Katolicka Agencja Informacyjna

Subskrybuj Kanał Katolicka Agencja Informacyjna
Portal Katolickiej Agencji Informacyjnej
Zaktualizowano: 1 godzina 12 minut temu

Trzeba nam zanurzyć się w Chrystusie

ndz., 10/17/2021 - 16:10
Do zanurzenia się w Chrystusie, do naśladowania Go, nie szukania własnego interesu, lecz oddania się na Jego służbę zachęcił Ojciec Święty w rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański”.

Pełny tekst papieskiego rozważania publikujemy TUTAJ.

Papież nawiązał do Ewangelii XXIX niedzieli zwykłej (Mk 10, 35-45), mówiącej o tym, że chrześcijanin powinien naśladować Chrystusa, który nie przyszedł na świat po to, aby panować, lecz aby służyć. Przeciwne zachowanie okazali dwaj apostołowie, Jakub i Jan, którzy pragnęli zasiąść w królestwie Bożym jeden po prawej, a drugi po lewej stronie Jezusa. Uczy On jednak, że prawdziwej chwały nie zdobywa się wywyższając się nad innych, lecz przeżywając ten sam chrzest, który On sam przyjmie, niebawem w Jerozolimie. Oznacza to, że Jezus zanurza się w śmierci, ofiarowując swoje życie, aby nas zbawić. Jego chwała, chwała Boża, jest więc miłością, która staje się służbą, a nie władzą. Dlatego Jezus na zakończenie mówi do swoich uczniów, a także do nas: „kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym” (Mk 10, 43).

Franciszek przeciwstawił sobie dwa czasowniki: ukazanie się i zanurzenie się. Pierwszy z nich wyraża mentalność światową. Dążącą do zaspokojenia własnych ambicji i wspinania się po szczeblach kariery. „Dążenie do osobistego prestiżu może stać się chorobą ducha, kryjącą się nawet za dobrymi intencjami; na przykład wtedy, gdy za dobrem, które czynimy i głosimy, tak naprawdę kryje się szukanie tylko siebie i własnej afirmacji” – zauważył Ojciec Święty, zachęcając do zbadania zamiarów serca.

Papież podkreślił, że tej logice Jezus przeciwstawia logikę służby. Wyraża ją czasownik „zanurzyć się”. „Jezus prosi nas, abyśmy ze współczuciem zanurzyli się w życie tych, których spotykamy, tak jak On to czynił wobec nas” – wskazał Franciszek.

Ojciec Święty stwierdził, że droga służby jest konsekwencją naszego chrztu. Chodzi o zanurzenie w Jezusie, „które już otrzymaliśmy przez łaskę i które kieruje nami, popycha nas do naśladowania Go, nie szukania własnego interesu, lecz oddania się na Jego służbę. To łaska, to ogień, który Duch Święty zapalił w nas i który musi być podsycany. Prośmy dziś Ducha Świętego, aby odnowił w nas łaskę chrztu, zanurzenia w Jezusie, w Jego sposobie bycia, w służbie” – zachęcił papież na zakończenie swego rozważania.

Pełny tekst papieskiego rozważania publikujemy TUTAJ.

The post Trzeba nam zanurzyć się w Chrystusie first appeared on eKAI.

Papież udzielił święceń biskupich swoim dwóm współpracownikom

ndz., 10/17/2021 - 15:55
„Bliskość Boga, innych biskupów, kapłanów i ludu. Niech największy wśród was będzie jak najmniejszy. A ten, kto rządzi, niech będzie jak ten, kto służy” – mówił Franciszek podczas Mszy św. w bazylice św. Piotra w Watykanie, w trakcie której osobiście udzielił święceń biskupich dwóm bliskim współpracownikom. Sakrę otrzymali: dotychczasowy mistrz papieskich celebracji liturgicznych, 56-letni włoski duchowny ks. prałat Guido Marini, który został mianowany ordynariuszem diecezji Tortona oraz ks. Andrés Gabriel Ferrada Moreira, od 1 października sekretarz Kongregacji ds. Duchowieństwa. W homilii papież mówił o „wielkiej odpowiedzialności eklezjalnej”, podkreślając, że „zadaniem biskupa jest bardziej służyć niż dominować”.

Papież zwrócił uwagę, że w nowych biskupach „obecny jest sam Pan nasz Jezus Chrystus, wieczny Arcykapłan”. Przypomniał, że Chrystus, który nadal głosi Ewangelię zbawienia i uświęca wierzących w „ojcostwie biskupa powiększa swoje ciało, którym jest Kościół, o nowe członki”. „To Chrystus w mądrości i roztropności biskupa prowadzi lud Boży w jego ziemskiej pielgrzymce do wiecznej szczęśliwości” – powiedział Franciszek.

Ojciec Święty mówił o „wielkiej odpowiedzialności kościelnej”, do której zostali powołani nowi biskupi, przypominając, że „Jezus Chrystus został posłany przez Ojca, aby odkupić ludzkość, posłał z kolei na świat dwunastu apostołów, aby napełnieni mocą Ducha Świętego głosili Ewangelię wszystkim narodom i zgromadzili je pod jednym pasterzem, uświęcali je i doprowadzili do zbawienia”.

„Zostaliście wybrani spośród ludzi i dla ludzi, zostaliście ustanowieni nie dla siebie, lecz dla innych, w sprawach odnoszących się do Boga. W rzeczywistości 'episkopat’ jest nazwą służby – nie ma prawdziwego episkopatu bez służby – a nie zaszczytem, jak chcieli uczniowie, jeden po prawej, drugi po lewej stronie, ponieważ zadaniem biskupa jest bardziej służyć niż dominować, zgodnie z przykazaniem Mistrza: 'Niech największy wśród was będzie jak najmniejszy’. A ten, kto rządzi, niech będzie jak ten, kto służy. I dzięki tej służbie zachowacie swoje powołanie i będziecie prawdziwymi pasterzami w służbie, nie dla zaszczytów, dla władzy, dla potęgi… Nie, służcie, zawsze służcie” – mówił papież.

Wskazując na rolę nowych biskupów we wspólnocie wierzących, Franciszek podkreślił priorytety biskupiej posługi, poczynając od głoszenia Słowa „przy każdej okazji, czy to stosownej, czy nie”. „Upominaj, strofuj, napominaj z wielkodusznością i doktryną” – zaznaczył i wskazał: „Przez modlitwę i ofiarę za swój lud czerpcie z pełni świętości Chrystusa wielorakie bogactwa łaski Bożej”.

„Będziecie kustoszami wiary, służby, miłości w Kościele” – zachęcał papież nowych biskupów i podkreślił, że do tego potrzebna jest zdolność do bliskości. „Pomyślcie, że bliskość jest najbardziej typowym śladem Boga” – powiedział i zacytował Księgę Powtórzonego Prawa: „Bo któryż naród wielki ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy?” „Zaprasza nas więc do uchwycenia wielu poziomów wymaganej bliskości. Przede wszystkim prosi o „bliskość, która jest współczuciem i czułością”, powiedział Franciszek wyjaśniając: „Biskup jest człowiekiem bliskim Bogu w modlitwie”. Przypomniał zalecenie św. Piotra: „Modlitwa i głoszenie Słowa”.

Pierwszym zadaniem biskupa jest modlitwa, „i to nie jak papuga, nie!” „Modlić się sercem, modlić się. „Nie mam czasu”. Nie! Odrzućcie wszystkie inne rzeczy, ale módlcie się, to jest pierwsze zadanie biskupa. Bliskość z Bogiem w modlitwie” – powiedział Franciszek.

Drugą bliskością zalecaną przez Franciszka nowym biskupom jest bliskość z innymi biskupami. Przypomina, że czasem słyszy się, jak ludzie mówią: „Nie, tamci są z tej partii, ja jestem z tej…” i ostrzegł: „Bądźcie biskupami, będą wśród was dyskusje, ale jako bracia, ale blisko. Nigdy nie mów źle o braciach biskupach, nigdy. Bliskość biskupów. Druga bliskość, do ciała episkopalnego” – powiedział papież.

Franciszek wskazał na trzeci poziom bliskości, która dotyczy księży: „Proszę, nie zapominajcie, że księża są waszymi najbliższymi sąsiadami” – powiedział, ubolewając, gdy biskupi mają napięty plan dnia i odkładają spotkanie z księdzem. „Jeśli dowiesz się, że ksiądz cię wzywał, zadzwoń do niego tego samego dnia lub następnego. Dzięki temu będzie wiedział, że ma ojca. Bliskość z kapłanami, a jeśli nie przyjdą, idźcie i zobaczcie ich: bliskość” – powiedział papież.

Czwarta bliskość dotyczy bliskości wobec „świętego wiernego ludu Bożego”. „Nie zapominaj, że zostałeś 'wzięty z trzody’, nie przez elitę, która studiowała, ma wiele tytułów i jest biskupem. Nie: z trzody” – powiedział Franciszek i wezwał: „Niech Pan sprawi, abyście wzrastali na tej drodze bliskości, abyście lepiej naśladowali Pana, ponieważ On zawsze był i jest blisko nas, a Jego bliskość, która jest bliskością współczującą i czułą, prowadzi nas naprzód. I niech Matka Boża ma Was w swojej opiece”.

Zabierając głos na zakończenie uroczystości, bp Guido Marini, również w imieniu abp Ferrady Moreiry, wyraził osobiste „dziękuję” przede wszystkim papieżowi „za zaufanie i liczne oznaki miłości”. „Jesteśmy bardzo mali, ale wybrani, kochani i posłani” – powiedział bp Marini i podziękował całej wspólnocie za modlitwę i okazane uczucia, a szczególnie swoim rodzinom.

Bp. Guido Marini urodził się w Genui 31 stycznia 1965 roku. Tam się kształcił i 4 lutego 1989 roku przyjął święcenia kapłańskie. Uzupełniał potem wykształcenie na Papieskich Uniwersytetach: Laterańskim – w zakresie prawa kanonicznego i Salezjańskim – w dziedzinie psychologii środków społecznego przekazu. W latach 1988-2003 był osobistym sekretarzem trzech kolejnych arcybiskupów Genui: kardynałów Giovanniego Canestriego, Dionigiego Tettamanziego i Tarcisio Bertone. Był też mistrzem ceremonii liturgicznych dwóch ostatnich, a następnie kard. Angelo Bagnasco.

W latach 2003-05 kierował archidiecezjalnym Urzędem ds. Wychowania i Szkoły ze szczególnym uwzględnienia nauczania religii katolickiej. Do roku 2001 był także członkiem Rady Kapłańskiej a od 2005 roku był kanclerzem Kurii Arcybiskupiej. Od 1992 roku wykładał prawo kanoniczne w genueńskiej sekcji Wydziału Teologicznego Północnych Włoch i w Wyższym Instytucie Nauk Religijnych.

1 października 2007 roku Benedykt XVI mianował go mistrzem papieskich celebracji Liturgicznych i prałatem honorowym Jego Świątobliwości. W związku z tym, podczas konklawe w dniach 12-13 marca 2013 pełnił funkcję notariusza. Papież Franciszek po swym wyborze na Stolicę Piotrową zatwierdził go na stanowisku mistrza papieskich celebracji liturgicznych.

episkopat Abp Gądecki: mówiliśmy papieżowi o korytarzach humanitarnych

Ks. Marini ogłosił wiele prac i artykułów z zakresu duchowości. Był także kierownikiem duchowym i duszpasterzem różnych grup młodzieżowych, jak również asystentem duchowym kilku żeńskich wspólnot zakonnych. 17 stycznia 2019 roku papież Franciszek mianował go szefem Chóru Kaplicy Sykstyńskiej (Cappella Musicale Pontificia Sistina), włączonego jednocześnie do Urzędu Celebracji Liturgicznych, a także powierzył mu zadanie opracowania nowego statutu tej instytucji.

Diecezja Tortona należy do metropolii genueńskiej. Na jej terenie mieszka 275 tys. katolików, stanowiących 97 proc. ludności. Posługuje im 150 księży, w tym 55 zakonnych.

Abp Andrés Gabriel Ferrada Moreira urodził się 10 czerwca 1969 r. w Santiago de Chile. Święcenia kapłańskie przyjął 3 lipca 1999 r. dla archidiecezji Santiago de Chile. W 2006 r. uzyskał doktorat z teologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Pełnił różne funkcje duszpasterskie w swej diecezji, w tym dyrektora ds. studiów i prefekta teologii w Seminario Pontificio Mayor de los Santos Ángeles Custodios (Santiago de Chile). Od 2018 roku do chwili obecnej jest urzędnikiem Kongregacji ds. Duchowieństwa. Papież powierzył mu tytularne arcybiskupstwo w Tiburnii

The post Papież udzielił święceń biskupich swoim dwóm współpracownikom first appeared on eKAI.

Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości poszukuje wolontariuszy

ndz., 10/17/2021 - 15:47
Jeszcze blisko 6 tys. wolontariuszy brakuje, by w tym roku Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości mogła zakończyć się sukcesem. Chętni mogą się zgłaszać przez stronę www.superw.pl.

W tym roku Szlachetna Paczka chce dotrzeć do ponad 20 tys. domów, w których mieszkają osoby i rodziny potrzebujące pomocy. – Niestety z obecną liczbą wolontariuszy nie będzie to możliwe, a skala pomocy będzie zdecydowanie mniejsza. Bez wolontariuszy nie poznamy kolejnych historii, nie dotrzemy ze wsparciem do potrzebujących – wyjaśnia Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia WIOSNA, organizatora Szlachetnej Paczki.

Z obecną liczbą wolontariuszy Szlachetna Paczka może dotrzeć jedynie do 8 tys. rodzin, to o 60% mniej niż w poprzednim roku. Skala pomocy może być w tym roku zdecydowanie mniejsza także w Akademii Przyszłości. Jeżeli nie uda się zrekrutować brakującej liczby wolontariuszy, wsparciem zostanie objętych o 1600 mniej dzieci w porównaniu do poprzedniej edycji.

Osób, które potrzebują wsparcia organizacji z Krakowa jest bardzo wiele. Jedną z nich jest pani Sylwia, która urodziła Zosię – dziewczynkę z niepełnosprawnością intelektualną.

– Po kilku miesiącach mąż pani Sylwii odszedł. Kobieta została bez środków do życia, ze złamanym sercem. Gdy po jakimś czasie stanęła na nogi i znalazła pracę, przyszła pandemia. Najpierw zmniejszono pani Sylwii etat, a w końcu zwolniono ją z pracy. Kobieta nie ma nikogo, kto mógłby jej pomóc. Dlatego zachęcamy, by zgłaszać się jako wolontariusze przez stronę www.superw.pl – opisuje Sadzik.

episkopat Abp Gądecki: mówiliśmy papieżowi o korytarzach humanitarnych

Szlachetna Paczka przygotowała ostatnio Raport o Obojętnieniu. Zgodnie z nim ponad 40% organizacji społecznych zawiesiło swoje działania sprzed pandemii. – W wielu z nich brakuje wolontariuszy. Szycie maseczek, robienie zakupów seniorom, rozwożenie obiadów medykom, wyprowadzanie psów sąsiadom – na początku pandemii wielu z nas przejęło się losem potrzebujących. To był nasz zryw, narodowe powstanie przeciw lękowi i bierności. Jak każdy zryw i ten był jednak krótkotrwały.  Przez zmęczenie, niepewność, ograniczony czas czy fundusze Polacy obojętnieją na potrzeby najsłabszych – ostrzega Sadzik.

Szlachetna Paczka bez wolontariuszy nie będzie w pełni możliwa. – To oni docierają do rodzin, poznają bliżej ich historie, pośredniczą w przekazywaniu paczek, a co najważniejsze – dają nadzieję i impuls do wyjścia z trudnej sytuacji. Dlatego zachęcamy, by zgłaszać się jako wolontariusze przez stronę www.superw.pl – podsumowuje Sadzik.

Szlachetna Paczka funkcjonuje przez cały rok i każdy może pomóc bliźniemu, któremu zabrakło szczęścia. Dzięki wpłatom akcja dociera do nowych potrzebujących rodzin, często w rejony, do których nie trafia nikt inny. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.szlachetnapaczka.pl. W ubiegłym roku łączna wartość pomocy w ramach akcji przekroczyła 51 mln zł.

The post Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości poszukuje wolontariuszy first appeared on eKAI.

Abp Ryś: u podstawy Kościoła synodalnego jest moja przyjaźń z Jezusem

ndz., 10/17/2021 - 15:00
– Byśmy nie próbowali budować Kościoła synodalnego nie mając u początku swojej własnej relacji z Panem, i to relacji, która jest opisana słowem przyjaźń – mówił abp Grzegorz Ryś. Dokładnie tydzień po rozpoczęciu przez papieża Franciszka w Rzymie ogólnokościelnego Synodu o synodalności, w łódzkiej bazylice archikatedralnej św. Stanisława Kostki zainaugurowano diecezjalny etap Synodu.

Etap diecezjalny rozpoczęła Msza Święta, której przewodniczył metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś, a wraz z nim liturgię koncelebrowali abp senior Władysław Ziółek, bp Ireneusz Pękalski i bp Marek Marczak, księża diecezjalni i zakonni. W Eucharystii uczestniczyli przedstawiciele wspólnot i ruchów kościelnych, siostry i bracia zakonni oraz wierni świeccy.

W homilii metropolita łódzki powiedział: „może być w nas strach przed tą wspólną drogą – jaką jest Synod. Także strach przed jej tempem. Synod ma rytm – główna praca w diecezji będzie trwać 4 miesiące. Jesteśmy wezwani do szybkiej drogi, choć wielu ludzi pyta – po co nam ten Synod? Czy w tym nie ma jakiegoś wywracania Kościoła? Po co nam szybka drogą? Przecież nam potrzebna jest stabilizacja, okrzepnięcie tu, gdzie jesteśmy obwarowanie siebie. A Piotr żyjący we Franciszku mówi – do drogi! Możliwe jest także w czasie Synodu narzucanie Jezusowi własnej perspektywy. To, co zrobili Jan i Jakub. Ja mam własne pragnienia co do tego Kościoła, własne pomysły co do tego, co w tym Kościele powinno się dziać i wypowiadam własne pragnienia, nie poddając ich pod rozeznanie Ducha Świętego, by nie odwrócić tych ról”.

Zauważył, że w czasie Synodu może się zdarzyć, że będziemy ulegać własnym ambicjom żądzy władzy. „Wtedy efektem muszą być podziały, pretensje, żale do siebie. Jest też przestroga, że jeśli nie będziemy słuchać Jezusa, jeśli się nie będziemy wzorować na Nim, to natychmiast pojawią się inne modele tej wędrującej wspólnoty, wspólnoty, którą jest wędrujący Kościół. Jezus mówi – nie tak będzie z wami” – dodał hierarcha.

– Idźcie w tę drogę, ale uważajcie na siebie, bo bardzo was potrzebuję – mówi Jezus. Tak, jak Jezus rozmawiał z apostołami, tak dziś bierze każdego z nas i objaśnia tę drogę, po której idzie licząc na to, że będę współodczuwał będę szedł razem z Nim – tłumaczył.

Po Eucharystii wykład na temat synodalności w Kościele na przestrzeni wieków i dziś – wygłosił ks. prof. dr hab. Jan Słomka – wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zwrócił on uwagę na to, że synod lokalny i powszechny ma sens tylko jako wydarzenie żywe, a więc otwarte na to, co nie przewidywalne, na powiew Ducha. Synod organizowany i przeprowadzony jako inscenizacja mająca przebiegać według wcześniej zaplanowanego scenariusza jest stratą czasu i pieniędzy. Gorzej, bo tak przeprowadzony Synod jest kompromitacją synodalności w Kościele oddalającą nas od praktyki synodalnego życia Kościoła. Uczestnictwo w Synodzie ma sens tylko wtedy, kiedy uczestnicy działają na własną odpowiedzialność jako ludzie wolni, gdy uczestnicy synodu czują się aktorami odgrywającymi rolę w przedstawieniu, którego scenariusz został napisany wcześniej bez ich udziału albo gdy są przekonani, że ich zadaniem jest domyślanie się jaką rolę mają odgrywać w tym zainscenizowanym przedstawieniu, to jest bieg nadaremno i kompromitacja Synodu.

– Synodalność nie jest jedną z form organizacji wewnętrznej Kościołem, ale jest samym oddechem życia Kościoła. Takie jest wskazane nam przez Franciszka zadanie. Odnowić w Kościele ten oddech życia – ducha. Bez tego Kościół nie będzie żył jako wspólnota Chrystusa. Synodalność jest formą realizacji braterstwa, siostrzeństwa wewnątrz wspólnoty Kościoła – powiedział.

Dopełnieniem inauguracji było wystąpienie bp. Matka Izdebskiego – superintendenta generalnego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, który podzielił się doświadczeniem Synodu, jako naczelnej instytucji działającej w Kościele ewangelicko-reformowanym.

Rozpoczęty Synod – na etapie diecezjalnym – potrwa do połowy marca przyszłego roku. W tym czasie grupy synodalne powołane przez Kościół zatrzymają się nad refleksją na przygotowanymi wcześniej tematami i postawionymi pytaniami. Zebrane opinie zostaną przygotowane w odpowiedni dokument i przekazane do osób odpowiedzialnych za Synod na szczeblu ogólnopolskim.

Jako że każdy wezwany jest wezwany do udziału w tym ogólnkościelnym wydarzeniu, stąd osoby chcące się zaangażować w działalność Synodu zaproszone są do kontaktu ze swoim księdzem proboszczem oraz do śledzenia zapowiedzi i wydarzeń w mediach diecezjalnych www.archidiecezja.lodz.pl oraz www.synodlodz.pl.

Galeria zdjęć (10 zdjęć)

The post Abp Ryś: u podstawy Kościoła synodalnego jest moja przyjaźń z Jezusem first appeared on eKAI.

Prymas na otwarcie etapu diecezjalnego synodu: spróbujmy zaufać tej drodze

ndz., 10/17/2021 - 14:50
„Synod jest słuchaniem” – mówił Prymas Polski abp Wojciech Polak inaugurując 17 października w katedrze gnieźnieńskiej etap diecezjalny XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. „Trzeba, abyśmy mówili i trzeba, abyśmy się wzajemnie usłyszeli” – podkreślił.

W homilii Mszy św. z udziałem kapłanów, osób konsekrowanych i delegacji świeckich z wszystkich dekanatów archidiecezji gnieźnieńskiej abp Wojciech Polak nawiązał do czytanej tego dnia Ewangelii o synach Zebedeusza proszących Jezusa o pierwsze miejsca po Jego prawej i lewej stronie. Jezus nie oburza się na nich, słucha ich pragnień, cierpliwie tłumaczy i prowadzi ich do tego, aby te pragnienia potrafili dobrze rozeznać, zweryfikować i oczyścić. Kościół – przypomniał Prymas – tak jak Jezus z uczniami, jest wspólnotą w drodze i tak jak uczniowie, wszyscy mamy prawo wypowiedzieć swoje pragnienia, oczekiwania i zostać wysłuchanymi.

„Trzeba, abyśmy mówili i trzeba, abyśmy się wzajemnie usłyszeli” – podkreślił abp Polak dodając, że rozpoczynający się synod ma być właśnie wzajemnym słuchaniem, ma dać odpowiedź, jak siebie nawzajem w Kościele słuchamy – biskupi, księża, osoby konsekrowane, świeccy. Ale na słuchaniu nie można poprzestać. Trzeba – wskazał dalej Prymas – „abyśmy w naszym mówieniu do siebie i cierpliwym słuchaniu siebie nawzajem, rozeznawali, w jakim kierunku Pan Bóg chce nas dziś poprowadzić.

„To cel synodu – podkreślił abp Polak. – Cały ten nowym wysiłek Kościoła, który na najbliższe miesiące zaproponował papież Franciszek, ma nas właśnie do tego doprowadzić”.

„I nie chodzi o tworzenie projektów jakichś nowych reform – tłumaczył dalej. Nie chodzi o organizowanie wielkich wydarzeń, zmianę jakiejś zewnętrznej struktury, że miejscami się pozamieniamy, ale o pewien styl życia i relacji”.

Metropolita gnieźnieński przyznał również, że papieska inicjatywa zaskoczyła, a może nawet zaniepokoiła niektórych, ale jest ona – jak dodał – „szansą, byśmy dostrzegli, że chodzi o nas wszystkich”.

„Nikt z tej wspólnoty nie jest wykluczony. Nikt nie może być zostawiony samemu sobie. Nikt nie powinien mówić, że to go nie dotyczy. Nikt też nie powinien chronić się w wymówkach typu: nie potrzeba i zawsze tak robiliśmy”.

„Spróbujmy zaufać tej drodze” – prosił Prymas.

„Spróbujmy ją poznać i na nią się otworzyć”.

„Synodalność – podkreślił – to przede wszystkim specyficzny styl, który określa życie i misję Kościoła. To wspólna podróż. To droga, na której chcemy się spotkać. Ona nie jest czymś nadzwyczajnym i dodatkowym. Dotyczy zwyczajnego sposobu naszego życia i pracy Kościoła. Ona więc nas dotyczy, w naszej codzienności” – stwierdził Prymas Polski.

Rozpoczynający się etap diecezjalny synodu potrwa do kwietnia 2022 roku. W archidiecezji gnieźnieńskiej – jak poinformował abp Polak – nie będą tworzone osobne grupy czy koła synodalne, ale grupami tymi, a konkretnie przestrzeniami spotkania, wzajemnego słuchania i rozeznawania – jak tego pragnie i oczekuje papież Franciszek – będą wszystkie działające na co dzień wspólnoty duszpasterskie, rady parafialne, grupy młodzieżowe i rodzinne, ruchy i grupy apostolskie, kapłani, osoby konsekrowane i wszyscy świeccy.

W każdej parafii wybrany zostanie koordynator, który czuwać będzie nad przebiegiem spotkań i zbieraniem materiałów, a następnie ich syntezę zaprezentuje na spotkaniu dekanalnym. Do końca lutego 2022 roku syntezy takie mają zostać przekazane do diecezjalnego zespołu synodalnego, a w marcu przyszłego roku ma być gotowa synteza diecezjalna, która przekazana zostanie do Konferencji Episkopatu Polski. W kwietniu zaplanowano diecezjalne spotkanie synodalne kończące etap diecezjalny.

episkopat Abp Gądecki: mówiliśmy papieżowi o korytarzach humanitarnych

Po Mszy św. w gnieźnieńskim seminarium duchownym odbyło się spotkanie delegacji rad duszpasterskich, podczas którego koordynator diecezjalny procesu synodalnego ks. dr hab. Mieczysław Polak przedstawił główne założenia i przebieg synodu w archidiecezji gnieźnieńskiej.

Na stronie archidiecezji gnieźnieńskiej uruchomiona została również specjalna zakładka synodalna, w której znaleźć można potrzebne dokumenty i informacje. Zakładka będzie aktualizowana i w miarę trwania prac rozbudowywana. Wkrótce dostępna w niej będzie również internetowa ankieta synodalna adresowana do wszystkich chcących włączyć się w konsultacje.

The post Prymas na otwarcie etapu diecezjalnego synodu: spróbujmy zaufać tej drodze first appeared on eKAI.

Bp Wętkowski: usłyszmy, co Duch Święty mówi do Kościoła

ndz., 10/17/2021 - 14:47
– Jezus wzywa nas do postawienia sobie pytania: co Bóg chce nam powiedzieć w tym czasie i w jakim kierunku chce nas poprowadzić – mówił biskup włocławski Krzysztof Wętkowski podczas Mszy św. w bazylice katedralnej na rozpoczęcie synodu w kościołach partykularnych.

Zgodnie z życzeniem papieża Franciszka, w niedzielę 17 października, w łączności z wszystkimi biskupami świata, we włocławskiej katedrze sprawowana była Eucharystia rozpoczynająca pierwszy etap prac synodalnych, na płaszczyźnie diecezji.

Wokół ołtarza, wraz z bp. Krzysztofem Wętkowskim i bp. seniorem Stanisławem Gębickim, zgromadzili się przedstawiciele ruchów i wspólnot katolickich diecezji wraz ze swoimi duszpasterzami.

W homilii biskup włocławski powiedział, że choć Kościół tworzą ludzie grzeszni, nie należy unikać wysiłku w dążeniu do życia w pełni ewangelicznego, które przejawia się w mocnym trwaniu w wyznawanej wierze oraz ukazywaniu Chrystusa własnym życiem. Na tym tle przedstawił znaczenie, cele i zadania rozpoczętego przed tygodniem w Watykanie XVI Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów zatytułowanego: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”.

Zaznaczył, że instytucja synodu jako takiego nie jest czymś nowym. – Poczynając od czasów apostolskich, aż po dziś dzień, biskupi gromadzą się na synodach, by rozważać, jaka jest wola Boża względem Kościoła – mówił bp Wętkowski, zaznaczając, że przez wieki synod był podstawowym sposobem podejmowania kościelnych decyzji. – Tym razem papież zaprosił do udziału w synodalnym doświadczeniu wszystkich, którzy przez chrzest i bierzmowanie otrzymali Ducha Świętego, a w Eucharystii karmią się jednym ciałem żyjącego Pana – powiedział hierarcha.

W dalszej części biskup włocławski nakreślił harmonogram prac synodalnych: od etapu diecezjalnego, poprzez kontynentalny, aż po synod powszechny, który będzie miał miejsce w roku 2023. Na tym tle wyjaśnił cele synodu: odnowienie i umocnienie wiary wszystkich ochrzczonych; wsłuchiwanie się, jako cały lud Boży, w to, co Duch Święty mówi do Kościoła; wzrost świadomości uczestnictwa i odpowiedzialności wszystkich ochrzczonych za misję Kościoła w świecie.

Przywołując słowa papieża Franciszka, że synod nie jest parlamentem ani badaniem opinii publicznej, homilista podkreślił: „synod jest wydarzeniem kościelnym, a jego protagonistą jest Duch Święty. Jeśli nie ma Ducha, nie będzie też synodu”.

Biskup diecezjalny przypomniał także rolę i znaczenie w Kościele zmysłu wiary ludu Bożego. – Zmysł wiary przybiera w Kościele formę powszechnej zgody – mówił bp Wętkowski, przestrzegając jednocześnie przed błędnym pojmowanie zmysłu wiary jako opinii publicznej Kościoła. – Zmysł wiary nigdy nie może odbiegać od Objawienia ani nauki Kościoła – wyjaśniał.

Bp Wętkowski podkreślił również ścisły związek prac synodalnych z modlitwą. – Synod jest procesem rozeznania duchowego, które dokonuje się na adoracji, w modlitwie, kontakcie ze słowem Bożym – mówił, dodając, że taka postawa pozwala patrzeć na synod jako wydarzenie łaski i proces uzdrowienia prowadzony przez Ducha Świętego.

Swoje rozważanie biskup włocławski zakończył modlitwą do Ducha Świętego, przypisywaną św. Izydorowi z Sewilli, odmawianą od wieków podczas soborów, synodów i innych zgromadzeń kościelnych.

Przed błogosławieństwem bp Wętkowski prosił o modlitwę w intencji synodu, ale także owoców wizyty ad limina, na którą hierarcha udaje się w tych dniach, wraz z kolejną grupą polskich biskupów. Zapewnił również o modlitwie w intencji diecezji przy grobie św. Piotra.

W diecezji włocławskiej planowane są spotkania, rozmowy i konsultacje w ramach grup i wspólnot działających w parafiach. Do współpracy zaproszeni są wszyscy, którzy chcą włączyć się w prace synodalne. Etap diecezjalny potrwa do marca. Zebrane wnioski zostaną następnie przesłane do bura synodu na szczeblu ogólnopolskim.

The post Bp Wętkowski: usłyszmy, co Duch Święty mówi do Kościoła first appeared on eKAI.

Abp Skworc: wchodząc na drogę synodalną musimy przyjąć postawę Chrystusa – sługi wobec wszystkich

ndz., 10/17/2021 - 14:47
– Wchodząc na drogę synodalną musimy przyjąć postawę Chrystusa – sługi wobec wszystkich – powiedział abp Wiktor Skworc w homilii podczas Mszy sprawowanej pod jego przewodnictwem w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Liturgia zainaugurowała XVI Zwyczajne Posiedzenie Ogólne Synodu Biskupów w Archidiecezji Katowickiej.

Nawiązując do odczytanego fragmentu Ewangelii abp Skworc stwierdził, że „jest to ilustracja zbawczego dialogu prowadzącego do pouczenia o tym jaki powinien być uczeń a w konsekwencji cały Kościół, wolny o jednostkowych czy grupowych egoizmów”. Zwrócił uwagę, że pomimo iż apostołowie Jezusa byli świadkami cudów i znaków, dwóch z nich – Jakub i Jan – prosząc o pierwsze miejsca przy Jego boku zachowali się egoistycznie: „chodziło im o kontynuację kariery”. Zaznaczył jednak, że nie tylko oni, ale i pozostali uczniowie nie zdali egzaminu: „stracili cierpliwość” i zaczęli oburzać się na Jakuba i Jana”. Podkreślił, że „w tej sytuacji cierpliwy Nauczyciel rozpoczyna niejako od początku”, wszystko tłumaczy. Wskazuje na kielich i chrzest – „kielich cierpienia, męki i przelanej krwi”.

– Jezus poucza jak ma być – mówił metropolita katowicki, odsyłając do słów Chrystusa: „kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu” (Mk 10, 35-45).

Metropolita katowicki, mówiąc o drodze synodalnej zainicjowanej przed tygodniem w Watykanie, zaznaczył, że „ma to być droga prowadząca ‘Ku Kościołowi synodalnemu: ku Kościołowi komunii, uczestnictwa i misji’; ku Kościołowi bliższemu ewangelicznemu ideałowi, w którym doświadcza się pełniej Królestwa Bożego”. Jednocześnie – za papieżem Franciszkiem – powiedział, że metodą tej drogi ma być dialog, mówienie i słuchanie. – Wchodząc dziś na drogę synodalną musimy przyjąć postawę Chrystusa – sługi wobec wszystkich – dodał abp Skworc.

Zwrócił uwagę na potrzebę czytelnego świadectwa chrześcijańskiego i konieczność budowania braterskich relacji wspólnoty wierzących w obliczu zagrożeń zauważalnych w świecie, tak bardzo zdominowanym przez „zazdrość, przepychanie się łokciami, chciwość, oszczerstwa i oszustwa na małą i wielką skalę, brak miłości i miłosierdzia, deptanie ludzkiej godności”

Podkreślił, że chrześcijanie wezwani są do „odkrywania własnej misji w aktualnym świecie i nieustannego wzrastania w osobistej świętości poprzez zaangażowanie na rzecz ewangelizacji, wzmocnienia rodziny, wprowadzanie osób młodych w świat wartości oraz kształtowanie ducha braterstwa i międzyludzkiej solidarności w świecie”. Jednocześnie przestrzegł przed pokusą samowystarczalności, tłumacząc, że do skuteczności misji niezbędne jest otwarcie się na Ducha Świętego. Zwrócił też uwagę na „ewangeliczną logikę miłosierdzia” i zaproponowaną przez Franciszka metodę działania w Kościele: towarzyszyć – rozeznawać – integrować, to co kruche. – Pamiętajmy, jesteśmy po to, aby służyć i zużyć swoje życie dla Królestwa Bożego – spuentował abp Skworc.

Mszę świętą inaugurująca XVI Zwyczajne Posiedzenie Ogólne Synodu Biskupów na poziomie diecezjalnym koncelebrowali biskupi pomocniczy, prezbiterzy posługujący w Kurii Metropolitalnej, Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym, instytucjach diecezjalnych oraz duszpasterze parafii katedralnej. W liturgii, poza członkami wspólnoty parafialnej, uczestniczyły osoby życia konsekrowanego oraz reprezentanci Ludu Bożego archidiecezji katowickiej.

The post Abp Skworc: wchodząc na drogę synodalną musimy przyjąć postawę Chrystusa – sługi wobec wszystkich first appeared on eKAI.

Inauguracja diecezjalnego etapu Synodu Biskupów w katedrze polowej

ndz., 10/17/2021 - 14:43
Ks. płk Bogdan Radziszewski, wikariusz generalny biskupa polowego przewodniczył 17 października Mszy św. w katedrze polowej inaugurującej diecezjalny etap XVI Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Przed błogosławieństwem członkowie zespołu synodalnego Ordynariatu Polowego otrzymali dekrety abp. Józefa Guzdka o powołaniu ich w skład zespołu.

W homilii ks. por. Rafał Kaniecki, wyznaczony przez abp. Józefa Guzdka jako osoba odpowiedzialna za przebieg synodu w Ordynariacie Polowym, podkreślał, że synod został zwołany, aby porozmawiać o tym, jak powinna wyglądać wspólna droga ludzi wierzących. Dodał, że synod jest nawiązaniem do korzeni chrześcijaństwa. – Po zmartwychwstaniu Chrystusa, kiedy pojawiały się problemy we wspólnocie pierwszych chrześcijan zwołano sobór w Jerozolimie, opisany na kartach Dziejów Apostolskich i po wysłuchaniu wszystkich, którzy się tam zebrali, podjęto pierwsze, bardzo ważne decyzje dla tej młodej wówczas wspólnoty – przypomniał. Podkreślił, że ogłoszony przez papieża Franciszka synod na swoim etapie diecezjalnym to czas słuchania i rozeznawania, który poprzedzi podjęcie ważnych decyzji w Kościele.

Ks. Rafał Kaniecki powiedział, że celem synodu jest „budowanie wspólnoty Kościoła”. – Zadaniem synodu jest spotykanie się, poszukiwanie woli Bożej, rozmawianie i wysłuchanie wszystkich, którzy zechcą zabrać głos. Każdy z nas na chrzcie otrzymał dary Ducha Świętego i przez każdego może On swoją wolę wypowiedzieć, abyśmy w przyszłości mogli wdrożyć ją w praktykę Kościoła – powiedział. Podkreślił, że do udziału w synodzie zaproszeni są także ludzie niepraktykujący, czy osoby wykluczone biedą czy z innych powodów, bo oni także wraz z łaską chrztu otrzymali dary Ducha Świętego. – Nie powinniśmy tak, jak Jakub i Jan z dzisiejszej Ewangelii, zamykać się w wąskiej grupy kolegów [chcąc zająć jak najlepsze miejsce u boku Chrystusa – kes], bo Bóg nie ma względu na osobę, ale przez każdego może coś dobrego dla wspólnoty Kościoła przekazać – przekonywał.

Kapelan podkreślił, że rozpoczynający się synod jest szansą na pojednanie i jedność w Kościele i narodzie. – Różne mamy poglądy, różne sposoby widzenia wielu spraw, ale łączy nas chrzest i Duch Święty, którego wszyscy otrzymaliśmy. Dlatego chcemy się zebrać i porozmawiać, w jaką stronę mamy iść – powiedział. Ks. Kaniecki zachęcił do modlitwy w intencji członków zespołu synodalnego oraz owoców synodu, „aby przyniósł on błogosławione owoce pojednani i pogłębienia naszej wiary”.

Mszę św. z ks. płk. Bogdanem Radziszewskim i ks. por. Rafałem Kanieckim koncelebrowali ks. ppłk Radosław Michnowski, dziekan WOT oraz ks. por. Piotr Zamaria, kapelan Służy Ochrony Państwa, którzy zostali powołani w skład zespołu synodalnego. Przed błogosławieństwem wikariusz generalny biskupa polowego wręczył 15 członkom zespołu dekrety abp. Józefa Guzdka.

Po zakończonej Mszy św. odbyło się spotkanie robocze zespołu synodalnego. Na początku ks. płk Bogdan Radziszewski podkreślił, że z powołaniem w skład zespołu synodalnego wiąże się zaufanie i odpowiedzialność. – Często słychać krytykę Kościoła, której nie towarzyszy konstruktywne działanie. Synod jest szansą na wzięcie odpowiedzialności i próbę naprawy tego, co w funkcjonowaniu Kościoła można poprawić – zachęcał uczestników spotkania.

Ks. Rafał Kaniecki przedstawił m. in. Vademecum synodu, wyjaśniał, jak będzie przebiegał proces synodalny oraz w jaki sposób zbierane będą wnioski do syntezy, która będzie dokumentem podsumowującym diecezjalny etap synodu.

Zwołane przez papieża Franciszka XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów pod hasłem: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”, ma umocnić pojmowanie Kościoła jako wspólnoty, zachęcić wszystkich członków Ludu Bożego, a przede wszystkim świeckich, do pogłębienia swego uczestnictwa w harmonijnej współpracy z hierarchią i w postawie wzajemnego słuchania. To wszystko ma umożliwić bardziej skuteczną misję Kościoła we współczesnym świecie.

Po raz pierwszy synod obejmuje trzy fazy: lokalną, kontynentalną i powszechną, rozłożone w czasie od października 2021 r. do października 2023 r. Rozpoczynająca się 17 października faza konsultacji Ludu Bożego na poziomie diecezjalnym potrwa do kwietnia 2022 r. Jej celem jest wysłuchanie głosu wszystkich ochrzczonych, którzy zechcą go wyrazić.

Na podstawie zebranych materiałów z episkopatów poszczególnych krajów, Sekretariat Synodu opracuje pierwszy synodalny Dokument Roboczy (Instrumentum laboris), który będzie gotowy przed wrześniem 2022 r. i stanie się punktem odniesienia dla fazy kontynentalnej. Trzecim etapem, już na poziomie całego Kościoła powszechnego, będą obrady uczestników XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów (biskupów i konsultorów), które odbędą się w Watykanie w październiku 2023 r.

The post Inauguracja diecezjalnego etapu Synodu Biskupów w katedrze polowej first appeared on eKAI.

Polscy luteranie za ordynacją kobiet na księży

ndz., 10/17/2021 - 14:00
Synod Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce 16 października w tajnym głosowaniu opowiedział się za wprowadzeniem ordynacji kobiet na księży. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Za wnioskiem Synodalnej Komisji Kobiet głosowało 45 osób, 13 było przeciw, 1 głos był wstrzymujący. Zgodnie z procedurą, uchwalenie wniosku dotyczącego zmiany Zasadniczego Prawa Wewnętrznego wymaga uzyskania większości 2/3 głosów.

– Decyzja Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego jest historyczna i ekumeniczna pod wieloma względami: kończy niezrozumiały rozziew między teologią ewangelicką a praktyką kościelną, wnosząc swój wkład do uporządkowania teologii urzędu, rozjaśnia i wyjaśnia wewnątrzewangelickie, ale też ekumeniczne zobowiązania z Kościołami, z którymi Kościół ewangelicko-augsburski jest w pełnej jedności, a ponadto usuwa mnóstwo przeszkód na poziomie duszpasterstwa zarówno w wymiarze duchowości, jak i tożsamości. Dzięki tej decyzji możemy mówić o większej jedności ewangelickiego świata, możemy cieszyć się z odczytania znaków Ducha Świętego – wyjaśnia w rozmowie z KAI dr Dariusz Bruncz, redaktor naczelny ekumenizm.pl, luteranin.

Odnosząc się do obawy, że kwestia ordynacji kobiet negatywnie wpłynie na ekumeniczne relacje z katolikami i prawosławnymi, powiedział: „Jeśli chodzi o Kościoły, które z zasady odrzucają ordynację (święcenia) kobiet, to sprawa jest jasna – nasze rozumienie urzędu i Kościoła jest inne, jest tak różne, że trudno tu mówić o konflikcie. Nie jest intencją teologii ewangelickiej kopiowanie rzymskokatolickiego czy prawosławnego rozumienia kapłaństwa czy wymagać od drugiej strony przyjmowania ewangelickiego stanowiska. Ordynacja kobiet wynika z teologicznej refleksji nad działaniem Ducha Świętego w Kościele, teologii Chrztu świętego, a to wszystko zakorzenione jest w świadectwie Pisma, Kościoła pierwszych wieków i żywego działania Ducha. Kiedyś straszono, że ordynacja kobiet utrudni czy wręcz zniszczy relacje ekumeniczne – praktyka pokazała, że nic takiego się nie stało, bo niby dlaczego miałoby się stać? Inne jest rozumienie urzędu w katolicyzmie i inne w ewangelicyzmie. Płeć duchownego jest tutaj zupełnie obojętna. Ekumenizm nie polega na zasypywaniu różnic, ani też udawaniu, że nic nas nie różni. Partnerów ekumenicznych akceptuje się takimi, jacy są”.

„Jestem niezmiernie zadowolony z tej decyzji. Mogę tylko ubolewać, że polscy luteranie nie są pierwszymi, którzy ordynowali święcili kobiety – pierwsi byli mariawici, później reformowani, ale ta decyzja jest doniosła – Kościół luterański jest największym Kościołem protestanckim w Polsce i pionierem ruchu ekumenicznego w kraju i na świecie” – dodaje dr Bruncz.

Dyskusja na temat ordynacji kobiet w Kościele ewangelicko-augsburskim w Polsce toczyła się z przerwami od ponad 70 lat. W 1963 roku umożliwiono absolwentkom teologii wprowadzenie w urząd nauczania kościelnego, dzięki czemu katechetki nauczały, odprawiały nabożeństwa i zajmowały się pracą duszpasterską w parafiach.

W 2008 roku Synodalna Komisja Teologii i Konfesji stwierdziła, że nie istnieją przeszkody natury teologicznej w ordynowaniu kobiet na posługę księdza.

episkopat Abp Gądecki: mówiliśmy papieżowi o korytarzach humanitarnych

Od 1999 r., dzięki zmianom w Pragmatyce Służbowej, kobiety w Kościele ewangelicko-augsburskim w Polsce mogły być duchownymi w posłudze diakona. Mogły podejmować pracę charytatywną, ewangelizacyjno-misyjną oraz pomocniczą służbę słowa Bożego (m.in. prowadzenie nabożeństw, ślubów i pogrzebów, sprawowanie sakramentów, od 2016 r. także sakramentu Komunii Świętej), nie miały jednak możliwości samodzielnego prowadzenia parafii.

Obrady Synodu Kościoła potrwają do niedzieli, 17 października.

Synod jest najwyższą władzą Kościoła ewangelicko-augsburskiego (luterańskiego) w RP, jego uosobieniem i wyrazicielem wszystkich praw przysługujących Kościołowi. Jest powołany do uchwalania praw kościelnych. Do jego właściwości należy m.in. wybór Biskupa Kościoła, sprawowanie pieczy nad zachowaniem czystości nauki w Kościele, stanie na straży praw, dobra i jedności Kościoła, wybór Konsystorza i Rady Synodalnej, która stanowi prezydium Synodu i reprezentuje go pomiędzy sesjami.

The post Polscy luteranie za ordynacją kobiet na księży first appeared on eKAI.

Abp Jędraszewski na rozpoczęcie diecezjalnego etapu synodu: Konieczny jest nam szczególny „słuch serca”

ndz., 10/17/2021 - 13:57
– Konieczny jest nam szczególny „słuch serca” – słuchać sercem bardziej niekiedy niż samym i zimnym rozumem – mówił abp Marek Jędraszewski w czasie inauguracji diecezjalnego etapu XVI Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Metropolita krakowski w katedrze na Wawelu zaznaczył, że synod będzie czasem odkrywania tego, co Bóg pragnie wskazać dzisiaj Kościołowi jako drogę, by z jeszcze „większą mocą, radością i wewnętrznym przekonaniem głosić światu prawdę Ewangelii”.

Eucharystia inaugurująca diecezjalny etap prac synodalnych w Archidiecezji Krakowskiej rozpoczęła się od Hymnu do Ducha Świętego. Abp Marek Jędraszewski na wstępie podziękował wszystkim zgromadzonym w katedrze na Wawelu za obecność i wspólną modlitwę. – Jesteśmy powołani do jedności, do komunii, do braterstwa, które rodzi się z poczucia, że jesteśmy ogarnięci jedyną miłością Boga – mówił na początku Mszy św. metropolita krakowski.

W czasie homilii arcybiskup wyjaśnił, że słowo „synod” znaczy wspólną drogę, wspólne zdążanie do jakiegoś celu. – Tego jak zdążać, jak być razem jednym duchem uczy nas sam Chrystus – mówił odwołując się do dzisiejszej Ewangelii. Wskazał, że prawdziwe podążanie razem z Chrystusem wiąże się z uznaniem Go w pierwszej kolejności za sługę i wzięciem udziału w Jego dziele zbawienia świata. – Iść razem z Chrystusem to znaczy dźwigać ciężar swojego człowieczeństwa, z wszystkimi jego słabościami, upadkami, lękami, obawami. Dźwigać swój krzyż będąc wpatrzonym w mistrza, który pokazuje jak dźwigać ciężar odpowiedzialności, także za innych – mówił arcybiskup podkreślając wymiar służby.

Odwołując się do homilii papieża Franciszka sprzed tygodnia na rozpoczęcie synodu metropolita stawiał pytania o gotowość na prawdziwe i pełne spotkanie z Bogiem i innymi ludźmi, gotowość słuchania i rozeznania. – Konieczny jest nam szczególny „słuch serca” – słuchać sercem bardziej niekiedy niż samym i zimnym rozumem – mówił arcybiskup zaznaczając, że synod będzie czasem odkrywania tego, co Bóg pragnie wskazać dzisiaj Kościołowi jako drogę, by z jeszcze „większą mocą, radością i wewnętrznym przekonaniem głosić światu prawdę Ewangelii”.

– Ma być to dla nas wszystkich czas łaski – czas odnowy i nawrócenia – mówił metropolita i przywołał przykład św. Franciszka z Asyżu, który odnowę Kościoła zaczynał od siebie, a wszystkie dzieła, które podejmował musiały być błogosławione przez Kościół.

episkopat Abp Gądecki: mówiliśmy papieżowi o korytarzach humanitarnych

Arcybiskup zwrócił uwagę na patronów synodu. W Kościele trwa aktualnie Rok św. Józefa a także Rok Rodziny, dlatego orędownikami w tym czasie jest Święta Rodzina ze św. Józefem – Opiekunem Kościoła. Metropolita ogłosił, że 26 grudnia w Zakopanem rozpocznie się peregrynacja Ikony Świętej Rodziny w Archidiecezji Krakowskiej.

W diecezjalnym etapie prac synodalnych szczególnymi patronami będą święci związani z katedrą na Wawelu. Święci świeccy: św. Wacław – wzór zatroskanie o chrystianizację własnego kraju i św. Jadwiga – zatroskana o ewangelizację innych narodów. Biskupi krakowscy: św. Stanisław – zatroskany o właściwe życie moralne powierzonych sobie owiec, a także o wolność sumienia i wyższość prawa moralnego nad stanowionym; bł. Wincenty Kadłubek – wzór pokory i zatroskania o własną świętość; św. Jan Paweł Wielki – zatroskany o obecność Chrystusa na całym świecie, zatroskany o prawdę, o autentyczną wolność, której nie będzie bez wolności religijnej, zatroskany o ojczyznę i rodziny.

– Przyzywamy ich podczas tej świętej liturgii, by pokazywali nam jak żyć, jak iść za Chrystusem, jak budować Kościół, jak być nieustannie otwartym na natchnienia Ducha Świętego – zakończył abp Marek Jędraszewski.

The post Abp Jędraszewski na rozpoczęcie diecezjalnego etapu synodu: Konieczny jest nam szczególny „słuch serca” first appeared on eKAI.

Spotkanie „żywego różańca” diecezji opolskiej na Górze św. Anny

ndz., 10/17/2021 - 13:54
Uczestnicy pielgrzymki modlili się na mszy św. w bazylice, uczestniczyli w konferencji w namiocie przed Domem Pielgrzyma, a także – w drodze do ołtarza papieskiego – odmawiali różaniec. Mszy św. przewodniczył bp Rudolf Pierskała, biskup pomocniczy diecezji opolskiej.

– Codziennie modlicie się słowami Modlitwy Pańskiej – mówił biskup do członków róż. – Wielokrotnie, modląc się na różańcu wymieniacie imiona Jezusa i Maryi. Różaniec to jest swoista drabina z ziemi do nieba. Szczeblami tej drabiny są zdrowaśki, które wielokrotnie powtarzacie. Te imiona nas jednoczą. Nie ma zbawienia w innym imieniu niż Jezus, nie ma lepszej matki niż Maryja. Wolą Bożą wobec Was jest Wasza świętość. Chcesz być świętym, a żyjesz w małżeństwie, kochaj i szanuj męża i żonę. W rodzinie prowadź dzieci do Jezusa. Chcesz być świętym pracownikiem, uczciwie pracuj, chcesz być świętym pracodawcą, bądź sprawiedliwy dla podwładnych. Świętość jest dla każdego. Wy tę świętość dla innych wypraszacie. Przez codzienną modlitwę jesteście rękami, które podtrzymują Kościół.

„Żywy różaniec” jest międzynarodową inicjatywą modlitewną. Założony został blisko 200 lat temu (1826) w Lyonie przez francuską osobę świecką Pauline-Marie Jaricot. Sześć lat później zatwierdził to dzieło papież. Pierwszym celem jego członków była modlitwa za misje. Obecnie w Polsce do róż różańcowych należy ponad 2 mln osób.

Konferencję do uczestników pielgrzymki wygłosił ks. Szymon Mucha, duszpasterz „żywego różańca” z diecezji radomskiej.

– Potrzebujemy dziś dużo nadziei – mówił. – Siejemy ziarna różańcowe w stronę Pana Boga, niesiemy modlitwy. Zawsze z nadzieją. Nieraz modlimy się o nawrócenie dzieci, wnuków, które odeszły od Boga i Kościoła. Nie wiemy, kiedy te ziarna zakiełkują. Każdy różaniec odmawiamy z nadzieją, że on przyniesie komuś owoc, że jakąś łaskę wyprosimy. W różańcu szukamy pomocy dla chorych, dla bezrobotnych, którzy stracili pracę. W różańcu szukają nadziei żona pijącego męża i nauczyciele zatroskani o młode pokolenie. Nadzieja jest światłem, które gaśnie ostatnie. Od niego można zapalić na nowo wiarę miłość i pokój.

Na Górze św. Anny spotkali się członkowie żywego różańca z 40 parafii diecezji opolskiej. Jedna z grup przyjechała z Sidziny.

– Weszłam do róży po śmierci mamy – mówi pani Bogumiła Duda. – Modlę się codziennie na różańcu, żeby zmieniać na lepsze swoje życie, ale i innych wspierać.

Pani Janina Wolna do jednej z dwóch róż w parafii Sidzina należy od lat 70. – Wstąpiłam, jak tylko ówczesny ksiądz „żywy różaniec” założył i dziś jestem chyba stażem najstarsza. Różaniec naprawdę bardzo pomaga w życiu. Modlę się dużo i chętnie. Odmawiam dużo więcej niż obowiązkową dziesiątkę różańca, także jadąc rowerem albo idąc na kijki. Pamiętam w modlitwie o pięciu synach i trzynaściorgu wnukach. Bardzo wierzę w moc wstawienniczej modlitwy za innych – mówi.

– Cieszę się, że starsze osoby – to one dominują w „żywym różańcu” – przyjechały na pielgrzymkę, by się w tej tajemnicy wiary zanurzyć, być razem na Eucharystii i razem się na różańcu modlić w drodze do papieskiego ołtarza – mówi ks. Mariusz Sobek, moderator „żywego różańca” w diecezji opolskiej. – Wierzymy, że jesteśmy tu razem z Matką Bożą, św. Anną, św. Jadwigą, ale przede wszystkim przybywamy do Pana Jezusa. Róże działają we wszystkich parafiach, to jest żywa i znacząca wspólnota. Oni wszyscy codziennie się gorliwie modlą. To jest skarb.

The post Spotkanie „żywego różańca” diecezji opolskiej na Górze św. Anny first appeared on eKAI.

Dziś Synod zostaje otwarty we wszystkich diecezjach katolickich na świecie

ndz., 10/17/2021 - 12:46
9-10 października w Rzymie a dziś we wszystkich diecezjach świata, zostaje zainaugurowane – zwołane przez papieża Franciszka XVI – Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów pod hasłem: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”.

Dokument przygotowawczy Synodu stwierdza, że „Droga synodalności jest drogą, której Bóg oczekuje od Kościoła trzeciego tysiąclecia”. Zasadniczym więc celem jest głębsze wprowadzenie w życie Kościoła tej zasady, wychodząc z założenia, że cały Lud Boży charakteryzuje „sensus fidei”, w związku z czym musi być on najpierw wysłuchany.

A drogą ku głębszemu wprowadzeniu synodalności ma być skupienie się – jak sugeruje hasło Synodu – na wymiarach eklezjalnej Komunii, Współuczestnictwa i Misji. Synod ma najpierw umocnić pojmowanie Kościoła jako komunii i wspólnoty. Ma zachęcić wszystkich członków Ludu Bożego, a przede wszystkim świeckich, do pogłębienia swego uczestnictwa, rozumianego jako przyjęcie większej niż dotąd odpowiedzialności – w harmonijnej współpracy z hierarchią i w postawie wzajemnego słuchania. A to wszystko ma umożliwić bardziej skuteczną misję Kościoła we współczesnym świecie.

Obecny Synod ma charakter wyjątkowy i niespotykaną dotąd metodologię pracy. Po raz pierwszy obejmuje trzy fazy: lokalną, kontynentalną i powszechną, rozłożone w czasie od października 2021 r. do października 2023 r.

Rozpoczynająca się dziś faza konsultacji Ludu Bożego na poziomie diecezjalnym potrwa do kwietnia 2022 r. Jej celem są konsultacje, dzięki którym w procesie synodalnym zostanie wysłuchany głos wszystkich ochrzczonych, którzy zechcą go wyrazić. Dokument Przygotowawczy wskazuje, że zasadnicze pytanie, jakie kieruje tą konsultacją, jest następujące: „Kościół synodalny, głosząc Ewangelię, «podąża razem»; jak owo «podążanie razem» realizuje się dzisiaj w waszym Kościele partykularnym? Do podjęcia jakich kroków zaprasza nas Duch Święty, abyśmy wzrastali w naszym «podążaniu razem»?”. Należy przy tym wziąć pod uwagę trzy płaszczyzny, na których synodalność się przejawia: stylu życia i działania Kościoła, struktur i procesów eklezjalnych oraz procesów i wydarzeń synodalnych.

Konsultacja ta, „koordynowana przez biskupa”, jest skierowana do kapłanów, diakonów i wiernych świeckich, czy to indywidualnie czy też zrzeszonych w stowarzyszeniach, do osób konsekrowanych, do takich instytucji jak: Rada Kapłańska i Rada Duszpasterska, od których „może zacząć nabierać kształtu Kościół synodalny”. Nie tylko do osób pełniących jakąś odpowiedzialność w Kościele, ale także do ubogich i wykluczonych, w tym „katolików, którzy rzadko lub nigdy nie praktykują swojej wiary”, a nawet „osób innych tradycji wiary, ludzi niereligijnych”, o ile „chcą pomóc Kościołowi na jego synodalnej drodze poszukiwania tego, co dobre i prawdziwe”.

„Synodalne podejście musi zachowywać wrażliwość na włączenie do rozmowy wszystkich, nie wiadomo bowiem, przez kogo Duch Święty zechce przemówić. On „wieje kędy chce” (por. J 3,8) i kogokolwiek może wybrać jako swoje narzędzie. Wykluczenie kogoś ze wspólnotowego rozeznania może więc oznaczać pozbawienie się możliwości rozpoznania woli Bożej” – wyjaśnia Dokument Przygotowawczy.

Synteza z konsultacji przeprowadzonych w diecezjach zostanie przekazana do konferencji episkopatów, a te z kolei będą miały czas do 22 kwietnia 2022 r., by przygotować ogólnokrajową syntezę, która zostanie przesłana do Sekretariatu Synodu wraz z materiałami przygotowanymi na poziomie diecezji.

episkopat Abp Gądecki: mówiliśmy papieżowi o korytarzach humanitarnych

Na podstawie zebranych materiałów, Sekretariat Synodu opracuje pierwszy synodalny Dokument Roboczy (Instrumentum laboris), który będzie gotowy przed wrześniem 2022 r. Stanie się on punktem odniesienia dla fazy kontynentalnej, która trwać będzie od września 2022 r. do marca 2023 r. Każda z kontynentalnych konferencji biskupich (w Europie jest to CCEE – Rada Konferencji Biskupich Europy) mianuje odpowiedzialnego, który będzie współpracował ze swymi odpowiednikami w poszczególnych episkopatach i z Sekretariatem Synodu. Owocem tej współpracy, zakończonej zgromadzeniem kontynentalnym, będą dokumenty końcowe, przekazane do Sekretariatu Synodu w marcu 2023 r.

Trzecim etapem, już na poziomie całego Kościoła powszechnego, będą obrady uczestników XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów (biskupów i konsultorów), które odbędą się w Watykanie w październiku 2023 r., w oparciu o drugie Instrumentum laboris, przygotowane przez Sekretariat Synodu na podstawie dokumentów końcowych fazy kontynentalnej.

W tak zarysowanym kontekście „synodalność stanowi naczelną drogę dla Kościoła, wezwanego do odnowy pod działaniem Ducha Świętego i dzięki słuchaniu Słowa Bożego”. A cały proces synodalny ma umożliwić „proces nawrócenia, bez którego nie będzie możliwe przeprowadzenie nieustannej reformy, której Kościół, rozumiany jako instytucja ludzka i ziemska, wciąż potrzebuje”. (Dokument Przygotowawczy)

The post Dziś Synod zostaje otwarty we wszystkich diecezjach katolickich na świecie first appeared on eKAI.

Oratorium „Radość Miłosierdzia” w 43. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża

ndz., 10/17/2021 - 12:43
W obecności wybitnego kompozytora Jana Kantego Pawluśkiewicza w kościele św. Urbana w Roczynach odbyło się 16 października br. wykonanie oratorium „Radość Miłosierdzia”. Utwór skomponowany na orkiestrę, chór i solistów do słów Leszka Aleksandra Moczulskiego wykonało ponad stu artystów pod dyrekcją Moniki Wolińskiej.

Kompozycja rozbrzmiała w beskidzkiej świątyni w 43. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża i w 1. rocznicę wyboru św. Jana Pawła II na patrona Małopolski. Jednocześnie koncert był połączony z inauguracją funkcjonowania w kościele organów przekazanych w darze z miasta holenderskiego Landgraaf. Wśród publiczności nie zabrakło także niderlandzkich gości, a słowa powitania wypowiedział m.in. jeden z inicjatorów całego przedsięwzięcia – proboszcz roczyńskiej parafii ks. Ryszard Matuszek. Kapłan podziękował wszystkim za trud włożony w przygotowanie tego niezwykłego wydarzenia.

Osoby, które nie zmieściły się w kościele, mogły śledzić koncert na telebimach ustawionych w dolnej świątyni i na zewnątrz.
Była to swoista prapremiera utworu, który na potrzeby aktualnego wystawienia został ponownie opracowany. Wśród wykonawców wystąpili: Ingrida Gápová – sopran, Andrzej Lampert – tenor, Michał Sławecki – kontratenor, Orkiestra Symfoniczna „Passionart”, chór Górecki Chamber Choir, przygotowany przez – Janusza Wierzgacza.

Nowe organy zaprezentował i na instrumencie improwizował – Marek Pawełek.

Teksty utworu stworzone przez poetę Leszka Aleksandra Moczulskiego powstały w wyniku inspiracji autora lekturą drugiej encykliki Jana Pawła II „Bóg bogaty w miłosierdzie” – opublikowanej w 1980 r., i „Dzienniczka” św. s. Faustyny Kowalskiej.
Prawykonanie koncertu odbyło się 16 października 2008 r. w Farze Poznańskiej – w 30. rocznicę rozpoczęcia pontyfikatu Jana Pawła II.

The post Oratorium „Radość Miłosierdzia” w 43. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża first appeared on eKAI.

Świeccy z Korei Południowej wykonują różańce dla krajów misyjnych

ndz., 10/17/2021 - 12:42
Stowarzyszenie Poświęcenia się Różańcowi, działające przy parafii w mieście Sanbon-dong w aglomeracji seulskiej, od ponad półtora roku wykonuje różańce, które następnie wysyła do misjonarzy w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji, którzy z kolei rozprowadzają je wśród miejscowej ludności. Aby zebrać niezbędne środki na surowce do produkcji i na misje, różańce są sprzedawane również za pośrednictwem internetu.

Cała akcja rozpoczęła się w lutym 2020 w wyniku całej serii rozmów o tym, jak wesprzeć modlitwę różańcową i pomóc misjom za granicą. Obecnie 35 osób pracuje przez cały ten miesiąc, poświęcony różańcowi, aby wykonać jak najwięcej tych przedmiotów. Wspólnota zamierza zrobić docelowo 10 mln różańców, które za pośrednictwem misjonarzy winny trafić do wiernych w krajach misyjnych. Są to głównie dzieci, które otrzymują je przy okazji I komunii świętej.

Każdy członek Stowarzyszenia zobowiązał się poświęcić na tę pracę od dwóch do trzech godzin. Dotychczas rozesłano ok. 1,6 tys. różańców na Filipiny, do Papui Nowej Gwinei (po 600), Peru i Sudanu Południowego. „Nasi członkowie modlą się wspólnie na różańcu, aby ci, którzy otrzymają nasze dary, stawali się dzięki temu siłą pobudzającą do działania w swych wspólnotach” – powiedziała siostra Kim In-suk, stojąca na czele Stowarzyszenia.

The post Świeccy z Korei Południowej wykonują różańce dla krajów misyjnych first appeared on eKAI.

Zmiany w Regulaminie Postulatorów procesów beatyfikacyjnych

ndz., 10/17/2021 - 03:46
Ograniczenie do 30 liczby spraw, którymi może się zajmować jeden postulator na rzymskim etapie ich rozpatrywania oraz pozbawienie kardynałów, biskupów i oficjałów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych pełnienia roli postulatorów – to dwie najbardziej znaczące nowości Regulaminu Postulatorów. Dokument ten, który normuje urząd i zadania tej grupy ludzi, wszedł w życie 11 października, w kolejną (59.) rocznicę rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II. Szczegóły i okoliczności powstania Regulaminu przedstawił w rozmowie z Radiem Watykańskim prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro.

Na wstępie przypomniał on, że dotychczas pracę postulatora regulowały różne przepisy, ujęte w formie Vademecum lub Kodeksu w sprawie postulatorów (Codex pro postulatoribus). Były one dziełem na ogół samych zainteresowanych lub niekiedy kilku oficjałów Kongregacji. Brakowało natomiast jednolitego dokumentu normatywnego, który dotyczyłby całościowo osoby i funkcji postulatora i pod tym względem ogłoszony obecnie Regulamin jest czymś zupełnie nowym – podkreślił kardynał.

Wyjaśnił, że pomysł wydania takiego materiału zrodził się w samej Kongregacji z przekonania o jego użyteczności, jako że w różnych normach prawnych, związanych ze sprawami wyniesienia konkretnych osób na ołtarze, pojawiają się odniesienia do postulatorów. „Regulamin jest owocem wspólnych badań, dziś ośmieliłbym się powiedzieć, że była to praca «synodalna»” – stwierdził rozmówca rozgłośni papieskiej.

Zaznaczył, że najpierw grupa robocza, złożona z kilku postulatorów i pracowników Kongregacji, opracowała tekst podstawowy, nad którym następnie pochylili się pozostali członkowie tego urzędu, łącznie z przewodniczącym kolegium postulatorów i wreszcie zajął się nim kongres zwyczajny Kongregacji. 30 sierpnia prefekt przedstawił uzgodniony już projekt papieżowi, który mu zezwolił na podpisanie i ogłoszenie go. „Na to wydarzenie wybraliśmy symboliczną datę 11 października, przywołującą w pamięci rozpoczęcie Vaticanum II [w 1962 – KAI]” – oświadczył purpurat.

Zwrócił następnie uwagę, że bardzo ważna jest część wstępna tego dokumentu, zawiera bowiem „pojęcia ogólne”, czyli normy „tworzące” i określające postulatora, mówiące o stawianych mu wymaganiach i wymieniające zadania, jakie ma pełnić, wyjaśniające sposoby powoływania tych ludzi oraz określające administracyjne wymiary ich działań. W tej części znalazły się też dwie istotne nowości, które – choć mogą wydawać się ograniczeniami – wynikają w rzeczywistości z wagi zobowiązań, wymaganych dla każdej sprawy beatyfikacyjnej i kanonizacyjnej.

Artykuł 6a dokumentu głosi, iż postulatorami tych spraw nie mogą być kardynałowie, biskupi i wszystkie osobe pełniące jakieś funkcje w Kongregacji: oficjałowie, konsultanci historyczni, teologiczni czy eksperci lekarscy – tłumaczył dalej kard. Semeraro. Wskazał następnie na art. 9, głoszący, że jeden postulator może prowadzić najwyżej 30 spraw.

Kolejne rozdziały nowego dokumentu opisują specyfikę i szczegóły roli postulatora na etapie diecezjalnym, a potem w tzw. „fazie rzymskiej”, a więc wtedy, gdy sprawa trafia do Kongregacji. Regulamin wymienia też zadania postulatora w chwili beatyfikacji, kanonizacji lub przyznania danemu świętemu lub świętej tytułu doktora Kościoła. Na zakończenie zawiera on pewne wskazówki w sprawie zadań postulatorów w odniesieniu do relikwii i doczesnych szczątków osób wyniesionych na ołtarze.

Zdaniem kardynała-prefekta idealny postulator przyjmuje i wykonuje powierzone mu obowiązki w duchu służby, i to nie jakiejkolwiek, ale pełnionej w Kościele i dla jego dobra oraz dla dobra wiernych. Purpurat przypomniał, że w przemówieniu do Kongregacji 12 grudnia 2019 Franciszek podkreślił, że postulatorzy winni pielęgnować w sobie świadomość, że sprawy, którymi się zajmują, są „rzeczywistością o charakterze duchowym, nie tylko procesowym”.

episkopat Abp Gądecki: mówiliśmy papieżowi o korytarzach humanitarnych

Z prawnego punktu widzenia postulator reprezentuje „aktora”, czyli swego rodzaju „bohatera” sprawy przed urzędem watykańskim i innymi właściwymi władzami kościelnymi – kontynuował swe uwagi kardynał. A zatem jego zadaniem jest przestrzeganie i spełnianie w należyty sposób wszystkich kroków przewidzianych w kanonicznej procedurze beatyfikacji i kanonizacji – dodał. Jednocześnie zauważył, że postaci postulatora nie należy sprowadzać tylko do wymiaru prawnego, wspiera on bowiem i koordynuje działalność pożyteczną do szerzenia wiedzy o kandydacie na ołtarze i pobudza do uciekania się do jego wstawiennictwa.

„W tym kontekście pragnę podkreślić, że jeszcze przed formalnym rozpoczęciem sprawy cnót heroicznych, męczeństwa lub daru życia postulator powinien zwrócić szczególną i stosowną uwagę na sprawdzenie prawdziwej, trwałej i rozpowszechnionej opinii świętości i znaków osoby kandydującej do chwały ołtarzy” – stwierdził purpurat kurialny.

Na zakończenie podkreślił ważność a zarazem delikatność urzędu postulatora, dodając, że jeśli ludzie ci będą podejmować swe zadania z należytą powagą i w duchu kościelnym, mogą uczynić wiele dla dobra sprawy, którą prowadzą i Kościoła.

The post Zmiany w Regulaminie Postulatorów procesów beatyfikacyjnych first appeared on eKAI.

Niemieckie diecezje włączają się w rozpoczęty przez papieża proces synodalny

ndz., 10/17/2021 - 03:45
Otwarty przez Franciszka proces synodalny Kościoła katolickiego rozpocznie się niebawem także w diecezjach niemieckich. Papież chce nie innego Kościoła, ale Kościoła, który jest odmienny – przywołał 15 października jego wypowiedź z 9 bm. biskup Osnabrück Franz-Josef Bode. Wyraził radość, że „możemy mu towarzyszyć w drodze do tego celu, także na poziomie Kościoła powszechnego”. Przypomniał jednocześnie, że w Kościele katolickim w Niemczech na szczeblu zarówno federalnym, jak i diecezjalnym, już od dwóch lat trwa proces reform, znany jako „Droga Synodalna”.

„Nasze doświadczenia z tych procesów wniesiemy do rozpoczynającego się właśnie Synodu ogólnego” – zapewnił biskup.

Inną inicjatywą w tej sprawie jest list do wiernych diecezji Hildesheim, jaki wystosowali wspólnie miejscowy biskup Heiner Wilmer i przewodniczący Rady Diecezjalnej Christian Heimann. Zwrócili w nim uwagę, że „papieżowi zależy na tym, abyśmy jako Kościół powszechny nauczyli się żyć synodalnością jako podstawową kulturą i podstawową praktyką”.

W obecnym pomyśle Franciszka biskup Rottenburga-Stuttgartu Gebhard Fürst widzi szansę na otwarcie się Kościoła. „Jako Kościół lokalny powinniśmy wypracować propozycje, aby w przyszłości bardziej świadomie przeżywać komunię i poszerzać możliwość udziału wszystkich w misji” – napisał hierarcha. Zaprosił wszystkich katolików w Badenii-Wirtembergii do kroczenia drogą odnowy wraz z papieżem i chrześcijanami na całym świecie.

Do udziału w procesie synodalnym dla Kościoła powszechnego, którego pragnie Franciszek, zachęcił wiernych również arcybiskup Bambergu Ludwig Schick w liście pasterskim, który ma być odczytany w parafiach w niedzielę 17 października. Zapewnił, że papież nie tylko nie hamuje toczącej się obecnie debaty nad reformą Kościoła katolickiego w Niemczech – Drogi Synodalnej, ale wręcz ją promuje. Według arcybiskupa przez swoją inicjatywę synodalną Ojciec Święty chce, aby Kościół odzyskał większe zaufanie w społeczeństwie i mógł pełnić swe posłannictwo Jezusowe dla dobra ludzi. Chce także osiągnąć więcej komunii w Kościele, doprowadzić do większego udziału wszystkich w życiu Kościoła i rozszerzyć jego misję w świecie.

episkopat Abp Gądecki: mówiliśmy papieżowi o korytarzach humanitarnych

Papież Franciszek otworzył 9 października w Rzymie XVI zwyczajne zgromadzenie ogólne Synodu Biskupów, którego temat brzmi: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”. Po raz pierwszy wydarzenie to składa się z trzech faz: lokalnej, kontynentalnej i powszechnej, rozłożonych w czasie na dwa lata od października 2021 do października 2023. Pierwszy, diecezjalny etap Synodu, rozpocznie się 17 bm. Ojciec Święty zaapelował, by był to czas nie jałowych dyskusji, lecz słuchania Ducha Świętego, który poprowadzi nas tam, dokąd Bóg chce.

Informując o przygotowaniach do otwarcia fazy diecezjalnej w Niemczech katolicka agencja prasowa KNA przypomniała, że od dwóch lat trwa w tym kraju szeroko zakrojony proces reform w Kościele, tzw. Droga Synodalna, w którym uczestniczy około 220 delegatów.

The post Niemieckie diecezje włączają się w rozpoczęty przez papieża proces synodalny first appeared on eKAI.

Prymas: św. Jadwiga Śląska łączy Polaków i Niemców

ndz., 10/17/2021 - 03:43
„Święta Jadwiga Śląska łączy dwa narody – polski i niemiecki. Jest orędowniczą porozumienia i pojednania” – powiedział 16 października w Kłecku abp Wojciech Polak. Prymas modlił się z miejscową wspólnotą parafialną w 500. rocznicę ustanowienia XIII-wiecznej świętej patronką miejscowego kościoła.

W homilii metropolita gnieźnieński nawiązał do przypadającej 16 października, w tym roku już 43. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża.

„Dziś pragniemy za nim jeszcze raz powtórzyć, że to właśnie święta Jadwiga Śląska, która jest patronką sąsiadujących narodów, jest również patronką dnia wyboru pierwszego Polaka na Stolicę Piotrową” – podkreślił abp Polak.

Wskazał też na niezwykłe oddziaływanie i niegasnący kult świętej z Dolnego Śląska, którą przodkowie dzisiejszych mieszkańców wielkopolskiego Kłecka obrali sobie prawie trzysta lat po jej kanonizacji za patronkę i przewodniczkę.

„Być może przemówiła do nich postawa matki, która z odwagą i w duchu wiary przeżyła śmierć swego syna Henryka Pobożnego pod Legnicą z rąk hord tatarskich” – mówił Prymas.

„Być może urzekła ich niezwykła atmosfera piastowskiego domu, królewskiej rodziny, w której święta Jadwiga była małżonką i matką. Może dostrzegli w Niej kobietę, która nauczyła swego syna, że wierność Bogu i miłość Ojczyzny, domagają się, gdy trzeba, oddania swego życia” – kontynuował.

„A może dotarła do nich i ta prawda, że Niemka na piastowskim tronie, to jakby postać graniczna, która łączy ze sobą dwa narody: niemiecki i polski” – cytował dalej papieża Jana Pawła II Prymas dodając, że to właśnie św. Jadwiga Śląska pozostaje wśród wszystkich dziejowych burz orędowniczką wzajemnego zrozumienia i pojednania, będąc jednocześnie – także dla nas współczesnych – przykładem błogosławionego życia, które „swoją siłę i moc czerpie od Tego, który nie przyszedł po to, aby mu służono, lecz aby służyć”.

episkopat Abp Gądecki: mówiliśmy papieżowi o korytarzach humanitarnych

Do historii nadania kościołowi parafialnemu w Kłecku wezwania św. Jadwigi Śląskiej nawiązał też na początku liturgii proboszcz i dziekan dekanatu kłeckiego ks. kan. Mirosław Kędzierski. Jak mówił, stało się to po wielkim pożarze miasta i nawiedzających je zarazach. „Dziś, po 500 latach od tego wydarzenia, jesteśmy dumni, że mamy taką orędowniczkę w niebie” – przyznał.

Do rocznicowych obchodów wspólnota przygotowywała się m.in. podczas 9-dniowej nowenny. Specjalne lekcje o patronce przeprowadzono także w miejscowej szkole oraz podczas nabożeństw różańcowych dla dzieci.

Kłecko należy do najstarszych parafii w archidiecezji gnieźnieńskiej. Początki wspólnoty sięgają połowy XIII wieku, a więc czasu, kiedy w Trzebnicy, wyczerpana ascezą i ciężką pracą umierała w opinii świętości św. Jadwiga Śląska. Parafii od początku patronował św. Jerzy. Jednak w 1521 roku, po budowie nowego kościoła, nadano jej także wezwanie św. Jadwigi Śląskiej. W archidiecezji gnieźnieńskiej patronuje ona jeszcze dwóm parafiom oprócz Kłecka.

The post Prymas: św. Jadwiga Śląska łączy Polaków i Niemców first appeared on eKAI.

Licheń: modlitwa za dzieci utracone

sob., 10/16/2021 - 19:50
W Dzień Dziecka Utraconego obchodzony na całym świecie 15 października w licheńskiej bazylice modlono się za rodziców, którzy przedwcześnie utracili swoje dzieci.

W trakcie liturgii proszono, by Boża miłość uleczyła ich rany, a dzieci zostały przyjęte do Domu Ojca: „Wierzymy, że moc twego krzyża obejmuje ich krótkie życie na ziemi, a Twoje zmartwychwstanie otwiera im bramy Nieba. Błogosławimy Cię za każdego, kto uszanował godność tych dzieci przez pogrzeb godny człowieka. Prosimy Cię za rodziców każdego z tych dzieci, byś ich pocieszył i napełnił swą łaską” – modlili się wierni.

Modlitwą otaczano także dzieci poczęte, które dziś rosną w łonach swych matek. Po Mszy Świętej odprawionej o 19.00 przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski, rodzice i krewni przedwcześnie zmarłych dzieci mieli okazję, by zapalić światełko na znak swojej pamięci i modlitwy. Zwyczaj ten praktykowany jest co roku w bazylice licheńskiej już od 2018.

„W sposób szczególny otaczamy naszą modlitwą, życzliwością rodziców, którzy doświadczyli utraty dziecka przed urodzeniem” – mówił przewodniczący liturgii ks. Janusz Kumala MIC, kustosz sanktuarium. „To wyjątkowy dzień dla wszystkich rodziców, których doświadczyli utraty swojego dziecka przed urodzeniem. Miliony rodziców na świecie zadaje sobie, może po raz kolejny, pytanie, dlaczego to się stało, dlaczego akurat nam… Pytanie na które trudno znaleźć odpowiedz rodzice kierują do Boga, czasem może z pretensją, czy złością. Na pewno wypowiadane z ogromnym bólem i cierpieniem. Potrzeba dużo czasu, by odnaleźć pokój serca i siebie po tym bolesnym doświadczeniu” – mówił ks. Kumala, zachęcając, by zwracać się do Boga, który objawia się człowiekowi jako miłość.

„Bóg o nikim nie zapomina” – podkreślał, komentując piątkową Ewangelię zachęcając do refleksji nad życiem: „Każde ludzkie życie pochodzi od Pana Boga, dlatego, że Bóg zechciał, byśmy żyli. Zostaliśmy otoczeni Bożą miłością od pierwszych chwil. On nigdy nie przestanie nas kochać. Będzie nas miłował na zawsze. Ta refleksja pomaga nam choć trochę zrozumieć sytuację dzieci, które odeszły z tego świata. Ich życie było bardzo krótkie, ale to nie znaczy, że mniej ważne czy przypadkowe. Bóg chciał również istnienia tych dzieci, które umarły przed narodzeniem”.

„Każdego człowieka Pan Bóg powołał do wieczności, nieśmiertelności, życia w niebie. Nie ma znaczenia, ile żył na ziemi, czy sto lat, czy kilka godzin. Mówimy o początku życia ludzkiego, które zaczyna się w ciszy. Bóg powołuje człowieka i przez jakiś czas nikt o tym nie wie. Nawet matka, ale Bóg o tym wie od pierwszej chwili istnienia” – zauważył kustosz.

O tych dzieciach powiedział św. Jan Paweł II: „Te dzieci żyją w Bogu” – przypominał ks. Kumala. – „Ich życie nie ma końca. One również otrzymały dar nieśmiertelności, zostały wezwane, by być szczęśliwe z Bogiem. Choć rodzice nie zobaczyli twarzy swojego dziecka, nie poznali go, gdy dopełni się czas ich życia i zakończą ziemską wędrówkę, znajdą się w niebie i rozpoznają swoje dzieci – to tajemnica, w którą wierzymy. Nie może być inaczej” – mówił, zachęcając do modlitwy za rodziców, którzy stracili swoje dzieci.

Podkreślając ich dramat i ból, kapłan powołał się na statystyki, które mówią o około 2 mln poronień co roku. Kustosz przywoływał także sytuację z jednego z europejskich krajów, gdzie eutanazji neonatologicznej poddawanych jest 10% noworodków, które według oceny lekarzy pozbawione są nadziei na znośną przyszłość(jak donosi Archives of Disease in Childhood Fetal and Neonatal powołując się na przypadki z lat 2016/2017).

Dzień Pamięci Dzieci Nienarodzonych i Zmarłych obchodzony jest w Stanach Zjednoczonych od 1988 roku. Od 2004 roku, z inicjatywy Organizacji Rodziców po Stracie oraz Rodziców Dzieci Chorych „Dlaczego”, 15 października, w Polsce obchodzony jest Dzień Dziecka Utraconego. Dzień ten zwraca także uwagę na rodziców, którzy niejednokrotnie nie mieli szansy nawet, by poznać własne potomstwo i należycie przeżyć żałobę po jego stracie. Każdego roku w Polsce dochodzi do nawet 40 000 poronień. W Sanktuarium w Licheniu działa Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym oraz Poradnia NaProTechnologii, gdzie można otrzymać wsparcie duchowe i psychologiczne.

The post Licheń: modlitwa za dzieci utracone first appeared on eKAI.

Ludźmierz: koncert orkiestr dętych w 43. rocznicę wyboru Jana Pawła II

sob., 10/16/2021 - 19:48
Cztery orkiestry dęte z różnych stron Podhala zagrały godzinny koncert w Maryjnym Ogrodzie Różańcowym w sanktuarium w Ludźmierzu na pamiątkę 43. rocznicy wyboru papieża Jana Pawła II, który pielgrzymował do Królowej Podhala w 1997 r.

– Dziękujemy jeszcze raz za świętego Pielgrzyma Ludźmierskiego, za wszystkie lata Jego pontyfikatu, za tyle dobra, które uczynił, które wyzwolił, którym się dzielił – zaznaczył ks. Jerzy Filek, kustosz ludźmierskiego sanktuarium.

Inicjatorem sobotniego koncertu był Jacek Klinowski z Rabki Zdroju, związany z tamtejszą orkiestrą dętą OSP. – Cieszę się, że udało się zebrać muzyków w tak piękną i szczególną sobotę. Biały Pielgrzym mam wrażenie, że uśmiecha się do nas przez te promienie słoneczne. Ojciec Święty zawsze był wrażliwy na muzykę i w ogóle kulturę – zaznaczył Jacek Klinowski.

Do Ludźmierza przyjechali muzycy z orkiestr w Rabce Zdroju, Maniów, Ochotnicy Dolnej. Obecni byli także muzycy z Ludźmierza. W blisko godzinnym koncercie zagrali kilka utworów religijnych, m.in. „Abba Ojcze” i „Barkę”.

Zarówno Jacek Klinowski jak i ks. kustosz wyrazili nadzieję, że koncert podhalańskich orkiestr dętych na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń ludźmierskich. – Na terenie powiatu nowotarskiego mamy aż 21 orkiestr dętych, więc w orkiestrach jest wielka siła – mówił Jacek Klinowski.

Słowa pozdrowienia do muzyków skierowali także przedstawiciele władz Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej. Ksiądz kustosz udzielił wszystkim na koniec uroczystego błogosławieństwa i zaprosił do wspólnej modlitwy Anioł Pański. Muzycy udali się także na krótką modlitwę przed figurę św. Jana Pawła II. Potem czekał na nich poczęstunek. Wydarzenie wsparł m.in. powiat nowotarski i sponsorzy.

Dopełnieniem świętowania 43. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową w ludźmierskim sanktuarium była wieczorna modlitwa różańcowa i Msza św. sprawowana w kaplicy św. Jana Pawła II, która mieści się pod ołtarzem polowym w Maryjnym Ogrodzie Różańcowym.

Ludźmierz jest szczególnie związany z Janem Pawłem II. Jeszcze przed wyborem na Stolicę Piotrową przyszły papież przybywał tutaj jako krakowski hierarcha. W 1997 r. papież z Polski poprowadził z Ludźmierza modlitwę różańcową transmitowaną na cały świat. Za sprawą Jana Pawła II świątynia w Ludźmierzu zyskała tytuł bazyliki mniejszej.

Papieża z Polski będą wspominać także nowotarżanie. W niedzielę 17 października na tamtejszym lotnisku – miejscu spotkania z milionem wiernym w 1979 r. – odbędą się nieszpory i program artystyczny w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej na Kowańcu. Placówce patronuje św. Jan Paweł. Z kolei w Miejskim Muzeum na Rynku będzie można bezpłatnie zwiedzać stałą ekspozycję poświęconą papieskiej pielgrzymce do Nowego Targu w 1979 r. Zaplanowano także koncert Miejskiej Orkiestry Dętej.

The post Ludźmierz: koncert orkiestr dętych w 43. rocznicę wyboru Jana Pawła II first appeared on eKAI.

Ludźmierz: koncert orkiestr dętych w 43. rocznicę wyboru Jana Pawła II

sob., 10/16/2021 - 19:48
Cztery orkiestry dęte z różnych stron Podhala zagrały godzinny koncert w Maryjnym Ogrodzie Różańcowym w sanktuarium w Ludźmierzu na pamiątkę 43. rocznicy wyboru papieża Jana Pawła II, który pielgrzymował do Królowej Podhala w 1997 r.

– Dziękujemy jeszcze raz za świętego Pielgrzyma Ludźmierskiego, za wszystkie lata Jego pontyfikatu, za tyle dobra, które uczynił, które wyzwolił, którym się dzielił – zaznaczył ks. Jerzy Filek, kustosz ludźmierskiego sanktuarium.

Inicjatorem sobotniego koncertu był Jacek Klinowski z Rabki Zdroju, związany z tamtejszą orkiestrą dętą OSP. – Cieszę się, że udało się zebrać muzyków w tak piękną i szczególną sobotę. Biały Pielgrzym mam wrażenie, że uśmiecha się do nas przez te promienie słoneczne. Ojciec Święty zawsze był wrażliwy na muzykę i w ogóle kulturę – zaznaczył Jacek Klinowski.

Do Ludźmierza przyjechali muzycy z orkiestr w Rabce Zdroju, Maniów, Ochotnicy Dolnej. Obecni byli także muzycy z Ludźmierza. W blisko godzinnym koncercie zagrali kilka utworów religijnych, m.in. „Abba Ojcze” i „Barkę”.

Zarówno Jacek Klinowski jak i ks. kustosz wyrazili nadzieję, że koncert podhalańskich orkiestr dętych na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń ludźmierskich. – Na terenie powiatu nowotarskiego mamy aż 21 orkiestr dętych, więc w orkiestrach jest wielka siła – mówił Jacek Klinowski.

Słowa pozdrowienia do muzyków skierowali także przedstawiciele władz Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej. Ksiądz kustosz udzielił wszystkim na koniec uroczystego błogosławieństwa i zaprosił do wspólnej modlitwy Anioł Pański. Muzycy udali się także na krótką modlitwę przed figurę św. Jana Pawła II. Potem czekał na nich poczęstunek. Wydarzenie wsparł m.in. powiat nowotarski i sponsorzy.

Dopełnieniem świętowania 43. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową w ludźmierskim sanktuarium była wieczorna modlitwa różańcowa i Msza św. sprawowana w kaplicy św. Jana Pawła II, która mieści się pod ołtarzem polowym w Maryjnym Ogrodzie Różańcowym.

Ludźmierz jest szczególnie związany z Janem Pawłem II. Jeszcze przed wyborem na Stolicę Piotrową przyszły papież przybywał tutaj jako krakowski hierarcha. W 1997 r. papież z Polski poprowadził z Ludźmierza modlitwę różańcową transmitowaną na cały świat. Za sprawą Jana Pawła II świątynia w Ludźmierzu zyskała tytuł bazyliki mniejszej.

Papieża z Polski będą wspominać także nowotarżanie. W niedzielę 17 października na tamtejszym lotnisku – miejscu spotkania z milionem wiernym w 1979 r. – odbędą się nieszpory i program artystyczny w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej na Kowańcu. Placówce patronuje św. Jan Paweł. Z kolei w Miejskim Muzeum na Rynku będzie można bezpłatnie zwiedzać stałą ekspozycję poświęconą papieskiej pielgrzymce do Nowego Targu w 1979 r. Zaplanowano także koncert Miejskiej Orkiestry Dętej.

The post Ludźmierz: koncert orkiestr dętych w 43. rocznicę wyboru Jana Pawła II first appeared on eKAI.

Strony