Katolicka Agencja Informacyjna

Subskrybuj Kanał Katolicka Agencja Informacyjna
Portal Katolickiej Agencji Informacyjnej
Zaktualizowano: 1 godzina 26 minut temu

Bp Piotrowski: synod jest drogą Kościoła

ndz., 10/17/2021 - 22:55
Synod jest drogą Kościoła – tych wszystkich, którzy należą do niego przez chrzest święty, a nie ma być jarmarcznym targiem czy przetargiem wszystkich reformatorów Kościoła ze światem – mówił dzisiaj bp Jan Piotrowski podczas Mszy św. w kieleckiej bazylice inaugurującej diecezjalny etap synodu.

Mszę św. koncelebrowali biskupi pomocniczy bp Marian Florczyk i bp Andrzej Kaleta oraz kapłani zaproszeni do współpracy w radzie koordynującej diecezjalny przebieg synodu. Na jej czele stanął ks. dr hab. Jarosław Czerkawski, wykładowca WSD i KUL, proboszcz parafii w Kielcach – Posłowicach. Dołączyli do niego m.in. cysters, siostra zakonna, studentka, wykładowczyni uniwersytetu i członkini Domowego Kościoła, prezes Akcji Katolickiej i księża pracujący w Kurii.

W homilii bp Jan Piotrowski przypomniał czym są synody w historii Kościoła, zauważając wyjątkowość aktualnego w dziejach 850 lat bazyliki kieleckiej i odnosząc go do bieżących dokumentów. Wspomniał trzy synody w utworzonej w 1805 r. diecezji kieleckiej: w 1927 r., w 1958 r. i w 1991 r., na którego zakończenie do Kielc przybył Jan Paweł II.

– Tym razem papież Franciszek (…) pragnie, aby w synodalnym doświadczeniu Kościoła uczestniczyli nie tylko biskupi, ale do pójścia wspólną drogą zaprasza wszystkich wierzących, którzy przez chrzest święty i bierzmowanie otrzymali Ducha Świętego (…) i wszyscy budują mistyczne Ciało Chrystusa, Chrystusowy Kościół – mówił biskup.

Jak zauważył, cytując dokument wypracowany przez biskupów, papież chciałby, aby styl wspólnotowego zaangażowania stał się stałą praktyką Kościoła.

Biskup zaznaczył, iż w diecezji kieleckiej funkcjonuje Diecezjalna Rada Duszpasterska z udziałem kapłanów, osób konsekrowanych oraz świeckich, jest też Diecezjalna Rada Kapłańska, ale można sobie postawić pytanie: „czy jest to wystarczające na tym etapie, na którym znajduje się Kościół?” Pytał także „czy nasze wspólnoty dają nam poczucie bezpieczeństwa, czy próbujemy wypowiadać trudne sprawy?”. Zauważył zarazem, że na liście ruchów apostolskich, wspólnot i stowarzyszeń w diecezji kieleckiej jest ponad 30 pozycji. – Zasiewu, dobrej woli, uczestnictwa jest dość sporo – stwierdził biskup Piotrowski. Zachęcał, za papieżem Franciszkiem, aby z tego procesu „nie wykluczyć tych, których łatwo zignorować”.

– Nie będziemy tworzyć dokumentów doktrynalnych, ale pewną syntezę oczekiwań (…). Potrzeba wytrwałej modlitwy indywidualnej i wspólnotowej, naszej wytrwałej woli w rodzinach, grupach apostolskich, stowarzyszeniach – mówił biskup kielecki, prosząc zarazem o „krytyczne spojrzenie na środowiska, w jakich żyjemy”.

Po Mszy św. bp Jan Piotrowski wręczał dekrety nominacyjne dla współpracowników synodalnych na etapie diecezjalnym. Zapowiedział także rychłe przekazanie parafiom informacji o przebiegu synodu w diecezji.

The post Bp Piotrowski: synod jest drogą Kościoła first appeared on eKAI.

Bp Jeż: wyrazem drogi synodalnej powinna być głęboka reforma nas samych

ndz., 10/17/2021 - 22:51
„Wyrazem naszej drogi synodalnej powinna być przede wszystkim głęboka reforma nas samych, uporządkowanie spraw własnego sumienia, zbliżenie się do Chrystusa przez stałą formację i pogłębienie życia sakramentalnego” – powiedział biskup tarnowski Andrzej Jeż podczas Mszy św. w bazylice katedralnej w Tarnowie. Rozpoczęła ona diecezjalny etap konsultacji synodalnej, który jest przygotowaniem do obrad Synodu Biskupów w Rzymie w 2023 r.

Ogólnokościelny synod wpisuje się w trwający od 2018 roku V Synod Diecezji Tarnowskiej. Dziś w diecezji tarnowskiej obchodzona jest także Niedziela Synodalna.

Bp Jeż mówił w homilii, że przyszłość Kościoła, zostanie ukształtowana przez ludzi, których umysły nie zatrzymują się na hasłach dnia, ale dociekają głębiej, którzy widzą więcej niż widzą inni, ponieważ ich życie obejmuje szerszą rzeczywistość.

Biskup przypomniał, że synod to czas wytężonego słuchania Ducha Świętego.

„Trudne, wymagające czasy, w których przychodzi nam kontynuować misję Kościoła, są zarazem szansą pokazania światu piękna i wartości życia zanurzonego w Bogu; życia, które ma głęboki sens, sięga poza doczesność. To jest i zawsze będzie prorocza perspektywa dla świata” – dodał.

Biskup mówił w homilii, że trwający V Synod Diecezji Tarnowskiej pod hasłem „Kościół na wzór Chrystusa”, wpisuje się w ogólnokościelne synodowanie związane z otwartym uroczyście tydzień temu przez papieża Franciszka XVI Zgromadzeniem Ogólnym Synodu Biskupów. Hasło tego synodu brzmi „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”.

Planowany czas trwania V Synodu wydłuża się z powodu utrudnień związanych z pandemią. Zdaniem biskupa, daje to możliwość, żeby prace synodu diecezjalnego zsynchronizować z konsultacjami prowadzonymi dla synodu ogólnokościelnego.

„Zapewne wydłużający się czas naszego synodu diecezjalnego, a teraz jeszcze perspektywa synodu dla Kościoła powszechnego może u niektórych budzić pewnego rodzaju znużenie albo też zniecierpliwienie. Zmęczenie drogą synodalną przypomina o codziennym trudzie, jaki musimy wkładać w budowanie Kościoła, by był rzeczywiście wspólnotą na wzór Chrystusa. Trud przechodzenia przez kolejne etapy synodu przypomina w pewien sposób edukację szkolną, czyli przechodzenie z klasy do klasy, z każdym rokiem na coraz wyższy poziom. Ale nawet gdy już cała droga kształcenia na różnych poziomach zostanie uwieńczona świadectwem czy dyplomem, nie można założyć, że już niczego nie trzeba się będzie w życiu się uczyć” – podkreślił bp Jeż.

Ks. Piotr Cebula, sekretarz V Synodu Diecezji Tarnowskiej jest także odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji związanych z synodem biskupów.

„Zagadnienia przesłane przez Watykan dotyczą natury synodalności. Duży akcent jest postawiony na element słuchania, konsultacji z wiernymi. Są to szerokie zagadnienia, przygotujemy bardziej szczegółowe pytania. Będziemy się starali, aby każdy kto będzie chciał zabrać głos, mógł odpowiedzieć poprzez ankietę”– dodaje.

W kościołach diecezji tarnowskiej czytany jest dziś komunikat biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża.

„Już teraz zapraszam wszystkich diecezjan do odpowiedzi na pytania konsultacyjne, które już niedługo będą przedstawione, zaś zebrane wyniki zostaną wykorzystane w pracy Synodu Biskupów w 2023 roku”- napisał biskup.

Równolegle, aż do zakończenia synodu diecezjalnego można formułować własne spostrzeżenia, uwagi i pomysły, przesyłając je do sekretariatu V Synodu Diecezji Tarnowskiej na adres: synod@diecezja.tarnow.pl

Bp Jeż podziękował wszystkim za modlitwę w intencji V Synodu Diecezji Tarnowskiej oraz aktywne angażowanie się w jego prace.

Poprosił także, aby wciąż modlitwę synodalną odmawiać we wspólnocie parafialnej w każdą niedzielę podczas Eucharystii i aby modlić się za dzieło synodu rozpoczętego przez Ojca Świętego.

The post Bp Jeż: wyrazem drogi synodalnej powinna być głęboka reforma nas samych first appeared on eKAI.

Duże zainteresowanie spotkaniami chrześcijańsko-żydowskimi w Kielcach

ndz., 10/17/2021 - 22:51
Dużym zainteresowaniem cieszyły się dotychczasowe wydarzenia – niedzielna debata poświęcona synagodze i świątyni katolickiej i sobotni koncert pieśni żydowskich – zorganizowane podczas jubileuszowych X Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko-Żydowskich, które odbywają w dniach 14-23 października w gmachu po dawnej synagodze w Kielcach. Przyświeca im hasło „Beit Tefilia – Dom Modlitwy”.

Kielczanie w niedzielne popołudnie (17 października) mogli uczestniczyć w debacie poświęconej synagodze i świątyni katolickiej, w której wzięli udział: rabinka Małgorzata Kordowicz (Gmina Wyznaniowa Żydowska) i ks. prof. Alfred Wierzbickiego (etyk, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego). Prowadzona była ona przez Bogdana Białka, prezesa Stowarzyszenia im. Jana Karskiego.

Zaproszeni znawcy tematu spróbowali wykazać to jakie są podobieństwa i różnice w rozumieniu funkcji omawianych domów modlitw i jakie znaczenie mają one wśród wyznawców judaizmu i chrześcijaństwa. Goście wyjaśniali także to, jaki przekaz niosą – synagoga i kościół o modlących się w nich wyznawcach i co mówią o każdej ze wspólnot.

Po spotkaniu można było zwiedzić wystawę „Odkrywanie kieleckiej synagogi”, która pozwala dostrzec w obecnie, przebudowanym gmachu ślady dawnego żydowskiego domu modlitwy.

W sobotnie popołudnie w tym samym gmachu odbył się koncert pieśni żydowskich w wykonaniu zespołu Szir Awiw, który od 2010 r. śpiewa w synagogach, żydowskich centrach kultury i innych instytucjach, które krzewią żydowską kulturę i muzykę. Artyści śpiewali utwory w języku hebrajskim, jidisz i ladino.

Koncert poprzedziła opowieść malarki Marii Michoń o jej cyklu obrazów „Nieistniejące”, przedstawiającym polskie synagogi, które nie przetrwały II wojny światowej w pierwotnej formie.

We wtorek 19 października o godz. 18.00 prof. Leszek Hońdo z Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosi wykład dotyczący Księgi Zmarłych żydowskiej gminy w Kielcach.

Kolejny wykład, 21 października o godz. 18.00, wygłosi duchowny prawosławny, ks. prof. Henryk Paprocki z Warszawy, który opowie o wpływie tradycji judaistycznej na chrześcijańską architekturę.

Ostatnim gościem spotkań chrześcijańsko-żydowskich będzie filozof i znawca historii Żydów szydłowskich ks. prof. Paweł Mazanka, który 22 października o godz. 18.00 będzie mówił na temat „Dzieci XVI-wiecznej synagogi. O Żydach z Szydłowa”.

Na zakończenie spotkań organizatorzy zapraszają 23 października o godz. 17.00 na spacer miejski pod nazwą „Wieczór kieleckich świątyń”. Spacer rozpocznie się od synagogi i obejmie cerkiew, kościół ewangelicki i kościół katolicki.

Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie są cykliczną imprezą organizowaną w Kielcach od 2011 r. przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego. Projekt realizowany jest przy wsparciu Urzędu Miasta Kielce i Fundacji im. Róży Luksemburg.

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego powstało w 2005 roku w Kielcach. W roku 2015, powołany został do życia Instytut Kultury Spotkania i Dialogu. Jego siedziba jest w budynku przy ulicy Planty 7, który był świadkiem tragicznych wydarzeń z 1946 r.

The post Duże zainteresowanie spotkaniami chrześcijańsko-żydowskimi w Kielcach first appeared on eKAI.

Bp Bryl: synod ma nas nauczyć odpowiedzialności za Kościół

ndz., 10/17/2021 - 22:00
Ten synod jest po to, żeby obudzić nasze pragnienia, abyśmy mocniej, pełniej, bardziej byli z Jezusem w Jego Kościele, abyśmy podjęli za ten Kościół odpowiedzialność – mówił biskup kaliski Damian Bryl w katedrze św. Mikołaja w Kaliszu. Eucharystia zainaugurowała etap diecezjalny XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów.

Ogólnoświatowe wydarzenie pod hasłem „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”, ma wyjątkowy charakter. Po raz pierwszy obejmuje trzy fazy: lokalną, kontynentalną i powszechną, rozłożone w czasie do października 2023 r.

W homilii biskup kaliski odwołując się do dzisiejszej Ewangelii stwierdził, że wielkość ucznia Jezusa to wielkość jego służby. – Wielkość ucznia Chrystusa to nie wielkość władzy, panowania nad innymi, tylko służenia, pokornego bycia dla innych, gotowości do ofiary za innych. To jest droga, na którą zaprasza Jezus swoich uczniów – powiedział celebrans.

Zaznaczył, że rozpoczynający się synod jest czasem, żeby zacząć mocniej żyć Ewangelią Jezusa. – Ten synod jest po to, żeby obudzić nasze pragnienia, abyśmy mocniej, pełniej, bardziej byli z Jezusem w Jego Kościele, abyśmy podjęli za ten Kościół odpowiedzialność – podkreślał kaznodzieja.

Wskazywał, że synod jest po to, aby każdy odkrył swoją misję w Kościele. – Bardzo chciałbym, żeby ten czas synodu pomógł każdemu odkryć, że jest ważny w Kościele, że w tym Kościele ma swoją misję do spełnienia – mówił hierarcha.

Zachęcał wiernych do brania odpowiedzialności za Kościół. – Bardzo chciałbym, żeby każdemu z nas mocno zależało na Kościele, który razem tworzymy w naszej diecezji. Ta współodpowiedzialność to otwarcie na Ducha, który teraz przychodzi i zaprasza nas do tego, żebyśmy budowali tutaj Królestwo Boże – zaznaczył ordynariusz diecezji kaliskiej.

Akcentował, że synod ma pomóc uczyć się stylu bycia w Kościele. – Chciałbym, żebyśmy pokornie modlili się o to, abyśmy umieli rozpoznać, jak mamy iść za Jezusem, jak mamy kształtować życie naszych wspólnot, ale także jak mamy nieść Jezusa innym. Prośmy, żeby Boży Duch nam w tym towarzyszył – powiedział duchowny.

Zapraszał wiernych, aby wsłuchiwali się w to, co Pan mówi do nich. – Chcemy słuchać Bożego Ducha, ale także chcemy słuchać siebie nawzajem, aby odczytać to, w czym Pan do nas przychodzi. Chcemy słuchać, a nie dyskutować. Nie chcemy kłócić się, kto ma rację, nie chcemy głosować, po której stronie ta racja jest, tylko chcemy pokornie słuchać tego, z czym On przychodzi. Chcemy słuchać tego, z czym Pan przychodzi także przez drugiego człowieka, który jest obok mnie – zaznaczył celebrans.

episkopat Abp Gądecki: mówiliśmy papieżowi o korytarzach humanitarnych

Biskup wyraził pragnienie, aby ten czas zaowocował w diecezji wzięciem odpowiedzialności za wspólnotę. – Chciałbym, abyśmy nauczyli się przeżywać wspólnotę jako rzeczywistość, która dotyczy każdego z nas, za którą jesteśmy współodpowiedzialni, o którą razem się troszczymy, a także żebyśmy nauczyli się mentalności ucznia Jezusowego, ucznia, który nie szuka siebie, tylko chce służyć Kościołowi – akcentował biskup kaliski.

Zachęcał, aby w każdej parafii zostały stworzone rady duszpasterskie i ekonomiczne. – Chciałbym, żeby ten czas zaowocował, aby w każdej naszej parafii powstały i działały rady duszpasterskie i ekonomiczne, żeby działały według tego sposobu, który zostawia nam papież Franciszek. To jest bardzo ważne, bo w ten sposób możemy współtworzyć Kościół – powiedział bp Bryl.

Podczas Mszy św. biskup kaliski wręczył powołania osobom, które będą tworzyć Diecezjalną Radę Synodalną pod kierunkiem ks. Witolda Kałmuckiego oraz Diecezjalną Radę Duszpasterską.

Wraz z biskupem kaliskim Damianem Brylem Mszę św. koncelebrowali biskup pomocniczy Łukasz Buzun, ks. kan. Paweł Guździoł, wikariusz biskupi, ks. kan. Marcin Papuziński, kanclerz Kurii Diecezjalnej, ks. kan. Bogumił Kempa, oficjał Sądu Biskupiego, ks. prał. Adam Modliński, proboszcz katedry, kapłani wchodzący w skład rad oraz wicedziekani dekanatów.

The post Bp Bryl: synod ma nas nauczyć odpowiedzialności za Kościół first appeared on eKAI.

Ogólnobydgoska inauguracja roku akademickiego

ndz., 10/17/2021 - 21:01
„Bóg przygotowuje dla nas wszystko, co najlepsze” – powiedział podczas ogólnobydgoskiej inauguracji roku akademickiego rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej ks. dr Marcin Puziak.

Msza św. w Bazylice Królowej Męczenników zgromadziła przy ołtarzu przedstawicieli świata nauki, reprezentujących uczelnie wyższe prywatne i państwowe. – Stajemy, wsłuchani w słowa Ewangelii, która ma oświetlić drogę naszych kroków – dodał rektor, zwracając uwagę, że człowiek, który jest wciąż w drodze, musi najpierw odkryć to, kim jest. – Chrystus daje nam do zrozumienia, że nasze pragnienia oraz cele, które podejmujemy, muszą być w jakiś sposób odkryte jako te, które wyznacza nam Pan Bóg – zauważył ks. dr Marcin Puziak, zachęcając, by studenci i profesorowie nie bali się ryzykować różnych pomysłów. – To tam odkrywamy prawdę o Bogu i o sobie. Prawdę o świecie, który Bóg nam dał – powiedział rektor.

Swoje przesłanie do uczestników inauguracji przesłał biskup ordynariusz Krzysztof Włodarczyk, który udał się z wizytą „ad limina apostolorum” do Rzymu. „Młodzieży akademickiej, która rozpoczyna jeden z najpiękniejszych i najważniejszych okresów w swoim życiu, życzę radości studiowania, realizacji swoich pasji i marzeń. Zapamiętajcie też słowa autora powieści z waszych szkolnych lat, Marka Twaina: Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj” – napisał bp Włodarczyk.

Uroczystość odbywała się z inicjatywy Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego „Martyria”, który obchodzi 35-lecie swego istnienia. – Mamy nadzieję, że ten rok nie ograniczy nas do spędzania wielu godzin przed ekranem, ale da nam warunki, by wspólnie budować prawdziwą wspólnotę, opartą na relacjach, nauce i rozwoju. Jako studenci mamy nadzieję, że ten rok będzie dla nas okazją, by codziennie, na nowo, odszukiwać Boga nie w świątyniach, ale w akademickiej codzienności – podsumowała szefowa DA „Martyria”.

The post Ogólnobydgoska inauguracja roku akademickiego first appeared on eKAI.

Rosja: Patriarchat Moskiewski odwołał Sobór Biskupi i utworzył diecezję w Armenii

ndz., 10/17/2021 - 18:56
Dwie ważne decyzje podjął nadzwyczajny Święty Synod Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (RKP) na swym zdalnym posiedzeniu 15 października w Moskwie: na maj przyszłego roku przełożony Sobór Biskupi, planowany pierwotnie na połowę listopada br. oraz utworzono eparchię (diecezję) ormiańską w granicach Republiki Armenii. Obecne zebranie, zwołane nagle, odbyły się zaledwie nieco ponad trzy tygodnie po poprzednim tego rodzaju spotkaniu biskupów RKP, które obradowało w dniach 23-24 wrześniach. Normalnie sesje Synodu zwołuje się co 2-3 miesiące.

Oba postanowienia mają duże znaczenie wewnątrz- i międzykościelne. 29 grudnia ub.r. Synod zapowiedział, że Sobór Biskupi – obecnie najwyższy organ władzy w RKP – odbędzie się w dniach 15-18 listopada i będzie częścią obchodów 75. urodzin patriarchy moskiewskiego i całej Rusi Cyryla, przypadających 20 listopada. Ponadto miano na nim uchwalić stanowisko RKP w sprawie stosunków z Patriarchatem Konstantynopolskim, z którym Moskwa nie utrzymuje od 15 października 2018 wspólnoty eucharystycznej (tzn. w praktyce żadnej łączności kościelnej). Obecnie postanowiono, że „w związku ze złożoną sytuacją epidemiczną” Sobór, który teoretycznie winien być zwoływany co 4 lata, a poprzedni obradował w 2017, odbędzie się w dniach 26-29 maja 2022 roku.

Formalnie najwyższym organem władzy w prawosławiu rosyjskim jest Sobór Lokalny (Ziemski), w którym biorą udział wszyscy biskupi i wyżsi przełożeni ważniejszych klasztorów oraz wybrani na zebraniach eparchialnych przedstawiciele niższego duchowieństwa i świeckich. Jednakże na Soborze w 2000 uznano, że będzie on zwoływany jedynie dla wyboru nowego zwierzchnika RKP, a jego rolę przejął Sobór Biskupi (Archijerejski), w którym mają prawo uczestniczyć tylko biskupi (obecnie w RKP jest ich ponad 300) i ściśle określone grono delegatów klasztorów i wyższych uczelni teologicznych.

Rzecznik Patriarchatu Władimir Legojda zapowiedział, że przeniesienie na maj obrad Soboru oznacza również przesunięcie o pół roku obchodów rocznicowych patriarchy.

Ogłoszenie decyzji o utworzeniu erywańsko-ormiańskiej eparchii RKP oznacza, że po raz pierwszy Kościół prawosławny powołał do życia swą jednostkę terytorialną na tzw. obszarze kanonicznym Kościoła wschodniego, nienależącego do bizantyjskiej tradycji prawosławnej. Należy on do grona starożytnych Kościołów wschodnich lub niechalcedońskich. Oderwały się one od reszty chrześcijaństwa w połowie V wieku, nie uznając uchwał Soboru Chalcedońskiego z 451 r., na którym m.in. potępiono monofizytyzm, czyli naukę o jednej tylko naturze Chrystusa – boskiej (pogląd prawowierny głosi, iż są w Nim dwie natury: boska i ludzka). I chociaż w ciągu wieków Kościoły te potwierdzały wielokrotnie, że także wierzą w dwie natury Pana Jezusa, tylko wyrażają to nieco inaczej niż prawosławie i chrześcijaństwo zachodnie, podziały, które narosły w ciągu wieków, utrzymują się do dzisiaj.

Dotychczas Kościół prawosławny nie wchodził na obszar kanoniczny „niechalcedończyków” z wyjątkiem Bliskiego Wschodu, gdzie chrześcijanie obu odłamów żyli obok siebie od czasów apostolskich (np. Patriarchaty: Aleksandryjskie – koptyjski i prawosławny, Antiocheńskie – syryjski, prawosławny i maronicki, Jerozolimskie – prawosławny i ormiański). Co więcej, wykaz państw, stanowiących obszar kanoniczny RKP, nie uwzględnia Armenii, gdzie zresztą jest tylko kilka rosyjskich parafii prawosławnych, których istnienie nie wymaga tworzenie tak dużej struktury, jak eparchia (na koniec 2019 było 8 cerkwi i 5 oficjalnie zarejestrowanych wspólnot wiernych).

Synod powołał też na zwierzchnika nowej jednostki kościelnej z tytułem erywańsko-ormiańskiego dotychczasowego arcybiskupa klińskiego Leonida (Gorbaczowa), pozostawiając go jednocześnie na stanowisku wiceprzewodniczącego Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego.

Decyzja w sprawie nowej eparchii zapadła w dwa dni po spotkaniu przywódców religijnych Armenii i Azerbejdżanu, która pod patronatem Cyryla odbyła się w Moskwie. Po jej zakończeniu ogłoszono oświadczenie, wzywające obie strony konfliktu do dialogu i pojednania oraz próbujące przedstawić to wydarzenie jako znaczący krok w kierunku uregulowania napięć między nimi. Jednakże patriarcha i katolikos wszystkich Ormian Garegin II oskarżył stronę azerską o brak konstruktywnego podejścia do rozwiązania problem i ostrzegł przed groźbą „nowej, jeszcze większej wojny”.

The post Rosja: Patriarchat Moskiewski odwołał Sobór Biskupi i utworzył diecezję w Armenii first appeared on eKAI.

W Kościele w Polsce zainaugurowano diecezjalne etapy Synodu Biskupów

ndz., 10/17/2021 - 18:54
W polskich diecezjach, podobnie jak w całym Kościele powszechnym, w niedzielę 17 października zainaugurowano diecezjalne etapy XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. W homiliach biskupi wyjaśniali, że do uczestnictwa w nim zaproszone są wszystkie środowiska tworzące Kościół – parafialne i pozaparafialne, wspólnoty i duszpasterstwa, duchowni i świeccy, zgromadzenia zakonne i osoby konsekrowane, wierni zaangażowani i ludzie przeżywający kryzys wiary. – Wszyscy ochrzczeni winni w tym uczestniczyć, bez prawdziwego uczestnictwa całego Ludu Bożego mówienie o komunii będzie tylko pobożnym życzeniem – powiedział w Poznaniu przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

W inauguracjach diecezjalnego etapu XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów uczestniczyli oprócz biskupów i duchowieństwa diecezjalnego członkowie męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych oraz przedstawiciele wspólnot i ruchów kościelnych, delegacje wspólnot parafialnych, osoby konsekrowane, rodziny, katecheci i młodzież.

W trakcie Mszy świętych stosowne dekrety podpisane przez ordynariusza diecezji otrzymali członkowie zespołów synodalnych, które będą koordynować przebieg synodu w danej diecezji. Przedstawiono także osoby kontaktowe dla wszystkich środowisk chętnych do zabrania głosu w trakcie tego etapu Synodu. W niektórych diecezjach, jak choćby w Ordynariacie Polowym, robocze spotkania zespołów synodalnych odbyły się tuż po inauguracyjnych Eucharystiach.

Prawdziwe uczestnictwo Ludu Bożego

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i metropolita poznański zaznaczył, że zaproszone do uczestnictwa w Synodzie są najpierw struktury wspólnego, synodalnego rozeznania, jak na przykład parafialne i diecezjalne rady duszpasterskie, rady prezbiterów, ruchy, stowarzyszenia, ale nie tylko.

Jak tłumaczył, punktem wyjścia w tym procesie jest chrzest. – Z chrztu, który jest źródłem naszego życia duchowego, wypływa równa godność dzieci Bożych, chociaż w różnicy posług i charyzmatów. Z tej racji wszyscy ochrzczeni są wezwani do uczestnictwa w życiu Kościoła i jego misji. Jeśli w tym procesie zabraknie prawdziwego uczestnictwa całego Ludu Bożego, mówienie o komunii może pozostać tylko pobożnym życzeniem. Wszyscy winni w tym uczestniczyć. Wszyscy ochrzczeni” – podkreślił abp Gądecki na rozpoczęcie drogi synodalnej w archidiecezji poznańskiej.

Wskazał też, że papież Franciszek prosił o dostrzeganie obecności Ducha Świętego w tym procesie. Przekonywał, że uczestnicy Synodu są wezwani, by stać się „ekspertami w sztuce spotkania” – nie w organizowaniu wydarzeń czy teoretycznych rozważań, ale przede wszystkim w poświęcaniu czasu na spotkanie z Bogiem.

Być wysłuchanymi

W Gnieźnie Prymas Polski i metropolita gnieźnieński abp Wojciech Polak przypomniał, że tak jak Jezus rozmawiał ze swoimi uczniami, słuchał ich pragnień, nie oburzał się, ale cierpliwie tłumaczył i prowadził ich do tego, aby te pragnienia potrafili dobrze rozeznać – tak dziś „wszyscy mamy prawo wypowiedzieć swoje pragnienia, oczekiwania i zostać wysłuchanymi”.

„Trzeba, abyśmy mówili i trzeba, abyśmy się wzajemnie usłyszeli” – podkreślił abp Polak, dodając, że rozpoczynający się synod ma być właśnie wzajemnym słuchaniem. Ma dać odpowiedź, jak siebie nawzajem w Kościele słuchamy – biskupi, księża, osoby konsekrowane i świeccy. Ale na słuchaniu nie można poprzestać. Trzeba – wskazał Prymas – „abyśmy w naszym mówieniu do siebie i cierpliwym słuchaniu siebie nawzajem rozeznawali, w jakim kierunku Pan Bóg chce nas dziś poprowadzić”.

„To cel synodu – podkreślił abp Polak. – Cały ten nowym wysiłek Kościoła, który na najbliższe miesiące zaproponował papież Franciszek, ma nas właśnie do tego doprowadzić”. – I nie chodzi o tworzenie projektów jakichś nowych reform – tłumaczył. – Nie chodzi o organizowanie wielkich wydarzeń, zmianę jakiejś zewnętrznej struktury, że miejscami się pozamieniamy, ale o pewien styl życia i relacji – dodał.

Prymas Polski zaznaczył też: „Nikt z tej wspólnoty nie jest wykluczony. Nikt nie może być zostawiony samemu sobie. Nikt nie powinien mówić, że to go nie dotyczy. Nikt też nie powinien chronić się w wymówkach typu: nie potrzeba i zawsze tak robiliśmy”.

Konieczny słuch serca

W Krakowie uroczysta inauguracja diecezjalnego etapu Synodu odbyła się w katedrze na Wawelu. W homilii abp Marek Jędraszewski tłumaczył, że Synod to wspólne podążanie do jednego celu. – Tego jak zdążać, jak być razem jednym duchem, uczy nas sam Chrystus – mówił. Prawdziwe podążanie razem z Chrystusem wiąże się z uznaniem Go w pierwszej kolejności za sługę i wzięciem udziału w Jego dziele zbawienia świata.

Metropolita krakowski stawiał też pytania o gotowość na prawdziwe i pełne spotkanie z Bogiem i innymi ludźmi, gotowość słuchania i rozeznania. – Konieczny jest nam szczególny „słuch serca” – słuchać sercem bardziej niekiedy niż samym i zimnym rozumem – mówił abp Jędraszewski, zaznaczając, że synod będzie czasem odkrywania tego, co Bóg pragnie wskazać dzisiaj Kościołowi jako drogę, by z jeszcze „większą mocą, radością i wewnętrznym przekonaniem głosić światu prawdę Ewangelii”.

Wspólne spojrzenie na Kościół

Etap diecezjalny synodu jest okazją do wspólnego spojrzenia na Kościół, który tworzymy w parafiach, dekanatach, wspólnotach – w całej diecezji – tłumaczył ełcki biskup pomocniczy Adrian Galbas. Ale to także okazja do „postawienia sobie najprostszych z pytań: czy Kościół, który budujemy to ten, do budowania którego zaprasza nas Chrystus? Czy Kościół, który budujemy to ten, którego wzór znajdujemy w Ewangelii? A jeśli nie, albo nie całkiem, to dlaczego i co możemy, co powinniśmy i co musimy zrobić, aby uczynić go bardziej ewangelicznym?” – pytał.

„Istotą synodu jest słuchać siebie nawzajem w Duchu Świętym. Odkładamy na bok kartki z gotowymi przemówieniami, ze spisanymi rozwiązaniami, z postulatami do przegłosowania, z dyrektywami i postanowieniami. Pierwsze to słuchać. Słuchać, aby usłyszeć. I słuchać, aby wysłuchać. Każdego!” – mówił bp Galbas, przekonując, że wszyscy mamy prawo wypowiedzieć swoje pragnienia, oczekiwania i zostać wysłuchanym.

Nikogo nie wykluczać

Podczas inauguracji Synodu w archidiecezji warszawskiej bp Piotr Jarecki podkreślił, że postawa „zawsze tak było, nie trzeba niczego zmieniać”, jest wielkim zagrożeniem, a papież Franciszek nazywa ją trucizną w życiu Kościoła. Przestrzegł przed popadaniem w pułapki gnozy i pelagianizmu: „Nie powinniśmy ograniczyć się do jakiegoś intelektualizmu, nie można też pokładać nadziei w tylko ludzkich wysiłkach, stąd każde spotkanie pracy ma być poprzedzone modlitwą”. Wskazał również na rolę lectio divina i adoracji.

Bp Jarecki zaznaczył, że praca synodalna powinna być prowadzona w każdej parafii, a w modlitwę i prace synodalne powinny włączyć się wszelkie środowiska – parafialne i pozaparafialne. Poza wspólnotami i duszpasterstwami są to również środowiska naukowe katolickie i świeckie, ludzie przeżywający kryzys wiary, osoby po apostazji, osoby biedne i wykluczone, młodzież stroniąca od Kościoła. „Zaproszeni są wszyscy. Chodzi o wytworzenie atmosfery braterstwa, wzajemnego zaufania, woli ubogacania się zdaniem usłyszanym od brata czy siostry, choćby było diametralnie różne od moich przekonań” – mówił, wzywając do modlitwy do Ducha Świętego, żeby uczestnicy prac synodu umieli budować jedność w różnorodności. „Nie chcemy wykluczać nikogo” – powiedział.

Strach przed wspólną drogą?

W katedrze łódzkiej abp Grzegorz Ryś mówił, że „może być w nas strach przed tą wspólną drogą, jaką jest Synod, także strach przed jej tempem”, ponieważ synod będzie mieć swój rytm pracy, która potrwa w diecezji aż cztery miesiące. – Jesteśmy wezwani do szybkiej drogi, choć wielu ludzi pyta: po co nam ten Synod? Czy w tym nie ma jakiegoś wywracania Kościoła? Po co nam szybka drogą? Przecież nam potrzebna jest stabilizacja, okrzepnięcie tu, gdzie jesteśmy, obwarowanie siebie – ironizował, dodając jednak natychmiast, że „Piotr żyjący we Franciszku mówi: do drogi!”.

Jego zdaniem, istnieje też inne zagrożenie: „Możliwe jest także w czasie Synodu narzucanie Jezusowi własnej perspektywy. To, co zrobili Jan i Jakub. Ja mam własne pragnienia co do tego Kościoła, własne pomysły co do tego, co w tym Kościele powinno się dziać i wypowiadam własne pragnienia, nie poddając ich pod rozeznanie Ducha Świętego, by nie odwrócić tych ról”.

Może też się w czasie Synodu zdarzyć – kontynuował – że jego uczestnicy będą ulegać własnym ambicjom żądzy władzy. Wtedy efektem będą „podziały, pretensje, żale do siebie”. Jak tego wszystkiego uniknąć? Trzeba zaufać Jezusowi i Jego słuchać. Abp Ryś przestrzegł, że „jeśli nie będziemy słuchać Jezusa, jeśli nie będziemy się wzorować na Nim, to natychmiast pojawią się inne modele wspólnoty; wspólnoty, którą jest wędrujący Kościół”.

Tymczasem „Jezus mówi: nie tak będzie z wami. Idźcie w tę drogę, ale uważajcie na siebie, bo bardzo was potrzebuję”. – Tak jak Jezus rozmawiał z apostołami, tak dziś bierze każdego z nas i objaśnia tę drogę, po której idzie, licząc na to, że będę współodczuwał będę szedł razem z Nim – dodał hierarcha.

Postawa Chrystusa – sługi

W katedrze Chrystusa Króla w Katowicach abp Wiktor Skworc mówił, że wysłuchanie wszystkich uczestników Synodu to ilustracja zbawczego dialogu prowadzącego do pouczenia o tym, jaki powinien być uczeń, a w konsekwencji cały Kościół: wolny o jednostkowych czy grupowych egoizmów. Synod ma być drogą prowadząca ku Kościołowi komunii, uczestnictwa i misji. Metodą tej drogi ma być dialog, mówienie i słuchanie. – Wchodząc dziś na drogę synodalną musimy przyjąć postawę Chrystusa – sługi wobec wszystkich – dodał abp Skworc.

Zaznaczył przy tym potrzebę czytelnego świadectwa chrześcijańskiego i konieczność budowania braterskich relacji wspólnoty wierzących w obliczu zagrożeń zauważalnych w świecie, tak bardzo zdominowanym przez „zazdrość, przepychanie się łokciami, chciwość, oszczerstwa i oszustwa na małą i wielką skalę, brak miłości i miłosierdzia, deptanie ludzkiej godności”.

Ponadto, chrześcijanie wezwani są do „odkrywania własnej misji w aktualnym świecie i nieustannego wzrastania w osobistej świętości poprzez zaangażowanie na rzecz ewangelizacji, wzmocnienia rodziny, wprowadzanie osób młodych w świat wartości oraz kształtowanie ducha braterstwa i międzyludzkiej solidarności w świecie”. Jednocześnie przestrzegł przed pokusą samowystarczalności, tłumacząc, że do skuteczności misji niezbędne jest otwarcie się na Ducha Świętego. Abp Skworc wrócił też uwagę na zaproponowaną przez Franciszka metodę działania w Kościele: towarzyszyć – rozeznawać – integrować, to co kruche.

Refleksja nad tożsamością

– Chcemy dyskusją, modlitwą, pracą, posługą wesprzeć myśli, intencje i pytania Ojca Świętego i całego Kościoła – mówił podczas inauguracji synodalnej w Szczecinie abp Andrzej Dzięga. Jak wyjaśnił, każde pokolenie, również w dziejach Kościoła, musi na nowo podjąć refleksję nad swoimi możliwościami, tożsamością, drogą pośród cierpień, kłopotów i zmagań ku temu, co jest istotą Bożego ładu, co jest istotą Bożej drogi oraz tego, do czego nas Bóg zaprasza w Jezusie Chrystusie i w mocy Ducha Świętego.

Jak dodał, dzieje się tak dlatego, aby Kościół powszechny, obecny w Ameryce, Afryce, Chinach, Rosji czy Polsce i we Włoszech podejmował refleksję, dyskusję i modlitwę oraz rozpoznanie drogi ku nowemu czasowi – „ku czasowi i sprawom, do których nas Bóg zaprasza, a nie my sami sobie wybieramy”.

Duch Święty protagonistą

We Włocławku bp Krzysztof Wętkowski przypomniał, że papież Franciszek zaprosił do udziału w synodalnym doświadczeniu wszystkich, którzy przez chrzest i bierzmowanie otrzymali Ducha Świętego, a w Eucharystii karmią się jednym ciałem żyjącego Pana. Przypominając słowa Ojca Świętego, że synod nie jest nie jest parlamentem ani badaniem opinii publicznej, biskup włocławski podkreślił: „Synod jest wydarzeniem kościelnym, a jego protagonistą jest Duch Święty. Jeśli nie ma Ducha, nie będzie też synodu”.

Szansa na pojednanie

Inauguracja diecezjalnego etapu Synodu biskupów miła miejsce także w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego. W katedrze polowej WP ks. por. Rafał Kaniecki, wyznaczony przez biskupa polowego abp. Józefa Guzdka jako osoba odpowiedzialna za przebieg synodu w Ordynariacie Polowym, podkreślał w homilii, że synod został zwołany, aby porozmawiać o tym, jak powinna wyglądać wspólna droga ludzi wierzących. Dodał, że synod jest nawiązaniem do korzeni chrześcijaństwa. A celem synodu jest „budowanie wspólnoty Kościoła”. Do udziału w synodzie zaproszeni są także ludzie niepraktykujący, czy osoby wykluczone biedą czy z innych powodów, bo oni także wraz z łaską chrztu otrzymali dary Ducha Świętego. – Nie powinniśmy tak, jak Jakub i Jan z dzisiejszej Ewangelii, zamykać się w wąskiej grupie kolegów, bo Bóg nie ma względu na osobę, ale przez każdego może coś dobrego dla wspólnoty Kościoła przekazać – tłumaczył.

Jak podkreślił, rozpoczynający się synod jest szansą na pojednanie i jedność w Kościele i narodzie. – Różne mamy poglądy, różne sposoby widzenia wielu spraw, ale łączy nas chrzest i Duch Święty, którego wszyscy otrzymaliśmy. Dlatego chcemy się zebrać i porozmawiać, w jaką stronę mamy iść – powiedział ks. por. Kaniecki.

Synodalność – dawniej i dziś

Inaugurującym diecezjalny etap Synodu Mszom świętym towarzyszyły wykłady na temat synodalności w Kościele, zarówno w kontekście historycznym, jak i w odniesieniu do współczesności.

W Łodzi ks. prof. dr hab. Jan Słomka, wykładowca tamtejszego Wyższego Seminarium Duchownego oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach tłumaczył, że Synod, tak w wymiarze lokalnym, jak i powszechnym, ma sens tylko jako wydarzenie żywe, a więc otwarte na to, co nie przewidywalne, na powiew Ducha Świętego. – Synodalność nie jest jedną z form organizacji wewnętrznej Kościoła. Jest samym oddechem życia Kościoła. Takie jest wskazane nam przez Franciszka zadanie: odnowić w Kościele ten oddech życia – ducha. Bez tego Kościół nie będzie żył jako wspólnota Chrystusa – podkreślił ks. prof. Słomka.

Na stronach diecezji uruchamiane są specjalne podstrony lub zakładki poświęcone Synodowi na jego etapie lokalnym. Można na nich znaleźć wszystkie niezbędne dokumenty, dane kontaktowe i informacje, z których mogą skorzystać wszelkie środowiska i osoby, które na tym etapie chciałyby zabrać głos.

Rozpoczęte w niedzielę 17 października we wszystkich diecezjach na świecie, w tym w Kościele w Polsce, Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, zostało zwołane przez papieża Franciszka i zainaugurowane 9-10 października w Rzymie. Towarzyszy mu hasło „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”.

Synod nie ograniczy się tylko do episkopatów i ekspertów, ale szerokie konsultacje zostaną przeprowadzone wśród całego Ludu Bożego. “Do pójścia wspólną drogą rozeznania woli Bożej papież zaprasza wszystkich – bo wszyscy przez chrzest i bierzmowanie otrzymali Ducha Świętego, a w Eucharystii karmią się Ciałem Żyjącego Pana” – zwracają uwagę polscy biskupi.

Synodalne prace potrwają dwa lata. Najpierw będzie miała miejsce faza diecezjalna, w przyszłym roku kontynentalna, a wreszcie w 2023 r. – powszechna. Papież Franciszek chce, aby styl wspólnotowego rozeznawania stał się stałą praktyką Kościoła.

The post W Kościele w Polsce zainaugurowano diecezjalne etapy Synodu Biskupów first appeared on eKAI.

Do skarżyskiej Ostrej Bramy pielgrzymowały Koła Gospodyń Wiejskich i Sołtysi

ndz., 10/17/2021 - 18:47
Do skarżyskiej Ostrej Bramy pielgrzymowały Koła Gospodyń Wiejskich i Sołtysi. Mszy świętej i homilię wygłosił biskup-senior Henryk Tomasik. W barwnych, ludowych strojach przyjechali oddać się w opiekę Matce Bożej. Mówili, że są po to, by zaczerpnąć siły do dalszej działalności.

W homilii bp Henryk Tomasik dziękował Bogu za „piękne tradycje polskiej wsi oraz zwyczaje, które są także nośnikiem wielkich wartości, symbolizujących jedność, wspólnotę oraz umiłowanie narodu, Kościoła i rodziny”. – To polski rolnik wytworzył piękną tradycję religijną, nazwał wielkie święta maryjne takie jak: Matki Bożej Jagodnej, Zielnej czy Siewnej. Dziękujemy Bogu za polską tradycję, która jednoczy i zbliża ludzi. Z szacunkiem patrzymy na waszą pracę, troskę o wiarę i religijne wychowanie i polską kulturę – mówił bp Henryk Tomasik.

Po liturgii uczestnicy pielgrzymki przeszli do kaplicy z wizerunkiem Matki Bożej Miłosierdzia, gdzie zawierzyli się Matce Bożej. – Matko Miłosierdzia, przychodzimy do Ciebie w trudnym czasie wciąż trwającej pandemii koronawirusa. My, sołtysi polskich wiosek, którym została powierzona odpowiedzialność za naszą lokalną ziemię, stajemy przed Tobą, by w imieniu rolników dziękować za Boże błogosławieństwo w pracy i Twoją opiekę – modlili się uczestnicy pielgrzymki.

Na koniec liturgii głos zabrał poseł Robert Telus, przewodniczący sejmowej komisji rolnictwa. – Każda wspólnota ma inne kolory i stroje, ale dzisiaj tworzymy jedną wielką wspólnotę, jaką jest nasza Ojczyzna. Dziękuję wam, że kultywujecie wiejskie zwyczaje i tradycję oraz wartości chrześcijańskie – powiedział poseł Robert Telus.

Ks. prałat Jerzy Karbownik, kustosz sanktuarium dziękował za liczny udział wiernych w pielgrzymce. Przed wizerunek maryjny przybyło około tysiąca osób z diecezji radomskiej, kieleckiej i sandomierskiej.

Przed liturgią odbyło się spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich i Sołtysów z Anną Gembicką, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. – Zachęcamy Państwa do skorzystania z programu EtnoPolska, który jest odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnych i regionalnych, dla których ważne jest dziedzictwo kulturowe. Dzięki tym środkom można kupować m.in. stroje ludowe. Ponadto mamy od 3 lat ustawę o Kołach Gospodyń Wiejskich – mówiła minister Gembicka. Dodała, że od tego zostały zwiększone do 70 mln zł środki na działalność KGW.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Anna Gembicka, poseł Robert Telus, przewodniczący sejmowej komisji rolnictwa, poseł Agnieszka Górska i poseł Krzysztof Lipiec oraz marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Transmisję z pielgrzymki przeprowadziło Radio Plus Radom.

The post Do skarżyskiej Ostrej Bramy pielgrzymowały Koła Gospodyń Wiejskich i Sołtysi first appeared on eKAI.

Bp Galbas: istotą synodu jest słuchać siebie nawzajem w Duchu Świętym

ndz., 10/17/2021 - 18:37
„Istotą synodu jest słuchać siebie nawzajem w Duchu Świętym. Pierwsze to słuchać. Słuchać, aby usłyszeć. I słuchać, aby wysłuchać. Każdego! – mówił bp Adrian Galbas SAC w czasie inauguracji diecezjalnego etapu XVI Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Biskup pomocniczy w ełckiej katedrze zachęcał, aby potraktować ten synod jako „wielką szansę dla Kościoła. Także dla Kościoła w Polsce”.

Etap diecezjalny rozpoczęła Msza Święta, której przewodniczył biskup ełcki Jerzy Mazur, a wraz z nim liturgię koncelebrowali bp Adrian Galbas SAC, dziekani, księża diecezjalni i zakonni. W Eucharystii uczestniczyli przedstawiciele wspólnot i ruchów kościelnych, siostry zakonne, seminarzyści, diakoni stali, nadzwyczajni szafarze komunii świętej oraz wierni świeccy. Homilię wygłosił bp Adrian Galbas. W czasie Mszy św. biskup Jerzy Mazur powołał diecezjalny zespół synodalny.

„Gromadzimy się w naszej katedrze, aby tą Eucharystią otworzyć synod biskupi pod hasłem ‘Dla Kościoła synodalnego komunia, uczestnictwo i misja’ w naszej diecezji ełckiej. Jesteśmy zachęcani aby trwać mocno w wierze i wejść na drogę synodalną, aby razem kroczyć, aby przede wszystkim wsłuchiwać się w głos Ducha Świętego i wsłuchiwać się w głos ludzi, przez których Duch Święty mówi i podpowiada” – powiedział bp Jerzy Mazur na wstępie Mszy św.

W homilii Mszy św. bp Adrian Galbas SAC, nawiązując do dzisiejszych czytań, tłumaczył, że Chrystus staje dziś przed nami jak ten, który służy, który jest bliski i współczujący.

„To jest takie piękne polskie słowo: „współczucie”. Odczuwam wspólnie z tobą i właśnie na tym poziomie najgłębiej się z tobą spotykam. Na poziomie odczuć, także, a nawet przede wszystkim tych bolesnych, w świecie twojego cierpienia, twego bólu i samotności. Nie można współczuć z daleka, na odległość. Nie można współczuć w sposób zdystansowany. Współczucie wymaga bliskości i czułości. Empatii i delikatności. Jest czymś więcej niż zrozumienie, choć i ono jest wartością bezcenną, gdy chcemy naprawdę się z drugim spotkać, a nie tylko z nim minąć. Współczucie jest jednak czymś więcej” – tłumaczył biskup i podkreślił, że „to wezwanie do bycia jak współczujący Jezus – Sługa, dotyczy każdego indywidualnie i dotyczy nas wszystkich jako Kościoła. Kościół, jeśli ma być Chrystusowy musi być współczującym sługą ludzi. Nie ich Panem”.

„Jeśli relacje, jakie budujemy wewnątrz Kościoła byłyby oparte na modelach władzy świeckiej i to jeszcze autorytarnej, gdzie są rządzący i rządzeni, mówiący i niemowy, gdzie są tylko przepisy, struktury, gdzie jedni mogą być wykorzystani przez drugich, nie tylko seksualnie, ale seksualnie również, gdzie nie ma współczucia wobec ludzkiej krzywdy, gdzie są mainstremowcy i zmarginalizowani, gdzie ważna jest przede wszystkim kariera, stanowiska i stołki, gdzie inaczej jest traktowany ten, który ma i może, niż ten, który nie ma i nie może – jeśli taki byłby Kościół, to czym on by się różnił od świata? W czym miałby być dla świata pociągający? Na czym by polegała jego inność, a ostatecznie jego ewangeliczność?” – pytał bp Galbas.

Biskup wskazywał, że etap diecezjalny synodu jest okazją do wspólnego spojrzenia na Kościół, który tworzymy w parafiach, dekanatach, wspólnotach, w całej diecezji, jak również ma być „okazją do postawienia sobie najprostszych z pytań: czy Kościół, który budujemy to ten, do budowania którego zaprasza nas Chrystus? Czy Kościół, który budujemy to ten, którego wzór znajdujemy w Ewangelii? A jeśli nie, albo nie całkiem, to dlaczego i co możemy, co powinniśmy i co musimy zrobić, aby uczynić go bardziej ewangelicznym?”.

„Istotą synodu jest słuchać siebie nawzajem w Duchu Świętym. Odkładamy na bok kartki z gotowymi przemówieniami, ze spisanymi rozwiązaniami, z postulatami do przegłosowania, z dyrektywami i postanowieniami. Pierwsze to słuchać. Słuchać, aby usłyszeć. I słuchać, aby wysłuchać. Każdego!” – mówił bp Galbas przekonując, że wszyscy mamy prawo wypowiedzieć swoje pragnienia, oczekiwania i zostać wysłuchanym.

Biskup pomocniczy podkreślił, że „w tak bardzo sklerykalizowanym Kościele jak Kościół katolicki w Polsce, powodzenie synodu bardzo zależy od nas, biskupów i księży”.

„Ludzie świeccy są w znacznej większości dość pasywni i nieśmiali, nienawykli do szczerej rozmowy o Kościele, zwłaszcza takiej, w której mogliby powiedzieć coś, czego nie powiedział ksiądz, a tym bardziej coś, co by się mogło księdzu nie spodobać. Jeśli widać tu zmiany, to są one bardzo powolne i raczej mają miejsce bardziej na wirtualnych lub realnych kongresach, w sieci i mediach społecznościowych, niż na poziomie pojedynczej parafii. Zwłaszcza małej i wiejskiej” – tłumaczył biskup i dodał, że „ta często bierna postawa ludzi świeckich ma wiele przyczyn: czasem wynika z ich przekonania o własnej niekompetencji i omnipotencji księdza, czasem z doświadczenia, że już próbowali i to spotkało się ze ścianą więc i teraz nic to pewnie nie da, czasem ze strachu, że jak się odezwą nie tak, jak trzeba, to ksiądz zapamięta i potem nie pochowa, albo nie da zaświadczenia, czasem z antyklerykalizmu, który w Polsce jest silniejszy niż w innych europejskich krajach, a czasem z zadowolenia, bo uważają, że dobrze jest jak jest. Tym bardziej więc dużo zależy od nas” – wskazywał duchowny.

Przyznał też, że papieska inicjatywa zaskoczyła, a nawet zaniepokoiła niektórych i „choć synod w takiej formie zapowiedziany był już wiosną, wciąż nie wywołuje on wielkiego poruszenia. Być może wynika to z naszego strachu przed zmianą, być może z braku doświadczenia spokojnej, uczciwej rozmowy, która jest naprawdę „rozmową”, a nie tylko „mową”, jest „rozmienianiem się mowami”. Jest moją mową i twoją mową. I ta twoja jest tak samo ważna jak ta moja. A przede wszystkim jest mową Ducha Świętego. Tego, który rządzi w Kościele, który jest nieomylny, i który może posłużyć się każdym, by powiedzieć coś wszystkim”.

Jak dodał bp Adrian Galbas – synod jest „wielką szansą dla Kościoła. Także dla Kościoła w Polsce. Podejdźmy do niego z nadzieją. „Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci”. Słyszeliśmy dziś te słowa w pierwszym czytaniu. Spełniły się one na Chrystusie, który po swej męce zmartwychwstał i żyje. Jego światło jest bardziej promienne niż wszystkie mroki! Nigdy w to nie zwątpmy”.

„Zaangażujmy się w synod i zaprośmy do synodu naszych wiernych, nie tylko tych nam życzliwych i zawsze wobec nas uprzejmych, choć i ich także. Ale i my samy stwórzmy zespoły synodalne; w dekanatach, w Seminarium, w rozmaitych kluczach i kluczykach. Spotykajmy się! Słuchajmy i bądźmy wysłuchani!” – prosił bp Galbas

Dopełnieniem inauguracji było przekazanie świec synodalnych, które powędrują do każdej parafii w diecezji, aby płonąć podczas synodalnych spotkań. Odpalone od świecy paschalnej, są symbolem Światła Zmartwychwstałego Pana.

Rozpoczęty Synod na etapie diecezjalnym potrwa do marca przyszłego roku. W tym czasie grupy synodalne powołane przez Kościół zatrzymają się nad refleksją nad przygotowanymi wcześniej tematami i postawionymi pytaniami. We wszystkich parafiach Diecezji Ełckiej 24 października 2021 r. nastąpi lokalna Inauguracja prac Synodu poprzez modlitwę w tej intencji oraz słowo wyjaśnienia i zachęty, skierowane do wszystkich parafian by zechcieli włączyć się w prace synodalne i podzielić się swoim doświadczeniem Kościoła. Zostały przygotowane materiały, które stanowią pomoc do przeprowadzenie spotkań synodalnych przez różne grupy w parafii, aby wypowiedzieć się w tematach zaproponowanych przez Stolicę Apostolską. Zebrane opinie zostaną przygotowane w odpowiedni dokument i przekazane do osób odpowiedzialnych za Synod na szczeblu ogólnopolskim. Udostępniony będzie specjalny adres mailowy, gdzie mógł zgłaszać w ramach synodu swoje refleksje i propozycje dotyczące Kościoła. Swoja opinie będzie można również przesłać drogą listową na adres Kurii diecezjalnej z dopiskiem „Synod”.

The post Bp Galbas: istotą synodu jest słuchać siebie nawzajem w Duchu Świętym first appeared on eKAI.

Bp Ciereszko: otwórzmy się na natchnienie Ducha Świętego

ndz., 10/17/2021 - 18:37
„Dzisiejsza liturgia łączy nas z Kościołem na całym świecie. Wspólnie niesiemy modlitwę do Boga, abyśmy otworzyli się na natchnienia Ducha Świętego i podjęli wyzwanie naszych czasów, jakim jest przyjrzenie się jego życiu wiary” – mówił podczas Mszy św. w białostockiej archikatedrze bp Henryk Ciereszko, inaugurując diecezjalny etap XVI Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów.

„Rodzą się w nas dobre natchnienia, które za rok – przekazane na zgromadzeniu biskupów w Rzymie – wytyczą drogę wiary, którą jako lokalny Kościół będziemy w najbliższych latach podążać. Niech towarzyszy nam modlitwa i troska, by to dzieło przyniosło piękne owoce” – mówił bp Ciereszko.

Podkreślił, że bycie uczniem Chrystusa to nie tylko korzystanie z Jego darów, ale także cierpienie. „Czyż także dziś nie ujawniają się wśród nas – uczniów Chrystusa – podobne postawy, pytania, oczekiwania; czy jak Apostołowie nie gorszymy się zbyt łatwo postawami innych w sprawach życia kościelnego, życia naszych wspólnot parafialnych?” – pytał.

Wskazał, że synodowi powinny towarzyszyć trzy postawy: spotkanie, słuchanie i rozeznawanie, nie zaś tylko organizowanie wydarzeń: „Ważne jest nie tylko rozwodzenie się nad problemami, ale spotkanie z Bogiem i między sobą; ważna jest modlitwa i adoracja, by być otwartymi na to, co Duch Święty mówi do Kościołów – co chce powiedzieć dzisiaj naszemu lokalnemu Kościołowi”.

Zachęcał, by „słuchać siebie nawzajem sercem, a nie tylko uszami”, dodając: „Ten proces rozeznania ducha Kościoła dokonuje się na adoracji i w modlitwie, w kontakcie ze słowem Bożym, aby synod nie był tylko zjazdem czy konferencją naukową, ale wydarzeniem łaski – procesem uzdrawiania prowadzonym przez Ducha Świętego”.

Tłumaczył, że rozeznawanie jest dopełnieniem spotkania i słuchania, aby, poczynając od rodziny, sąsiedztwa, wspólnoty parafialnej, wspólnot ruchów kościelnych czy wspólnot zawodowych – spotykając, słuchając i rozeznając wszyscy umacniali się w wierze, aby ich wiara i świadectwo chrześcijańskiego życia oddziaływały na innych.

Prosił, by z życia łaską rodziła się misja. „Z życia Kościoła zapisanego w Dziejach Apostolskich wiemy, że Apostołowie byli nieustannie w drodze, otwarci na siebie nawzajem i na natchnienia Ducha Świętego, przyjmujący z wiarą słowo Boże, które ich wszystkich jednoczyło. Dlatego potrzeba nam dziś nie tylko wzajemnego otwarcia, ale też wymiaru modlitwy i pokuty, aby przyznać się do win, błędów i zaniedbań; by przez trud i ofiarę dokonywała się nasza przemiana – kroczenie drogą zbawienia” – stwierdził hierarcha.

Jak podkreśla ks. Andrzej Proniewski, prof. UwB, koordynator Synodu na etapie diecezjalnym, „słowo «synod» oznacza podążanie wspólną drogą, dlatego papież Franciszek proponuje, byśmy spróbowali odpowiedzieć na pytania: jak na nowo to podążanie razem realizuje się dzisiaj w naszym Kościele lokalnym? Do podjęcia jakich kroków zaprasza nas dziś Duch Święty, abyśmy wzrastali w tym naszym podążaniu razem? Co wymaga zmiany?”.

„Mamy zatem w najbliższym czasie wszyscy zastanowić się, na różnych poziomach organizacji Kościoła, zarówno w nieformalne – we wspólnotach, jak i w ruchach i stowarzyszeniach działających w parafiach, oddając też głos tym, którzy są niepraktykujący, nad odnowieniem przez działanie Ducha Świętego życia w naszej diecezji. Każdy głos jest ważny. Poprzez wsłuchiwanie się razem w to, co Bóg chce powiedzieć swojemu ludowi, jesteśmy zaproszeni do pełnienia misji bycia profetycznymi świadkami wobec całej rodziny ludzkiej, wraz z bratnimi wyznaniami chrześcijańskimi i innymi tradycjami wiary” – mówi.

W archidiecezji białostockiej zostanie opracowany na poziomie poszczególnych parafii harmonogram prac, w których wyznaczone osoby zostaną poproszone o zabranie głosu na postawione pytania dotyczące współuczestnictwa, wspólnotowości i misyjności lokalnego Kościoła.

W duchu „teologii partycypacyjnej” toczyć się będą dyskusje zarówno w grupach formalnych, jak i nieformalnych, mające na celu dotarcie także do wierzących niepraktykujących oraz przedstawicieli innych wyznań. Trwa opracowanie bloków tematycznych grupujących te wypowiedzi, by ułatwić kontakt z zespołem synodalnym, zaś w mediach diecezjalnych zostanie uruchomiona synodalna strona informacyjna.

The post Bp Ciereszko: otwórzmy się na natchnienie Ducha Świętego first appeared on eKAI.

Bp Czaja: proces uzdrowienia Kościoła ma być prowadzony przez Ducha Świętego

ndz., 10/17/2021 - 18:37
Biskup opolski Andrzej Czaja rozpoczął w niedzielę etap diecezjalny Synodu Biskupów. Wraz z biskupami pomocniczymi przewodniczył po południu mszy św. w katedrze. Uczestniczyli w niej licznie kapłani oraz przedstawiciele parafii i różnych środowisk kościelnych z całej diecezji. Na zakończenie Eucharystii ordynariusz opolski wręczył dekrety osobom duchownym, konsekrowanym i świeckim powołanym do Zespołu Synodalnego.

Będzie on pracował w ramach Synodu Biskupów ogłoszonego przez papieża Franciszka pod hasłem: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”.

– Tworzymy wspólnotę Kościoła, która zobowiązuje nas do podążania razem i angażowania się wspólnie w realizację misji zbawienia – mówił w kazaniu bp Andrzej Czaja. – Zwłaszcza w XXI wieku jesteśmy rozdarci na my i wy. Na my i oni. Hierarchia i reszta. Nauczający i słuchający. (…) Życie Kościoła znamionuje dziś rozmaita polaryzacja, która na naszych oczach rodzi wiele gorzkich owoców. Negatywnie wpływa na nasze świadectwo przed światem oraz na nasze życie codzienne i dialog między nami. W tej perspektywie zapoczątkowany przez papieża Franciszka synod jest – zgodnie ze znaczeniem tego słowa – podążaniem wspólną drogą. I może on stanowić ważny krok na drodze umocnienia jedności i wspólnoty Kościoła. Ten proces uzdrowienia ma być prowadzony przez Ducha Świętego. Trzeba, byśmy się mu wszyscy poddali. Sami nie próbujmy Kościoła naprawiać, bo możemy jeszcze więcej zepsuć. Nie jest nam potrzebny żaden quasi-kościół, ale Kościół odnowiony zgodnie z zamysłem Boga.

W skład Diecezjalnego Zespołu Synodalnego zostali powołani: ks. dr Waldemar Musioł (moderator synodu); siostra Angela Lasek (osoba do kontaktu); dr Piotr Dobrowolski (osoba kontaktowa); ks. Mateusz Buczma (odpowiedzialny za ruchy i wspólnoty kościelne); ks. Paweł Chyla (duszpasterstwo ogólne); ks. prof. Zygfryd Glaeser (ekumenizm i dialog kościelny); Krzysztof Kazanowski (duszpasterstwo rodzin); ks. Marian Kluczny (duszpasterstwo chorych); ks. Łukasz Knieć (duszpasterstwo młodzieży i akademickie); o. Błażej Kurowski OFM (osoby konsekrowane); ks. prof. Marek Lis (nauka i środowisko akademickie); ks. prof. Piotr Maniurka (kultura i środowiska artystyczne); dr Ewa Skrabacz (środki społecznej komunikacji i media); siostra Aldona Skrzypiec (dzieła charytatywne i osoby wykluczone); ks. prof. Piotr Tarlinski (duszpasterstwo mniejszości narodowych i etnicznych).

– Chodzi nam nie tyle o naprawienie Chrystusowego Kościoła, bo nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ale by On to zrobił mocą swego Ducha – podkreślił biskup opolski. – My zaś musimy się gromadzić, spotykać, słuchać siebie nawzajem i słuchać, co mówi Boży Duch do Kościoła opolskiego. Dzieje się to w szczególnym dla nas czasie, gdy będziemy przeżywać 50-lecie Kościoła opolskiego (w 1972 została ustanowiona przez papieża Pawła VI diecezja opolska – przyp. red.). Traktuję to jako szczególne zrządzenie Bożej Opatrzności – podkreślił bp Czaja. – Synod jest wielką szansą. Musimy się uczyć być razem. Ze świadomością, że stanowimy jedną rodzinę dzieci Bożych. Nie mogą nam być obojętni ani ci, którzy jeszcze Pana nie znaleźli, ani ci, którzy odeszli. Także ci, którzy do świątyni Pana nie wrócili po pandemii. To jest szansa. Zróbmy exodus, idźmy do nich. Usiądźmy razem, wsłuchajmy się w Ducha Świętego.

– Proces synodalny będzie się składał najpierw z etapu diecezjalnego (potrwa do kwietnia 2022 roku) i będzie polegał na odczytaniu zmysłu wiary ludu Bożego – mówi ks. dr Waldemar Musioł, moderator synodu. – Będą się w jego ramach odbywały liczne konsultacje i spotkania w terenie w różnych środowiskach. Organizacją takich spotkań zajmą się członkowie zespołu synodalnego. Potem nastąpi etap kontynentalny, a następnie zgromadzenie biskupów w Rzymie – jesienią 2023 r.

The post Bp Czaja: proces uzdrowienia Kościoła ma być prowadzony przez Ducha Świętego first appeared on eKAI.

Rozpoczęcie diecezjalnego etapu synodu w Sosnowcu

ndz., 10/17/2021 - 18:37
Jestem szczególnie wdzięczny, że będziecie wspomagali swoich księży proboszczów. To dzięki wam ludzie otrzymają możliwość, aby każdy mógł się podzielić swoimi refleksjami, które to potem zostaną zebrane i wysłane do Watykanu – mówił w Sosnowcu bp Grzegorz Kaszak na rozpoczęcie diecezjalnego etapu synodu biskupów. We Mszy Świętej uczestniczyli parafialni koordynatorzy i delegaci świeccy z terenu całej diecezji sosnowieckiej.

Na zakończenie Eucharystii od ordynariusza odebrali dekrety ks. Andrzej Nackowski oraz Ewa Łopatka, którzy zostali ustanowieni diecezjalnymi osobami kontaktowymi odpowiedzialnymi za I fazę procesu synodalnego w diecezji sosnowieckiej

– To są te osoby, do których możecie się zwracać. Podane są numery kontaktowe, adresy mailowe. Oni będą także odpowiedzialni za zebranie i opracowanie w syntetyczny sposób refleksji, które do nich spłyną. Poślą je później do Warszawy i do Watykanu. Jest to życzenie Ojca Świętego, który chce, aby każdy mógł się wypowiedzieć o bolączkach i trudnościach jakie nas spotykają we wspólnym dążeniu do nieba – mówił bp Grzegorz Kaszak, który sprawował Eucharystię w intencji o owoce synodu w diecezji sosnowieckiej i za wszystkich, dzięki którym się on odbywa.

Delegaci i koordynatorzy parafialni otrzymali z rąk biskupa także vademecum synodalne, dzięki któremu będą wiedzieć, jak przeprowadzić proces synodalny w parafii.

– Każda parafia już posiada swojego delegata. Nad częścią rzeczy będziemy nadal pracować, ponieważ proces synodalny jest długi. Dzisiaj również we wszystkich parafiach naszej diecezji pod czas ogłoszeń parafialnych proboszczowie kierują komunikat do swoich parafian. Zapraszają wszystkich, bez wyjątku, do wzięcia udziału w procesie synodalnym, do wspólnej rozmowy z proboszczem lub koordynatorem parafialnym. Informują również kto jest koordynatorem prac parafialnych – powiedział w rozmowie z KAI ks. Andrzej Nackowski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego kurii diecezjalnej w Sosnowcu.

Ks. Nackowski zauważył także, że do końca nie wiadomo, jakie zmiany wniesie do Kościoła sam synod.

– Idei synodu nie polega na tym, że planujemy jakieś zmiany. Natomiast zasłuchujemy się w Ducha Świętego, który chce do nas coś powiedzieć. Dopiero kiedy razem usłyszymy głos Boga, to wtedy możemy zacząć myśleć, co zrobić, aby ten usłyszany głos Boga wprowadzić w życie – mówił ks. Nackowski.

Ks. Jan Gaik, proboszcz sosnowieckiej katedry zauważył, że papież pragnie, aby w synodzie uczestniczyli nie tylko biskupi.

– Papież zaprasza wszystkich ochrzczonych do uczestnictwa w procesie słuchania i rozeznawania woli Bożej dla Kościoła. Również w naszej parafii będą prowadzone konsultacje synodalne przeze mnie oraz parafialnego koordynatora synodu. W ciągu najbliższych kilku miesięcy będziemy się spotykać z grupami parafialnymi, by rozmawiać z nimi na tematy proponowane przez Ojca Świętego – powiedział ks. Gaik.

Od poniedziałku 19 października ruszają specjalne numery telefonów i adres mailowy, na które każdy zainteresowany będzie mógł zgłaszać w ramach synodu swoje refleksje i propozycje dotyczące Kościoła. Natomiast parafialni delegaci i koordynatorzy już rozpoczęli swoją pracę.

The post Rozpoczęcie diecezjalnego etapu synodu w Sosnowcu first appeared on eKAI.

Abp Gądecki: synod nie dotyczy jedynie biskupów

ndz., 10/17/2021 - 18:34
Przez wieki synody były podstawowym sposobem podejmowania kościelnych decyzji po uprzedniej dyskusji. Tym razem jednak nie idzie tylko o rozeznanie biskupów, ale o wspólne rozeznanie całego Ludu Bożego – biskupów, duchowieństwa, osób życia konsekrowanego oraz wiernych świeckich – mówił na rozpoczęcie drogi synodalnej w archidiecezji poznańskiej abp Stanisław Gądecki.

Pełny tekst homilii publikujemy TUTAJ.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski uczestniczył w katedrze poznańskiej w uroczystości z udziałem osób odpowiedzialnych za podjęcie zadań XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”.

Podkreślił, że zaproszone do uczestnictwa w tym procesie są najpierw struktury wspólnego, synodalnego rozeznania, jak na przykład parafialne i diecezjalne rady duszpasterskie, rady prezbiterów, ruchy, stowarzyszenia, ale nie tylko.

„Punktem wyjścia w tym procesie jest chrzest. Z chrztu – który jest źródłem naszego życia duchowego – wypływa równa godność dzieci Bożych, chociaż w różnicy posług i charyzmatów. Z tej racji wszyscy ochrzczeni są wezwani do uczestnictwa w życiu Kościoła i jego misji. Jeśli w tym procesie zabraknie prawdziwego uczestnictwa całego Ludu Bożego, mówienie o komunii może pozostać tylko pobożnym życzeniem. Wszyscy winni w tym uczestniczyć. Wszyscy ochrzczeni” – podkreślił abp Gądecki.

Metropolita poznański wskazał, że papież Franciszek prosił o dostrzeganie obecności Ducha Świętego w tym procesie. Nawiązał do papieskiej homilii wygłoszonej na rozpoczęcie drogi synodalnej w Rzymie, podczas której wybrzmiały słowa: „słuchać, spotkać, rozeznawać”.

Przewodniczący Episkopatu przekonywał, że uczestnicy Synodu są wezwani, by stać się „ekspertami w sztuce spotkania” – nie w organizowaniu wydarzeń czy teoretycznych rozważań, ale przede wszystkim w poświęcaniu czasu na spotkanie z Bogiem.

Abp Gądecki zaznaczył w homilii, że etap diecezjalny będzie polegał najpierw na wsłuchiwaniu się w słowo Boże, potrzebny też będzie aspekt pokutny i rozeznawanie wspólnotowe oparte o Magisterium Kościoła.

„Synod to droga w kierunku królestwa Bożego, synod to podążanie duchowe w kierunku osobistego nawrócenia” – mówił abp Gądecki.

W skład zespołu synodalnego archidiecezji poznańskiej weszli m.in. prof. Hanna Suchocka, była premier i ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej, urszulanka s. Maria Kwiek, lekarz Szczepan Cofta, ks. Mirosław Tykfer i Mateusz Marszał z fundacji Pro Publico.

Pełny tekst homilii publikujemy TUTAJ.

The post Abp Gądecki: synod nie dotyczy jedynie biskupów first appeared on eKAI.

Bp Muskus: uczmy się wzajemnego słuchania

ndz., 10/17/2021 - 18:27
Synod zachęca do słuchania Ducha Świętego, który może przemawiać przez najmniejszych, na co dzień niewysłuchiwanych, zapomnianych, ignorowanych – mówił bp Damian Muskus OFM w Sanktuarium Macierzyństwa NMP w Dziekanowicach. Przewodniczył tam uroczystościom 30. rocznicy koronacji cudownego wizerunku Matki Bożej.

Wyjaśniając, że obecny synod poświęcony jest synodalności, czyli refleksji nad tym, czy potrafimy się wzajemnie słuchać, być ludźmi dialogu i szukać wspólnej drogi, bp Muskus zwrócił uwagę, że dziś jest „problem ze słuchaniem”.

– Wielu wygłasza opinie, nie będąc zainteresowanymi zdaniem innych. Żyjemy w świecie nieustannej wymiany poglądów i opinii, która nie ma nic wspólnego z dialogiem, za to jest jednostronnym monologiem ludzi, którzy wyznają tylko własne prawdy – zauważył kaznodzieja. – Jesteśmy mistrzami przemawiania, nie słuchamy. I dotyczy to także księży i biskupów – mówił. Jak dodał, Maryja jest Nauczycielką „słuchania i rozumienia znaków czasu, natchnień Ducha Świętego, obecności Boga w wydarzeniach i ludziach”. – Uczy nas odstąpienia od potrzeby ciągłego przemawiania, uczy słuchania i rozumienia tego, co inni czują i myślą. Ona uczy, jak wsłuchiwać się w świat i drugiego człowieka, by usłyszeć, co mówi Pan. Od Niej trzeba nam uczyć się słuchania i próby zrozumienia tego, co słyszymy, co widzimy, czego doświadczamy – podkreślał.

Nawiązując do odczytanej z racji odpustu Ewangelii o pokłonie pasterzy w Betlejem, bp Muskus zauważył, że Bóg wprowadził Mesjasza w dzieje świata przez „bramę skrajnego ubóstwa”, a na inaugurację swojej zbawczej misji zaprosił prostych pasterzy. – Dziś, u progu rozpoczynającego się również w naszej archidiecezji synodu, pamiętajmy o gorliwości tych prostych, ubogich ludzi, którzy po pierwsze usłyszeli głos z nieba, po drugie uwierzyli, a po trzecie bez zbędnej zwłoki wyruszyli na poszukiwanie Pana, by później wrócić do swojego świata i nieść mu radosną wieść o tym, że Bóg się narodził – mówił krakowski biskup pomocniczy.

Jak dodał, synod zachęca do takiej postawy – „do wspólnego ruszenia w drogę, do otwierania się na głos Boży, który może przyjść z najmniej spodziewanej strony, do słuchania Ducha Świętego, który może przemawiać przez najmniejszych, na co dzień niewysłuchiwanych, zapomnianych, ignorowanych”. – Wszyscy są ważni – zapewniał hierarcha, przytaczając słowa papieża Franciszka: „Oni są częścią Kościoła. Jeśli się do nich nie odezwiesz, jeśli nie pójdziesz do nich, by spędzić z nimi trochę czasu, aby nie tylko usłyszeć to, co mówią, ale dowiedzieć się, co czują, nawet jeśli miałbyś usłyszeć obelgi, którymi cię obrzucą, to nie przeprowadzisz Synodu dobrze. Synod nie zna granic, obejmuje wszystkich”.

Przypomniał inne słowa papieża, przestrzegające przed tym, by parafie nie stały się „ekskluzywnymi klubami” dla tych, którzy myślą podobnie, ale „domami otwartymi” dla wszystkich ludzi z okolicy. – Być z ubogimi to zawsze była powinność Kościoła. Dziś znów jesteśmy wzywani, by iść do nich, by ich szukać, by nieść pomoc – mówił.

Pierwsza wzmianka o wizerunku Matki Bożej w dziekanowickim kościele pochodzi z wizytacji biskupiej z 1655 roku. Znakiem rosnącego już wówczas kultu Maryi były liczne wota, korony i ozdobne sukienki. Na początku XX w. ówczesny proboszcz ks. Stanisław Węgrzynek zaczął spisywać relacje o łaskach uzyskanych przez modlących się przed obrazem Matki Bożej. Zanotowano m.in. uzdrowienia, udane operacje, szczęśliwe porody, ale także nawrócenia czy ocalenie z niebezpieczeństw wojny. W 1943 roku kierujący parafią, były więzień Sachsenhausen, ks. prof. Władysław Wicher, wystarał się w Watykanie dla obrazu o tytuł Macierzyństwa NMP.

Jan Paweł II 13 sierpnia 1991 r. w kaplicy Domu Arcybiskupów Krakowskich poświęcił korony, którymi 29 września tego samego roku cudowny obraz Matki Bożej Dziekanowskiej został ukoronowany przez kard. Franciszka Macharskiego.

The post Bp Muskus: uczmy się wzajemnego słuchania first appeared on eKAI.

Przasnysz: wprowadzenie relikwii św. Szarbela do parafii pw. Chrystusa Zbawiciela

ndz., 10/17/2021 - 18:00
Do parafii pw. Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu (diecezja płocka) uroczyście wprowadzono relikwie św. Szarbela. – Świętym może zostać człowiek z pozoru zwykły, słaby i kruchy jak inni – powiedział ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Płocku, który dokonał wprowadzenia relikwii.

Ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, wikariusz biskupi ds. sakramentalnych i kanclerz Kurii Diecezjalnej w Płocku stwierdził, że św. Szarbel, XIX-wieczny pustelnik z Libanu, maronicki mnich, może wydawać się dość odległy, oryginalny i tajemniczy. Znany jest jednak ze swego „niezwykle skutecznego wstawiennictwa, pomocy w wypraszaniu łask i darów, a nawet cudów”.

Zaznaczył, że poprzez relikwie można nawiązać bardziej osobisty kontakt ze świętym, chce się jakby „dotknąć” jego świętego życia, jego przesłania. Dzięki relikwiom rodzi się i realizuje głęboka wiara w orędownictwo, wstawiennictwo, czyli szczególny rodzaj duchowej i „materialnej” pomocy świętego. Relikwie zapewniają szczególną bliskość świętego w danym miejscu, a dzięki modlitwie wstawienniczej można owocnie wypraszać u niego rzeczy po ludzku niemożliwe.

Ks. Piotr Grzywaczewski przypomniał dzieje życia św. Szarbela (1828-1898). Był on ascetą, obojętnym wobec dóbr materialnych. Miał powołanie do życia w odosobnieniu. Nosił zawsze kaptur opuszczony na oczy. 15 lutego 1875 roku wybrał życie w eremie, na wysokości 1378 m n.p.m. Żył niezwykle ubogo, cięgle się umartwiał. Dziś mówi się o około 30 tysiącach uzdrowień i cudów za jego wstawiennictwem.

Kaznodzieja powiedział, żeby nie bać się przedstawiania mu nawet najśmielszych próśb, spraw, może po ludzku bez nadziei rozwiązania. Relikwie, to zaproszenie, przynaglenie do by wołać „do” i „przez” świętego orędownika. To znak zobowiązujący, „signum obligativum” dla rodzin, życia indywidualnego, rodzinnego i społecznego.

– Czy w tym dzisiejszym świecie, który pompuje wręcz w nas jedynie egoizm, wygodę, konsumpcję, przebojowość za wszelką cenę, często wręcz niemoralne wykorzystanie ludzi i okazji wokół, czy w takim świecie, który zapomina o Bogu, oddala się od Niego, umiesz jeszcze chcesz, próbujesz naśladować naszego Pana, słuchasz Jego głosu? – zapytał wiernych kaznodzieja.

Dodał też, że święty nie jest od razu mocarzem, kimś wyjątkowym, lecz „może nim zostać człowiek z pozoru zwykły i słaby, kruchy jak inni”, tak było z młodym libańskim dzieckiem, które ochrzczono w obrządku katolicko-maronickim. Wiele lat szukał młody Józef (bo tak miał początkowo na imię przez zakonem) adorował Pana Jezusa, uczył się słuchać Jego głosu, pragnień, wskazań, prosił, żył wyrzeczeniami, postanowieniami: – Takim świętym może być każda i każdy z nas – zapewnił ks. Piotr Grzywaczewski.

Relikwie św. Szarbela (pierwszego stopnia) zostały przywiezione z Libanu do Przasnysza w pielgrzymce parafialnej, z Sanktuarium św. Szarbela w Annaja: – Św. Szarbel, to wyjątkowy święty – uważał ks. kan. Romuald Ciesielski, proboszcz parafii pw. Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu. – Można go prosić o ochronę i wstawiennictwo, modlić się o nawrócenie, poddać się refleksji nad sobą, a to jest potrzebne w obecnych czasach – zaznaczył duszpasterz.

Relikwie św. Szarbela znajdują się w relikwiarzu w kształcie drzewa cedru, również przywiezionym z Libanu. Na stałe będą znajdować się na ołtarzy głównym. Będzie się przy nich systematycznie modliła grupa modlitewna podczas nabożeństw do Świętego.

The post Przasnysz: wprowadzenie relikwii św. Szarbela do parafii pw. Chrystusa Zbawiciela first appeared on eKAI.

Kard. Dziwisz: troska o jedność stałym zadaniem Kościoła

ndz., 10/17/2021 - 17:23
Droga pokory, cichości, cierpliwości, znoszenia siebie nawzajem w miłości oraz troska o jedność naszych rodzin i wspólnot, naszych społeczności i Kościoła jest stałym wyzwaniem i zadaniem każdego z nas – mówił kard. Stanisław Dziwisz podczas uroczystości odpustowych w parafii św. Jana Pawła II w Krakowie Nowym Ruczaju. To jedna z najmłodszych wspólnot parafialnych w archidiecezji.

W homilii kard. Dziwisz podkreślał, że w polskim społeczeństwie jest wiele „napięć, konfliktów, podziałów, nieżyczliwości”. – To wszystko rozprasza, oddala, nie pozwala wydobyć nam z siebie dobra, by budować, umacniać i jednoczyć. To zadanie dla nas wszystkich, w każdym powołaniu, w każdym miejscu i środowisku, na każdym szczeblu odpowiedzialności, od największej do najmniejszej – mówił.

– Droga pokory, cichości, cierpliwości, znoszenia siebie nawzajem w miłości oraz troska o jedność naszych rodzin i wspólnot, naszych społeczności i Kościoła jest stałym wyzwaniem i zadaniem każdego z nas – zaznaczył krakowski metropolita senior.

Odwołując się do fragmentu Ewangelii św. Jana, w którym została zapisana rozmowa zmartwychwstałego Jezusa z apostołem Piotrem, zauważył, że Chrystus oczekuje od „tych, którym powierza pasterskie zadanie w swoim Kościele” przede wszystkim miłości. – Chrześcijaństwo to przede wszystkim osoba Jezusa Chrystusa i nasza żywa relacja z Nim – z naszym Panem i Zbawicielem, który oddał za nas życie, aby nas wprowadzić do Bożego i wiecznego królestwa miłości. Dlatego pytanie o miłość towarzyszy nam przez całe życie, niezależnie od powołania, od wieku, sytuacji rodzinnej i zawodowej – wyjaśniał, dodając że w konkretnych życiowych sytuacjach można się inspirować odpowiedzią, jaką dał na to pytanie Jan Paweł II.

– Budujcie i umacniajcie żywy Kościół. Budujcie go i umacniajcie waszą modlitwą. Budujcie go gorliwym uczestnictwem w niedzielnej Eucharystii, co zawsze i w jakiejś mierze jest wyznacznikiem temperatury i głębi wiary. Budujcie żywy Kościół w waszych rodzinach, pogłębiając więzi rodzinne, małżeńskie i rodzicielskie – apelował kard. Dziwisz. Zachęcał ponadto do pogłębiania więzów „solidarności, bezinteresownej życzliwości i wzajemnej pomocy okazywanej potrzebującym we wspólnocie parafialnej”. Jak dodał, jest to „stałe, codzienne zadanie, które się nigdy nie skończy”.

Parafia św. Jana Pawła II w Krakowie Nowym Ruczaju znajduje się na terenie kampusu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, w sąsiedztwie uczelnianej biblioteki. Tymczasowa kaplica stanęła tam w 2011 roku. Parafia została erygowana 13 maja 2016 roku.

The post Kard. Dziwisz: troska o jedność stałym zadaniem Kościoła first appeared on eKAI.

Nagroda Karla Rahnera dla teologów z Chile i Niemiec

ndz., 10/17/2021 - 17:18
Laureatami Nagrody Karla Rahnera za 2021 rok zostali dwaj teolodzy: niemiecki dogmatyk Aaron Langenfeld oraz jezuita z Chile o. Hernán Rojas. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 14 października na Uniwersytecie w Innsbrucku. Nagroda ustanowiona w 1985 roku przez Wydział Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Innsbrucku wyróżnia w ten sposób wybitne prace odnoszące się do znanego jezuity o. Karla Rahnera (1904-1984), jego dzieł lub myśli. Od kilku lat nagroda jest przyznawana raz w roku przez Fundację Karla Rahnera z siedzibą w Monachium.

„Prace Langenfelda i o. Rojasa mają niezwykle nowatorski profil zarówno dla badań nad dziełem Karla Rahnera, jak i dla rozwoju teologii systematycznej i teologii duchowości” – stwierdziło jury.

Langenfeld podejmuje szeroko dyskutowany podstawowy aksjomat Karla Rahnera, że ludzka wolność i doskonałość wzrastają wraz z bliskością Boga. Tę orientację, fundamentalną dla całego chrześcijańskiego świata i ludzkiej perspektywy, omawia na najwyższym poziomie aktualnych debat w teologii i filozofii. Langenfeld przekłada troskę Rahnera na „pneumatologię transcendentalną”. W ten sposób udaje mu się obalić podstawy konkurencyjnej relacji między łaską a wolnością, która nadal jest przeciwstawiana tezie Rahnera.

Drugi laureat, o. Hernan Rojas, przedstawia niezależną teologię powołania w swoim szczegółowym opracowaniu dzieła Karla Rahnera, stwierdziło jury tegorocznej nagrody. Chociaż „powołanie” nie jest jednym z tematów, którymi Rahner zajmował się w sposób szczegółowy, to jednak obszerna praca o. Rojasa wyraźnie pokazuje, „jak owocne jest konsultowanie tego dzieła z nowymi tematami”. Zdaniem o. Rojasa powołanie okazuje się być „drogą, na której osoba realizuje się w wolności poprzez wzrastające oddanie i nieskrywaną służbę”. Ta ścieżka jest otwarta dla wszystkich ludzi.

Urodzony w 1985 roku Aaron Langenfeld jest wykładowcą teologii fundamentalnej i religioznawstwa porównawczego na Wydziale Teologicznym w Paderborn. O. Hernán Rojas (ur. 1983) jest jezuitą. Studia na Uniwersytecie w Innsbrucku zwieńczył doktoratem , obecnie wykłada teologię na Uniwersytecie Katolickim w Antofagasta w Chile.

Karl Rahner, jeden z najwybitniejszych teologów XX wieku, urodził się 5 marca 1904 r. we Fryburgu Bryzgowijskim. Po maturze w 1922 r. wstąpił do zakonu jezuitów. Już w nowicjacie całkowicie poświęcił się duchowości i jako 20-latek ogłosił artykuł zatytułowany „Dlaczego modlitwa sprawia nam kłopoty?”. Późniejszy plan przełożonych zakonu, aby o. Rahner został wykładowcą akademickim filozofii, nie powiódł się, gdyż student nie obronił doktoratu u profesora Martina Honeckera. Ten „przykry przypadek” otworzył młodemu jezuicie drogę do obfitującego w niezwykłe sukcesy życia teologa.

Po święceniach kapłańskich w 1932 obronił doktorat w Innsbrucku, tam też habilitował się w 1937 r. i – z przerwami – był profesorem zwyczajnym do 1964 r. W 1937 również w Innsbrucku rozpoczął cykl wykładów poświęconych łasce. Wtedy to zarysowały się jego główne koncepcje teologiczne.

W kwietniu 1964 – jako następca Romano Guardiniego – objął katedrę chrześcijańskiej wizji świata i filozofii religii w Monachium. Aż do przejścia na emeryturę w 1971 wykładał też dogmatykę i historię dogmatów na uniwersytecie w Münster. W 1971 w nagrodę za osiągnięcia w zakresie badań z pogranicza teologii i filozofii został profesorem honorowym Wyższej Szkoły Filozoficznej w Monachium.

W 1963 Jan XXIII włączył o. Rahnera do grona teologów II Soboru Watykańskiego, w którego przygotowaniu odegrał on istotną rolę. Był również osobistym ekspertem kard. Franza Königa z Wiednia. W tym charakterze wywarł znaczny wpływ na wydarzenia soborowe.

Jezuita, którego celem życia było „ludzkie oblicze Kościoła”, jako emeryt powrócił w 1981 do Innsbrucka i tam zmarł 30 marca 1984. Pochowano go w krypcie miejscowego kościoła jezuitów. W ostatnich latach życia nie krył rozczarowania wewnętrzną sytuacją Kościoła i brakiem woli reform.

Za swój dorobek naukowy otrzymał 15 doktoratów honoris causa. W 1985, w rok po jego śmierci, całe jego archiwum znalazło się w Innsbrucku i było przechowywane na wydziale dogmatyki. Niedawno przeniesiono je do Monachium i tam opiekują się nim miejscowi jezuici. Zarządza nim obecnie ks. Andreas Batlogg.

episkopat Abp Gądecki: mówiliśmy papieżowi o korytarzach humanitarnych

Ks. Karl Rahner był uniwersalnym teologiem, często mówi się o nim jako o współczesnym „doktorze Kościoła”. Jego publikacje obejmują ok. 4 tys. tytułów i zawierają liczne wypowiedzi, dotyczące również bieżących zagadnień kościelnych i społecznych. Wolność myśli była dla niego sprawą oczywistą. Jezuita przekonywał argumentami i nie dopuszczał do wyniszczającej krytyki. Jego dzieło było i jest różnie interpretowane. On sam zawsze twierdził, że jest „teologiem katolickim, który stara się na nowo przemyśleć nauczanie katolickie w absolutnej wierności wobec urzędu nauczycielskiego”. Jego krytycy, pragnący okryć go złą sławą jako „potomka Lutra”, podważają nie tylko jego teologię, lecz także jego osobiste poglądy na wiarę Kościoła.

Niezależny sposób myślenia Rahnera, również w tak „gorących” sprawach, jak celibat czy hierarchiczny ustrój Kościoła, wywoływał niekiedy napięcia z Rzymem. Do ostatniego takiego konfliktu doszło na krótko przed rozpoczęciem II Soboru Watykańskiego, a spowodował go wykład o. Rahnera pod hasłem „Nie gaście Ducha”, wygłoszony na austriackim Katholikentagu – zjeździe katolików – w Salzburgu w 1962 roku. Swego rodzaju karą był zakaz wystawiania jego książek w rzymskich księgarniach. Po licznych interwencjach w sprawę włączył się ówczesny kanclerz Niemiec Konrad Adenauer i po rozmowie z nim Jan XXIII zniósł to ograniczenie.

Z wielkim uznaniem wspominał o. Karla Rahnera Franciszek. Podczas audiencji w czerwcu 2013 roku dla zespołu redakcyjnego dwutygodnika włoskich jezuitów „La Civiltà Cattolica” papież podkreślił, że o. Rahner sformułował ważne kryteria dla „rozróżniania duchów” i „rozpoznawania głosu Bożego”.

The post Nagroda Karla Rahnera dla teologów z Chile i Niemiec first appeared on eKAI.

Proszę, porzućmy drogę przemocy – apeluje papież

ndz., 10/17/2021 - 17:00
Proszę, porzućmy drogę przemocy, która jest zawsze przegraną, która jest porażką dla wszystkich. Pamiętajmy, że przemoc rodzi przemoc – mówił papież Franciszek w pozdrowieniach po modlitwie Anioł Pański, nawiązując do ubiegłotygodniowych zamachów w Afganistanie, Norwegii i Anglii. Zachęcał też do modlitwy różańcowej i naśladowania nowych błogosławionych, ogłoszonych w ubiegłym tygodniu w Kościele w Hiszpanii.

W południowych pozdrowieniach, wygłoszonych z okna biblioteki Pałacu Apostolskiego, papież Franciszek nawiązał do kampanii „Dla jedności i pokoju milion dzieci odmawia Różaniec”, zainicjowanej przez Papieską Fundację Pomocy Kościołowi w Potrzebie i jednoczącą dzieci na całym świecie. „Dziękuję wszystkim chłopcom i dziewczynkom, którzy biorą udział w projekcie!” – mówił papież, zachęcając, do włączenia się w różańcową modlitwę. Ojciec Święty nawiązał też do wczorajszej beatyfikacji ks. Juana Elíasa Mediny i 126 męczenników wojny domowej w Hiszpanii, wyniesionych na ołtarze w Kordobie, zachęcając do ich naśladowania. „Niech ich wierność dodaje sił nam wszystkim – a zwłaszcza chrześcijanom prześladowanym w różnych częściach świata – do odważnego dawania świadectwa Ewangelii” – zachęcał Franciszek.

Nawiązując do ubiegłotygodniowych zamachów, do których doszło m.in. w Afganistanie, Norwegii i Anglii, Ojciec Święty wezwał do porzucenia dróg przemocy. „Proszę, porzućmy drogę przemocy, która jest zawsze przegraną, która jest porażką dla wszystkich. Pamiętajmy, że przemoc rodzi przemoc” – zaapelował. Pozdrowił też pielgrzymów, przebywających w Rzymie, a także uczestników Ekumenicznej Pielgrzymki dla Sprawiedliwości Ekologicznej, która wyruszyła z Polski do Szkocji, z okazji szczytu klimatycznego COP26.

The post Proszę, porzućmy drogę przemocy – apeluje papież first appeared on eKAI.

Przeor Jasnej Góry: z Maryją ratujmy człowieka

ndz., 10/17/2021 - 16:37
– Nie wolno nam być obojętnymi na to, co stanie się z ludźmi w godzinie ich śmierci – przypomniał przeor Jasnej Góry podczas Mszy św. wieńczącej trzydniowe rekolekcje dzieła „Z Maryją ratuj człowieka”. To jasnogórska wspólnota istniejąca od 17 lat. Gromadzi osoby z kraju i zagranicy podejmujące modlitwę wstawienniczą w intencji tych, o których Bóg wie, że ich zbawienie jest zagrożone.

O. Samuel Pacholski zauważył, że powołanie do modlitwy wstawienniczej za osoby będące w stanie duchowego zagrożenia jest uczestnictwem w cierpieniach Chrystusa. – Współuczestniczką krzyża Jezusa była Maryja. To właśnie z tego powodu Ona wam towarzyszy w waszej duchowej walce o zbawienie was samych i zatwardziałych grzeszników. Nigdy o tym nie zapominajcie – powiedział jasnogórski przeor.

Pogratulował członkom wspólnoty ich powołania i zachęcił innych do włączenia w to dzieło: „tak wiele osób odchodzi z tego świata skłóconych z Panem Bogiem, bo się Nim zgorszyli, bo pod wpływem niemądrych wyborów życiowych stał się im obojętny, bo wydaje się im, że oni sami stali się obojętnymi dla Boga. Nie powinniśmy pozwolić, żeby takie osoby nie usłyszały dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie. Nie wolno nam być obojętnymi na to, co stanie się z takimi ludźmi w godzinie ich śmierci”.

Jasnogórski przeor podziękował wszystkim, którzy wybrali drogę modlitwy wstawienniczej. Zauważył, że jest ona oddaniem swojej woli Panu Bogu, aby się dowolnie nią posługiwał. – Służcie Mu najlepiej jak możecie, bo dla Niego najważniejsze jest nawrócenie grzesznika i życie wieczne. Czyńcie to dalej w sposób pewny, autentyczny, z miłością i pokorą, bez wywyższania się nad innymi a na pewno ta posługa miłości przysporzy wam wielu przyjaciół po drugiej stronie życia – podkreślił o. Pacholski.

Tematem trzydniowych rekolekcji, które głosił paulin o. Piotr Stanikowski, były słowa: „z Maryją wszystko jest możliwe”.

Odnosząc się do tych słów, pani Barbara z Częstochowy podkreśliła, że już one zachęciły ją do wzięcia udziału w dniach skupienia, by przypomnieć sobie, że Maryja jest wielką Orędowniczką.
Należąca do wspólnoty od kilku lat Gabriela Kasprzyk dodała, że po tych rekolekcjach jest umocniona i szczęśliwa. – Rekolekcje dają bardzo dużo, taką radość wewnętrzną, energię do działania, umacniają duchowo, dostaję światło od Boga i wiem jaką drogą kroczyć – podkreśliła.

Wspólnota „Z Maryją Ratuj Człowieka” podejmuje modlitwę wstawienniczą w intencji osób zagubionych w grzechu śmiertelnym. Jest zanurzona w misji Kościoła, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Każdy członek wspólnoty modli się o zbawienie konkretnego człowieka, ale wybranego przez Boga. Nie ma jakieś struktur wspólnoty formacyjnej. Jednak, podobnie jak dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, osoby włączające się w modlitwę czynią to przez codzienne odmawianie specjalnego tekstu zatwierdzonego przez Kościół.

Sercem dzieła jest Jasna Góra. Obecnie moderatorem i duchowym jego opiekunem jest o. Kazimierz Maniecki, który wyjaśnia, że dzieło jest także odpowiedzią na prośbę Maryi z Fatimy o ratowanie modlitwą świata pogrążającego się w ateizmie i konfliktach oraz na Jasnogórskie Śluby Narodu.

episkopat Abp Gądecki: mówiliśmy papieżowi o korytarzach humanitarnych

– Również, w Jasnogórskich Ślubach Narodu, które przygotował, bł. kard. Stefan Wyszyński, jedno ze ślubowań, mówi o tym, że przyrzekamy strzec daru łaski w duszy każdego człowieka w polskim narodzie – podkreśla.

Na Jasnej Górze wspólnota spotyka się w każdy trzeci czwartek miesiąca (oprócz Adwentu i Wielkiego Postu) na wspólnej Eucharystii, słuchaniu Słowa Bożego i adoracji Najświętszego Sakramentu. W Adwencie i Wielkim Poście bierze udział w dniu skupienia.

W intencji wszystkich członków wspólnoty w każdą pierwszą sobotę miesiąca jest odprawiana Msza św. o godz. 15.30 w kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej.

Dzieło skupia osoby nie tylko z Polski, ale także z zagranicy. Materiały formacyjne dostępne są w 10 językach, m. in. angielsku, włosku, niemiecku, chorwacku czy ukraińsku.

Modlitwa „Z Maryją ratuj człowieka” codziennie jest na antenie Radia Jasna Góra o godz.19.15.

The post Przeor Jasnej Góry: z Maryją ratujmy człowieka first appeared on eKAI.

Nagroda ekumenicznego jury dla „Albańskiej dziewicy”

ndz., 10/17/2021 - 16:22
Nagrodę Jury Ekumenicznego na 37. Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym otrzymał film „Albańska dziewica” reż. Bujar Alimani (Niemcy/Belgia 2021). „Zwracamy uwagę na te dzieła, które dotykają duchowego wymiaru naszej egzystencji, a także poruszają zagadnienie godności ludzkiej, poszanowania środowiska, pokoju i solidarności. Te wartości, wspólne dla wszystkich kultur, są również wartościami Ewangelii” – mówi Ewa Przyjazna z jury ekumenicznego.

W tym roku w składzie jury ekumenicznego na 37. Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym znaleźli się ze strony katolickiej Ewa Przyjazna (MFF Maksymiliany – Niepokalanów we Wrocławiu), ze strony ewangelickiej (Interfilm) p. Anita Uzulniece (Łotwa), a także po raz pierwszy w składzie jury znalazł się przedstawiciel Kościoła prawosławnego, p. Władysław Robski (Ukraina – dyrektor artystyczny Festiwalu Filmów Prawosławnych “Pokrow” w Kijowie). Członkowie jury są nominowani przez Stowarzyszenie Komunikacji Społecznej SIGNIS oraz przez INTERFILM. Poza wartościami artystycznymi filmu Jury Ekumeniczne zwraca uwagę na jego wymiar duchowy i ludzki. Chociaż członkowie jury pochodzą z różnych Kościołów, są otwarci do dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego. W trakcie Festiwalu spotykają się, aby analizować i komentować filmy.

– Jury Ekumeniczne patrzy na filmy ze szczególnej perspektywy. Przyznajemy swoje nagrody (a także wyróżnienia) dla reżyserów, którzy wykazali się talentem i odnieśli sukces w przedstawianiu doświadczenia, które pozostaje harmonii z ewangelią lub uwrażliwia widzów na duchowe, ludzkie lub społeczne pytania i wartości. Nagradzamy dzieła o wysokiej jakości kinematograficznej, które świadczą o potędze filmu jako artystycznego medium komunikacji i ekspresji wizualnej. Zwracamy uwagę na te dzieła, które dotykają duchowego wymiaru naszej egzystencji, a także poruszają zagadnienie godności ludzkiej, poszanowania środowiska, pokoju i solidarności. Te wartości, wspólne dla wszystkich kultur, są również wartościami Ewangelii – mówi KAI Ewa Przyjazna.

W tym roku główną nagrodę Jury ekumeniczne przyznało filmowi „Albańska dziewica”, reż. Bujar Alimani (Niemcy/Belgia 2021). Film przedstawia walkę o szczęśliwe życie w archaicznych tradycjach. Główna bohaterka przechodzi ciężkie życiowe testy, poświęcając ewentualne szczęście dla najbliższych. W filmie wyraźnie brzmi pytanie o wolność kobiety w patriarchalnym świecie.

episkopat Abp Gądecki: mówiliśmy papieżowi o korytarzach humanitarnych

Wyróżniono jeden film – „Pętla czasu”, reż. Masakazu Kaneto (Japonia 2021). Film pokazuje, że w młodych ludziach istnieje chęć pomagania innym w zmienianiu ich egzystencji. W ciekawej i wysokiej jakości artystycznej jury dostrzegło także możliwość zachowania ludzkich wartości.

Istniejący od roku 1985, Warszawski Festiwal Filmowy wszedł w roku 2009 do elitarnego grona wydarzeń, akredytowanych przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Producentów Filmowych (www.fiapf.org) jako międzynarodowe konkursowe festiwale filmowe – obok festiwali takich jak Cannes, Wenecja, Berlin, Locarno, San Sebastian, Karlowe Wary, Tokio, Moskwa, Mar del Plata, Montreal, Szanghaj, Kair, Goa czy Tallin.

Fot. Fundacja Vide et Crede

The post Nagroda ekumenicznego jury dla „Albańskiej dziewicy” first appeared on eKAI.

Strony