Konferencja Episkopatu Polski

Subskrybuj Kanał Konferencja Episkopatu Polski
Konferencja Episkopatu Polski
Zaktualizowano: 2 godziny 6 minut temu

Spotkanie Prezydium Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) z udziałem Przewodniczącego KEP

wt., 05/08/2018 - 00:06

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) abp Stanisław Gądecki weźmie udział w spotkaniu roboczym prezydium CCEE w Rzymie. Spotkanie potrwa od 8 do 10 maja.

Rada Konferencji Biskupich Europy ( Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae ) powstała w 1971 r. Sekretariat Rady mieści się w szwajcarskim Sankt Gallen. Zgodnie ze statutem z 1993 r. poszczególne konferencje biskupów reprezentowane są przez swych przewodniczących. Zadaniem Rady jest koordynowanie współpracy Kościołów lokalnych Europy.

Arch. Poznań/BP KEP

Zobacz także:
>>Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae

Szkolenie z ochrony danych osobowych w Kościele

pon., 05/07/2018 - 17:28

Szkolenie dla kanclerzy kurii (lub inspektorów ochrony danych) oraz oficjałów sądowych dotyczące jak najlepszej ochrony danych osobowych w Kościele miało miejsce w poniedziałek, 7 maja w  Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Spotkanie zostało zorganizowane przez Radę Prawną KEP.

W szkoleniu dotyczącym ochrony danych osobowych w Kościele wziął udział m.in. sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur G. Miziński oraz przewodniczący Rady Prawnej KEP bp Ryszard Kasyna. Wykład zatytułowany „Nowe obowiązki kościelnych osób prawnych, spowodowane wejściem w życie +Dekretu Ogólnego KEP w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim+” wygłosił ks. prof. Piotr Mazurkiewicz. Następnie ks. prof. Leszek Adamowicz w wykładzie „Instrukcja wyjaśniająca niektóre postanowienia dekretu ogólnego” wyjaśnił kwestie praktyczne dotyczące wcielenia w życie dekretu. Podczas szkolenia był również czas na pytania uczestników do wykładowców i członków Rady Prawnej.

Podsumowując spotkanie, ks. prof. Piotr Mazurkiewicz podkreślił, że dekret nie zmienia zasadniczo sposobów procedowania w zakresie ochrony danych osobowych, ponieważ większość zasad reguluje prawo kanoniczne. Rzeczy nowe dotyczą głównie zabezpieczania danych. Jak wyjaśnił, „to co się zmienia, to powołanie nowego urzędu – Kościelnego Inspektora Danych Osobowych”. Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski 2 maja br. powołała na to stanowisko ks. dr. hab. Piotra Kroczka, profesora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Inspektor będzie ostateczną instancją w kraju, gdy chodzi o czuwanie nad zabezpieczaniem danych osobowych w Kościele. Do niego będzie też można zgłaszać skargi dotyczące naruszania praw osób, których dane zostały przetworzone.

„Z myślą o ochronie danych osobowych, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zostały uruchomione również Studia Podyplomowe – Ochrona Danych Osobowych w Kościele” – przypomniał ks. Mazurkiewicz.

 „Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim”, którego dotyczyło poniedziałkowe szkolenie, został promulgowany 30 kwietnia po uprzednim zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską. Przepisy Unii Europejskiej związane z ochroną danych osobowych wchodzą w życie 25 maja br.

BP KEP

Maryjne Drogi Wolności – rozważania majowe z Prymasem Tysiąclecia

pon., 05/07/2018 - 12:57

„Maryjne drogi wolności Prymasa Tysiąclecia” to tytuł rozważań majowych przygotowanych przez fundację „Czas to Miłość” w Jubileuszowym Roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Ich autorka przez wiele lat była świadkiem życia i działalności Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W rozważaniach wydobyła z Jego nauczania konkretne wskazania dla współczesnego pokolenia, zwłaszcza dla ludzi młodych.

>>Pobierz rozważania: Tydzień Drugi, 7-13 maja 2018 r.

Słowo o. Mariusza Tabulskiego OSPPE:

W przeżywanym Jubileuszowym Roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości na różne sposoby podejmujemy zaproszenie do odkrywania znaczenia wolności w osobistym i wspólnotowym doświadczeniu, zarówno w jej zewnętrznym, ale także duchowym wymiarze. Bardzo dobrą pomocą w pogłębieniu właśnie duchowego aspektu wolności, mogą być przygotowane specjalnie na ten rok – rozważania zatytułowane: „Maryjne drogi wolności Prymasa Tysiąclecia”. Ich autorka Anna Rastawicka przez wiele lat była świadkiem życia i działalności wielkiego Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Dlatego potrafiła zebrać i wydobyć z Jego olbrzymiego nauczania konkretne wskazania dla współczesnego pokolenia, zwłaszcza ludzi młodych.

Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej

Kard. Stefan Wyszyński

„Maryjne drogi wolności Prymasa Tysiąclecia”, zostały przygotowane przez Fundację „Czas to Miłość”. Trzydzieści jeden rozważań, w formie felietonów podejmujących ważne w perspektywie Roku Niepodległości – problemy rozumienia wolności; w odniesieniu do przywoływanych przestrzeni osobistych i społecznych zniewoleń, wskazujących postawy wynikające z przyjęcia wartości ewangelicznych i nauki społecznej Kościoła. Możemy tu znaleźć medytacje nad Milenijnym Aktem Oddania Kościoła w Polsce Matce Bożej,  nad Jasnogórskimi Ślubami Narodu, prymasowskimi kazaniami, ale nade wszystko ważnymi i aktualnymi problemami społecznymi, także dotyczącymi życia Kościoła w naszej Ojczyźnie.

Znakomity materiał pomocny do indywidualnych przemyśleń i przygotowania do zrozumienia intencji i wymowy Aktu Oddania w czasie Millenium Chrztu Polski w 1966 roku, a także do głębszego rozumienia złożoności „polskich dróg wolności”. Teksty te mogą też posłużyć jako materiał formacyjny w czasie spotkań z wiernymi w kościołach (tzw. czytania majowe) oraz jako pomoc do spotkań w grupach czy wspólnotach parafialnych.

 Teksty oparte na nauczaniu Prymasa Tysiąclecia pozwalają skorzystać z doświadczenia Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego w perspektywie oczekiwania na ogłoszenie go przez Kościół Katolicki – błogosławionym. Interesujące, że życie Prymasa Wyszyńskiego przebiegało równolegle z historią  trudnych zmagań o wolność w Polsce. W czasie ogromnego zagrożenia i niszczenia wolności na początku lat pięćdziesiątych opracował On – tzw. „maryjny pogram” dla Kościoła i Narodu Polskiego. Związał go z Jasnogórską Królową Polski. „Posiadamy dziesięciowiekowe doświadczenie – mówił na Jasnej Górze – że na straży nadprzyrodzonego nurtu naszego Narodu i Kościoła stała zawsze, obecna w naszych trudnych dziejach – Matka Chrystusowa i  Matka Kościoła”. Oddając cały Naród –  Matce Bożej w czasie Millenium Chrztu, Ksiądz Prymas i Pasterze Kościoła w Polsce ufali, że tym aktem głębokiej wiary i ufności wyjednają Kościołowi świętemu wolność, a Ojczyźnie macierzyńską opiekę na nowej wiary tysiąclecie. Niezwykłość tego zawierzania wolności na przyszłość potwierdził w 1966 roku papież Paweł VI, a w 1979 roku na Jasnej Górze, w czasie swej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny – Ojciec Święty Jan Paweł II.

Wszystkim, którzy sięgną po te rozważania, życzymy owocnej lektury  – wielu  natchnień do czynów na miarę jubileuszu odzyskania niepodległości wedle wskazań Prymasa Tysiąclecia do podążania maryjnymi drogami wolności.

 Czytania majowe ukazały się w formie książkowej, wydanej przez Fundację „Czas to Miłość” Instytutu Prymasa Wyszyńskiego oraz wersji elektronicznej dla szerokiego grona czcicieli NMP, Królowej Polski.

o. Mariusz Tabulski, OSPPE

Czytanki Maryjne:

Tydzień Drugi, 7-13 maja 2018 r.

Zobacz też:

Tydzień Pierwszy, 1-6 maja 2018 r.

Abp Szczepan Wesoły odznaczony Orderem Orła Białego

sob., 05/05/2018 - 12:20

Życiorys Ekscelencji jest niejako zwierciadłem losów Polaków i ich dążeń godnych zawołania „Bóg – Honor – Ojczyzna”. Jest piękną i żywą kartą historii Kościoła i Polski ostatnich dziesięcioleci – pisze bp Wiesław Lechowicz w liście gratulacyjnym do abp. Szczepana Wesołego, odznaczonego dziś najwyższym orderem państwowym w Polsce: Orderem Orła Białego.

Abp Szczepan Wesoły został dziś uhonorowany Orderem Orła Białego, najwyższym w Polsce odznaczeniem państwowym. W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, odznaczenie to wręczył w Rzymie abp. Wesołemu min. Adam Kwiatkowski.

W liście gratulacyjnym, bp Wiesław Lechowicz, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej przypomina o wielkich zasługach abp Szczepana Wesołego dla środowisk polonijnych.

„Ksiądz Arcybiskup dał się poznać na przestrzeni długich lat jako miłujący Kościół i Polskę kapłan. Dzięki nieprzeliczonym wizytom w ośrodkach polonijnych stawał się reprezentantem Kościoła w Polsce, a także „ambasadorem” Polski i jej dążeń do odzyskania suwerenności. Był żywym pomostem łączącym nasz naród. Zabiegał, by w ramach duszpasterstwa polonijnego odbywała się formacja patriotyczna – edukacyjna i kulturalna. W tym celu przyczyniał się do powstania wielu szkół polonijnych, a sam organizował dla młodych Polaków wakacyjne kursy” – pisze.

Hierarcha podkreśla, że Order Orła Białego, który abp Wesoły odebrał dziś w Rzymie z rąk min. Adama Kwiatkowskiego, to wyraz uznania dla jego zaangażowania duszpasterskiego wśród Polonii i troskę o budzenie i podtrzymywanie ducha patriotycznego wśród Polaków mieszkających poza ojczyzną.

„To wszystko było wsparte głęboką wiarą i niezmordowanym zapałem apostolskim. Wiele duszpasterskich ośrodków polonijnych stanowi żywy pomnik tego duszpasterskiego zaangażowania. Dlatego tak wielka radość i wdzięczność wypełnia dzisiaj polonijne serca wobec Prezydenta RP, Andrzeja Dudy, i Kapituły Orderu Orła Białego za przyznanie Ekscelencji tego najcenniejszego państwowego odznaczenia” – czytamy w liście gratulacyjnym.

Abp Szczepan Wesoły był wieloletnim opiekunem i duszpasterzem Polonii na świecie, delegatem Prymasa Polski dla duszpasterstwa emigracji, nauczycielem polskiej emigracji. Za zasługi dla Kościoła w kraju i Polonii w świecie został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Jest laureatem m.in. nagrody Lux ex Silesia.

abd (KAI) / Rzym / BP KEP

The Communication from the session of the Permanent Council of the Polish Bishops’ Conference

sob., 05/05/2018 - 11:09

Protection of the life of each person, nationwide Church celebrations of the 100th anniversary of Poland’s regaining independence and the election of the Church Personal Data Inspector – these were the main issues raised at the session of the Permanent Council of the Polish Episcopate, which took place at Jasna Góra on May 2, 2018.

We publish the Communication:

The Communication from the session of the Permanent Council of the Polish Bishops’ Conference

On May 2, the session of the Permanent Council of the Polish Bishops’ Conference took place at Jasna Góra. The session was presided by Archbishop Stanisław Gądecki, President of the Polish Bishops’ Conference.

During the session, it was stressed, among other things, that the mission of the Church is to protect the life of every human being at all stages of its existence, because every human life is a gift of God. Therefore, as in the past, the Church will intercede for the life of every human being, and in particular for the lives of the most vulnerable – the unborn children and people with disabilities.

The Church joins the celebrations of the 100th anniversary of Poland’s regaining independence. The Permanent Council of the Polish Bishops’ Conference renews the invitation to the nationwide Church celebrations, which will be the following Holy Masses for the Homeland: May 3 at Jasna Góra, the feast of Our Lady, Queen of Poland; May 13 in Cracow, the memorial of St. Stanislaus, Bishop and Martyr; June 3, Thanksgiving Feast in the Temple of Divine Providence in Warsaw; November 11, National Independence Day, also in the Temple of Divine Providence in Warsaw.

The Catholic Church attaches great importance to the protection of personal data. In connection with the fact that the European Union regulations related to it enter into force on May 25, April 30, 2018, was promulgated – previously approved by the Holy See – the General Decree on the protection of individuals with regard to the processing of personal data in the Catholic Church. During the session of the Permanent Council, Fr. Dr. Piotr Kroczek, professor at the Pontifical University of John Paul II in Cracow, was elected to the duties of the Church Personal Data Inspector. At the same time, the bishops recall that at the Faculty of Law and Administration of the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, the Postgraduate Studies – Personal Data Protection in the Church were launched.

From Jasna Góra, Bishops bless Poles in the country and abroad and invite their countrymen to pray for our homeland.

Jasna Góra, May 2, 2018

Press Office of the Polish Bishops’ Conference

Bp Miziński nowym przewodniczącym Kościelnej Komisji Konkordatowej

pt., 05/04/2018 - 16:03

Watykan: Bp Miziński nowym przewodniczącym Kościelnej Komisji Konkordatowej

Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej powołał nowy skład Kościelnej Komisji Konkordatowej, mianując jej przewodniczącym ks. bp. Artura G. Mizińskiego, sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski.

Z nominacji Stolicy Apostolskiej w skład Komisji weszli:

  1. Bp Artur Miziński – przewodniczący
  2. Abp Tadeusz Wojda SAC
  3. Bp Romuald Kamiński
  4. Bp Ryszard Kasyna
  5. Bp Krzysztof Wętkowski
  6. ks. prał. Krzysztof Pawlina
  7. ks. Witold Adamczewski SJ

Komisja Konkordatowa powstała po ratyfikowaniu umowy ze Stolicą Apostolską 25 marca 1998 r. Komisja posiada kompetencje w zakresie stosunków Kościół-państwo, przede wszystkim w odniesieniu do tekstu Konkordatu i jego realizacji. Dotychczas funkcję przewodniczącego Kościelnej Komisji Konkordatowej pełnił od 2010 roku ks. abp Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski.

BP KEP

 

 

 

Comunicato del Consiglio permanente della Conferenza episcopale polacca

pt., 05/04/2018 - 15:46

Comunicato del Consiglio permanente della Conferenza episcopale polacca

Il 2 maggio a Jasna Góra si è svolta la riunione del Consiglio permanente della Conferenza
episcopale polacca presieduta da mons. Stanisław Gądecki, presidente dei vescovi della Polonia. Durante la riunione è stata sottolineata, tra gli altri, la missione della Chiesa per la difesa della vita di ogni essere umano lungo tutte le tappe della sua esistenza, in quanto ogni vita umana è un dono di Dio. Quindi – così come nel passato – la Chiesa si pronuncerà a favore di ogni vita umana e in particolare quella dei più deboli: i bambini non ancora nati, e le persone con disabilità.

La Chiesa partecipa alle celebrazioni del 100° anniversario dell’indipendenza della Polonia. Il Consiglio permanente della Conferenza episcopale polacca rinnova pertanto l’invito alle
celebrazioni ecclesiali a livello nazionale, e alla partecipazione alle Sante Messe per la Patria nei giorni: 3 maggio Festa della Madre di Dio Regina della Polonia a Jasna Góra, 13 maggio a Cracovianel ricordo liturgico di s. Stanislao vescovo e martire, e il 3 giugno in occasione della Festa di Ringraziamento nonché l’11 novembre, Festa dell’Indipendenza al Tempio della Divina Provvidenza a Varsavia.

La Chiesa cattolica da un grande peso alla necessità di proteggere i dati personali. In considerazione dell’entrata in vigore, il prossimo 25 maggio della relativa normativa UE, il 30 aprile scorso è stato promulgato, previa approvazione da parte della Santa Sede, il decreto generale in materia di tutela delle persone fisiche in relazione all’elaborazione dei dati personali da parte della Chiesa cattolica. Nel corso della riunione del Consiglio permanente della Conferenza episcopale polacca don Piotr Kroczek, professore della Pontificia Università Jan Paweł II a Cracovia, è stato eletto come facente funzioni dell’Ispettore ecclesiastico responsabile per i dati sensibili. Con l’occasione, i vescovi rammentano che presso la Facoltà di diritto e di amministrazione pubblica dell’Università cardinale Stefan Wyszyński a Varsavia sono aperte le iscrizioni al corso post lauream dedicato alla protezione dei dati sensibili da parte della Chiesa.

Da Jasna Góra i vescovi impartiscono la loro benedizione a tutti i polacchi residenti nel Paese, eall’estero, auspicando da parte loro delle preghiere ferventi per la Patria.
Jasna Góra, lì 2 maggio 2018

(f.to) membri del Consiglio permanente della Conferenza episcopale polacca presenti il 2 maggio 2018 alla riunione a Jasna Góra.

In fede
+ Artur G. Miziński
Segretario generale della Conferenza episcopale polacca

Przewodniczący Episkopatu: niepodległość państwa oparta na duchowej wolności Polaków

czw., 05/03/2018 - 15:21

Staramy się spojrzeć z wdzięcznością na naszą przeszłość, dziękując Bogu za wszystkich, którzy wywalczyli niepodległość Polski a jednocześnie z nadzieją wychylić się ku naszej przyszłości, myśląc o potrzebie rozwoju otrzymanego dziedzictwa, któremu na imię Polska – powiedział w homilii przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki, który przewodniczył Mszy Świętej na Jasnej Górze 3 maja w uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, podczas ogólnopolskich obchodów 100-lecia odzyskania przez Polską niepodległości.

Przewodniczący Episkopatu zaznaczył, że Pismo Święte czytane po polsku w trzech zaborach stało się kodem polskiej kultury, a obraz Matki Bożej Częstochowskiej łączył Polaków w kraju i za granicą. „100 lat temu nie było Polski. Odrodziła się ona dlatego, ponieważ przetrwała jej wierność wobec Boga i Ojczyzny. Podczas całego okresu rozbiorów, Kościół, „Matka nasza”, w każdą niedzielę powtarzał po polsku słowa Pisma Świętego i Biblia pozostawała przez cały ten czas kodem naszej chrześcijańskiej i polskiej kultury, czyli zbiorem najważniejszych pojęć, dzięki którym Polacy mogli się nieustannie porozumiewać i tworzyć jedna wspólnotę. Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej znajdował się w każdym dworze, w każdej wiejskiej chacie, towarzyszył też emigrantom udającym się na obczyznę w poszukiwaniu pracy” – powiedział Metropolita Poznański.  

Abp Stanisław Gądecki dodał, że Kościół był jedyną strukturą działającą nieprzerwanie w czasie, gdy brakowało struktur państwa polskiego. Zaznaczył, że poważny był wkład ówczesnego duchowieństwa w kulturę i naukę polską. „Ale ważniejszą od przekazywania wiedzy o historii Polski, od walki o zachowanie języka ojczystego, od propagowania działalności gospodarczej i stowarzyszeniowej była praca Kościoła nad świętością ludu polskiego. „Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?” (Mt 16,26)” – powiedział przewodniczący Episkopatu Polski.

W korzystaniu z daru niepodległości abp Gądecki podkreślił, że wolność woli jest darem Boga, ale – niezależnie od epoki – wolność i odpowiedzialność idą w parze. Miłość zaś nadaje sens wolności.

Przewodniczący polskiego Episkopatu przywołał słowa św. Jana Pawła II, który podkreślał: „Prawdziwa odnowa człowieka i społeczeństwa dokonuje się zawsze za sprawą odnowy sumień. Sama zmiana struktur społecznych, ekonomicznych i politycznych – choć ważna – może się jednak okazać niewykorzystaną szansą, jeśli nie stoją za nią ludzie sumienia”.

Abp Gądecki zaznaczył, że przez grzech człowiek traci wolność. „Nasze osobiste grzechy osłabiają jeszcze bardziej wolność, bo grzech oznacza zawsze – w mniejszym lub większym stopniu – niewolę (por. Rz 6,17.20). Gdy w sferze moralnej panuje chaos i zamęt – wolność umiera, człowiek z wolnego staje się niewolnikiem instynktów, namiętności, bądź pseudowartości”.

Przewodniczący Episkopatu odwołał się również do słów św. Jana Pawła II który w 1997 r. powiedział: „Jak bardzo tej jednoczącej wolności potrzeba światu, potrzeba Europie, potrzeba Polsce!”.

BP KEP

Publikujemy tekst homilii:

Abp Stanisław Gądecki
Po co nam niepodległość?
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
(Jasna Góra – 3.05.2018).

„Zstąp Gołębica, Twórczy Duch,
byś myśli godne wzbudził w nas,
ku Tobie wznosim wzrok i słuch,
spolnie żyjący, wzrośli wraz”

                (Stanisław Wyspiański, Hymn)

W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski – przypadającą w stulecie odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny – obchodzimy uroczyście ogólnopolski jubileusz tego wydarzenia i staramy się spojrzeć z wdzięcznością na naszą przeszłość, dziękując Bogu za wszystkich, którzy wywalczyli niepodległość Polski a jednocześnie z nadzieją wychylić się ku naszej przyszłości, myśląc o potrzebie rozwoju otrzymanego dziedzictwa, któremu na imię Polska.

Domaga się to podjęcia refleksji przynajmniej nad dwoma sprawami: nad wdzięcznością Bogu i ludziom za odzyskanie przez naszą Ojczyznę nieodległości oraz nad tym, co to jest wolność Polaków.

  1. NIEPODLEGŁOŚĆ PAŃSTWA

Pierwsza sprawa to niepodległość Polski. Przed 100 laty nasi przodkowie wywalczyli – słowem i czynem – niezależność państwa polskiego od formalnego i nieformalnego wpływu innych państw. Odzyskali naszą suwerenność w ramach państwa narodowego

a. suwerenność państwa

Tegoroczny jubileusz jest najpierw okazją do wyrażenia naszego dziękczynienia  wobec Trójcy Przenajświętszej a następnie – w tym szczególnym dla Ojczyzny miejscu, na Jasnej Górze – wyrażenia naszej wdzięczności dla Najświętszej Maryi Królowej Polski.

Potem przychodzi kolej na wdzięczność ludziom, wielkim postaciom, które przyczyniły się do odrodzenia Polski i zbudowały zręby II Rzeczypospolitej: Ignacemu Paderewskiemu (1860-1941), Józefowi Piłsudskiemu (1867-1935), Romanowi Dmowskiemu (1864-1939), Wincentemu Witosowi (1874-1945), Wojciechowi Korfantemu (1873-1939), Ignacemu Daszyńskiemu (1866-1936). Wdzięczna pamięć należy się także bohaterskim żołnierzom tamtego czasu.

Dzisiaj nasza sytuacja przedstawia się inaczej aniżeli 100 lat temu; czas nie stoi w miejscu. Lecz także dzisiaj katolicka nauka społeczna podkreśla znaczenie suwerenności narodowej: „postrzeganej przede wszystkim jako wyraz wolności, która powinna regulować stosunki pomiędzy państwami. Suwerenność oznacza podmiotowość narodu pod względem politycznym, ekonomicznym, społecznym, a także kulturowym. I właśnie ten wymiar kulturowy nabiera szczególnej wagi jako źródło siły w przeciwstawianiu się aktom agresji lub innym formom dominacji, które warunkują wolność danego kraju; kultura stanowi gwarancję zachowania tożsamości narodu, wyraża i wspiera jego suwerenność duchową.

Z drugiej zaś strony, ta sama nauka społeczna twierdzi, że suwerenność narodowa nie  jest wartością absolutną. Narody mogą w sposób wolny zrezygnować z niektórych swoich praw ze względu na wspólny cel, ze świadomością, że tworzą jedną „rodzinę narodów”, w której powinny panować wzajemne zaufanie, wsparcie i szacunek” (KNSK, 435). Dziś bowiem do polskiego kontekstu, dochodzi kontekst europejski i światowy. Dzisiaj nie ma kraju, który byłby absolutnie, pod każdym względem suwerenny. Nawet największe mocarstwo światowe posiada ograniczoną niezależność w wymiarze globalnym. Gdy idzie zaś o Polskę np. to obecność amerykańskich wojsk na terenie naszego kraju jest z jednej strony ograniczeniem naszej suwerenności, ale z drugiej, może być jednocześnie gwarantem naszej niepodległości.

b. rola Kościoła

Stulecie odzyskania niepodległości to jednocześnie okazja do wspomnienia z wdzięcznością roli Kościoła – z jego duchowieństwem, zakonami i wiernymi świeckimi – w podtrzymywaniu polskiego i chrześcijańskiego ducha podczas zaborów. 100 lat temu nie było Polski. Odrodziła się ona dlatego, ponieważ przetrwała jej wierność wobec Boga i Ojczyzny. Podczas całego okresu rozbiorów, Kościół, „Matka nasza”, w każdą niedzielę powtarzał po polsku słowa Pisma Świętego i Biblia pozostawała przez cały ten czas kodem naszej chrześcijańskiej i polskiej kultury, czyli zbiorem najważniejszych pojęć, dzięki którym Polacy mogli się nieustannie porozumiewać i tworzyć jedna wspólnotę. Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej znajdował się w każdym dworze, w każdej wiejskiej chacie, towarzyszył też emigrantom udającym się na obczyznę w poszukiwaniu pracy.

Kościół w tamtym okresie był jedyną strukturą organizacyjną przekraczającą granice zaborcze. Jedyną strukturą działającą nieprzerwanie w czasie, gdy brakowało struktur państwa polskiego. Księża reprezentowali wówczas sprawę polską w parlamentach zaborczych, gdzie Kościół nawoływał do swobody wyznania. Tę istotną rolę Kościoła dobrze rozumieli zaborcy, co potwierdza liczba biskupów, księży i zakonników oraz świeckich uwięzionych i zesłanych na wygnanie. Potwierdza to także likwidacja wielu zakonów.

Poważny był wkład ówczesnego duchowieństwa w kulturę i naukę polską. Ale ważniejszą od przekazywania wiedzy o historii Polski, od walki o zachowanie języka ojczystego, od propagowania działalności gospodarczej i stowarzyszeniowej była praca Kościoła nad świętością ludu polskiego. „Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?” (Mt 16,26).

Iluż w tym czasie pojawiło się świętych i błogosławionych, pracujących na rzecz odrodzenia polskiej duszy.  Najpierw święci: Zygmunt Szczęsny Feliński, Rafał Kalinowski, Albert Chmielowski, Zygmunt Gorazdowski, Józef Wilczewski, Józef Sebastian Pelczar, Faustyna Kowalska, Urszula Ledóchowska. Potem liczne grono błogosławionych: Edmund Bojanowski, Bronisław Markiewicz, Jan Beyzym, Honorat Koźmiński, Wincenty Lewoniuk i jego 12 towarzyszy, August Czartoryski, Maria Ludwika Merkert, Angela Maria Truszkowska, Maria Siedliska,  Marta Wiecka, Małgorzata Szewczyk, Maria Marcelina Darowska, Celina Chludzińska-Borzęcka, Karolina Kózkówna, Klara Ludwika Szczęsna, Aniela Salawa, Maria Teresa Ledóchowska.

Jasnym symbolem Kościoła dążącego do odrodzenia Ojczyzny było też – powstałe na obczyźnie – Zgromadzenie Zmartwychwstańców, którego założyciel był święcie przekonany, że Bóg powołuje jego członków najpierw do pracy nad  zmartwychwstaniem duchowym Polaków a następnie do pracy na rzecz odrodzenia Polski. Bogdan Jański nie tylko pozostawił swoim uczniom program odrodzenia religijnego i narodowego, ale zwrócił także ich uwagę na to, że walka o prawa narodowe nie może stać w konflikcie z Bogiem i Kościołem.

Święci są czytelną odpowiedzią na podstawowe pytanie: po co nam niepodległość? Czy  niepodległość jest celem samym w sobie? Czy jest ona jedynie zwieńczeniem narodowych dziejów, czy też raczej początkiem nowego etapu ojczystej historii; początkiem pracy nad polską wolnością (prof. Grzegorz Kucharczyk). Z pewnością była ona nowym początkiem, ostatecznie bowiem: „Prawdziwym celem Polski – jak pisał Zygmunt Krasiński – jest wprowadzenie Królestwa Bożego w rzeczywistość” polską. Prawdziwym celem naszej niepodległości jest nasza wierność Ewangelii.

  1. WOLNOŚĆ OSOBY

Drugim tematem dzisiejszej refleksji jest sprawa wolności współczesnych nam Polaków; sprawa  duchowej wolności nas samych. Kiedyś Hegel twierdził, że zasadniczo istnieją tylko trzy etapy tego rodzaju wolności. Pierwszy etap pojawił się na starożytnym Wschodzie i polegał głównie na tym, że wolna była tylko jedna osoba w państwie, a mianowicie – despota, wszyscy pozostali ludzie byli niewolnikami. Potem – w starożytnej Grecji i Rzymie – wolność przysługiwała tylko niektórym ludziom ze względu na ich pochodzenie społeczne, siłę charakteru, kulturę, lub filozofię. Dopiero chrześcijaństwo przyniosło świadomość wolności wszystkim ludziom bez wyjątku, choć wcielenie tej zasady w życie domagało się żmudnej i długotrwałej pracy kulturowej.

a. wolność woli

Powołując każdego z nas do istnienia, Pan Bóg uczynił nas zdolnymi do wybierania między dobrem a złem, dzięki temu pierwszą i podstawową wolnością każdego człowieka jest jego wolność wewnętrzna, czyli wolność woli, albo wolna wola, która dotyczy natury samego człowieczeństwa. Jest ona dana człowiekowi razem z jego człowieczeństwem; jest fundamentem naszego człowieczeństwa.

Chociaż człowiek jest poddany prawom natury – pisał w swoim czasie Leszek Kołakowski – pozostaje on rzeczywiście sprawcą swoich czynów, nie zaś wyłącznie narzędziem różnych sił, jakie się w świecie ścierają. I jakkolwiek warunki zewnętrzne lub inni ludzie mogą udaremnić jego życzenia, to jednak sama zdolność do wybierania nie jest mu odjęta (por. L. Kołakowski, Mini wykłady o maxi sprawach, Kraków 2004, 80-82).

Stąd namiętne umiłowanie wolności i poszukiwanie jej przez poszczególne osoby jest bardzo pozytywnym znakiem naszych czasów. Uznanie wolności każdej kobiety i każdego mężczyzny oznacza bowiem uznanie ich za osoby; za rządców ich własnych czynów, odpowiedzialnych za nie i posiadających możność kierowania swoim własnym życiem.

Zazwyczaj człowiek jest świadom tego, iż posiada zdolność dokonywania wyborów, lecz sama taka świadomość nie wystarcza, aby rzeczywiście stać się człowiekiem wolnym. Podobnie też samo subiektywne przekonanie o życiu w wolności nie jest jeszcze gwarancją, że jest się naprawdę wolnym, bo wolność nie zależy od naszych subiektywnych przekonań czy emocjonalnych odczuć. Poza tym, człowiekowi trudno jest uświadomić sobie wszystkie motywy, jakie nim kierują oraz wszelkie formy ignorancji czy zewnętrznych nacisków, które pomniejszają jego niezależność.

Będąc wolnym, człowiek może wybierać dobro, ale może też wybrać zło. I ta właśnie możliwość doprowadziła pierwszych ludzi – w początkach ich historii – do odrzucenia Miłości Boga. Skutkiem tego grzechu pierworodnego moc ludzkiej wolności uległa znaczącemu osłabieniu, wola zaś stała się częściowo skłonna do grzechu. Ponadto, nasze osobiste grzechy osłabiają jeszcze bardziej wolność, bo grzech oznacza zawsze – w mniejszym lub większym stopniu – niewolę (por. Rz 6,17.20). Gdy w sferze moralnej panuje chaos i zamęt — wolność umiera, człowiek z wolnego staje się niewolnikiem instynktów, namiętności, bądź pseudowartości.

Przypowieść o synu marnotrawnym stawia nam przed oczy prosty przykład złego używania wolności. Syn marnotrawny pragnie być całkowicie wolnym. Być wolnym znaczy dla niego móc robić wszystko, na co się ma ochotę; nie musieć dostosowywać się do żadnych kryteriów, które są poza czy ponad nim samym. Iść wyłącznie za własnym pragnieniem i wolą. Kto tak żyje, prędko zderzy się z kimś innym, kto chce żyć w taki sam sposób a nieuniknionym rezultatem takiej egoistycznej koncepcji wolności będzie przemoc. Trafnie scharakteryzował takie postawy Goethe w Fauście:

„Czy pomagają, czy szkodzą,
Te bóstwa, co same się rodzą,
Co same z siebie powstają,
I same siebie nie znają”

b. wolność i odpowiedzialność

Nie tak rozumie wolność Pismo Święte. Biblia łączy pojęcie wolności z pojęciem synostwa. Św. Paweł powiada: „Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: ‚Abba, Ojcze!’” (Rz 8,15). Co to znaczy? Św. Paweł nawiązuje tutaj do systemu społecznego świata starożytnego, w którym istnieli niewolnicy, którzy nie posiadali żadnej własności i dlatego nie interesowało ich to, czy sprawy toczą się właściwym torem. Drugą część społeczeństwa stanowili synowie ludzi wolnych, którzy byli zarazem dziedzicami, troszczyli się więc o zachowanie swojej przyszłej własności i o dobre nią zarządzanie. Byli wolni, a zatem ponosili też odpowiedzialność za swoją przyszłą własność. Odtąd – niezależnie od epoki – wolność i odpowiedzialność idą w parze. Prawdziwa wolność objawia się przez odpowiedzialność, przez sposób działania, który wyraża przyjęcie współodpowiedzialności za siebie, za innych, za świat. W tym sensie troska Kościoła o każde życie ludzkie, a w szczególności o życie najsłabsze i niepełnosprawne jest powinnością Kościoła.

Ale wszystkie rodzaje odpowiedzialności doczesnej są tylko cząstkowe, dotyczą określonej dziedziny, określonego państwa itp. Duch Święty natomiast czyni nas synami i córkami Bożymi, włączając nas w odpowiedzialność samego Boga za Jego świat i całą ludzkość. Dlatego – dzięki pomocy Ducha Świętego – czynimy dobro, ponieważ osobiście ponosimy odpowiedzialność za świat; ponieważ kochamy prawdę i dobro, ponieważ kochamy samego Boga, a więc także Jego stworzenia. Oto prawdziwa wolność, do której chce nas doprowadzić Duch Święty. W naszym świecie, pełnym pozornych wolności, które niszczą środowisko i człowieka, chcemy — mocą Ducha Świętego — uczyć się razem prawdziwej wolności (por. Benedykt XVI, Życie, wolność, jedność, współodpowiedzialność).

c. wolność i miłość

Powołując każdego z nas do istnienia, Bóg zechciał uczynić nas zdolnymi do wybierania i pragnienia dobra oraz do odpowiadania miłością na Jego Miłość. To miłość bowiem nadaje sens wolności. Jeśli matka poświęca się z miłości dla swych dzieci, dokonuje wyboru, a miarą jej wolności jest jej miłość. Kto pozwala, by Miłość Boga realizowała się poprzez jego serce, ten osobiście doświadcza, do jakiego stopnia „wolność i oddanie nie wykluczają się, lecz podtrzymują się wzajemnie. W dobrowolnym oddaniu się, w każdym mo­mencie tego poświęcenia wolność jest wciąż odnawiana przez miłość, a odnawiać się to znaczy być ciągle młodym, wspa­niałomyślnym, zdolnym do wielkich ideałów, i do wielkich ofiar. W ten sposób posłuszeństwo Bogu nie tylko jest aktem wolnym, ale jest również aktem wyzwalającym (por. List prałata Fernando – 9.1.2018). Używając słów św. Tomasza z Akwinu, możemy powiedzieć: „Im intensywniejsza jest nasza miłość, tym bardziej jesteśmy wolni” (Quanto aliquis plus habet de caritate, plus habet de libertate).

„Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie [bierzcie] tej wolności jako zachęty do [hołdowania] ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie” (Ga 5,13). Hołdować ciału, okazywać cześć ciału, znaczy ulegać egoistycznym skłonnościom ludzkiej natury. Natomiast hołdować Duchowi znaczy pozwolić, by miłość Boża, którą obdarował nas Chrystus, kierowała naszymi zamiarami i uczynkami.

Wolność chrześcijańska jest więc czymś zgoła odmiennym od samowoli – uczył Ojciec Święty Benedykt XVI. Ona jest naśladowaniem Chrystusa w składaniu daru z siebie aż po ofiarę krzyża. Może to brzmieć paradoksalnie, ale Pan Jezus w najwyższym stopniu urzeczywistnił swoją wolność na krzyżu, jako największą miłość. Kiedy na Kalwarii rozlegały się okrzyki: „Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża!”, On wyraził swoją wolność Syna właśnie poprzez pozostanie na owym miejscu kaźni, aby wypełnić do końca miłosierną wolę Ojca. To doświadczenie stało się później udziałem wielu innych świadków prawdy: mężczyzn i kobiet, którzy pokazali, że są wolni nawet w celach więziennych i pod groźbą tortur. „Prawda was wyzwoli” znaczy Chrystus nas wyzwoli. Kto jest po stronie Prawdy, kto stoi po stronie Chrystusa, ten nigdy nie będzie niewolnikiem żadnej władzy, lecz w swojej wolności zawsze będzie potrafił stawać się sługą braci (por. Benedykt XVI, Przemówienie na Anioł Pański, 1.7.2007).

W tej perspektywie możemy lepiej zrozumieć, dlaczego: „Prawdziwa odnowa człowieka i społeczeństwa dokonuje się zawsze za sprawą odnowy sumień. Sama zmiana struktur społecznych, ekonomicznych i politycznych — choć ważna – może się jednak okazać niewykorzystaną szansą, jeśli nie stoją za nią ludzie sumienia – jak uczył św. Jan Paweł II. To ludzie sumienia przyczyniają się do tego, że całokształt życia społecznego formowany jest ostatecznie według reguł tego prawa, którego człowiek sam sobie nie nakłada, ale je odkrywa «w głębi sumienia jako głos, któremu winien być posłuszny» (por. Gaudium et spes, 16). Ten głos, to wewnętrzne prawo wolności, które ukierunkowuje wolność na dobro i ostrzega przed czynieniem zła. Przyzwolenie na łamanie tego prawa przez prawo stanowione w ostatecznym rozrachunku zawsze obraca się przeciw czyjejś wolności i godności. Bałwochwalczy kult wolności (por. Veritatis splendor, 54), jaki nierzadko się proponuje współczesnemu człowiekowi, jest w gruncie rzeczy wielkim zagrożeniem wolności, prowadząc bowiem do zamętu i wypaczenia sumień, pozbawia człowieka najskuteczniejszej samoobrony przed różnymi formami zniewolenia (por. Jan Paweł II, Odnowa człowieka i społeczeństwa dokonuje się za sprawą odnowy sumień. Przemówienie Ojca Świętego do III grupy Biskupów, Watykan, 14.02.1998)

„Tylko tak pojęta wolność jest prawdziwie twórcza, tak pojęta wolność buduje nasze człowieczeństwo, tak pojęta wolność buduje prawdziwe więzi międzyludzkie. Buduje i jednoczy, a nie dzieli! Jak bardzo tej jednoczącej wolności potrzeba światu, potrzeba Europie, potrzeba Polsce!” (św. Jan Paweł II, Homilia podczas ‘Statio Orbis’ na zakończenie 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, Wrocław, 1.06.1997).

The 3 May celebrations of the Blessed Virgin Mary Queen of Poland

czw., 05/03/2018 - 06:10

Spokesman of the Polish Episcopate: Blessed Virgin Mary is the Mother of the Independence of our Fatherland

The 3 May celebrations of the Blessed Virgin Mary Queen of Poland at Jasna Gora have a special meaning in the year of the 100th anniversary of the Poland’s regaining independence. “The devotion to Blessed Virgin Mary was a binder uniting Poles despite the fact that the Polish State did not exist on the map of Europe. She led us through the darkest events in the history of our Nation. That is why she is the Mother of the Independence of our Fatherland” – said Fr. Pawel Rytel-Andrianik, spokesman of the Polish Bishops’ Conference, on the occasion of the 3 May celebrations of the BVM Queen of Poland.

Mary was proclaimed the Queen of Poland by Pope Benedict XV in 1920 at the request of Polish bishops, which they addressed to the Holy Father after Poland had regained its independence in 1918. “At that time not only the Church in Poland, but also the whole Nation realized that during these 123 years of partitions, it was love and devotion to Mary that was a binder uniting Poles despite the fact that the Polish State did not exist on the map of Europe. She led us through the darkest events in the history of our Nation. That is why Mary is the Mother of the Independence of our Fatherland” – said Fr. Pawel Rytel-Andrianik.

Every year, the central celebrations of the BVM Queen of Poland take place at Jasna Gora with the participation of representatives of the Polish Episcopate. This year, they are part of the celebrations of the 100th anniversary of Poland’s regaining independence. Jasna Gora is a special place, which the Poles did not stop visiting despite the partitions and occupation, because “here we have always been free”, as John Paul II reminded during the pilgrimage to Poland in 1979.

This year’s Holy Mass in the Sanctuary of Jasna Gora will be presided by Archbishop, Stanislaw Gadecki, President of the Polish Bishops’ Conference, who will also deliver a homily. The ceremony is part of a series of celebrations commemorating the 100th anniversary of Poland’s regaining independence, which this year began with celebrations in honor of St. Adalbert, the main Patron of Poland. In front of us, the celebrations in honor of St. Stanislaus, Patron of Poland, falling on May 13. In addition, in the Temple of Divine Providence in Warsaw, the celebration of Thanksgiving Feast will take place on June 3 and of the 100th anniversary of independence on November 11.

“May the celebrations of the 100th anniversary of Poland’s regaining independence be not only an occasion to thanksgiving but also become an opportunity to pray for the Fatherland through the intercession of the Blessed Virgin Mary, Queen of Poland” – wished the spokesman of the Polish Episcopate.

Press Office of the Polish Bishops’ Conference

Rzecznik Episkopatu na 3 maja: Maryja Matką Niepodległości

czw., 05/03/2018 - 06:00

„Cześć oddawana Maryi była spoiwem łączącym Polaków pomimo, iż państwo polskie nie istniało na mapie Europy. Ona przeprowadziła nas przez najciemniejsze wydarzenia w historii naszego Narodu. Dlatego jest Ona Matką Niepodległości naszej Ojczyny” – powiedział ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Episkopatu, z okazji przypadającej 3 maja Uroczystości NMP Królowej Polski.

Maryja została ogłoszona Królową Polski przez papieża Benedykta XV w 1920 roku na prośbę biskupów polskich, którą skierowali do Ojca Świętego po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. „Wówczas nie tylko Kościół w Polsce ale i cały Naród zdawał sobie sprawę, że przez te 123 lata zaborów to właśnie miłość i cześć oddawana Maryi były spoiwem łączącym Polaków pomimo, iż państwo polskie nie istniało na mapie Europy. Ona przeprowadziła nas przez najciemniejsze wydarzenia w historii naszego Narodu. Dlatego Maryja jest Matką Niepodległości naszej Ojczyzny” – powiedział ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Co roku centralne obchody Uroczystości NMP Królowej Polski odbywają się na Jasnej Górze z udziałem przedstawicieli Episkopatu Polski. W tym roku wpisują się one w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jasna Góra to szczególne miejsce, którego Polacy nie przestali nawiedzać pomimo zaborów i okupacji, gdyż „tutaj zawsze byliśmy wolni”, o czym przypomniał Jan Paweł II w czasie pielgrzymki do Polski w 1979 roku.

Tegorocznej Mszy Świętej na Jasnej Górze w Uroczystość NMP Królowej Polski będzie przewodniczył i homilię wygłosi abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący KEP. Uroczystość wpisuje się w szereg obchodów upamiętniających 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, które w tym roku rozpoczęły się uroczystościami ku czci św. Wojciecha, głównego Patrona Polski. Przed nami z kolei uroczystości ku czci Św. Stanisława, Patrona Polski, przypadające 13 maja. Ponadto w Świątyni Opatrzności Bożej odbędą się obchody Święta Dziękczynienia – 3 czerwca i rocznica odzyskania niepodległości – 11 listopada.

„Niech obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości będą nie tylko okazją do dziękczynienia ale również staną się okazją do modlitwy w intencji Ojczyzny przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski” – powiedział rzecznik Episkopatu.

BP KEP

Komunikat z posiedzenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

czw., 05/03/2018 - 05:52
Ochrona życia każdego człowieka, ogólnopolskie kościelne obchody 100-lecia odzyskania niepodległości oraz wybór Kościelnego Inspektora Danych Osobowych – to główne kwestie poruszane na posiedzeniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, które miało miejsce na Jasnej Górze 2 maja 2018 r.

Publikujemy treść komunikatu:

Komunikat z posiedzenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

W dn. 2 maja na Jasnej Górze miało miejsce posiedzenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował abp. Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Podczas obrad podkreślono między innymi, że misją Kościoła jest ochrona życia każdego człowieka na wszystkich etapach jego istnienia, bo każde ludzkie życie jest darem Bożym. W związku z tym – tak jak w przeszłości – Kościół będzie się wstawiał za życiem każdego człowieka, a w szczególności za życiem najsłabszych, którymi są dzieci nienarodzone i osoby niepełnosprawne. 

Kościół włącza się w świętowanie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski ponawia zaproszenie na ogólnopolskie kościelne obchody, jakimi będą następujące Msze Święte za Ojczyznę: 3 maja na Jasnej Górze, w uroczystość Matki Bożej, Królowej Polski; 13 maja w Krakowie we wspomnienie św. Stanisława, Biskupa i Męczennika; 3 czerwca w Święto Dziękczynienia w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie i 11 listopada w Narodowe Święto Niepodległości, również w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

Kościół katolicki przykłada wielką wagę do ochrony danych osobowych. W związku z tym, że przepisy Unii Europejskiej z tym związane wchodzą w życie 25 maja br., w dn. 30 kwietnia br. został promulgowany – zatwierdzony uprzednio przez Stolicę Apostolską – Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim Na zebraniu Rady Stałej ks. dr hab. Piotr Kroczek, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie został wybrany na pełniącego obowiązki Kościelnego Inspektora Danych Osobowych. Jednocześnie biskupi przypominają, że na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zostały uruchomione Studia Podyplomowe – Ochrona Danych Osobowych w Kościele. 

Z Jasnej Góry biskupi błogosławią Polakom w kraju i za granicą i zachęcają rodaków do modlitwy w intencji naszej Ojczyzny.

Jasna Góra, 2 maja 2018 r. 

 

Papież Franciszek przyjął delegację Caritas Polska na audiencji

śr., 05/02/2018 - 22:53

Przedstawiciele Caritas Polska wraz z młodzieżą syryjską wzięli 2 maja udział w dwóch audiencjach u Ojca Świętego. Papież pobłogosławił projekt #Polacyna100 oraz podkreślił, że kampania „Mobilna Ambasada Young Caritas” uwrażliwia na problemy najbiedniejszych, promuje wolontariat i niesie pomoc prześladowanym w Syrii.

Poranna audiencja, w której wzięli udział: dyrektor Caritas Polska ks. Marcin Iżycki, pracownicy i wolontariusze, a także młodzież z Syrii, miała charakter prywatny. Delegacja wjechała na Plac Świętej Marty Busem, tzw. Mobilną Ambasadą Niepodległej, promującą największe społeczne obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Podczas audiencji ks. Iżycki poprosił o błogosławieństwo projektu #Polacyna100, którego kulminacyjnym punktem będzie wielki finał na PGE Narodowym 26 sierpnia 2018 roku.

Przedstawiciele Caritas Polska przekazali Ojcu Świętemu flagę Polski otrzymaną od Prezydenta RP. Dyrektor Caritas Polska w rozmowie z Ojcem Świętym poinformował o przeżywanych w naszym kraju obchodach związanych ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Papież otrzymał też ikonę Madonny z Dzieciątkiem jako dar mieszkańców Syrii.

Jak relacjonuje Caritas Polska, zapadającym w pamięć momentem podczas audiencji była chwila, kiedy jeden z Syryjczyków przybyłych do Ojca Świętego, zapomniał tekstu, który przygotował wcześniej w języku hiszpańskim. Kiedy zapadła cisza, papież Franciszek chcąc rozładować atmosferę i wspomóc członka delegacji w dokończeniu sentencji zapytał go, gdzie studiował język hiszpański.

Ojciec Święty pobłogosławił także nowemu projektowi Young Caritas, który ma na celu aktywizację młodych ludzi do działań na rzecz ubogich i ich formację duchową. Wszyscy członkowie ekipy busa otrzymali od papieża różance.

Delegacja Caritas Polska złożyła także kwiaty i oddała hołd Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.

Po porannej audiencji załoga busa udała się na audiencję generalną na Plac Świętego Piotra. Witając delegację Caritas Polska papież podkreślił, że jej kampania „Mobilna Ambasada Young Caritas” m. in. uwrażliwia na problemy najbiedniejszych, promuje wolontariat i niesie pomoc prześladowanym w Syrii.

Bus Caritas Polska udał się w drogę powrotną do Polski w celu dalszej promocji projektu #PolacyNa100.

Caritas Polska, pgo / pz, Watykan

 

Jasna Góra: powołany Kościelny Inspektor Danych Osobowych

śr., 05/02/2018 - 20:35

Ks. dr hab. Piotr Kroczek, prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II z diec. bielsko-żywieckiej został wybrany dziś na pełniącego obowiązki Kościelnego Inspektora Danych Osobowych. Na to stanowisko powołali go biskupi obradujący na Jasnej Górze. Wśród tematów Rady Stałej Episkopatu Polski ochrona danych osobowych w Kościele była jednym z ważniejszych, wobec wchodzących w życie, 25 maja, nowych przepisów Unii Europejskiej.

Jak powiedział bp Artur Miziński, sekretarz Konferencji Episkopatu Polski, Kościelny Inspektor Danych Osobowych będzie miał swoją siedzibę przy sekretariacie Episkopatu Polski i będzie centralnym organem, którego zadaniem ma być czuwanie nad tym, by dane osobowe przetwarzane przez Kościół, były wykorzystywane właściwie, z zachowaniem wszelkich przepisów, które znajdują się w rozporządzeniu RODO. Kościelny Inspektor będzie także organem odwoławczym w drodze administracyjnej, gdyby dane były naruszone lub w sytuacji, gdyby ktoś uważał, że zostały one naruszone.

Urodzony w 1975 r. ks. Piotr Kroczek to kapłan diecezji bielsko-żywieckiej.

Jest teologiem i kanonistą, doktorem habilitowanym nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego i doktorem nauk teologicznych w zakresie teologii ekumenicznej. Jest profesorem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, gdzie wykłada na Wydziale Prawa Kanonicznego i Wydziale Nauk Społecznych; zajmuje się teorią prawa i prawem wyznaniowym. Ostatnio wydał: „Parafia w optyce katolickiej i luterańskiej”, Studium teologiczno-prawne, Kraków 2017 oraz Prawo wewnętrzne związków wyznaniowych w perspektywie organów władzy publicznej. Klauzule generalne, Kraków 2017.

It/Jasna Góra

Strony