Katolicka Agencja Informacyjna

Subskrybuj Kanał Katolicka Agencja Informacyjna
Portal Katolickiej Agencji Informacyjnej
Zaktualizowano: 2 godziny 12 minut temu

Przyznano Nagrodę im. bp. Romana Andrzejewskiego

2 godziny 27 minut temu
Podczas odbywającej się na sali plenarnej Konferencji Episkopatu Polski uroczystej gali, przyznana została nagroda im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego. W tym roku laureatem prestiżowego wyróżnienia jest Związek Rolników Indywidualnych, w 40-lecie jego istnienia.

Uroczystość poprowadził Sławomir Siwek, przewodniczący Rady Fundacji „Solidarna Wieś”.

Zebranych gości przywitał gospodarz miejsca, a jednocześnie honorowy przewodniczący Kapituły Nagrody, bp Artur Miziński.

Wśród gości byli m. in. przedstawiciele Prezydenta RP, Sejmu, Senatu, władz samorządowych, Solidarności, laureaci poprzednich nagród oraz przedstawiciele mediów.

Odczytano listy od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, marszałek Sejmu Elżbiety Witek, premiera Mateusza Morawieckiego, głos zabrał także wicemarszałek Senatu Marek Pęk. Odczytano również list od bp. Leszka Leszkowicza, delegata KEP ds. Duszpasterstwa Rolników.

Laudację wygłosił dr Mateusz Szpytma, wiceprezes IPN. Omówił w niej historię rolniczej Solidarności, podkreślając sukcesy, ale także trudne i dramatyczne relacje z władzami PRL. Wskazywał, że działania NSZZ Solidarności Rolników Indywidualnych zawsze były pracą dla Polski, za którą dziękował i wyraził przekonanie, że ta praca dla ojczyzny będzie dalej trwała.

Ks. prałat Ireneusz Juszczyński zaprezentował uzasadnienie przyznanej nagrody, czytając uchwałę Kapituły. Przypomniano w niej rolę Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego, bowiem bez jego zdecydowanego wsparcia i twardych nacisków na władze – w połączeniu z odwagą tysięcy chłopów polskich – powstanie NSZZ RI „Solidarność” byłoby niemożliwe. Prymas zawsze bronił rolników i rolniczego prawa do ziemi. Krytykował też postępujący brak miłości do ojczystych zagonów, czego przejawem była ucieczka wiejskiej młodzieży do miast w celu znalezienia łatwiejszego życia.

„Jednocześnie Kapituła chyli głowę przed często zapomnianymi bohaterami tamtych lat. Wielu rolników traciło życie i zdrowie w walce o wolność zrzeszania się. Uznanie należy się również kapłanom z parafii wiejskich i małomiasteczkowych, którzy wspierali niezależny ruch ludowy, a w stanie wojennym i latach 80. ubiegłego wieku umożliwiali działanie podziemnej organizacji” – czytamy w uchwale.

Po strajkach sierpniowych w 1980 r. rolnicy musieli podjąć nieugiętą walkę z władzami komunistycznymi o zalegalizowanie swojej niezależnej organizacji. Walka trwała 9 miesięcy. Rejestracja rolniczej „Solidarności” nastąpiła 12 maja 1981 r.

Kapituła doceniła też program Związku, który za priorytet uznaje obronę polskiej ziemi, prawo do prywatnej własności, troskę o trwałość rodzinnych gospodarstw rolnych, obronę tradycji i chrześcijańskiego systemu wartości. „Solidarność” Rolników Indywidualnych zawsze uważała, że prawo do efektywnego gospodarowania na własnej ziemi to racja stanu państwa polskiego i warunek jego niepodległości.

Kapituła wysoko oceniła, że w swej 40-letniej historii NSZZ RI „Solidarność”, walcząc o prawa rolników, był i jest związkiem, który nie boi się zmian i czynnie uczestniczy w przemianach w Polsce i Europie. Członkowie Związku są świadomi odpowiedzialności za oddaną im do zagospodarowania ziemię, za siłę rodziny i kraju.

Dzień Papieski Ks. Kowalczyk: słowa „Nie lękajcie się” chcemy odczytać w aktualnym kontekście

Nagrodę wręczoną przez bp. Mizińskiego przyjęła Teresa Hałas, przewodnicząca Związku Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Nie kryjąc wzruszenia wskazywała na wagę tego wydarzenia dla całego środowiska. Odniosła się również do postaci prymasa Wyszyńskiego, wyrażając przekonanie, że bez niego nie byłoby Związku.

Prestiżowa Nagroda im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego, przyznana została przez Fundację „Solidarna Wieś” po raz siedemnasty. Dotychczas laureatami były osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla spraw rolnictwa, kultury oraz rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego wsi i małych ojczyzn: prof. Andrzej Stelmachowski, prof. Maria Radomska, kard. Józef Glemp, ks. prał. Bogusław Bijak, bp Alojzy Orszulik, dr Maria Stolzman, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Roman Kluska, Josef Rottenaicher, abp Józef Michalik, prof. Alojzy Szymański, o. dr Stanisław Jaromi, ks. Kazimierz Kaczor, prof. Jacek Hilszczański, zespół pieśni i tańca „Mazowsze”, abp Henryk Hoser.

Nagroda składa się z dyplomu, statuetki autorstwa Pawła Szcześniaka i symboliczna kwota pieniężna.

Bp Roman Andrzejewski żył w latach 1938-2003. Urodził się w Morzyczynie na Kujawach, w rodzinie rolników.Święcenia kapłańskie otrzymał w 1961 r. Był absolwentem KUL, doktorat z filologii klasycznej otrzymał na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładał na KUL, WSD we Włocławku. W czasie studiów specjalistycznych w Rzymie pracował w polskiej sekcji Radia Watykańskiego. W 1981 otrzymał nominację na biskupa pomocniczego włocławskiego. Był pierwszym biskupem stanu wojennego. W latach 1988-1996 przewodniczył Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników, a następnie, do 2001 był Krajowym Duszpasterzem Rolników.
Zainicjował powstawanie katolickich uniwersytetów ludowych. Powołał Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, inicjował powstanie i patronował istnieniu rolniczej prasy. Stawał na czele zespołów dobrych usług w czasie konfliktów i negocjacji rolników z rządem. Był współfundatorem Fundacji „Solidarna Wieś”. Jego dewiza biskupia to: „Ludzkie ku Boskiemu”, a ulubiona sentencja: „Uszanuj pracę drugiego…”. Często odwiedzał Polaków w dawnych republikach sowieckich, bywało, że odprawiał msze św. w prywatnych domach i ruinach zniszczonych polskich kościołów. Syn rolników – uwielbiał pracę w ogrodzie i na polu u rodziny. Zmarł przedwcześnie 7 lipca 2003 r. Zgodnie z jego wolą został pochowany na terenie sanktuarium w Licheniu.

The post Przyznano Nagrodę im. bp. Romana Andrzejewskiego first appeared on eKAI.

Wkrótce spotkanie dotyczące diakonatu stałego w Polsce

3 godziny 28 minut temu
We wtorek 22 czerwca w Gnieźnie odbędzie się spotkanie duchownych odpowiedzialnych w diecezjach za formację początkową i stałą diakonów. Sesji przewodniczyć będzie abp Wojciech Polak, przewodniczący Komisji Duchowieństwa KEP.

Spotkanie organizowane jest po raz pierwszy i będzie miało charakter roboczy. Udział zgłosiło około dwudziestu uczestników – przedstawicieli diecezji, w których diakonat stały już funkcjonuje lub jego wprowadzenie jest planowane.

„Planujemy zająć się bieżącymi sprawami związanymi z formacją stałą diakonów. Zamierzamy również przyjrzeć się uwarunkowaniom tej formacji, potrzebom i ewentualnym uwagom, niewykluczone bowiem, że zasady formacji diakonów stałych w Polsce z 2015 roku będą wymagały aktualizacji. Jeśli zajdzie taka potrzeba, aktualizacja zostanie dokonana i przekazana do akceptacji do Kongregacji ds. Duchowieństwa” – informuje ks. Tomasz Trzaskawka, konsultor Komisji Duchowieństwa KEP.

Gnieźnieńskie spotkanie organizuje Komisja Duchowieństwa KEP. Kilkugodzinna sesja odbędzie się w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka, który na ostatnim zebraniu plenarnym KEP powołany został na drugą 5-letnią kadencję przewodniczącego powyższej komisji.

Diakoni stali obecni są w życiu Kościoła w Polsce od 13 lat. Żyją w świecie, mają najczęściej rodziny, wykonują swój zawód, ale pomagają w pracy duszpasterskiej. Mogą udzielać sakramentu chrztu, rozdzielać Komunię świętą, błogosławić związkom małżeńskim, głosić kazania podczas Mszy, przewodniczyć obrzędom żałobnym i pogrzebowym; prowadzić nabożeństwa, nie mogą natomiast sprawować Eucharystii oraz spowiadać. Bardzo często posługują we wspólnotach i ruchach religijnych jako moderatorzy, prowadzą kursy przedmałżeńskie.

Diakonem stałym może być mężczyzna żonaty lub kawaler. W przypadku tego ostatniego zostaje on już do końca życia celibatariuszem zgodnie z zasadą, że nie ma ślubu kościelnego po święceniach.

The post Wkrótce spotkanie dotyczące diakonatu stałego w Polsce first appeared on eKAI.

Irak – spór wokół książki „obrażającej chrześcijaństwo”

4 godziny 28 minut temu
W Ibrilu, stolicy regionu kurdyjskiego w Iraku, ukazała się książka na temat Nowego Testamentu, która wywołała krytykę ze strony chrześcijan. „Należy ubolewać, że od czasu do czasu ktoś, komu brakuje metodyki naukowej, publikuje artykuł, książkę lub oświadczenie, w sposób jednoznaczny obrażające religię chrześcijańską i jej symbole”, napisał cytowany przez niemiecką agencją katolicką KNA patriarcha chaldejski, kard. Louis Sako, w opublikowanej 17 czerwca reakcji na książkę.

Jej autor, Riber Mohammed Khalil, nie jest ani ekspertem w dziedzinie teologii, ani nie dysponuje głęboką znajomością nauk biblijnych, napisał patriarcha Sako, posiadający dwa doktoraty: z zakresu teologii Ojców Kościoła oraz historii starożytnego Iraku, jest także magistrem prawa islamskiego. Zdaniem patriarchy, odnosi się wrażenie, że swoim dziełem autor miał na celu obrazę religii chrześcijańskiej.

Zwierzchnik katolików obrządku chaldejskiego zaapelował do ministerstwa spraw religijnych i islamskich o przeszkodzenie publikacji tego rodzaju „bezsensownych” publikacji, które szkodzą społecznej spójności Iraku. Podkreślił, że każdy mieszkaniec kraju wie, „jakie ma znaczenie rozwijanie pokojowego współżycia i poszanowanie sfery prywatnej każdej religii”.

Kard. Sako wyjaśniał, że Ewangelie, do których odnosi się Khalil, istniały już 600 lat przed pojawieniem się islamu i przez chrześcijan są uważane za świętą księgę boskiego pochodzenia. Koran również kilkakrotnie wspomina o Ewangeliach i traktuje je razem z Torą i Psalmami jako świętą księgę. Ponadto, konieczne jest „rozróżnienie między świętym tekstem, który ma boski immunitet, a interpretacją, która jest względnym ludzkim osądem i ulega błędom”, stwierdził kard. Sako.

Dzień Papieski Ks. Kowalczyk: słowa „Nie lękajcie się” chcemy odczytać w aktualnym kontekście

Iracki portal chrześcijański Ankawa również skrytykował książkę jako ciężką obrazę chrześcijaństwa. Autor zakwestionował Ewangelie i próbował pozbawić je treści, spostponowano także krzyż, co już robiono kilka lat temu, czytamy na portalu, który zaapelował do przedstawicieli Kościoła o sprawdzanie bibliotek pod kątem kontrowersyjnych tytułów, które zagrażają pokojowemu współistnieniu w regionie.

The post Irak – spór wokół książki „obrażającej chrześcijaństwo” first appeared on eKAI.

Co skrywa archiwum Piusa XII? Są wstępne wyniki badań

5 godzin 28 minut temu
Wstępne wyniki badań nad pontyfikatem papieża Piusa XII (1939-1958) zostały zaprezentowane przez historyków w środę wieczorem w Rzymie. – W rok po otwarciu archiwów watykańskich dotyczących pontyfikatu papieża Pacellego można już powiedzieć, że ani stereotyp „papieża Niemców”, ani „papieża Żydów” nie jest prawdziwy, powiedziała historyk Nina Valbousquet z Ecole Francaise w Rzymie. Jej zdaniem, aby ocenić pontyfikat, badania muszą wykraczać poza osobę papieża i brać pod uwagę cały „aparat Watykanu”.

„Dzięki otwarciu archiwów na początku marca 2020 roku, jest to teraz całkiem możliwe”, powiedziała Valbousquet. Na przykład, ówczesny nuncjusz w okupowanej Francji z dużym zadowoleniem przyjął żydowskie ustawy uchwalone przez Niemców. „To, zdaniem nuncjusza Valeri, odepchnęłoby szkodliwy wpływ tego ludu”, pisał ówczesny watykański dyplomata do Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej.

Z drugiej strony, zwykli zakonnicy i również biskup Pierre-Marie Theas z Montauban krytykowali długie milczenie przedstawicieli Kościoła w sprawie deportacji Żydów. Katolicki filozof Jacques Maritain napisał w 1945 r. do Sekretariatu Stanu, że po zakończeniu wojny papież teraz może swobodnie mówić o okropnościach czasu wojny. W listownej odpowiedzi z 19 lipca 1945 r. stwierdzono, że Pius XII wystarczająco często wskazywał na niesprawiedliwość ludzi prześladowanych ze względu na rasę lub wiarę. „Kwestia milczenia musi być rozpatrywana w kontekście epoki”, powiedziała Valbousquet.

Zdaniem Simona Unger-Alvi z Niemieckiego Instytutu Historycznego w Rzymie, na zróżnicowaną odpowiedź na to „tak istotne pytanie” potrzeba jeszcze czasu. „To, że papież dowiadywał się o tym z listów, a także od Żydów w Rzymie, którzy znaleźli schronienie w kościołach i klasztorach, jest już jasne” – powiedział. Podczas dyskusji zorganizowanej przez ambasady Niemiec i Francji przy Watykanie Valbousquet, Unger-Alvi i włoska historyk Lucia Ceci przedstawili wyniki obrad kongresu na ten temat.

Dzień Papieski Ks. Kowalczyk: słowa „Nie lękajcie się” chcemy odczytać w aktualnym kontekście

Unger-Alvi wskazał na rolę pontyfikatu Piusa XII w procesie zjednoczenia powojennej Europy. Podczas gdy np. Francja opowiadała się za neutralnymi, rozbrojonymi Niemcami, Stolica Apostolska, w ślad za Konradem Adenauerem, wyraźnie opowiadała się za połączeniem Republiki Federalnej Niemiec z Zachodem. „Na przykład sojusz CDU i Watykanu był podstawą porządku demokratycznego i społecznej gospodarki rynkowej” – powiedział niemiecki historyk.

Z kolei Ceci spodziewa się dalszych impulsów badawczych także ze strony historyków z innych kontynentów oraz zmiany pokoleniowej badaczy. Zwróciła uwagę, że należałoby się też zająć w szczególności rolą Kościoła pod rządami Piusa XII w procesie dekolonizacji. Jednocześnie przestrzegła przed dalszą „sensacyjnością” wokół jego osoby. „Utrudnia to bardziej zróżnicowane rozważania i przesłania inne ważne aspekty pontyfikatu Eugenio Pacellego” – powiedziała włoska historyk.

The post Co skrywa archiwum Piusa XII? Są wstępne wyniki badań first appeared on eKAI.

Papież apeluje o reformę życia gospodarczego

8 godzin 7 minut temu
Papież Franciszek zaapelował o głęboką reformę życia gospodarczego, które nie będzie się kierować jedynie filozofią zysku i zgadzać na to, by całe grupy społeczne były wykluczone z dobra wspólnego. Przemawiając do uczestników 109. Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, która odbyło się w Genewie, przypomniał, że koronawirus sprawił, iż w czasie pandemii pracę straciła bezprecedensowa liczba ludzi na całym świecie.

Nawiązując do tematu konferencji, która poświęcona jest sytuacji migrantów i pracowników wykluczonych z krajowych programów opieki zdrowotnej, Franciszek wskazał, że świat znalazł się w kluczowym momencie, gdy chodzi o życie społeczne i gospodarcze, co stawia przed nim ważne wyzwania co do przyszłości. Podkreślił, że optyki przyszłych działań gospodarczych nie może wyznaczać jedynie zysk.

„Gdy z pośpiechem chcemy powrócić do większej aktywności gospodarczej, po ustaniu zagrożenia Covid-19, unikajmy usilnego koncentrowania się na zysku, izolacji i nacjonalizmie, ślepego konsumpcjonizmu i zaprzeczania wyraźnym znakom, które sygnalizują dyskryminację naszych braci i sióstr «nadających się do wyeliminowania» w naszym społeczeństwie. Wręcz przeciwnie, szukajmy rozwiązań, które pomogą nam zbudować nową przyszłość pracy opartą na godnych i godziwych warunkach pracy, wynikających z negocjacji zbiorowych i promującą dobro wspólne. Jest to fundament, który uczyni z pracy zasadniczy element naszej troski o społeczeństwo i stworzenie. W tym sensie praca jest prawdziwie i zasadniczo ludzka. O to właśnie chodzi, żeby była ludzka“ – mówił Franciszek.

Papież podkreślił, że pandemia z mocą uwidoczniła dramat pracowników znajdujących się na marginesie społeczeństwa: osób niewykfalifikowanych, pracujących na dniówkę, migrantów i uchodźców, którzy, jak podkreślił Franciszek, podejmują się najbardziej niebezpiecznych, brudnych i poniżających zajęć, nie mając nie tylko godnej zapłaty, ale przede wszystkim opieki medycznej i żadnego wsparcia socjalnego, choćby przedszkola dla dzieci.

„To jeden z wielu przykładów filozofii wyrzucania na śmietnik, którą przyzwyczailiśmy się narzucać naszym społeczeństwom” – podkreślił Ojciec Święty. Wskazał, że trzeba takich reform i działań gospodarczych, które nie będą zapominały o tych, którzy także w wyniku pandemii zostali daleko w tyle. „Jeśli tak się nie stanie, damy się zwyciężyć gorszemu wirusowi niż Covid-19 – wirusowi egoistycznej obojętności” – wskazał Papież.

Dzień Papieski Ks. Kowalczyk: słowa „Nie lękajcie się” chcemy odczytać w aktualnym kontekście

„Jedną z cech prawdziwego dialogu jest to, że osoby prowadzące dialog znajdują się na tym samym poziomie praw i obowiązków. A nie, że ten, kto ma mniej lub więcej praw, prowadzi dialog z tym, kto ich nie ma. Ten sam poziom praw i obowiązków gwarantuje zatem poważny dialog. Społeczeństwo nie może rozwijać się odrzucając kogokolwiek. Ten wirus rozprzestrzenia się w myśleniu, że życie jest lepsze, jeśli jest lepsze dla mnie i że wszystko będzie dobrze, jeśli będzie dobrze dla mnie, a więc zaczyna się i kończy wybieraniem jednych ludzi zamiast drugich, odrzucaniem biednych, tych, którzy pozostali w tyle, złożeni w ofierze na tak zwanym «ołtarzu postępu». Jest to prawdziwa dynamika elitarystyczna, polegająca na tworzeniu nowych elit za cenę odrzucenia wielu ludzi i narodów“ – mówił Franciszek.

Papież przypomniał, że pandemia pokazała nam wszystkim, iż cierpienie nie ma granic. Wskazał, że nadszedł najwyższy czas, by wyeliminować nierówności i uleczyć niesprawiedliwości, które zagrażają zdrowiu całej rodziny ludzkiej. Zapewnił, że Kościół dalej jest gotów współpracować z rządami poszczególnych krajów na rzecz promocji dobra wspólnego. „Odpowiedzialność, która na was spoczywa jest ogromna, jeszcze większe jest jednak dobro, które możecie uczynić” – mówił Franciszek do uczestników Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, wzywając ich do wypracowania bardziej sprawiedliwego i ludzkiego modelu gospodarczego.

The post Papież apeluje o reformę życia gospodarczego first appeared on eKAI.

Kielce: w akcji „Pola Nadziei” zebrano 103 tys. zł

8 godzin 15 minut temu
Mszą św. w bazylice kieleckiej sprawowaną przez bp. Jana Piotrowskiego i uroczystą galą w Domu Środowisk Twórczych zakończyła 11. edycja Pól Nadziei, kampanii organizowanej przez kielecką Caritas na rzecz upowszechniania idei hospicyjnej. Pomimo ograniczeń pandemicznych zebrano ponad 103 tys. zł.

Działalność hospicjum można wspierać nadal – wystarczy wejść na stronę kieleckiej Caritas, odnaleźć zakładkę „Wirtualna puszka” i poprzez Internet wpłacić na konto organizacji dowolny datek.

Ks. Stanisław Słowik, dyrektor Caritas kieleckiej przypomniał w bazylice cele Pól Nadziei.

– Kampania służy budzeniu wrażliwości i wprowadzeniu szerokiego oparcia różnorakiej pomocy na rzecz hospicjów i osób przewlekle terminalnie chorych, którzy w hospicjach stacjonarnych i domowych uzyskują wieloraką pomoc – mówił. – Jesienią zwyczajowo sadzimy żonkile, rozpoczynając kolejną edycję kampanii Pól Nadziei, a wiosną, kiedy żonkile zakwitają, wyruszamy z nimi na ulice, do różnych środowisk, aby rozdając ten symbol nadziei zachęcać do współpracy i wsparcia dzieła hospicyjnego – wyjaśnił.

Eucharystii przewodniczył bp Jan Piotrowski, który wskazał w niej m.in. na służebną postawę św. br. Alberta, patrona dzisiejszego dnia.

– On zrozumiał, że świat ubogich to nie tylko potrzeby materialne, ale również duchowe, a słowa Pana Jezusa w każdy dzień rozgrzewały jego dobre serce. Bóg rzucił go na kolana przed człowiekiem, żeby dawał siebie ze wszystkich sił. Był to wyraz jego wiary i miłości – mówił biskup kielecki.

Przestrzegał przed dobroczynnością i miłosierdziem na pokaz, mówiąc: – Niektórym ubodzy są potrzebni, bo można zaistnieć. Przypomniał zarazem, że sposób postępowania wobec nich wskazał Jezus – „Boski Jałmużnik”, który sam był jednym z ubogich.

– Dziś wieńczymy 11. edycję Pól Nadziei na rzecz Hospicjum im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach, która rozpoczęła się na Eucharystii w tej jubileuszowej katedrze 8 października 2020 roku – przypomniał. – Tegoroczna edycja wpisała się w uciążliwy dla nas wszystkich czas pandemii, a więc ograniczeń sanitarnych i wielu niepewności. Wiemy jednak, że jak mówił św. Paweł Apostoł „To Bóg daje wzrost” – podkreślał, gratulując uczestnikom, wolontariuszom i opiekunom. Nazwał ich „prawdziwymi polami nadziei”. – Jesteście żywym dowodem na to, że Bóg jest miłością. Miejcie pewność, że to nie sukcesy czynią człowieka wielkim, ale tylko miłość, czego przykładem jest patron dnia dzisiejszego św. Brat Albert – zaznaczył bp Piotrowski.

Następnie uroczystość przeniosła się pod scenę letnią Domu Środowisk Twórczych, gdzie wręczono nagrody w konkursach oraz statuetki Anioła z Żonkilem.

Podczas gali nagrodzono uczniów, autorów prac plastycznych i literackich nadesłanych na konkurs, który ogłosiła kielecka Caritas. Wyróżniono także osoby, które w sposób szczególny wsparły tegoroczną kampanię. Wśród nich była m.in. Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, która z rąk bp. Piotrowskiego otrzymała statuetkę Anioł Dobroci.

– Od kilku lat wspieram tę akcję (…). Cieszę się, że ta kampania jest i uświadamia nam wszystkich o tym, że są osoby dla których właśnie kontakt z inną osobą jest wartością bezcenną – mówiła wicemarszałek.

The post Kielce: w akcji „Pola Nadziei” zebrano 103 tys. zł first appeared on eKAI.

Światowi wirtuozi wystąpią na festiwalu XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej

czw., 06/17/2021 - 23:58
Artyści z całego świata wystąpią na 12 koncertach w ramach festiwalu muzycznego – Organy Archikatedry 2021. W wydarzeniu można wziąć udział od 4 lipca do 19 września w bazylice archikatedralnej w Warszawie. – Na całym świecie w ramach muzyki organowej dzieje się wiele niesamowitych rzeczy i te dokonania chcemy pokazać właśnie w Warszawie – podkreśla Przemysław Kapituła, polski organista, impresario muzyczny, organizator festiwalu.

Na festiwalu zostanie wręczona nagroda Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisława Gądeckiego – Srebrna Piszczałka, przyznawana od 21 lat. Nagroda zostanie przyznana 12 września 2021 r., a wręczy ją abp Gądecki. Naczelną ideą przyznawania tej nagrody jest wyróżnienie osób, które mają szczególny wkład dla muzyki sakralnej. To są osoby o bardzo różnym profilu artystycznym i najczęściej nieznane szerszemu gronu osób. Srebrna piszczałka przyznawana jest za szczególne dokonania w dziedzinie muzyki sakralnej.

Za laureatami nagrody stoją konkretne dokonania na rzecz muzyki sakralnej. – Były to również to znane postaci, np. śp. ks. prof. Stefan Stuligrosz, wspaniały człowiek i muzyk, ale są w tej grupie również osoby niebędące muzykami, muzykolodzy piszący książki, kompozytorzy, dyrygenci, budowniczowie organów, propagatorzy tej sztuki. Działalność na rzecz muzyki sakralnej może być wielowarstwowa – zaznacza Przemysław Kapituła.

Podczas festiwalu można zobaczyć, jak wybitni organiści z wielu krajów świata grają na z warszawskich organach.

– W tym roku na Festiwalu Organy Archikatedry po raz pierwszy wystąpi rektor Akademii Muzycznej w Katowicach – prof. Władysław Szymański. Publiczność mogą zaskoczyć ballady Chopina w wykonaniu japońskiego wirtuoza Yuzuru Hiranaki czy transkrypcje Bacha zagrane przez niemieckiego organistę Arno Hartmana. Program festiwalu w tym roku jest niezwykle bogaty – mówi Michał Guzek, rzecznik festiwalu.

Wydarzenie odbędzie się od 4 lipca do 19 września 2021 w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie w każdą niedzielę o 16:00.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja „Festiwal Muzyki Sakralnej”, której celem jest organizowanie, popularyzowanie i wspieranie działalności kulturalnej w Polsce. Fundacja organizuje corocznie 280 koncertów, w których każdego roku bierze udział ok. 25 tysięcy słuchaczy.

The post Światowi wirtuozi wystąpią na festiwalu XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej first appeared on eKAI.

Diamentowy jubileusz kapłaństwa bp. Frankowskiego

czw., 06/17/2021 - 23:58
Jubileusz 60-lecia posługi kapłańskiej świętował biskup pomocniczy senior Edward Frankowski podczas uroczystej Mszy św. sprawowanej 17 czerwca w bazylice katedralnej w Sandomierzu, którą wraz z bp. Krzysztofem Nitkiewiczem koncelebrowali liczni kapłani.

W uroczystości uczestniczyli m.in. przedstawiciele: „Solidarności”, władz samorządowych, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, siostry zakonne oraz wierni.

Bp Krzysztof Nitkiewicz zwrócił uwagę na to, że kiedy po nominacji biskupiej ksiądz Edward Frankowski umieścił w swoim herbie zwycięski krzyż Chrystusa oraz słowa „Christus vincit”, stanowiły one nie tylko program na przyszłość ale również swojego rodzaju podsumowanie dotychczasowej kapłańskiej posługi od Hyżnego, przez Jasło i Stalową Wolę.

– Nasz dostojny Jubilat głosił niestrudzenie Ewangelię, bronił wiary i wartości chrześcijańskich, stał na straży ludzkiego życia i godności każdego człowieka, rozwijał działalność edukacyjną i charytatywną, wspierał inicjatywy niepodległościowe i społeczne w okresie komunizmu, czym zasłużył sobie na miano biskupa „Solidarności”. (…) My wszyscy jesteśmy świadkami tego, że ksiądz biskup nie zatrzymuje się ani na chwilę, pomimo płynących lat oraz nowych czasów, w których dużo młodsi czują się nieraz zagubieni – mówił hierarcha.

Zdaniem ordynariusza, w związku z dzisiejszą rocznicą, a jednocześnie z powodu tego, co widać i słychać wokół, rodzi się pytanie: kim jest właściwie kapłan? Jego wizerunek – kiedyś wielobarwny – stał się z czasem czarno-biały, a teraz z każdym dniem ciemnieje, robi się wręcz ponury.

– Można patrzeć na księży wyłącznie przez pryzmat popełnianych grzechów, niezdrowych ambicji czy braków, jak chcieliby samozwańczy reformatorzy Kościoła, przeobrażeni z katolików w antykatolików, ze sług ołtarza w celebrytów. (…) Nie da się ukryć, że świadomość tej potężnej mocy kładzie się nieraz cieniem klerykalizmu, ale nie w przypadku biskupa Edwarda. On dobrze wie, że powołanie kapłańskie jesteśmy w stanie wytłumaczyć jedynie Bożą miłością za którą trzeba nieustannie dziękować, odpowiadając na nią pokorną i radosną służbą – podkreślał kaznodzieja.

Na zakończenie bp Krzysztof Nitkiewicz zaapelował, by wierni podążali dalej za Panem Jezusem do Jerozolimy, aby razem z Nim złożyć siebie w ofierze.

– Idźmy razem, ramię w ramię z całym Ludem Bożym Biskupie Edwardzie. „Chrystus jest pośród nas – I jest i będzie”. Za to wspaniałe świadectwo biskupie Edwardzie, za Twoje modlitwy i wszystko, co czynisz pragnę teraz podziękować w imieniu całej naszej diecezji – podsumował ordynariusz.

Dzień Papieski Ks. Kowalczyk: słowa „Nie lękajcie się” chcemy odczytać w aktualnym kontekście

Życzenia dostojnemu Jubilatowi w imieniu kapłanów diecezji sandomierskiej złożył ks. Rafał Kułaga, rektor WSD oraz wikariusz biskupi ds. duchowieństwa. Życzenia złożyły także siostry zakonne s. Klara Radczak i s. Ewa Janek oraz przedstawiciel Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. Stanisław Zięba.

Bp Edward Frankowski podziękował wszystkim za obecność i otrzymane życzenia. Zaznaczył, że 60. rocznica kapłaństwa jest dla niego okazją do złożenia hołdu Jezusowi Chrystusowi Najwyższemu Kapłanowi i wyśpiewaniem razem z Maryją radosnego Magnificat.

Nawiązując do swojej działalność w okresie komunizmu, Jubilat powiedział, że również w dzisiejszych czasach trzeba pamiętać o solidarności chrześcijańskiej, w której centrum znajduje się człowiek. Apelował, aby rodziny starały się wychowywać patriotów potrafiących kochać Boga i Ojczyznę. Jednocześnie podkreślał konieczność obrony rodziny, życia nienarodzonych i suwerenności Polski.

Bp Edward Frankowski urodził się w Kępie Rzeczyckiej w 1937 r. Po odbytych studiach w seminarium duchownym w Przemyślu święcenia kapłańskie przyjął 18 czerwca 1961 r. Jako duszpasterz pracował w Hyżnem koło Rzeszowa, Jaśle a od 1967 roku w Stalowej Woli. Był kapelanem „Solidarności” w latach 1980–1992 w Stalowej Woli. Sakrę biskupią otrzymał w 1989 r., przyjmując za dewizę biskupią: „Christus vincit” (Chrystus zwycięża).

The post Diamentowy jubileusz kapłaństwa bp. Frankowskiego first appeared on eKAI.

Abp Szewczuk podkreślił rolę i znaczenie Rady Kościołów i Organizacji Religijnych w 25-lecie jej istnienia

czw., 06/17/2021 - 23:43
Hasło „Wszyscy jesteśmy równi, ale wszyscy jesteśmy różni”, określające cele i rolę Wszechukraińskiej Rady Kościołów i Organizacji Religijnych (WRKiOR), jest kluczem do rozwiązywania niełatwych zadań i służenia dobru wspólnemu. Zwrócił na to uwagę przewodniczący tego stowarzyszenia, arcybiskup większy kijowsko-halicki Swiatosław Szewczuk, otwierając konferencję naukowo-praktyczną, która 17 czerwca odbywa się w Kijowie z okazji 25-lecia istnienia Rady. Przebiega ona pod hasłem „Rola i misja WRKiOR w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego i państwowości ukraińskiej”.

„Celem dzisiejszego spotkania jest wszechstronne i intelektualne zastanowienie się nad tym, czym jest Rada” – powiedział na wstępie zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK). Wskazał, że z jednej strony jest ona organizacją obywatelską, z drugiej należy pamiętać, że wspólnoty religijne stanowią nieodłączną część społeczeństwa obywatelskiego Ukrainy. Zdaniem mówcy powstanie WRKiOR stało się błogosławieństwem dla samych Kościołów i wyznań. Rada jest wspólnotą, tworzącą przestrzeń dla kontaktów między Kościołami, wyznaniami i religiami na Ukrainie, skierowaną do społeczeństwa i będącą głosem narodu ukraińskiego przed władzami i na płaszczyźnie międzynarodowej.

W ciągu minionego ćwierćwiecza WRKiOR wypracowała na szczeblu międzyreligijnym i międzywyznaniowym nauczanie społeczne, na którym można budować społeczeństwo demokratyczne o obliczu ukraińskim – mówił dalej rotacyjny przewodniczący Rady. Podkreślił, że podobnego stowarzyszenia nie ma nigdzie indziej na świecie. Za granicą „wszyscy dziwią się, co może być wspólnego między nami: prawosławnymi, katolikami, protestantami, żydami czy muzułmanami, ale nasza jednomyślność pozytywnie oddziałuje na rzeczywistość na szczeblu ukraińskim i międzynarodowym” – zaznaczył mówca.

Zwrócił ponadto uwagę na rolę tej instytucji jako podmiotu stosunków państwowo-kościelnych. „W najbardziej kryzysowych chwilach, np. w czasie Rewolucji Godności [2013-14 – KAI], Rada stawała się głosem narodu przed działaczami państwowymi” – przypomniał zwierzchnik UKGK. Wskazał na potrzebę przemyślenia wszystkiego na nowo i wyznaczenia zakresu działań, gdyż – jak zaznaczył – wydaje się, iż Rada może zrobić znaczenie więcej niż dokonała dotychczas. „Chcemy wspólnie służyć narodowi ukraińskiemu” – zapewnił na zakończenie arcybiskup.

Uczestników konferencji pozdrowił również prof. Wołodymyr Ilczenko – pierwszy prorektor Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, w którego murach odbywa się to spotkanie. Złożył gratulacje członkom Rady z okazji jej jubileuszu i zauważył, że z badań socjologicznych wynika, iż mieszkańcy kraju darzą Kościół jako instytucję wielkim zaufaniem. Świadczy to, jego zdaniem, o znaczącej roli Kościoła w rozwoju społeczeństwa.

„Ustanowiony już dialog i współpraca z organami władzy państwowej i działalność dobroczynna są dowodem to, że organizacje kościelne na równi z innymi włączają się do rozbudowy społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju” – powiedział prorektor stołecznej uczelni. Jako owocną określił pracę wykonana przez Radę dla dobra kraju i zaprosił ją do „dalszego twórczego komunikowania się z uniwersytetem.

Pozdrowienia, gratulacje i osobiste wspomnienia z minionych 25 lat przekazali uczestnikom obrad także inni zaproszeni goście, w tym pierwszy prezydent niepodległej Ukrainy (w latach 1991-94) Leonid Krawczuk. Zwrócił on m.in. uwagę na rolę Kościołów i wspólnot wyznaniowych w szerzeniu prawdy o sytuacji w kraju i odpieraniu kłamliwych zarzutów propagandy rosyjskiej, która dla własnych korzyści wypacza historię zarówno własną, jak i sąsiednich narodów, zwłaszcza Ukrainy.

Konferencja składa się z czterech paneli tematycznych, podejmujących takie zagadnienia, jak historyczny wymiar utworzenia i działalności WRKiOR, Rada jako ważne narzędzie wspierania rozwoju demokratycznego i zachowania specyfiki Ukrainy, międzynarodowy i dyplomatyczny aspekty działalności WRKiOR oraz dzień dzisiejszy i przyszłe wyzwania, przed którymi stoi Rada. W czasie obrad przedstawiono księgę jubileuszową, mówiącą o historii i współczesności tej organizacji.

Dzień Papieski Ks. Kowalczyk: słowa „Nie lękajcie się” chcemy odczytać w aktualnym kontekście

Wszechukraińska Rada Kościołów i Organizacji Religijnych powstała w grudniu 1996 jako instytucja międzywyznaniowa. Jej celem jest zespolenie wysiłków różnych wyznań i religii w dziedzinie duchowego odrodzenia Ukrainy і prowadzenie dialogu międzyreligijnego zarówno w kraju, jak i za granicą, udział w wypracowywaniu projektów aktów normatywnych w zakresie stosunków państwowo-kościelnych oraz koordynowanie kompleksowych działań o charakterze dobroczynnym.
Rada działa na zasadach równości i równouprawnieniа, poszanowania wewnętrznych statutów i tradycji wszystkich wspólnot religijnych, działających zgodnie z konstytucją kraju oraz jest niezależna od organów władzy państwowej, partii politycznych i innych ugrupowań społecznych i ich kierownictw.

W skład WRKiOR wchodzi obecnie 16 Kościołów i organizacji religijnych, wraz z międzywyznaniowym Ukraińskim Towarzystwem Biblijnym, reprezentujących prawosławnych różnych Kościołów, katolików dwóch obrządków, protestantów wielu nurtów oraz Żydów i muzułmanów. Jest to ponad 95 proc. ogółu wspólnot religijnych w tym kraju. Przewodniczącym Rady jest na zasadzie rotacyjnej zwierzchnik jednej ze wspólnot członkowskich – obecnie jest nim abp Swiatosław Szewczuk, stojący na czele Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.

The post Abp Szewczuk podkreślił rolę i znaczenie Rady Kościołów i Organizacji Religijnych w 25-lecie jej istnienia first appeared on eKAI.

Katolicy w USA krytyczni wobec proaborcyjnych polityków

czw., 06/17/2021 - 23:40
Zdecydowana większość amerykańskich katolików regularnie chodzących do kościoła uważa, że politycy, którzy w swej działalności zajmują stanowiska sprzeczne z nauczaniem Kościoła, wprowadzają wśród wiernych zamęt. Dane te wynikają z sondażu przeprowadzonego przez CRC Research na zlecenie stowarzyszenia CatholicVote, które zachęca amerykańskich biskupów do zajęcia jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.

W Stanach Zjednoczonych trwa sesja plenarna episkopatu. Jednym z punktów obrad jest podjęcie decyzji w sprawie ewentualnego dokumentu na temat Eucharystii i dopuszczania do komunii katolickich polityków, którzy w ważnych sprawach, takich jak aborcja, nie respektują nauczania Kościoła.

Sondaż został przeprowadzony na początku czerwca. Skład respondentów uwzględniał ich preferencje wyborcze. 49 proc. z nich to wyborcy Trumpa, a 51 proc. Bidena. Z badań wynika, że 83 proc. katolików regularnie uczęszczających na Mszę św. uważa, że urzędnicy publiczni zajmujący stanowisko sprzeczne z nauczaniem Kościoła wprowadzają zamieszanie i rozłam. Prawie trzy czwarte (74 proc.) twierdzi, że nie powinni oni przystępować do komunii. 72 proc. uważa, że episkopat powinien zająć się tą kwestią. 88 proc. oczekuje od biskupów, że będą przewodzili katolikom w sprawach wiary.

The post Katolicy w USA krytyczni wobec proaborcyjnych polityków first appeared on eKAI.

Klaudia Cymanow-Sosin z UPJP2 laureatem Nagrody im. dr. Pawła Stępki

czw., 06/17/2021 - 23:30
Książka: „Lokowanie idei w reklamie. Studium analityczno-badawcze na podstawie treści w polskiej wersji serwisu Youtube”, napisana przez dr hab. Klaudię Cymanow-Sosin została 17 czerwca nagrodzona w konkursie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Dr hab. Klaudia Cymanow-Sosin jest zastępcą dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych UPJPII w Krakowie, członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Komisji Medioznawczej Polskiej Akademii Umiejętności, wiceprzewodniczącą Rady Programowej Radia Kraków.

„Podstawowy cel niniejszej pracy to poszukiwanie idei zawartych we współczesnych reklamach” – pisze autorka we wstępie. Wśród wyczerpująco omówionych zagadnień znalazły się tematy: perswazyjność reklamy w komunikowaniu idei i wartości, reklama jako nośnik idei i narzędzie ideologii; nowa jakość działań reklamowych – era youtuberów i infuencerów; personalizacja reklam; kreatywność perswazyjna idei (idea zabawy, kultu siebie, stylu życia, magiczności, nowoczesności, relacji z przyrodą).

Nagrodzona książka została wydana przez Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu.

Dzień Papieski Ks. Kowalczyk: słowa „Nie lękajcie się” chcemy odczytać w aktualnym kontekście

Ideą Nagrody im. dr. Pawła Stępki, ustanowionej w 2011 r., jest promowanie wartościowych prac i ich autorów podejmujących w interesujący sposób tematykę mediów elektronicznych, a także wyróżnianie wydawnictw naukowych i popularnonaukowych z dziedziny elektronicznych mediów.

Ustanowienie nagrody jest wyrazem pamięci zmarłego tragicznie Pawła Stępki, wieloletniego pracownika biura KRRiT, wybitnego naukowca specjalizującego się w dziedzinie mediów. Nagroda po raz pierwszy została przyznana w 2012 r.

The post Klaudia Cymanow-Sosin z UPJP2 laureatem Nagrody im. dr. Pawła Stępki first appeared on eKAI.

Caritas dla uchodźców w Polsce i na świecie

czw., 06/17/2021 - 16:40
Już w lipcu wolontariusze Caritas Polska pojadą na grecką wyspę Lesbos, gdzie będą pomagać uchodźcom w jednym z ognisk światowego kryzysu migracyjnego. Organizacja od lat wspiera uchodźców w takich krajach jak Syria czy Jemen, a tym, którzy szukają schronienia w Polsce, zapewnia m.in. pomoc integracyjną i wsparcie ekspertów.

Opuszczają swoje kraje uciekając przed wojną, prześladowaniami. Szukają bezpiecznego miejsca dla siebie i swoich najbliższych. Tak jak Galina (imię zmienione), prawniczka z Mińska, która mając rodzinę, dom i dobrą pracę, w jednej chwili postanowiła wyjechać z Białorusi, po tym jak jej syn został uwięziony i poddany torturom podczas ubiegłorocznej fali protestów po wyborach.

Dziś Galina pracuje w restauracji, mieszka w Polsce w mieszkaniu wynajętym przy wsparciu Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom prowadzonego przez Caritas Polska. Centrum pomaga też jej dzieciom w integracji z rówieśnikami i zapewnia całej rodzinie dofinansowanie w przypadku konieczności leczenia (refundacja kosztów leków i drobnych zabiegów medycznych). Galina chciałaby spotkać się z rodzicami w Mińsku, ale wie, że na razie to niemożliwe. Dzięki pomocy Caritas Polska układa sobie nowe życie – z dala od rodzinnego kraju, ale za to bez codziennego lęku o bezpieczeństwo swoje i dzieci. W ubiegłym roku o objęcie międzynarodową ochroną w Polsce starało się 2,8 tys. osób w podobnej sytuacji. Część z nich trafiła pod opiekę Centrów Pomocy Migrantom i Uchodźcom, które Caritas Polska prowadzi w Warszawie i Szczecinie.

Wszechstronna pomoc

– Są to osoby, które złożyły wnioski o azyl i czekają na pozytywną decyzję, a także takie, które już decyzję otrzymały i przebywają na terytorium RP ze statusem uchodźcy lub ochroną uzupełniającą – wyjaśnia Renata Makuch, koordynatorka Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Polska w Warszawie. – Tych ostatnich mamy wśród swoich beneficjentów najwięcej. Przybywają do nas głównie z byłych republik Związku Radzieckiego, najczęściej z Czeczenii, Tadżykistanu, Armenii i Uzbekistanu. Mogą liczyć na wszechstronną pomoc, m.in. porady prawników, psychologów, doradców zawodowych i integracyjnych, a także wsparcie socjalno-bytowe (dofinansowanie do wynajmu mieszkań, zakupu leków czy odzieży, paczki z artykułami higienicznymi).

Marta Walasik-Sałek, koordynatorka projektów na rzecz wsparcia migrantów i uchodźców w Caritas Polska, podkreśla, że ważne jest zapewnienie obcokrajowcom szukającym schronienia w Polsce nie tylko doraźnej pomocy, ale i możliwości płynnej integracji z polskim społeczeństwem.

– Dlatego dzieci uchodźców korzystają m.in. z edukacyjnych zajęć wyrównawczych i integracyjnych. Organizujemy również warsztaty dla polskich nauczycieli i urzędników pracujących z cudzoziemcami – tłumaczy.

Tam, gdzie jest najtrudniej

– Ci, którym udało się dotrzeć do Polski i uzyskać tu pomoc, to niewielka grupa w porównaniu z ogromną rzeszą ludzi na całym świecie, którzy opuszczają swoje domy w poczuciu zagrożenia życia. Część z nich to tzw. uchodźcy wewnętrzni, osiedlają się we własnych krajach, ale z dala od stron rodzinnych. Pomagamy im przekazując fundusze na zaspokojenie podstawowych potrzeb, takich jak zakup żywności, leków, opłacenie dachu nad głową. Finansujemy też opiekę medyczną. Takie programy realizujemy na przykład w Syrii, irackim Kurdystanie i Jemenie, gdzie sytuacja humanitarna jest wyjątkowo trudna – opowiada ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

– Rozpoczynamy też kolejny projekt, z myślą o tych, którzy uciekając z różnych krajów do Europy znaleźli się w obozie dla uchodźców na greckiej wyspie Lesbos. Już w lipcu wyjedzie tam pierwsza grupa naszych wolontariuszy, którzy będą zajmować się dystrybucją żywności i pracować z dziećmi organizując dla nich zajęcia i ucząc je języka angielskiego – dodaje ks. Iżycki.

Gotowi na nieprzewidziane

Ekipa wolontariuszy Caritas Polska jadących na Lesbos liczy 11 osób. Mają od 18 do 34 lat, są wśród nich maturzyści, studenci, osoby pracujące zawodowo, np. jako tłumacze, urzędnicy państwowi, wykładowcy akademiccy.

– Jest dwóch chłopaków, reszta to dziewczyny. Pochodzą z różnych stron Polski – opowiada Marta Dobrzyńska, koordynatorka wolontariatu w Caritas Polska. – Mają za sobą wiele doświadczeń wolontariackich w różnych placówkach Caritas oraz w innych organizacjach charytatywnych. Udzielają dzieciom korepetycji, odwiedzają chorych w szpitalach, pracują z seniorami, osobami niepełnosprawnymi czy w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Do wyjazdu na Lesbos przygotowywali się na specjalnym szkoleniu, w charakter takiej misji jest jednak wpisany element nieprzewidywalności. – Sytuacja jest bardzo dynamiczna, musimy być gotowi na różne zmiany. Mówi się o tym, że rząd grecki planuje przeniesienie obozu w głąb wysypy. To może oznaczać dłuższe dojazdy z miejsca zakwaterowania do obozu. Nasi wysłannicy będą mieszkać w pensjonacie w pobliżu obecnego obozu, wraz z całą międzynarodową grupą wolontariuszy. Koordynować prace grupy ma międzynarodowy koordynator a wspierać ich będzie pracownik Caritas Polska – mówi Marta Dobrzyńska.

Dostrzec drugiego człowieka

Aleksandra Szoć na co dzień jest tłumaczką i korektorką tekstów w studiu dźwiękowym. Pracowała jako wolontariuszka w Muzeum Powstania Warszawskiego, na festiwalach muzyki tradycyjnej, przy dostarczaniu posiłków osobom bezdomnym i seniorom w pandemii. Na Lesbos chce pomagać ludziom, którzy znaleźli się w wyjątkowym kryzysie.

– Jest tam dużo wielodzietnych rodzin, mieszkają po kilka w jednym namiocie, w bardzo trudnych warunkach. Oczywiście, mam obawy, jak to będzie wyglądało na miejscu, nikt z nas tam nie był. Czy będziemy potrafili nawiązać komunikację z ludźmi, którzy często nie znają angielskiego, czy będziemy w stanie skutecznie im pomóc. Bardzo chciałabym poznać tych ludzi, ich historie i pomóc im – mówi Ola.

Obchodzony 20 czerwca Światowy Dzień Uchodźcy to okazja do przypomnienia o potrzebach tej ogromnej, liczącej już blisko 80 mln ludzi grupy, jaką są uchodźcy. O konieczności niesienia im pomocy, ale także niezbędnej zmianie podejścia do ludzi w drodze, jak nazywa ich papież Franciszek, przypomina Kościół katolicki, m.in. za pośrednictwem Caritas.

– Jak słusznie podkreśla papież Franciszek, globalizacja obojętności musi ustać, a kraje europejskie muszą szanować prawa i godność ludzi w drodze. Konkretne działania muszą zastąpić intencje, aby położyć kres odrzuceniu i przemocy oraz doprowadzić do poszanowania i przestrzegania konwencji dotyczącej uchodźców i wartości, na których opiera się UE – zaznacza Maria Nyman, sekretarz generalna Caritas Europa.

Caritas Polska apeluje o pomoc w realizacji programów wspierających uchodźców. Działania krajowe są prowadzone m.in. dzięki dotacjom z Funduszu Azylu Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, ale szereg inicjatyw pomocowych jest finansowanych ze środków własnych organizacji, pochodzących z wpłat darczyńców.

Aby wspomóc działania Caritas Polska na rzecz uchodźców, można wpłacić dowolną kwotę na konto 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 (tytuł wpłaty: UCHODŹCY).

The post Caritas dla uchodźców w Polsce i na świecie first appeared on eKAI.

Kraków: modlitwa za osoby pokrzywdzone w Kościele

czw., 06/17/2021 - 16:34
W niedzielę 27 czerwca 2021 r. w Sanktuarium św. Jana Pawła II po raz ósmy zorganizowana jest modlitwa za osoby, które doświadczyły wykorzystania seksualnego przez duchownych. O 17:00 odprawiona zostanie w górnym kościele Msza, o 18:00 będzie miała miejsce adoracja. Po modlitwie, ok. 19:00 w sali konferencyjnej odbędzie się spotkanie z o. Tarsycjuszem Krasuckim OFM, który opowie o drodze uzdrowienia.

“Modlitwa za Zranionych w Kościele” po raz pierwszy miała miejsce w kościele św. Idziego – jednym z najmniejszych w całym Krakowie. 30 czerwca 2019 grupa świeckich katolików z Krakowa zorganizowała spotkanie modlitewne, jako wyraz solidarności i wsparcia dla osób skrzywdzonych i jako znak, że Kościół to nie tylko krzywdziciele; ten sam Kościół teraz modli się za ofiary wykorzystania, chce je wspierać.

– Inicjatywa jest owocem pójścia za pragnieniem, by odpowiedzieć na kryzys wywołany przez falę doniesień o przestępstwach na tle seksualnym popełnianych przez przedstawicieli Kościoła. Jesteśmy przedstawicielami kilku różnych wspólnot, którzy zamiast kryzysu Kościoła widzą ranę zadaną poszczególnym jego członkom. To Zranionym chcemy towarzyszyć od tamtej pory, otaczać ich troską, oferować nasze wsparcie, zapraszać do uzdrowienia, modlić się za nich, żeby uzdrowienie stało się ich udziałem – opowiada KAI Dorota Rybińska.

Spotykania organizowane są kilka razy w roku. Do tej pory odbyły się w czterech różnych krakowskich kościołach. Za każdym razem grupa organizatorów – “świeckich katolików z Krakowa” – ma inny skład, pojawiają się nowe osoby, które dzielą wrażliwość i czują, że chcą się włączyć. Do “świeckich katolików” dołączyło także dwóch księży.

– Staramy się organizować spotkania wokół Eucharystii i modlitwy, ale zapraszamy także gości, dzięki którym mamy szansę coś więcej zrozumieć. Rozmawiać o zranieniu osoby wykorzystanej, jej potrzebach, wrażliwości, jaka jest konieczna, by chociaż spróbować jej pomóc. Tym razem chcielibyśmy usłyszeć o drodze uzdrowienia. Dlatego zaprosiliśmy ojca Tarsycjusza OFM, księdza, Misjonarza Miłosierdzia, który zna także drogę zdrowienia z perspektywy traumy wykorzystania seksualnego. Cenne jest to, że ojciec zaproponował, że najodpowiedniejszą formą spotkania będzie po prostu możliwość rozmowy; w formie pytań od zgromadzonych i odpowiedzi. Nie będzie wygłaszania konferencji na temat uzdrowienia. To piękny symbol tego, że najlepiej pomóc można “po prostu będąc” – mówi Dorota Rybińska.

The post Kraków: modlitwa za osoby pokrzywdzone w Kościele first appeared on eKAI.

Mariazell – zakończyło się zebranie biskupów Austrii

czw., 06/17/2021 - 16:34
Proces synodalny, jubileusz Caritas, Rok Rodziny i planowana na 29 listopada wizyta ad-limina w Watykanie były głównymi tematami zebrania biskupów katolickich Austrii w dniach 14-16 czerwca w maryjnym sanktuarium Mariazell.

Biskupi z zadowoleniem przyjęli zapowiedziany przez papieża Franciszka trwający przez dwa lata proces synodalny, mający stanowić przygotowanie do Synodu Biskupów. Został on zaplanowany na jesień 2023 pod hasłem „Synodalny Kościół: wspólnota, udział, misja”.

„Synodalność oznacza wspólne podążanie drogą. Chodzi o otwarte i szczere dzielenie się, słuchanie siebie nawzajem i zagłębianie się we wspólnej modlitwie tak, aby rozeznać, co Bóg chce nam dzisiaj powiedzieć”, podkreślili członkowie episkopatu Austrii. Przypomnieli, że celem synodalności jest jednomyślność i zaprosili wszystkich wiernych do „wspólnego wyruszenia w tę podróż, do której zaprosił nas papież Franciszek”.

Aby uczynić Kościół jako całość bardziej synodalnym, Synod Biskupów ma być dyskutowany najpierw na poziomie diecezjalnym, a następnie kontynentalnym. Dokument, przedstawiony w maju w Watykanie, przewiduje, że każda konferencja biskupów wyznaczy osobę odpowiedzialną za proces synodalny. Na zgromadzeniu plenarnym w Mariazell biskupi austriaccy wybrali odpowiedzialnego za to zadanie arcybiskupa Franza Lacknera, którego wspierać będzie bp Josef Marketz z diecezji Gurk-Klagenfurt.

Biskupi austriaccy wyrazili swoje „Bóg zapłać” krajowej Caritas za 100 lat jej działalności w służbie bliźnim oraz za to, że jest „silnym głosem tych wszystkich, którzy nie mają głosu lub nie są słuchani”. „W całej Austrii działa ok. 1600 profesjonalnych placówek Caritas, które wraz z ponad 3000 parafiami tworzą niezawodną sieć, łączącą w sobie miłosierdzie, humanitaryzm i kompetencje zawodowe”, podkreślili biskupi. Caritas jest w praktyce organizacją charytatywną, zatrudniającą tysiące pracowników etatowych i około 50 000 wolontariuszy. Większość z nich to kobiety, one też zajmują ok. 75 proc. wszystkich funkcji kierowniczych w Caritas.

Podczas obrad w Mariazell wiele miejsca poświęcono też problematyce rodziny. „Znaczenie struktur rodzinnych uświadomił nam na nowo czas pandemii, kiedy to rodzin dawała niezbędną przestrzeń, w której dzieci, młodzież i dorośli mogli znaleźć bezpieczeństwo i ukojenie, zwłaszcza w obliczu wielu stresujących sytuacji w czasie kryzysu” – zaznaczyli biskupi Austrii i zadeklarowali, że Kościół katolicki pragnie w przyszłości jeszcze bardziej świadomie umacniać wszystkie rodziny i zachęcać je do podjęcia ich ważnego zadania kształtowania społeczeństwa, do czego w znaczący sposób przyczynia się Rok Rodziny, ogłoszony przez papieża Franciszka z okazji piątej rocznicy adhortacji posynodalnej „Amoris laetitia”. W tym duchu podejmowanych będzie wiele inicjatyw, a jedną z najważniejszych jest przygotowanie do małżeństwa.

Biskupi austriaccy odnieśli się też do zapowiedzianej na 23 czerwca w Parlamencie Europejskim debaty i glosowania nad sprawozdaniem chorwackiego europosła Predraga Freda Matica „Sytuacja w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz prawa w tym zakresie w UE w kontekście zdrowia kobiet”. Wśród innych ważnych i słusznych kwestii dotyczących zdrowia kobiet, sprawozdanie to zawiera również apel o dopuszczenie aborcji jako usługi zdrowotnej, chociaż kompetencje w dziedzinie zdrowia – a tym bardziej w bardzo wrażliwej dziedzinie aborcji – należą do państw członkowskich, a nie do Unii Europejskiej.

Wraz z innymi Konferencjami Episkopatów w Unii Europejskiej, które są członkami COMECE, biskupi austriaccy stwierdzają, że zdrowie człowieka jest podstawową troską Kościoła katolickiego. Prawo do kompleksowej opieki zdrowotnej stanowi zasadniczą podstawę godnego życia. W tym kontekście biskupi pozytywnie oceniają zasadniczą troskę raportu o ochronę zdrowia i praw kobiet. Jednocześnie biskupi zdecydowanie odrzucili zawarte w raporcie bardzo jednostronne spojrzenie na ciążę, aborcję i prawa wszystkich osób w nią zaangażowanych. Projekt rezolucji zawarty w sprawozdaniu w żaden sposób nie uwzględnia złożonej sytuacji ciąży. Pomija się w nim trudną sytuację kobiet w ciąży w sytuacjach zagrożenia lub konfliktu, a przede wszystkim całkowicie ignoruje się prawo do życia nienarodzonych dzieci. „Świadomie pomija się w nim fakt, że nienarodzone dziecko nie jest własnością swoich rodziców, ale ma niezależne prawo do życia. Dlatego przedstawianie aborcji jako „niezbędnej usługi zdrowotnej” poniża nienarodzone dziecko i jest etycznie nie do utrzymania”, stwierdzili kategorycznie biskupi Austrii.

Dzień Papieski Ks. Kowalczyk: słowa „Nie lękajcie się” chcemy odczytać w aktualnym kontekście

Nie można się też zgodzić z twierdzeniem zawartym w tzw. raporcie Matica, że aborcja jest „usługą zdrowotną”, do której państwa są zobowiązane na mocy międzynarodowych traktatów dotyczących praw człowieka. Wręcz przeciwnie, należy zauważyć, że żaden międzynarodowy traktat ani traktat o prawach człowieka nie uznaje takiego „prawa do aborcji” i nie przewiduje towarzyszącego mu obowiązku państw członkowskich.

Należy również odrzucić fakt, że projekt rezolucji neguje podstawowe prawo do sprzeciwu sumienia. Prawo to jest wyrazem art. 10 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Pozwala ona placówkom medycznym i personelowi, między innymi, na odmowę wykonania aborcji na podstawie klauzuli sumienia. To prawo musi być nadal gwarantowane. „Europa potrzebuje wyraźnego ‘tak’ dla życia , ‘tak’ dla przyszłych matek oraz ‘tak’ dla nienarodzonego życia, aby miał o ono przyszłość”, stwierdzili katoliccy biskupi Austrii.

Na konferencji w Mariuazell omówiono też przygotowania do wizyty ad-limina biskupów austriackich w dniach 29 listopada do 4 grudnia w Rzymie. Członkowie episkopatu spotkają się wówczas z papieżem Franciszkiem przełożonymi instytucji watykańskich, aby wspólnie przedyskutować sytuację Kościoła katolickiego w Austrii. Poprzednia wizyta ad-limina miała miejsce w styczniu 2014 roku. Termin planowany na luty tego roku musiał zostać przesunięty na koniec listopada z powodu pandemii koronawirusa.

Konferencja episkopatu Austrii liczy 15 członków: dziewięciu biskupów diecezjalnych, biskupa polowego, czterech biskupów pomocniczych oraz opata cystersów z Wettingen-Mehrerau (opactwo terytorialne w Bregencji w diecezji Feldkirch). Przewodniczącym Konferencji Biskupów Austriackich jest od 16 czerwca 2020 arcybiskup Salzburga Franz Lackner, a sekretarzem generalnym urzędujący od 1 marca 2011 i w 2016 wybrany na kolejnych sześć lat ks. Peter Schipka.

The post Mariazell – zakończyło się zebranie biskupów Austrii first appeared on eKAI.

Znamy nominowanych do Nagrody Dziennikarskiej „Ślad”

czw., 06/17/2021 - 16:23
Monika Białkowska, Sebastian Duda i Paulina Guzik zostali w tym roku nominowani do Nagrody Dziennikarskiej „Ślad” im. bp. Jana Chrapka. Diamentowy „Ślad” za całokształt pracy otrzymał Jan Turnau.

Zgłoszenia kandydatów do Nagrody napłynęły z kilkunastu redakcji. Kapituła Nagrody na posiedzeniu 15 czerwca 2021 r. nominowała trzy osoby. Są to:

Monika Białkowska, dziennikarka „Przewodnika Katolickiego”, autorka wideobloga „PRZEWODNIK 24. Reportaż z wycinków świata”
– za odważne i rozsądne tłumaczenie współczesnego świata w kontekście wiedzy teologicznej oraz społecznej; za doskonały warsztat dziennikarski, kulturę słowa oraz spontaniczność.
Kapituła docenia zwłaszcza stworzenie przez Monikę Białkowską nowoczesnego, interaktywnego forum dyskusji i spotkania w oparciu o system finansowego zaangażowania widzów/odbiorców.

Sebastian Duda, dziennikarz, publicysta i autor książek, redaktor kwartalnika „Więź”.
– za nową jakość apologetyki chrześcijańskiej, która dokonuje się w dialogu z niewiarą, nieustanne promowanie współczesnej debaty teologicznej w o oderwaniu od sporów i dyskusji społecznych, eklezjalnych czy politycznych.
Kapituła docenia m.in. upowszechnianie (w dodatku „Ale Historia”) ciekawych i mających często odniesienie do współczesności wydarzeń z historii chrześcijaństwa, które wciąż rzutują na postrzeganie i przeżywanie naszej wiary.

Paulina Guzik, dziennikarka TVP – prowadząca i autorka programu „Między ziemią a niebem”, współpracowniczka wielu portali internetowych, m.in. Deon.pl oraz amerykańskiego Crux
– za wielostronne i rzetelne ukazywanie w mediach polskich i zagranicznych życia Kościoła w Polsce; za podejmowanie z odwagą, wnikliwością, delikatnością oraz mądrością tematów trudnych i bolesnych; popularyzację nauczania św. Jana Pawła II. Kapituła docenia także pracę naukową nominowanej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, m.in. wykształcenie w krótkim czasie młodych dziennikarzy, którzy realizują projekt uniwersyteckiej telewizji JP2TV, będącej dziś cenionym medium w Małopolsce.

Laureata Nagrody „Ślad” 2021 poznamy podczas Gali, która odbędzie się – o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna – we wrześniu w Domu Arcybiskupów Warszawskich.

W tym roku kapituła zdecydowała również o przyznaniu „Śladu Diamentowego”. Za całokształt pracy dziennikarskiej wyróżnienie otrzyma:
Jan Turnau – ur. 1933, pisarz i publicysta, ekumenista i biblista. Turnau przez ponad 30 lat był redaktorem działu religijnego w miesięczniku „Więź”, współpracując blisko z Tadeuszem Mazowieckim. W 1990 r. dołączył do zespołu „Gazety Wyborczej”, w której był redaktorem „Arki Noego” – stron w gazecie poświęconych tematyce wiary. Krótkie, acz treściwe i dające do myślenia felietony sygnuje pseudonimem „Jonasz”. Publikował m.in. w „Gościu Niedzielnym”, „Tygodniku Powszechnym”, „Myśli Protestanckiej”. Jest członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Inicjator comiesięcznych międzywyznaniowych nabożeństw w Warszawie oraz ekumenicznego przekładu Biblii.

Dzień Papieski Ks. Kowalczyk: słowa „Nie lękajcie się” chcemy odczytać w aktualnym kontekście

Nagroda Dziennikarska „Ślad” im. bp. Jana Chrapka przyznawana jest od 2002 r. Laureatami jej dotychczasowych edycji byli kolejno: Ewa K. Czaczkowska, Grzegorz Polak, Stefan Wilkanowicz, ks. Jerzy Szymik, Marek Zając, Szymon Hołownia, ks. Marek Gancarczyk, ks. Kazimierz Sowa, Anna Gruszecka, Tomasz Królak, Jacek Moskwa, Krzysztof Ziemiec, ks. Jan Kaczkowski, Piotr Żyłka, Tomasz Rożek, Alina Petrowa-Wasilewicz, Brygida Grysiak, ks. Andrzej Draguła, Tomasz Krzyżak i Tomasz Terlikowski.

Patronem nagrody jest bp Jan Chrapek (1948–2001), człowiek mediów i przyjaciel środowiska dziennikarskiego. Był on członkiem zgromadzenia księży michalitów, doktorem teologii, wybitnym duszpasterzem i znanym naukowcem w zakresie współczesnych mediów. Studiował w Lublinie i Louvain. W latach 1983–1986 byt redaktorem naczelnym miesięcznika „Powściągliwość i Praca”, w okresie 1986–1992 był przełożonym generalnym zgromadzenia księży michalitów. Autor licznych publikacji z zakresu teologii pastoralnej, zwłaszcza środków społecznego przekazu, m.in. „Recepcja programów TV przez młodzież” i „Kościół a media”. Przez wiele lat wykładał na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1992 do 1994 r. był biskupem pomocniczym drohiczyńskim, w latach 1994–1999 biskupem pomocniczym toruńskim. Od 1999 roku do swojej tragicznej śmierci w wypadku samochodowym – biskup radomski.

Organizacją Gali Nagrody „Ślad” zajmuje się Stowarzyszenie na rzecz Nagrody Dziennikarskiej „Ślad” im. bp. Jana Chrapka, powołane przez członków Kapituły Nagrody „Ślad”.

The post Znamy nominowanych do Nagrody Dziennikarskiej „Ślad” first appeared on eKAI.

Ciechanów: jubileuszowy X Festiwal Sztuki Sakralnej (zapowiedź)

czw., 06/17/2021 - 15:11
X Festiwal Sztuki Sakralnej odbędzie się w Ciechanowie w diecezji płockiej w dniach 18-20 czerwca. Od początku w parafii pw. św. Tekli organizuje go Bogumiła Nasierowska, muzykolog, doświadczony pedagog i organistka. W tym roku wydarzenie zostało poszerzone o inne dziedziny sztuki m.in. rzeźbę sakralną. Będzie można wziąć w nim udział również online.

W piątek 18 czerwca rozpoczyna się X jubileuszowa edycja Festiwalu Sztuki Sakralnej w parafii św. Tekli w Ciechanowie, potrwa do niedzieli 20 czerwca włącznie. Inicjatorką i kierownikiem artystycznym wydarzenia jest Bogumiła Nasierowska, organistka, muzykolog, pedagog. Poza muzyką odbędą się warsztaty kaligrafii średniowiecznej i wystawa rzeźby sakralnej.

W piątek i sobotę zaplanowano kurs kaligrafii średniowiecznej, który poprowadzi Kamil Gibas, tutor ze Szkoły Kaligrafii Littera Nova, absolwent historii sztuki, doktorant nauk o sztuce na Uniwersytecie Jagiellońskim. Efekty tych warsztatów będzie można podziwiać na wystawie, prezentowanej w niedzielę od godz. 15.30 w kościele parafii św. Tekli, przy ul. Augustiańskiej 2, gdzie odbywa się festiwal.

W sobotę i w niedzielę od godz. 10.00 można będzie oglądać wystawę rękodzieła sakralnego, której autor pochodzi z okolic Limanowej. W sobotę o godz. 17.30 rozpoczną się warsztaty chorału gregoriańskiego metodą Solesmes, które poprowadzi dr Bogna Bohdanowicz. Są to zajęcia otwarte dla osób zainteresowanych śpiewem liturgicznym.

Dokładny program X Festiwalu Sztuki Sakralnej przedstawia się następująco: 18 czerwca (piątek) – godz. 16.00-19.00 – warsztaty pisma średniowiecznego; godz. 19.00 – koncert „Stabat Mater” G.R. Pergolesiego w wykonaniu solistów Opery Bałtyckiej w składzie: Karolina Sołomin – sopran, Maria Malinowska – sopran i Michał Krężlewski – akompaniament.

W sobotę 19 czerwca w godz. 10.00-18.00 odbędzie się wystawa rękodzieła sakralnego; godz. 10.00-13.00 – warsztaty pisma średniowiecznego; godz. 15.30 – otwarta prelekcja „Jak powstawały ozdobne księgi średniowieczne?”; godz. 17.30 – warsztaty chorału gregoriańskiego metodą Solesmes.

W niedzielę 20 czerwca w godz. 9.00-12.00 zaplanowano warsztaty kaligrafii średniowiecznej; godz. 10.00-20.00 – wystawa rękodzieła sakralnego; godz. 15.30 – wystawa prac kaligraficznych uczestników warsztatów; godz. 18.00 – koncert „Śladami Jana Pawła II” w wykonaniu kwartetu instrumentalnego Zagan Acoustic, którego założycielem jest Paweł Zagańczyk.

Wstęp na koncerty jest bezpłatny. Ponadto w festiwalu będzie można uczestniczyć online.

X Festiwal Sztuki Sakralnej odbywa się pod honorowym patronatem biskupa płockiego Piotra Libery i prezydenta Ciechanowa Krzysztofa Kosińskiego.

The post Ciechanów: jubileuszowy X Festiwal Sztuki Sakralnej (zapowiedź) first appeared on eKAI.

Kościół radomski pożegnał zasłużonego dla Kościoła ks. prał. Wiesława Wilka (popr.)

czw., 06/17/2021 - 15:11
Uroczystości pogrzebowe ks. prałata Wiesława Wilka, wieloletniego pracownika kurii diecezjalnej i profesora seminarium duchownego w Sandomierzu, odbyły się w środę 16 czerwca w Suchej koło Pionek (diecezja radomska). Mszy świętej i homilię wygłosił biskup Piotr Turzyński.

Bp Turzyński mówił, że ks. Wilk był miłośnikiem ziemi, z której pochodził. – Będąc człowiekiem wielkiej kultury nie zaniedbał tego co proste, zwyczajne, codzienne i małe. Można go scharakteryzować jako przyjaciela młodych, orędownika Ruchu Światło-Życie – mówił bp Turzyński.

Ks. Wilk był diecezjalnym duszpasterzem młodzieży w diecezji sandomierskiej i sandomiersko-radomskiej, prekursorem ruchu Światło-Życie w diecezji radomskiej i wieloletnim wykładowcą homiletyki, pedagogiki, liturgiki i literatury polskiej i chrześcijańskiej. Był także organizatorem i reżyserem teatru seminaryjnego w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu i Radomiu.

Ks. prał. Wiesław Wilk urodził się 27 kwietnia 1932 r. w Czarnej, parafia Sucha, diecezja radomska. Studia filozoficzno-teologiczne w latach 1951-1956 odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1956 r. Ukończył studia specjalistyczne z zakresu filologii polskiej i teologii pastoralnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zwieńczone w 1981 r. stopniem doktora teologii pastoralnej.

Jako wikariusz posługiwał w parafii Wszystkich Świętych w Starachowicach w latach 1961-1966. Pracował w Referacie Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej, a następnie był dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Diecezji Sandomierskiej w latach 1973-1979.

Został odznaczony godnościami: Kanonik honorowy Sandomierskiej Kapituły Katedralnej w 1976 roku; kanonik gremialny Sandomierskiej Kapituły Katedralnej w 1986 roku; prałat archidiakon Sandomierskiej Kapituły Katedralnej w 1995 roku; kapelan honorowy Jego Świątobliwości w 1991 roku; dziekan Kapituły Katedralnej Sandomierskiej w 2005 roku.

Był autorem 40 rozpraw i artykułów naukowych oraz 70 publikacji popularnych z historii, homiletyki i teatrologii.

Zasłużony kapłan, wieloletni pracownik sandomierskiej kurii diecezjalnej i profesor WSD ks. prałat Wiesław Wilk zmarł 11 czerwca w godzinach porannych w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie przebywał pod opieką Hospicjum Dom Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II. Miał 89 lat, w kapłaństwie przeżył 65 lat.

The post Kościół radomski pożegnał zasłużonego dla Kościoła ks. prał. Wiesława Wilka (popr.) first appeared on eKAI.

Kolejna szansa na stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

czw., 06/17/2021 - 13:41
Jak co roku, uczniowie i studenci z warszawskich szkół i uczelni mogą się ubiegać o stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Centrum Myśli Jana Pawła II zaprasza do udziału w 17. edycji programu. Rekrutacja dla uczniów rozpocznie się już 25 czerwca i potrwa do 31 lipca.

Program stypendialny jest skierowany do uczniów szkół podstawowych (po skończeniu III klasy) i szkół ponadpodstawowych oraz studentów do ukończenia 26. roku życia.

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II to jeden z najstarszych samorządowych programów stypendialnych w Polsce. Przez 16 lat jego trwania przyznano łącznie ponad 9000 stypendiów. To program, który jest nastawiony na rozwój mieszkańców Warszawy i przyszłość stolicy. O stypendium mogą się ubiegać uczniowie i studenci warszawskich szkół oraz uczelni, jeśli spełniają łącznie następujące wymagania formalne: uzyskują dobre wyniki w nauce (średnia ocen nie może być niższa niż 4,0 w przypadku uczniów oraz 3,5 w przypadku studentów), miesięczny dochód netto na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1700 zł oraz mogą pochwalić się działalnością i osiągnięciami naukowymi, sportowymi, artystycznymi lub zaangażowaniem społecznym.

Formularze wniosków o przyznanie stypendium będą dostępne w wersji elektronicznej na stronie stypendia.um.warszawa.pl – na miejskiej platformie, za pomocą której można ubiegać się o wszystkie stypendia, które oferuje stolica. Wnioski wraz z załącznikami będzie można złożyć elektronicznie, a także osobiście lub pocztą na adres Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa.

Włocławska Kolejny akt wandalizmu w kaplicy Najświętszego Sakramentu w Koninie

Stypendia to nie tylko wsparcie finansowe, ale także autorski program edukacyjny, który umożliwia jego uczestnikom wszechstronny rozwój, zapewnia im możliwość realizowania własnych pomysłów, pobudza do podejmowania nowych wyzwań i stawiania sobie ambitnych celów.

Pomimo trwającej pandemii, w ramach dostępnych możliwości, młodzież miała szansę pracować warsztatowo nad ideą pokoju i zagadnieniami komunikacji. Starsi koledzy i koleżanki wspierali młodszych w nauce w projekcie „Podziel się talentem”. Naszą coroczną tradycją stała się wspólna praca stypendystów nad własną grą. Gra o Wolność jest cały czas dostępna na stronie www.graowolnosc.pl w wersji miejskiej oraz online – mówi Kinga Świstak z działu stypendialno-edukacyjnego.

Program stypendialny to szansa na poznanie rówieśników i integrację w gronie stypendystów oraz na rozwój swoich indywidualnych talentów.

Rekrutacja do edycji 2021/2022 dla uczniów i słuchaczy szkół policealnych rozpocznie się 25 czerwca i potrwa do końca lipca 2021 r. Rekrutacja dla studentów prowadzona będzie od 1 września do 10 października 2021 r. Wysokość stypendium wynosi od 200 zł do nawet 1500 zł. Więcej informacji na stronie www.stypendiajp2.pl

The post Kolejna szansa na stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II first appeared on eKAI.

Diecezja sosnowiecka: obchody wspomnienia głównego patrona diecezji

czw., 06/17/2021 - 13:35
– Św. Brat Albert dostrzegł w ubogich samego Chrystusa – mówił o patronie diecezji sosnowieckiej bp Grzegorz Kaszak w homilii wygłoszonej podczas Mszy świętej sprawowanej w sosnowieckiej katedrze. W dniu liturgicznego wspomnienia głównego patrona diecezji obchody ku jego czci zostały ograniczone do Mszy Świętej sprawowanej w bazylice katedralnej.

– Był bardzo utalentowanym malarzem, cenionym w środowisku artystycznym Krakowa. Sprzedawał swoje obrazy, a pozyskane środki przeznaczał na pomoc ubogim i potrzebującym. Zakładał schroniska i ogrzewalnie. Przychodził z konkretną pomocą, w myśl słów Chrystusa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych – Mnieście uczynili.” – powiedział bp Kaszak przypominając kontekst działalności św. Brata Alberta. Zauważył, że jego postawa stanowi wyzwanie dostrzeżenia w społeczeństwie drugiego człowieka, potrzebującego i pogubionego.

Błogosławieństwo kończące liturgię zostało udzielone relikwiami św. Brata Alberta. W 1992 r., kiedy w wyniku reorganizacji administracyjnej Kościoła w Polsce powstała Diecezja Sosnowiecka, Papież-Polak nadał jej za pośrednictwem bulli Totus tuus Poloniae Populus jako głównego patrona właśnie św. Brata Alberta. Kościół sosnowiecki to jedyna diecezja w Polsce, której patronuje ten święty.

The post Diecezja sosnowiecka: obchody wspomnienia głównego patrona diecezji first appeared on eKAI.

Abp Jędraszewski: myśląc o pomnażaniu dóbr nie zapominajmy o człowieku

czw., 06/17/2021 - 13:02
O to by w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań ekonomicznych służących podniesieniu jakości życia społeczeństwa, nie zatracić „najbardziej podstawowego zatroskania by być, by być człowiekiem” modlił się abp Marek Jędraszewski w czasie Mszy św. w sanktuarium św. Józefa Obrońcy Krakowa z okazji 96. rocznicy założenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

– Spotykamy się, żeby modlić się w intencji społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, naszych osobistych intencjach, ale także po to, aby stawiać sobie niekiedy trudne pytania o etykę naszej pracy, o etykę ekonomii. Dlatego zapraszamy pasterza, aby modlić się razem z nim, by w tym poszukiwaniu dobra, prawdy i piękna pomógł nam również Jezus – mówił na początku Mszy św. ojciec przeor Damian Sochacki OCD, kustosz sanktuarium św. Józefa – Obrońcy Krakowa.

W homilii abp Marek Jędraszewski odwołał się do modlitwy Ojcze nasz. Zwrócił uwagę, że jej wezwania obok charakteru duchowego mają też prośbę „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”, która odnosi się do potrzeb związanych z codzienną egzystencją człowieka. – To wezwanie staje się tym bardziej naglące – niekiedy dramatyczne – w sytuacjach krzywdy, głodu, niesprawiedliwości, wielkich podziałów między ludźmi, których kryterium jest to, co się posiada. A Chrystus każe nam się modlić o to, aby był chleb dla wszystkich, żeby wszędzie była sprawiedliwość, aby zawsze i wszędzie panowały warunki ekonomiczne, które będą gwarantowały wszystkim godne życie – mówił metropolita krakowski.

Arcybiskup wskazał na ruchy wewnątrz Kościoła, które były reakcją na kryzysy społeczne, gospodarcze i ekonomiczne – zakon benedyktynów z jego dewizą „ora et labora” – „módl się i pracuj”; zakon cystersów, który uczył m.in. uprawy roli; zakony żebracze, które pokazywały, że ubóstwo nie oznacza człowieczej degradacji.

Metropolita zwrócił uwagę też na patrona dnia – św. Brata Alberta, człowieka bardzo wrażliwego na ludzką biedę i to nie tylko w wymiarze materialnym, ale także duchowym. Karol Wojtyła swój dramat poświęcony Adamowi Chmielowskiemu zakończył stwierdzeniem: „wybrał większą wolność”. – Wolność, która nie polega na tym, że można robić wszystko. Większa wolność to ta, która pomaga człowiekowi się rozwijać we wszystkich wymiarach jego życia duchowego i cielesnego – mówił abp Matek Jędraszewski podkreślając, że w okolicznościach ludzkiej krzywdy i słusznego sprzeciwu wobec niesprawiedliwości nie wolno zapomnieć o człowieku i jego autentycznej „większej wolności”.

Dzień Papieski Ks. Kowalczyk: słowa „Nie lękajcie się” chcemy odczytać w aktualnym kontekście

Zwracając się do społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie arcybiskup zaznaczył, że uczelnia z natury powołana jest do tego, by myśleć o zysku i wiedzieć jak pomnażać dobra materialne. To wszystko jest dobre, gdy w centrum poszukiwań naukowych jest troska o człowieka. Metropolita podkreślił, że pełnej prawdy o człowieku nie wyznacza to, co posiada. – Pełna prawda o człowieku jest tam, gdzie jest miłość, zatroskanie o drugiego, gdzie jest zatroskanie o większą wolność dla siebie, dla innych, dla społeczeństwa, dla narodu, dla Europy – mówił abp Marek Jędraszewski.

Arcybiskup homilię zakończył prośbą o modlitwę, by w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań ekonomicznych służących podniesieniu jakości życia społeczeństwa, nie zatracić „najbardziej podstawowego zatroskania by być, by być człowiekiem”.

Tradycyjne Święto Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przypada na 28 maja, datę upamiętniającą utworzenie Wyższego Studium Handlowego. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, uroczyste obchody związane z 96. rocznicą założenia uczelni zostały przeniesione na 17 czerwca.

The post Abp Jędraszewski: myśląc o pomnażaniu dóbr nie zapominajmy o człowieku first appeared on eKAI.

Strony