Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia

Subskrybuj Kanał Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia
ZESPÓŁ KEP ds. SŁUŻBY ZDROWIA
Zaktualizowano: 1 godzina 8 sekund temu

Papież o zarządzaniu służbą zdrowia

wt., 10/02/2018 - 16:51
Franciszek spotkał się z uczestnikami seminarium na temat etyki w zarządzaniu polityką zdrowotną.

Swoje przemówienie oparł na trzech słowach: cud, troska i zaufanie. Cudem jest dostrzeżenie bliźniego w chorym i bezbronnym człowieku. Troska o pacjenta nie oznacza jedynie leczenia go. „Troszczyć się” oznacza: oczekiwać, przejmować się, być uważnym, czuć się odpowiedzialnym. Mówiąc o zaufaniu, Ojciec Święty stwierdził, że chory powinien wierzyć, że może wyzdrowieć. Potrzeba, aby lekarz i pielęgniarka ufali swoim umiejętnościom, a ich relacje z pacjentami były oparte na szacunku i lojalności.

Papież – wrażliwość na drugiego człowieka

Papież zwrócił również uwagę, że nie należy wpadać w zniechęcenie, kiedy widzimy, że nie można dokonać szybkiej reformy systemu służby zdrowia. Podstawowy problem nie leży w dystrybucji środków, ale we wrażliwości na drugiego człowieka:

Podstawową zasadą, którą należy się kierować w tej pracy – mówił Franciszek – jest poszukiwanie dobra. Nie jest ono abstrakcyjnym ideałem, ale konkretną osobą, posiadającą często cierpiące oblicze. Bądźcie odważni i hojni w waszych zamiarach, planach i projektach oraz w wykorzystywaniu środków ekonomicznych oraz naukowo-technicznych. Ci, którzy z tego skorzystają, zwłaszcza najbiedniejsi, docenią wasze wysiłki i inicjatywy.

Papież – wyjść z cienia eutanazji

Ojciec Święty zaznaczył, że ciągle należy uczyć się troski o chorych, do jakiej wzywa Pan Bóg. Szczególną wrażliwość Papież zalecił osobom pracującym w opiece paliatywnej:

Żyjemy w świecie, który dość powszechnie wykazuje tendencję do legalizacji eutanazji. Pacjent poważnie chory, znajdujący się w stanie terminalnym, szczególnie odczuwa potrzebę pogodnej bliskości i zainteresowania. Jeśli człowiek czuje się kochany, szanowany, przyjęty – mówił Ojciec Święty – to nawet wtedy, gdy znajduje się w trudnym położeniu, negatywny cień eutanazji znika lub przestaje istnieć. Ponieważ wartość życia mierzona jest poprzez zdolność do dawania i otrzymywania miłości, a nie poprzez produktywność.

Na zakończenie Papież zachęcił pracowników służby zdrowia do budzenia w osobach oraz w rodzinach nadziei i radości, których często im brakuje.

Źródło: www.vaticannews.va

Zaproszenie na Podyplomowe Studia z Bioetyki do Krakowa

pon., 09/17/2018 - 20:42

Do 30 września 2018 roku trwają zapisy na Podyplomowe Studia z Bioetyki organizowane przez Międzywydziałowy Instytut Bioetyki i Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Międzywydziałowy Instytut Bioetyki i Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zapraszają na Podyplomowe Studia z Bioetyki. Studia trwają 3 semestry roku (od 6 października 2018 r. do 28 lutego 2020 r.) Przeznaczone są one dla absolwentów szkół wyższych. Studia kształcą specjalistów w zakresie bioetyki i etyki medycznej, przygotowują do pełnienia funkcji nauczycieli etyki i bioetyki w szkołach, do pracy dziennikarskiej w tej dziedzinie, do pogłębionej etycznie pracy w służbie zdrowia, do pełnienia roli konsultantów bioetycznych lub innych funkcji w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach opiekuńczych czy hospicjach, do działalności w centralnych, regionalnych czy szpitalnych komisjach bioetycznych, do pełnienia funkcji w urzędach administracji publicznej, administracji związanej z służbą zdrowia i ochroną środowiska, do sprawowania funkcji kapelanów szpitali, do pracy wśród chorych, do bardziej świadomej etycznie promocji życia i zdrowia.

 

TEMATY REALIZOWANE PODCZAS STUDIÓW:

1. Podstawy bioetyki – historia bioetyki, sposoby uprawiania bioetyki, uzasadnienia w bioetyce, cele medyczne, dobro pacjenta, koncepcja osoby i jej godność, sumienie
2. Bioetyka początku życia: status embrionu ludzkiego, naprotechnologia, sztuczne zapłodnienie, kriokonserwacja, diagnostyka prenatalna i preimplantacyjna, aborcja, eksperymenty na embrionach
3. Genetyka człowieka: mapa genowa człowieka, terapia genowa, inżynieria genetyczna, klonowanie, komórki macierzyste, eugenika
4. Bioetyka trwania życia: relacja lekarz – pacjent, choroba, niepełnosprawność, etyka terapii, eksperymenty medyczne, transplantacje, AIDS, ból, leczenie bólu, okaleczenie, tortury
5. Elementy seksuologii: Naturalne Planowanie Rodziny, antykoncepcja, sterylizacja, biseksualizm, homoseksualizm, transseksualizm, gwałt, pedofilia, kazirodztwo
6. Psychologia uzależnień: nikotynizm, narkomania, alkoholizm
7. Bioetyka społeczna i polityka demograficzna 
8. Bioetyka ekologiczna: Organizmy transgeniczne, ochrona środowiska, eksperymenty na zwierzętach
9. Etyka końca życia: choroba, cierpienie, stany terminalne, agonia, definicja śmierci, kara śmierci, samobójstwo, eutanazja, opieka paliatywna, hospicjum, intensywna terapia, resuscytacja, testament życia, zabójstwo, obrona własna
10. Elementy psychologii: postawy wobec śmierci, psychoza, depresja, schizofrenia
11. Konwersatorium z dokumentów bioetycznych 
12. Dydaktyka bioetyki
13. Elementy prawa medycznego
14. Seminarium naukowe i pisanie pracy dyplomowej

 

Zapisy na studia

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII

31-002 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 052,

tel. 12 428 60 30 wew. 913

e-mail: podyplwns@upjp2.edu.pl

Szlachetni Polacy w Służbie Zdrowia

czw., 09/06/2018 - 14:58

Duszpasterstwo Służby Zdrowia Diecezji Radomskiej
Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich O. „Ziemi Radomskiej
Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych w Radomiu
zaprasza na Kongres pod hasłem:
„Szlachetni Polacy w Służbie Zdrowia”
który odbędzie się
29 września 2018r.
w SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym (Radom – Krychnowice)

Wydarzenie Kongresu wpisuje się w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W ten sposób pragniemy uczcić wkład przedstawicieli Służby Zdrowia w odzyskanie i kształtowanie wolności polskiego narodu.

W czasie zorganizowanej w tym celu konferencji zostaną przedstawione sylwetki szlachetnych pracowników Służby Zdrowia z regionu radomskiego m. in. Jerzego Borysowicza i Bohdany Kijewskiej.

Miło nam będzie Państwa gościć na naszym spotkaniu i wspólnie uczcić pamięć o wybitnych przedstawicielach zawodów medycznych z naszego miasta.

Z serdecznym pozdrowieniem

 

ks. Konrad Wójcik Jadwiga Kazana Halina Boniecka Duszpasterz

Służby Zdrowia Prezes KSLP

O. „Ziemi Radomskiej” Prezes KSPiP w Radomiu

 

Plan Kongresu:

9.45 – powitanie uczestników /Szpital Psychiatryczny w Radomiu, ul. Krychnowicka 1/

10.00 – część I – „Szlachetni lekarze”

 • Grażyna Rybak: „bł. Ewa Noiszewska”
 • dr n. med. Robert Wiraszka: „Szlachetni lekarze radomscy”

11.00 – przerwa kawowa

11.15 – część II – „Szlachetne pielęgniarki”

 • Lucyna Wiśniewska: „bł. Rozalia Celakówna”
 • dr Bożena Kosińska: „Bohdana Kijewska”

12.15 – zakończenie konferencji

12.30 – Msza święta w kościele Miłosierdzia Bożego z uszanowaniem relikwii bł. Ewy Noiszewskiej i bł. Marty Wiecka.

Podyplomowe Studia Zespołowej Opieki Duszpasterskiej Św. Jana Bożego

pt., 08/24/2018 - 22:12

 

 

 

 

TYP STUDIÓW
studia o charakterze doskonalącym

POZIOM POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI:

Poziom: 7

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:

Podyplomowe Studia Zespołowej Opieki Duszpasterskiej  Św. Jana Bożego są prowadzone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie we współpracy z Polską Prowincją Zakonu Bonifratrów. Studia przeznaczone są dla absolwentów uczelni pierwszego i drugiego stopnia, zarówno duchownych jak i świeckich.

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Studia kształcą specjalistów w zakresie duszpasterstwa ochrony zdrowia i pomocy społecznej, i przygotowują do pełnienia funkcji kapelana lub asystenta świeckiego w posłudze duszpasterskiej na terenie szpitala, hospicjum lub innej placówki ochrony zdrowia lub pomocy społecznej, jak również w opiece domowej.

Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wraz z certyfikatem praktyk klinicznych i opiekuńczych nadawanym przez Polską Prowincję Zakonu Bonifratrów.

NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ STUDIA:

Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pracy Socjalnej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:

Wydział Nauk Społecznych,

31-002 Kraków,

 1. Kanonicza 9, II piętro, pok. 301,

 

KIEROWNIK STUDIÓW:

Ks. dr hab. Grzegorz Godawa

e-mail: grzegorz.godawa@upjp2.edu.pl

 

OPIS PROMOCYJNY:

Cele:

 • Celem studiów jest nabycie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji w rozpoznaniu, nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji interpersonalnych, sposobów rozwiazywania problemów powstałych pod wpływem sytuacji choroby oraz duchowej troski o chorego i jego rodzinę.
 • Celem studiów jest również nabycie umiejętności współpracy z dyrekcją, pracownikami i wolontariuszami zespołu opiekuńczego, a także koordynacji wolontariatu, inicjowania komitetów bioetycznych, organizowania grup świeckich pomocników duszpasterstwa ochrony zdrowia i pomocy społecznej w lokalnych placówkach we współpracy z kapelanem.

KRYTERIA KWALIFIKACJI:

Kolejność zgłoszeń

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Warunki przyjęcia na studia: ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie (licencjat lub magister) .
 • Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
 • Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
 • podanie do kierownika studiów;
 • odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
 • życiorys;
 • kserokopię dowodu osobistego;
 • 2 fotografie 37×52 (bez nakrycia głowy, na jasnym tle zgodnie z przepisami dotyczącymi zdjęć do dowodów osobistych – zrobione na wprost);

TERMINY REKRUTACJI:

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:

Nabór na semestr zimowy: 7 maja 2018 r. – 21 września 2018 r.,

Termin składania wymaganych dokumentów:

Nabór na semestr zimowy: 24 września 2018 r. – 28 września 2018 r.

 

LIMIT MIEJSC:

limit dolny: 15 osób

limit górny: 30 osób

 

OPŁATY:

opłata rekrutacyjna: 100 zł.

opłata za semestr: 1 200 zł.

 

DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA STUDIÓW:

X.2018 – VI.2019

LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN:

2 semestry (260 godzin).

SUMA PUNKTÓW ECTS:

40 ECTS

PLAN STUDIÓW NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

PROGRAM STUDIÓW NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:

Zdobycie zaliczeń z wykładów, ćwiczeń, warsztatów i praktyk kliniczno-duszpasterskich.

INFORMACJE DODATKOWE

Zjazdy będą się odbywać  w systemie wykładów, ćwiczeń i warsztatów w piątki w godz. 16.00-21.00 oraz w soboty w godz. 8.30-17.00 Część zajęć będzie odbywać się metodą e-learningu. Jest przewidzianych 10 zjazdów w ciągu dwóch semestrów.

PLAKAT

REKRUTACJA NA IV EDYCJĘ-1

REKRUTACJA NA IV EDYCJĘ-2

 

 

Zaproszenie na rekolekcje dla Księży Kapelanów

ndz., 07/01/2018 - 19:46

Zapraszamy Księży Kapelanów w tym roku na sesje szkoleniowo-formacyjne do Torunia 22-25 X i Częstochowy 5-8 XI. Szczegóły w załącznikach.

Zaproszenie na sesję dla Księży Kapelanów Toruń lub Jasna Góra – pdf

Plan rekolekcji dla Księży Kapelanów Toruń – pdf

Zaproszenie na rekolekcje dla Księży Kapelanów

ndz., 07/01/2018 - 19:46

Zapraszamy Księży Kapelanów w tym roku na sesje szkoleniowo-formacyjne do Torunia 22-25 X i Częstochowy 5-8 XI. Szczegóły w załącznikach.

Zaproszenie na sesję dla Księży Kapelanów Toruń lub Jasna Góra – pdf

Plan rekolekcji dla Księży Kapelanów Toruń – pdf