Katolicka Agencja Informacyjna

Subskrybuj Kanał Katolicka Agencja Informacyjna
Portal Katolickiej Agencji Informacyjnej
Zaktualizowano: 1 godzina 56 minut temu

Franciszek: błogosławieństwo łączy się z modlitwą

2 godziny 24 minuty temu
O błogosławieństwie ściśle związanym z modlitwą mówił dziś Ojciec Święty podczas audiencji ogólnej transmitowanej ze względu na ograniczenia sanitarne przez media watykańskie z biblioteki Pałacu Apostolskiego.

Papież przypomniał, że Bóg nieustannie błogosławi życie, ale także ludzie błogosławią. Ale tuż po pojawieniu się człowieka i grzechu pierworodnego to piękno, które Bóg odcisnął w swoim dziele, się odmieni, a człowiek stanie się stworzeniem zdemoralizowanym, zdolnym do szerzenia zła i śmierci w świecie. Nic jednak nie może nigdy przekreślić pierwszego odcisku dobroci, jaki umieścił Bóg. „Bóg nie pomylił się stwarzając, ani też ze stwarzając człowieka. Nadzieja świata polega całkowicie na błogosławieństwie Boga: On nas stale miłuje, On jako pierwszy, jak mówi poeta Péguy, ciągle ufa w nasze dobro” – podkreślił Franciszek.

Ojciec Święty wskazał, iż wielkim błogosławieństwem Boga jest Jezus Chrystus. „Nie ma takiego grzechu, który mógłby całkowicie wymazać obecny w każdym z nas obraz Chrystusa. Może go oszpecić, ale nie może wyrwać z Bożego miłosierdzia. Grzesznik może trwać w swoich błędach przez długi czas, ale Bóg jest cierpliwy do końca, mając nadzieję, że w końcu to serce się otworzy i przemieni. Bóg jest jak dobry ojciec i jak dobra matka: nigdy nie przestają kochać swojego syna, niezależnie od tego, jak bardzo mógłby pobłądzić” – powiedział papież.

Franciszek zaznaczył, że dotyczy to także osób odbywających karą za swe czyny, które nawet jeśli opuścili ich najbliżsi krewni, to dla Boga są zawsze dziećmi, a łaska Boża może dokonać ich przemiany. Dodał, że Jezus widział w osobach odtrąconych i odrzuconych niezatarte błogosławieństwo Ojca, posunął się wręcz do utożsamienia z każdą osobą potrzebującą.

koronawirus Śmierć biskupa na COVID-19 ożywiła dyskusję o bezpiecznym udzielaniu komunii

Ojciec Święty przypomniał, że błogosławiącemu Bogu, my również odpowiadamy błogosławiąc: jest to modlitwa uwielbienia, adoracji, dziękczynienia. „Możemy jedynie błogosławić tego Boga, który nas błogosławi. Powinniśmy w Nim wszystko błogosławić, wszystkich ludzi. Błogosławić Boga i błogosławić braci, błogosławić świat. I ta postawa mówi o chrześcijańskiej łagodności: zdolności do poczucia się błogosławionymi i zdolności do błogosławienia. Gdybyśmy wszyscy tak czynili, z pewnością nie byłoby wojen. Ten świat potrzebuje błogosławieństwa. A my możemy dawać błogosławieństwo i przyjmować błogosławieństwo. Ojciec nas kocha. A jedyne, co nam pozostaje, to radość błogosławienia i radość dziękczynienia Jemu oraz uczenia się od Niego, by nie przeklinać, lecz błogosławić. W tym miejscu chciałbym skierować słowo do ludzi, którzy zwykli przeklinać, ludzi którzy zawsze mają na ustach i także w sercu złe słowo, przekleństwo. Każdy z nas może pomyśleć: „Czy mam ten nawyk, by w ten sposób przeklinać?”. I prosić Pana o przemianę tego nawyku, bo mamy serce błogosławione, a z serca pobłogosławionego nie może wypływać przekleństwo. Oby Pan nas nauczył, żebyśmy nigdy nie przeklinali, lecz błogosławili” – stwierdził papież na zakończenie swej katechezy.

Pełny tekst papieskiej katechezy dostępny jest TUTAJ.

O formie kolędy w archidiecezji warszawskiej zdecydują proboszczowie

3 godziny 20 minut temu
O tym, w jakiej formie będzie przebiegała wizyta duszpasterska w archidiecezji warszawskiej, będą decydowali sami proboszczowie, kierując się sytuacją w ich parafii, opiniami wiernych, możliwościami, a przede wszystkim obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi.

Pierwszą formą może być zapraszanie wiernych z wyznaczonej części parafii (np. bloku, sąsiedztwa) na wspólną Mszę św. w kościele, drugą – wizyta duszpasterska na zaproszenie parafian, zaś trzecią (zwłaszcza w parafiach wiejskich) – wizyta w tradycyjnej formie.

koronawirus Śmierć biskupa na COVID-19 ożywiła dyskusję o bezpiecznym udzielaniu komunii

Ustalenie to zapadło podczas spotkania on-line kard. Kazimierza Nycza z przedstawicielami wszystkich dekanatów i wielu parafii archidiecezji warszawskiej.

Po raz pierwszy przyznano Nagrody Polskiej Rady Ekumenicznej

3 godziny 23 minuty temu
Polska Rada Ekumeniczna po raz pierwszy przyznała swoje nagrody. Za szczególne zasługi dla ruchu ekumenicznego kapituła postanowiła nagrodzić: Danutę i Zbigniewa Baszkowskich, Pelagię i bp. M. Włodzimierza Jaworskich, abp. Alfonsa Nossola, metropolitę Sawę, bp. Zdzisława Trandę i Krzysztofa Żuka. Kapitułę nagrody stanowi prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE).

Nagroda została ustanowiona w tym roku. Zgodnie z regulaminem „przyznawana jest osobom fizycznym oraz prawnym i innym podmiotom, w kraju i za granicą, szczególnie zasłużonym dla ruchu ekumenicznego w Polsce i na świecie”. Kapituła podjęła decyzję o nagrodzeniu w tym roku ośmiu osób.

Danuta i Zbigniew Baszkowscy z Kościoła Rzymskokatolickiego od lat są zaangażowani w działalność ekumeniczną. Założone przez nich Stowarzyszenie Pokoju i Pojednania „Effatha” organizuje w Warszawie comiesięczne Modlitewne Spotkania Ekumeniczne, w których biorą udział przedstawiciele kilkunastu Kościołów chrześcijańskich w Polsce. Danuta Baszkowska brała też czynny udział w organizacji Zjazdów Gnieźnieńskich, przyczyniając się do włączenia elementów ekumenicznych do ich programów. Jest też znana z zaangażowania charytatywnego.

Pelagia i bp M. Włodzimierz Jaworscy z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów na wiele sposobów byli i są aktywni w ruchu ekumenicznym. Bp M. WłodzimierzJaworski jako duchowny i zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego Mariawitów był zaangażowany w działalność Polskiej Rady Ekumenicznej zarówno na jej poziomie lokalnym – w oddziale łódzkim – jak i centralnym. Gdy był biskupem naczelnym, rozpoczął się dialog mariawicko-rzymskokatolicki. Jego żona Pelagia była zaangażowana w prace komisji kobiet Polskiej Rady Ekumenicznej, a także Komitetu Krajowego Światowego Dnia Modlitwy. Kierowała też czasopismem „Mariawita”, na łamach którego podejmowane są tematy ekumeniczne.

koronawirus Śmierć biskupa na COVID-19 ożywiła dyskusję o bezpiecznym udzielaniu komunii

Abp Alfons Nossol z Kościoła Rzymskokatolickiego uczestniczył w dialogu ekumenicznym zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Kierował Instytutem Ekumenicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Radą Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu. Współprzewodniczył Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej. Był członkiem Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Uczestniczył w dialogu katolicko-prawosławnym i katolickoluterańskim na poziomie międzynarodowym.

Metropolita Sawa od 22 lat kieruje Polskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym – jednym z siedmiu Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej. Uczestniczył w pracach Komisji Wiara i Ustrój Światowej Rady Kościołów. Zasiadał też w Katolicko-Prawosławnej Komisji Mieszanej do Dialogu Teologicznego. Jest profesorem teologii, od blisko 50 lat pracuje w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Bp Zdzisław Tranda z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego był i jest zaangażowany w ruch ekumeniczny zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym. Inicjatywy ekumeniczne podejmował w Zelowie, gdzie był proboszczem. Już wtedy brał też udział w pracach Polskiej Rady Ekumenicznej. Swoje zaangażowanie ekumeniczne kontynuował, gdy został biskupem Kościoła. W latach 1990–1993 był prezesem PRE, zaś w latach 1997–2005 przewodniczył Komitetowi Krajowemu Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Brał udział w wielu międzynarodowych spotkaniach ekumenicznych, m.in. w VII Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Rady Kościołów w Canberrze (1991), a także w kilku zgromadzeniach ogólnych Konferencji Kościołów Europejskich.

Krzysztof Żuk jest od 10 lat prezydentem Lublina. Prowadzi otwartą politykę współpracy z wieloma wyznaniami chrześcijańskimi oraz z lubelskim oddziałem Polskiej Rady Ekumenicznej, wspierając administracyjnie i finansowo różne chrześcijańskie przedsięwzięcia. Dzięki temu wsparciu od kilku lat prowadzony jest w mieście program „Ekumeniczny Lublin”, w ramach którego odbywa się wiele wydarzeń o charakterze naukowym i kulturalnym.

Białoruscy chrześcijanie protestują przeciwko działaniom władz

3 godziny 33 minuty temu
Ponad 5 tysięcy osób podpisało się pod listem, w którym zawarto także apel o wypuszczenie więźniów politycznych i ukaranie stosujących przemoc wobec demonstrantów i zatrzymanych. Żądają oni także powtórzenia wyborów prezydenckich.

Sygnatariusze zwracają też uwagę, że działania rządzących to nie tylko naruszenie białoruskiego prawa, ale też grzech.

– Świadome fałszowania informacji o rezultatach głosowania […], fałszywe zeznania w sądach, dezinformacja w mediach, świadome bezprawne decyzje – wymieniają grzechy władz.

Chrześcijanie podkreślają także, że stosowanie przemocy przez organy ścigania, co doprowadziło do śmierci pokojowych demonstrantów, zmieniły “spór polityczny na moralno-etyczny”.

koronawirus Śmierć biskupa na COVID-19 ożywiła dyskusję o bezpiecznym udzielaniu komunii

– Wspieranie niezgodnych z prawem działań władz jest czynem niemoralnym. Milczenie o bezprawiu oznacza przysporzenie bólu dziesiątkom ludzi w całym kraju – czytamy.

Wśród sygnatariuszy listu są chrześcijanie różnych wyznań: prawosławni, protestanci i katolicy. Pismo jest ogólnodostępne w internecie. Tam też można je cały czas podpisać.

Pierogarnia pod Aniołami – nowe wyzwania w czasie pandemii

3 godziny 53 minuty temu
„Caritas Diecezji Bydgoskiej od samego początku postawiła na gastronomię. Zarabiamy i dzięki temu możemy pomagać” – mówi dyrektor ks. prałat Wojciech Przybyła. Pierogarnia pod Aniołami w Bydgoszczy – tak jak setki tysięcy innych lokali gastronomicznych w całej Polsce – odczuła mocno skutki trwającej pandemii.

Tym bardziej, że hasłem reklamowym pierogarni są słowa: „Kupując – pomagasz”. – Na pewno jest to czas mobilizacji i wytężonej pracy całego zespołu. Towarzyszy nam wprowadzanie szeregu innowacyjnych rozwiązań. Po to, by wyjść naprzeciw wielu klientom – dodał odpowiedzialny za prowadzenie pierogarni Maciej Stefaniak.

Pomimo często zmieniających się obostrzeń nie doszło do zwolnień wśród personelu. Lokal pracuje pełną parą, oferując m.in. dowóz posiłków, a także wciąż udoskonalając swoją ofertę smakową. – To miejsce przyciąga dobrych ludzi. Im więcej osób zamawia posiłki na wynos, tym bardziej nasza sytuacja się stabilizuje – podkreślił ks. prałat Wojciech Przybyła.

Polewki z anielskiej kuchni, pierogi – mięsne, jarskie, gotowane, z gorącej patelni. Już teraz także można składać zamówienia na świąteczny stół. – Każdy posiłek jest wsparciem pięknego dzieła Caritas. Stąd człowiek się nie tylko pysznie naje, ale wesprze i swoją duchowość – powiedziała Katarzyna Łyszkowicz-Jankowska, korzystająca z usług lokalu.

Więcej informacji na temat działalności Pierogarni pod Aniołami, jej menu, można znaleźć na www.pierogarnia.pod.aniolami.pl.

Rektor KUL: pierwsze uniwersytety były dziełem chrześcijańskiej Europy

3 godziny 53 minuty temu
Pierwsze uniwersytety były dziełem chrześcijańskiej Europy – powiedział rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. ks. prof. Mirosław Kalinowski poprowadził rozważania do Apelu Jasnogórskiego w Częstochowie.

– Pierwsze uniwersytety były dziełem chrześcijańskiej Europy. Dojrzewały w klimacie kultury opartej na podstawach biblijnych, połączonych z elementami greckiej filozofii i rzymskiego prawa. Od tych korzeni nie sposób się odciąć w imię żadnych nowoczesnych teorii, zwłaszcza jeżeli przekraczają one granice szacunku dla życia i godności ludzkiej – zaznaczył ks. prof. Mirosław Kalinowski.

Dodał, że jeżeli w jakimś miejscu może zostać ocalona chrześcijańska świadomość kultury europejskiej, to sale badawcze i wykładowe uniwersytetu katolickiego są właśnie takim miejscem.

W swoich rozważaniach duchowny nawiązał do roli, jaką pełni katolicka uczelnia, przywołując słowa Jana Pawła II wygłoszone 6 czerwca 1979 roku w orędziu do wspólnoty akademickiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, noszącego dzisiaj Jego imię. – Instytucja uniwersytetu jest jednym z arcydzieł kultury. […] Uniwersytet […] nowożytny, ma swoją genealogię wspólną z Kościołem, bo w pewnym sensie o to samo chodzi Kościołowi i uniwersytetowi – ocenił

koronawirus Śmierć biskupa na COVID-19 ożywiła dyskusję o bezpiecznym udzielaniu komunii

Podkreślił, że gdy papież św. Jan Paweł II mówił o wspólnym celu Kościoła i uniwersytetu, nie miał na myśli kontrolowania w jakiś sposób przez władze kościelne wolności badań naukowych, która jest przywilejem każdej wyższej uczelni. Chodziło mu natomiast o wspólne dążenie obu tych instytucji do poszukiwania i głoszenia prawdy.

W przypadku uniwersytetu katolickiego ta służba zawsze będzie odbywała się w świetle deklaracji Jezusa i tego, że jest On drogą, prawdą i życiem. – Nie należy tego traktować jako ograniczenia, ale jako szansę zgłębienia prawdy, która się objawiła, dając światu i człowiekowi istotny punkt odniesienia. Jest on bardzo potrzebny wśród wszelkich postmodernistycznych relatywizmów, sugerujących, że nie tylko poznanie, ale nawet istnienie jakiejkolwiek obiektywnej prawdy jest niemożliwe – zauważa ks. prof. Mirosław Kalinowski.

Rektor KUL odniósł się również do Świąt Bożego Narodzenia, czasu upamiętniającego narodzenie się Twórcy chrześcijańskiej cywilizacji miłości, Jezusa z Nazaretu. – Jako pracownicy i studenci naszej lubelskiej Alma Mater, zobowiązujemy się, że będziemy nadal strzec kultury, którą zapoczątkowały te wyjątkowe narodziny w Betlejem. Kultury nieskrępowanego poszanowania prawdy; kultury budującej cywilizację miłości i dialogu; kultury pięknego i czystego słowa; kultury będącej pomostem między tradycją i współczesnym światem – zadeklarował ks.prof. Mirosław Kalinowski.

Spotkanie zespołu „Ku uzdrowieniu i odnowie”

4 godziny 4 minuty temu
W Płocku odbyło się kolejne spotkanie Zespołu „Ku uzdrowieniu i odnowie”, który od siedmiu lat wspiera biskupa płockiego Piotra Liberę w trosce o ochronę dzieci i młodzieży przed ewentualnym wykorzystaniem seksualnym. Członkowie zespołu zwrócili m.in. uwagę na rolę posługi kuratora dla duchownych, oskarżonych lub skazanych za tego rodzaju czyny.

W czasie spotkania w Opactwie Pobenedyktyńskim członkowie Zespołu „Ku uzdrowieniu i odnowie”, świeccy i duchowni, zapoznali się z pismem skierowanym ostatnio przez Kongregację ds. Biskupów do Konferencji Episkopatu Polski oraz zostali poinformowani o działalności Fundacji Świętego Józefa, powołanej przez Episkopat Polski.

Następnie przedstawiono kilka bieżących spraw, dotyczących specjalistycznych terapii dla ofiar przestępstw seksualnych w diecezji płockiej. Ponadto omówione zostały ponownie procedury kościelne i cywilne, którymi zostali objęci sprawcy nadużyć. Członkowie zespołu zwrócili uwagę na rolę posługi kuratora dla duchownych, oskarżonych lub skazanych za tego rodzaju czyny.

Kurator dla duchownych, którzy zostali oskarżeni bądź skazani w związku z przestępstwami seksualnymi wobec małoletnich towarzyszy sprawcy, weryfikuje, czy na przykład zachowuje on nakazane ograniczenia. – Sprawca czynu nie może być pozostawiony sam sobie, potrzebuje resocjalizacji i terapii specjalistów. Zostaje ukarany, ale wciąż żyje w społeczeństwie – wyjaśniał w lutym br. w rozmowie z KAI ks. dr Marek Jarosz, delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży w diecezji płockiej.

koronawirus Śmierć biskupa na COVID-19 ożywiła dyskusję o bezpiecznym udzielaniu komunii

Zespół poświęcił też dużo czasu próbie całościowego podsumowania działań Kościoła płockiego w ostatnich latach, w zakresie eliminacji grzechów wykorzystania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne oraz konkretnej pomocy ofiarom tych czynów.

Następne posiedzenie zespołu przewidziane jest na połowę lutego 2021 roku.

Zespół „Ku uzdrowieniu i odnowie” został powołany w 2013 r. przez biskupa płockiego Piotra Liberę. Należą do niego duchowni i świeccy m.in. adwokat, seksuolog, psycholog kliniczny, delegat biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży, kurator dla duchownych oskarżonych/skazanych w związku z przestępstwami seksualnymi wobec niepełnoletnich, kurator odpowiedzialny za monitorowanie przebiegu odbywania kary przez osoby duchowne oraz duszpasterz wspomagający małoletnie ofiary nadużyć seksualnych, ich najbliższych oraz wspólnoty parafialne.

Indonezyjscy biskupi wzywają do natychmiastowego wykorzenienia terroryzmu

4 godziny 5 minut temu
Z ostrym potępieniem niedawnego aktu przemocy w Poso wystąpili katoliccy biskupi indonezyjscy w oświadczeniu, ogłoszonym 30 listopada. Wezwali do pilnego wykorzenienia terroryzmu i zaprowadzenie sprawiedliwości. Była to ich reakcja na wieść o zamordowaniu czworga członków Armii Zbawienia przez komando muzułmańskiej organizacji Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Do zbrodni doszło 27 listopada w miejscowości Sigi na przedmieściach Poso – miasta portowego na północy wyspy Sulawesi.

Oświadczenie, wystosowane przez biskupów w imieniu wszystkich katolików indonezyjskich, wyraża “głębokie współczucie rodzinom ofiar” i “potępia z całą mocą brutalny czyn, popełniony w Sigi, który spowodował śmierć czterech osób, zniszczenie kilka domów i sali liturgicznej”. Dokument, podpisany przez arcybiskupa Dżakarty i przewodniczącego episkopatu Indonezji – Ignatiusa Suharyo Hardjoatmodjo, mówi o “stanowczym poparciu dla rządu miejscowego i federalnego w podejmowaniu przez nie odpowiednich środków w walce z terroryzmem, z dochodzeniem sprawiedliwości i zapewnieniem bezpieczeństwa społecznego obywateli”.

Biskupi poprosili usilnie władze o “pokonanie grupy terrorystycznej MIT aż do korzeni w całym kraju”, aby zapewnić sprawiedliwość oraz utrwalić jedność i pomyślność Indonezji we wszystkich jej pluralistycznych częściach składowych. Zapewnili, że Kościół katolicki w tym kraju udziela pełnego poparcia instytucjom i siłom porządkowym w walce z terroryzmem oraz z każdym przejawem przemocy i nienawiści na tle religijnym. “Żywo zachęca również wszystkie warstwy społeczne do nawiązywania dobrych stosunków międzyreligijnych i do pielęgnowania dialogu, współżycia i zgody”, będących typowymi elementami kultury narodu indonezyjskiego, zgodnie z dewizą narodową: “Jedność w różnorodności”.

Oświadczenie stwierdza ponadto, że społeczność katolicka w całym państwie zapewnia o swej modlitwie i głębokiej solidarności ze wspólnotami, dotkniętymi terroryzmem, obecnie zaś, w czasie dopiero co rozpoczętego Adwentu, wzmaga modlitwy o pokój do Jezusa Chrystusa, Księcia Pokoju.

Własny dokument nt. zbrodni w Sigi nazajutrz po jej popełnieniu wydały także Organizacja Indonezyjskich Kobiet Katolickich (WKRI), Stowarzyszenie Intelektualistów Katolickich (ISKA) i Organizacja Młodzieży Katolickiej. Wyrażono w nim oburzenie i zaniepokojenie z tego powodu oraz wezwano instytucje rządowe do interwencji, aby “ratować naród przed groźnymi aktami terroru”. Potępiono stanowczo “wszelkie akty terroryzmu i fundamentalizmu religijnego, korupcję i niszczenie środowiska”. Czyny te uderzają w życie ludzkie i zaciemniają sumienie narodu – stwierdzili autorzy oświadczenia.

“Prosimy całe społeczeństwo indonezyjskie, aby “odważyło się powstrzymać tego rodzaju akty przemocy i wspierać jedność. Musimy wziąć “czynny udział w przerwaniu łańcucha przemocy i nietolerancji” – powiedziała przewodnicząca Młodzieży Katolickiej Karolin Margret Natasa.

europa W Belgii nie będzie Mszy św. w Boże Narodzenie

Zabici byli miejscowymi rolnikami. Herszt napastników z MIT Ali Kaliora nakazał im uklęknąć, po czym nagle terroryści zabili ich, przy czym jednej z ofiar ścięto głowę, pozostałe osoby zastrzelono z broni palnej. Następnie ciała ofiar spalono razem z miejscowym kościołem i kilkoma domami.

Atak terrorystyczny na Sulawesi wstrząsnął krajem, wywołując w społeczeństwie szerokie echo i reakcje organizacji religijnych różnych grup wyznaniowych i ostre potępienia ze strony przywódców politycznych. W orędziu do narodu prezydent Indonezji Joko Widodo ostrzegł, że “na ziemi indonezyjskiej nie ma miejsca na czyny terrorystyczne”. Oznajmił, że rozkazał bezpośrednio policji przeprowadzenie operacji polowania na sprawcę tej zbrodni i jego wspólników.

“Te brutalne akty terroru wykraczają poza nasze człowieczeństwo i cywilizację, są całkowicie sprzeczne z wartościami ludzkimi i nauczaniem religijnym” – oświadczył szef państwa. Zapowiedział przy tym wsparcie finansowe dla rodziny ofiar. Zaznaczył ponadto, że tego rodzaju zbrodnie “chcą wywołać terror i zniszczyć jedność narodową, dlatego chcemy pozostać zjednoczeni jako naród, aby zniszczyć te grupy terrorystyczne”.

Poso w prowincji Środkowe Sulawesi doświadczyło w latach 1999-2001 wielu krwawych zamachów i aktów przemocy między miejscowymi protestantami a radykałami muzułmańskimi. Konflikt przybrał na sile, gdy do miejscowych muzułmanów dołączyli dżihadyści indonezyjscy z Filipin i Iraku, wypowiadając wojnę chrześcijanom. W grudniu 2001 walczące strony zawarły pokój na mocy Porozumienia z Malino. Ale zamachy trwają do dzisiaj, gdyż niektórzy z dawnych bojówkarzy po przystąpieniu do MIT ciągle jeszcze działają. W 2016 w ramach sił porządkowych powołano jednostkę “Tinombala Task Force” do polowania na dżihadystów; zabito wtedy ich przywódcę Santoso, zwanego Abu Wardah. Obecnie zastąpił go wspomniany już Ali Kaliora, który nadal sieje terror, jak ostatnio w Poso.

Nie odbędzie się Wigilia dla samotnych i potrzebujących w Krakowie

4 godziny 9 minut temu
Z powodu pandemii koronawirusa w Krakowie nie będzie w tym roku tradycyjnej wieczerzy wigilijnej dla samotnych, ubogich i bezdomnych. W zamian potrzebujący otrzymają 24 grudnia od Caritas Archidiecezji Krakowskiej ciepły posiłek i paczki żywnościowe.

Pandemia uniemożliwiła organizację wieczerzy. Nie będzie spotkania przy stole, kolędowania i dzielenia się opłatkiem, ale w Wigilię od godz. 14 do godz. 16 w Kuchni św. Brata Alberta przy ul. Dietla wydawane będą gorące posiłki, a przed Starą Zajezdnią, gdzie ostatnio odbywały się wieczerze wigilijne, rozdawane będą paczki żywnościowe zawierające najpotrzebniejsze produkty. W obu miejscach konieczne będzie zachowanie rygoru sanitarnego, utrzymywanie dystansu i noszenie maseczek.

koronawirus Śmierć biskupa na COVID-19 ożywiła dyskusję o bezpiecznym udzielaniu komunii

Co roku na krakowskiej dla ubogich, bezdomnych i samotnych spotykało się nawet tysiąc osób. W organizację wieczerzy włączały się instytucje kościelne i miejskie. Tradycyjnie życzenia składał zebranym metropolita krakowski, a na stole były tradycyjne potrawy przygotowane przez siostry albertynki: barszcz z uszkami, smażony karp z ziemniakami i surówką z kapusty, kluski z makiem, owoce, ciasto i napoje. W przygotowaniu spotkania pomagali i potem przy stole wigilijnym usługiwali ubogim wolontariusze Caritas, harcerze i młodzież z Ochotniczych Hufców Pracy.

W tym roku wolontariusze pomogą w przygotowaniu i rozdawaniu tysiąca paczek z żywnością i wydawaniu ciepłego posiłku.

Wigilia dla ubogich, samotnych i bezdomnych organizowana jest w Krakowie od 30 lat. Początkowo odbywała się na dworcu PKP, potem stół wigilijny stawał w krużgankach klasztoru ojców franciszkanów, a od 2017 r. – z powodu prac konserwatorskich w świątyni – miejscem wieczerzy była restauracja Stara Zajezdnia, którą właściciel bezpłatnie udostępniał Caritas.

Kawa i herbata dla potrzebujących przez cały tydzień w Krakowie

5 godzin 48 minut temu
Dzieło Pomocy św. Ojca Pio w Krakowie uruchomiło wydawanie ciepłej kawy i herbaty potrzebującym przez 7 dni w tygodniu. – Chcemy w ten jesienno-zimowy czas zapewnić ciepłe napoje wszystkim, którzy nie mogą zostać w domu, bo go nie mają – mówi br. Grzegorz Marszałkowski OFMCap, dyrektor placówki.

Taka akcja to około 160 litrów kawy i herbaty dziennie, 920 litrów tygodniowo i 3 680 litrów miesięcznie. – Choć liczby nie oddają ciepła, to za każdą z nich stoją ludzie, którzy w tym czasie szczególnie go potrzebują. Dlatego prosimy, by wesprzeć naszą inicjatywę – apeluje br. Marszałkowski.

Pomoc krakowskiemu Dziełu Pomocy św. Ojca Pio można na dwa sposoby. Jeden z nich to przekazanie herbaty i kawy rozpuszczalnej na recepcję Centrum Pomocy przy ul. Smoleńsk 4 od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-15:00. Można również wpłacić datek na stronie internetowej.

Oprócz kawy i herbaty krakowska kapucyńska organizacja opiekująca się bezdomnymi i ubogimi wydaje codziennie z samego rana około 320 kanapek. – Dla wielu panów i pań bez domu to pierwszy posiłek i pierwszy kubek czegoś ciepłego w ręku, a czasem jedyny. Coraz niższe temperatury oraz utrudniony dostęp do gorących napoi spowodowany epidemią nie są sprzymierzeńcami tych, którzy nie mają się gdzie schronić. Dlatego termos z gorącą herbatą dla osób doświadczających bezdomności będzie dostępny w Centrum Pomocy przy ul. Smoleńsk 4 cały dzień – zapowiada br. Marszałkowski.

koronawirus Śmierć biskupa na COVID-19 ożywiła dyskusję o bezpiecznym udzielaniu komunii

Szczegółowe informacje o aktualnej działalności Dzieła Pomocy św. Ojca Pio oraz o możliwości jej wsparcia dostępne są na stronie dzielopomocy.pl. Jedną z form jest przekazanie darowizny na konto organizacji: 74 1240 2294 1111 0010 1273 0039 lub dla darczyńców z zagranicy PL 46 1600 1013 1844 8878 7000 0001.

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio powstało w 2004 r. Wspiera ono osoby potrzebujące poprzez prowadzenie łaźni, pralni i garderoby, a także jadłodajni i ambulatorium, organizowanie konsultacji socjalnych i zawodowych, prowadzenie poradni psychiatryczno-psychologicznej oraz tzw. mieszkań wspieranych, w których ludzie bez domu uczą się samodzielności.

W Adwencie jasnogórska wieża będzie rozświetlona na fioletowo

5 godzin 56 minut temu
Jasna Góra rozświetlona na Adwentowy kolor nie tylko w liturgii. Także Jasna Góra świeci wieczorem na fioletowo. To przypomnienie i zachęta, by przez nawrócenie, przygotować nasze serca na radość przyjścia Zbawiciela. Wieża dla wielu Polaków i wiernych z zagranicy to symbol „góry zwycięstwa” i miejsca królowania Maryi, jako szczególnej patronki naszej Ojczyzny.

Możliwość rozświetlenia wieży, jednego z najbardziej rozpoznawalnych jasnogórskich elementów, pojawiła się od 2018 r. kiedy odbywały się uroczystości 100-lecia odzyskania niepodległości i wieża rozbłysła na biało-czerwono.

– Przy okazji realizacji projektu na oświetlenie wieży w związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, zrodził się pomysł, by stworzyć możliwość iluminacji wieży na różne kolory, tak by móc dostosować jej oświetlenie na różne okresy roku liturgicznego i wyjątkowe wydarzenia – mówił w 2018 r. Grzegorz Tobiszowski, dziś eurodeputowany, a wtedy sekretarz stanu w Ministerstwie Energi.

Iluminacja realizowana jest z czterech punktów ulokowanych na dachach różnych budynków obiektu Sanktuarium, z zachowaniem równomierności oświetlenia wszystkich ścian wieży.

koronawirus Śmierć biskupa na COVID-19 ożywiła dyskusję o bezpiecznym udzielaniu komunii

Wieża to jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów Jasnej Góry. Łączy się przede wszystkim z kultem Matki Bożej i jest znakiem Jej obecności w sanktuarium częstochowskim. To właśnie dlatego pielgrzymi na widok wieży klasztoru jasnogórskiego przeżywają chwile uniesienia: witając wieżę, witają jakby samą jej Patronkę.
Ale wieża jest nie tylko symbolem. Jest konkretną budowlą, która imponuje wysokością, odwagą rozwiązania technicznego, harmonią poszczególnych części.

Mierząca 106,30 m wysokości w połączeniu z ukształtowaniem terenu, wieża jest jednym z najbardziej interesujących punktów widokowych w Polsce. Na sam szczyt wieży prowadzi 516 stopni.

Wewnątrz umieszczono zegar oraz 36 dzwonów i dzwonków, tak zwanych kurantów, które co 15 minut wygrywają melodie pieśni maryjnych lub w czasie świąt kolędy bądź pieśni wielkanocne.

Wieżę wieńczy posążek kruka z bochenkiem chleba, metalowa chorągiewka z monogramem imieniem Najświętszej Marii Panny oraz podświetlony w nocy krzyż. Od 2008 r. z wieży powiewa biało-czerwona flaga.

Zakażony Covid-19 Przewodniczący Episkopatu Kolumbii przebywa w szpitalu

6 godzin 11 minut temu
Przewodniczący Konferencji Biskupów Kolumbii, abp Oscar Urbina Ortega musiał zostać hospitalizowany z powodu trudności w oddychaniu, spowodowanych wirusem Covid-19. Episkopat Kolumbii poinformował, że stan 73-letniego hierarchy jest stabilny. Archidiecezja Villavicencio zaapelowała do wiernych o modlitwę w intencji rychłego powrotu do zdrowia ich arcypasterza. Abp Urbina stoi na czele Kolumbijskiej Konferencji Biskupów od 2017 roku.

W Kolumbii, gdzie podobnie jak w innych krajach regionu szczyt pandemii zanotowano latem, obecnie jest, według oficjalnych danych, 67.300 aktywnych przypadków koronawirusa. Ogółem zarejestrowano dotychczas 1,3 mln. infekcji, zmarło 36 500 osób.

Piotr Wardawy OFMCap -„Kiedy Słowo ciałem się staje. Wskazówki do medytacji”

6 godzin 13 minut temu
Nowa książka o. Piotra – którą można zamawiać jako cegiełkę na utrzymanie i rozwój Centrum Duchowości „Honoratianum” – jest zaproszeniem do odkrycia wartości modlitwy, nie jako obowiązku, ale jako szansy na spotkanie ze sobą, z Bogiem i drugim człowiekiem.

Żadnego z tych trzech wymiarów spotkania nie możemy pominąć, gdyż na nich opiera się dojrzała duchowość chrześcijańska. Modlitwa w swej istocie jest spotkaniem, dlatego też wiele uwagi poświęcam w tej książce warunkom, które należy spełnić, aby stała się spotkaniem z Bogiem. Podstawowym warunkiem jest spotkanie z samym sobą: gdy jestem w kontakcie z samym sobą wówczas mogę być w kontakcie z Bogiem. A gdy potrafię być w kontakcie ze sobą w Bogu potrafię też spotykać się z innymi.

Aby modlitwa stawała się spotkaniem z Bogiem niezbędna jest głęboka świadomość samego siebie. Jej brak powoduje, że doznajemy licznych cierpień wynikających nie tyle ze zdarzeń życiowych czy wewnętrznych stanów, ale z braku rozumienia siebie, własnego życia wewnętrznego. Choć nasze życie moralne może być dość uporządkowane, staramy się żyć według przykazań Bożych, to jednak na modlitwie nie potrafimy doświadczyć pokoju, tylko wręcz przeciwnie – zamykającego zamętu. Wewnętrzny zamęt sprawia, że stajemy się nieobecni, czyli niezdolni do spotkania i nawiązania głębokiej relacji z Bogiem, a w konsekwencji zaś z drugim człowiekiem.

koronawirus Śmierć biskupa na COVID-19 ożywiła dyskusję o bezpiecznym udzielaniu komunii

Piotr Wardawy OFMCap – wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Warszawskiej w roku 1996. Od 2018 roku pracuje w Centrum Duchowości „Honoratianum” w Zakroczymiu. Zajmuje się indywidualnym towarzyszeniem duchowym, prowadzi rekolekcje oraz warsztaty. W podejściu duszpasterskim podkreśla rolę uczuć i wrażliwości ciała jako „obszaru zapewniającego więź między życiem zmysłowym a życiem ducha”
(por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 1764). Posiada certyfikat Trenera Focusingu przyznany przez The International Focusing Institute.

Książkę można zamawiać jako cegiełkę na utrzymanie i rozwój Centrum Duchowości „Honoratianum”
Wartość cegiełki – 30 zł (w tym koszty przesyłki).

Zamówienia należy składać drogą mailową na adres: honoratianum@gmail.com
podając informacje:
Ilość sztuk:
Adres wysyłki:
Telefon kontaktowy:

oraz wpłacając wybraną kwotę na konto bankowe „Honoratianum”:

Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów
Centrum Duchowości „Honoratianum”
Nr 73 80110008 0030 0308 9587 0001
Bank Spółdzielczy, Nowy Dwór Mazowiecki
SWIFT: SNDMPLP1

W razie wszelkich pytań prosimy pisać na adres e-mail: honoratianum@gmail.com

lub dzwonić pod tel. (+48) 22 785 20 18

Kontakt dla mediów:
Elżbieta Gontarczyk
Tel. (+48) 799-181-348
e-mail: elzbieta.gontarczyk09@gmail.com

Jasnogórska sesja i czuwanie Papieskiej Unii Misyjnej głównie online

6 godzin 38 minut temu
Za dzieło ewangelizacji świata, o nowych głosicieli Chrystusa i by wszędzie był możliwy dostęp do Eucharystii, w najbliższą sobotę 5 grudnia, modlić się będą na Jasnej Górze środowiska misyjne. Z powodu obostrzeń epidemiologicznych organizowane przez Papieską Unię Misyjną sesja i czuwanie odbędą się z udziałem reprezentantów, a Msza św., wykłady i nabożeństwa transmitowane będą za pośrednictwem środków społecznego przekazu, w tym Radia Jasna Góra.

Msza św. sprawowana będzie o 13.30 w Kaplicy Matki Bożej. Zaplanowano także konferencje i świadectwa z udziałem m.in. s. dr Judyty Pudełko, wykładowcy biblistyki na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, ks. Zbigniewa Pawłowskiego SAC, wieloletniego misjonarza w Rwandzie i ks. dra Tomasza Atłasa, dyrektora krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych.

Czuwanie rozpocznie się Apelem Jasnogórskim o 21.00, po nim odbędzie się modlitwa różańcowa. Wykłady w ramach sesji misjologicznej udostępnione zostaną na antenie Radia Jasna Góra oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Papieskich dzieł Misyjnych. Informacje można znaleźć na stronie Papieskiej Unii Misyjnej.

Do duchowego udziału w misyjnym spotkaniu i modlitwy w intencji krzewienia Chrystusowej Ewangelii zachęca ks. Tomasz Atłas dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. – Chcemy prosić, by we wszystkich miejscach świata mimo pandemii, która wielu naszym braciom w wierze utrudniła normalne życie, był możliwy dostęp do Eucharystii, by nie zabrakło także kapłanów – mówił ks. Atłas.

Jak zaznaczył rozpoczął się także czas duchowego przygotowywania się do roku 2022. Wówczas to przypadnie 400-lecie powołania do życia Kongregacji Ewangelizacji Narodów, 200-lecie powstania Dzieła Rozkrzewiania Wiary oraz setna rocznica podniesienia Dzieła Rozkrzewiania Wiary, Dzieła św. Piotra Apostoła i Dzieła Misyjnego Dzieci do rangi dzieł papieskich. Ich celem jest budzenie świadomości misyjnej wśród wiernych Kościoła katolickiego: dorosłych, młodzieży, dzieci oraz duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego.

koronawirus Śmierć biskupa na COVID-19 ożywiła dyskusję o bezpiecznym udzielaniu komunii

Ks. Atłas wyraził nadzieję, że na ten czas dojdzie już do zapowiedzianej wiosną beatyfikacji założycielki Papieskiego Dzieło Rozkrzewiania Wiary Pauliny Jaricot, która też zainicjowała duchową formę wspierania Dzieła – modlitwą różańcową. W ten sposób powstał Żywy Różaniec.

Aktualnie posługuje na misjach 1883 polskich misjonarzy i misjonarek, którzy przebywają w 99 krajach na 5 kontynentach

Najwięcej polskich misjonarzy pracuje w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach.

Każdego roku Polacy przekazują kwotę ponad 1 mln dolarów amerykańskich zebraną podczas Niedzieli Misyjnej, tym samym Polska zajmuje 8 miejsce w Europie pod względem finansowego wspierania placówek misyjnych.
Pomimo zagrożeń i trudności, wynikających z pandemii koronawirusa, polscy misjonarze pozostali w krajach, w których posługują i wciąż starają się pomagać najuboższym mieszkańcom.

5 miliardów ludzi na świecie nie jest jeszcze ochrzczonych lub nie zna Chrystusa.

W Belgii nie będzie Mszy św. w Boże Narodzenie

6 godzin 39 minut temu
W kościołach w Belgii nie będzie Mszy św. w Boże Narodzenie. Jest to konsekwencja rządowego dekretu z 29 listopada, który przedłuża zakaz publicznych ceremonii religijnych w miejscach kultu do 15 stycznia 2021 r.

W opublikowanym 1 grudnia komunikacie belgijscy biskupi katoliccy przyjmują do wiadomości decyzję władz i po raz kolejny wyrażają swą „solidarność ze środkami podjętymi przez rząd w celu powstrzymania pandemii, uniknięcia tak wielu ofiar, jak to możliwe i zmniejszenia obciążenia naszego systemu służby zdrowia”.

koronawirus Śmierć biskupa na COVID-19 ożywiła dyskusję o bezpiecznym udzielaniu komunii

Jednocześnie „biskupi, tak jak wielu wiernych, odczuwają ten lockdown publicznych celebracji jako ograniczenie przeżywania swej wiary”. Dlatego episkopat prosi o podjęcie dialogu przez kompetentne urzędy rządowe na temat możliwości wcześniejszego wznowienia publicznych celebracji religijnych, które oczywiście byłyby obwarowane protokołem zapewniającym jak największe bezpieczeństwo.

W tym samym komunikacie hierarchowie zaapelowali do osób odpowiedzialnych za parafie, by w okresie świątecznym zapewnili jak najdłuższe otwarcie kościołów, przyjmując w nich wiernych, którzy indywidualnie lub z najbliższą rodziną przyjdą pomodlić się, zapalić świeczkę czy złożyć ofiarę dla potrzebujących. Zalecają również, by w Boże Narodzenie umożliwić wiernym odwiedzenie w kościele szopki, z zachowaniem wszelkich środków zapobiegania koronawirusowi.

Wkrótce 5. rocznica beatyfikacji pierwszych polskich misjonarzy-męczenników

7 godzin 8 minut temu
W sobotę 5 grudnia mija 5. rocznica wyniesienia na ołtarze pierwszych polskich misjonarzy-męczenników: o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka, którzy oddali swoje życie za wiarę w Pariacoto w Peru. W Bazylice Franciszkanów w Krakowie o godz. 16.30 będzie sprawowana uroczysta msza św. dziękczynna pod przewodnictwem o. Dariusza Mazurka z Rzymu, delegata generalnego ds. animacji misyjnej Zakonu Franciszkanów.

Polscy franciszkanie: o. Zbigniew Strzałkowski i o. Michał Tomaszek ponieśli śmierć męczeńską 9 sierpnia 1991 r. z rąk terrorystów z komunistycznego ugrupowania „Sendero Luminoso” (Świetlisty Szlak).

Przywódcy tej organizacji oskarżyli misjonarzy o prowadzenie działalności usypiającej świadomość rewolucyjną Indian. Misjonarze bowiem oprócz pracy duszpasterskiej zajmowali się działalnością charytatywną.

„W czasie suszy i głodu włączyli się w krajowe i diecezjalne programy żywnościowe Caritas. Wspomagali szkoły w rozbudowie, wyposażeniu bibliotek. Miejscowych chłopów andyjskich uczyli profilaktyki związanej z niebezpieczną w tamtym rejonie cholerą. Zdobywali dla nich leki i sami wozili zakażonych do szpitala miejskiego. Przygotowali projekt budowy instalacji wodnej” – przypomina o. Szymon Chapiński, były misjonarz, który od początku uczestniczył w procesie beatyfikacyjnym franciszkanów.

Wieść o męczeństwie szybko dotarła do ojczyzny i obiegła świat. Jeszcze tego samego miesiąca – w sierpniu 1991 roku – rząd Peru uhonorował pośmiertnie ojców Zbigniewa i Michała najwyższym odznaczeniem państwowym – Wielkim Oficerskim Orderem „El Sol del Peru” (Słońce Peru).

Polscy misjonarze zostali pochowani w kościele w Pariacoto.

Proces beatyfikacyjny franciszkanów, zgodnie z prawem kanonicznym, rozpoczął się pięć lat po tych wydarzeniach. 3 lutego 2015 r. Ojciec Święty Franciszek wyraził zgodę na beatyfikację polskich franciszkanów: o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka.

O. Zbigniew Strzałkowski i o. Michała Tomaszek zostali wyniesieni na ołtarze 5 grudnia 2015 r. w Chimbote w Peru. Mszy świętej przewodniczył przedstawiciel Ojca Świętego kard. Angelo Amato. W okolicznościowym kazaniu Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych powiedział: „Nasi męczennicy mówili językiem miłości. Pochodzili z dalekich krajów i mówili innymi językami. Przybywając do Peru, nauczyli się nowego języka, ale przede wszystkim mówili językiem miłości. Ich apostolstwo i akceptacja męczeństwa były lekcjami miłości. Miłość zwycięża nienawiść i znosi zemstę. Miłość jest prawdziwym świetlistym szlakiem, który przynosi życie, a nie śmierć; rodzi pokój, a nie wojnę; tworzy braterstwo, a nie podziały”.

Katechezy nawiązujące do budowniczego Bazyliki Królowej Męczenników w Bydgoszczy

7 godzin 12 minut temu
„Katechezy ‘Ducha nie gaście’ mają na celu ożywienie pamięci o niezwykłym człowieku, który całe życie przeżywał w duchu zdecydowanego pragnienia świętości” – powiedział ks. Piotr Wachowski. Diecezjalny duszpasterz akademicki nawiązał do postaci śp. ks. prałata Zygmunta Trybowskiego, pierwszego proboszcza i budowniczego Bazyliki Królowej Męczenników w Bydgoszczy.

Inicjatywa cyklicznych spotkań zrodziła się w Diecezjalnym Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego „Martyria”. Włączyły się w nią również wspólnoty działające przy bazylice, które są po części pokłosiem posługi zmarłego w 2002 roku kapłana.

– To bardzo ważny moment dla jego parafian, kiedy – budując się jego stylem życia – mogą samemu umacniać się w wyznawaniu wiary w niełatwych dla niej czasach – dodał ks. Piotr Wachowski, nawiązując zarazem do osoby Franciszka. – Ojciec Święty w swojej adhortacji o powołaniu do świętości w świecie współczesnym „Gaudete et exsultate” mówi: „Lubię dostrzegać świętość w cierpliwym ludzie Bożym: w rodzicach, którzy z wielką miłością pomagają dorastać swoim dzieciom, w mężczyznach i kobietach pracujących, by zarobić na chleb, w osobach chorych, w starszych zakonnicach, które nadal się uśmiechają”.

Comiesięczne katechezy mają jeszcze jeden szczególny wyraz. – Stają się lekcją historii dla młodzieży, prezentującą im wyraźny, lokalny autorytet – stwierdził duszpasterz akademicki ks. Piotr Wachowski.

Podczas pierwszego spotkania o historii domu rodzinnego w kaszubskim Luzinie oraz przeżywaniu dzieciństwa wuja opowiadali ks. prałat dr Marek Trybowski z Kartuz oraz Kazimierz Hinc. Następne odbędzie się 27 grudnia o godz. 18:00. Retransmisja będzie dostępna na kanale YouTube/Martyria.

koronawirus Śmierć biskupa na COVID-19 ożywiła dyskusję o bezpiecznym udzielaniu komunii

Ksiądz Zygmunt Trybowski urodził się 1 stycznia 1937 roku. Po zdaniu matury podjął pracę w Narodowym Banku Polskim w Wejherowie. W tym czasie zrodziła się w młodym urzędniku myśl o wstąpieniu do seminarium duchownego. W czerwcu 1963 roku w Pelplinie z rąk biskupa Kazimierza Kowalskiego przyjął święcenia kapłańskie. Pracował na parafiach w Goręcznie, Lutowie, Chełmży i w Siemoniu, gdzie na przestrzeni półtora roku w trudnym okresie komunizmu postawił nowy kościół.

Gdy budowa została ukończona, bp Marian Przykucki skierował księdza Trybowskiego do pracy w parafii św. Mikołaja w Fordonie. Jednocześnie udzielił mu nominacji na proboszcza nowej parafii – Matki Bożej Królowej Męczenników u wrót bydgoskiej Doliny Śmierci w Nowym Fordonie. W 1993 roku abp Henryk Muszyński, uwzględniając ogromny wkład ks. prałata w budowę nowej świątyni oraz wytworzenie głębokich więzów wspólnoty między kapłanami, mianował go dziekanem jednego z dekanatów bydgoskich. Tę funkcję pełnił do czerwca 2002 roku. Ksiądz Trybowski był również inicjatorem powstania „Golgoty XX wieku”. To dzięki jego przychylności powstało Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak”, ruszyła także budowa Domu Jubileuszowego.

Kapłan zmarł 25 grudnia 2002 roku. 30 i 31 grudnia 2002 roku, w otoczeniu najbliższej rodziny, biskupów, współbraci księży z różnych stron Polski i parafian odbyły się uroczystości pogrzebowe. Koncelebrowało je prawie trzystu księży, a wzięło w nich udział ponad pięć tysięcy wiernych. Ciało zmarłego spoczęło przy Bazylice Królowej Męczenników w Bydgoszczy.

Trwa budowa „Domu pod Tęczą” dla pielgrzymów

7 godzin 15 minut temu
Przy sanktuarium Matki Boskiej Ludźmierskiej trwa budowa nowego „Domu pod Tęczą” z nowoczesnym zapleczem dla pielgrzymów. Pomimo pandemii obiekt pchnie się w górę.

– „Dom pod Tęczą” będzie nowoczesnym zapleczem dla przybywających do nas pielgrzymów, których w czasie pandemii jest oczywiście bardzo mało. Goście na parterze domu znajdą restaurację, salę multimedialną, sklep z pamiątkami, zaplecze sanitarne. Wszystko pod jednym dachem i na jednej kondygnacji – mówi KAI ks. Jerzy Filek, kustosz sanktuarium Matki Boskiej Ludźmierskiej.

Łącznie nowy obiekt ma 925 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Zaś na II kondygnacji powstanie m.in. klasztor sióstr urszulanek szarych, które od wielu lat posługują w Ludźmierzu.

Ks. Filek podkreśla też, że nazwa nowego obiektu przy ludźmierskim sanktuarium nie jest wcale przypadkowa. – Przez 20 lat działała u nas jadłodajnia o nazwie “Tęcza”, która przypominała, że po zakończeniu pielgrzymki Jana Pawła II do naszego sanktuarium, 7 czerwca w 1997 r., na niebie pojawiła się przepiękna tęcza. Ponadto chcemy bronić prawdziwego znaczenia symbolu biblijnego, jakim jest tęcza, czyli znak przymierza Boga z człowiekiem – dodaje ks. Filek.

Budowa nowego domu przy ludźmierskim sanktuarium została zaplanowana na kilka lat. W pierwszej kolejności będzie otworzona część parterowa, przeznaczona w całości dla pielgrzymów. Obecnie obiekt jest w stanie surowym otwartym.

– Będziemy chcieli w miesiącach zimowych dokończyć prace, które pozwolą na przykrycie dachu blachą, nawiązującą do bazyliki mniejszej – wyjaśnia ks. Jerzy Filek.

koronawirus Śmierć biskupa na COVID-19 ożywiła dyskusję o bezpiecznym udzielaniu komunii

Przed przystąpieniem do realizacji nowego budynku, plac pod jego budowę został poświęcony, a inwestycja jest dedykowana św. Janowi Pawłowi II, w setną rocznicę urodzin największego ludźmierskiego pielgrzyma.

Pomimo pandemii ludźmierscy duszpasterze starają się normalnie pracować. – Udało się zorganizować uroczystości odpustowe na 15 sierpnia, we wrześniu Dożynki Podhalańskie, pielgrzymowali do Ludźmierza także bacowie i juhasi na zakończenie sezonu pasterskiego. W grudniu przyjadą do nas miłośnicy koni, ale z racji pandemii bez swoich wierzchowców. 16 grudnia rozświetlimy szopkę na ołtarzu polowym i przygotujemy miejsce dla Małego Jezusa, a mali górale zawieszą ozdoby świąteczne – mówi ludźmierski kustosz. Kapłan ma nadzieję, że mimo reżimu sanitarnego uda się zorganizować krótszą drogą Orszak Trzech Króli.

Historia sanktuarium w Ludźmierzu sięga aż 1234 r. kiedy bp krakowski Wisław zezwolił na wzniesienie świątyni. W XIX wieku w miejsce drewnianego kościoła powstał nowy, murowany, neogotycki kościół istniejący do dziś. Przeniesiono do niego rokokowy ołtarz wielki, z łaskami słynącą od wieków figurą Matki Boskiej Ludźmierskiej. Przy figurze Matki Boskiej, zaczęło skupiać się religijne życie Podhala. Do Ludźmierza przybywali też pielgrzymi z całej Polski, a także ze Słowacji, Węgier i innych krajów i nie tylko europejskich.

W 1997 r. do Ludźmierza pielgrzymował Jan Paweł II, który wielokrotnie bywał tu jako biskup krakowski.

Galeria zdjęć (8 zdjęć)

Rada Kardynałów obradowała nt. życia Kościoła i konstytucji o Kurii Rzymskiej

11 godzin 19 minut temu
We wtorek o godzinie 16:00 odbyło się zaplanowane spotkanie Rady Kardynałów. Ze względu na sytuację sanitarną, spotkanie odbyło się online – poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Przypomniano, że nowym członkiem tego gremium został 15 października b.r. metropolita stolicy Demokratycznej Republiki Konga – Kinszasy, kard. Fridolin Ambongo Besungu, OFM Cap. W spotkaniu uczestniczył również Ojciec Święty, łącząc się z Domu Świętej Marty.

Po krótkim powitaniu ze strony papieża Franciszka, został przedstawiony nowy członek Rady, kard. Ambongo Besungu. Gremium zapoznało się z opiniami na temat życia Kościoła na różnych kontynentach, zwłaszcza w obecnej sytuacji sanitarnej.

Sekretarz Rady, bp Marco Mellino podsumował kroki podjęte w trakcie opracowywania nowej Konstytucji Apostolskiej o Kurii Rzymskiej. Analizowano też uwagi, poprawki i propozycje otrzymane w minionych miesiącach z poszczególnych dykasterii, o których mowa w przygotowywanym dokumencie. Następne spotkanie zaplanowano na luty – stwierdza komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

Do zadań ustanowionej 13 kwietnia 2013 roku Rady Kardynałów, obok wypracowania projektu nowej konstytucji apostolskiej o Kurii Rzymskiej, należy także pomoc papieżowi w zarządzaniu Kościołem.

liturgia Papież o obrządku zairskim: przykład dla innych kultur

Należy do niej obecnie 7 purpuratów: Pietro Parolin (Włochy-Watykan), Óscar Andres Rodríguez Maradiaga (koordynator, Honduras), Fridolin Ambongo Besungu, (Demokratyczna Republika Konga), Reinhard Marx, (Niemcy), Seán Patrick O’Malley (USA), Giuseppe Bertello, (Włochy-Watykan) i Oswald Gracias (Indie). Sekretarzem, nie będącym jednak członkiem Rady jest od 15 października b.r. bp Marco Mellino (Włochy).

Abp Gallagher: Europa potrzebuje wspólnego mechanizmu redystrybucji migrantów

12 godzin 19 minut temu
Arcybiskup Paul Gallagher uważa, że Europa potrzebuje wspólnego mechanizmu redystrybucji migrantów. W rozmowie z hiszpańskim pismem „Palabra” hierarcha pełniący od 2014 r. funkcję sekretarza ds. relacji z państwami w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej wskazał na nasilający się kryzys migracyjny.

Zaznaczył, że obecnie konieczne jest opracowanie wspólnych zasad przez Unię Europejską i jej kraje członkowskie dotyczących rozdziału docierających do Europy uchodźców oraz wypracowanie porozumienia w kwestii wspólnego mechanizmu przejmowania przez poszczególne kraje migrantów m.in. na pełnym morzu, a także ich ewentualne odesłanie do krajów pochodzenia.

Brytyjski hierarcha wskazał, że w ostatnich latach Europa zbyt mocno skoncentrowała się na kwestiach gospodarczych. Wskazał, że potrzebny jest większy nacisk na osobę ludzką i odrodzenie znaczenia Europy jako „wspólnoty”.

liturgia Papież o obrządku zairskim: przykład dla innych kultur

Abp Gallagher wskazał, że w trudnym okresie pandemii i ograniczeń epidemicznych, widocznych m.in. w sprawowaniu kultu religijnego, jednym z pozytywnych zjawisk jest współpraca większości wspólnot chrześcijańskich z lokalnymi władzami w walce z COVID-19. Stwierdził, że jest ona raczej dowodem na dojrzałość sumienia wiernych i autentycznego znaczenia Kościoła w społeczeństwie, niż przejawem jego słabości.

Strony