Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji Katowickiej

Subskrybuj Kanał Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji Katowickiej
Zaktualizowano: 11 minut 40 sekund temu

Archidiecezja Katowicka przekazuje jałmużnę postną na zakup respiratorów

czw., 04/02/2020 - 09:36

Z prośbą o jałmużnę postną na doposażenie szpitali zwrócił się do księży archidiecezji katowickiej abp Wiktor Skworc. Metropolita katowicki ogłosił specjalne zarządzenie w sprawie zarządu dobrami doczesnymi w związku ze stanem epidemii.

W słowie do kapłanów metropolita katowicki podkreślił: „stan epidemii i związane z nim utrudnienia w sprawowaniu posługi duszpasterskiej wzywają nas do nieustannej i gorliwej modlitwy”.

Wskazał na pierwszeństwo budowania w parafialnych wspólnotach Kościoła żywego z wykorzystaniem „nowych form sakramentalnej i pozasakramentalnej posługi”, przede wszystkim Internetu i mediów społecznościowych, aby nadal „służyć wiernych, mieszkańcom naszych parafii i miejscowości”.

W poczuciu odpowiedzialności o „dobro parafialnej i archidiecezjalnej rodziny” abp Skworc przypomniał o konieczności troski o „kościoły parafialne, kaplice, pomieszczenia służące formacji i katechizacji, o przestrzeń, w której dokonuje się spotkanie Boga z człowiekiem”.

Wspomniał kościół katedralny, Matkę kościołów archidiecezji, gdzie „wszyscy zrodzili się do sprawowania kapłańskiej posługi”. Zaznaczył, że trzeba też „zatroszczyć się o utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sakralnych i kościelnych w naszych parafiach, jak również Archidiecezji i wszystkich jej instytucji”.

Zgodnie z tradycją – podczas Mszy Krzyżma Świętego – duchowieństwo archidiecezji katowickiej składa ofiary na konkretny cel. – W tym roku pragniemy włączyć się w trwającą walkę z epidemią materialnie, poprzez złożenie ofiary na zakup respiratorów bądź środków ochronnych dla Jednoimiennego Szpitala Zakaźnego w Tychach (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach) i Szpitala św. Józefa w Mikołowie – pisze metropolita katowicki.

I dodaje: „serdecznie proszę wszystkich kapłanów archidiecezji (proboszczów, administratorów, katechetów, wikariuszy, rezydentów, pracowników naukowych, emerytów - z wyłączeniem kapłanów chorych i misjonarzy), o złożenie jałmużny postnej w minimalnej wysokości 500 złotych”.

Do ofiar na rzecz zakupu respiratorów można również zaprosić wiernych archidiecezji za pośrednictwem stron internetowych.

Źródło: deon.pl

Duchowa adopcja Medyka i Chorego

pon., 03/30/2020 - 09:41

Moi Drodzy

Wiemy jak ważna jest posługa lekarzy, pielęgniarek, wszystkich pracowników Służby Zdrowia. Szczególnie teraz potrzebujemy się za siebie modlić. Zachęcam was zatem do akcji podejmowanej przez Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia wraz z Apostolstwem Chorych - duchowej adopcji tych, którzy są na pierwszej linii frontu w walce o zdrowie chorych. Chcemy też objąć modlitwą także samych chorych. Teraz szczególnie potrzebują naszej modlitwy.

 

 

Radio eM

czw., 03/26/2020 - 16:47

Drodzy pracownicy Slużby Zdowia!

 

Mając świadomość ograniczeń wynikających z waszego zaangażowania w posługę chorym, ale także z troski o bezpieczeństwo nas wszystkich w czasie pandemii koronawirusa, celebracje liturgiczne są sprawowane w kościołach naszej archidiecezji bez udziału wiernych. Istnieje jednak możliwość duchowego włączenia się w transmisje mszy świętych, czy rekolekcji transmitowanych drogą radiową. Za niedługo będzie podana na naszej stronie ramówka radia eM na Triduum Psachlne i Wielkanoc. Zachęcam was do przeżycia Wielkiego Postu jak również czasu, który nas czeka z rogłośnią naszego radia diecezjalnego ttps://www.radioem.pl/Sluchaj

Sprawowanie posługi duszpasterskiej i liturgicznej w najbliższym czasie

śr., 03/25/2020 - 14:32

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ W NAJBLIŻSZYCH TYGODNIACH

 

 

 

Wstęp

Kościół powszechny znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji. Pierwszy raz od wieków Ojciec Święty będzie sprawował Liturgię Wielkiego Tygodnia bez udziału wiernych. Z głęboką wiarą w Bożą obecność oraz w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za zdrowie i życie wiernych i całego społeczeństwa, bazując na wcześniejszych dokumentach KEP oraz zarządzeniach Metropolity Katowickiego, przekazuję duchownym diecezjalnym i zakonnym posługującym w archidiecezji katowickiej wskazania, zobowiązując do wiernego ich przestrzegania na podstawie KPK kan. 273 i 274 par. 2.

 

I. DYSPENSA

Z dniem 29 marca br. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania. Serdecznie zachęcam wiernych
do uczestniczenia we Mszy św., nabożeństwach i rekolekcjach za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych i internetowych.

Mając na względzie najnowsze rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br., kierując się pasterską troską o zachowanie zdrowia wiernych i celebransów, zarządzam aż do odwołania celebrowanie wszystkich Mszy św. i Triduum Paschalnego
bez obecności wiernych. To samo dotyczy kaplic w klasztorach i domach zakonnych. Poza celebracjami kościoły pozostają otwarte jako miejsca na indywidualną modlitwę.

Zapraszam wszystkich – duchownych i wiernych świeckich – do wytrwałej modlitwy
we wspólnotach domowych w duchu słów Jezusa Chrystusa: „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,19-20).

Szczególnie ważna jest nasza wspólnotowa modlitwa różańcowa o godz. 20.30, połączona z Apelem Jasnogórskim i modlitwą do Matki Bożej Piekarskiej, Lekarki. Niech
w tej nadzwyczajnej sytuacji rodziny stają się coraz bardziej domowymi Kościołami, tworzącymi rodzinę Kościoła naszej archidiecezji. Wezwaniem do tej modlitewnej jedności niech będzie głos dzwonów naszych kościołów o godz. 20.15.

 

 

II. Sakrament pokuty i pojednania

1. Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960-961) wyraźnie wskazuje, że w razie niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania,
a nie spowiedź
. Zawsze, ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się
jak najszybciej
”. Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”.

Obowiązkiem duszpasterzy jest wyjaśnienie wiernym przedstawionych możliwości dróg pojednania (vide załącznik nr 1; proszę o umieszczenie go na internetowej stronie parafialnej; ewentualnie powielić i wyłożyć w kościele.).

2. W związku z tym w parafiach nie będzie możliwości skorzystania z sakramentu pokuty w zwyczajnej formie! Jednak w sytuacjach wyjątkowych, wyrazem duszpasterskiej troski będzie umożliwienie skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania tym wiernym, którzy o to osobiście poproszą. Wskazane jest uprzednie, telefoniczne umówienie. Miejscem takiej spowiedzi niech będzie zakrystia, salka parafialna bądź inne pomieszczenie. Należy przy tym zachować wskazane środki ostrożności i wzajemnego bezpieczeństwa – petenta i spowiednika.

3. Niemożliwa jest spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.). Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź przez telefon, a wszystkie dotychczasowe wypowiedzi wyraźnie zakazują spowiedzi „na odległość” i wskazują, że w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów”.

 

III. Komunia święta

1. W wykładni trzeciego przykazania kościelnego („Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”) Konferencja Episkopatu Polski ustaliła (1985 r.), że okres, w którym obowiązuje to przykazanie obejmuje czas od Środy Popielcowej
do Niedzieli Trójcy Świętej. Ze względu za zaistniałą sytuację usilnie zachęcam wiernych do korzystania z Komunii duchowej, po wzbudzeniu skruchy i żalu doskonałego.

 

IV. Wielki Tydzień/Triduum Paschalne

1. Porządek/organizację Liturgii Wielkiego Tygodnia reguluje dekret Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dn. 19.03.2020 r.

2. Niedziela Palmowa (vide p. I niniejszego zarządzenia).

3. Uczestnictwo w celebracjach Triduum Paschalnego nie jest nakazane (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wigilia Paschalna). Obowiązkowy jest udział w Mszy św. w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, jednak także w tym dniu obowiązują ogłoszone ograniczenia prawne i aktualna jest udzielona dyspensa.

4. W Wielkim Tygodniu zalecam utrzymanie tradycyjnych godzin zaplanowanych w parafii celebracji, choć będą sprawowane bez obecności wiernych. Należy powiadomić parafian o czasie ich rozpoczęcia, ażeby mogli włączyć się duchowo w modlitwę w swoich domach.

Wielki Czwartek

1. Msza Krzyżma św. przeniesiona jest na inny termin. Korzystamy nadal z Oleju Chorych pobłogosławionego przed rokiem w Wielki Czwartek.

Wielki Piątek

1. Zachęcam duchowieństwo do odmawiania Ciemnej Jutrzni w kapłańskich wspólnotach na probostwie lub w kościele.

2. W Liturgii Męki Pańskiej do modlitwy powszechnej dołączamy intencję specjalną
(vide załącznik nr 2).

3. Nie urządzamy Bożego Grobu i adoracji Krzyża. Zachęcamy wiernych do adoracji Krzyża w swoich mieszkaniach.

Wielka Sobota

1. Nie ma tradycyjnego obrzędu błogosławienia pokarmów. Zamiast tego proponujemy wiernym obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym (vide załącznik nr 3). Proszę o umieszczenie go na internetowej stronie parafialnej; ewentualnie powielić i wyłożyć w kościele.

Wigilia Paschalna/Wielkanoc

1. Zachowujemy przepisy liturgiczne dotyczące czasu celebracji Wigilii Paschalnej, chociaż będziemy ją sprawować bez obecności wiernych.

2. Na początku Wigilii Paschalnej i przy obrzędzie światła należy pominąć rozpalanie ogniska i procesję. W praktyce więc liturgię rozpoczynamy w prezbiterium, gdzie po zapaleniu paschału przechodzi się bezpośrednio do Orędzia Wielkanocnego (Exsultet). Potem następuje liturgia Słowa. W czasie liturgii chrzcielnej należy tylko odnowić przyrzeczenia chrzcielne (por. Missale Romanum, s. 371, n. 55), nie stosując pokropienia. Potem następuje liturgia eucharystyczna. Nie ma procesji rezurekcyjnej.

 

V. Koncelebra

W tym czasie należy pozostawić przygotowywanie kielicha, spożywanie z niego i puryfikację głównemu celebransowi. Koncelebransi spożywają Ciało i Krew Pańską przez zanurzenie, po czym główny celebrans spożywa Krew Pańską i puryfikuje naczynia liturgiczne.

 

VI. Uroczystość Pierwszej Komunii św.

1. Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi
i ich rodzicami. Przyjmujemy zasadę, że jeżeli szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać w domach, nie organizujemy dla nich także żadnych zajęć w parafii
(w tym pierwszych spowiedzi).

 

2. Po Wielkanocy

  • wariant I: jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, należy odwołać wszystkie I Komunie Święte do czasu ustania epidemii.
  • wariant II: jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan epidemii zostanie odwołany, decyzję o przyjęciu I Komunii Świętej należy pozostawić rodzicom w porozumieniu z księdzem proboszczem. Każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie, nie może decydować głosowanie lub wola większości.

 

3. Gdyby rodzice zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym (zwykle majowym) terminie, należy uczynić to z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, w małych grupach lub nawet pojedynczo, niekoniecznie w niedzielę.

4. Gdyby rodzice nie zdecydowali się na I Komunię Święta. ą swojego dziecka w pierwotnym terminie, należy im to umożliwić w terminie późniejszym, kiedy sami uznają, że zagrożenie dla ich dzieci minęło.

5. Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontakcie (jeśli nie osobistym, to telefonicznym lub mailowym) z rodzinami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się w ich opinie.

VII. POGRZEB

W dniu pogrzebu można celebrować Mszę św. żałobną bez udziału wiernych i ciała zmarłego (ew. urny). Obrzędy pogrzebu ograniczamy wyłącznie do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób.

 

UWAGA!

Przedstawiony dokument należy umieścić w gablotkach oraz na stronie internetowej parafii (startowa/powitalna). Powyższe wskazania mogą ulec modyfikacji.

 

Zakończenie

Sługa Boży ks. Jan Franciszek Macha 2 kwietnia 1942 r. napisał w mysłowickim więzieniu, mieszczącym się niedaleko kościoła: „Dzisiaj w Wielki Czwartek otrzymałem zezwolenie do pisania. Jestem chwała Bogu zdrowy. Jest mi bardzo ciężko, że nie mogę brać udziału w tych pięknych ceremoniach Wielkiego Tygodnia. Jest mi bardzo smutno jak słyszę jak dzwony kościelne dzwonią. Jestem w ten czas w myślach tam przy ołtarzu, który jest około 200 m oddalony od mojej celi.  Czas postu już za nami. Następnie zaśpiewamy
to wesołe «Alleluja». Niestety, ja nie mogę z wami śpiewać, ale wychwalam Boga na ten sposób, który jest tutaj możliwy i proszę Wszechmocnego, żeby Was kochani Rodzice pocieszył
. (…)”.

 

Drodzy Bracia!

W tym szczególnym czasie próby naszej wiary i pasterskiej miłości, zapewniam
o mojej bliskości i modlitwie. Jestem – podobnie jak Biskupi Pomocniczy – do waszej dyspozycji.  Wspólnie wychwalajmy Boga na ten sposób, który jest możliwy, radując się otwartymi kościołami, sprawowaniem posługi sakramentalnej, nowymi możliwościami ewangelizacji, katechizacji i duszpasterstwa oraz budowania wspólnoty Kościoła.

Na koniec zwracam się do was ponownie słowami prośby wypowiadanej w czasie liturgii Mszy Krzyżma św.: „Módlcie się także za mnie, abym wiernie wypełniał urząd apostolski, który został mnie niegodnemu powierzony i wśród was był żywym wizerunkiem Chrystusa-Kapłana, Dobrego Pasterza, Nauczyciela i sługi wszystkich”. Polecam Was i Waszą posługę Jezusowi Chrystusowi Najwyższemu Kapłanowi i z serca Wam błogosławię.

 

Katowice, 25 marca 2020 r., w uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

VA I – 22/20

 

† Wiktor Skworc

Arcybiskup Metropolita

Katowicki

Rekolekcje wielkopostne

wt., 03/24/2020 - 08:41

Drodzy pracownicy Służby Zdrowia

Z powodu zagrożenia epidemicznego w naszym kraju, nasze rekolekcje pracowników Służby Zdrowia na mariackiej niestety zostają odwołane.

Zachęcam was jednak do przeżycia rekolekcji prowadzonych przez wybitnego dominikanina O. Jacka Salija OP, w dniach 25, 26 i 27 marca br. (środa, czwartek, piątek). Będą one nadawane dzięki życzliwości TVP3 w paśmie ogólnopolskim. Nauki będą emitowane zaraz po transmisji Mszy Świętej z Jasnej Góry, o godz. 20.40. Długość poszczególnych odcinków przewidywana jest na 20 minut.

Życzę wam w tych czasie wytrwałości i sił oraz zaufania Panu Bogu.

 

Rekolekcje Wielkopostne

PODZIĘKOWANIE DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA

pon., 03/16/2020 - 22:14

Warszawa, 16 marca 2020 roku

Szanowni Państwo,

Drodzy Pracownicy placówek medycznych,

Urzędnicy wszystkich szczebli administracji państwowej i samorządowej, związani z ochroną zdrowia,

Wszyscy, którzy w tym trudnym czasie posługujecie chorym,

w pierwszych dniach marca rozpoczęliśmy w Polsce bezpośrednią batalię, walkę z zagrożeniem wywołanym przez światową pandemię koronawirusa. Wprost lub pośrednio dotyka ona każdego z nas, odciska się na wielu płaszczyznach życia osobistego i społecznego. 

Pierwszymi, którzy muszą stawić jej czoła, jesteście Wy – lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, farmaceuci, diagności laboratoryjni, sanitariusze oraz kapelani. Każdego dnia, w nieustannej gotowości do niesienia pomocy, stajecie na pierwszej linii, najbliżej dotkniętych koronawirusem chorych i zagrożonych zarażeniem pacjentów. Tą drogą pragnę serdecznie PODZIĘKOWAĆ każdemu z Was za oddaną, profesjonalną służbę, za codzienną odwagę trwania na Waszych stanowiskach. Wiem, że niesiecie w sercach niepokój, wiele obaw, ale wiem także, że jesteście ludźmi nadziei, która służy do końca, a waszą siłą jest zespołowe działanie. 

Jako Przewodniczący Zespołu ds. Służby Zdrowia KEP, wraz z Krajowym Duszpasterstwem Służby Zdrowia, w imieniu własnym, Diecezjalnych Duszpasterzy Służby Zdrowia i wszystkich kapelanów posługujących wraz z Wami w placówkach medycznych, pragniemy zapewnić o naszym duchowym wsparciu i solidarności z Wami. Codziennie włączamy Wasze życie osobiste, pracę, przeżywane obawy, rodzące się trudności w sprawowaną Ofiarę Eucharystyczną. Prosimy, aby Jezus nadał sens zbawczy Waszemu trudowi. Polecamy Was też Matce Bożej z Lourdes, która jest uzdrowieniem chorych i wspomożycielką wiernych, zawierzamy wstawiennictwu świętych lekarzy i pielęgniarek.

Równie serdeczne podziękowania i zapewnienie o gorącej modlitwie kierujemy do pracowników Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz podległych im jednostek. Otrzymujemy od Was informacje, że podobnie jak pracownicy placówek medycznych jesteście wyczerpani, ale tak jak oni zdeterminowani do świadczenia pomocy.

Niech święci Jan Paweł II i matka Teresa z Kalkuty oraz błogosławieni ks. Jerzy Popiełuszko i Hanna Chrzanowska orędują za Wami, upraszając przede wszystkim łaskę zdrowia, dar mądrości i siłę wytrwania.

Z pasterskim błogosławieństwem 

+ Romuald Kamiński

Przewodniczący Zespołu ds. Służby Zdrowia KEP

          Ks. Arkadiusz Zawistowski

Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia

PODZIĘKOWANIE DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA

Wskazania dla kapelanów w związku z pandemią koronawirusa

pt., 03/13/2020 - 20:02

Drodzy kapelanii

 

Wielu z was kieruje pytania dotyczące kształtu posługi w szpitalach, hospicjach i domach opieki. Oczywiście zachowujemy wskazania ks. abpa Wiktora Skworca dotyczące odwołania nabożeństw, spotkań formacyjnych od dnia dzisiejszego do 29 marca br. Warto zapoznać się też z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego:

"Kapłan sprawujący opiekę duszpasterską nad chorymi hospitalizowanymi z powodu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 zobligowany jest do sprawowania posługi z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej takich samych, jak personel medyczny opiekujący się pacjentem. Zalecamy udzielania wszelkich Sakramentów Świętych dla osób chorych lub podejrzanych o zakażenie z zachowaniem szczególnego reżimu sanitarnego. Kapłan pracujący z chorymi musi stosować się do zaleceń lekarzy opiekujących się chorym".

 

Ponadto kapelan szpitalny czy hospicyjny w związku z zasitniałą sytuacją epidemiologiczną powinien:

- ustalić z dyrekcją placówki zasady sprawowania opieki duszpasterskiej nad chorymi i personelem medycznym

- zachowywać przepisy epidemiologiczne, obowiązujące na terenie placówki

- powinien być obecny w placówce, gotowy do posługi na każde wezwanie pacjenta

- nie rezygnować z celebrowania Eucharystii (nawet bez Ludu), w intencjach chorych i wszystkich pracowników placówki

 

Warto w tym czasie odwoływać się do orędownictwa św. Jana Bożego, św. Kamila de Lellis, św. Joanny Beretty Moli, św. Józefa Moscattiego i bł. Hanny Chrzanowskiej, jako patronów pacjentów i Służby Zdrowia oraz św. Rocha i św. Sebastiana, których wstawiennictwo wielokrotnie ratowało w przypadkach pandemii

 

 

Wskazania dla kapelanów szpitalnych

SPOTKANIE FORMACYJNE NA MARIACKIEJ, 25 MARCA 2020 R.

wt., 03/10/2020 - 15:44

Spotkanie formacyjne Służby Zdrowia na Mariackiej w Katowicach

 

Temat: dr Piotr Garbocz, Medyczne uwarunkowania Męki i Śmierci Jezusa

Termin: środa 25 marca 2020 r., godz. 18.40

18.40 Wystawienie Najświętszego Sakramentu

19.00 Eucharystia w kaplicy domu katechetycznym, po mszy spotkanie w sali św. Jana Pawła II

21.00 Apel jasnogórski i planowane zakończenie spotkania

Spotkania formacyjne na Mariackiej

Rekolekcje Wielkpostne

wt., 03/10/2020 - 14:48

Drodzy pracownicy Służby Zdrowia!

 

Zapraszam was już teraz na przeżycie rekolekcji wielkoostnych, od niedzieli palmowej do wielkiej środy (5-8 kwietnia 2020 r.). Rekolekcje w tym roku poprowadzą O. Dymitr Żeglin OFM oraz Sławomir Ireneusz Ledwoń OFM.

O. Dymitr Żeglin jest gwardianem domu zakonnego O. Franciszkanów w Chorzowie-Klimowcu, definitorem prowincjalnym, prowincjalnym animatorem ewangelizacji misyjnej, oraz prowincjalnym promotorem Franciszkańskiej Unii Misyjnej

O. Sławomir Ireneusz Ledwoń OFM, jest profesorem KUL-u, od 1991 jest wykładowcą teologii fundamentalnej i religiologii w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Braci Mniejszych w Katowicach-Panewnikach. Dyscypliny te wykładał także we Lwowie (Ukraina), w Spišskiej Kapitule (Słowacja), w WSD Księży Marianów w Lublinie i WSD Karmelitów Bosych w Lublinie. Członek Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce, Rady Naukowej Instytutu Badań Kościelnych w Łucku (Ukraina), lubelskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk, Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Komisji Episkopatu Polski. Wieloletni sekretarz Sekcji Teologii Fundamentalnej przy Komisji Nauki Episkopatu Polski; współorganizator i organizator wielu sympozjów naukowych; współorganizator II Międzynarodowego Kongresu Teologii Fundamentalnej (Lublin, 18-21 X 201 r.). Uczestnik krajowych i międzynarodowych sympozjów i kongresów teologii fundamentalnej (m.in. w Rzymie i Paryżu). Jego badania naukowe koncentrują się m.in. wokół statusu metodologicznego teologii fundamentalnej i apologetyki, problematyki objawienia Bożego – jego pojęcia rodzajów, wiarygodności objawienia chrześcijańskiego, metodologii teologii religii, relacji chrześcijaństwa do religii pozachrześcijańskich, teologicznego znaczenia tychże religii oraz ich objawieniowej genezy, uzasadnienia wyjątkowości chrześcijaństwa pośród religii świata, problematyki dialogu międzyreligijnego, problematyki sekt. Autor, współautor i współredaktor ponad 160 publikacji naukowych, popularnonaukowych, haseł encyklopedycznych i recenzji. Najważniejsze z nich to: Objawienie chrześcijańskie i jego wiarygodność według René Latourelle’a. Lublin 1996, ss. 272; Chrześcijaństwo a religie. Red. I.S. Ledwoń, K. Pek. Lublin-Warszawa 1999, ss. 160; Chrześcijaństwo jutra. Red. M. Rusecki, K. Kaucha, Z. Krzyszowski, I.S. Ledwoń, J. Mastej. Lublin 2001 ss. 823; Leksykon teologii fundamentalnej. Red. M. Rusecki, K. Kaucha, I.S. Ledwoń, J. Mastej. Lublin-Kraków 2002 ss. 1429; U źródeł chrystocentryzmu w teologii. Święty Franciszek z Asyżu. Kraków 2004, ss. 176.

 

Rekolekcje Wielkopostne5-7 kwietnia 2020 r.

Piesza pielgrzymka na Jasną Górę, 22-24 maja 2020 r.

wt., 02/25/2020 - 19:44

 

Plan pieszej pielgrzymki na Jasną Górę duszpasterstwa Służby Zdrowia Archidiecezji Katowickiej 22-24.05.2020 r.

 

Piątek 22.05.2019 r.

 

WYJAZD

6.30 wyjazd z Tychów - parafia św. Krzysztofa, ul.  Wyszyńskiego 1

7.00 wyjazd z Katowice-Ochojec ul. Ziołowa 43b (parking pod dawną apteką)

 

LEŚNIÓW

8.00 rozdanie śpiewników i identyfikatorów

8.30 msza św. w Leśniowie - Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin, Adres: Leśniowska 99, 42-310 Żarki

9.30 transport bagaży z Leśniowa do Domu Pielgrzyma Archidiecezji Częstochowskiej, ul. Św. Puszczy 6, Olsztyn.

 

NA TRASIE

10.00 Wymarsz do Olsztyna:

11.00 Pustelnia Czatachowa - konferencja

12.30-13.30 – Dworek „Ostrężnik” zupa grzybowa (ewentualnie pomidorowa)

15.00 Krasowa – postój pod wiatą 30 min.

Modlitwy - różaniec, droga krzyżowa, koronka do Miłosierdzia Bożego

19.15 – dojście do Domu Pielgrzyma Archidiecezji Częstochowskiej, ul. Św. Puszczy 6 

 

OLSZTYN

19.30 kolacja w domu pielgrzyma

20.30-21.00 Czuwanie przy relikwiach bł. Hanny Chrzanowskiej i apel jasnogórski

21.00-21.15 Sekretariat pielgrzymki

 

Sobota 23.05.2020 r.

 

OLSZTYN

7.15 msza św. w kaplicy domu „Dobrego Pasterza”

8.00 śniadanie w domu „Dobrego Pasterza”

9.00 transport bagaży

 

NA TRASIE

9.10 wymarsz w kierunku Jasnej Góry:

Zakupy na ryneczku w Olsztynie 30 min.

Godzinki

Różaniec

 

CZĘSTOCHOWA

ok. 17.00 przejście pod figurę Niepokalanej na błoniach jasnogórskich (akt ofiarowania trudu pielgrzymowania Maryi) - przejście do kaplicy jasnogórskiej na chwilę osobistej modlitwy przed wizerunkiem Maryi Jasnogórskiej.

ok. 17.30 dojście do domu Sióstr Franciszkanek Świętych Serce Jezusa i Maryi - Częstochowa, ul. Kordeckiego 7

21.00 Apel Jasnogórski i droga krzyżowa na wałach jasnogórskich – rozpoczęcie 96-tej Krajowej Pielgrzymki Służby Zdrowia

 

Niedziela 24.05.2020 r.

7.30 śniadanie w domu sióstr Franciszkanek

8.45 konferencja w auli Kordeckiego, adres: Księdza Augustyna Kordeckiego 2, 42-200 Częstochowa

10.30 przywitanie pielgrzymów na wałach jasnogórskich

11.00 msza św. na wałach jasnogórskich i akt zawierzenia polskiej Służby Zdrowia Matce Bożej

14.00 powrót autokarem: Tychy i Katowice-Ochojec.

Pielgrzymki

SPOTKANIE FORMACYJNE NA MARIACKIEJ, 26.02.2020 R.

ndz., 02/23/2020 - 09:44

Spotkanie formacyjne Służby Zdrowia na Mariackiej w Katowicach.

Temat: "Miłosierdziem odpowiedział na nienawiść. ks. Jan Macha - błogosławiony na nasze czasy", prelegent: ks. dr Damian Bednarski, adiunkt w katedrze Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła w Wydzale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, postulator rzymski w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego ks. Jana Machy

Termin: Środa 26.02.2020 r. godz. 18.40

 

Program spotkania:

18.40 - Wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy domu katechetycznego na I piętrze

19.00 - Msza św. w kaplicy domu katechetycznego, po mszy spotkanie w sali Jana Pawła II

21.00 Apel Jasnogórski i planowane zakończenie spotkania

2020 Orędzie Papieża Franciszka na XXVIII Światowy Dzień Chorego

sob., 01/25/2020 - 19:47

Orędzie Papieża Franciszka

na XXVIII Światowy Dzień Chorego (11 lutego 2020)

«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11, 28)

Drodzy braci i siostry,

1. Słowa Jezusa: «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11,28) wskazują na tajemniczy kierunek łaski, która objawia się ludziom prostym i daje wytchnienie utrudzonym i zmęczonym. Słowa te są wyrazem  solidarności Syna Człowieczego wobec ludzkości dotkniętej smutkiem i cierpieniem. Jakże wiele osób cierpi w ciele i na duchu! Jezus Chrystus wzywa wszystkich, aby pójść do Niego: «przyjdźcie do mnie» i obiecuje ulgę i wytchnienie. «Kiedy Jezus to mówi, ma przed oczyma ludzi, których spotyka każdego dnia na drogach Galilei: wielu ludzi prostych, ubogich, chorych, grzeszników, znajdujących się na marginesie społeczeństwa z powodu ciężaru prawa i opresyjnego systemu społecznego… Ludzie ci zawsze uganiali się za Nim, aby słuchać Jego słowa — słowa, które dawało nadzieję!» (Anioł Pański, 6 lipca 2014).

W XXVIII Światowy Dzień Chorego, Jezus kieruje zaproszenie do chorych, uciśnionych i biednych, którzy wiedzą, że zależą całkowicie od Boga i, dotknięci ciężarem próby, potrzebują uzdrowienia. Osobom przeżywającym przygnębienie z powodu swojej sytuacji słabości i bólu Jezus Chrystus nie narzuca przepisów prawa, ale oferuje swoje miłosierdzie czyli samego siebie jako odnawiającą moc. Jezus patrzy na poranione człowieczeństwo. On ma oczy, które widzą i które zauważają, gdyż patrzą głęboko, nie rozglądają się obojętnie, lecz zatrzymują się i akceptują całego człowieka, każdego z jego stanem zdrowia, nie odrzucając nikogo, zapraszając każdego do wejścia w Jego życie, aby doświadczyć łagodności.

2. Dlaczego Jezus Chrystus żywi te uczucia? Ponieważ On sam uczynił się słabym, doświadczając ludzkiego cierpienia i otrzymując następnie pokrzepienie od Ojca. Faktycznie tylko ten, kto osobiście przeżywa to doświadczenie, będzie potrafił pocieszyć drugiego. Istnieje kilka poważnych form cierpienia: choroby nieuleczalne i przewlekłe, choroby psychiczne, schorzenia wymagające rehabilitacji lub opieki paliatywnej, różne niepełnosprawności, choroby wieku dziecięcego i podeszłego… Wobec nich czasami brakuje człowieczeństwa, dlatego konieczne jest spersonalizowanie podejścia do pacjenta, dodając do leczenia także opiekę w celu integralnego uzdrowienia człowieka. W chorobie czuje on bowiem, że zagrożona jest nie tylko jego integralność fizyczna, ale także wymiar relacyjny, intelektualny, uczuciowy i duchowy; i dlatego oprócz terapii oczekuje wsparcia, troskliwości, uwagi… jednym słowem miłości. Ponadto obok człowieka chorego jest jego rodzina, która cierpi i również potrzebuje pociechy i bliskości.

3. Drodzy chorzy bracia i siostry, wasza choroba stawia was w szczególny sposób pośród owych, “utrudzonych i obciążonych”, którzy przyciągają wzrok i serce Jezusa. Stąd wychodzi światło, które oświeca wasze chwile ciemności i nadzieja wobec waszego zniechęcenia. Jezus zaprasza was, abyście przyszli do Niego: «Przyjdźcie». W Nim bowiem niepokoje i pytania, które rodzą się w tej waszej “nocy” ciała i ducha, znajdą siłę do ich pokonania. Tak, Chrystus nie dał nam recept, ale swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem uwalnia nas od ucisku zła.

W tym stanie na pewno potrzebujecie miejsca, aby się pokrzepić. Kościół chce być coraz bardziej i lepiej “gospodą“ Dobrego Samarytanina, którym jest Chrystus (por. Łk 10, 34), to znaczy domem, w którym można znaleźć Jego łaskę, wyrażającą się w gościnności, w akceptacji, w podniesieniu na duchu. W tym domu będziecie mogli spotkać ludzi, którzy, uzdrowieni miłosierdziem Bożym ze swojej słabości, będą umieli pomóc wam nieść krzyż, tworząc z własnych ran szczeliny, poprzez które ponad swoją chorobą można dostrzec horyzont i otrzymać światło i powietrze dla waszego życia.

W to dzieło przynoszenia ulgi chorym braciom wpisuje się działalność pracowników służby zdrowia: lekarzy, pielęgniarek, personelu pomocniczego, administracji placówek sanitarnych, wolontariuszy, którzy, wykonując swoje zadania zgodnie z kompetencjami, pozwalają odczuć obecność Chrystusa, który ofiaruje pociechę i troszczy się o chorą osobę, opatrując jej rany. Jednakże również oni są mężczyznami i kobietami nie pozbawionymi własnych słabości czy chorób. W odniesieniu do nich mają szczególne znaczenie słowa, że «otrzymawszy pokrzepienie i pocieszenie Chrystusa, jesteśmy z kolei wezwani, aby stać się pokrzepieniem i pocieszeniem dla naszych braci, poprzez postawę łagodności i pokory na wzór Mistrza» (Anioł Pański, 6 lipca 2014).

4. Drodzy pracownicy służby zdrowia, każda interwencja diagnostyczna, prewencyjna, terapeutyczna, badawcza, lecznicza i rehabilitacyjna skierowana jest do osoby chorego, gdzie rzeczownik “osoba” zawsze pojawia się przed przymiotnikiem “chory”. Dlatego wasze działanie niech będzie stale nakierowane na godność i życie człowieka, bez jakiejkolwiek zgody na działania o charakterze eutanazji, wspomaganego samobójstwa, zaprzestania podtrzymywania życia, nawet wtedy, gdy stan choroby jest nieodwracalny.

W obliczu sytuacji krytycznych i możliwej porażki nauk medycznych wobec przypadków klinicznych coraz bardziej problematycznych i wobec niekorzystnych diagnoz, jesteście wezwani do otwarcia się na wymiar transcendentny, który może ukazać najgłębszy sens waszej profesji. Pamiętamy, że życie jest święte i należy do Boga, dlatego jest nienaruszalne i nietykalne (por. Instr. Donum vitae, 5; Enc. Evangelium vitae, 29-53). Życie ma być przyjmowane, chronione, szanowane i trzeba mu służyć od jego zaistnienia aż do śmierci: domagają się tego zarówno rozum, jak i wiara w Boga autora życia. W niektórych przypadkach sprzeciw sumienia pozostaje dla was koniecznym wyborem, aby pozostać wiernymi waszemu „tak” dla życia i osoby. W każdym razie wasz profesjonalizm ożywiany chrześcijańską miłością, będzie najlepszą formą służby wobec podstawowego prawa człowieka, jakim jest prawo do ​​życia. Nawet wówczas, kiedy nie będziecie w stanie wyleczyć, zawsze będziecie mogli otoczyć opieką za pomocą gestów i procedur, które przynoszą ulgę i wytchnienie pacjentowi.

Niestety, w niektórych kontekstach wojny czy konfliktu zbrojnego atakuje się personel medyczny i placówki, które zajmują się przyjmowaniem i leczeniem chorych. W niektórych miejscach również władza polityczna próbuje manipulować pomocą medyczną na swoją korzyść, ograniczając autonomię prawną przysługującą profesji medycznej. W rzeczywistości, atakowanie tych, którzy poświęcają się służbie cierpiącym członkom społeczeństwa, nikomu nie przynosi pożytku.

5. W tym XXVIII Światowym Dniu Chorych myślę o wielu braciach i siostrach, którzy na całym świecie nie mają dostępu do leczenia, ponieważ żyją w biedzie. Zwracam się zatem do instytucji opieki zdrowotnej i rządów wszystkich krajów świata, aby mając na uwadze aspekt ekonomiczny, nie zaniedbywały sprawiedliwości społecznej. Ufam, że łącząc zasady solidarności i pomocniczości, zostanie podjęta współpraca dla zapewniania wszystkim dostępu do odpowiedniej opieki medycznej w celu ochrony i odzyskiwania zdrowia. Z serca dziękuję wolontariuszom, którzy oddają się służbie chorym, uzupełniając w wielu przypadkach braki strukturalne i odzwierciedlając poprzez gesty czułości i bliskości obraz Chrystusa Dobrego Samarytanina.

Najświętszej Maryi Pannie, Uzdrowieniu Chorych, zawierzam wszystkich, którzy dźwigają ciężar choroby wraz z ich rodzinami, a także wszystkich pracowników służby zdrowia. Wszystkich z czułością zapewniam o bliskości w modlitwie i z serca udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa.

 

Watykan, 3 stycznia 2020 r., we wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus,

Franciszek

Biała Niedfziela 9.02.2020

śr., 01/22/2020 - 20:51

Spotkanie formacyjne na Mariackiej, 29.01.2020 r.

sob., 01/04/2020 - 19:52

Spotkanie formacyjne Służby Zdrowia na Mariackiej w Katowicach

 

Temat: Ks. dr Witold Kania, Postęp a humanizm w medycynie

Termin: środa 29 stycznia 2020 r., godz. 18.40

18.40 Wystawienie Najświętszego Sakramentu

19.00 Eucharystia w kaplicy domu katechetycznym, po mszy spotkanie w sali św. Jana Pawła II

21.00 Apel jasnogórski i planowane zakończenie spotkania

 

 

Strony