Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji Katowickiej

Subskrybuj Kanał Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji Katowickiej
Zaktualizowano: 1 godzina 58 minut temu

KOMUNIKAT METROPOLITY KATOWICKIEGO W ZWIĄZKU Z AKCJĄ ODDAWANIA KRWI

pon., 07/06/2020 - 22:00

 

Komunikat abp. Wiktora Skworca:

Drodzy Diecezjanie, Bracia i Siostry!

Przeżywany czas pandemii już niejednokrotnie stworzył nam okazje i możliwości, aby w duchu solidarności zatroszczyć się o siebie nawzajem. Takich okazji nie brakuje i teraz. Rozpoczęte wakacje to trudny czas m. in. dla publicznej służby krwi. Mając na uwadze stale rosnące zapotrzebowanie na krew, służącą ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego, dołączam się do apelu Centrum Krwiodawstwa i Ministerstwa Zdrowia, którzy proszą o dzielenie się tym cennym darem ze swojego życia, niezbędnym do ratowania życia tych, którzy na skutek wypadków czy chorób znaleźli się w niebezpieczeństwie śmierci.

Kościół uczy, że oddanie krwi w celu ratowania ludzkiego życia jest przejawem solidarności chrześcijańskiej i naśladowaniem miłości Boga do ludzi. Jest to przejaw „kultury życia", o którą tak często apelował św. Jan Paweł II.

Jako chrześcijanie jesteśmy świadomi naszego odkupienia, które dokonało się przez Krew Jezusa. Krew jest symbolem życia, braterstwa i poświęcenia. Oddanie krwi jest dowodem miłości i troski o bliźniego.

Bracia i Siostry!

Jeżeli sytuacja zdrowotna nam na to pozwala i nie ma innych przeciwwskazań, zachęcam do przekazania tego szczególnego daru z siebie w jednym z centrum krwiodawstwa. Każda grupa krwi jest cenna i potrzebna.

Pamiętajmy, że w walce z pandemią z Covid-19 bardzo ważna jest krew osób, które pokonały chorobę. Specjalny apel kieruję do ozdrowieńców, zwłaszcza wśród naszych śląskich górników. A tym, którzy już oddali krew, aby mogło zostać wytworzone leczące osocze, wyrażamy najwyższe uznanie i podziękowanie.

Pełne wiary "Bóg zapłać" za każdy bezinteresowny dar krwi kierujemy pod adresem armii honorowych dawców krwi.

Serdecznie zachęcam duszpasterzy, aby stawali się życzliwymi promotorami krwiodawstwa we wspólnotach parafialnych i sami – o ile zdrowie na to pozwala – dołączyli do rzeszy wielkodusznych dawców krwi.

Do wszystkich skierowane są słowa św. Pawła zapisane w 2 Liście do Koryntian:

„Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki" (2Kor 9, 7-8).

Na czas wakacyjnego odpoczynku błogosławię i zapewniam o modlitwie, zwłaszcza za wszystkich podróżujących na naszych drogach i apeluję o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, w tym bezwzględnej trzeźwości wymaganej od kierowców oraz obowiązujących zaleceń służb sanitarnych.

Módlmy się za sobie nawzajem: Wszechmogący, wieczny Boże, otaczaj nas, podróżujących, Swoją opieką. Bądź nam w potrzebie pomocą, w drodze towarzyszem i pociechą, w przeciwnościach obroną, abyśmy za Twoim przewodnictwem, pod opieką Matki Najświętszej i św. Rafała Archanioła, pomyślnie dotarli do celu i szczęśliwie wrócili do naszych domów. Przez Chrystusa, Pana naszego.

† Wiktor Skworc ARCYBISKUP METROPOLITA KATOWICKI

Katowice, 06 lipca 2020 r., we wspomnienie Matki Bożej Uzdrowienia Chorych

 

Zaproszenie na 55. Ogólnopolską Pielgrzymkę Apostolstwa Chorych na Jasną Górę

pon., 06/22/2020 - 16:02

W tym roku z powodu sytuacji epidemicznej, tradycyjna, 55. pielgrzymka Apostolstwa Chorych na Jasną Górę będzie miała inną formę. Zapraszamy do duchowego udziału w tej pielgrzymce za pośrednictwem transmisji telewizyjnej.

Msza święta 6 lipca, we wspomnienie Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, rozpocznie się o godz. 11.00. Eucharystia będzie transmitowana przez telewizję publiczną, TVP 3. Prosimy wszystkie osoby chore, niepełnosprawne i starsze, aby dla swojego bezpieczeństwa na czas pielgrzymki pozostały w domach i duchowo łączyły się w modlitwie z Jasną Górą.

Dzień skupienia na mariackiej

ndz., 06/21/2020 - 22:12

Zakończyliśmy razem z pracownikami służby zdrowia kolejny rok formacyjny. Ostatecznie ks. dr. Tomasza Kusza, który pierwotnie miał prowadzić dzień skupienia zastąpił ks. Piotr Brząkalik. Podsumowaliśmy miniony rok, wyznaczając plany i cele na kolejny, z pokorą przyznając, że pandemia zmienia nasze plany. Dziękuję lekarzom za odwagę i obecność, za bezcenne sugestie. Podziękowania także kapłanom, ks. dr. Michałowi Orlikowi za asystowanie katolickim stowarzyszeniom, ks. Piotrowi Brząkalikowi, za piękne słowo. No i oczywiście pani dr Elżbiecie Kortyczko i pani dr Barbarze Kopczyńskiej oraz pani Bożenie Karkoszka i wam wszystkim, za okazywaną życzliwość wobec mnie duszpasterza służby zdrowia.

Ks. Marcin Niesporek

 

Rocznica poświęcenia NSPJ lekarzy katolickich całego świata w Rzymie

pt., 06/19/2020 - 13:29

Corocznie w miesiącu czerwcu czcimy szczególnie Najświętsze Serce Pana Jezusa, a w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała przypada Uroczystość NSPJ, której ustanowienie przez Kościół wiąże się z żądaniem samego Zbawiciela, przekazanym w objawieniu św. Małgorzacie Marii Alacoque 10 czerwca 1675 roku, a zarazem powiązanym z wieloma obietnicami dla czcicieli Jego Serca.

Rok temu, reprezentanci lekarzy katolickich całego świata (w liczbie ok. 400 osób, w tym grupa 34 lekarzy z Polski), zrzeszonych w Światowej Federacji Katolickich Stowarzyszeń Lekarskich (FIAMC), zawierzyli Najświętszemu Sercu Pana Jezusa życie, pracę lekarzy i służbę chorym. To poświęcenie lekarzy dokonało się podczas Mszy Świętej w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie 21.06.2019, a poprzedzone było przeżyciem rekolekcji w Watykanie. Następnego dnia Papież Franciszek spotkał się z całą grupą lekarzy FIAMC podczas audiencji. Nasza grupa z Polski pielgrzymowała też w tym czasie "Śladami Świętych Lekarzy" po ziemii włoskiej.

Kochani, zachęcam gorąco do odnowienia osobistego zawierzenia NSPJ 

Poniżej tekst z Watykanu w tłumaczeniu dr Emilii Cichockiej, która pielgrzymowała z nami 

21.06.2019 Watykan

Poświęcenie lekarzy katolickich Najświętszemu Sercu Jezusa

Jezu cichy i pokornego serca,

Ty, który odwiecznie mieszkasz w Sercu Ojca,

Ty, który w łonie Dziewicy pozwoliłeś ukształtować sobie serce podobne sercu człowieka, 

Ty, umiłowany Synu Ojca, który ukochałeś nas braterską miłością ludzkiego serca,

Ty, który otworzyłeś swe Serce na niedolę mężczyzn i kobiet cierpiących na duszy i ciele,

Ty, który nie przyszedłeś do zdrowych, ale do tych którzy się źle mają

Ty, który słuchałeś serc strapionych,

 

Ty, który przyjąłeś utrudzonych i obciążonych,

Ty, który przyniosłeś im ulgę poprzez swoje ciche i pokorne Serce,

Ty, który przemieniałeś serca kamienne w serca z ciała,

 

Ty, który pozwoliłeś spocząć umiłowanemu uczniowi na swojej piersi,

Ty, który pozwoliłeś mu wsłuchać się w bicie swego Serca,

Ty, który wzywasz do miłowania bliźnich tak, jak Ty nas umiłowałeś,

 

Ty, którego Serce i ciało cierpiało oplucia i zniewagi, chłostę i upokorzenie, dźwiganie krzyża i ukrzyżowanie,

Ty, którego Serce zostało włócznią przebite,

Ty, który umiłowałaś nas aż do końca,

 

Ty, Zmartwychwstały, który poprzez ranę przebitego boku wprowadziłeś nas do nowego życia, 

Ty, który poprzez dar Ducha Świętego zaszczepiasz swą miłość w sercach wierzących,

Ty, który posyłasz świadków Twojej miłości na całą Ziemię,

 

Jezu cichy i pokornego Serca,

 

My lekarze z całego świata pragniemy uczyć się od Ciebie:

- obrać sobie Ciebie jako nasz wzór i przewodnika, naszego władcę i przyjaciela, naszego Pana i Boga,

- pragniemy czerpać z Twojego Serca łaskę, aby kochać jak Ty nas ukochałeś, aby służyć naszym braciom jak Ty im usłużyłeś.

Serce Jezusa, które bije głęboko w naszych sercach i w każdym człowieku stworzonym na Twój obraz i podobieństwo,

daj nam rozpoznać godność w każdym ludzkim życiu, abyśmy chronili je i dbali o nie, przynosili ulgę w cierpieniu i leczyli.

 

Serce Jezusa, któreś pozwoliło ukształtować się w sercu Maryi,

obdarz nas  sercami pełnymi mądrości i roztropności, które ze Słowa Bożego czerpią cnoty i rozeznanie, aby kochać i służyć.

 

Serce Jezusa, któreś pracowało ludzkimi rękoma i kochało ludzkim sercem,

daj nam służyć Tobie i uzdolnij nas do poszukiwania w szczerości serca najodpowiedniejszej pomocy w opiece nad chorymi. 

Serce Jezusa, które pochylasz się nad sercem każdego z nas, daj nam serca pełne współczucia,

nie pozwól odwracać się od cierpienia współbraci i daj nam czerpać radość ze służenia innym.

 

Serce Jezusa, w którym znajdujemy odpocznienie, daj nam serca przepełnione modlitwą,

czerpiące ze źródła Twej miłości cichość i pokój, siłę do odważnego wypełniana powołania i mądrość w przyjmowaniu naszych ludzkich ograniczeń.

 

Serce Jezusa na krzyżu włócznią przebite, daj nam serca pokorne,

abyśmy poprzez własne zranienia i słabości potrafili dostrzec kruchość otaczających nas osób i z delikatnością przynosili im ulgę w cierpieniu.

Daj nam poznać nasze błędy i naucz przyjmować pomoc od bliskich nam osób. Dopomóż nam wszystkim w poszukiwaniu wspólnego dobra.

Serce Jezusa, z którego wypłynęła krew i woda, daj nam serca mądre i silne,

abyśmy wykorzystali wszystkie zdolności i umiejętności w służbie życiu wiecznemu oraz głoszeniu dobrej nowiny o zbawieniu.

 

Serce Jezusa, znaku miłości Ojca i niewyczerpane źródło darów Ducha Świętego,

wlej w nasze serca miłosierdzie, abyśmy czynami i gestami pełnymi miłości otrzymanej od Ciebie umieli służyć i opiekować się naszymi chorymi braćmi i siostrami,

a także potrafili zachęcać, wzmacniać i prowadzić członków naszych zespołów medycznych i naszych rodzin podobnie jak Ty czyniłeś.

 

Chryste, Zbawicielu przez Niepokalane Serce Maryi, my lekarze z całego świata zawierzamy siebie Twojemu Sercu, aby Ciebie kochać i Tobie służyć. 

Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń serca nasze według Serca Twego.

 

INFORMACJA O POGRZEBIE

pt., 06/19/2020 - 13:23

Z przykrością informuję, że zmarła wczoraj p. Urszula Tabath,  91 l.,
mama księdza Krzysztofa Tabatha, proboszcza Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Knurowie.

Jej pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 22 czerwca 2020 r. o godz. 11.00
w parafii św. Urbana w Paniówkach.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie...

DZIEŃ SKUPIENIA NA ZAKOŃCZENIE ROKU FORMACYJNEGO, 21 CZERWCA 2020 r.

ndz., 06/07/2020 - 21:47

Drodzy pracownicy Służby Zdrowia!

Czas pandemii trochę zaburzył nasz rok formacyjny. Wiem o tym, że jesteście spragnieni spotkań formacyjnych w parafiii mariackiej w Katowicach. Niech zatem akcentem naszego roku formacyjnego będzie dzień skupienia, na którym będziemy gościli biblistę - ks. dra Tomasza Kusza. Serdecznie was zapraszam w niedzielę 21 czerwca, kaplica i sala św. Jana Pawła II parafii mariackiej. Zaczynamy Eucharystią o godz. 15.00

 

ks. Marcin Niesporek

Rekolekcje Apostolstwa Chorych on-line

sob., 05/30/2020 - 22:37

 

 

 

PLAN REKOLEKCJI:

poniedziałek, 1 czerwca
święto NMP Matki Kościoła, Misyjny Dzień Chorego

 

9.00   wprowadzenie w rekolekcje; Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP: jutrznia, pryma, tercja; Jutrznia
10.00  konferencja (tłumaczona na język migowy)
10.45-12.00  czas na rozmowy telefoniczne
15.00  koronka do Miłosierdzia Bożego, konferencja, Litania Loretańska
15.45-17.00  czas na rozmowy telefoniczne
18.00  Msza święta z par. Wniebowzięcia NMP w Katowicach – przewodniczenie i homilia ks. Zenon Bonecki, misjonarz z Zambii
21.00  Apel Jasnogórski – transmisja TV Trwam z Jasnej Góry

wtorek, 2 czerwca

9.00   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP: seksta, nona, nieszpory; Jutrznia
10.00  konferencja (tłumaczona na język migowy)
10.45-12.00  czas na rozmowy telefoniczne
15.00  koronka do Miłosierdzia Bożego, Droga Krzyżowa
15.45-17.00  czas na rozmowy telefoniczne
18.00  Msza święta z par. Wniebowzięcia NMP w Katowicach – przewodniczenie i homilia ks. Marcin Niesporek, diecezjalny duszpasterz służby zdrowia, kapelan hospicjum
21.00  Apel Jasnogórski – transmisja TV Trwam z Jasnej Góry

środa, 3 czerwca

9.00   Jutrznia, Litania do NSPJ
10.00  konferencja o Apostolstwie Chorych (tłumaczona na język migowy)
10.45-12.00  czas na rozmowy telefoniczne
15.00  koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec święty
15.45-17.00  czas na rozmowy telefoniczne
18.00  Msza święta z par. Wniebowzięcia NMP w Katowicach – przewodniczenie i homilia ks. Zbigniew Kocoń, proboszcz par. Wniebowzięcia NMP w Katowicach, moderator Żywego Różańca w archidiecezji katowickiej
21.00  Apel Jasnogórski – transmisja TV Trwam z Jasnej Góry

czwartek, 4 czerwca
święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana

9.00 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP: kompleta i ofiarowanie Godzinek; Jutrznia
10.00  konferencja (tłumaczona na język migowy)
10.30-12.00  czas na rozmowy telefoniczne
15.00  koronka do Miłosierdzia Bożego, Litania do Jezusa Chrystusa Kapłana i Żertwy
15.45-16.15  koncert muzyczny
16.15-17.00  czas na rozmowy telefoniczne
18.00  Msza święta z par. Wniebowzięcia NMP w Katowicach – przewodniczenie i homilia ks. Wojciecha Bartoszka
21.00  Apel Jasnogórski – transmisja TV Trwam z Jasnej Góry

Animatorzy oczekujący na rozmowy telefoniczne w godzinach wyznaczonych w programie:

Danuta Dajmund, pracownik Apostolstwa Chorych – tel. 602 707 565
Renata Katarzyna Cogiel, pracownik Apostolstwa Chorych – tel. 505 168 247
Lucyna Mastalerz, wolontariusz – tel. 501 409 743
Bożena Karkoszka, pielęgniarka – tel. 605 558 518
siostra Maxentia CSSE – tel. 660 067 422
ks. Wojciech Bartoszek – tel. 32 251 21 52

Zapraszamy wszystkich do udziału w rekolekcjach i prosimy o modlitwę w intencji tego przedsięwzięcia. Prosimy o przekazywanie informacji o rekolekcjach innym osobom, szczególnie chorym i starszym.

Fundacja Donum Caritatis im. Ks. Zdzisława Tronta oferuje pomoc osobom indywidualnym lub instytucjom medycznym: domom pomocy społecznej, zakładom opieki leczniczej, hospicjom i innym palcówkom medycznym, w zainstalowaniu sieci internetowej umożliwiającej uczestniczenie w w/w rekolekcjach. Osoby związane z fundacją służą ponadto pomocą w przekazaniu koniecznych informacji dotyczących korzystania z Internetu. Kontakt do fundacji: tel. 32 723 24 41, w godz. 9.00-17.00 lub mail: biuro@donumcaritatis.pl
Nie bójmy się skorzystać z oferowanej pomocy.

 

NOWE ZARZĄDZENIE ABPA KATOWICKIEGO ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ Z DNIA 28 MAJA 2020 r.

czw., 05/28/2020 - 15:51

 

Wstęp

W związku z sytuacją epidemiologiczną dotychczasowe akty prawne metropolity katowickiego obowiązują nadal w takim zakresie, jaki określają najnowsze rozporządzenia władzy cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem wskazań zaktualizowanych w niniejszym zarządzeniu.

 

1. Odwołanie dyspensy

Z dniem 6 czerwca br. odwołana zostaje ogólna dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego „wierni są zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i dni nakazane, chyba, że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu, np. choroba, pielęgnacja niemowląt (por. KKK 2180, 2181, 2182.). W obecnej sytuacji utrzymuje się dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób  z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Wiernych, którzy  z uzasadnionej racji nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, zachęcam  do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych bądź internetowych oraz do stosowania praktyki Komunii św. duchowej. Z dniem 6 czerwca br. odwołana zostaje ogólna dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego „wierni są zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i dni nakazane, chyba, że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu, np. choroba, pielęgnacja niemowląt (por. KKK 2180, 2181, 2182.). W obecnej sytuacji utrzymuje się dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób  z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Wiernych, którzy  z uzasadnionej racji nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, zachęcam  do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych bądź internetowych oraz do stosowania praktyki Komunii św. duchowej.

2. Sprawowanie Eucharystii i innych nabożeństw w kościele

Podczas sprawowania Eucharystii i innych nabożeństw, które zostają przywrócone zgodnie z kalendarzem liturgicznym i parafialną tradycją, należy  z najwyższą troską zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni. Za zgodą rodziców i z zachowaniem wszystkich rygorów sanitarnych przywraca się posługę służby liturgicznej, w tym ministrantów, lektorów, kantorów oraz scholi,  a także udzielanie Komunii św. w kościele przez nadzwyczajnych szafarzy.  Nadal zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom  tę formę jej udzielania.

3. Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania

 

W ślad za zarządzeniem z dnia 16 maja br. zachęcam wiernych do korzystania  z sakramentu pokuty i pojednania, zwłaszcza w okresie wielkanocnym, który trwa do niedzieli Trójcy Przenajświętszej (7 czerwca), i do pełnego uczestnictwa we Mszy św. tzn. z przyjęciem Komunii św. 

 

4. Duszpasterstwo

Przywracamy w parafiach odwiedziny chorych z posługą sakramentalną  z zastosowaniem wszystkich aktualnie obowiązujących zasad sanitarnych. Zaleca się rozłożenie tej posługi w czasie, aby nie kumulować odwiedzin w jednym dniu.  Udzielanie sakramentu bierzmowania w parafiach należy organizować  za pośrednictwem Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej, a następnie szczegóły uzgadniać z biskupem – szafarzem sakramentu.    W nawiązaniu do pkt. 5 zarządzenia z dnia 4 maja br. polecam proboszczom zorganizowanie uroczystości wczesnej i pierwszej Komunii św. w ścisłej współpracy  z rodzicami i katechetami, z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych  i z uwzględnieniem rozporządzeń władzy cywilnej.  Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący stan prawny, możliwe będzie zorganizowanie procesji Bożego Ciała. Zaleca się jej organizację wokół kościoła  z czterema błogosławieństwami bez konieczności budowy osobnych ołtarzy. Należy przy tym zastosować najnowszą normę służb medycznych, według której  w zgromadzeniach poza budynkami kultu może uczestniczyć do 150 osób, a także stosowne zalecenia sanitarne. Zalecam także wystawienie Najświętszego Sakramentu  do adoracji wiernych po ostatniej Mszy św. przedpołudniowej do Mszy św. wieczornej.  Przywracamy duszpasterstwo dzieci i młodzieży, w tym pracę formacyjną służby liturgicznej, Dzieci Maryi, ERM, Ruchu Światło-Życie, a także innych grup parafialnych.  W porozumieniu ze szkołą, rodzicami oraz katechetami można planować Msze św. szkolne, zwłaszcza na zakończenie roku szkolnego.

 

5. Duchowieństwo

Przywracamy dekanalne spotkania formacyjne w II czwartek każdego miesiąca.  Zachowując zasadę rezydencji, duchowni mogą korzystać z przysługującego im dnia wolnego. Niniejsze zarządzenie obowiązuje od dnia 30 maja 2020 r. (z wyjątkiem  punktu 1). Należy je umieścić w gablotce i na głównej stronie internetowej parafii oraz przekazać i wyjaśnić wiernym w ogłoszeniach parafialnych.

 

 

† Wiktor Skworc Arcybiskup Metropolita Katowicki

 

Katowice, 28 maja 2020 r. VA I – 42/20

96 OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA SŁUŻBY ZDROWIA NA JASNĄ GÓRĘ

ndz., 05/24/2020 - 18:59

Delegacja lekarzy i Pielęgniarek brała udział w 96. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Służby Zdrowia na Jasnej Górze w erze koronawirusa. Mszy świętej przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Zielonogórsko-Gorzowski Tadeusz Lityński. Homilię wygłosił Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Romuald Kamiński, Przewodniczący Zespołu ds. Służby Zdrowia Konferencji Episkopatu Polski. W czasie Eucharystii obecny był także Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda, który dziękował Pani Jasnogórskiej za swoją 5 rocznicę wyboru go przez Polaków. Obecne były poczty sztandarowe, Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, KSLP Oddziału Śląskiego i Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych.   

 

DUCHOWY UDZIAŁ W 96 PIELGRZYMCE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA NA JASNEJ GÓRZE

śr., 05/20/2020 - 09:41

Z racji pandemii koronawirusa pragniemy was zachęcić do duchowego udziału w 96 Ogólnopolskiej Pielgrzymce Służby Zdrowia na Jasnej Górze, która odbędzie się w terminie 23-24 maja 2020 roku.

Rozpocznie ją Apel Jasnogórski 23 maja (sobota) o godz. 21.00; rozważania poprowadzi ks. bp Romuald Kamiński, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Służby Zdrowia. Będzie dostępna transmisja on-line na portalu Jasnej Góry.

W niedzielę, 24 maja o godz. 11.00 Msza Święta z Kaplicy Cudownego Obrazu będzie transmitowana przez program I TVP.

 

 

Akt Zawierzenia Służby Zdrowia Jasnogórskiej Matce Kościoła

 

 

Maryjo, Matko Kościoła!

 

Przeżywając w Polsce rok poświęcony rozważaniu tajemnicy Eucharystii oraz Międzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej stajemy przed Tobą w głębokim zjednoczeniu z Głową Kościoła Rzymskokatolickiego, Ojcem Świętym Franciszkiem, z przewodniczącym Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Służby Zdrowia, Biskupem Romualdem Kamińskim, obecnymi tutaj Biskupami i naszymi duszpasterzami.

 

Maryjo, Królowo Polski!

 

Zawierzamy Ci każdego lekarza, pielęgniarkę, pielęgniarza, położną, fizjoterapeutę, farmaceutę, diagnostę laboratoryjnego, ratownika medycznego, sanitariusza, pracownika administracyjnego, całe środowisko Służby Zdrowia w Polsce.

Zawierzamy Ci również urzędników szczebla ministerialnego, wojewódzkiego i powiatowego.

Przynosimy nasze marzenia o lepszej organizacji systemu opieki zdrowotnej w naszej Ojczyźnie.

Składamy u Twych stóp ambicje i dążenia, by stawać się kompetentnymi i godnymi szacunku specjalistami.

Spraw, byśmy wytrwali na straży życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Powierzamy Ci wszystkich, którzy stoją na pierwszej linii frontu walki z epidemią koronawirusa w naszej ojczyźnie.

 

Powierzamy Ci głębokie pragnienie naszych serc, byśmy sami poddawali się duchowej terapii Twojego Syna.

Matko pięknej miłości otocz nas i nasze rodziny swoją czułą, troskliwą opieką.

 

 

Maryjo, Pani z Lourdes!

 

Zawierzamy Ci chorych, dla których żyjemy i pracujemy.

Broń ich przed samotnością w chorobie i w kalectwie, przed bezradnością wobec braku ludzkiej pomocy, przed niesprawiedliwym traktowaniem. Spraw, aby każdy chory był dla nas bratem i siostrą, a każdy pracownik Służby Zdrowia dobrym samarytaninem niosącym wsparcie, pocieszenie i ulgę w cierpieniu oraz fachową pomoc medyczną.

 

Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego!

 

Zawierzamy Ci zespoły opieki duszpasterskiej działające w szpitalach, hospicjach, domach opieki i parafiach.

Niech odważnie niosą duchowe wsparcie ludziom cierpiącym.

 

Polecamy Ci księży kapelanów, siostry zakonne, nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii oraz tę wielką rzeszę cichych współpracowników Krzyża – wspierających nas wolontariuszy oraz ochotników otaczających naszą pracę modlitwą.

Niech Duch Święty pomnaża w nich duchowe siły, daje im męstwo i obfitość miłości cierpliwej.

 

Wołamy z Tobą i Świętymi do Naszego Ojca w niebie o zatrzymanie pandemii na całym świecie.

 

św. Joanno Beretto

św. Bernadetto Soubirous

św. Józefie Moscati

św. Stanisławie Kazimierczaku

bł.  Stefanie Frelichowski

św. Ryszardzie Pampuri

bł. Bogumiło Noiszewska

bł. Hanno Chrzanowska

bł. Jerzy Popiełuszko

bł. Luigi Bordino

służebnico Boża Stanisławo Leszczyńska

módlcie się za nami

NOWE WYTYCZNE ABPA KATOWICKIEGO W SPRAWIE SPOWIEDZI

sob., 05/16/2020 - 12:29

Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego w sprawie sprawowania Sakramentu Pokuty i Pojednania z dnia 16 maja 2020 r.

 

 1. W nawiązaniu do p. 4. Zarządzenia z dnia 4 maja br. ponownie zachęcam wiernych do korzystania w okresie wielkanocnym, który trwa do Niedzieli Najświętszej Trójcy (7 czerwca) z Sakramentu Pokuty i Pojednania i do pełnego uczestnictwa we Mszy świętej, tzn. z przyjęciem Komunii św. Jest to wymóg przykazania kościelnego. Można go wypełnić, uczestnicząc we Mszy św. również w dni powszednie, do czego usilnie zachęcam wiernych.
 2. W celu ułatwienia możliwości przyjęcia Sakramentu Pokuty i Pojednania polecam powrót do praktyki dyżuru spowiedników w wyznaczonych i ogłoszonych wiernym godzinach, przede wszystkim przed każdą Mszą świętą, ale także dodatkowo w soboty oraz w innych terminach, stosownie do miejscowych tradycji i potrzeb.
  Spowiedź może odbywać się:
  a) nadal poza konfesjonałem (co jest zalecane) w przystosowanych pomieszczeniach, odpowiednio dezynfekowanych i często wietrzonych,
  z zachowaniem obowiązujących norm sanitarnych;
  b) w tradycyjnych konfesjonałach – z zachowaniem szczególnej ostrożności i wszystkich obowiązujących norm sanitarnych, za co szczególną odpowiedzialność ponosi proboszcz/administrator parafii, a bezpośrednio spowiednik.

 

Niniejsze zarządzenie należy umieścić w gablotce i na głównej stronie internetowej parafii.

† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita Katowicki

Katowice, 16 maja 2020 r., w święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski
Ad. VA I – 24/20

96. Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę

pon., 05/11/2020 - 19:56

Szanowni Państwo,

Wielebni Księża,

W związku z obecnie panującą pandemią koronawirusa nie mogą odbywać się wydarzenia o charakterze masowym.

Nie chcemy jednak przerywać wieloletniej tradycji pielgrzymowania Służby Zdrowia na Jasną Górę.

W tym roku 96. Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia będzie miała zasadniczo charakter duchowy. Na Jasnej Górze będzie obecna nieliczna grupa przedstawicieli Służby Zdrowia.

Apel Jasnogórski 23 maja (sobota) o godz. 21.00 będzie transmitowany on-line na portalu Jasnej Góry.

Msza Święta z Kaplicy Cudownego Obrazu 24 maja (niedziela) o godz. 11.00 będzie transmitowana przez program I TVP.

Do tego duchowego uczestnictwa wszystkich serdecznie zapraszamy.

Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia

 

ŻYCZENIA KRAJOWEGO DUSZPASTERZA SŁUŻBY ZDROWIA DLA PIELĘGNIAREK, PIELĘGNIARZY I POŁOŻNYCH

pon., 05/11/2020 - 19:51

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki

Warszawa, 12 maja 2020 roku

 

Drogie Pielęgniarki i Pielęgniarze,

Dzisiejszy dzień to wyjątkowa data w Waszym kalendarzu, uroczyście wybrzmiewająca w perspektywie Międzynarodowego Roku Pielęgniarki i Położnej.

Stefan kardynał Wyszyński mówił: Nie wystarczy podejść do chorego z wiedzą, doświadczeniem, pilnością i sumiennością. Trzeba mu okazać serce!

Wasze serca zostały wybrane. Jak powie Wasza koleżanka, Hanna Chrzanowska: Dobrze pamiętam moich chorych, bo naprawdę ich kochałam, sama sobie tego nie uświadamiając.

Bądźcie przepełnieni radością z tego, że stoicie po stronie człowieka słabego, chorego i cierpiącego. Dziękujemy Wam za odwagę trwania na Waszych stanowiskach, zwłaszcza w obecnym trudnym czasie. 

Niech nie zabraknie Wam ludzkiej życzliwości, która dodaje skrzydeł w dawaniu siebie.

      /-/ ks. Arkadiusz Zawistowski

Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia

    Życzenia dla Położnych 2020

Warszawa, 8 maja 2020 roku

Drogie Położne i Położni,

Decyzja Międzynarodowej Rady Pielęgniarek pozwala nam cieszyć się rokiem 2020 jako Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej.

W tej perspektywie warto przywołać słowa Waszej koleżanki, Stanisławy Leszczyńskiej: Lubiłam i ceniłam swój zawód, ponieważ bardzo kochałam małe dzieci. Może właśnie dlatego miałam tak wielką ilość pacjentek, że nieraz musiałam pracować po trzy doby bez snu. Pracowałam z modlitwą na ustach i właściwie przez cały okres mej zawodowej pracy nie miałam żadnego przykrego przypadku. Wszystkie groźne sytuacje kończyły się zawsze szczęśliwie. W takich przypadkach modliłam się zwykle słowami: Matko Boża, załóż tylko jeden pantofelek i przybądź szybko z pomocą.

Z okazji Międzynarodowego Roku oraz zbliżającego się dorocznego Waszego święta w Polsce pragniemy złożyć serdeczne gratulacje, szczere podziękowania a także gorące życzenia. Niech uśmiech szczęśliwych rodziców będzie dla Was źródłem osobistej satysfakcji, motywacją do  dalszej służby życiu i najcenniejszym podziękowaniem.

      /-/ ks. Arkadiusz Zawistowski

PODZIĘKOWANIE PREZESA KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ODDZIAŁ ŚLĄSKI

ndz., 05/10/2020 - 20:15

12 maja kolejny Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich, oddział Śląski czynnie włączyło się w obchody organizowane przez Duszpasterstwo Służby Zdrowia naszej diecezji. Arcybiskup Wiktor Skworc w koncelebrze odprawił uroczystą Mszę świętą w intencji wszystkich pielęgniarek i położnych. Piękne słowa Arcybiskupa skierowane do nas niosą otuchę i nadzieję. Ten szczególny czas epidemii pokazuje jak ważna jest nasza praca. Pracując w zespołach medycznych, wszyscy wspólnie, lekarze, pielęgniarki, diagności, farmaceuci i wszystkie inne zawody medyczne za główny cel, mają pracę dla dobra chorego. Miałam zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w tej Mszy świętej. Wiem, że Msza była odbierana również na nośnikach cyfrowych. Jako prezes śląskiego oddziału KSPiPP dziękuję wszystkim moim koleżankom za tak aktywny i życzliwy oddźwięk, pomoc i aktywny udział. Bardzo dziękuję Arcybiskupowi Wiktorowi, kapłanom, za pamięć i celebrację Mszy świętej. Dziękuję pocztom Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, oraz KSPiPP. Dziękuję Przewodniczącej OI PiP, pani Annie Janik.Dziękuję delegacji Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Zarządu Głównego dr Elżbiecie Kortyczko oraz zarządu, oddziału śląskiego, dr Barbarze Kopczyńskiej. Dziękuję za obecność i modlitwę. Dziękuję wszystkim, którzy zjednoczyli się w modlitwie za wszystkie pielęgniarki i położne.

 

Bożena Karkoszka

Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Oddział Śląski

EUCHARYSTIA SPRAWOWANA PRZEZ METROPOLITĘ KATOWICKIEGO Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

ndz., 05/10/2020 - 17:37

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej metropolita katowicki sprawował w katedrze Mszę św. intencji pracowników służby zdrowia. Przede wszystkim dziękował za dotychczasową pracę pielęgniarkom i położnym.

Nawiązując do aktualnej sytuacji na świecie i trwającej pandemii, abp Wiktor Skworc zauważył, że społeczeństwa zyskują nowe powody, by być wdzięcznym za pracę służby zdrowia, szczególnie pielęgniarek. - Im dłużej trwa ogłoszony w naszym kraju stan epidemiczny, związane z nim zagrożenia zdrowia, a nawet życia, tym mocniej ukazuje się wasza rola i zadania całej służby zdrowa. Ze wszystkich stron w stronę lekarzy i pielęgniarek płyną słowa uznania i podziękowań. Również Kościół katolicki w naszym kraju docenia i honoruje posługę pielęgniarek i za nią dziękuje - stwierdził metropolita. - Zjednoczeni w modlitwie tworzymy jedną wielką rodzinę, doceniającą rolę, posługę i poświęcenie wszystkich sióstr, wszystkich pielęgniarek; również tych pracujących w DPS-ach, które na pewnym etapie pandemii działały w ogniskach zakażeń i same im ulegały - dodał abp Skworc i dziękował za nieustanny trud pielęgniarek słowami św. Pawła: "Dziękuję Bogu mojemu, ilekroć was wspominam - zawsze w każdej modlitwie, zanosząc ją z radością za was wszystkich". Przypomniał także, że podstawowym zadaniem wykonujących ten zawód jest służba życiu.

Metropolita podkreślił, że sytuacja pandemii zmusza również do tego, by po raz kolejny spojrzeć na zawód pielęgniarki przez pryzmat powołania, co w ujęciu chrześcijańskim jest drogą do świętości. - Uczyła tego niedawno beatyfikowana Hanna Chrzanowska, pielęgniarka z Krakowa. Wskazywała na nowy sposób realizowania świętości w codziennej, pielęgniarskiej posłudze, a mianowicie: "życie kontemplacją, modlitwą pośród działania". Przyjęcie takiej postawy pozwala zauważyć człowieka w pełnym jego wymiarze: fizycznym, relacyjnym, intelektualnym, uczuciowym, jak również duchowym, a to sprawia, że wasz zawód jest zawodem społecznego zaufania. Mamy do was zaufanie - mówił abp Skworc.

Nawiązując do fragmentu niedzielnej Ewangelii, metropolita katowicki zwrócił uwagę, że troska o najsłabszych była jednym z najważniejszych zdań rodzącego się Kościoła. - Chrześcijanie od początku czuli się zobowiązani do niesienia pomocy tym, z którymi identyfikował się Jezus Chrystus, a utożsamiał się z głodnymi, migrantami, ubogimi, więźniami i chorymi - mówił abp Skworc. - Do dziś dostrzeganie w bliźnim, chorym samego Jezusa było i jest chrześcijańskim motywem służby i opieki nad chorymi; jest spełnieniem największego przykazania Zbawiciela: "Będziesz miłował".

Metropolita przypomniał również pielęgniarkom o znaczeniu Eucharystii. Nazwał ją godziną umocnienia i zaprosił do szukania w niej wytchnienia. Składając życzenia, abp Skworc przypomniał słowa z Listu do Kolosan. - Życzeniami, które do was kieruję, są słowa św. Pawła: "Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo [wiekuiste] jako zapłatę. Służcie Chrystusowi jako Panu!". Służcie każdemu choremu jak Panu. Niech waszej codziennej pracy towarzyszą radość, pokój i nadzieja oraz wdzięczność - powiedział.

 

Pełny tekst homilii Abpa Wiktora Skworca: https://katowice.gosc.pl/doc/6294796.Abp-W-Skworc-Dziekuje-Bogu-mojemu-i...

 

Cyt. za: Gość Niedzielny

Pielgrzymka Chorych w Piekarach Śląskich

śr., 05/06/2020 - 12:53

Zapraszamy chorych na mszę sprawowaną w ich intencji oraz Służby Zdrowia, w środę 13 maja o godz. 10.00 w bazylice piekarskiej. Homilię na mszy wygłosi ks. dr Wojciech Bartoszek, Dyrektor oraz Krajowy Duszpasterz Apostolstwa Chorych. Po mszy świętej różaniec pokutny. Transmisję mszy i różańca można będzie oglądać na żywo z bazyliki, pod linkiem: https://www.youtube.com/channel/UCWFPnS-QuszeqgMDvGajMEg

MSZA PONTYFIKALNA Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

wt., 05/05/2020 - 20:16

W niedzielę 10 maja, o godz. 12.00 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach Jego Ekscelencja abp Wiktor Skworc będzie sprawował Mszę Pontyfikalną z okazji Światowego Dnia Pielęgniarki i Położnej. Zapraszamy do uczestnictwa w Eucharystii, a także do łączenia się on-line z katedry oraz za pośrednictwem radia eM. Z tej też okazji Metropolita Górnośląski kieruje list do pielęgniarek i położnych.

 

 

Słowo na Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

 

 

Drogie Pielęgniarki i Położne!

 

12 maja 2020 roku będziemy obchodzić w Polsce Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej. Wpisuje się on w Międzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej, ogłoszony decyzją Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN), ratyfikowaną na 72. Światowym Zgromadzeniu Zdrowia (WHA) w Genewie. Ma on upamiętniać 200. rocznicę urodzin założycielki nowoczesnego pielęgniarstwa, Florence Nightingale (1820–1910).

W związku ze zbliżającymi się obchodami pragnę łączyć się z Wami duchowo. Myśląc o Was w tym trudnym czasie troski o zdrowie drugiego człowieka, wypowiadam słowa św. Pawła Apostoła: „Dziękuję Bogu mojemu, ilekroć was wspominam – zawsze w każdej modlitwie, zanosząc ją z radością za was wszystkich” (Flp 1,3-4).

Miejscem mojej szczególnej pamięci modlitewnej będzie katedra Chrystusa Króla w Katowicach, gdzie w niedzielę, 10 maja br., o godz. 12.00 będę celebrował Eucharystię w Waszej intencji, w intencji Waszych rodzin i bliskich. W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników liturgii zapraszam Was do uczestniczenia w naszej wspólnej modlitwie
i dziękczynieniu za pośrednictwem transmisji internetowej i Radia eM.

Apostoł Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian wypowiedział słowa: „Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra” (1 Kor 12,4-7).

Charyzmat to dar, umiejętność, uzdolnienie otrzymane od Ducha Świętego, które ma dopomóc w wypełnianiu życiowej misji.

 

Drogie Pielęgniarki i Położne!

 

Waszą misją jest służba życiu, zwłaszcza zagrożonemu przez chorobę, wymagającemu pomocy i specjalistycznej opieki. W tym właśnie duchu – służby życiu – pełnicie pełną poświęcenia misję, posługując chorym w celu ich powrotu do zdrowia.

To dzięki największemu charyzmatowi, którym jest miłosierna miłość, ukazujecie, że posługa leczenia i pielęgnacji polega nie tylko na profesjonalnym wykonywaniu czynności medycznych, ale także na słuchaniu chorego, prowadzeniu z nim rozmowy, udzielaniu odpowiedzi na najtrudniejsze pytania. Czasem tylko jedno słowo, uśmiech, otarcie potu z czoła lub nawet milcząca obecność mogą okazać się dla chorego bardzo pomocne w nieraz długim procesie powrotu do zdrowia i sił.

Obchodząc niedawno XXVIII Światowy Dzień Chorego, nie przypuszczaliśmy, że słowa papieża Franciszka skierowane do chorych i pracowników służby zdrowia będą miały tak aktualne przełożenie na świat ludzkiego cierpienia, jak właśnie dzisiaj: „W obliczu sytuacji krytycznych i możliwej porażki nauk medycznych wobec przypadków klinicznych coraz bardziej problematycznych i wobec niekorzystnych diagnoz, jesteście wezwani do otwarcia się na wymiar transcendentny, który może ukazać najgłębszy sens waszej profesji”.

Obecna sytuacja pandemii przynagla nas do otwarcia się na ten wymiar, co pozwala odkryć na nowo powołanie i zawód pielęgniarki oraz położnej jako powołanie do świętości. Uczyła tego niedawno beatyfikowana Hanna Chrzanowska, pielęgniarka z Krakowa. Zazwyczaj powołanie do świętości kojarzy się z milczeniem, długotrwałą modlitwą, odejściem od aktywności i świata. Za Ojcem Świętym chcę jednak podkreślić nowy sposób realizowania świętości w Waszej codziennej, pielęgniarskiej posłudze: „życie kontemplacją pośród działania” (Gaudete et exsultate, nr 26). Przyjęcie takiej postawy pozwoli zauważyć człowieka w pełnym jego wymiarze: fizycznym, relacyjnym, intelektualnym, uczuciowym, jak również duchowym.

Szpitalna codzienność zaświadcza, że już w ten sposób postępujecie, kiedy nieraz jako pierwsze zauważacie potrzeby duchowe pacjentów i wzywacie duchownego, stając się pośrednikiem między chorym a kapelanem szpitalnym.

Asystujecie nie tylko przy zabiegach medycznych, ale jesteście także obecne przy udzielaniu Waszym podopiecznym sakramentu chorych czy wiatyku – pokarmu na drogę do wieczności. Same zaś, trwając na modlitwie w kaplicy szpitalnej, stanowicie przykład dla najbliższego otoczenia, że „Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim” (Mt 5,15).

Aby rozwijać w sobie to powołanie do świętości, zapraszam Was także do Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich, którego oddział znajduje się na terenie naszej archidiecezji.

 

Drogie Pielęgniarki i Położne!

 

O tym, jak ważna jest wasza posługa, zaświadcza papież Franciszek, przywołując swoją osobistą historię: „[…] Chciałbym oddać hołd pielęgniarce, która uratowała mi życie. Była pielęgniarką i siostrą zakonną, włoską dominikanką, bardzo dobrze wykształconą, którą wysłano do Grecji, a potem przybyła do Argentyny. Gdy miałem 20 lat i właściwie już umierałem, ona była tą osobą, która wstawiła się za mną u lekarzy, nawet kłócąc się z nimi i argumentując, że «to nie w porządku, musimy dać z siebie więcej». I dzięki tej interwencji przeżyłem”.

 

Drogie Siostry Chrystusa i nasze!

 

Niech Waszej codziennej pracy towarzyszą radość, pokój i nadzieja. Życzeniami, które do Was kieruję, niech będą słowa św. Pawła: „Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo [wiekuiste] jako zapłatę. Służcie Chrystusowi jako Panu!” (Kol 3,23-24).

Za Waszą wytrwałą posługę wobec chorych – szczególnie w tym trudnym czasie pandemii, kiedy narażacie własne zdrowie i życie – przyjmijcie w imieniu Kościoła Archidiecezji Katowickiej i jego pasterza szczere Bóg zapłać, dar modlitwy i błogosławieństwa: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

 

 

 

+Wiktor Skworc

Arcybiskup

Metropolita Katowicki

 

 

VA I – 27/20

Katowice, 23 kwietnia 2020 roku, w uroczystość św. Wojciecha Biskupa i Męczennika

NOWE ZARZĄDZENIE ABPA KATOWICKIEGO ODNOŚNIE SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ, Z DNIA 4 MAJA 2020 r.

pon., 05/04/2020 - 20:47

Wstęp
W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w województwie śląskim i w archidiecezji katowickiej, obowiązują nadal dotychczasowe akty prawne Metropolity Katowickiego związane z ogłoszeniem stanu epidemicznego i odnoszące się do sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej, ze szczególnym uwzględnieniem wskazań zaktualizowanych w niniejszym zarządzeniu.

1. Dyspensa

Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania. Proszę osoby będące w grupie podwyższonego ryzyka zarażenia (chorych, starszych wiekiem i kobiety w stanie błogosławionym) o pozostanie w domu. Nadal serdecznie zachęcam wiernych do uczestniczenia we Mszy św. za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych i internetowych. Zapraszam wszystkich – duchownych i wiernych świeckich – do wytrwałej modlitwy we wspólnotach domowych, w szczególności do modlitwy różańcowej o godz. 20.30 w jedności z Ojcem Św. Franciszkiem; w maju dołączamy do tej modlitwy odmówienie Litanii Loretańskiej.

2. Sprawowanie Eucharystii w kościele

Mając na względzie obowiązujące rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia podtrzymuję, że w Eucharystii uczestniczą przede wszystkim osoby związane z intencją Mszy św. z zachowaniem zasady – 1 osoba na 15 m2. Z najwyższą troską należy zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni i wietrzenia kościoła po każdej Mszy św. (por. https://www.gov.pl/web/koronawirus).
Posługa liturgiczna ministrantów i lektorów w wieku szkolnym oraz udzielanie Komunii św. przez nadzwyczajnych szafarzy pozostają nadal zawieszone. Duchowni – odpowiedzialni za poszczególne grupy służby liturgicznej mają obowiązek prowadzenia ich formacji według aktualnych możliwości.
Osoby dorosłe posługujące przy ołtarzu zobowiązane są do zachowania wszystkich rygorów sanitarnych i przyjmowania Komunii św. na rękę, podobnie jak pozostali wierni. Mając na uwadze niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem drogą kropelkową, kolejny raz usilnie zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom tę formę jej udzielania.

3. Koncelebra

Przypominam, że w czasie epidemii należy pozostawić przygotowywanie kielicha, spożywanie z niego i puryfikację głównemu celebransowi. Koncelebransi spożywają Ciało i Krew Pańską przez zanurzenie, po czym główny celebrans spożywa Krew Pańską i puryfikuje naczynia liturgiczne.

4. Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania

Zachęcam wiernych do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Mając jednak na względzie poważne zagrożenie zdrowia i życia, nadal stosujemy w parafiach wyłącznie nadzwyczajną formę spowiedzi św. dla tych, którzy osobiście o to poproszą. Penitencjaria Apostolska w swojej nocie z 20 marca br. stwierdziła: „W obecnej sytuacji zagrożenia pandemią do biskupa diecezjalnego należy zatem wskazanie kapłanom i penitentom, że podczas indywidualnego sprawowania sakramentu pojednania należy zwracać szczególną uwagę na to, aby spowiedź odbywała się w przewietrzonym miejscu poza konfesjonałem, z zachowaniem odpowiedniego dystansu, przy użyciu masek ochronnych, zwracając absolutną uwagę na sakrament i niezbędną dyskrecję”. Miejscem takiej spowiedzi, zamiast konfesjonału, może być salka parafialna bądź inne pomieszczenie. Należy przy tym zachować wskazane środki ostrożności i wzajemnego bezpieczeństwa.
Obowiązkiem duszpasterzy jest wyjaśnianie wiernym pozasakramentalnych dróg pojednania z Bogiem i Kościołem. Przypominam jednocześnie, że zawsze, ilekroć istnieje poważna racja, i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”.

5. Uroczystość Wczesnej i Pierwszej Komunii św.

Ze względu na niemożliwość określenia czasu zakończenia pandemii, polecam proboszczom zorganizowanie w najbliższym czasie uroczystości wczesnej i pierwszej Komunii św. w ścisłej współpracy z rodzicami i katechetami dla pojedynczych lub kilku rodzin, tak by zachować obowiązujące zasady sanitarne. Odkładanie i planowanie uroczystości komunijnej dla części lub całej grupy dzieci na bliżej nieokreśloną przyszłość nie będzie służyło duchowemu dobru dzieci. Tym niemniej ostateczną decyzję niech podejmują w tej sprawie rodzice, zawsze w porozumieniu z proboszczem.
Bezpośrednie przygotowanie do uroczystości komunijnej powinno mieć również charakter indywidualny (rodzinny – zdalny, bez mnożenia spotkań), zaś pierwszą spowiedź św. należy sprawować według zasad opisanych w punkcie 4. Pierwszej Komunii św. udzielamy podczas Mszy św. w niedzielę i dni powszednie; także podczas Mszy św. dodatkowych, na które tym samym wydaję zgodę. Rodziców i dzieci komunijne należy roztropnie pouczyć o formie przyjęcia Komunii św. na rękę i wyjaśnić racje.

6. Duszpasterstwo

Wyrażając wdzięczność wszystkim księżom za podejmowanie w czasie trwania pandemii inicjatyw pastoralnych oraz za troskę o wiernych, zobowiązuję duszpasterzy odpowiedzialnych za poszczególne grupy i wspólnoty parafialne do podtrzymywania kontaktów z nimi w formie nadzwyczajnej: kontaktu telefonicznego i internetowego, a także w miarę możliwości do przekazywania im katechez udostępnianych online.
Otwarta zostaje możliwość organizowania spotkań formacyjnych dla dorosłych (katecheza, krąg biblijny) z uwzględnieniem obowiązujących wymagań sanitarnych.
Ponieważ w dalszym ciągu zawieszone są tzw. objazdy chorych, duszpasterze powinni utrzymywać z tymi osobami i ich rodzinami kontakt telefoniczny, rozeznając duchowe potrzeby, z Komunią św. i spowiedzią włącznie. Jednak wizytę duszpasterską składamy na wyraźne zaproszenie osoby chorej lub jej rodziny, zachowując szczególny rygor sanitarny.
Kapelanów szpitalnych i hospicyjnych zachęcam do stałego kontaktu z dyrekcjami tych ośrodków medycznych w odniesieniu do zakresu ich posługi duszpasterskiej.
W związku z 100. rocznicą urodzin św. Jana Pawła II zalecam odprawienie Mszy św. dziękczynnej za Jego życie i pontyfikat w niedzielę 17 maja, bądź nazajutrz, bez możliwości oddania czci relikwiom Świętego przez ucałowanie. Usilnie zachęcam do przypominania Jego nauczania, zwłaszcza homilii i katechez wygłaszanych podczas pielgrzymek do Polski. W czasie pandemii pamiętajmy szczególnie o nauce św. Jana Pawła II o preferencyjnej opcji na rzecz ubogich (por.: encyklika „Sollicitudo Rei Socialis”, 42). Obowiązkiem duszpasterzy jest dostrzeżenie ich w parafii.
Tegoroczna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej nie odbędzie się w tradycyjnej formie. Natomiast w ostatnią niedzielę maja br. odprawię Mszę św. w bazylice piekarskiej, a homilię wygłosi abp Grzegorz Ryś. Uroczystość ta będzie transmitowana za pośrednictwem telewizji. Szczegóły podamy w najbliższym czasie.
Udzielanie sakramentu bierzmowania pozostaje nadal zawieszone.

Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący stan prawny, nie organizujemy:

 • procesji Bożego Ciała ulicami parafii (możliwa jest w tym dniu procesja eucharystyczna po Mszy św. wokół kościoła z błogosławieństwami);
 • wakacyjnych rekolekcji formacyjnych;
 • pieszych pielgrzymek na Jasną Górę.

7. Procedura na wypadek zakażenia koronawirusem

Stwierdzenie zakażenia bądź zarządzenie kwarantanny wobec duchownego i jego najbliższych współpracowników – orzeczone przez kompetentne władze państwowe – skutkuje w trybie natychmiastowym poddaniem się rygorom służb sanitarnych i koniecznością zgłoszenia tego faktu do kanclerza Kurii Metropolitalnej lub dyrektora Wydziału Duszpasterstwa.
Mając na uwadze dyspozycje wydane w zarządzeniach z dnia 16 i 31 marca br. oraz pojawiające się przypadki zakażenia lub nałożonej na księży kwarantanny, w dalszym ciągu bezwzględnie obowiązuje duchownych zachowanie rezydencji; ograniczenie do koniecznego minimum wyjazdów, a także zawieszenie spotkań rocznikowych, koleżeńskich itp.

8. Transmisje internetowe

Drogą internetową transmitujemy jedynie Msze św. i udostępniamy katechezy formacyjne. Możliwość ta zakłada konieczność wzorcowego przygotowania i celebracji liturgii w odniesieniu do wierności przepisom liturgicznym, doboru śpiewów, opracowania homilii czy katechezy. Nie należy udostępniać nagrań obrzędów Mszy św. po ich zakończeniu. Mogą być one jedynie transmitowane w czasie rzeczywistym.
Z internetowych stron parafialnych należy zatem usuwać archiwalne nagrania celebracji, a wiernym wyjaśniać sens duchowego uczestnictwa w dokonującej się aktualnie czynności liturgicznej. Wskazują na to dokumenty kościelne, ostatnio Dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25 marca 2020 r.: „Wierni powinni zostać poinformowani o godzinie rozpoczęcia uroczystości, aby mogli przyłączyć się do modlitwy w swoich domach. Pomocne mogą być środki przekazu nadające na żywo, nie nagrane.”

Dzisiejsze Zarządzenie należy umieścić w gablotce i na głównej stronie internetowej parafii.

† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita Katowicki

Katowice, 4 maja 2020 r., we wspomnienie św. Floriana, patrona archidiecezji.

ODEZWA ABPA KATOWICKEIGO NA ŚWIĘTO ŚW. JÓZEFA

śr., 04/29/2020 - 13:08

W przededniu święta św. Józefa i uroczystości NMP Królowej Polski, wobec trwającej i nieprzewidywalnej sytuacji pandemii, zwracam się do wszystkich wiernych archidiecezji katowickiej z prośbą o dalszą, wytrwałą modlitwę

w intencji ustąpienia zagrożeń. Wzywam do modlitwy za tych, którzy w tym czasie stracili życie, zdrowie, poczucie sensu i bezpieczeństwa, a nawet wiarę! Nasze wspólne i osobiste modlitwy zanośmy do Boga przez pośrednictwo Matki Bożej Piekarskiej – Lekarki i św. Józefa, patrona pracujących.  

Zachęcam Was do kontynuowania codziennej modlitwy różańcowej w gronie rodzinnym o godz. 20.30. W maju dołączmy do niej odmawianie Litanii Loretańskiej i śpiew pieśni maryjnych, które zwyczajowo wybrzmiewały nie tylko podczas tradycyjnych nabożeństw majowych.

 

Moi Drodzy, początek maja kojarzymy także z wypoczynkiem i tzw. długim weekendem. Jednakże z oczywistych powodów tegoroczna „majówka” będzie zupełnie inna niż poprzednie. Dni wolne od pracy przeżyjemy zasadniczo

w samotności lub z rodziną. W tej sytuacji zwracam się do duszpasterzy i wiernych świeckich z apelem, aby w pierwszy dzień maja – a jest to pierwszy piątek miesiąca – podtrzymać pokutny charakter tego dnia, zachowując wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i podejmując w zjednoczeniu z Najświętszym Sercem Jezusa inne wyrzeczenia wynagradzające. 

Piątek – 1 maja roku 2020 – niech pozostanie dniem postu i modlitwy, zarówno w intencji szybkiego ustania pandemii, jak i obfitego, nawadniającego daru deszczu. Polecajmy ponadto Bożej Opatrzności nasz naród, kraj i osoby, którym powierzono posługę rządzenia, abyśmy, kierując się zasadą wspólnego dobra, w zgodzie oraz w poczuciu odpowiedzialności za słowa i czyny budowali pomyślną codzienność i przyszłość naszej Ojczyzny.

 

Polecając się opiece św. Józefa, módlmy się za tych, którym z powodu pandemii zagraża bezrobocie. Prośmy o dary Ducha Świętego dla pracodawców, aby roztropnie korzystając z programów pomocowych państwa, w imię społecznej solidarności zachowali miejsca pracy; aby mężnie odpierali pokusy wykorzystywania trudnej sytuacji do działań na niekorzyść pracowników co do warunków świadczenia pracy i płacy.

Módlmy się również za tych, którzy z powodu pandemii nie mogą wykonywać swojej pracy; wspierajmy wszystkich, których miejsca pracy są zagrożone. Ochrona ekonomicznie najsłabszych i sprawiedliwość, równomierne rozłożenie materialnych kosztów zmagania się ze skutkami epidemii są dzisiaj szczególnym wymogiem elementarnej uczciwości, solidarności i miłości społecznej oraz praktykowania uczynków miłosierdzia.    

 

Zawierzam Was Maryi, Królowej Polski i Matce Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Wszystkim udzielam pasterskiego błogosławieństwa: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!

 

 

† Wiktor Skworc Arcybiskup Metropolita  Katowicki
Katowice, 28 kwietnia 2020 r,

 

ODWOŁANIE PIELGRZYMEK

pt., 04/24/2020 - 09:06

Drodzy pracownicy Służby Zdrowia!!!

 

Od 22-24 maja planowaliśmy nasze piesze pielgrzymowanie na Jasną Górę. Niestety z powodów epidemicznych jestem zmuszony odwołać pielgrzymowanie w takiej formie. Na pewno nasza delegacja będzie obecna na samej Eucharystii na Jasnej Górze, w niedzielę 24 maja. Osobom, które już wpłaciły zaliczki na pielgrzymkę zostaną one zwrócone.

Odwołujemy także nasze dwudniowe pielgrzymowanie na beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego zaplanowane w dniach 6-7 czerwca 2020 r. To nie znaczy, że nie będziemy na beatyfikacji. Czekamy na informacje na temat tego wydarzenia. Być może pojedziemy na samą beatyfikację podstawionym pociągiem, tak jak to wcześniej było planowane. Oczywiście każdemu kto zapłacił za nocleg, koszty zostaną zwrócone.

Dla osób, które dostały faktury za nocleg w domu Izby Lekarskiej, prosiłbym o napisanie do Izby Lekarskiej osobistego maila: „Z powodów pandemicznych odwołuję mój nocleg zarezerwowany w Warszawie z 6/7 czerwca, w waszym ośrodku. Mój numer faktury (podać numer faktury)” i proszę o przesłanie takiej wiadomości na maila: a.szatanik@izba-lekarska.org.pl

 

Jestem z Wami w tym trudnym dla was czasie i zapewniam o mojej modlitwie.

 

Ks. Marcin Niesporek – wasz duszpasterz

Strony