Konferencja Episkopatu Polski

Subskrybuj Kanał Konferencja Episkopatu Polski
Konferencja Episkopatu Polski
Zaktualizowano: 44 minuty 17 sekund temu

Przewodniczący Episkopatu: wyjazd do Panamy powinien zaowocować pożytkiem duchowym

sob., 01/12/2019 - 00:03

„Gdy towarzyszymy udającym się do Panamy, myślimy o głębszym pożytku, jak powinien z tego wynikać – o owocowaniu duchowym, poza samym aspektem turystycznym i poznawaniem rzeczy odmiennych od naszej kultury” – podkreślił w homilii abp Stanisław Gądecki podczas Mszy św. dla młodych wyjeżdżających na 34. Światowe Dni Młodzieży (ŚDM) w Panamie.

W poznańskiej katedrze zgromadzili się młodzi pielgrzymi z archidiecezji poznańskiej, ich rodzice praz bliscy, którzy modlili się o szczęśliwą podróż oraz owocny udział poznańskich pątników podczas spotkania młodych w Panamie z udziałem papieża Franciszka.

Metropolita poznański, nawiązując do dzisiejszej Ewangelii św. Łukasza o uzdrowieniu trędowatego, zwrócił uwagę na cel, jaki powinien przyświecać młodym z archidiecezji poznańskiej udającym się na Światowe Dni Młodzieży.

„Jeśli wyjazd ma być owocny, ma służyć dalekosiężnemu celowi, to trzeba założyć, że młody człowiek udaje się do Panamy, aby dostąpić oczyszczenia z grzechów, które ciągle powracają ze względu na grzech pierworodny. To oczyszczenie staje się powodem do radości, którą młodzież nosi w sobie, może nią apostołować” – zaznaczył abp Gądecki.

Zauważył, że apostołowanie bez radości jest mizerne, nie pociąga innych.

„Najważniejszym punktem Światowych Dni będzie spotkanie z papieżem, ale nie mniej istotne jest spotkanie z rodzinami, mieszkańcami archipelagu Bocas del Toro, u których będziemy mieszkać i które już znacznie wcześniej się z nami kontaktowały” – powiedziała KAI Aleksandra Putowska z Duszpasterstwa Młodzieży Jordan.

Podkreśliła, że wszyscy oczekują też spotkania z innymi młodymi z całego świata.

Po Mszy św. młodzież udała się autokarami na lotniska we Frankfurcie, w Wiedniu i Berlinie, skąd odleci do Panamy.

W spotkaniu z papieżem i młodymi z różnych stron świata weźmie udział ok. 200 osób z archidiecezji poznańskiej, w tym 100 osób z Duszpasterstwa Młodzieży Jordan. Wśród pielgrzymów jest młodzież licealna, studenci, dwie siostry zakonne i pięciu księży.

Młodzi uczestnicy ŚDM w Panamie będą przebywać ponad dwa tygodnie. Będą uczestniczyć w wydarzeniach centralnych i spotkaniu z papieżem Franciszkiem w mieście Panama, ale także nawiedzą najbardziej znane panamskie sanktuarium oraz spędzą dni w diecezjach na przepięknym archipelagu Bocas del Toro.

Przygotowania duchowe do wyjazdu do Panamy trwały półtora roku podczas cotygodniowych spotkań w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Poznaniu. Młodzi uczestniczyli w wielbieniach, czytaniu Pisma świętego, konferencjach i rekolekcjach, które miały nawiązywać do atmosfery, jaka panuje podczas Światowych Dni Młodzieży.

Ostatnim punktem przygotowań do wyjazdu do Panamy były rekolekcje, które odbyły się w dniach 14-16 grudnia w Zaniemyślu pod Poznaniem.

34. Światowe Dni Młodzieży odbędą się w dniach 22-27 stycznia 2019 roku w Panamie. Tematem spotkania będą słowa Matki Bożej zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Łukasza: „Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według słowa twego” (Łk 1,38).

KAI/msz

Zobacz też:
>>Galeria zdjęć na stronie archidiecezji poznańskiej

Bp Solarczyk: ŚDM w Panamie to czas przeżywania tajemnic Maryjnych

pt., 01/11/2019 - 12:14

„Głównym motywem ŚDM jest doświadczenie wiary. Hasło i hymn ŚDM niosą słowa Maryi, kiedy odpowiada aniołowi: Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Jest to czas przeżywania tych tajemnic” – powiedział bp Marek Solarczyk, przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży podczas konferencji prasowej przed wyjazdem na Światowe Dni Młodzieży do Panamy, która odbyła się 11 stycznia w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski.

„Głównym motywem ŚDM jest doświadczenie wiary. Dzieło ŚDM to stała troska duszpasterstwa młodzieży. Ojciec Święty wydaje co roku orędzia, które są przeżywane w wymiarze duszpasterskim. Tegoroczne spotkanie w Panamie zgodnie z wolną papieża Franciszka ma charakter Maryjny, odwołujący się do Matki Bożej. Hasło i hymn ŚDM niesie słowa Maryi, kiedy odpowiada aniołowi: Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Jest to czas przeżywania tych tajemnic” – stwierdził bp Solarczyk.

„Warto zaznaczyć, że również ta młodzież, która pozostanie w kraju będzie miała okazję, aby tu na miejscu przeżyć i włączyć się w to dzieło, które będziemy przeżywali na terenie Panamy” – powiedział bp Solarczyk. Spotkanie w Panamie będzie przeżywane w różnych miejscach w Polsce poprzez takie inicjatywy jak np. Panama w Warszawie.

Z kolei Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, odniósł się do Rejsu Niepodległości, który zmierza w kierunku Panamy.  „Rejs Niepodległości to jedno z podstawowych wyzwań. Łącznie ok. 1000 młodych ludzi płynie Darem Młodzieży. Poza uczczeniem 100. rocznicy Niepodległości i powrotu Polski do morza, zasadniczym celem jest Panama i uczestnictwo w ŚDM” – powiedział min. Gróbarczyk.

„Jesteśmy jedynym krajem, który z tak daleka wysyła czartery na ŚDM. Rejs z Polski do Panamy trwa 13 godzin, a powrotny 11 godzin i 45 minut. Pierwszy rejs wystartuje 13 stycznia o godzinie 6 rano. Zostanie on wykonany dreamlinerem pomalowanym w polskie biało-czerwone barwy, promujące polską niepodległość. Dla wielu młodych ludzi dotarcie do Panamy w inny sposób nie byłoby możliwe” – stwierdził Adrian Kubicki, dyrektor biura komunikacji korporacyjnej LOT.

„Polaków z Polski wybiera się ponad 3,5 tys., co stanowi najliczniejszą europejską grupę narodową, oraz 305 wolontariuszy. W ŚDM będzie również uczestniczyć 11 biskupów z Polski, którzy będą najliczniejszą grupą księży biskupów z Europy. Od około roku w Panamie posługuje także dwóch wolontariuszy długoterminowych, a kilka tygodni temu dołączył do nich trzeci” – powiedział ks. Emil Parafiniuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM.

Polacy będą przebywali na Dniach w Diecezjach w trzech panamskich diecezjach. Następnie pielgrzymi przejadą autokarami do Panama City, gdzie będą mieszkać w czterech punktach miasta.

„Przewidujemy wspólne spotkanie dla Polaków promujące Polskę powiązane z Darem Młodzieży w dn. 23 stycznia o godz. 18. Rozpocznie je Msza św. pod przewodnictwem prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka, a kazanie wygłosi bp Marek Solarczyk. Po Eucharystii odbędzie się koncert ewangelizacyjny w trzech językach, na które zapraszamy Panamczyków, w miejscu gdzie w 1983 r. Mszę św. odprawił papież Jan Paweł II” – powiedział ks. Parafiniuk.

Podczas konferencji prasowej został również zaprezentowany pakiet polskiego pielgrzyma, który zawiera również flagę Polski przekazaną przez Prezydenta RP dla uczestników ŚDM. 26 stycznia o godz. 12 odbędzie się w Panamie spotkanie pielgrzymów z Pierwszą Damą Agatą Dudą.

BP KEP

Przewodniczący Episkopatu: dyskusja o rozdziale Państwa i Kościoła nieporozumieniem, rozdział jest

pt., 01/11/2019 - 06:01

Dyskusja w mediach na temat konieczności wprowadzenia rozdziału Państwa i Kościoła wydaje się być wynikiem jakiegoś nieporozumienia, gdyż rozdział ten jest zagwarantowany w Konstytucji Rzeczypospolitej, jak również w Konkordacie – podkreślił w komunikacie abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Przewodniczący Episkopatu zwraca uwagę na to, że słowa „Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga” (Mt 22, 15-21) odczytywane były w historii Europy jako ustanowienie swoistej separacji dwóch władz. „W tym sensie mówienie o potrzebie rozdzielenia Państwa i Kościoła nie jest szczęśliwe, gdyż rozdzielić można tylko to, co jest złączone. Tymczasem Kościół i Państwo – szczególnie w polskim kontekście – nigdy nie były zjednoczone” – podkreśla.

Przewodniczący Episkopatu pisze, że wprowadzony po latach prześladowania Kościoła w czasach komunizmu model nazywany jest dzisiaj przyjazną separacją. „Przewiduje on – zgodnie z zapisami Konstytucji RP – że: +Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego+ (art. 25 ust. 3)” – zaznacza metropolita poznański.

Alternatywny model – przypomina abp Gądecki – nazywany jest w literaturze przedmiotu separacją wrogą. „Zakłada on, że religia jest sprawą prywatną jednostki, a w związku z tym nie ma ona dostępu do sfery publicznej. Model ten – zapoczątkowany w czasach rewolucji francuskiej, a następnie rozwijany we Francji poprzez ustawodawstwo w latach 1901-1995 – przejęty został i „udoskonalony” przez Związek Sowiecki, a dalej wprowadzony także w państwach satelickich” – wskazuje metropolita poznański.

Abp Gądecki przywołuje słowa św. Jana Pawła II z pierwszej pielgrzymki do wolnej Polski, podczas której papież powiedział: „Postulat, ażeby do życia społecznego i państwowego w żaden sposób nie dopuszczać wymiaru świętości, jest postulatem ateizowania państwa i życia społecznego i niewiele ma wspólnego ze światopoglądową neutralnością”. 

Przewodniczący Episkopatu zwraca uwagę na przemówienie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka rabina Josepha Weilera, który dowodził, że zakaz dostępu religii do sfery publicznej, usuwanie z niej znaków religijnych jest wyborem światopoglądowym. „Ściana, z której usunięto by krucyfiks, nie byłaby ścianą neutralną, ale ścianą pustą, z której celowo usunięto krucyfiks. Również szkoła, z której usunięto by nauczanie religii, nie byłaby neutralna, ale byłaby szkołą, z której celowo usunięto lekcje religii. Decyzja taka byłaby objawem wrogości wobec zjawiska religii. Byłaby przejawem redukcjonistycznego podejścia do człowieka, postrzeganego jako istota ograniczona do wymiaru horyzontalnego” – przypomina wystąpienie rabina Przewodniczący Episkopatu.

Na koniec Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski pisze: „Mam świadomość, że zbliża się kampania wyborcza i partie polityczne poszukują tematów, które uwyraźniłyby ich pozycję na scenie politycznej. Proszę jednak, aby w tę doraźną walkę nie wciągano Kościoła katolickiego. Kampania szybko minie, a później będziemy musieli tak czy owak ułożyć sobie – na zasadzie autonomii i zdrowej współpracy – wzajemne relacje z władzą, niezależnie od tego, która partia wygra wybory”.

„Ufamy, że również dzisiaj nie zabraknie dobrej woli wszystkim uczestnikom sporów politycznych” – podsumowuje abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

BP KEP

Publikujemy pełną treść komunikatu:

Komunikat abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego KEP nt. dyskusji o rozdziale Państwa i Kościoła

W ostatnim czasie dyskutuje się w mediach na temat konieczności wprowadzenia rozdziału Państwa i Kościoła. Dyskusja ta wydaje się być wynikiem jakiegoś nieporozumienia, gdyż rozdział ten jest zagwarantowany w Konstytucji Rzeczypospolitej, jak również w Konkordacie. Odpowiada temu także stan faktyczny, tzn. wzajemna niezależność instytucji Państwa i Kościoła. Trudno przypuszczać, aby uczestnicy publicznej debaty nie posiadali wiedzy na ten temat. Stąd wydaje się, że jeśli proponowana jest zmiana typu relacji Państwo – Kościół, to raczej chodzi tu nie tyle o dokonanie separacji, co o sugestię zmiany modelu separacji.

Wprowadzony po latach prześladowania Kościoła w czasach komunizmu model nazywany jest dzisiaj przyjazną separacją. Przewiduje on – zgodnie z zapisami Konstytucji RP – że: „Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego” (art. 25 ust 3).

Alternatywny model nazywany jest w literaturze przedmiotu separacją wrogą. Zakłada on, że religia jest sprawą prywatną jednostki, a w związku z tym nie ma ona dostępu do sfery publicznej. Model ten – zapoczątkowany w czasach rewolucji francuskiej, a następnie rozwijany we Francji poprzez ustawodawstwo w latach 1901-1995 – przejęty został i „udoskonalony” przez Związek Sowiecki, a dalej wprowadzony także w państwach satelickich. Postrzeganie religii chrześcijańskiej jako zagrożenia wiąże się ściśle z totalnym roszczeniem władzy, która nie dopuszcza istnienia w przestrzeni publicznej żadnej konkurencji, która chce rządzić zarówno z sferze spraw doczesnych, jak i duchowych. Trzeba przyznać, że postrzeganie chrześcijaństwa jako swego rodzaju zapory dla totalnych ambicji władzy politycznej jest do pewnego stopnia zasadne. Wszyscy pamiętamy proces Sokratesa, którego skazano jako pierwszego „więźnia sumienia”, kwestionującego absolutną władzę polis. Sokrates był osamotniony w swoim sprzeciwie.

W tym czasie w obszarze refleksji starotestamentalnej mamy już do czynienia z rozwiniętym systemem trójpodziału władzy, oczywiście, różnym od współczesnego. Król, najwyższy kapłan i prorok to poniekąd konkurencyjne ośrodki władzy, choć za każdym razem chodzi tu o inny typ władzy. Chrystus, podkreślając przed Piłatem, że Jego Królestwo nie jest z tego świata (J 18,36), jeszcze bardziej wyakcentował świecki charakter władzy politycznej, ograniczonej w swoich kompetencjach do zarządzania sprawami doczesnymi. Słowa „Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga” (Mt 22, 15-21) odczytywane były w historii Europy jako ustanowienie swoistej separacji dwóch władz. W tym sensie mówienie o potrzebie rozdzielenia Państwa i Kościoła nie jest szczęśliwe, gdyż rozdzielić można tylko to, co jest złączone. Tymczasem Kościół i Państwo – szczególnie w polskim kontekście – nigdy nie były zjednoczone. Odległość między nimi bywała różna, ale do zmieszania nigdy nie doszło. W historii chrześcijaństwa zawsze będziemy mieli do czynienia z dwoma „ośrodkami władzy”, Państwem i Kościołem, co podkreśla, że posłuszeństwo człowieka Bogu wyznacza granicę posłuszeństwa państwu. „Nie jestem królem sumień waszych” – miał powiedzieć król Zygmunt II August, ostatni z dynastii Jagiellonów. Warto pamiętać, że zamachy na wolność Kościoła były w historii dokonywane przez tych, którzy chcieli się stać panami ludzkich sumień. Stąd Kościół przypomina o potrzebie szacunku dla wolności sumienia oraz o prawie do sprzeciwu sumienia w stosunku do zapędów władzy państwowej dążącej do znoszenia wszelkich ograniczeń swoich kompetencji. Należy zwrócić uwagę, że pozytywizm prawny, dążący do rozluźnienia związków prawa z moralnością, dzisiaj staje się próbą przywrócenia nimbu boskości prawom stanowionym przez suwerena, którym nie jest już król, lecz parlament. Współcześnie mamy zatem do czynienia z czymś w rodzaju pozytywistycznej „sakralizacji” prawa, co powoduje, że niezależny głos Kościoła w życiu publicznym jest szczególnie potrzebny.

Wczytując się w Konstytucję RP, odnajdujemy w niej deklarację, głoszącą, że: „Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym” (art. 25, ust. 2). Konstytucja – unikając słowa neutralność – którym posługiwała się władza komunistyczna, mówi o bezstronności. Władza nie powinna być „ślepa” na religię, ale powinna utrzymywać równy dystans w stosunku do każdej konkretnej religii, ale także w stosunku do każdego światopoglądu czy wybory filozoficznego, w tym także ateistycznego.

Błędne jest przekonanie, jakoby ateizm był poglądem neutralnym. Światopogląd ateistyczny jest jedną z odpowiedzi udzielanych przez człowieka na pytanie o Boga i o ostateczny sens ludzkiego życia. W tym znaczeniu jest to pogląd religijny, rodzaj religijnego Ersatzu, zbudowany na fundamencie negatywnej odpowiedzi na pytanie o istnienie Bytu Najwyższego. Postulat przyjęcia go jako podstawy życia społecznego nie oznacza światopoglądowej neutralności, ale światopoglądową preferencję udzielaną jednej opcji – ateizmowi. Mówił o tym Jan Paweł II podczas swojej pierwszej pielgrzymki do wolnej Polski: „Dlatego postulat neutralności światopoglądowej jest słuszny głównie w tym zakresie, że państwo powinno chronić wolność sumienia i wyznania wszystkich swoich obywateli, niezależnie od tego, jaką religię lub światopogląd oni wyznają. Ale postulat, ażeby do życia społecznego i państwowego w żaden sposób nie dopuszczać wymiaru świętości, jest postulatem ateizowania państwa i życia społecznego i niewiele ma wspólnego ze światopoglądową neutralnością”.

Zorganizowane w ten sposób państwo „negatywnego konfesjonalizmu” traktowałoby ludzi wierzących jako obywateli drugiej kategorii i zmuszałoby ich do rezygnacji z prawa do kierowania się własnym sumieniem w sferze publicznej. Mielibyśmy wówczas do czynienia z niesprawiedliwym wykluczaniem religii z życia publicznego, a zatem ze zjawiskiem nieuczciwej sekularyzacji. Zwracał na to uwagę m.in. rabin Joseph Weiler w przemówieniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, w którym dowodził, że laickość nie jest pustą kategorią, równoznaczną z nieobecnością wiary w przestrzeni publicznej. Zakaz dostępu religii do sfery publicznej, usuwanie z niej znaków religijnych jest wyborem światopoglądowym. Ściana, z której usunięto by krucyfiks, nie byłaby ścianą neutralną, ale ścianą pustą, z której celowo usunięto krucyfiks. Również szkoła, z której usunięto by nauczanie religii, nie byłaby neutralna, ale byłaby szkołą, z której celowo usunięto lekcje religii. Decyzja taka byłaby objawem wrogości wobec zjawiska religii, traktowanej na skutek uprzedzeń jako przejaw ludzkiej słabości i źródło alienacji. Byłaby przejawem redukcjonistycznego podejścia do człowieka, postrzeganego jako istota ograniczona do wymiaru horyzontalnego.

Mam świadomość, że zbliża się kampania wyborcza i partie polityczne poszukują tematów, które uwyraźniłyby ich pozycję na scenie politycznej. Proszę jednak, aby w tę doraźną walkę nie wciągano Kościoła katolickiego. Kampania szybko minie, a później będziemy musieli tak czy owak ułożyć sobie – na zasadzie autonomii i zdrowej współpracy – wzajemne relacje z władzą, niezależnie od tego, która partia wygra wybory.

Lata III Rzeczypospolitej dowodzą, że w przeszłości było to możliwe. Zarówno wtedy, gdy w Polsce rządziła lewica, centrum jak i prawica. Konstytucyjne zasady przyjaznej separacji sprzyjają zachowaniu pokoju społecznego niezależnie od chwilowych tendencji ideologicznych. Nie niszczmy tego w imię doraźnych partyjnych interesów. Było to dobrze rozumiane w okresie zaborów, okupacji, ale także w czasach demokratycznej opozycji w PRL-u. Ufamy, że również dzisiaj nie zabraknie dobrej woli wszystkim uczestnikom sporów politycznych.

Abp Stanisław Gądecki,
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 11 stycznia 2018 roku

Przewodniczący KEP spotka się z ofiarami nadużyć

czw., 01/10/2019 - 19:00

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki spotka się z osobami, które były ofiarami nadużyć seksualnych ze strony duchownych – czytamy w komunikacie rzecznika Episkopatu ks. Pawła Rytel-Andrianika.

„Zaproszenia są w tych dniach kierowane do ofiar, których status został potwierdzony wyrokiem skazującym konkretnego duchownego w procesie kanonicznym” – pisze Rzecznik Episkopatu. „Spotkania odbędą się w najbliższych tygodniach i będą miały charakter duszpasterski, indywidualny i prywatny” – dodaje ks. Rytel-Andrianik.

Jak podkreśla Rzecznik Episkopatu, osoby, które odpowiedziały już na zaproszenie, zwracają się z prośbą do środków społecznego przekazu o zachowanie ich prywatności.

Osobiste spotkania Przewodniczącego Episkopatu Polski z ofiarami nadużyć popełnionych przez duchownych są odpowiedzią na list do przewodniczących episkopatów skierowany przez komitet organizacyjny spotkania „Ochrona małoletnich w Kościele”, które odbędzie się od 21 do 24 lutego w Rzymie.

BP KEP

Publikujemy pełny tekst komunikatu:

Komunikat Rzecznika KEP ws. spotkania Przewodniczącego KEP z ofiarami nadużyć

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki spotka się z osobami, które były ofiarami nadużyć seksualnych ze strony duchownych. Za pośrednictwem diecezji oraz zakonów i zgromadzeń zakonnych zaproszenia są w tych dniach kierowane do ofiar, których status został potwierdzony wyrokiem skazującym konkretnego duchownego w procesie kanonicznym. Spotkania odbędą się w najbliższych tygodniach i będą miały charakter duszpasterski, indywidualny i prywatny.

Pierwsze osoby, które odpowiedziały na to zaproszenie, zwracają się z prośbą do środków społecznego przekazu o zachowanie ich prywatności.

Ks. dr Paweł Rytel-Andrianik
Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 10 stycznia 2019 r.

Abp Skworc: Bądźmy wierni Eucharystii

czw., 01/10/2019 - 15:40

Dobrze jest kiedy człowiek nowy tydzień otwiera eucharystycznym spotkaniem. I do tego będziemy też zachęcać: Bądźmy wierni Eucharystii – powiedział abp Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, prezentując nowy program duszpasterski na lata 2019-2022.

 „Będziemy mówili przez trzy lata o Eucharystii. Ktoś się zdziwi, dlaczego tak długo. Bo Eucharystia jest centrum. To jest życia Kościoła. To jest sam Chrystus. Szczyt i źródło. Zmartwychwstały, który jest z nami w Eucharystii, który buduje Kościół, wspólnotę” – powiedział abp Skworc.

Każdy rok programu duszpasterskiego będzie miał swój temat. „Jest tyle tematów związanych z Eucharystią, które winniśmy zauważyć. Mamy bardzo dużo materiałów i teraz trzeba będzie dokonać pewnej selekcji, aby przyporządkować ten materiał już zebrany i nadal zbierany trzem zasadniczym tematom” – zauważył przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP.

„W roku 2019-2020 chcemy mówić o Eucharystii jako o tajemnicy wyznawanej. Chcemy poznawać prawdy wiary o Eucharystii, tak jak Chrystus nam tę tajemnicę przekazał swoimi słowami, swoimi gestami, swoim życiem. W następnym roku chcemy mówić o Eucharystii jako tajemnicy celebrowanej. W trzecim roku chcemy położyć akcent na Eucharystię jako tajemnicę świętowaną. Chcemy mówić o świętowaniu, o tym, że do kondycji człowieka, do jego natury należy świętowanie, i to eucharystyczne świętowanie oraz to świętowanie w przestrzeni kultury i natury” – stwierdził abp Skworc.

„Niedziela, dzień Pański – to był pierwszy dzień tygodnia, czyli dzień, który otwierał cały tydzień. Dobrze jest kiedy człowiek nowy tydzień otwiera eucharystycznym spotkaniem. I do tego będziemy też zachęcać: Bądźmy wierni Eucharystii” – podkreślił abp Wiktor Skworc.

Nowy program, który tworzą biskupi, księża i świeccy wykładowcy uczelni katolickich, zacznie obowiązywać od pierwszej niedzieli Adwentu. Poza częścią teologiczną program będzie zawierać praktyczne wskazówki.

BP KEP

 

14 stycznia (poniedziałek), godz. 11.00 – konferencja prasowa przed Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan, Dniem Judaizmu i Dniem Islamu

czw., 01/10/2019 - 13:41

Serdecznie zapraszamy:

14 stycznia 2019 r. (poniedziałek)
na godz. 11.00

do Sekretariatu KEP
(skwer kard. Wyszyńskiego 6, Warszawa)

na

konferencję prasową zapowiadającą:

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (18-25 stycznia 2019):
Dąż do sprawiedliwości (Pwt 16, 20)

XXII Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce (17 stycznia 2019): Nie przychodzę, aby zatracać (Oz 11, 9)

XIX Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce (26 stycznia 2019):
Chrześcijanie i muzułmanie: od współzawodnictwa do współpracy

W konferencji wezmą udział:

Bp Krzysztof Nitkiewicz – Przewodniczący Rady KEP ds. Ekumenizmu,
Biskup Sandomierski

Bp Jerzy Samiec – Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej,
Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Ks. Grzegorz Giemza – Dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej

Ks. Sławomir Pawłowski – Sekretarz Rady KEP ds. Ekumenizmu

Bp Rafał Markowski – Przewodniczący Rady KEP ds. Dialogu Religijnego i Komitetu ds. Dialogu z Judaizmu

Agata Skowron-Nalborczyk – Współprzewodnicząca (ze strony katolickiej) Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów

Rafał Berger – Współprzewodniczący (ze strony muzułmańskiej) Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów

Ks. dr hab. Wojciech Kluj OMI – Członek Komitetu ds. Dialogu
z Religiami Niechrześcijańskimi

14 stycznia, godz. 12.00 – Prezentacja “Encyklopedii 100-lecia KUL”

czw., 01/10/2019 - 13:35

Katolicka Agencja Informacyjna oraz Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zapraszają na prezentację unikatowej dwutomowej „Encyklopedii 100-lecia KUL”. Prezentacja publikacji odbędzie się w poniedziałek 14 stycznia o godz. 12.00 podczas konferencji prasowej w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

W spotkaniu wezmą udział rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński oraz redaktor naczelny „Encyklopedii 100-lecia KUL” Edward Gigilewicz. Prezentację poprowadzi Marcin Przeciszewski, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej.

W dziejach polskiej encyklopedystyki nie było dotąd dzieła tak kompleksowo ukazującego całokształt życia akademickiego jednej uczelni. Dwutomowa „Encyklopedia 100-lecia KUL” przygotowana została, by zaprezentować dorobek uniwersytetu, nie tylko w zakresie działalności dydaktycznej i badań naukowych, ale także wkładu całego środowiska KUL w życie społeczno-polityczne, literackie, artystyczne i religijne kraju.

Na publikację składa się niemal 3 tys. haseł, wśród których najliczniejszą grupę stanowią noty biograficzne opisujące działalność aż 2030 osób. Szeroko zaprezentowane zostały m.in. studenckie koła naukowe, towarzystwa, stowarzyszenia, fundacje czy jednostki kulturalno-artystyczne KUL.

Jeśli jeszcze czegoś nie wiadomo o lubelskiej Alma Mater, to z pewnością bezcennym źródłem wiedzy może być właśnie „Encyklopedia 100-lecia KUL”.

Początek spotkania 14 stycznia (poniedziałek) o godz. 12.00, sala plenarna Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 9.

Akredytacje prosimy przesyłać na adres sekretariat@ekai.pl do poniedziałku 14 stycznia do godz. 9.00.

Dla pierwszych 20. akredytowanych dziennikarzy darmowy egzemplarz „Encyklopedii na 100-lecie KUL”.

KAI

11 stycznia, godz. 11.00 – konferencja prasowa przed wyjazdem na ŚDM Panama 2019

śr., 01/09/2019 - 15:58

11 stycznia 2019 r. (piątek)
o godz. 11.00

w Sekretariacie KEP
(skwer kard. Wyszyńskiego 6, Warszawa)

odbędzie się

konferencja prasowa przed wyjazdem na ŚDM Panama 2019

W konferencji wezmą udział:

Bp Marek Solarczyk – Przewodniczący Rady
ds. Duszpasterstwa Młodzieży

Marek Gróbarczyk – Minister gospodarki morskiej
i żeglugi śródlądowej

Adrian Kubicki – dyrektor biura komunikacji korporacyjnej LOT

Ks. Emil Parafiniuk – dyrektor
Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM

Konferencję poprowadzi ks. Paweł Rytel-Andrianik,
rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

W programie:

– program wydarzeń podczas ŚDM Panama 2019 (22−27 stycznia)
z wyszczególnieniem akcentów polskich

– o Spotkaniu Narodowym, które odbędzie się przy okazji
Rejsu Niepodległości

– prezentacja danych statystycznych

– prezentacja pakietu polskiego i panamskiego

– informacje o polskich czarterach, którymi dotrze największa grupa pielgrzymów na świecie lecąca lotami specjalnie wyczarterowanymi
i które są okazją do promocji Polski.

ZAPRASZAMY!

Ks. prof. Tomasik: lekcje religii w szkole na mocy konstytucji

śr., 01/09/2019 - 10:25

Lekcja religii w polskiej szkole odbywa się na mocy przepisów konstytucji, konkordatu oraz Ustawy o systemie oświaty. Nauczyciele religii są pracownikami szkoły, członkami rady pedagogicznej i podlegają takim samym rygorom, co inni nauczyciele. Zatrudnia ich dyrektor szkoły – podkreśla w oświadczeniu ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik, Koordynator Biura Programowania Katechezy przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

Ks. Tomasik zajął stanowisko w tej sprawie m.in. w związku z nieprawdziwymi informacjami, jakoby katecheci nie podlegali rygorom takim jak inni nauczyciele.

Lekcja religii w polskiej szkole odbywa się na mocy przepisów Konstytucji, Konkordatu oraz Ustawy o systemie oświaty. „Religia jest przedmiotem szkolnym o charakterze konfesyjnym, prowadzić go mogą w systemie oświaty publicznej wszystkie prawnie zarejestrowane w Polsce Kościoły i związki wyznaniowe, nie tylko Kościół katolicki obrządku łacińskiego. Z możliwości tej korzysta ponad 20 podmiotów” – czytamy w oświadczeniu.

Ks. prof. Tomasik zaznacza, że  „nauczyciele religii, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.04.1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, są pracownikami szkoły, członkami rady pedagogicznej i podlegają takim samym rygorom, co inni nauczyciele. Zatrudnia ich dyrektor szkoły, na podstawie skierowania, o którym mowa powyżej”.

BP KEP

Publikujemy treść oświadczenia:

Oświadczenie w sprawie uregulowań odnoszących się do nauczania religii w szkole publicznej

W związku z nieprawdziwymi informacjami prezentowanymi przez niektórych polityków, i nie tylko polityków, oraz powielanymi przez część mediów, odnoszącymi się do nauczania religii w szkole, wyjaśniam, co następuje:

1. Lekcja religii w polskiej szkole odbywa się na mocy przepisów Konstytucji, Konkordatu oraz Ustawy o systemie oświaty. Religia jest przedmiotem szkolnym o charakterze konfesyjnym, prowadzić go mogą w systemie oświaty publicznej wszystkie prawnie zarejestrowane w Polsce Kościoły i związki wyznaniowe, nie tylko Kościół katolicki obrządku łacińskiego. Z możliwości tej korzysta ponad 20 podmiotów.

2. Konfesyjność lekcji religii oznacza, że Kościoły i związki wyznaniowe biorą odpowiedzialność za kwestie merytoryczne, kierowanie odpowiednich osób do nauczania religii, spełniających wymogi kwalifikacyjne ustalone w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej. Wymogi te odpowiadają standardom, jakie obowiązują nauczycieli innych przedmiotów.

3. Nauczyciele religii, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.04.1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, są pracownikami szkoły, członkami rady pedagogicznej i podlegają takim samym rygorom, co inni nauczyciele. Zatrudnia ich dyrektor szkoły, na podstawie skierowania, o którym mowa powyżej.

4. § 11 cytowanego Rozporządzenia precyzyjnie określa, że nad lekcjami religii sprawują nadzór wizytatorzy wyznaczeni przez władze danego Kościoła lub związku wyznaniowego, lecz nie tylko oni. W ust. 2 zapisane jest mianowicie, że nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii i etyki, w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzą dyrektor szkoły (przedszkola) oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego. Sprawa wizytowania i hospitowania lekcji religii jest zatem precyzyjnie wyjaśniona i nie powinna budzić wątpliwości.

Przekazywanie i powielanie nieprawdziwych informacji nie służy jakości debaty publicznej.

Ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik
Koordynator Biura Programowania Katechezy
przy Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski

Posłuchaj też:

Medal jubileuszowy KUL dla bp. prof. A. G. Mizińskiego

wt., 01/08/2019 - 15:38

8 stycznia rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński wręczył medal jubileuszowy, wybity w związku ze stuleciem KUL, bp. Arturowi Mizińskiemu, sekretarzowi generalnemu Konferencji Episkopatu Polski. Bp prof. Miziński jest od 20 lat wykładowcą KUL. Wyróżnienie to jest
wręczane różnym osobom związanym z ideą uniwersytetu. Medal ten przyjął m.in. papież Franciszek oraz papież senior Benedykt XVI.

Medal, autorstwa Ewy Olszewskiej-Borys, został wyemitowany w maju 2017 roku przez Mennicę Polską w Warszawie. Awers jubileuszowego medalu ukazuje z bocznej perspektywy fragment fasady głównego gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W równoległe pionowe podziały ściany budowli medalierka wkomponowała godło KUL. Na rewersie historyczne ujęcie uniwersyteckiego dziedzińca. W ozdobnym etui umieszczono cytat z listu ks. Idziego Radziszewskiego do kardynała Merciera z 1919 roku: „Semestr zimowy trwał od 9 grudnia 1918 r. do 22 marca r.b. zaś letni od 23 marca do 20 lipca r.b. Atmosfera w Uniwersytecie nadzwyczaj sympatyczna. Rok następny zapowiada się bardzo dobrze. Jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia, ale mam w Bogu nadzieję, wszystko da się z biegiem czasu wykonać, a to, co mniej dobre, udoskonalić”.

Życiorys bp. Artura Mizińskiego:
http://www.kul.pl/bp-dr-hab-artur-grzegorz-mizinski,art_1235.html

KUL / BP KEP

Institute for Catholic Church Statistics: More people at Sunday Masses and receiving Holy Communion

wt., 01/08/2019 - 13:05

In 2017, the rate of Catholics participating in Sunday Eucharist increased by 1.6% in comparison to 2016. The rate of Catholics receiving Holy Communion increased by 1%. This means that approximately half a million more Catholics regularly participated in Holy Masses and around 300,000 more people received Holy Communion – according to the latest research of the Institute for Catholic Church Statistics presented on January 8.

As informed by Wojciech Sadłoń, director of the Institute for Catholic Church Statistics, between 2016 and 2017, the rate of dominicantes increased significantly (by 1.6 %) and communicantes (by 1 %). From the data collected by the Institute for Catholic Church Statistics, during the annual counting of the faithful in the parishes, it results that in 2017 38.3% of Catholics participated in Sunday Eucharist, while 17% received Holy Communion. In 2016, these rates were 36.7% and 16%.

The highest rate of dominicantes and communicantes was recorded in the Diocese of Tarnów (71.7% and 27.6%). As it results from the research, in 2017, 10,392 Catholic parishes conducted pastoral activities in Poland – 53 parishes more than a year earlier. The number of priests incardinated in the dioceses in 2017 was 24,917.

Summing up the statistics for 2017, Fr. Sadłoń noticed that they point to institutional stability of the Catholic Church in Poland.

Research on the religiosity of Poles elaborated in 2018 has been published in the Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia A.D. 2019.

ISKK/Press Office of the Polish Bishops’ Conference

Istituto di Statistica della Chiesa Cattolica: più persone alle Messe domenicali e più comunicanti

wt., 01/08/2019 - 13:00

Nel 2017, la percentuale dei cattolici polacchi che hanno partecipato alle Messe domenicali è cresciuto dell’1,6% rispetto all’anno precedente, mentre la percentuale dei cattolici polacchi che hanno ricevuto la Comunione è cresciuto dell’1%. Ciò significa che circa mezzo milione di cattolici di più hanno partecipato regolarmente alle Messe domenicali e circa 300.000 cattolici di più hanno ricevuto la Comunione – risulta dai dati forniti dall’Istituto di Statistica della Chiesa Cattolica presentati l’8 gennaio.

Come informato da Wojciech Sadłoń, direttore dell’Istituto di Statistica della Chiesa Cattolica, tra il 2016 e il 2017 l’indice di dominicantes è aumentato in modo significativo (dell’1,6%) e di communicantes (dell’1%). Dai dati raccolti dall’Istituto di Statistica della Chiesa Cattolica nelle parrocchie polacche risulta che nel 2017 il 38,3% dei cattolici ha partecipato all’Eucaristia domenicale, mentre il 17% ha ricevuto la Comunione. Nel 2016, questi indici erano 36,7% e 16%.

Il più elevato indice di dominicantes (71,7%) e di communicantes (27,6%) è stato registrato nella diocesi di Tarnów. Come risulta dalla ricerca, nel 2017, 10.392 parrocchie cattoliche hanno condotto attività pastorali in Polonia – 53 parrocchie di più rispetto al 2016. Il numero di sacerdoti incardinati nelle diocesi polacche nel 2017 è ammontato a 24.917.

Riassumendo i dati statistici per il 2017, p. Sadłoń ha notato che essi indicano una stabilità istituzionale della Chiesa Cattolica in Polonia.

I dati sulla religiosità dei polacchi elaborati nel 2018 sono stati pubblicati nell’Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia A.D. 2019.

ISKK / Ufficio Stampa della Conferenza Episcopale Polacca

Badania ISKK: Więcej osób na niedzielnych Mszach św. i u Komunii Świętej

wt., 01/08/2019 - 13:00

W 2017 roku o 1,6 % więcej osób uczestniczyło w niedzielnych Mszach św. niż rok wcześniej. Ponadto o 1 % wzrosła liczba osób przystępujących do Komunii Świętej. To oznacza, że w 2017 r. około pół miliona więcej katolików uczestniczyło we Mszach Świętych niedzielnych i więcej o 300 tys. osób przyjmowało Komunię Świętą niż w poprzednim roku – wynika z najnowszych badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego przedstawionych 8 stycznia.

Wyraźnie wzrósł wskaźnik dominicantes (uczestniczących regularnie we Mszach Świętych niedzielnych) – o 1,6 punktu procentowego oraz communicantes (przyjmujących regularnie Komunię Świętą) – o 1 punkt procentowy – wynika z badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Dane zebrane przez ten instytut wskazują, że podczas dorocznego liczenia wiernych w parafiach, w 2017 roku w niedzielnej Eucharystii uczestniczyło 38,3% zobowiązanych katolików, natomiast do Komunii Świętej przystąpiło 17%. W 2016 roku dane te wynosiły 36,7% i 16%.

Najwyższy wskaźnik dominicantes odnotowano w diecezji tarnowskiej (71,7%), rzeszowskiej (64,1%) i przemyskiej (59,8%). Najniższy w diecezji szczecińsko-kamieńskiej i łódzkiej (24,6%) oraz koszalińsko-kołobrzeskiej (25,6%).

Wskaźnik communicantes był najwyższy w diecezji tarnowskiej (27,6%), zamojsko-lubaczowskiej (22,5%) i pelplińskiej (22,1%) zaś najniższy w diecezji sosnowieckiej (11,2%), szczecińsko-kamieńskiej (11,2%) oraz koszalińsko-kołobrzeskiej (11,4%) i archidiecezji łódzkiej (11,6%).

Jak wynika z badań, w 2017 r. działalność duszpasterską prowadziło w Polsce 10 392 parafii katolickich. To o 53 parafie więcej niż rok wcześniej. Liczba księży inkardynowanych do diecezji w 2017 r. wynosiła 24 917. Najwięcej księży jest w diecezji tarnowskiej (1,6 tys.), krakowskiej (1,2 tys.) oraz katowickiej (1,1 tys.). Najmniejsze pod względem liczby księży są diecezje: drohiczyńska (268 księży), elbląska (274) oraz Ordynariat Polowy Wojska Polskiego (52 księży). Najwięcej alumnów diecezjalnych przygotowuje się do święceń kapłańskich w diecezjach warszawskiej (160), tarnowskiej (150) oraz krakowskiej (92).

„Spoglądając na zaprezentowane dane statystyczne za rok 2017 w porównaniu z rokiem 2016, widać, że wzrosła liczba chrztów, zmalała natomiast liczba udzielonych sakramentów bierzmowania oraz małżeństwa” – powiedział ks. Wojciech Sadłoń dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. prof. Witolda Zdaniewicza. Dodał też, że nie zmieniła się praktycznie liczba poradni rodzinnych. „Badaliśmy również działające w parafiach biblioteki. Jest ich obecnie ponad 1 tys.” – powiedział.

Podsumowując dane statystyczne za 2017 rok, ks. Sadłoń zauważył, że wskazują one na instytucjonalną stabilność Kościoła katolickiego w Polsce. „Sakramenty przyjmowane są w sposób masowy, niemal powszechny. Można się jednak spodziewać, że wraz z procesami demograficznymi, podnosić się będzie średni wiek księży oraz sióstr zakonnych” – zaznaczył ks. Wojciech Sadłoń.

Szczegółowe dane można znaleźć w Roczniku Statystycznym na stronie www.iskk.pl.

ISKK/ BP KEP

>>Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia A.D. 2019 (pobierz)

Institut für Statistik der Katholischen Kirche: Mehr Menschen bei den Sonntagsmessen und mehr Kommunionempfänger

wt., 01/08/2019 - 12:55

Im Jahr 2017 nahmen 1,6% mehr Menschen als im Jahr zuvor an den Sonntagsmessen teil. Die Zahl der Katholiken, die die Kommunion empfingen, ist von 1% gestiegen. Dies bedeutet, dass ungefähr eine halbe Million Katholiken mehr regelmäßig an Messen teilnahmen und rund 300.000. mehr Menschen empfingen die Kommunion – laut den neuesten Angaben des Instituts für Statistik der Katholischen Kirche vom 8. Januar.

Wie informiert von Wojciech Sadłoń, Direktor des Instituts für Statistik der Katholischen Kirche, stieg der Dominicantes-Index zwischen 2016 und 2017 deutlich (von 1,6%) und der Communicantes-Index (von 1%). Aus den Daten, die das Institut für Statistik der Katholischen Kirche während der jährlichen Zählung der Gläubigen in den Pfarreien gesammelt hatte, nahmen 2017 38,3% der Katholiken an der Sonntagsmesse teil, während 17% die Kommunion empfingen. Im Jahr 2016 lagen diese Zahlen bei 36,7% und 16%.

Der höchste Dominicantes-Index (71,7%) und Communicantes-Index (27,6%) wurde in der Diözese Tarnów verzeichnet. Die Untersuchung durchgeführt im Jahr 2017 zeigt, dass 10.392 katholische Gemeinden in Polen pastorale Aktivitäten führten. Dies sind 53 Gemeinden mehr als im Jahr 2016. Die Anzahl der Priester, die 2017 in den Diözesen inkardiniert wurden, betrug 24.917.

Im Zusammenhang mit der Statistiken für 2017, Fr. Sadłoń hat bemerkt, dass sie auf institutionelle Stabilität der katholischen Kirche in Polen hinweisen.

Die Untersuchung zur Religiosität der Polen, die 2018 bearbeitet wurden, wurden im Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia, A.D. 2019 veröffentlicht.

ISKK / Pressebüro der Polnischen Bischofskonferenz

Bożonarodzeniowe życzenia Przewodniczącego Episkopatu dla grekokatolików

pon., 01/07/2019 - 18:33

Aby tajemnica Bożego Narodzenia jeszcze raz zaowocowała wielkim zachwytem nad miłością Boga do człowieka, która w tak doskonały sposób wyraziła się w dziele stworzenia i jeszcze doskonalej w dziele odkupienia – życzy grekokatolikom w Polsce w imieniu wiernych i pasterzy Kościoła rzymskokatolickiego abp Stanisław Gądecki. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przekazał życzenia bożonarodzeniowe na ręce abp. Eugeniusza Popowicza, Arcybiskupa Metropolity Przemysko-Warszawskiego Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego.

Pełna treść życzeń:

Warszawa, dnia 7 stycznia 2019 roku

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie,

 W imieniu wiernych i pasterzy Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce chciałbym złożyć Waszej Ekscelencji oraz wszystkim grekokatolikom w naszej ojczyźnie jak najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe.

W Boskiej Liturgii Świętego Bazylego Wielkiego chwalimy Boga słowami:

Boże Święty, który odpoczywasz w Miejscu Świętym, który jesteś opiewany potrójnym śpiewem „Święty” przez Serafinów, wychwalany przez Cherubinów, oraz adorowany przez wszystkie niebieskie Moce; który wszystko doprowadziłeś z niebytu do istnienia; który stworzyłeś człowieka na Swój obraz i podobieństwo oraz obsypałeś go wszelkimi darami(…)

Życzę Księdzu Arcybiskupowi, aby tajemnica Bożego Narodzenia jeszcze raz zaowocowała wielkim zachwytem nad miłością Boga do człowieka, która w tak doskonały sposób wyraziła się w dziele stworzenia i jeszcze doskonalej w dziele odkupienia.

Niech zachwyt nie pozwala milczeć, ale prowadzi do jeszcze gorliwszego głoszenia prawdy, że Jezus, narodzony z Przenajświętszej Dziewicy jest jedynym dawcą życia, szczęścia i pokoju.

Niech swoją miłością wydoskonala naszą miłość, niech swoją hojnością, umacnia naszą hojność. Niech swoim przebaczeniem pokazuje nam drogę, którą winniśmy kroczyć drogami naszej codzienności, jako Lud Pielgrzymujący do wiecznej ojczyzny.

Z serdecznym pozdrowieniem i modlitwą,

Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

___________________

Jego Ekscelencja
Ks. abp Eugeniusz POPOWICZ
Metropolita przemysko-warszawski
Kościoła greckokatolickiego

Życzenia Przewodniczącego Episkopatu dla prawosławnych z okazji świąt Bożego Narodzenia

pon., 01/07/2019 - 17:29

Niech Małe Dziecię – Przedwieczny Bóg błogosławi w Nowym Roku, napełniając nieustannie radością Ewangelii i rozjaśniając mrok codzienności – napisał abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w imieniu wiernych i pasterzy Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. Przewodniczący Episkopatu przekazał życzenia z okazji obchodzonych dziś Świąt Bożego Narodzenia wiernym Kościoła prawosławnego na ręce wielce błogosławionego Sawy, metropolity warszawskiego i całej Polski, Zwierzchnika Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Pełna treść życzeń:

Warszawa, dnia 7 stycznia 2019 roku

Wasza Eminencjo,

Kościół prawosławny na całym świecie, w tym Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny,  obchodzi dziś Uroczystość Bożego Narodzenia.

W imieniu wiernych i pasterzy Kościoła katolickiego w Polsce chciałbym złożyć Waszej Eminencji oraz wszystkim wiernym Kościoła prawosławnego, jak najserdeczniejsze życzenia. Swoją myślą obejmuję szczególnie rodziny, osoby starsze, samotne i chore.

W najstarszym kanonie bożonarodzeniowym, pochodzącym z archaicznego zbioru Iadgari czytamy:

Z łona Dziewicy zjawiłeś się,
Niewypowiedziany,
i zbawiłeś od zniszczenia życie nasze
jako Miłościwy.

 Ty wybawiłeś nas od fałszu idoli,
Chryste Boże nasz,
i zbawiłeś Narodzeniem Twoim,
Miłujący Człowieka.
(…). 

Dziewica dzisiaj Nadprzyrodzonego rodzi,
i ziemia grotę dla Niedostępnego przynosi
pasterze z aniołami wychwalają
z naszego bowiem powodu rodzi się Małe Dziecię,
Przedwieczny Bóg. 

Życzę wiec Waszej Eminencji, aby doświadczał wraz ze swoimi wiernymi owej odradzającej mocy, którą sam Niewypowiedziany – Chrystus Miłościwy – przyniósł na świat w tajemnicy Bożego Narodzenia.

Niech Miłujący Człowieka, pośród pozornych, choć pociągających dróżek współczesności, wskazuje prawdziwą drogę, którą mamy podążać w stronę wieczności.

Niech Małe Dziecię – Przedwieczny Bóg błogosławi w Nowym Roku, napełniając nieustannie radością Ewangelii i rozjaśniając mrok codzienności.

Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

 

__________________

Jego Eminencja
Wielce Błogosławiony
SAWA
Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski

Przewodniczący Episkopatu złożył życzenia Nuncjuszowi Apostolskiemu w Polsce z okazji 20-lecia sakry biskupiej

pon., 01/07/2019 - 16:52

Życzę Waszej Ekscelencji, by w posłudze Nuncjusza Apostolskiego całym sobą ukazywał Ksiądz Arcybiskup oblicze naszego Pana – napisał abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Episkopatu w życzeniach skierowanych do abp. Salvatore Pennacchio z okazji 20. rocznicy przyjęcia sakry biskupiej.

Abp Salvatore Pennacchio 28 listopada 1998 r. został mianowany nuncjuszem apostolskim w Rwandzie oraz arcybiskupem tytularnym Montemarano. 6 stycznia 1999 r. przyjął święcenia biskupie z rąk papieża św. Jana Pawła II.

Publikujemy pełną treść życzeń:

Ekscelencjo,

Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Nuncjuszu,

W imieniu wiernych i pasterzy Kościoła, który jest w Polsce, składam serdeczne gratulacje z okazji dwudziestej rocznicy przyjęcia sakry biskupiej.

Dzisiejsza uroczystość to doskonała okazja, aby wyrazić wdzięczność – najpierw wobec Boga, a później wobec ludzi. Dziękuję wiec Bogu, który jest Panem historii – zarówno tej uniwersalnej, powszechnej –  jak i historii każdego z nas, w tym osobistej historii Księdza Arcybiskupa. Dziękuję za wielkie dzieła, które dokonuje w życiu Ekscelencji: za łaskę życia i powołania kapłańskiego, za dar szlachetnego i otwartego serce, które z radością odpowiedziało i odpowiada na Chrystusowe wezwanie.

Dziękuję za ludzi, których Pan Bóg postawił na drodze życia Księdza Arcybiskupa, a zwłaszcza za rodziców, którzy przekazali młodemu Salvatore największy z możliwych skarbów – dar wiary.

Wreszcie, dziękuję samemu Księdzu Arcybiskupowi za odważną odpowiedź na zaproszenie ze strony naszego Pana, aby w pełny sposób uczestniczyć w Jego misji kapłańskiej, proroczej i królewskiej, poprzez przyjęcie sakry biskupiej, co dokonało się w bazylice św. Piotra w Rzymie, w Uroczystość Objawienia Pańskiego 1999 roku.

Tego dnia, w swojej homilii św. Jan Paweł II powiedział: «Kościół kontynuuje w dziejach misję swojego Pana: jego najważniejsze zadanie polega na tym, że ma ukazywać wszystkim ludziom oblicze Ojca, odzwierciedlając  światłość Chrystusa, lumen gentium — światłość miłości, prawdy, pokoju. Po to właśnie boski Nauczyciel wysłał na świat apostołów i nadal nieustannie wysyła, w tym samym Duchu, ich następców — biskupów».

Życzę Waszej Ekscelencji, by w posłudze Nuncjusza Apostolskiego całym sobą ukazywał Ksiądz Arcybiskup oblicze naszego Pana. W tym, jak Ksiądz Arcybiskup słucha – niech będzie można dojrzeć ojcowską cierpliwość i uwagę, w tym, jak Ksiądz Arcybiskup mówi – ojcowską mądrość i roztropność, w tym, jak Ksiądz Arcybiskup przyjmuje innych – serdeczność i otwartość, w tym, jak Ksiądz Arcybiskup żyje – ofiarę codziennego czasu, wysiłku i miłości do tych, którzy w biskupie pragną zobaczyć oblicze Ojca.

Z braterskim pozdrowieniem i modlitwą,

STANISŁAW GĄDECKI
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Kondolencje Przewodniczącego Episkopatu po śmierci ojca Prymasa Polski

pon., 01/07/2019 - 12:24

Każda śmierć, zwłaszcza osoby tak bliskiej, pozostawia pustkę i smutek, bo przerywa ona w gwałtowny sposób doczesną historię miłości, wspólnych spraw i planów. Miłość, której – wraz z wiarą – pierwszym nauczycielem Księdza Arcybiskupa Prymasa był właśnie tato, przekracza jednak doczesność i przekracza granice śmierci, trwając wiecznie – napisał abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w kondolencjach skierowanych na ręce abp. Wojciecha Polaka, Prymasa Polski po śmierci ojca.

Śp. Stanisław Polak zmarł 2 stycznia 2019 r. w wieku 88 lat.

Pełna treść kondolencji:

Eminencjo,

Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Prymasie, 

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski składam wyrazy współczucia z powodu śmierci ojca Księdza Arcybiskupa – ś.p. Stanisława Polaka.

Łączę się w bólu z rodziną, bliskim i przyjaciółmi zmarłego, zapewniając o naszej duchowej bliskości i modlitwie.

Dla ś.p. Stanisława prosimy o życie wieczne, a dla pogrążonej w żałobie rodzinie o pociechę płynącą z wiary w Jezusa Chrystusa, który jest Panem życia.

Każda śmierć, zwłaszcza osoby tak bliskiej, pozostawia pustkę i smutek, bo przerywa ona w gwałtowny sposób doczesną historię miłości, wspólnych spraw i planów. Miłość, której – wraz z wiarą – pierwszym nauczycielem Księdza Arcybiskupa Prymasa był właśnie tato, przekracza jednak doczesność i przekracza granice śmierci, trwając wiecznie.

Niech słowa z Ewangelii Janowej będą w tych dniach oparciem i umocnieniem. «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki» (J 11,25-26).

W bólu i chrześcijańskiej nadziei,

STANISŁAW GĄDECKI
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Niemieckojęzyczni kolędnicy misyjni w Sekretariacie KEP

ndz., 01/06/2019 - 15:21

Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski po raz kolejny odwiedzili w tym roku niemieckojęzyczni kolędnicy misyjni. Kolędnicy misyjni odwiedzają domy i parafie w ramach Dzieła Misyjnego Dzieci „Kindermissionswerk”, z którego dochód przeznaczany jest na pomoc dzieciom z innych krajów. W tym roku mali kolędnicy zbierają na pomoc dla swoich niepełnosprawnych rówieśników w Peru.

Kolędnicy misyjni należą do niemieckojęzycznej parafii personalnej w Warszawie działającej przy Zgromadzeniu Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza. Do parafii należą katolicy niemieckojęzyczni z Warszawy i okolic. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Sylwester Matusiak SAC, zaś asystentką pastoralną z ramienia Konferencji Episkopatu Niemiec p. Ula Anton, która mieszka w Polsce od 17 lat.

Tegoroczna inicjatywa organizowana jest już po raz 60. przez „Kindermissionswerk” z siedzibą w Akwizgranie. Cały dochód z kolędy misyjnej zostanie przeznaczony na pomoc niepełnosprawnym dzieciom w Peru. W ubiegłym roku misyjni kolędnicy z niemieckojęzycznych krajów zebrali prawie 49 mln Euro. W ostatnich latach zebrane fundusze przeznaczone zostały na 200 projektów duszpasterskich, edukacyjnych, zdrowotnych oraz doraźną pomoc dla dzieci ze 114 krajów świata.

BP KEP

March of the Three Kings 2019: the largest nativity play in the world

ndz., 01/06/2019 - 13:00

On January 6, 2019, under the motto „Renew the face of the earth”, the Marches of the Three Kings have passed through the streets of 752 cities in Poland and 22 outside of its borders.

The theme of this year’s Marches of the Three Kings was the encouragement to a deeper reflection on the memorable St. John Paul II’s words, spoken forty years ago, which call for a collective effort to build a better world, to build good in our homeland and to work on the transformation of our hearts.

In the scenario of the Marches of the Three Kings, there were many references to the teaching of Pope John Paul II, to the titles of his books, the Encyclical, and the Exhortations, as well as passages of his most famous sermons and speeches.

A special letter from the President of the Republic of Poland, Andrzej Duda, to the participants of the Marches was included in the songbook.

During the Marches, a public collection was carried out, the income from which will be delivered to finance the campaign „Give children holidays”, in order to co-finance holiday trips for children and young people from poor families.

Press Office of the Polish Bishops’ Conference

Strony