Konferencja Episkopatu Polski

Subskrybuj Kanał Konferencja Episkopatu Polski Konferencja Episkopatu Polski
Konferencja Episkopatu Polski
Zaktualizowano: 1 godzina 39 minut temu

Abp Depo: Trzeba się spotykać i komunikować

czw., 10/21/2021 - 17:25

Trzeba się spotykać i komunikować, to zresztą wynika z tych zadań, które postawił nam papież Franciszek po przekroczeniu progu synodalności – powiedział abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, podczas briefingu podsumowującego wizytę ad limina apostolorum trzeciej grupy biskupów.

„Kiedy patrzę z perspektywy 34 lat, to co do istoty wizyty ad limina są niezmienne. Cel zawsze jest ten sam: to znaczy przyjść i zdać sprawozdanie z tego, co się dzieje w diecezjach, metropoliach” – podsumował kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. „Nastawienie jest na to, abyśmy przedstawiali to, z czym przyjeżdżamy do Rzymu” – dodał.

Episkopat News · Kard. Nycz: co do istoty wizyty ad limina są niezmienne

Kard. Nycz przyznał, że obecna wizyta ad limina pokazuje, że „orientacja w sytuacji Polski i w sytuacji Kościoła w Polsce w poszczególnych kongregacjach i radach jest duża”.

Metropolita warszawski zaznaczył, że obecne dwugodzinne spotkania z Ojcem Świętym podczas wizyty ad limina mają taki plus, że „można rozmawiać na wiele, kilkanaście tematów, na które nie byłoby czasu, gdyby to było 15-minutowe indywidualne spotkanie z papieżem”. Dodał, że było to spotkanie wielotematyczne, podczas którego Ojciec Święty słuchał i odpowiadał na konkretne pytania biskupów.

Z kolei abp Wojciech Polak, Prymas Polski, zauważył, że podczas wizyt w kongregacjach bardzo często podejmowany był temat migracji i migrantów. „Kard. Czerny podkreślił z dużą wiedzą i kompetencją na temat roli Kościoła w Polsce i jego działań, że nie jesteśmy od tego, by politycznie czy państwowo rozwiązywać te problemy, ale jesteśmy od tego, by służyć ludziom, by być obecni” – stwierdził.

Nawiązując do spotkania z Ojcem Świętym, abp Polak zauważył, że papież mówił o bliskości wobec świata ludzi młodych, o żywym i osobistym świadectwie biskupów, które może przyciągać młodych. „Papież Franciszek powtarza za papieżem Benedyktem XVI, że Kościół rośnie przez przyciąganie, nie przez prozelityzm” – dodał.

Prymas Polski przyznał, że podczas spotkań poruszany był również temat ochrony nieletnich i troska o skrzywdzonych. „Sprawa jest tak poważna, że wymaga naszego zaangażowania w pełni. Dziękowaliśmy za tę pomoc, którą otrzymujemy z ramienia Kongregacji Nauki Wiary, poprzez liczne szkolenia, w okresie pandemicznym online” – podkreślił.

„My tutaj nie zostaliśmy zaproszeni po to, żebyśmy kreślili idealny obraz Kościoła, ale byśmy szukali rozwiązań razem, w głębokim dialogu, bo my potrzebujemy tego światła, potrzebujemy tych rozwiązań na nasze konkretne sytuacje, które przeżywamy” – podsumował abp Polak.

O tym, co wizyta ad limina wnosi do Kościoła greckokatolickiego w Polsce, mówili bp Włodzimierz Juszczak, biskup eparchii wrocławsko-koszalińskiej, i abp Eugeniusz Popowicz, metropolita przemysko-warszawski.

Bp Juszczak przyznał, że spotkaniem z Ojcem Świętym Franciszkiem było spotkaniem dyskusyjnym, wspólnotowym. „Dla nas, biskupów greckokatolickich z Polski, ta wizyta jest szczególną, bo odbywamy ją w grupie trzech biskupów po zmianie administracyjnej ogłoszonej 25 listopada 2020 roku, a więc po utworzeniu trzeciej eparchii w Olsztynie” – dodał.

„Pokazuje to, że Kościół katolicki w Polsce to również Kościół wschodni katolicki, który ma swoją metropolię, którą tworzą trzy eparchie, trzy diecezje. Ta reprezentacja była zauważona również u Ojca Świętego” – powiedział bp Juszczak.

Z kolei abp Popowicz podkreślił, że w każdej dykasterii głos przedstawicieli Kościoła greckokatolickiego był zauważalny. Przyznał, że biskupi greckokatoliccy mówili o problemach Kościoła greckokatolickiego w Polsce. Pierwszym z nich są problemy współczesnej rodziny, następnie problemy współczesnego kapłana.

Episkopat News · Abp Popowicz: w każdej dykasterii głos przedstawicieli Kościoła greckokatolickiego był zauważalny

Abp Popowicz przyznał, że „na dzień dzisiejszy największym problemem jest duszpasterstwo emigrantów, którzy przyjeżdżają z Ukrainy i musimy do nich wychodzić i staramy się ich ogarnąć”.

Na zakończenie briefingu, abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, mówił o wizycie w Dykasterii ds. Komunikacji. „My jako osoby odpowiedzialne za głoszenie prawdy Ewangelii mamy pozyskiwać wszystkich na drodze poprzez prawdę, a prawda ma być czynnikiem jedności pomiędzy nami” – powiedział. „Niezależnie od tego czy ktoś uznaje nasze prawdy wiary czy nie, trzeba się spotykać i komunikować, to zresztą wynika z tych zadań, które postawił nam papież Franciszek na progu czy już po przekroczeniu progu synodalności” – dodał.

Episkopat News · Abp Wacław Depo – briefing podsumowujący wizytę ad limina 21.10.2021

BP KEP

Episkopat News · Briefing podsumowujący ad limina trzeciej grupy biskupów – 21.10.2021

Przyznano medale Komisji Episkopatu Polski ds. Misji „Benemerenti in Opere Evangelizationis”

czw., 10/21/2021 - 13:30

21 października br. w Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze odbyła się uroczystość wręczenia Medalu „Benemerenti in Opere Evangelizationis” Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Medale zostały przyznane 15 osobom i instytucjom.

Uroczystościom przewodniczył bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Misyjnej i inicjator Medalu. Wzięli w niej udział także bp Jan Piotrowski i bp Andrzej Jeż z Kapituły Medalu.

Kapitula obradująca pod przewodnictwem ks. bp Jana Piotrowskiego miała do wyboru 78 kandydatur, zgłoszonych przez diecezje oraz organizację misyjne. Najwięcej kandydatów (37) zgłoszono w kategorii „Za zasługi w misyjnym dziele Kościoła”.

Kapitula postanowiła, że w 2021 r. Medal dla najbardziej zasłużonych na polu misyjnym przypadnie nestorom misji: ojcu Tadeuszowi Gruca, werbiście, s. Judycie Janinie Bożek ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny oraz s. Leokadii Krystynie Popławskiej ze Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

Ojciec Tadeusz Gruca od 1965 r. jest misjonarzem w Indonezji. Gorliwy misjonarz wybudował ponad 150 obiektów misyjnych. Jest twórcą firmy budowlanej. Dzięki niemu postał m. innymi internat dla chłopców oraz szkoła zawodowa, seminarium duchowne w Ledalero i dom wypoczynkowo-rekolekcyjnego w Bai.

Siostra Judyta Janina Bożek od 1979 r. jest misjonarką w Zambii. Zbudowała Dom Bożej Opieki w Lusace. Przez 40 – lat pełniła posługę na misjach wśród dziewcząt, kobiet, sierot, bezdomnych, osób niepełnosprawnych i ubogich rodzin.

Siostra Leokadia Krystyna Popławska pracuje na misjach od 1981 r. Jest związana z Burundi, Rwandą i Kamerunem. Siostra bardzo angażowała się w powstanie i rozwój licznych dzieł prowadzonych na misjach: szkół, ośrodka zdrowia i wspólnot zakonnych. Troszczyła się o miejscowe powołania misyjne, ich formację duchową i przygotowanie zawodowe. Dała wspaniałe świadectwo wiary i miłości do Chrystusa.

Kapituła Medalu „Benemerenti” nagrodziła w kategorii I „za zasługi w misyjnym dziele Kościoła” misjonarkę świecką Ewę Gawin, o. Mieczysława Tlagę oraz ks. kan. Stanisława Hoinkę.

Ewa Gawin, pochodząca z diecezji tarnowskiej, od lat pracuje w Bertoua w Kamerunie. Założyła Szkołę im. Św. Jana Chrzciciela dla dzieci głuchoniemych. Pomaga nie tylko dzieciom, ale angażuje się w działania charytatywne na rzecz chorych, niepełnosprawnych, ubogich rodzin i więźniów, dając ewangeliczne świadectwo miłości bliźniego.

O. Mieczysław Tlaga ze Zgromadzenia Braci Mniejszych Konwentualnych jest misjonarzem w Brazylii, budowniczym licznych ośrodków duszpasterskich, kaplic i kościołów wokół Dystryktu Federalnego stolicy. Głosi Ewangelię już ponad 45 lat. Komisja nagrodziła jego zaangażowanie w rozwój misji, powstanie Niepokalanowa brazylijskiego, działalność wydawniczą i dydaktyczno-naukową, a nade wszystko wspaniałą postawę ucznia-misjonarza.

Ks. kan. Stanisław Hoinka jest kapłanem archidiec. warszawskiej, misjonarzem w Oziornoje w Kazachstanie/ Został nagrodzony Medalem za wybitne zasługi na rzecz dialogu międzykulturowego i międzywyznaniowego oraz gorliwą posługę misyjną.

W kategorii II Pomoc modlitewna i duchowa Kapituła nagrodziła Medalem Wiktora Grychnika, Annę Czarnotę oraz siostrę Samuelę Prajsnar.

Wiktor Grychnik, świecki animator misyjny w diec. gliwickiej zasłużył na podziękowania za

za wieloletnie, ofiarne i systematyczne zaangażowanie w animację i formację misyjną we wspólnotach parafialnych w Zabrzu oraz wśród dzieci i młodzieży w szkołach. Nie tylko sam angażuje się w akcje misyjne, ale mobilizuje innych.

Pani Elżbieta Anna Czarnota jest katechetką i świecką animatorką misyjną z archid. lubelskiej. Prowadzi od ponad 30 lat Ognisko Misyjne „Kanaan” Przez lata angażuje się w animację i formację misyjną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz propagowanie idei misyjnej w środowisku lokalnym.

Siostra Samuela Prajsnar ze Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej – Serafitek od 20 lat gorliwie angażuje się w animację misyjną i pomoc dla misjonarzy. Daje wspaniałe świadectwo wierności Chrystusowemu mandatowi misyjnemu, poprzez pracę, modlitwę, posty i umartwienia w intencji misji.

W kategorii III „pomoc finansowa i materialna misjom” Kapituła nagrodziła Medalem ks. kan. Mariana Szostaka, ks. Adama Kalinę oraz Fundację Salvatti.pl.

Wyrażając uznanie Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl od 2008 r. zaangażowanej w animację misyjną, promocję misji w mediach  oraz pomoc misjom ad gentes w 18 krajach, Kapituła doceniła jej niezwykłą skuteczność, kreatywność i przedsiębiorczość w zdobywaniu funduszy na misje, pomoc dzieciom, budowę i remonty szkół oraz organizowanie pracy wolontariuszy na misjach.

Ks. kan. Marianowi Szostakowi, kapłanowi arch. szczecińsko-kamieńskiej, koordynatorowi zarządu gospodarstwami rolnymi archidiecezji Kapituła wyraziła wdzięczność za  wydatne wpieranie polskich misjonarzy w 15 krajach misyjnych oraz osobistą hojność i ofiarność, dzięki której powstało wiele domów dla Pigmejów w Burundi i studnia na Madagaskarze

Ks. Adam Kalina, proboszcz par. św. Urszuli Ledóchowskiej w Gdańsku-Chełmie wyróżniony został za systematyczną troskę o potrzeby materialne Kościoła misyjnego w szczególności o powołania misyjne oraz osobistą ofiarność. Parafia księdza Adama przoduje, gdy chodzi o wspieranie misji ad gentes.

W kategorii IV „promocja medialna misji” Medal Benemerenti otrzymali: O. Feliks Poćwiardowski, Sekcja Polska Radia Watykańskiego oraz Radio Jasna Góra.

O. Feliks Poćwiardowski ze Zgromadzenia Słowa Bożego, jest prowincjalnym koordynatorem ds. środków społecznego przekazu, autorem licznych filmów dokumentalnych o pracy polskich misjonarzy. Został doceniony za propagowanie idei misyjnej i pracy polskich misjonarzy poprzez liczne filmy, artykuły oraz prelekcje.

Sekcja Polska Radia Watykańskiego i Radio Jasna Góra zostały nagrodzone za propagowanie idei misyjnej, wywiady z misjonarzami, informowanie na temat najważniejszych wydarzeń misyjnych w Kościele w Polsce i na świecie oraz zachęcanie słuchaczy do pomocy misjom.

Ks. Zbigniew Sobolewski / Komisja Episkopatu Polski ds. Misji

Fot. Biuro Prasowe Jasnej Góry

 

 

Abp Guzdek: św. Jan Paweł II ukazał na nowo, że chrześcijaństwo jest piękne i fascynujące

czw., 10/21/2021 - 10:04

Święty Jan Paweł II ukazał na nowo, że chrześcijaństwo jest piękne i fascynujące w świecie, który przekonywał, że ludzkość wyrosła już z „potrzeby” Boga, Chrystusa i wiary – powiedział abp Józef Guzdek, metropolita białostocki, w homilii Mszy św. sprawowanej przy grobie św. Jana Pawła II w Bazylice Watykańskiej, w ramach wizyty ad limina apostolorum trzeciej grupy biskupów.

W przededniu 43. rocznicy inauguracji pontyfikatu św. Jana Pawła II, abp Guzdek przypomniał, że „ten wybitny Syn narodu polskiego, pomógł chrześcijanom na całym świecie, aby nie lękali się należeć do Kościoła, głosić Ewangelię, stawać w obronie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci, w obronie rodziny opartej na sakramentalnym związku mężczyzny i kobiety, w obronie wolności religijnej i godności każdego człowieka”.

Episkopat News · Abp Józef Guzdek O Św. Janie Pawle II

Abp Guzdek zwrócił uwagę na to, że św. Jan Paweł II „ukazał na nowo, że chrześcijaństwo jest piękne i fascynujące w świecie, który przekonywał, że ludzkość wyrosła już z „potrzeby” Boga, Chrystusa i wiary”.

„Niech ta dzisiejsza modlitwa przy grobie św. Jana Pawła Wielkiego przypomni nam, jak wiele może uczynić jeden człowiek wolny od lęku i otwarty na działanie Ducha Świętego. Prośmy dla całego Kościoła o odwagę w podtrzymywaniu ognia wiary, nadziei i miłości, który rozpalił Jezus Chrystus, Odkupiciel człowieka” – podkreślił metropolita białostocki.

BP KEP

Episkopat News · Homilia abp. Józefa Guzdka przy grobie św. Jana Pawła II


Publikujemy pełny tekst homilii:

Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, będę powodem podziałów i rozłamu, nawet w gronie najbliższej rodziny (por. Łk 12,49-53) Jezus przekonuje nas, że konfrontacja ze światem, podziały a nawet prześladowanie ze względu na przyjęcie Jego nauki są nieuniknione. To skłania do refleksji i szukania odpowiedzi na pytanie: Jak w takiej sytuacji należy się zachować?

W przededniu 43. rocznicy inauguracji pontyfikatu św. Jana Pawła II warto przypomnieć, że Papież „z dalekiego kraju” od samego początku miał świadomość tego, że ogień walki dobra ze złem nieustannie płonie. W krajach bloku wschodniego władza państwowa walczyła z wyznawcami Chrystusa i ograniczała ich prawa. Wszelkie oznaki wiary miały zniknąć z przestrzeni publicznej.

Na Zachodzie Europy wielu chrześcijan było przekonanych o nieuchronności procesów laicyzacji. Górę brały minimalizm i postawa defensywna. Wielu wiarę uznało za sprawę wyłącznie prywatną. Tzw. katolicy postępowi niczym nie chcieli się wyróżniać w zlaicyzowanym społeczeństwie. Na własne życzenie ewangeliczna sól zwietrzała, a światło przygasło. Katolicy jakby zapomnieli o własnej hierarchii wartości i wizji świata, o zdolności do jej promowania i do krytycznej postawy wobec dominujących świeckich kultur.

W takiej sytuacji, w dniu inauguracji pontyfikatu na Placu św. Piotra padły znamienne słowa: „Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, otwórzcie drzwi Jego zbawczej władzy, otwórzcie granice państw, systemy ekonomiczne, polityczne, szerokie obszary kultury, cywilizacji i rozwoju”. Święty Jan Paweł II wezwał do porzucenia lęku i pozbycia się małodusznej niewiary w moc Chrystusa. Zachęcił, aby chrześcijanie na nowo stali się „solą ziemi” i „światłem dla świata”. Dzięki jego pasterskiej posłudze przesłanie Ewangelii z każdym miesiącem i rokiem stawało się coraz bardziej obecne w przestrzeni publicznej. Papież docierał aż na krańce świata z fundamentalnym przesłaniem: Zawierzcie Chrystusowi! „Nie lękajcie się!”.

Ten wybitny Syn narodu polskiego, pomógł chrześcijanom na całym świecie, aby nie lękali się należeć do Kościoła, głosić Ewangelię, stawać w obronie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci, w obronie rodziny opartej na sakramentalnym związku mężczyzny i kobiety, w obronie wolności religijnej i godności każdego człowieka.

Święty Jan Paweł II ukazał na nowo, że chrześcijaństwo jest piękne i fascynujące w świecie, który przekonywał, że ludzkość wyrosła już z „potrzeby” Boga, Chrystusa i wiary.

Niech ta dzisiejsza modlitwa przy grobie św. Jana Pawła Wielkiego przypomni nam, jak wiele może uczynić jeden człowiek wolny od lęku i otwarty na działanie Ducha Świętego. Prośmy dla całego Kościoła o odwagę w podtrzymywaniu ognia wiary, nadziei i miłości, który rozpalił Jezus Chrystus, Odkupiciel człowieka. Nie lękajcie się! To wezwanie św. Jana Pawła II jest nadal aktualne.

Bp Jarecki: w dykasteriach odczuwa się autentyczną atmosferę synodalną

śr., 10/20/2021 - 15:02

W dykasteriach odczuwa się autentyczną atmosferę podążania razem, okazywania wspólnej troski o Kościół oraz wspólnej modlitwy i zastanawiania się nad tym, jak Kościół powinien prowadzić swoją misję ewangelizacyjną w dzisiejszym świecie – powiedział bp Piotr Jarecki, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej, podczas briefingu dotyczącego wizyty ad limina apostolorum trzeciej grupy biskupów, który miał miejsce 20 października w siedzibie Radia Watykańskiego.

Na początku briefingu abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, opowiedział o wizycie w Kongregacji ds. Biskupów. Stwierdził, że odbyła się ona wokół tematu, jak odbudować autorytet biskupa i Episkopatu w Polsce. „Jako biskupi zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy adresatami dość mocnej krytyki, i to wcale nie tylko z zewnątrz Kościoła, ale także z jego wnętrza. Ta krytyka ma wiele płaszczyzn. Ta, która może budzić najwięcej zainteresowania mediów, to jest nasze reagowanie adekwatne, albo nie zawsze adekwatne do tematu wykorzystywania nieletnich przez księży. Ale są też jeszcze inne tematy: naszego mniejszego czy większego uwikłania w politykę” – zaznaczył.

Metropolita łódzki przyznał, że niełatwo dzisiaj się przewodzi Kościołowi, bierze za niego odpowiedzialność. „Nie jest łatwe prowadzić Kościół do ewangelizacji” – dodał.

Abp Ryś zwrócił również uwagę, że z kolei wizyta w Sekretariacie Stanu była pomocna do tego, by jeszcze raz przemyśleć wzajemne relacje państwo-Kościół. „Musi to być relacja dwóch bytów autonomicznych współpracujących, ale nie oczekujących – zwłaszcza po stronie Kościoła – szczególnych dobrodziejstw czy przywilejów” – podkreślił.

Bp Jarecki zaznaczył, że podczas spotkań w dykasteriach odczuwa się „autentyczną atmosferę synodalną”. „Autentyczną atmosferę podążania razem, okazywania wspólnej troski o Kościół oraz wspólnej modlitwy i zastanawiania się nad tym, jak Kościół powinien prowadzić swoją misję ewangelizacyjną w dzisiejszym świecie” – powiedział. Dodał, że papież Franciszek prosił, aby duch synodalności objął także środowisko biskupów.

Bp Jarecki powiedział, że podczas wizyty w Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju zwrócił uwagę na to, aby w swojej misji ewangelizacyjnej biskupi nie byli oderwani od konkretnej rzeczywistości, w której żyje się w Polsce. „Żebyśmy nie byli Kościołem w chmurach, ale żebyśmy byli Kościołem na ziemi, wpływającym na rzeczywistość ziemską” – dodał.

BP KEP

Pomoc Caritas wciąż płynie na polsko-białoruską granicę

śr., 10/20/2021 - 14:33

Przekazanie do przygranicznych parafii kolejnego tysiąca pakietów Helps Pack oraz wsparcie finansowe Parafialnych Zespołów Caritas, za których pośrednictwem pomoc może trafiać do migrantów docierających do Polski – to najnowsze ustalenia po spotkaniach dyrektora Caritas Polska z proboszczami z archidiecezji białostockiej oraz diecezji siedleckiej i drohiczyńskiej. Jest to kolejna, nie ostatnia, transza pomocy Caritas w związku z trwającym kryzysem migracyjnym.

Kwota zebrana przez Caritas Polska na pomoc dla Afgańczyków oraz na działania dla migrantów i uchodźców w Polsce, przekroczyła 4,2 mln zł. Z tej sumy ok. 550 tys. zł (120 tys. euro) zostało przekazane na pomoc uchodźcom w państwach sąsiadujących z Afganistanem, w odpowiedzi na apel humanitarny ogłoszony w ramach sieci Caritas Internationalis. W naszym kraju Caritas Polska od początku obecnego kryzysu migracyjnego organizuje transporty humanitarne do ośrodków, do których trafiają cudzoziemcy (m.in. w Białej Podlaskiej, Łukowie, Horbowie, Bezwoli, Czerwonym Borze, Białymstoku, Lininie, Dębaku), dostarczając żywność, środki czystości, artykuły higieniczne, koce, itp. Caritas Polska wspiera również finansowo Caritas diecezjalne, które są w stałym kontakcie z działającymi na ich terenie ośrodkami i reagują na bieżąco na ich potrzeby.

Parafie pierwszymi punktami pomocy

W ostatnich dniach ks. dr Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska, spotkał się z proboszczami przygranicznych parafii, aby omówić metody działania na miejscu, w rejonie objętym stanem wyjątkowym. W spotkaniach uczestniczyli dyrektorzy Caritas diecezjalnych oraz dwaj ordynariusze diecezjalni: ks. bp dr Piotr Sawczuk z diecezji drohiczyńskiej oraz ks. bp dr Kazimierz Gurda z diecezji siedleckiej. Ustalono, że do Caritas diecezjalnych i przygranicznych parafii zostanie dostarczona kolejna partia pakietów Helps Pack (1 tys. sztuk), które mogą być przekazywane osobom potrzebującym pomocy.

– To małe plecaki, w każdym znajduje się ogrzewacz do rąk, są batony energetyczne, koc termiczny i woda – wyjaśnia ks. Marcin Iżycki. Pakiety mają trafić do osób, które bezpośrednio zgłoszą się po pomoc do parafii, do parafian, którzy będą chcieli nieść pomoc napotkanym migrantom i uchodźcom oraz do organizacji i wolontariuszy, którzy pomagają w regionie przygranicznym. Będą dostępne również dla Straży Granicznej.

Dyrektor Caritas Polska poinformował proboszczów o możliwości otrzymania dofinansowania przez parafie i Parafialne Zespoły Caritas na zakup żywności i artykułów pierwszej potrzeby dla osób zgłaszających się po pomoc – np. ciepłych kurtek, skarpet, rękawiczek, czapek, bielizny, itp. Zaapelował też o zorganizowanie w każdej parafii przygranicznej Parafialnego Zespołu Caritas lub Punktu Pomocy Caritas, tak by parafia stała się miejscem spotkania, modlitwy, wymiany doświadczeń i zaangażowania w skuteczną pomoc dla migrantów i uchodźców.

Nie oceniamy, pomagamy

W niesieniu pomocy docierającym do Polski migrantom i uchodźcom nie ustają diecezjalne Caritas – zarówno te działające przy wschodniej granicy, jak i te w głębi kraju, na których terenie funkcjonują ośrodki dla cudzoziemców. Starają się objąć wsparciem również osoby, z którymi pierwszy kontakt w Polsce miały Straż Graniczna i wojsko.

– Chodzi o to, aby człowiek który jest głodny, zmarznięty, wyczerpany, otrzymał w pierwszej kolejności pomoc, zanim jakakolwiek procedura się rozpocznie. To jest nasza rola. Nie oceniamy, czy ktoś znalazł się w Polsce legalnie, czy też nie – tłumaczy ks. Jerzy Sęczek, dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej. Jak informuje, białostocka Caritas przekazała dotychczas sześć transportów z artykułami pierwszej potrzeby do: tymczasowego ośrodka pobytu dla afgańskich rodzin (sprowadzonych przez rząd RP), nowoutworzonego ośrodka strzeżonego dla rodzin cudzoziemców w Białymstoku, placówek Straży Granicznej w Krynkach i Kuźnicy, parafii w Michałowie (w celu rozdzielenia wśród okolicznych parafii i placówek Straży Granicznej). W transportach znajdowały się: artykuły spożywcze, woda, koce, odzież, termosy, artykuły dziecięce, higieniczne, środki czystości, a także pakiety Helps Pack od Caritas Polska.

– Ponadto wydajemy paczki i odzież w Centrum Pomocy Samarytanin przy ul. Kolejowej 26A w Białymstoku. Osoby zgłaszające się do centrali, czyli biura Caritas Archidiecezji Białostockiej, w ramach prawa, informujemy o możliwym wsparciu, jakie imigranci i uchodźcy mogą otrzymać – uzupełnia ks. Sęczek.

W pomoc zaangażowana jest również Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. W ośrodku dla cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim oraz jego filii w Wędrzynie, uruchomionej ze względu na duży napływ cudzoziemców w ostatnim czasie, przebywa obecnie kilkaset osób.

– W październiku, we współpracy z Caritas Polska, przekazaliśmy do ośrodka pomoc rzeczową. W pakietach pomocowych przygotowanych dla 300 osób znalazły się proszki do prania, pasty i szczoteczki do zębów, szampony, żele do kąpieli, dezodoranty, pianki i żele do golenia, klapki oraz ciepłe bluzy – wylicza Sylwia Grzyb, rzeczniczka zielonogórsko-gorzowskiej Caritas.

Kościół mówi jednym głosem

Wobec kryzysu migracyjnego, który ostatnio dotknął Polskę, a wcześniej południowe kraje Europy, polski Kościół od początku zajmował stanowisko zgodne z zasadami Ewangelii. Dobitnie wybrzmiało ono w homilii abp. Wojciecha Polaka, metropolity gnieźnieńskiego i prymasa Polski, wygłoszonej podczas mszy św. u grobu św. Piotra Apostoła w Bazylice Watykańskiej, na rozpoczęcie wizyty ad limina apostolorum trzeciej grupy polskich biskupów.

– Jesteśmy posłani, aby kształtować mentalność chrześcijańską w zwyczajnym życiu. I jest to ostatecznie mentalność człowieka, który w tym zwaśnionym świecie, pośród podzielonych i skłóconych ludzi, będzie miał odwagę mówić: pokój temu domowi. Mentalność człowieka, który nieść będzie łagodność i pociechę chorym; nie odtrąci nigdy człowieka w jego cierpieniu czy starości; dostrzeże twarz Chrystusa w drugim, niezależnie od jego pochodzenia, statusu, przekonań czy religii, także w imigrancie i uchodźcy szukającym bezpieczniejszego domu – powiedział ksiądz prymas.

W podobnym duchu wypowiadają się hierarchowie, którzy wzięli udział w spotkaniach z proboszczami przygranicznych parafii.

– Ci, którzy przychodzą, są ludźmi potrzebującymi, przychodzącymi w dobrych zamiarach, nie są tymi, którzy mieliby nam zagrażać. Raczej oczekują od nas serdeczności i pomocy. Jeśli my taką postawę im okażemy, to myślę, że oni będą bardziej otwarci na nas – przekonuje ks. bp dr Kazimierz Gurda.

– Pomagać, okazywać pomoc w takim stopniu i w taki sposób, w jakim jest to możliwe – wtóruje mu ks. bp dr Piotr Sawczuk.

To przesłanie znajduje odzwierciedlenie w działaniach Caritas, wspieranych przez wiernych.

– Bardzo za to wsparcie dziękujemy, ono jest świadectwem prawdziwie chrześcijańskiej postawy polskiego społeczeństwa, podobnie jak wiele inicjatyw podejmowanych oddolnie w parafiach. W pomoc dla migrantów i uchodźców może się włączyć każdy – przypomina ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

Jak pomóc?

  • Przekazując wsparcie za pośrednictwem strony caritas.pl/afganistan
  • Dokonując wpłaty na konto 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 (tytuł wpłaty: Afganistan)
  • Wysyłając SMS o treści AFGANISTAN pod numer 72052 (koszt 2,46 zł)

 

Caritas Polska

Archbishop Polak on the challenges of the Church in Poland

śr., 10/20/2021 - 11:36

The challenges of the Church in Poland: migratory, post-pandemic and related to the crisis of the Church’s credibility in Poland, were mentioned by Archbishop Wojciech Polak, Archbishop of Gniezno, and Primate of Poland, during a briefing at the Vatican Radio headquarters to begin the ad limina apostolorum visit of the third group of bishops.

Archbishop Polak admitted that the first steps that the bishops took to the tomb of St. Peter, guide their entire stay on the ad limina visit. „We want to be cum Petro et sub Petro, that is, to be with St Peter and listen to what St Peter has to say to us,” he emphasized.

The Primate of Poland noted that there are two groups of issues with which bishops come to Rome. “The first group is the challenges that we all face and which very concretely mark our pastoral response in Poland to these challenges. The first is the great migration challenge – what we see today on the eastern border of Poland – and not only there, ” he stressed. He added that the Church in Poland was very much involved in helping Afghans in refugee camps in Poland.

The second challenge for the Church, admitted Archbishop Polak, is the situation after the pandemic. “The way Pope Francis tells us to take courage for a new pastoral effort. It is about a newly started synodal process, ”he added.

The third challenge for the Church, in the opinion of Archbishop Polak is faced with issues related to the crisis of the Church’s credibility. „We want to find a specific way to increase the credibility of the Church in Poland through clear-cut problems that we struggle with in various fields,” he said.

Speaking about the visit to the Congregation for the Laity, Family and Life, H.E Grzegorz Kaszak, Bishop of Sosnowiec, noted that the talks were, amongst other things, about the scourge of divorce, which Poland is also struggling with, the demographic problem, language, and communication with young people on issues such as marriage, family and life.

The third group includes bishops from: the Archdiocese of Warsaw with the Dioceses of Warsaw-Prague, Płock and the Military Chaplaincy; the Archdiocese of Gniezno with the Diocese of Bydgoszcz and Włocławek, the Archdiocese of Łódź with the Diocese of Łowicz; the Archdiocese of Częstochowa with the Diocese of Radom and Sosnowiec and the Greek Catholic dioceses: the Archdiocese of Przemyśl-Warsaw, the Diocese of Wrocław-Koszalin and the Diocese of Olsztyn-Gdańsk.

BP PBC

19 ottobre: Celebrazioni per il 37° anniversario del rapimento e martirio di padre Jerzy Popiełuszko

śr., 10/20/2021 - 11:29

Il 19 ottobre ricorre il 37° anniversario del rapimento e del martirio di padre Jerzy Popiełuszko. In questa giornata si celebra anche la Festa del Clero Risoluto.

Il 19 ottobre alle ore 18,00 nella Chiesa di San Stanisław Kostka a Varsavia sarà celebrata la Santa Messa solenne per l’anniversario con la preghiera per la canonizzazione del sacerdote. Sarà presieduta dal vescovo Tadeusz Pikus. Alla celebrazione parteciperanno rappresentanti della famiglia Popiełuszko, rappresentanti del governo nazionale, dei governi locali, numerose rappresentanze delle regioni e dei luoghi di lavoro dell’NSZZ Solidarność (Associazione di Lavoratori Autonomi Indipendenti), rappresentanti dei servizi in uniforme e di numerose istituzioni, nonché dell’ambiente degli amici e collaboratori di padre Jerzy. L’Eucaristia inizierà con una solenne processione alla tomba del martire al suono del tocco della campana di San Giorgio, consacrata nel 1987 da Giovanni Paolo II. Dopo la messa saranno deposte corone di fiori presso la tomba del martire.

In occasione dell’anniversario della morte di padre Jerzy Popiełuszko, il 19 ottobre, dalle 10,00 alle 16,00 e dopo la Santa Messa, sarà a disposizione dei fedeli una cappella nella quale sono conservate le reliquie della tonaca, della camicia e degli oggetti che il cappellano di Solidarność aveva con sé al momento della sua morte.

Il giorno prima sarà inaugurata nella chiesa una mostra a cielo aperto „Il Decalogo di padre Jerzy” realizzata in collaborazione con la sezione di Białystok dell’Istituto di Memoria Nazionale, la Fondazione „Bene” diretta dai familiari di Popiełuszko, il Museo Don Jerzy Popiełuszko di Varsavia, il Ministero degli Affari Esteri e l’Assemblea Regionale del Podlasie. Questa mostra è stata finora esposta solo a Roma all’Università Urbaniana e a Białystok.

Le celebrazioni si svolgono sotto il Patrocinio Nazionale del Presidente della Repubblica Polacca, Andrzej Dyda, nel Centenario del Ritrovamento dell’Indipendenza, partner dell’evento è il Sindacato Solidarność. La Santa Messa del 19 ottobre alle 18,00 sarà trasmessa dai canali Internet dell’Arcidiocesi di Varsavia e Radio Maryja, nonché attraverso il sito web www.popieluszko.net.pl.

Padre Jerzy Popiełuszko, nato nel 1947 a Okopy nella regione di Białystok, dopo essersi diplomato al liceo, è entrato nel Seminario Teologico di Varsavia. Da seminarista, ha prestato servizio militare obbligatorio in un’unità speciale per seminaristi a Bartoszyce, dove di fronte all’indottrinamento comunista si è dimostrato un fermo difensore della fede e dei valori. Dopo l’ordinazione sacerdotale nel 1972, ha prestato servizio in diverse parrocchie dell’Arcidiocesi di Varsavia occupandosi, tra l’altro, di pastorale giovanile e sanitaria. Negli ultimi anni della sua vita prestò servizio nella parrocchia di S. Stanisław Kostka nel quartiere Żoliborz di Varsavia, dove si è unito a Solidarność e dove celebrava le Sante Messe mensili per la Patria, radunando migliaia di persone intorno alla Chiesa. Nel periodo della Legge Marziale, don Jerzy agì in difesa degli internati, e di conseguenza divenne oggetto di vessazioni e provocazioni da parte dei servizi del regime comunista. Il 19 ottobre 1984 fece il suo ultimo viaggio pastorale nella parrocchia dei Santi Fratelli Martiri Polacchi a Bydgoszcz. Durante il suo viaggio di ritorno, fu brutalmente assassinato dai funzionari del Servizio di Sicurezza e il suo corpo torturato fu gettato nel fiume Vistola all’altezza della diga di Włocławek. Il funerale di don Jerzy, che si svolse il 3 novembre 1984, riunì quasi un milione di persone. Dal 1984 la tomba del martire è stata visitata da quasi 23 milioni di fedeli, tra cui numerosi cardinali, vescovi, presidenti e rappresentanti del mondo della cultura. Il 6 giugno 2010 papa Benedetto XVI ha incluso padre Jerzy Popiełuszko tra i beati e nel 2014 papa Francesco lo ha nominato patrono di Solidarność

Centro di documentazione della vita e del culto del beato don Jerzy Popiełuszko

(Tradotto dal polacco da M. Olmo / Ufficio per le Comunicazioni Estere della Conferenza Episcopale Polacca)

L’Arcivescovo Polak sulle sfide della Chiesa in Polonia

śr., 10/20/2021 - 11:21

Le sfide della Chiesa in Polonia: migrazione, post-pandemia e legate alla crisi di credibilità della Chiesa in Polonia – ha affermato Mons. Wojciech Polak, Metropolita di Gniezno, Primate di Polonia, durante un briefing presso la sede di Radio Vaticana per l’inizio della visita ad limina apostolorum del terzo gruppo di vescovi.

L’Arcivescovo Polak ha affermato che i primi passi compiuti dai vescovi verso la tomba di S. Pietro, guidano tutto il loro soggiorno nella visita ad limina. „Vogliamo essere cum Petro et sub Petro, cioè stare con Pietro e ascoltare ciò che Pietro del nostro tempo ha da dirci” – ha sottolineato.

Il Primate di Polonia ha fatto notare che ci sono due gruppi di questioni con i quali i vescovi vengono a Roma. „Il primo gruppo sono le sfide che tutti noi affrontiamo e che segnano molto concretamente la nostra risposta pastorale a queste sfide in Polonia. La prima è la grande sfida migratoria – quella che vediamo oggi al confine orientale della Polonia – e non solo lì” – ha precisato. Ha aggiunto che la Chiesa in Polonia è stata molto coinvolta nell’aiuto agli afgani nei campi profughi in Polonia.

La seconda sfida per la Chiesa – ha affermato l’Arcivescovo Polak, è la situazione dopo la pandemia. „Il modo in cui Papa Francesco ci suggerisce di prendere coraggio per un nuovo sforzo pastorale. Si tratta del processo sinodale appena avviato” – ha  aggiunto.

La terza sfida per la Chiesa, secondo l’Arcivescovo Polak sono le questioni legate alla crisi di credibilità della Chiesa. „Vogliamo trovare un modo concreto per aumentare la credibilità della Chiesa in Polonia attraverso una chiara impostazione dei problemi con i quali ci misuriamo nei vari campi” – ha affermato.

Parlando della visita alla Congregazione per i Laici, la Famiglia e la Vita, Mons. Grzegorz Kaszak, Vescovo di Sosnowiec, ha osservato che i colloqui sono stati, tra l’altro, sulla piaga del divorzio, con la quale anche la Polonia è alle prese, sul problema demografico, sul linguaggio per comunicare con i giovani su questioni come il matrimonio, la famiglia e la vita.

Il terzo gruppo comprende vescovi provenienti: dall’Arcidiocesi di Varsavia con le Diocesi di Varsavia-Praga, Płock e l’Ordinariato Miliare; dall’Arcidiocesi di Gniezno con le Diocesi di Bydgoszcz e Włocławek, dall’Arcidiocesi di Łódź con la Diocesi di Łowicz; dall’Arcidiocesi di Częstochowa con le Diocesi di Radom e Sosnowiec e le Diocesi greco-cattoliche: l’Arcidiocesi di Przemyśl-Varsavia con le Diocesi di Wrocław-Koszalin e di Olsztyn-Gdańsk.

Ufficio Stampa della Conferenza Episcopale Polacca

(Tradotto dal polacco da M. Olmo / Ufficio per le Comunicazioni Estere della Conferenza Episcopale Polacca)

19 October: Commemoration of the 37th anniversary of the kidnapping and martyrdom of Fr. Jerzy Popiełuszko

śr., 10/20/2021 - 11:07

The 19th October 2021 is date that marks the 37th anniversary of the kidnapping and martyrdom of Father Jerzy Popiełuszko. This day is also the celebration of the Steadfast Clergy.

The solemn Holy Mass on the anniversary of the martyrdom of Jerzy Popiełuszko, together with a prayer for his canonization was celebrated on 19th October at 6.00 p.m. in the Church of Saint Stanisław Kostka in Warsaw. It was celebrated by H.E. Rt Rev. Tadeusz Pikus. The ceremony was attended by representatives from the Popiełuszko family, representatives of the government, local governments, numerous representations of regions and workplaces of NSZZ Solidarność (The National Solidarity movement), representatives of uniformed services and numerous institutions, as well as Father Jerzy’s friends and associates. The Eucharist began with a solemn procession to the tomb of the martyr to the sound of the tolling George bell, consecrated in 1987 by Pope John Paul II. After the mass, wreaths were placed at the martyr’s tomb.

Given the special occasion of the anniversary of the death of Father Jerzy Popiełuszko, on 19th October from 10:00 a.m. – 4:00 p.m. and after the Holy Mass, there was the opportunity in the a chapel for the faithful to view artifacts belonging to Fr Jerzy. These include the relics of the cassock, shirt and items that the chaplain of Solidarity had with him at the time of his death.

The day before, on the church premises, there was an open-air exhibition „The Decalogue of Father Jerzy” that was opened. It was created in cooperation with the Białystok Branch of the Institute of National Remembrance, the „Dobro” (Lit. Good) Foundation run by the Popiełuszko family, the Father Jerzy Popiełuszko Museum in Warsaw, the Ministry of Foreign Affairs and the Podlaskie Voivodeship Self-government. This exhibition has so far been exhibited only in Rome at the Urbaniana University and in Białystok.

 

The celebrations are held under the National Patronage of the President of the Republic of Poland, Andrzej Duda, on the Centenary Poland of Regaining Independence, the partner of the event is the Solidarity Trade Union. The transmission of the Holy Mass on 19th October at 6:00 p.m. was made through the Internet channels of the Archdiocese of Warsaw and Radio Maryja, as well as through the website www.popieluszko.net.pl.

 

Father Jerzy Popiełuszko, born in 1947 in Okopy in the Białystok region. After graduating from high school, he entered the Warsaw Seminary. As a seminarian, he served compulsory military service in a special clerical unit in Bartoszyce, where, in the face of communist indoctrination, he proved to be a steadfast defender of faith and values. After ordination in 1972, he served in several parishes in the Archdiocese of Warsaw. His main focus was youth ministry and health care. In the last years of his life, he served in the parish of St. Stanisław Kostka in Warsaw’s Żoliborz, where he joined The Solidarity Movement and celebrated the monthly Holy Masses for the Homeland, gathering crowds of thousands around the church. During the time of Martial Law, Father Jerzy acted in the defence of the internees, and as a result he became the object of harassment and provocation by the services of the communist regime. On 19th October, 1984, he made his last pastoral journey to the parish of the Holy Polish Martyred Brothers in Bydgoszcz. During his return trip, he was brutally murdered by officers of the Security Service, his tortured body was thrown into the Vistula River by the Włocławek dam. Father Jerzy’s funeral, which took place on the 3rd November 1984, gathered nearly a million people. Since 1984, the tomb of the martyr has been visited by nearly 23 million believers, including numerous cardinals, bishops, presidents and representatives of the world of culture. On the 6th June 2010, Pope Benedict XVI beatified Father Jerzy Popiełuszko and in 2014 Pope Francis made him the patron of Solidarity.

 

Centre for The Documentation of the Life and Veneration of Bl. Fr. Jerzy Popiełuszko

Bp Stułkowski na Niedzielę Misyjną: Misyjność powinna nam towarzyszyć przez cały rok

śr., 10/20/2021 - 10:51

Misyjność powinna nam towarzyszyć przez cały rok. Modlimy się, by nowina o Jezusie dotarła do wszystkich ludzi – powiedział bp Szymon Stułkowski, członek Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, podczas konferencji prasowej przed Światowym Dniem Misyjnym, który w tym roku przypada w niedzielę 24 października.

W tym roku 95. Niedziela Misyjna będzie obchodzona pod hasłem: „Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy”. „Jest to szczególny dzień, kiedy ludzie modlą się, ofiarowują cierpienie, przekazują nawet drobną ofiarę na Papieskie Dzieła Misyjne, czyli te misje, za które odpowiada bezpośrednio Ojciec Święty” – podkreślił bp Stułkowski.

Przypomniał, że na mocy chrztu św. wszyscy jesteśmy powołani do tego, by dzielić się wiarą. Dodał, że także Synod o synodalności zmierza w tym kierunku.

Bp Stułkowski podziękował również wiernym za wsparcie materialne misji. I przypomniał, że przez cały Tydzień Misyjny, który rozpoczyna Niedziela Misyjna, można omadlać misjonarzy i ich dzieła.

Ks. dr Maciej Będziński, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, nawiązał do orędzia Papieża na tegoroczny Światowy Dzień Misyjny zatytułowanego: „Nie możemy nie mówić tego, cośmy wiedzieli i słyszeli” (Dz 4,20). „Papież Franciszek przypomina nam w swoim orędziu o tym, że nie ma ludzi wykluczonych z przepowiadania, wszyscy jesteśmy powołani do tego, by głosić Ewangelię. Kościół powołany jest do tego, by ewangelizować. Im bardziej kochasz, tym bardziej chcesz o tym mówić” – powiedział.

Episkopat News · Ks. Będziński o orędziu papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny (krótko)

Ks. Michał Kacprzyk, sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i św. Piotra Apostoła, omówił projekty realizowane przez PDM w Polsce. W 2021 roku PDM w Polsce udało się sfinansować 44 projekty w 6 krajach (Burundi, Demokratyczna Republika Konga, Liberia, Sierra Leone, Tadżykistan i Tajwan) na kwotę 940.824,5 USD. W zeszłym roku PDM w Polsce zebrały podczas Niedzieli Misyjnej i przekazały Stolicy Apostolskiej kwotę 693.019,54 USD na budowę kościołów, kaplic, domów parafialnych, a także formację katechistów, kapłanów i rozwój ewangelizacji medialnej.

Z kolei o. Arkadiusz Nowak SMA, misjonarz z Tanzanii, opowiedział o swojej posłudze wśród Masajów. „Żeby głosić Jezusa, trzeba Go najpierw spotkać. Jakiego Jezusa głoszę? Jezus Zmartwychwstały to ten Jezus, którym musimy się dzielić z tymi, którzy nigdy Go nie poznali” – powiedział. Przyznał, że 95% ludzi, pośród których posługuje, nie zna Jezusa.

„Mówimy im o Jezusie, który wyzwala z lęku i strachu. Mówimy przede wszystkim świadectwem życia” – dodał o. Nowak SMA. Przyznał, że bez wsparcia PDM oraz wszystkich ludzi o otwartym sercu, misjonarze nie byliby w stanie tam posługiwać. „Mam przywilej widzieć rodzący się Kościół. Ludzie witają nas tam ze łzami w oczach. Bez wsparcia nie moglibyśmy tam być” – stwierdził.

Aktualnie na misjach posługuje 1800 polskich misjonarzy i misjonarek w 99 krajach na 5 kontynentach.

BP KEP

Materiały prasowe przed Niedzielą Misyjną 2021

Episkopat News · Konferencja prasowa przed Światowym Dniem Misyjnym

Odbyło się spotkanie Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji i Caritas Polska

śr., 10/20/2021 - 10:39

W dniu 19 października 2021 r. odbyło się wspólne posiedzenie Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek oraz reprezentantów Caritas Polska. Celem spotkania była analiza dotychczasowych działań na rzecz uchodźców i migrantów oraz poszukiwanie adekwatnej odpowiedzi na współczesne wyzwania migracyjne, w tym kryzys humanitarny na wschodniej granicy Polski.

Przedstawiciele Caritas Polska zaprezentowali realizowane przedsięwzięcia, nakierowane na poprawę losu znajdujących się w naszym kraju migrantów, ale także wspierające uchodźców w ośrodkach dla cudzoziemców w Polsce i innych częściach świata. Zreferowano podjęte w ostatnich dniach działania Caritas Polska przy wschodniej granicy, w tym projekt specjalnych pakietów ratunkowych („helps pack”) dla migrantów, których pierwsza partia (1000 sztuk) trafiła już do dystrybucji za pośrednictwem parafii na terenie stanu wyjątkowego i we współpracy z placówkami Straży Granicznej. Zapowiedziano utworzenie specjalnych punktów pomocy, które mają być umiejscowione przy parafiach.

Rada podziękowała Caritas Polska za podejmowane wysiłki, równocześnie wyrażając nadzieję na wspólne wypracowanie systemowych form pomocy dla uchodźców i imigrantów, również w zakresie adaptacji i integracji. Dyskutowano także rozwiązania pomocy oparte na mechanizmach przesiedleń i korytarzy humanitarnych, których uruchomienie postuluje Konferencja Episkopatu Polski od 2016 roku. Ich organizacja jest w pełni kontrolowana i bezpieczna, pozwala ratować osoby znajdujące się w szczególnie dramatycznym położeniu. Znaczącym doświadczeniem służy Wspólnota Sant’ Egidio, której przedstawicielka zaprezentowała działanie takich projektów w krajach Europy Zachodniej.

Podczas spotkania z uznaniem analizowano informacje o zaangażowaniu parafii, mieszkańców, organizacji pozarządowych i ludzi dobrej woli, którzy w ostatnim czasie, w niełatwych warunkach, niosą pomoc humanitarną znajdującym się w dramatycznym położeniu przybyszom na granicy polsko-białoruskiej.

W encyklice „Fratelli Tutti” papież Franciszek przypomniał – powołując się na słowa św. Jana Chryzostoma – stojące przed chrześcijanami zadanie: „Chcesz czcić ciało Chrystusa? Nie dopuść, aby było nagie. Uczciwszy Je jedwabnymi szatami /w świątyni/, nie pozwól, by na zewnątrz umierało z zimna z powodu nagości” (Fratelli Tutti, 74). Przypominając po raz kolejny chrześcijański obowiązek udzielenia gościny potrzebującym, Rada podtrzymuje swoje stanowisko, aby w stosowanych działaniach wobec migrantów respektować godność i prawa przybyszów, niezależnie od ich statusu. Humanitarne i ewangeliczne podejście do migrantów i uchodźców nacechowane musi być w pierwszej kolejności troską o ludzkie życie i zdrowie. Przekaz medialny w tym zakresie, decydujący dla budowania postaw społeczeństwa, powinien być rzetelny, uczciwy i nie rozbudzać nieuzasadnionych, antymigracyjnych nastrojów.

Takiej postawy oczekuje od nas także papież Franciszek, o czym wspomniał przewodniczący Rady bp Krzysztof Zadarko, relacjonując zebranym niedawne spotkanie w ramach wizyty ad limina Apostolorum. W jej trakcie Ojciec Święty zachęcał do mądrego i odważnego towarzyszenia przybyszom w ich niełatwym procesie poszukiwania nowego miejsca do życia, zgodnie z wielokrotnie przypominanym przez niego „modelem czterech czasowników”: przyjmować, chronić, promować i integrować. Rada zachęca do szczerej modlitwę za uchodźców i imigrantów, jak i za wszystkich, którzy niosą im pomoc i wsparcie oraz pokazują, jak roztropnie i szczerze otwierać się na potrzeby bliźnich, a w spotkaniu z przybyszami zawsze dostrzegać nade wszystko przychodzącego do nas Chrystusa.

Warszawa, 20.10.2021 r.

Fot. Caritas Polska

Papież do Polaków: Zawierzam was opiece św. Jana Pawła II

śr., 10/20/2021 - 10:17

Pojutrze przypada liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. Jego opiece zawierzam was, wasze rodziny i cały naród polski – powiedział papież Franciszek w pozdrowieniach do Polaków podczas środowej audiencji generalnej.

Publikujemy pełny tekst pozdrowień:

Serdecznie pozdrawiam obecnych tu Polaków. Drodzy bracia i siostry, pojutrze przypada liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. Jego opiece zawierzam was, wasze rodziny i cały naród polski. Zawsze miejcie w pamięci to, co wam powiedział: „«Któż nas maże odłączyć od miłości Chrystusowej?». (…) Bądźcie czujni, aby was nic od tej miłości nie odłączyło. Żadne fałszywe hasła, błędne ideologie ani pokusa pójścia na kompromis z tym, co nie jest z Boga. Odrzućcie wszystko, co tę jedność niszczy i osłabia” (2.06.1997). Z serca wam błogosławię!

vaticannews / BP KEP

Kard. Nycz: Dziękujemy Bogu i Matce Najświętszej za beatyfikację kard. Wyszyńskiego i M. Czackiej

śr., 10/20/2021 - 09:48

Kościół otrzymał w sposób piękny i godny dwóch nowych błogosławionych na te czasy i w tych czasach, po to, by byli naszymi przewodnikami – powiedział kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, w homilii Mszy św. sprawowanej w Bazylice Matki Bożej Większej w ramach wizyty ad limina apostolorum trzeciej grupy biskupów.

Odwołując się do Patrona dnia, św. Jana Kantego, kard. Nycz zauważył, że jest on patronem młodzieży. „Jakiż byłby Kościół i będzie Kościół jeżeli zabrakłoby w nim młodego pokolenia, które jest jakby trzonem tego Kościoła i jego źrenicą oka, czyli jego spojrzeniem w przyszłość” – stwierdził.

Kard. Nycz przypomniał, że właśnie w Bazylice Matki Bożej Większej, 22 listopada 1964 roku, obecny był wraz z kard. Wojtyłą i papieżem Pawłem VI, na zakończenie III sesji Soboru, bł. kard. Stefan Wyszyński. „Przyszli tu do tego kościoła podziękować Panu Bogu za to, że Kościół ogłosił Maryję Matką Kościoła” – zauważył.

„Jesteśmy tutaj przed obrazem Salus Populi Romani także po to, aby się wpatrzeć w to Soli Deo per Mariam. Soli Deo – tak jak to mawiał ks. Prymas – per Mariam dodawał dopiero później, żeby pokazać ten kierunek chrystologiczny i eklezjologiczny kultu maryjnego, który jest nam wszystkim tak bardzo bliski i chcemy, by był nam bliski, tak jak był bliski tym dwóm wielkim Polakom, za których beatyfikację i kanonizację nieustannie Panu Bogu dziękujemy” – podkreślił kard. Nycz.

Dodał, że za wstawiennictwem św. Jana Kantego i przez pośrednictwo Matki Bożej „powierzamy Panu Bogu młodzież, gdyż wiemy, jak wiele dzisiaj świat, nie tylko Polska, ale Polska może w sposób szczególny, ma problemów i trudności z wychowaniem i utrzymaniem w Kościele i przy Kościele młodego pokolenia” – zaznaczył.

Dodał, że jest to nie tylko kwestia mentalności, języka, ale także kwestia świadectwa rodziców, dziadków, problem katechizowanych w szkołach. „Do tego jest potrzebna mądrość św. Jana z Kęt, roztropność, odwaga” – stwierdził.

„Chciałbym osobiście wypowiedzieć i wyśpiewać dziękczynienie za beatyfikację dwóch nowych błogosławionych, którą mieliśmy w ostatnich tygodniach: beatyfikację bł. kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej. Kościół otrzymał w sposób piękny i godny dwóch nowych błogosławionych w trudnym czasie, który przeżywamy, nie tylko pandemii, na te czasy i w tych czasach, po to, by byli naszymi przewodnikami” – powiedział kard. Nycz.

Episkopat News · Kard Nycz: dziękujemy za bł. kard. Wyszyńskiego i m. Czacką

BP KEP

Episkopat News · Homilia kard. Nycza – Bazylika Matki Bożej Większej – Ad limina apostolorum – 20.10.2021 Episkopat News · Homilia kard. Nycza w Bazylice Matki Bożej WIększej

Abp Skworc: Ks. Macha uświadamia nam, że mamy zmagać się o pokój

wt., 10/19/2021 - 13:11

Mamy nadzieję, że ten męczennik uświadomi nam także, że naszą powinnością jest zmagać się o pokój – powiedział abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki, podczas konferencji prasowej nt. beatyfikacji sługi Bożego ks. Jana Machy, zorganizowanej przez Katolicką Agencję Informacyjną.

Abp Skworc przypomniał, że w czasie drugiej wojny światowej ks. Macha zorganizował grupę 4 tys. wolontariuszy, którzy wspomagali go w pomocy potrzebującym rodzinom. „Najważniejsze dla tych ofiar okupacji, dla tych rodzin było to, że ktoś o nich pamiętał. Potrzebowały duchowego wsparcia i ks. Jan Macha to uczynił. Zostało to zauważone przez ówczesne władze okupacyjne. Areszt, proces, wyrok śmierci wykonany w nocy z 2 na 3 grudnia 1942 roku za miłość miłosierną, za pomoc charytatywną, za pomoc człowiekowi” – stwierdził.

Abp Sworc zauważył, że ks. Macha ma nam wiele do przekazania swoją postawą, swoim życiem, także przez to, że jest męczennikiem. „Zgodnie ze starożytną tradycją, mówimy, że krew męczenników jest posiewem chrześcijan, więc mamy nadzieję, że krew tego męczennika będzie umocnieniem chrześcijan. Mamy nadzieję, że ten męczennik – a to był męczennik drugiej wojny światowej – nam także uświadomi, że naszą powinnością jest zmagać się o pokój” – podkreślił.

Dodał, że ks. Macha może być również inspiracją dla młodych ludzi w kwestii pomocy charytatywnej, „że trzeba się angażować, że trzeba się czasem narazić. Ks. Macha miał świadomość, że się naraża, ale przykazanie Boże, przykazanie miłości bliźniego było silniejszym motywem do działania”.

Metropolita katowicki zauważył, że ks. Macha działał na miarę swoich możliwości, na miarę swoich talentów. „Tych talentów miał wiele, bo był znany jako duszpasterz młodzieży. Mógłby być idealnym patronem także młodzieży. Myślę, że uczynimy go patronem seminarium duchownego i dzieł charytatywnych” – dodał.

Z kolei ks. Damian Bednarski, postulator procesu beatyfikacyjnego ks. Jana Machy, opowiedział o świętości sługi Bożego. Przypomniał, że dopiero w 2013 roku wrócono do osoby ks. Machy. „Proces nie uczynił świętym ks. Jana Machy. Ten proces tylko wydobywa na światło dzienne heroiczność jego postawy, zachowania i męczeński charakter śmierci” – zaznaczył.

„Ks. Macha, działając z pobudek chrześcijańskich, jest tym Ikarem, który idzie w górę ponad noc okupacji i idzie ku słońcu, ku Bogu” – powiedział dr Andrzej Grajewski, historyk i dziennikarz. Przypomniał, że na początku ks. Macha nie działał w konspiracji, ale jawnie. Pomoc organizował sam oraz z pomocą kolegów z harcerstwa. Dopiero później zauważyło jego aktywność Polskie Państwo Podziemne i włączyło ją do swojej działalności jako tzw. opieka społeczna.

Dr Grajewski dodał, że pamięć o ks. Masze przetrwała dzięki staraniom jego rodziny, najpierw mamy, a następnie siostrzeńców.

Ks. Roman Chromy, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej Katowickiej opowiedział o stronie organizacyjnej przygotowań do uroczystości beatyfikacyjnej. Zaznaczył, że Eucharystii beatyfikacyjnej przewodniczył będzie kard. Marcello Semeraro. Dodał, że do katedry wejdzie ponad 3 tys. wiernych, zostanie udostępniona również krypta katedry dla kolejnych kilkuset osób. Z kolei przed katedrą zostaną ustawione telebimy.

Uroczystość beatyfikacyjna będzie transmitowana przez TVP1, TVP3 Katowice oraz lokalne stacje radiowe.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej poświęconej słudze Bożemu: Sługa Boży Ksiądz Jan Macha

BP KEP

Ksiądz Jan Franciszek Macha urodził się 18 stycznia 1914 roku w Chorzowie. Był najstarszym z dzieci Pawła i Anny z domu Cofałka. W rodzinnym domu nazywano go Hanikiem. Uczęszczał do szkoły ludowej w Chorzowie, a następnie do Gimnazjum Klasycznego w Królewskiej Hucie. Od najmłodszych lat miał wiele pasji – angażował się w harcerstwo, kółko historyczne i literackie, uczył się grać na skrzypcach i fortepianie, należał do Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej i Żywego Różańca. W Klubie Azoty Chorzów trenował piłkę ręczną – wywalczył z drużyną srebrny i brązowy medal na mistrzostwach Polski.

Po zdaniu matury złożył podanie o przyjęcie do Wyższego Seminarium Duchownego, które zostało odrzucone ze względu na brak miejsc. Przez rok Jan studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, po czym ponownie zgłosił się do seminarium. Został przyjęty i rozpoczął formację w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w czerwcu 1939 roku z rąk bp. Stanisława Adamskiego.

Wraz z wybuchem II wojny światowej zaczął pracę w parafii pw. św. Józefa w Rudzie Śląskiej. Tam od początku angażował się w pomoc charytatywną, którą kierował do wszystkich potrzebujących, niezależnie od pochodzenia i wyznania. Zorganizował konspiracyjną siatkę pomocową, w którą zaangażowanych było około czterech tysięcy osób. Mimo przesłuchań przez gestapo nie zrezygnował z działalności charytatywnej.

We wrześniu 1941 roku został aresztowany i umieszczony najpierw w Policyjnym Więzieniu Zastępczym, a potem w więzieniu w Mysłowicach. Torturowany nikogo nie wydał ze współpracowników, a innych więźniów otaczał opieką duszpasterską, modlił się także za swoich oprawców. W lipcu 1942 roku został skazany na karę śmierci za zdradę stanu. Osadzony w celi śmierci katowickiego więzienia nie stracił ufności w Bożą opiekę. Został stracony poprzez ścięcie na gilotynie krótko po północy 3 grudnia 1942 roku.

Agnieszka Huf

 

Abp Ryś na Lateranie: Pan przychodzi z przyszłości – Jego jest czas, Jego jest przyszłość

wt., 10/19/2021 - 10:13

Jak łatwo jest dać się wybić z chrześcijańskiej nadziei i z przekonania, że Pan przychodzi z przyszłości: Jego jest czas, Jego jest przyszłość – powiedział abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, w homilii Mszy św. sprawowanej w Bazylice Laterańskiej w ramach wizyty ad limina apostolorum trzeciej grupy biskupów.

Odnosząc się do Ewangelii dnia, abp Ryś zaznaczył, że Jezus wzywa nas do czujności i patrzenia w przyszłość. „O wiele łatwiej patrzeć jest w przeszłość, jeszcze dodatkowo łatwo ją idealizując. Jak łatwo jest dać się wybić z chrześcijańskiej nadziei i z przekonania, że Pan przychodzi z przyszłości: Jego jest czas, Jego jest przyszłość” – stwierdził. Dodał, że boimy się patrzeć w przyszłość, jak również boimy się przyjścia Pana.

Abp Ryś zwrócił uwagę na to, czy można bać się przyjścia Boga, który kiedy przyjdzie jeszcze raz i na całą wieczność objawi się jako sługa. „Można się bać, jeśli takie Jego objawienie, takie Jego przyjście przyniesie nam wstyd na twarzy albo obnaży bardzo słabość, małość, miękkość tego, w czym pokładaliśmy nadzieję” – zauważył.

Odnosząc się do słów Dantego, który napisał, że Konstantyn dobrze zrobił światu przez swój chrzest i okropnie przez darowiznę, metropolita łódzki zaznaczył, że chodzi o to, aby iść z misją do świata. „Kiedy idziemy do świata na sposób Jezusa Chrystusa jako słudzy ze Słowem, wtedy zanosimy mu dobro. Natomiast wszystkimi tymi postawami, które mogą wyrosnąć z darowizny Konstantyna, przetrącamy to, czego nauczamy” – zaznaczył. Dodał, że „zobaczyć to – to już jest dużo, przyznać się do tego – to o wiele więcej, podjąć drogę nawrócenia – jeszcze więcej”.

„Mamy setki, tysiące ludzi, którzy chcą ewangelizacji, którzy wierzą, że do niej są wyposażeni przez Ducha Świętego, Jego łaską, Jego mocą. Ważne jest, żeby ich rozpoznać, uznać, potwierdzić, posłać, bo z nimi przychodzi przyszłość Kościoła” – podkreślił abp Ryś.

BP KEP

147. Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce

wt., 10/19/2021 - 09:30

W dniach 19-20.10.2021 roku w Krakowie, u jezuitów w salach wykładowych Akademii Ignatianum, odbywa się 147. zebranie plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, gromadzące przełożonych wyższych 77 jurysdykcji należących do konferencji, z 59 instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego.

Tematem wiodącym spotkania jest „udział zakonników w procesie synodalnym”. W dyskusję wprowadzą dwa wystąpienia: o. Carlosa Garcia Andrade CMF z Rzymu, który podejmie temat „Synodalność kościelna. Nowe spojrzenie, które uwzględnia przeszłość, by spojrzeć ku przyszłości” oraz ks. Grzegorza Strzelczyka, który będzie mówił na temat „Między ideą synodalności, a praktyką synodalną. Uwagi o szansach i zagrożeniach”.

W sesji popołudniowej przewidziana jest dyskusja panelowa dotycząca zaangażowania zakonów męskich w Polsce w proces synodalny, w której wezmą udział obaj prelegenci. Animację tego panelu podejmą: ks. Zenon Hanas SAC, prowincjał pallotynów z Warszawy i o. Jarosław Paszyński SJ, prowincjał jezuitów z Krakowa, goszczących uczestników tego spotkania.

W drugim dniu, 20.10.2021 roku, zaproszony został jako główny prelegent o. prof. dr hab. Dariusz Borek O Carm (UKSW), który podejmie temat zmian w prawie karnym Kościoła według Konstytucji Apostolskiej«Pascite Gregem Dei»”, które wejdą w życie od 8.12.2021 roku.

Natomiast tematyczne informacje przedstawią także: o. prof. Waldemar Linke CP, który zaprosi na Międzyzakonne Forum Apostolatów Biblijnych oraz o. Aleksander Bober CMF, który przedstawi możliwości studiowania w Instytucie Teologii Życia Konsekrowanego. Następnie będzie czas na bieżące informacje z sekretariatu konferencji oraz wolne wnioski i informacje.

Pierwszego dnia Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosi Nuncjusz Apostolskie w Polsce abp Salvatore Pennacchio, a drugiego dnia bp Jacek Kiciński CMF, przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Konferencji Episkopatu Polski.Celebracje te będą mieć miejsce w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie w czerwcu bieżącego roku odbyło się ponowienie aktu poświęcenia Polski Bożemu Sercu oraz obchodzono 100 lecie jej poświęcenia.

 Sekretariat KWPZM

Fot. archiwum BP KEP

Abp Polak o wyzwaniach Kościoła w Polsce

pon., 10/18/2021 - 15:59

O wyzwaniach Kościoła w Polsce: migracyjnym, popandemicznym i związanym z kryzysem wiarygodności Kościoła w Polsce – mówił abp Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński, Prymas Polski, podczas briefingu w siedzibie Radia Watykańskiego na rozpoczęcie wizyty ad limina apostolorum trzeciej grupy biskupów.

Abp Polak przyznał, że te pierwsze kroki, które biskupi skierowali do grobu św. Piotra, ukierunkowują cały ich pobyt na wizycie ad limina. „Chcemy być cum Petro et sub Petro, czyli być z Piotrem i wsłuchując się  w to, co Piotr naszych czasów ma nam do powiedzenia” – podkreślił.

Prymas Polski zauważył, że są dwie grupy spraw, z którymi biskupi przybywają do Rzymu. „Pierwsza grupa to wyzwania przed którymi stajemy wszyscy i które bardzo konkretnie naznaczają naszą duszpasterską odpowiedź w Polsce na te wyzwania. Pierwszą z nich jest to wielkie wyzwanie migracyjne – to co widzimy dzisiaj na wschodniej granicy Polski – i nie tylko tam” – zaznaczył. Dodał, że Kościół w Polsce bardzo mocno włączył się w pomoc dla Afgańczyków znajdujących się w obozach dla uchodźców w Polsce.

Drugim wyzwaniem dla Kościoła – przyznał abp Polak – jest to płynące z sytuacji po pandemii. „Sposób w jaki papież Franciszek podpowiada nam, by nabrać odwagi do nowego duszpasterskiego wysiłku. Chodzi tutaj o nowo rozpoczęty proces synodalny” – dodał.

Trzecim wyzwaniem dla Kościoła w opinii abp. Polaka są kwestie związane z kryzysem wiarygodności Kościoła. „Chcemy poprzez jasne stawiane problemów, z którymi się zmagamy na różnych polach, znaleźć konkretną drogę by ta wiarygodność Kościoła w Polsce była większa” – powiedział.

Mówiąc o wizycie w Kongregacji ds. Świeckich, Rodziny i Życia bp Grzegorz Kaszak, biskup sosnowiecki, zaznaczył, że rozmawiano m.in. o pladze rozwodów, z jakimi boryka się również Polska, problemie demograficznym, języku komunikacja z młodzieżą odnośnie do takich zagadnień jak małżeństwo, rodzina i życie.

W skład trzeciej grupy wchodzą biskupi z: archidiecezji warszawskiej z diecezją warszawsko-praską, płocką i ordynariatem polowym; archidiecezji gnieźnieńskiej z diecezją bydgoską i włocławską, archidiecezji łódzkiej z diecezją łowicką; archidiecezji częstochowskiej z diecezją radomską i sosnowiecką oraz diecezji greckokatolickich: archidiecezji przemysko-warszawskiej, z diecezją wrocławsko-koszalińską i olsztyńsko-gdańską.

BP KEP

Episkopat News · Briefing – 18.10.2021

Rozpoczęcie Synodu w diecezji warszawsko-praskiej

pon., 10/18/2021 - 12:59

Diecezja Warszawsko-Praska zainaugurowała Synod o synodalności. Mszy Świętej w bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie przewodniczył Biskup Warszawsko-Praski Romuald Kamiński.

Podczas uroczystości biskup Romuald Kamiński wręczył dekrety ks. prał. Andrzejowi Kuflikowskiemu, przewodniczącemu zespołu koordynującego prace synodalne w diecezji warszawsko-praskiej oraz ks. Rafałowi Jabłkowskiemu i p. Ewie Grąbczewskiej, sędzi – członkom zespołu synodalnego.

Homilię wygłosił biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Jacek Grzybowski.

Tekst homilii:

Czcigodny Biskupie Romualdzie, drogi księże Rektorze Tomaszu, drodzy kapłani, siostry zakonne, osoby życia konsekrowanego, drodzy liderzy wspólnot, ruchów, stowarzyszeń. Bracia i Siostry.

Dzisiaj rano wraz z całym Kościołem powszechnym rozpoczynamy pewną drogę. Papież Franciszek zaprosił nas do tej drogi, wskazał etapy i poprosił, byśmy razem z nim przebyli i przeżyli „Synod o synodalności”. Zapowiedział go już w swojej książce „Powróćmy do marzeń”, w której wyraźnie napisał, że Synod rozpocznie się 17 października 2021 roku – ale inaczej niż do tej pory – nie w Watykanie, tylko w Kościołach lokalnych, poszczególnych wspólnotach, zgromadzeniach, diecezjach i metropoliach. Zwieńczeniem trwających dwa lata oddolnych prac będzie Zgromadzenie Synodalne Biskupów w październiku 2023 roku.

Papież Franciszek zaprasza nas zatem do tego, abyśmy rozpoczęli drogę synodu, czyli drogę podążania razem, drogę gromadzenia się, rozmowy, debaty i słuchania. Myślę, że jest to naprawdę ważny moment, może nawet historyczny dla całego Kościoła katolickiego w XXI wieku. Być może nie do końca zdajemy sobie sprawę historyczności tej chwili. Patrząc bowiem na dzisiejszy poranek – bardzo zwyczajny, normalny, zwykły niedzielny poranek października, patrząc na nasze życie i doświadczenia, może nie czujemy, że Papież proroczo zaprasza nas do refleksji, która może stać się wielką szansą dla Kościoła powszechnego, Kościoła globalnego, Kościoła wszystkich narodów i kontynentów.

Zauważmy, że nie przez przypadek Papież wybiera właśnie tę niedzielę. Słowo Boże mówi dziś bowiem o dwóch kluczowych dla naszego życia chrześcijańskiego postawach. Po pierwsze zwróćmy uwagę, że List do Hebrajczyków mówi do nas: trwajcie mocno w wyzwaniu wiary. To jest piękne Słowo na rozpoczęcie Synodu. Rozmawiajmy, stawiajmy pytania, dyskutujmy, słuchajmy siebie nawzajem, ale przede wszystkim trwajmy mocno w wyznawaniu wiary, trwajmy mocno w Jezusie Chrystusie. Sądzę, że w pracach synodalnych, które będziemy rozpoczynać w naszych lokalnych wspólnotach, to właśnie hasło „trwać w wierze” powinno nam wszystkim towarzyszyć. Warto też sobie przypomnieć, że nasze trwanie w wierze opiera się na trzech tekstach, które stanowią fundament tego, kim jesteśmy jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie. Pierwszym tekstem, pierwszą księgą jest Nowy Testament. Jesteśmy ludźmi nowego przymierza, uczniami Jezusa, a objawienie Nowego Testamentu – Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy Pasterskie, Apokalipsa są dla nas Słowem Bożym. Te teksty prowadzą nas i mówią nam jaka jest nasza wiara. Drugi tekst to nauczanie doktrynalne i moralne Kościoła, które oparte na Słowie Bożym realizowane jest w tradycji już od pierwszych wieków (od czasów apostolskich) aż do dzisiaj, przez wszystkie synody i sobory Kościoła powszechnego. Mowa o Katechizmie Kościoła Katolickiego. I mamy też trzeci tekst, który niejako spaja nas organizacyjnie, mówi nam jak należy zachować się, co zrobić, jakie przedsięwziąć działania w różnych sytuacjach kościelnych i życiowych, podpowiada jakie są obowiązki, zadania, przywileje poszczególnych grup Kościoła. To jest oczywiście Kodeks Prawa Kanonicznego. Mamy zatem trzy teksty, trzy książki, których treść wyznacza nam to, o czym mówi List do Hebrajczyków „Trwajcie Siostry i Bracia mocno w wyznawaniu wiary”.

Drugi wymiar, na który zwraca uwagę Papież Franciszek wybierając tę niedzielę i te teksty liturgiczne, to dzisiejsza Ewangelia o władzy. Jest to ewangelia przede wszystkim o tym, że Jezus odwraca porządek naszego myślenia o władzy. Władza to nie jest moc, dzięki której inni są podlegli, siła przez którą ktoś, kto rządzi wydaje polecenia, wymusza, sprawia, że ma służących. Jezus mówi, że władza to jest służba. Jak bardzo trudno jest nam nie tylko wprowadzić to w życie, ale przede wszystkim pojąć te słowa. Są one przecież obecne w doświadczeniu i kulturze chrześcijańskiej od 2 tysięcy lat, a my wciąż uczymy się tego, co znaczy, że „ten kto rządzi ma być sługą, a ten co przewodzi ma być niewolnikiem”. Ten który jest za coś odpowiedzialny – z mocy ustanowienia Bożego lub naturalnego, jak ojciec, matka, przewodniczący, kapłan, biskup – ma być sługą braci i sióstr. Jest to uważam najtrudniejsze i największe wyzwanie, które stoi przed nami.

W czasie trwania Synodu zadamy sobie zatem w naszym Kościele lokalnym ważne pytania. Zaczniemy w poszczególnych parafiach organizować spotkania grup synodalnych, wypełniać ankiety. Ustanowieni dziś przez naszego ordynariusza Romualda Kamińskiego koordynatorzy diecezjalni Synodu, są po to, żeby zebrać, a następnie właściwie przeprowadzić to, co będzie przygotowywane w poszczególnych parafiach, wspólnotach i zgromadzeniach, tak by dotarło do Konferencji Episkopatu Polski, stamtąd do zespołu odpowiedzialnego za kontynent europejski, a potem dalej po pierwszym zebraniu i czytaniu wyników oraz pierwszych refleksjach do Watykanu i potem jeszcze raz czeka nas refleksja kontynentalna, a w październiku 2023 roku odbędzie się zgromadzenie synodalne biskupów pod przewodnictwem papieża.

Nasz etap Kościoła lokalnego będzie zakończony mniej więcej około lutego 2022 roku. To jest praca, przed którą stoimy i którą musimy wykonać. Będzie ona polegała na tym, aby szczerze, głęboko, prawdziwie wczytać się w problemy współczesnego Kościoła. Żeby zobaczyć jakie są największe i najważniejsze wyzwania. Trzeba usłyszeć, co Duch Święty mówi do Kościoła dzisiaj na początku XXI wieku. Jakie są potrzeby, bóle, doświadczenia, wyzwania, pytania.

Potrzebny jest rachunek sumienia, ponieważ bez niego nie da się przeprowadzić jakiejkolwiek reformy. Rachunek sumienia przede wszystkim osobisty, ale także wspólnotowy dotyczący zarówno hierarchów, jak i wiernych świeckich. Synod, który przez wieki był podstawowym sposobem podejmowania kolegialnych decyzji w Kościele, co przypomina Papież, może stać się szansą. To jest podążanie wspólną drogą, po to, aby razem – biskupi, kapłani, wierni świeccy – dokonali refleksji nad wspólnotą Kościoła. Zobaczyli jak należy ze sobą rozmawiać, jak się ze sobą spotykać, jakie są nasze zaangażowania, odpowiedzialności, jaka jest nasza służba w Kościele, jak realizujemy nauczanie Ewangelii. Czy kogoś nie marginalizujemy, nie pomijamy, czy jesteśmy cierpliwi w słuchaniu, czy mamy w sobie gotowość do nawrócenia, czy potrafimy uzasadnić własne przekonania i racje, o których mówimy i do których pragniemy przekonać innych? Czy jesteśmy otwarci na Ducha Świętego, czy rozpoznajemy Jego tchnienie i chcemy Jemu się poddać? Czy potrafimy zrealizować wolę Bożą zawartą w Piśmie Świętym, Katechizmie Kościoła Katolickiego, Kodeksie Prawa Kanonicznego, która wyraża się w tych tekstach, a która stała się przez wieki treścią życia Kościoła. Papież wzywa nas: najpierw szczerze rozmawiajmy, wypowiedzmy to, co jest w naszych sercach, ale bądźmy jednocześnie gotowi do nawrócenia, przemiany serca, do korygowania tego, co być może odbiega od doktryny Kościoła, od Słowa Bożego, co jest naszą własną ambicją, naszym pragnieniem nie poddanym obiektywizacji, nauczaniu Kościoła katolickiego. Synod jest szansą, a jednocześnie jest bardzo trudnym wręcz ogromnym zadaniem, które stoi przed nami.

Warto zapisać sobie ten dzień, ponieważ rozpoczynamy pewną wspólną drogę. Co jest jej kresem nikt z nas nie wie. Papież wyznaczył pewne etapy i zadania do realizacji w danym momencie, natomiast jaki będzie ostateczny wynik, do czego nas to doprowadzi, jaki będzie kształt owego dokumentu synodalnego, który powstanie w 2023 roku, tego dziś nie wiemy. Musimy dołożyć swoją cząstkę, zrobić swoją pracę i być w niej gorliwi, uczciwi, prawdziwi. Dokonajmy kroku w Kościele lokalnym, potem powierzmy refleksję, swoje zdanie, to co wyjdzie w ankietach, rozmowach, debatach synodalnych w poszczególnych parafiach – na poziom krajowy, a potem kontynentalny i globalny.

Papież Franciszek przygotowywał Synod kilka lat. Kiedy czytam jego teksty dotyczące etapów Kościoła, nie dotyczą one jedynie refleksji z 2021 roku. Już wcześniej w dokumencie synodalnym „Ku Kościołowi synodalnemu. Komunia, uczestnictwo i misja”, a także w swojej wypowiedzi dotyczącej synodalności, jako konstytutywnego wymiaru Kościoła (Papież Franciszek «Synodalność» konstytutywnym wymiarem Kościoła, 17 X 2015. Przemówienie Papieża Franciszka podczas uroczystości upamiętniającej 50. rocznicę ustanowienia Synodu Biskupów), Ojciec Święty powiedział treści dla mnie zadziwiające, wręcz w sensie proroctwa, otwartości i wyzwania: Kościół synodalny jest niczym wzniesiony sztandar pośród narodów (por. Iz 11, 12) w świecie, który – choć nawołuje do uczestnictwa, solidarności i przejrzystości w zarządzaniu sprawami publicznymi – często powierza los całych społeczności zachłannym rękom wąskich grup władzy. Jako Kościół, który «wędruje razem» z ludźmi, uczestnicząc w udrękach historii, żywimy marzenie, że odkrycie na nowo nienaruszalnej godności ludów i funkcji służebnej władzy będzie mogło pomóc także społeczeństwu obywatelskiemu kształtować się w sprawiedliwości i w braterstwie, tworząc świat piękniejszy i bardziej godny człowieka dla pokoleń, które przyjdą po nas.

Wydaje mi się, że Papież Franciszek prosi nas, abyśmy w swoich wspólnotach pokazali jak się prawdziwie rozmawia. Jak się godnie, pięknie dyskutuje, wypracowuje różne rozstrzygnięcia i rozwiązania, a jednocześnie jak się jest posłusznym Duchowi Bożemu, który prowadzi wierzących. Papież ma marzenie, aby „Synod o synodalności” stał się przykładem także dla innych społeczności. Prosi: pokażcie, że Kościół Katolicki jest Kościołem ludzi, którzy potrafią ze sobą rozmawiać i siebie słuchać, potrafią wypracowywać wspólnie coś istotnego na dzisiejsze czasy. To jest wielkie zadanie, dlatego proszę każdego z Was o modlitwę w intencji Synodu. Ten etap lokalny zakończy się za kilka miesięcy, ale Synod będzie trwał. Nie przestawajmy modlić się o to, by prace, owoce i skutki Synodu naprawdę dotknęły żywego Kościoła, który jest na świecie, abyśmy jako wspólnota, pod przewodnictwem Papieża i biskupów, usłyszeli co dzisiaj mówi Duch Święty do Kościoła. Amen.

Zdjęcia z uroczystości znajdują się tutaj.

Msza św. w katedrze rozpoczęła Synod na etapie diecezjalnym. Z materiałów opracowanych w diecezjach poszczególne krajowe konferencje episkopatów przygotują syntezy, które mają zostać przesłane w kwietniu 2022 roku do Sekretariatu Synodu. Następnie do września 2022 roku zostanie opracowany pierwszy dokument roboczy, który będzie podstawą do prac na poziomie kontynentalnym. Więcej informacji tutaj.

Jakub Troszyński/diecezja.waw.pl

Inauguracja Synodu w archidiecezji warszawskiej

pon., 10/18/2021 - 12:55

W niedzielę 17 października podczas uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza zainaugurowany został diecezjalny etap Synodu Biskupów. W archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie spotkali się u początku tej drogi synodalnej przedstawiciele wszystkich parafii, księża i siostry zakonne, delegacje ruchów i stowarzyszeń katolickich. Przedstawiono osoby kontaktowe synodu, a w kazaniu bp Piotr Jarecki wyjaśniał sens Synodu i zarysował plany przebiegu fazy diecezjalnej.

Metropolita warszawski, kard. Nycz wręczył płonącą świecę synodalną powołanym przez siebie tzw. osobom kontaktowym synodu: ks. Matteo Campagnaro, Beacie Chojnackiej i Piotrowi Szularowi. Takie świece trafią też do każdej parafii, mając przypominać uczestnikom prac synodalnych, że gromadzą się w imię Chrystusa, oraz o obecności Ducha Świętego.

– Usłyszeliśmy dziś, że z dzisiejszą niedzielą w diecezjach wchodzimy na drogę synodalną w tym znaczeniu, że rozpoczynamy nowe, dużo szersze przygotowanie do Synodu Biskupów 2023, z uwzględnieniem wszystkich, którzy na tej drodze synodalnej są i być powinni. W tym znaczeniu mówimy o drodze synodalnej, która jest powrotem do źródeł i początkiem aggiornamento Kościoła – powiedział kard. Kazimierz Nycz.

Przypomniał, że powrót do źródeł i aggiornamento towarzyszyły też zwołaniu Soboru Watykańskiego II. „Okazuje się jednak, że nawet 60 lat nie wystarczy, by osiągnąć zamierzony cel”.

„Dlatego papież Franciszek z całą nowością i powiewem Ducha Świętego wraca w kierunku nowego wejścia na drogę synodalną, żeby ludzie w Kościele, wszyscy – biskupi, kapłani, siostry zakonne, świeccy – słuchali słowa Bożego i siebie nawzajem, wysłuchiwali się, rozmawiali ze sobą, a przede wszystkim uwzględniali to, co sobie nawzajem powiedzą. Na taką drogę dziś weszliśmy” – powiedział metropolita warszawski.

Kazanie wygłosił bp Piotr Jarecki. „Nie chcemy wykluczać nikogo” – powiedział, zapraszając wszystkich chętnych do udziału w pracach synodalnych. – Co ten synod oznacza? Dlaczego został przez papieża zwołany? Mówi o tym znaczenie słowa synod, czyli przemierzanie drogi razem, wspólnie. To podążanie razem dotyczy Kościoła, którego od chrztu jesteśmy członkami – mówił biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej, wskazując, że Synod jest namysłem Kościoła nad sobą samym. Wskazał za św. Janem Chryzostomem, że Kościół i Synod są synonimami.

Wymieniając oczekiwania wiązane z Synodem, bp Jarecki wskazał na trzy: powrót o źródeł, przeprowadzenie aggiornamento – uwspółcześnienia Kościoła oraz ożywienie w sobie chrztu świętego. Podkreślił, że konieczne jest nawrócenie całego Kościoła na Kościół komunię, uczestnictwo i misję.

Kaznodzieja wskazał, że postawa „zawsze tak było, nie trzeba niczego zmieniać”, jest wielkim zagrożeniem, a papież Franciszek nazywa ją trucizną w życiu Kościoła. Przestrzegł przed popadaniem w pułapki gnozy i pelagianizmu:

„Nie powinniśmy ograniczyć się do jakiegoś intelektualizmu, nie można też pokładać nadziei w tylko ludzkich wysiłkach, stąd każde spotkanie pracy ma być poprzedzone modlitwą”. Wskazał również na rolę lectio divina i adoracji.

Zaznaczył, że praca synodalna powinna być prowadzona w każdej parafii, a w modlitwę i prace synodalne powinny włączyć się wszelkie środowiska, tak parafialne jak pozaparafialne. Wymienił poza wspólnotami i duszpasterstwami również środowiska naukowe katolickie i świeckie, ludzi przeżywających kryzys wiary, osoby po apostazji, osoby biedne i wykluczone, młodzież stroniącą od Kościoła.

„Zaproszeni są wszyscy. Chodzi o wytworzenie atmosfery braterstwa, wzajemnego zaufania, woli ubogacania się zdaniem usłyszanym od brata czy siostry, choćby było diametralnie różne od moich przekonań” – mówił, wzywając do modlitwy do Ducha Świętego, żeby uczestnicy prac synodu umieli budować jedność w różnorodności.

– Podczas prac synodalnych módlmy się, aby cały proces synodalny rozpalił płomień wiary i zaangażowania w misję Kościoła. By zapłonął on w sercach jak największej liczby naszych sióstr i braci. Bo nawet jedna płonąca świeca może zapalić tysiące i miliony zgaszonych. A tysiące i miliony zgaszonych świec nie są w stanie zapalić nawet jednej. To wielki symbol potrzeby naszego nawrócenia na komunijność, uczestnictwo i misyjność w Kościele Chrystusowym – zakończył bp Jarecki.

Po końcowym błogosławieństwie, biskupi, księża i przedstawiciele świeckich przeszli do kaplicy bł. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, gdzie metropolita warszawski poprowadził modlitwę prosząc w niej Boga: „Niech bł. Prymas Tysiąclecia stanie się patronem naszej diecezjalnej drogi synodalnej, abyśmy mogli w pokorze, i pełni zaufania, kroczyć drogami, które wskaże nam Bóg”.

Jak będzie przebiegał etap diecezjalny synodu?

Do końca roku kalendarzowego konsultacje synodalne będą odbywały się w parafiach Archidiecezji Warszawskiej. W dekanatach zakończą się 15 lutego 2022 r. a 28 lutego na szczeblu diecezjalnym. Diecezjalne spotkanie presynodalne planowane jest na marzec 2022 w archikatedrze warszawskiej.

Ponadto, środowiska i osoby, które chciałyby zabrać głos na tym etapie, będą mogły skorzystać ze specjalnej strony internetowej synod.mkw.pl, a powołane do tego osoby nawiążą z nimi kontakt.

W Archidiecezji Warszawskiej sekretariat synodu mieści się w budynku C kurii metropolitalnej, przy ul. Miodowej 17/19 w Warszawie. Kontaktować można się także mailowo: sekretariat.synodu@archwwa.pl

Podążajmy razem

Po raz pierwszy w historii zwołany przez papieża Franciszka synod biskupów, zainaugurowany przed tygodniem w Watykanie, nie ograniczy się tylko do episkopatów i ekspertów ale szerokie konsultacje zostaną przeprowadzone wśród całego Ludu Bożego.

„Do pójścia wspólną drogą rozeznania woli Bożej papież zaprasza wszystkich – bo wszyscy przez chrzest i bierzmowanie otrzymali Ducha Świętego, a w Eucharystii karmią się Ciałem Żyjącego Pana” – zwracają uwagę polscy biskupi.

Synodalne prace potrwają dwa lata. Najpierw będzie miała miejsce faza diecezjalna, w przyszłym roku kontynentalna, a wreszcie w 2023 – powszechna. Papież Franciszek chce, aby styl wspólnotowego rozeznawania stał się stałą praktyką Kościoła.

KAI/archwwa.pl
fot. Wojciech Łączyński

Inauguracji Synodu w diecezji ełckiej

pon., 10/18/2021 - 12:46

„Istotą synodu jest słuchać siebie nawzajem w Duchu Świętym. Pierwsze to słuchać. Słuchać, aby usłyszeć. I słuchać, aby wysłuchać. Każdego! – mówił bp Adrian Galbas SAC w czasie inauguracji diecezjalnego etapu XVI Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Biskup pomocniczy w ełckiej katedrze zachęcał, aby potraktować ten synod jako „wielką szansę dla Kościoła. Także dla Kościoła w Polsce”.

Etap diecezjalny rozpoczęła Msza Święta, której przewodniczył biskup ełcki bp Jerzy Mazur, a wraz z nim liturgię koncelebrowali bp Adrian Galbas SAC, dziekani, księża diecezjalni i zakonni. W Eucharystii uczestniczyli przedstawiciele wspólnot i ruchów kościelnych, siostry zakonne, seminarzyści, diakoni stali, nadzwyczajni szafarze komunii świętej oraz wierni świeccy. Homilię wygłosił bp Adrian Galbas. W czasie Mszy św. biskup Jerzy Mazur powołał diecezjalny zespół synodalny.

„Gromadzimy się w naszej katedrze, aby tą Eucharystią otworzyć synod biskupi pod hasłem ‘Dla Kościoła synodalnego komunia, uczestnictwo i misja’ w naszej diecezji ełckiej. Jesteśmy zachęcani aby trwać mocno w wierze i wejść na drogę synodalną, aby razem kroczyć, aby przede wszystkim wsłuchiwać się w głos Ducha Świętego i wsłuchiwać się w głos ludzi, przez których Duch Święty mówi i podpowiada” – powiedział bp Jerzy Mazur na wstępie Mszy św.

W homilii Mszy św. bp Adrian Galbas SAC nawiązując do czytań z dnia tłumaczył, że  Chrystus staje dziś przed nami jak ten, który służy, który jest bliski i współczujący.

„To jest takie piękne polskie słowo: „współ-czucie”. Odczuwam wspólnie z tobą i właśnie na tym poziomie najgłębiej się z tobą spotykam. Na poziomie odczuć, także, a nawet przede wszystkim tych bolesnych, w świecie twojego cierpienia, twego bólu i samotności. Nie można współczuć z daleka, na odległość. Nie można współczuć w sposób zdystansowany. Współczucie wymaga bliskości i czułości. Empatii i delikatności. Jest czymś więcej niż zrozumienie, choć i ono jest wartością bezcenną, gdy chcemy naprawdę się z drugim spotkać, a nie tylko z nim minąć. Współczucie jest jednak czymś więcej” – tłumaczył pasterz i podkreślił,  że „to wezwanie do bycia jak współczujący Jezus – Sługa, dotyczy każdego indywidualnie i dotyczy nas wszystkich jako Kościoła. Kościół, jeśli ma być Chrystusowy musi być współczującym sługą ludzi. Nie ich Panem”.

„Jeśli relacje, jakie budujemy wewnątrz Kościoła byłyby oparte na modelach władzy świeckiej i to jeszcze autorytarnej, gdzie są rządzący i rządzeni, mówiący i niemowy, gdzie są tylko przepisy, struktury, gdzie jedni mogą być wykorzystani przez drugich, nie tylko seksualnie, ale seksualnie również, gdzie nie ma współczucia wobec ludzkiej krzywdy, gdzie są mainstremowcy i zmarginalizowani, gdzie ważna jest przede wszystkim kariera, stanowiska i stołki, gdzie inaczej jest traktowany ten, który ma i może, niż ten, który nie ma i nie może, jeśli taki byłby Kościół, to czym on by się różnił od świata? W czym miałby być dla świata pociągający? Na czym by polegała jego inność, a ostatecznie jego ewangeliczność?” – pytał bp Galbas.

Biskup pomocniczy wskazywał, że rozpoczynający etap diecezjalny synodu jest okazją do wspólnego spojrzenia na Kościół, który tworzymy w parafiach, dekanatach, wspólnotach, w całej diecezji, jak również ma być „okazją do postawienia sobie najprostszych z pytań: czy Kościół, który budujemy to ten, do budowania którego zaprasza nas Chrystus? Czy Kościół, który budujemy to ten, którego wzór znajdujemy w Ewangelii? A jeśli nie, albo nie całkiem, to dlaczego i co możemy, co powinniśmy i co musimy zrobić, aby uczynić go bardziej ewangelicznym?”.

„Istotą synodu jest słuchać siebie nawzajem w Duchu Świętym. Odkładamy na bok kartki z gotowymi przemówieniami, ze spisanymi rozwiązaniami, z postulatami do przegłosowania, z dyrektywami i postanowieniami. Pierwsze to słuchać. Słuchać, aby usłyszeć. I słuchać, aby wysłuchać. Każdego!” – mówił bp Galbas przekonując, że wszyscy mamy prawo wypowiedzieć swoje pragnienia, oczekiwania i zostać wysłuchanym.

Biskup pomocniczy podkreślił, że „w tak bardzo sklerykalizowanym Kościele jak Kościół katolicki w Polsce, powodzenie synodu bardzo zależy od nas, biskupów i księży”.

„Ludzie świeccy są w znacznej większości dość pasywni i nieśmiali, nienawykli do szczerej rozmowy o Kościele, zwłaszcza takiej, w której mogliby powiedzieć coś, czego nie powiedział ksiądz, a tym bardziej coś, co by się mogło księdzu nie spodobać. Jeśli widać tu zmiany, to są one bardzo powolne i raczej mają miejsce bardziej na wirtualnych lub realnych kongresach, w sieci i mediach społecznościowych, niż na poziomie pojedynczej parafii. Zwłaszcza małej i wiejskiej” – tłumaczył kapłan i dodał, że „ta często bierna postawa ludzi świeckich ma wiele przyczyn: czasem wynika z ich przekonania o własnej niekompetencji i omnipotencji księdza, czasem z doświadczenia, że już próbowali i to spotkało się ze ścianą więc i teraz nic to pewnie nie da, czasem ze strachu, że jak się odezwą nie tak, jak trzeba, to ksiądz zapamięta i potem nie pochowa, albo nie da zaświadczenia, czasem z antyklerykalizmu, który w Polsce jest silniejszy niż w innych europejskich krajach, a czasem z zadowolenia, bo uważają, że dobrze jest jak jest. Tym bardziej więc dużo zależy od nas”- wskazywał duchowny.

Hierarcha przyznał również, że papieska inicjatywa zaskoczyła, a nawet zaniepokoiła niektórych i „choć synod w takiej formie zapowiedziany był już wiosną, wciąż nie wywołuje on wielkiego poruszenia. Być może wynika to z naszego strachu przed zmianą, być może z braku doświadczenia spokojnej, uczciwej rozmowy, która jest naprawdę „roz-mową”, a nie tylko „mową”, jest „rozmienianiem się mowami”. Jest moją mową i twoją mową. I ta twoja jest tak samo ważna jak ta moja. A przede wszystkim jest mową Ducha Świętego. Tego, który rządzi w Kościele, który jest nieomylny, i który może posłużyć się każdym, by powiedzieć coś wszystkim”.

Jak dodał bp Adrian Galbas – synod jest „wielką szansą dla Kościoła. Także dla Kościoła w Polsce. Podejdźmy do niego z nadzieją. „Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci”. Słyszeliśmy dziś te słowa w pierwszym czytaniu. Spełniły się one na Chrystusie, który po swej męce zmartwychwstał i żyje. Jego światło jest bardziej promienne niż wszystkie mroki! Nigdy w to nie zwątpmy”.

„Zaangażujmy się w synod i zaprośmy do synodu naszych wiernych, nie tylko tych nam życzliwych i zawsze wobec nas uprzejmych, choć i ich także. Ale i my samy stwórzmy zespoły synodalne; w dekanatach, w Seminarium, w rozmaitych kluczach i kluczykach. Spotykajmy się! Słuchajmy i bądźmy wysłuchani!” – prosił bp Galbas

Dopełnieniem inauguracji było przekazanie świec synodalnych, które powędrują do każdej parafii w diecezji, aby płonąć podczas synodalnych spotkań. Odpalone od świecy paschalnej, są symbolem Światła Zmartwychwstałego Pana.

Rozpoczęty Synod – na etapie diecezjalnym – potrwa do marca przyszłego roku. W tym czasie grupy synodalne powołane przez Kościół zatrzymają się nad refleksją nad przygotowanymi wcześniej tematami i postawionymi pytaniami. We wszystkich parafiach Diecezji Ełckiej 24 października 2021 r. nastąpi lokalna Inauguracja prac Synodu poprzez modlitwę w tej intencji oraz słowo wyjaśnienia i zachęty, skierowane do wszystkich parafian by zechcieli włączyć się w prace synodalne i podzielić się swoim doświadczeniem Kościoła. Zostały przygotowane materiały, które stanowią pomoc do przeprowadzenie spotkań synodalnych przez różne grupy w parafii, aby wypowiedzieć się w tematach zaproponowanych przez Stolicę Apostolską.  Zebrane opinie zostaną przygotowane w odpowiedni dokument i przekazane do osób odpowiedzialnych za Synod na szczeblu ogólnopolskim.

Udostępniony jest ogólny adres e-mail gdzie można zgłaszać w ramach synodu swoje refleksje i propozycje dotyczące Kościoła: synod-sugestie@diecezja.elk.pl

Swoją opinie będzie można również przesłać drogą listową na adres Kurii diecezjalnej z dopiskiem „Synod”.

diecezjaelk.pl

Strony