niedziela poprzedza Światowy Dzień Chorego, który przypada 11 lutego każdego roku. 

Lekarze, pielęgniarki w godz. od 9.00 do 13.00 pozostają do dyspozycji chorych i ich rodzin oraz opiekunów w domu katechetycznym parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach na placu ks. Emila Szramka 1. 

 

Biała Niedziela
Kategorie: