Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji Katowickiej

Subskrybuj Kanał Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji Katowickiej
Zaktualizowano: 2 godziny 46 minut temu

SPOTKANIE KAPELANÓW Z ARCYBISKUPEM KATOWICKIM

wt., 09/22/2020 - 21:24

W auli Wydziału Teologicznego w Katowicach odbyło się coroczne spotkanie kapłanów posługujących w szpitalach, hospicjach i innych placówkach opiekuńczo-leczniczych. Wziął w nim udział także metropolita katowicki.

 

Tematem spotkania było podsumowanie posługi kapelanów w dobie pandemii SARS-CoV2. Prowadził je ks. Marcin Niesporek nowy diecezjalny duszpasterz służby zdrowia. – Czas pandemii pokazał, że w naszą posługę kapelanów trzeba zaangażować nie tylko wiarę, ale i rozum. Wielu z nas kapelanów, mimo, że niektóre oddziały były pozamykane, mieliśmy dyżury, byliśmy do dyspozycji nie tylko chorych, ale także ich rodzin, lekarzy, pielęgniarek. Wspieraliśmy w czasie pandemii to środowisko – powiedział ks. Niesporek.

Metropolita katowicki podziękował za posługę w czasie pandemii. – Wszyscy przeżywamy tę sytuację boleśnie, bo ona ogranicza naszą działalność duszpasterską. W szpitalach ta sytuacja była jeszcze trudniejsza. Dziękuję za wasze duszpasterstwo w takim zakresie, jakim jest to możliwe. Bardzo ważnym aspektem jest bycie do dyspozycji chorych i personelu medycznego – powiedział abp Skworc.

Metropolita katowicki zachęcił kapelanów do utrzymywania kontaktu z podopiecznymi. - Jedna forma naszego duszpasterstwa pozostaje bez ograniczeń, a tą formą jest towarzyszenie i modlitwa. Nie zapominajcie o tej formie. Szczególnie teraz jeszcze bardzie towarzyszcie chorym poprzez waszą modlitwę i bycie dla nich – podkreślił. Jednocześnie wezwał do bycia kreatywnymi w szukaniu nowych form działania i oddziaływania.

Uczestnicy spotkania wysłuchali świadectwa pani doktor Moniki Boryń, oddelegowanej do pracy w jednoimiennym szpitalu zakaźnym w Raciborzu. Lekarka podzieliła się swoim doświadczeniem wśród chorych na Covid-19 oraz refleksją na temat posługi kapelana widzianej od strony personelu medycznego.

Ks. prof. UŚ Antoni Bartoszek przedstawił wyniki swoich badań dotyczących posługi kapelana szpitalnego i nowych wyzwań w czasie pandemii. Badania te przeprowadzone zostały na podstawie ankiet dostarczonych przez kapelanów.

W archidiecezji katowickim pracuje 65 kapelanów, wśród których 45 posługuje w szpitalach.

SPOTKANIE FORMACYJNE NA MARIACKIEJ, 23.09.2020 R.

pon., 09/21/2020 - 20:48
Spotkanie formacyjne Służby Zdrowia na Mariackiej w Katowicach. Temat: „O NIEKTÓRYCH KWESTIACH MORALNYCH DOTYCZĄCYCH SZCZEPIEŃ”, prelegent: dr Sebastian Gałecki, filozof (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie) Termin: Środa 23.09.2020 r. godz. 18.40   Program spotkania: 18.40 - Wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy domu katechetycznego na I piętrze 19.00 - Msza św. w kaplicy domu katechetycznego, po mszy spotkanie w sali Jana Pawła II 19.45 prelekcja i poczęstunek 21.00 Apel Jasnogórski i planowane zakończenie spotkania

SPOTKANIE KAPELANÓW

pon., 09/07/2020 - 10:48

Kapelanów szpitali, hospicjów, Domów Pomocy Społecznej i  ośrodków pielęgnacyjnych zapraszamy na spotkanie formacyjne z udziałem Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca, we wtorek 22 września, o godz. 16.00 w auli Wydziału Teologicznego UŚ. Spotkanie to odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Prosimy kapelanów o zabranie ze sobą maseczek.

Pielgrzymka po sanktuariach ziemi tarnowskiej

czw., 08/27/2020 - 12:49

Z powodu pandemii koronawirusa nasze pielgrzymki zagraniczne nie doszły do skutku. Zapraszam was jednak do jednodniowego pielgrzymowania po sanktuariach ziemi tarnowskiej, w sobotę 19 września br., zachowując oczywiście obostrzenia pandemiczne.

Odporyszów – sanktuarium Matki Bożej Odporyszowskiej

Zabawa – sanktuarium błogosławionej Karoliny Kózkówny

Szczepanów – sanktuarium Świętego Stanisława

Lipnica Murowana – sanktuarium błogosławionego Szymona z Lipnicy

 

Zapisy na dsz.katowice@gmail.com

Koszt 50 złotych

Papieska Akademia Życia o odrodzeniu życia po pandemii

czw., 08/06/2020 - 14:24

Papieska Akademia Życia ogłosiła 22 lipca dokument poświęcony skutkom kryzysu sanitarnego wywołanego koronawirusem. Myślą przewodnią jest podejmowanie "etyki ryzyka", ale też pogłębianie współpracy i solidarności międzynarodowej w celu ochrony najsłabszych i najbardziej bezbronnych w obliczu skutków obecnej zarazy o zasięgu globalnym.

 

We wstępie dokumentu „Humana communitas w czasie pandemii: rozważania nieaktualne o odrodzeniu życia” autorzy zadają pytanie: „Czego nauczyła nas pandemia? Co więcej, jakiej przemiany myśli i działań jesteśmy gotowi doświadczyć w poczuciu naszej wspólnej odpowiedzialności za rodzinę ludzką?”. Na pierwsze z tych pytań autorzy odpowiadają „lekcją kruchości”, która dotyczy wszystkich, przede wszystkim jednak chorych w szpitalach, więźniów, „osób opuszczonych, skazanych na zapomnienie w obozach dla uchodźców z piekła”. Zarazem jednak zwracają uwagę, że z tej lekcji płynie też inna nauka: świadomość, że życie jest darem. A nawet więcej: to pandemia sprawiła, że ​​zrozumieliśmy, że wszystko jest ze sobą powiązane i że „grabież ziemi”, wybory gospodarcze, oparte na chciwości i nadmiernej konsumpcji, „kłamstwo i pogarda” stworzenia również miały wpływ na szerzenie się wirusa.

Wirus nie zna granic, trzeba zespolić siły, aby znaleźć szczepionkę

Dokument przypomina, że ​​należy również poświęcić więcej uwagi „współzależności międzyludzkiej i powszechnej bezbronności”, ponieważ w sytuacji, gdy kraje „zapieczętowały swoje granice”, a niektóre nawet uprawiają „cyniczną grę o wzajemnej winie”, wirus „nie uznaje granic”. Stąd płynie wezwanie do „synergii [zjednoczenia] wysiłków” w celu wymiany informacji, udzielania pomocy i udostępniania zasobów. Szczególne starania winny zostać podjęte na rzecz wypracowania środków zaradczych i szczepionek: w istocie bowiem w tej dziedzinie „coraz częściej uznaje się brak koordynacji i współpracy za przeszkodę w zwalczaniu Covid-19”. Tymczasem pandemia jeszcze bardziej pogłębiła przepaść między krajami bogatymi i biednymi, które zapłaciły „najwyższą cenę”, ponieważ brakuje im podstawowych zasobów a często jeszcze nękają je inne choroby zakaźne, jak malaria i gruźlica.

Opieka zdrowotna to powszechne prawo człowieka

Co zatem mamy zrobić? Po pierwsze, dokument przypomina o doniosłości „etyki ryzyka”, która oznacza szczególną odpowiedzialność za osoby, których zdrowie, życie i godność są najbardziej zagrożone. W istocie „skupienie się na naturalnej genezie pandemii, bez uwzględnienia nierówności gospodarczych, społecznych i politycznych między krajami świata – wyjaśnia nota – świadczy o tym, że nie rozumie się uwarunkowań, sprawiających, iż rozprzestrzenianie się zarazy jest szybsze i trudniejsze”. Po drugie, Akademia wzywa do „ogólnoświatowych wysiłków i współpracy międzynarodowej”, aby „dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej i podstawowych leków” uznać za „powszechne prawo człowieka”.

Badania naukowe winny być odpowiedzialne, wolne i rzetelne

Jednocześnie autorzy oczekują „odpowiedzialnych badań naukowych”, czyli całościowych, wolnych od konfliktów interesów i opartych na zasadach wzajemności, wolności i równości. „Dobro społeczeństwa i wymagania dobra wspólnego w dziedzinie ochrony zdrowia przeważają nad wszelką troską o zysk” – głosi tekst papieskiej Akademii. Wyjaśnia, że dzieje się tak dlatego, że „publicznego wymiaru badań nie wolno składać na ołtarzu prywatnych korzyści”. Stąd też nacisk podkreślono znaczenie Światowej Organizacji Zdrowia, aby popierać przede wszystkim „potrzeby i niepokoje krajów najsłabiej rozwiniętych stojących w obliczu bezprecedensowej katastrofy”.

Wnieść swój wkład dla lepszej przyszłości

Na koniec Papieska Akademia Życia pragnie krzewienia odpowiedzialnej solidarności, która umie uznać równą godność wszystkich ludzi, zwłaszcza potrzebujących. „Wszyscy jesteśmy wezwani do wykonania swojej części” – podkreśla dokument, dodając, iż w tym celu potrzebne są prawidłowe i przejrzyste strategie polityczne oraz całościowe procesy demokratyczne. „Wspólnota jest odpowiedzialna wtedy, gdy to taka, w której brzemię ostrożności i wzajemnego wsparcia są dzielone” w imię dobrobytu wszystkich.

Nota kończy się zaproszeniem do „postawy nadziei”, która wykracza poza rezygnację i nostalgię za przeszłością: „Nadszedł czas – mówi Akademia – wyobrazić sobie i wcielić w praktykę projekt współistnienia ludzi, który pozwoli na lepszą przyszłość wszystkich i każdego”.

Jest to drugi tego rodzaju dokument Akademii nt. zagrożeń związanych z wirusem Covid-19 – po tekście z 30 marca pt. „Pandemia a powszechne braterstwo”.

KAI, zś/Stacja7

Sesja szkoleniowo-formacyjna dla Księży Kapelanów 1-3 września 2020

śr., 07/22/2020 - 16:56

Warszawa, 16 lipca 2020 roku

Wielebni Księża Kapelani szpitali domów opieki i hospicjów, 

Sesja szkoleniowo-formacyjna dla Księży Kapelanów odbędzie się w dniach 1-3 września 2020 roku, w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie (dom rekolekcyjny), ul. św. Barbary 41. 

Konferencje będzie głosił O. Mariusz Chyrowski CsR. Rozpoczęcie 1 września (wtorek) o godzinie 11.00; zakończenie 3 września (czwartek) o godzinie 16.00

Zapisy do 18 sierpnia (liczba miejsc ograniczona), pod adresem: duszpasterstwosz@wp.pl

Biuro KDSZ  606-761-886, p. Teresa.

Sesja planowana na październik br. w Rokitnie nie odbędzie się. Informacje dotyczące listopadowej sesji szkoleniowo-formacyjnej zostaną podane po 15 października (jeśli nie będzie zagrożenia epidemiologicznego).

Biuro Krajowego Duszpasterstwa

Służby Zdrowia.

Zaproszenie do Zakopanego „Księżówki” 11-13.09.2020r. Spotkanie Integracyjne, Walne Zgromadzenie, Zebranie ZG KSLP

śr., 07/22/2020 - 16:38

Zaproszenie

Walne Zgromadzenie KSLP 12 września 2020r., godz. 9:30, Zakopane „Księżówka”

Zebranie Zarządu Głównego KSLP 11 września 2020r., godz. 19:00 Zakopane „Księżówka”

Spotkanie Integracyjne KSLP 11-13 września 2020r., Zakopane „Księżówka”

 

Centrum Formacyjno-Szkoleniowe Księżówka

Dom rekolekcyjny Konferencji Episkopatu Polski

al. Przewodników Tatrzańskich 2, 34-500 Zakopane

telefony recepcji: (18) 201 51 33, 600 200 523

faks kancelarii: (18) 201 60 35

NIP: 736-1675-125

http://www.ksiezowka.zakopane.pl

http://www.facebook.com/ksiezowka

 

Kochani,

z serca zapraszam wszystkich Członków KSLP do „Księżówki” w Zakopanem, w dniach 11-13 września 2020r. na kolejne nasze Spotkanie Integracyjne 

W okresie uciążliwej epidemii, a bardziej, w czasie zdewaluowania podstawowych prawd i wartości, szerzenia ateistycznej ideologii – tym więcej potrzebujemy jedności i hartu ducha, oparcia życia na niewzruszonym fundamencie, na Jezusie Chrystusie. 

Potrzebujemy odnowy ducha i ciała, abyśmy obronili naszą chrześcijańskość i żyjąc w wolności dzieci Bożych, ustrzegli powierzone nam wartości i zadania i z samarytańską miłością i radością serca wypełniali nasze powołanie w służbie zdrowiu i życiu ludzkiemu od poczęcia do naturalnej śmierci. 

11 września 2020 o godz. 19:00 w „Księżówce” w Zakopanem, odbędzie się zebranie Zarządu Głównego KSLP, na które zapraszam Koleżanki i Kolegów z ZG, Prezesów Honorowych oraz Prezesów Oddziałów.

 

12 września 2020 o godz. 9:30, w „Księżówce” w Zakopanem, Walne Zgromadzenie KSLP.

Do udziału w obradach zapraszam, zgodnie z wymogami Statutu, Członków Zarządu Głównego i Komisji ZG, Prezesów Honorowych, Delegatów na Walne Zgromadzenie z poszczególnych Oddziałów oraz Prezesów Oddziałów.

 

Wstępny Program Spotkania w „Księżówce” w Zakopanem

Piątek 11 września 2020r

·       14:00 Obiad. Przywitanie Gości

·       15:00 Koronka, zawierzenie Miłosierdziu Bożemu Służby Zdrowia, Kapelanów i Chorych

·       Zakwaterowanie w pokojach

·       Spacer w okolicy

·       17:00 Msza Święta z konferencją w kaplicy „Księżówki”

·       18:00 kolacja

·       19:00 Zebranie ZG KSLP

Sobota 12 września 2020r.

·       7:00 Msza Święta z konferencją w kaplicy „Księżówki”

·       8:00 śniadanie

·       9:30 Walne Zgromadzenie KSLP

·       12:30 obiad

·       13:30 – 17:30 przejście Drogą pod Reglami 

·       18:00 Kolacja w Księżówce

·       Spotkanie Integracyjne 

·       20.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu

·       21.00 Apel Jasnogórski

Niedziela 13 września 2020r.

·       7.15 śniadanie

·       8.00 przejście do Sanktuarium MB Fatimskiej na Krzeptówkach

·       Msza Święta na Krzeptówkach

·       13.00 Obiad w Księżówce

·       Rozesłanie

 

Ofiara / Koszty pobytu – płatność w recepcji „Księżówki” przy zakwaterowaniu

pokój 1-os.: 140 zł noc+śniadanie / za dobę

pokój 2-os.: 110 zł od osoby noc+śniadanie / za dobę

pokój 3-os.: 100 zł od osoby noc+śniadanie / za dobę

apartament: dla 1 osoby: 200 zł noc+śniadanie / za dobę

                       dla 2 osób: 300 zł za dwie osoby noc+śniadanie / za dobę

 

Koszt pozostałych posiłków /obiadu, kolacji (obiadokolacji)/ - po 35zł za posiłek

 

Istnieje możliwość przyjazdu już w czwartek, 10 września i skorzystania w tym dniu z kolacji. Kolacja podawana jest w godzinach 18:00-19:30. 

Jest też możliwość pozostania do poniedziałku, 14 września, jednak najdalej do godziny 11:00. 

 

Proszę Prezesów Oddziałów o listy delegatów na Walne z danymi adresowymi, mailem, nr telefonu, nr pesel (proszę o odpowiedź do 05 sierpnia 2020).

Proszę o listę wszystkich chętnych - do Księżówki, też z powyższymi danymi (proszę o odpowiedź do 05 sierpnia 2020). 

Proszę o zaznaczenie w zgłoszeniach, ile osób będzie miało dłuższy pobyt oraz kto będzie chciał skorzystać z kolacji w czwartek, 10 września. 

Bardzo proszę o zaznaczenie na liście, kto z kim będzie w pokoju - jest to potrzebne zarówno do rozdzielenia pokoi, jak i sprawnego rozmieszczania Gości w budynku, aby nie musieli czekać przy recepcji. 

Proszę Prezesów lub wyznaczoną osobę do zebrania zaliczki po 200 zł od osoby zdeklarowanej na wyjazd /zaliczki w ramach oddziałów/.

 

Z radością oczekuję naszego spotkania, wspólnych obrad i wędrówek

Wszystkich polecam Bożej Opatrzności i Najświętszej Maryi Pannie.

 

Prezes KSLP

Elżbieta Kortyczko  

prezeskslp@gmail.com

KOMUNIKAT METROPOLITY KATOWICKIEGO W ZWIĄZKU Z AKCJĄ ODDAWANIA KRWI

pon., 07/06/2020 - 22:00

 

Komunikat abp. Wiktora Skworca:

Drodzy Diecezjanie, Bracia i Siostry!

Przeżywany czas pandemii już niejednokrotnie stworzył nam okazje i możliwości, aby w duchu solidarności zatroszczyć się o siebie nawzajem. Takich okazji nie brakuje i teraz. Rozpoczęte wakacje to trudny czas m. in. dla publicznej służby krwi. Mając na uwadze stale rosnące zapotrzebowanie na krew, służącą ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego, dołączam się do apelu Centrum Krwiodawstwa i Ministerstwa Zdrowia, którzy proszą o dzielenie się tym cennym darem ze swojego życia, niezbędnym do ratowania życia tych, którzy na skutek wypadków czy chorób znaleźli się w niebezpieczeństwie śmierci.

Kościół uczy, że oddanie krwi w celu ratowania ludzkiego życia jest przejawem solidarności chrześcijańskiej i naśladowaniem miłości Boga do ludzi. Jest to przejaw „kultury życia", o którą tak często apelował św. Jan Paweł II.

Jako chrześcijanie jesteśmy świadomi naszego odkupienia, które dokonało się przez Krew Jezusa. Krew jest symbolem życia, braterstwa i poświęcenia. Oddanie krwi jest dowodem miłości i troski o bliźniego.

Bracia i Siostry!

Jeżeli sytuacja zdrowotna nam na to pozwala i nie ma innych przeciwwskazań, zachęcam do przekazania tego szczególnego daru z siebie w jednym z centrum krwiodawstwa. Każda grupa krwi jest cenna i potrzebna.

Pamiętajmy, że w walce z pandemią z Covid-19 bardzo ważna jest krew osób, które pokonały chorobę. Specjalny apel kieruję do ozdrowieńców, zwłaszcza wśród naszych śląskich górników. A tym, którzy już oddali krew, aby mogło zostać wytworzone leczące osocze, wyrażamy najwyższe uznanie i podziękowanie.

Pełne wiary "Bóg zapłać" za każdy bezinteresowny dar krwi kierujemy pod adresem armii honorowych dawców krwi.

Serdecznie zachęcam duszpasterzy, aby stawali się życzliwymi promotorami krwiodawstwa we wspólnotach parafialnych i sami – o ile zdrowie na to pozwala – dołączyli do rzeszy wielkodusznych dawców krwi.

Do wszystkich skierowane są słowa św. Pawła zapisane w 2 Liście do Koryntian:

„Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki" (2Kor 9, 7-8).

Na czas wakacyjnego odpoczynku błogosławię i zapewniam o modlitwie, zwłaszcza za wszystkich podróżujących na naszych drogach i apeluję o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, w tym bezwzględnej trzeźwości wymaganej od kierowców oraz obowiązujących zaleceń służb sanitarnych.

Módlmy się za sobie nawzajem: Wszechmogący, wieczny Boże, otaczaj nas, podróżujących, Swoją opieką. Bądź nam w potrzebie pomocą, w drodze towarzyszem i pociechą, w przeciwnościach obroną, abyśmy za Twoim przewodnictwem, pod opieką Matki Najświętszej i św. Rafała Archanioła, pomyślnie dotarli do celu i szczęśliwie wrócili do naszych domów. Przez Chrystusa, Pana naszego.

† Wiktor Skworc ARCYBISKUP METROPOLITA KATOWICKI

Katowice, 06 lipca 2020 r., we wspomnienie Matki Bożej Uzdrowienia Chorych

 

Zaproszenie na 55. Ogólnopolską Pielgrzymkę Apostolstwa Chorych na Jasną Górę

pon., 06/22/2020 - 16:02

W tym roku z powodu sytuacji epidemicznej, tradycyjna, 55. pielgrzymka Apostolstwa Chorych na Jasną Górę będzie miała inną formę. Zapraszamy do duchowego udziału w tej pielgrzymce za pośrednictwem transmisji telewizyjnej.

Msza święta 6 lipca, we wspomnienie Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, rozpocznie się o godz. 11.00. Eucharystia będzie transmitowana przez telewizję publiczną, TVP 3. Prosimy wszystkie osoby chore, niepełnosprawne i starsze, aby dla swojego bezpieczeństwa na czas pielgrzymki pozostały w domach i duchowo łączyły się w modlitwie z Jasną Górą.

Dzień skupienia na mariackiej

ndz., 06/21/2020 - 22:12

Zakończyliśmy razem z pracownikami służby zdrowia kolejny rok formacyjny. Ostatecznie ks. dr. Tomasza Kusza, który pierwotnie miał prowadzić dzień skupienia zastąpił ks. Piotr Brząkalik. Podsumowaliśmy miniony rok, wyznaczając plany i cele na kolejny, z pokorą przyznając, że pandemia zmienia nasze plany. Dziękuję lekarzom za odwagę i obecność, za bezcenne sugestie. Podziękowania także kapłanom, ks. dr. Michałowi Orlikowi za asystowanie katolickim stowarzyszeniom, ks. Piotrowi Brząkalikowi, za piękne słowo. No i oczywiście pani dr Elżbiecie Kortyczko i pani dr Barbarze Kopczyńskiej oraz pani Bożenie Karkoszka i wam wszystkim, za okazywaną życzliwość wobec mnie duszpasterza służby zdrowia.

Ks. Marcin Niesporek

 

Rocznica poświęcenia NSPJ lekarzy katolickich całego świata w Rzymie

pt., 06/19/2020 - 13:29

Corocznie w miesiącu czerwcu czcimy szczególnie Najświętsze Serce Pana Jezusa, a w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała przypada Uroczystość NSPJ, której ustanowienie przez Kościół wiąże się z żądaniem samego Zbawiciela, przekazanym w objawieniu św. Małgorzacie Marii Alacoque 10 czerwca 1675 roku, a zarazem powiązanym z wieloma obietnicami dla czcicieli Jego Serca.

Rok temu, reprezentanci lekarzy katolickich całego świata (w liczbie ok. 400 osób, w tym grupa 34 lekarzy z Polski), zrzeszonych w Światowej Federacji Katolickich Stowarzyszeń Lekarskich (FIAMC), zawierzyli Najświętszemu Sercu Pana Jezusa życie, pracę lekarzy i służbę chorym. To poświęcenie lekarzy dokonało się podczas Mszy Świętej w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie 21.06.2019, a poprzedzone było przeżyciem rekolekcji w Watykanie. Następnego dnia Papież Franciszek spotkał się z całą grupą lekarzy FIAMC podczas audiencji. Nasza grupa z Polski pielgrzymowała też w tym czasie "Śladami Świętych Lekarzy" po ziemii włoskiej.

Kochani, zachęcam gorąco do odnowienia osobistego zawierzenia NSPJ 

Poniżej tekst z Watykanu w tłumaczeniu dr Emilii Cichockiej, która pielgrzymowała z nami 

21.06.2019 Watykan

Poświęcenie lekarzy katolickich Najświętszemu Sercu Jezusa

Jezu cichy i pokornego serca,

Ty, który odwiecznie mieszkasz w Sercu Ojca,

Ty, który w łonie Dziewicy pozwoliłeś ukształtować sobie serce podobne sercu człowieka, 

Ty, umiłowany Synu Ojca, który ukochałeś nas braterską miłością ludzkiego serca,

Ty, który otworzyłeś swe Serce na niedolę mężczyzn i kobiet cierpiących na duszy i ciele,

Ty, który nie przyszedłeś do zdrowych, ale do tych którzy się źle mają

Ty, który słuchałeś serc strapionych,

 

Ty, który przyjąłeś utrudzonych i obciążonych,

Ty, który przyniosłeś im ulgę poprzez swoje ciche i pokorne Serce,

Ty, który przemieniałeś serca kamienne w serca z ciała,

 

Ty, który pozwoliłeś spocząć umiłowanemu uczniowi na swojej piersi,

Ty, który pozwoliłeś mu wsłuchać się w bicie swego Serca,

Ty, który wzywasz do miłowania bliźnich tak, jak Ty nas umiłowałeś,

 

Ty, którego Serce i ciało cierpiało oplucia i zniewagi, chłostę i upokorzenie, dźwiganie krzyża i ukrzyżowanie,

Ty, którego Serce zostało włócznią przebite,

Ty, który umiłowałaś nas aż do końca,

 

Ty, Zmartwychwstały, który poprzez ranę przebitego boku wprowadziłeś nas do nowego życia, 

Ty, który poprzez dar Ducha Świętego zaszczepiasz swą miłość w sercach wierzących,

Ty, który posyłasz świadków Twojej miłości na całą Ziemię,

 

Jezu cichy i pokornego Serca,

 

My lekarze z całego świata pragniemy uczyć się od Ciebie:

- obrać sobie Ciebie jako nasz wzór i przewodnika, naszego władcę i przyjaciela, naszego Pana i Boga,

- pragniemy czerpać z Twojego Serca łaskę, aby kochać jak Ty nas ukochałeś, aby służyć naszym braciom jak Ty im usłużyłeś.

Serce Jezusa, które bije głęboko w naszych sercach i w każdym człowieku stworzonym na Twój obraz i podobieństwo,

daj nam rozpoznać godność w każdym ludzkim życiu, abyśmy chronili je i dbali o nie, przynosili ulgę w cierpieniu i leczyli.

 

Serce Jezusa, któreś pozwoliło ukształtować się w sercu Maryi,

obdarz nas  sercami pełnymi mądrości i roztropności, które ze Słowa Bożego czerpią cnoty i rozeznanie, aby kochać i służyć.

 

Serce Jezusa, któreś pracowało ludzkimi rękoma i kochało ludzkim sercem,

daj nam służyć Tobie i uzdolnij nas do poszukiwania w szczerości serca najodpowiedniejszej pomocy w opiece nad chorymi. 

Serce Jezusa, które pochylasz się nad sercem każdego z nas, daj nam serca pełne współczucia,

nie pozwól odwracać się od cierpienia współbraci i daj nam czerpać radość ze służenia innym.

 

Serce Jezusa, w którym znajdujemy odpocznienie, daj nam serca przepełnione modlitwą,

czerpiące ze źródła Twej miłości cichość i pokój, siłę do odważnego wypełniana powołania i mądrość w przyjmowaniu naszych ludzkich ograniczeń.

 

Serce Jezusa na krzyżu włócznią przebite, daj nam serca pokorne,

abyśmy poprzez własne zranienia i słabości potrafili dostrzec kruchość otaczających nas osób i z delikatnością przynosili im ulgę w cierpieniu.

Daj nam poznać nasze błędy i naucz przyjmować pomoc od bliskich nam osób. Dopomóż nam wszystkim w poszukiwaniu wspólnego dobra.

Serce Jezusa, z którego wypłynęła krew i woda, daj nam serca mądre i silne,

abyśmy wykorzystali wszystkie zdolności i umiejętności w służbie życiu wiecznemu oraz głoszeniu dobrej nowiny o zbawieniu.

 

Serce Jezusa, znaku miłości Ojca i niewyczerpane źródło darów Ducha Świętego,

wlej w nasze serca miłosierdzie, abyśmy czynami i gestami pełnymi miłości otrzymanej od Ciebie umieli służyć i opiekować się naszymi chorymi braćmi i siostrami,

a także potrafili zachęcać, wzmacniać i prowadzić członków naszych zespołów medycznych i naszych rodzin podobnie jak Ty czyniłeś.

 

Chryste, Zbawicielu przez Niepokalane Serce Maryi, my lekarze z całego świata zawierzamy siebie Twojemu Sercu, aby Ciebie kochać i Tobie służyć. 

Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń serca nasze według Serca Twego.

 

INFORMACJA O POGRZEBIE

pt., 06/19/2020 - 13:23

Z przykrością informuję, że zmarła wczoraj p. Urszula Tabath,  91 l.,
mama księdza Krzysztofa Tabatha, proboszcza Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Knurowie.

Jej pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 22 czerwca 2020 r. o godz. 11.00
w parafii św. Urbana w Paniówkach.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie...

DZIEŃ SKUPIENIA NA ZAKOŃCZENIE ROKU FORMACYJNEGO, 21 CZERWCA 2020 r.

ndz., 06/07/2020 - 21:47

Drodzy pracownicy Służby Zdrowia!

Czas pandemii trochę zaburzył nasz rok formacyjny. Wiem o tym, że jesteście spragnieni spotkań formacyjnych w parafiii mariackiej w Katowicach. Niech zatem akcentem naszego roku formacyjnego będzie dzień skupienia, na którym będziemy gościli biblistę - ks. dra Tomasza Kusza. Serdecznie was zapraszam w niedzielę 21 czerwca, kaplica i sala św. Jana Pawła II parafii mariackiej. Zaczynamy Eucharystią o godz. 15.00

 

ks. Marcin Niesporek