Konferencja Episkopatu Polski

Subskrybuj Kanał Konferencja Episkopatu Polski
Konferencja Episkopatu Polski
Zaktualizowano: 29 minut 1 sekunda temu

Abp Gallagher: Celem państwa jest zapewnienie wspólnego dobra

pon., 05/20/2019 - 12:35

Celem państwa jest zapewnienie wspólnego dobra w najszerszym znaczeniu tego słowa. Powinno ono promować więc pokój wewnętrzny i zewnętrzny – powiedział abp Paul Gallagher, Sekretarz ds. Relacji z Państwami Stolicy Apostolskiej, podczas uroczystej sesji naukowej z okazji 100-lecia przywrócenia relacji dyplomatycznych między Polską a Stolicą Apostolską.

„Każde państwo zawiera w sobie element transcendentny: jest ono więc uwarunkowane czymś, co wykracza poza jego ramy. Nie mówię tu wyłącznie o aspekcie eschatologicznym i tymczasowym charakterze porządku publicznego, lecz także o tym, że żadne państwo nie jest nigdy samowystarczalne i że „rolą państwa jest obrona i promowanie wspólnego dobra społeczeństwa obywatelskiego” (CCC, nr 1927)” – podkreślił abp Gallagher.

W konferencji zorganizowanej w gmachu starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu wzięli udział przedstawiciele polskich władz, Episkopatu i korpusu dyplomatycznego, Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Salvatore Pannaccio, duchowni, świat nauki i kultury.

W imieniu polskich władz o znaczeniu relacji dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską mówił prof. Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych RP. Ks. prof. Stanisław Wilk z KUL-u przedstawił misję abp. Achillesa Rattiego, pierwszego nuncjusza apostolskiego w odrodzonej Polsce. Bp Jan Kopiec wygłosił wykład pt. „Kościół i społeczeństwo polskie wobec wyzwań odzyskanej niepodległości (1919 – 1939)”, a prof. Marek Kornat z Polskiej Akademii Nauk mówił o stosunku do sprawy polskiej papieży Leona XIII i Piusa X.

W 1919 r. zostały wznowione stosunki dyplomatyczne między Polską a Stolicą Apostolską po ponad 120 latach przerwy. Ich oficjalne przywrócenie poprzedził przyjazd o rok wcześniej do Warszawy (29 maja 2018) wizytatora apostolskiego w osobie prał. Achillesa Rattiego. Jesienią 1918 r. – już po uzyskaniu przez Polskę niepodległości – wizytator Ratti nawiązał pierwsze kontakty dyplomatyczne z rządem polskim. A bezpośrednim powodem była obsada biskupstwa polowego.

KAI / BP KEP

Zmarł bp Jan Bagiński

pon., 05/20/2019 - 12:15

W niedzielę 19 maja 2019 r. w godzinach wieczornych zmarł bp Jan Bagiński, emerytowany biskup pomocniczy diecezji opolskiej. Miał 86 lat. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w poniedziałek 27 maja w opolskim kościele pw. świętych Piotra i Pawła, przy którym Biskup zostanie pochowany.

Uroczystości pogrzebowe śp. bp. Jana Bagińskiego rozpoczną się w niedzielę, 26 maja, o godz. 15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia i czuwaniem w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu. O godz. 16.45 odbędzie się procesja z trumną zmarłego Biskupa do katedry opolskiej, gdzie o godz. 17.00 zostanie odprawiona Msza św. z eksportą.

Główne uroczystości pogrzebowe będą miały miejsce w poniedziałek, 27 maja. O godz. 10.00 rozpocznie się czuwanie w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu. O
godz. 11.00 będzie sprawowana Msza św. pogrzebowa. Śp. bp Jan Bagiński zostanie pochowany przy kościele św. Ap. Piotra i Pawła w Opolu obok zmarłych proboszczów tej parafii.

Pogrzeb ś.p. biskupa Jana Bagińskiego – od 1945 naszego parafianina – odbędzie się w kościele św. Piotra i Pawła w poniedziałek 27 maja https://t.co/S5z5cNNE1q

— Św. Piotr i Paweł OP (@SwPiP) 20 maja 2019

Bp Jan Bagiński urodził się 31 maja 1932 r. w Kamionce na Wołyniu (diec. Łuck). Został wyświęcony na kapłana 17 czerwca 1956 r. w Opolu, mianowany biskupem tytularnym i pomocniczym opolskim 8 lipca 1985 r., konsekrowany 15 sierpnia 1985 r. Jego zawołaniem biskupim były słowa „Servire Deo et populo” (Służyć Bogu i ludziom). W kurii biskupiej sprawował urząd przewodniczącego Wydziału Duszpasterskiego. Do jego kompetencji należały sprawy duszpasterstwa ogólnego i sakramentalne, sprawy rodzinne, charytatywne, misyjne i zakonne. W ramach prac Konferencji Episkopatu Polski był m.in. członkiem Komisji ds. Misji i ds. Zakonnych. 14 sierpnia 2009 roku papież Benedykt XVI przyjął jego rezygnację z obowiązków biskupa pomocniczego diecezji opolskiej.

Bp Bagiński zmarł 19 maja 2019 roku.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie….

KAI/ diec. opolska/ BP KEP

Zobacz też: >>Nagrania audio na stronie Radia Doxa

Zdjęcie ilustracyjne: Kuria Diecezjalna w Opolu/ www.diecezja.opole.pl

Przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP prosi osoby życia konsekrowanego o stałą modlitwę w intencji ochrony życia

pon., 05/20/2019 - 10:29

„Zwracam się z prośbą do wszystkich zgromadzeń zakonnych żeńskich  i męskich oraz do instytutów życia konsekrowanego, o podjęcie stałej modlitwy w intencji ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci” – napisał bp Wiesław Śmigiel, przewodniczący Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski w liście skierowanym do osób życia konsekrowanego. „Otoczmy modlitwą kobiety, które z różnych powodów boją się przyjąć na świat swoje dzieci! Módlmy się również za ojców, by byli odpowiedzialni i bronili życia!”  – czytamy w liście.

Publikujemy pełny tekst listu:

Toruń, 20 maja 2019 r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Umiłowane w Chrystusie siostry i bracia!

Zwracam się z prośbą do wszystkich zgromadzeń zakonnych żeńskich  i męskich oraz do instytutów życia konsekrowanego, o podjęcie stałej modlitwy  w intencji ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

 Obserwujemy dramatyczny wzrost liczby dokonywanych aborcji oraz eutanazji. Wzrasta również liczba podejmowanych prób samobójczych, także wśród młodzieży.  Według WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) w 2018 r. w wyniku aborcji straciło życie  41,9 mln dzieci. Inne źródła podają, że w 2018 roku aborcja była główną przyczyną śmierci na świecie (Źródło: www. worldometers.info).

  W wielu krajach świata proceder aborcji coraz częściej jest sankcjonowany prawnie,  np. w stanie Nowy York, w przypadku podejrzeń o poważną chorobę płodu, prawo pozwala na dokonanie aborcji nawet do momentu narodzin.

 Skutki dokonanej aborcji, w postaci syndromu poaborcyjnego, mają wpływ  nie tylko na życie matek i ojców, ale także na personel medyczny, który uczestniczył w jej przeprowadzeniu.

 W wyniku podejmowanych działań przeciwko życiu (aborcja, eutanazja i samobójstwo) zwiększa się ryzyko zaburzeń psychicznych, takich jak zespół stresu pourazowego, depresja, zaburzenia lękowe czy uzależnienia. Ofiarą aborcji pada nie tylko dziecko, ale również matka, ojciec oraz wile innych osób. Również dzieci, urodzone w rodzinach dotkniętych aborcją, mogą nosić znamiona syndromu osoby ocalonej, co może przejawiać się w latach późniejszych brakiem poczucia bezpieczeństwa, stanami depresyjnymi, trudnościami z nawiązywaniem więzi.

Podejmując ten problem, mam wrażenie, że stajemy jak Dawid wobec Goliata, dlatego potrzeba zaufania Bogu i żarliwej modlitwy! Bardzo proszę, aby zgromadzenia zakonne oraz instytuty życia konsekrowanego podjęły stałą krucjatę modlitewną w intencji ochrony życia  od poczęcia do naturalnej śmierci. Otoczmy modlitwą kobiety, które z różnych powodów boją się przyjąć na świat swoje dzieci! Módlmy się również za ojców, by byli odpowiedzialni i bronili życia!

Zachęcam, by otoczyć stałą modlitwą i troską duszpasterską wszystkie osoby, które noszą bolesne skutki działań przeciwko życiu. Pamiętajmy, że łaska Boża może uleczyć głębokie rany grzechu.

Z pamięcią w modlitwie i błogosławieństwem

 Bp Wiesław Śmigiel
Przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP

22 maja – spotkanie Rady Stałej KEP i szkolenie metropolitów

pon., 05/20/2019 - 06:00

W środę 22 maja w Warszawie odbędą się obrady Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, których głównym tematem będzie omówienie dalszych działań Kościoła w Polsce ws. ochrony nieletnich. Tego samego dnia odbędzie się szkolenie arcybiskupów metropolitów z zakresu norm prawnych zawartych w ostatnim motu proprio papieża Franciszka.

Spotkanie Rady Stałej zwołał na 22 maja przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki. Biskupi podczas obrad zajmą się problematyką reagowania na przypadki wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych. Poruszone zostaną też inne bieżące tematy. Po zakończeniu obrad Rady Stałej planowany jest briefing dla mediów.

W tym samym dniu będzie miało miejsce kilkugodzinne szkolenie dla arcybiskupów metropolitów (w ramach Kościoła katolickiego w Polsce jest 14 metropolii rzymsko-katolickich oraz jedna greckokatolicka). Jego tematem będzie wdrażanie w życie zasad wprowadzanych przez list apostolski motu proprio papieża Franciszka „Vos estis lux mundi”, który został opublikowany przez Stolicę Apostolską 9 maja. Dokument zawiera regulacje prawne dotyczące działań podejmowanych w przypadkach wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych. Jego normy obowiązywać będą w całym Kościele katolickim od 1 czerwca br.

***
Rada Stała ma za zadanie przygotowanie spraw na Zebranie Plenarne i Rady Biskupów Diecezjalnych, czuwa nad wykonaniem ich decyzji oraz koordynuje prace Konferencji Episkopatu Polski. Tworzą ją z urzędu: przewodniczący KEP, zastępca przewodniczącego KEP, prymas Polski, kardynałowie kierujący diecezjami i sekretarz generalny KEP oraz wybrani przez Zebranie Plenarne biskupi: sześciu diecezjalnych i dwóch pomocniczych. Wyboru dokonuje się na okres pięciu lat, z możliwością wyboru na drugą kadencję.

Obecnie w skład Rady Stałej wchodzą z urzędu: abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP, abp Marek Jędraszewski, zastępca przewodniczącego KEP, abp Wojciech Polak, Prymas Polski, kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, bp Artur Miziński, sekretarz generalny KEP. Z wyboru w Radzie Stałej jest sześciu biskupów diecezjalnych: abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski, abp Sławoj Leszek-Głódź, metropolita gdański, abp Józef Kupny, metropolita wrocławski, abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki, bp Andrzej Czaja, biskup opolski. W skład Rady wchodzi też dwóch biskupów pomocniczych. Są to: bp Marek Mendyk, biskup pomocniczy diecezji legnickiej i bp Piotr Turzyński, biskup pomocniczy diecezji radomskiej.

BP KEP

Konsekracja kościoła w Śremie

pon., 05/20/2019 - 01:09

W niedzielę, 19 maja, na Mszy św. o 10.00 abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski dokonał konsekracji – poświęcenia kościoła parafialnego pw. bł. Michała Kozala w Śremie.

Początki parafii sięgają roku 1995, kiedy to parafia farna otrzymała teren przy ul. Malczewskiego 2 na Helenkach w ramach rekompensaty za dobra zajęte w okresie powojennym. W maju 2004 roku parafia rozpoczęła budowę nowego kościoła. Regularnie Msze św. zaczęto w nim odprawiać od 2009 roku.

Patronem kościoła jest bł. Michał Kozal. Urodził się w 25 września 1893r. w Nowym Folwarku koło Krotoszyna w diecezji gnieźnieńskiej.  Od lipca 1941 roku był więźniem obozu w Dachau. 26 stycznia 1943 roku został uśmiercony zastrzykiem z fenolu. Mimo prób ocalenia jego ciała przez więźniów, zostało ono spalone w krematorium. „Niech będzie on jeszcze jednym patronem naszych trudnych czasów, pełnych napięcia, nieprzyjaźni i konfliktów. Niech będzie wobec współczesnych i przyszłych pokoleń świadkiem tego, jak wielka jest moc łaski Pana naszego Jezusa Chrystusa – Tego, który do końca umiłował” – mówił Ojciec Święty Jan Paweł II, ogłaszając w roku 1987 biskupa Michała Kozala błogosławionym.

(Fot. br. Zygmunt Kajdan)

Słowo Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski przed wyborami do Parlamentu Europejskiego

ndz., 05/19/2019 - 21:34

Zachęcamy do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego – napisali biskupi w słowie skierowanym do  wiernych przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 26 maja.

Słowo Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski przed wyborami
do Parlamentu Europejskiego

Drodzy Siostry i Bracia,

W niedzielę 26 maja br. we wszystkich państwach tworzących Unię Europejską odbędą się wybory do jej Parlamentu. Od wyników tych wyborów będzie zależał nie tylko kształt polityczny, ale także duchowy Unii Europejskiej. 

Polska należy do Unii od 2004 roku. Stało się to również dzięki osobistemu zaangażowaniu Ojca Świętego Jana Pawła II, który w członkostwie naszego państwa w tej instytucji dostrzegał nie tylko szansę na rozwój Polski pod względem materialnym i cywilizacyjnym, ale również szansę dla Unii, która będzie mogła czerpać z duchowego skarbca naszej Ojczyzny. W konsekwencji przed Europą otworzy to – jak często głosił to Papież – możliwość oddychania obydwoma płucami, a przez to trwania przy jej chrześcijańskich korzeniach.  

Jeszcze na kilka lat przed wstąpieniem Polski do Unii, dnia 3 czerwca 1997 roku Jan Paweł II w obecności pięciu prezydentów państw Europy Środkowej i Wschodniej mówił w Gnieźnie: „Bez Chrystusa nie można budować trwałej jedności. Nie można tego robić, odcinając się od tych korzeni, z których wyrosły narody i kultury Europy i od wielkiego bogactwa minionych wieków. Jakże można liczyć na zbudowanie «wspólnego domu» dla całej Europy, jeśli zabraknie cegieł ludzkich sumień wypalonych w ogniu Ewangelii, połączonych spoiwem solidarnej miłości społecznej, będącej owocem miłości Boga?”

Mając na uwadze to papieskie nauczanie, lepiej możemy zdać sobie sprawę z tego, jak wielka odpowiedzialność na nas spoczywa w obecnym momencie naszej najnowszej historii. Dlatego bardzo zachęcamy Was, Drodzy Siostry i Bracia, do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego i głosowania zgodnego z właściwie ukształtowanym sumieniem. 

Modląc się do Boga – za wstawiennictwem świętych Patronów Europy  i Polski – o dobrą  przyszłość Europy, a także o dobrą przyszłość naszej Ojczyzny, z serca Wam błogosławimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Jasna Góra, 2 maja 2019 roku

Bp Piotr Libera spędzi pół roku na modlitwie w pustelni kamedułów

sob., 05/18/2019 - 16:16

Od 1 lipca do 31 grudnia przez 6 miesięcy biskup płocki Piotr Libera będzie przebywał na modlitwie w pustelni ojców kamedułów, na co zgodę wyraził 21 stycznia br. Ojciec Święty Franciszek. O swojej decyzji biskup poinformował dziś, 18 maja, diecezjalną Radę Duszpasterską. „Siłą rzeczy mój pobyt nabiera wymiaru pokutnego” – powiedział bp Libera.

„Mój biskup Piotr Libera idzie na pół roku, od 1 VII, do kamedułów. Spełnia się jego wielkie życiowe pragnienie” – napisał dziś na Twitterze bp Mirosław Milewski, biskup pomocniczy diecezji płockiej. Zacytował też słowa bp. Libery: „Czynię to w pełnej wolności. Będę modlił się za Kościół w Polsce, za moją diecezję. W kontekście tego co się dzieje, siłą rzeczy, mój pobyt nabiera wymiaru pokutnego”.

Mój biskup @PiotrLibera idzie na pół roku, od 1 VII, do kamedułów. Spełnia się jego wielkie życiowe pragnie! „Czynię to w pełnej wolności. Będę modlił się za Kościół w Polsce, za moją diecezję. W kontekście tego co się dzieje, siłą rzeczy, mój pobyt nabiera wymiaru pokutnego”

— Mirosław Milewski (@BpMMilewski) 18 maja 2019

Biskup płocki już w styczniu br. uzyskał zgodę Ojca Świętego Franciszka na tzw. rok sabatyczny, czyli przerwę w posługiwaniu. Dzisiaj, 18 maja, poinformował o tym przedstawicieli diecezjan podczas spotkania diecezjalnej Rady Duszpasterskiej. „Po 22 latach biskupstwa i po 43 latach kapłaństwa chcę skorzystać z tego urlopu sabatycznego” – powiedział.

Bp @PiotrLibera od 1 lipca przez pół roku będzie przebywał w klasztorze Kamedułów, na co zgodził się Papież Franciszek 21 stycznia.
Publikujemy nagranie, w którym @PiotrLibera sam o tym informuje:https://t.co/jfwJ4EwmRn

— EpiskopatNews (@EpiskopatNews) 18 maja 2019

„Poczynając od 1 lipca do 31 grudnia, przez 6 miesięcy będę przebywał w eremie czyli pustelni ojców kamedułów” – powiedział do członków diecezjalnej Rady Duszpasterskiej bp Libera. Przyznał, że decyzja dojrzewała w nim wiele lat, ponieważ od wielu lat zna ojców kamedułów, bliska jest mu ich duchowość i miał pragnienie, by spędzić pewien czas w ich pustelni.

Bp Libera poinformował, że było to m.in. przedmiotem jego rozmowy z Ojcem Świętym 21 stycznia tego roku. „Poprosiłem papieża Franciszka o prywatną audiencję i przedstawiłem moje pragnienie” – powiedział. Dodał, że traktuje ten czas jako okres sabatyczny, czyli czas wolny od posługi, do którego mają prawo osoby duchowne.  „Ojciec Święty po zapoznaniu się z moją prośbą napisał w liście z 21 stycznia 2019 r. jedno słowo: „Concedo” czyli zgadzam się, akceptuję” – relacjonuje bp Libera.

„Będę przebywał 6 miesięcy poza diecezją i będę się modlił za Kościół powszechny, Kościół w Polsce i Kościół diecezjalny” – powiedział biskup płocki. „Siłą rzeczy ten pobyt u kamedułów nabiera także charakteru pokutnego” – dodał. „Nie jest to żadna ucieczka, a jeśli jest to ucieczka, to nie uciekam przed czymś, ale uciekam do kogoś, uciekam do  Boga, tak jak wielu pustelników, którzy wspierali Kościół, modląc się za niego na pustelni” – powiedział.

BP KEP

Rozpoczęła się peregrynacja Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w archidiecezji poznańskiej

sob., 05/18/2019 - 15:30

Mszą św. z udziałem biskupów na placu przed kościołem pw. Nawiedzenia NMP na poznańskich Ratajach rozpoczęła się 18 maja peregrynacja Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w archidiecezji poznańskiej. Eucharystii przewodniczył abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, a homilię wygłosił abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Nawiedzenie diecezji przez pielgrzymującą po Polsce kopię Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej odbywa się pod hasłem „Z Maryją na nowe czasy”. Od 18 maja Obraz nawiedzi 414 parafii archidiecezji poznańskiej. W powitaniu Ikony w każdej parafii uczestniczyć będzie metropolita poznański lub jego biskup pomocniczy. Peregrynacja potrwa do 26 września 2020 r.

Uroczystość powitania miała miejsce przed kościołem Nawiedzenia NMP na Ratajach w Poznaniu. W swojej homilii abp Marek Jędraszewski wyznał, że kościół ten budował m.in. jego ojciec.

Abp Marek Jędraszewski @ArchKrakowska w Poznaniu: Chciała być z nami. Jest z nami. Nasza Matka. #peregrynacja #ArchidiecezjaPoznańska

Pełny tekst homilii: https://t.co/Amu4iHwCQW pic.twitter.com/xCAEu2iYbA

— EpiskopatNews (@EpiskopatNews) 18 maja 2019

Mszę św. transmitowała m.in. Telewizja Trwam:

>>Tekst homilii

>>GALERIA ZDJĘĆ

Zobacz też:
>>Kalendarium peregrynacji
>>Więcej

www.archpoznan.pl/ BP KEP

Fot. www.archpoznan.pl

Abp Marek Jędraszewski w Poznaniu: Chciała być z nami. Jest z nami. Nasza Matka

sob., 05/18/2019 - 14:27

Przyszła do nas. Chciała być z nami. Jest z nami. Nasza Matka – mówił abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w homilii wygłoszonej 18 maja 2019 r. w Poznaniu. Uroczysta Eucharystia z udziałem biskupów rozpoczęła peregrynację Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w archidiecezji poznańskiej.

Abp Jędraszewski przypomniał w homilii czas, kiedy Jasnogórski Obraz po raz pierwszy nawiedzał archidiecezję poznańską. Było to ponad czterdzieści lat temu, od listopada 1976 do maja 1978 roku. Zwrócił uwagę na to, że mimo czasu, jaki upłynął, człowiekowi obecnych czasów towarzyszą podobne zmagania.

„Trwa bowiem nadal walka z chrześcijaństwem i Kościołem katolickim. Tym razem ma ona wymiar bardziej kulturowy. W imię postępu i tolerancji pragnie zamknąć się Kościołowi usta, usiłuje się usunąć go z przestrzeni publicznej i zepchnąć do sfery wstydliwie skrywanej prywatności” – mówił Metropolita Krakowski. Cytował też słowa Jana Pawła II z adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa z 2003 roku, w której Papież zwracał uwagę na to, że „utrata pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego, któremu towarzyszy swego rodzaju praktyczny agnostycyzm i obojętność religijna” sprawiają, że tworzone są prawa „w oderwaniu od ich życiodajnego źródła, jakim jest chrześcijaństwo”.

Odniósł się też m.in. do niedawnych profanacji. „Dzisiaj czujemy się upokorzeni, gdy niedawno wielcy tego świata, tu, w Poznaniu, w profanacji Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej widzieli przejaw artystycznej wolności i twórczości, a ludzie nauki słysząc to, składali swe ręce do oklasków” – powiedział.

Przepraszając Matkę Bożą, mówił: „Trwając przed Nią na kolanach, w cichej adoracji, a także uczestnicząc w wielkich uroczystościach, jakie przez prawie półtora roku będą się odbywały w każdej parafii i w każdej kaplicy Archidiecezji Poznańskiej, jesteśmy pewni: nie będziemy uczestnikami owej cichej apostazji ludzi sytych odchodzących od Boga, nie będziemy żyć tak, jakby Bóg nie istniał. Jako ludzie nie chcemy zajmować miejsca, które jest przynależne tylko samemu Bogu. Przeciwnie – właśnie Jego jako Pana i Stwórcę pragniemy z całą mocą naszej wiary wyznawać i głosić światu”.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Konferencji Episkopatu Polski. Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej pod hasłem „Z Maryją w nowe czasy” w parafiach archidiecezji poznańskiej będzie przebiegało od 18 maja 2019 roku do 26 września 2020 roku.

>>Więcej

Publikujemy pełny tekst homilii:

„Z Maryją w nowe czasy”
Peregrynacja Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Archidiecezji Poznańskiej
Poznań, 18 maja 2019 roku

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Metropolito Poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski,
Ekscelencje, Najdostojniejsi Księża Arcybiskupi i Biskupi,
Drodzy Bracia w Chrystusowym Kapłaństwie,
Wielebne Siostry zakonne,
Czcigodne Osoby życia konsekrowanego,
Wszyscy Drodzy memu sercu Siostry i Bracia,

„Gdy jednak nadeszła pełnia czasu…” (Ga 4, 4a). Tymi słowami z Listu do Galatów św. Paweł Apostoł wskazywał na zasadniczy przełom, jaki dokonał się w całych dziejach ludzkości. Oto przyszedł na świat zapowiedziany i tak oczekiwany Mesjasz, Boży Syn, który rodząc się z Niewiasty, z Przenajświętszej Maryi Panny, stał się Człowiekiem i zamieszkał między nami. To On dokonał tego przełomu. To On wyznaczył czasowi radykalnie nowy porządek, gdyż od chwili Jego Wcielenia zdążamy wszyscy – córki i synowie Kościoła – na spotkanie z naszym Panem w wieczności. On był pierwszy. Jednakże przed Nim była Jego Matka.

Ten sam porządek zdarzeń miał miejsce również w Kanie Galilejskiej. Pisze bowiem św. Jan: „Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów” (J 2, 1-2). Ewangelista nie precyzuje, dlaczego tam była – tak jakby Jej obecność w Kanie była czymś oczywistym. Można też odnieść wrażenie, że Jezusa i Jego uczniów zaproszono właśnie ze względu na Nią – Ona była w Kanie i dlatego tym, którzy przygotowywali ucztę weselną, wydawało się czymś wręcz koniecznym, aby na nią zaprosić także Jej Syna, Jezusa.

Odtąd tak właśnie będzie już zawsze w dziejach Kościoła. Maryja będzie przed Jezusem. To Ona będzie Mu niejako torowała drogę. Ale w pewnym momencie powie tylko: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5b) – i usunie się niejako w cień. Zostanie już tylko sam Jezus, który będzie objawiał swoją boską moc. Który będzie nauczał i dokonywał nadzwyczajnych znaków. Tym samym będzie objawiał swą chwałę, acórki i synowie Kościoła patrząc na nią i w przedziwny sposób w niej uczestnicząc, uwierzą w Niego – jak uczniowie w Kanie (por. J 2, 11).

Najważniejsze jest zatem, aby była Ona. Sama Jej obecność sprawi, że dokonają się wielkie rzeczy, których nadejścia wcale byśmy sobie ani wyobrażali ani się nawet spodziewali. To właśnie ta intuicja, wypływająca z głębokiej i żarliwej wiary, sprawiła, że Stefan Kardynał Wyszyński wraz z ówczesnym Episkopatem Polski podjął myśl, aby całą naszą Ojczyznę przemierzała kopia Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Aby sama Jej obecność w znaku Czarnej Jasnogórskiej Madonny otwierała serca i umysły Polaków na Jezusa. Aby te serca przemieniała. Aby dawała łaskę zbawiennego pokoju. Aby umacniała nadzieję w trudnych czasach zmagań o autentyczną wolność ducha, o wierność Kościołowi, Krzyżowi i Ewangelii.

Tak właśnie też było, kiedy Jasnogórski Obraz po raz pierwszy nawiedzał Archidiecezję Poznańską. Było to ponad czterdzieści lat temu, od listopada 1976 do maja 1978 roku. W 1976 roku ogólna sytuacja panująca w naszej Ojczyźnie była bardzo trudna. Komunistyczne władze kontynuowały rozpoczętą w 1945 roku walkę z chrześcijaństwem i Kościołem. W Warszawie w słynnych kazaniach świętokrzyskich Kardynał Wyszyński protestował przeciwko nowelizacji polskiej Konstytucji, w której miał się znaleźć zapis „o nierozerwalnej przyjaźni polsko-radzieckiej”. Robotnicy z Radomia i Ursusa leczyli jeszcze niezwykle bolesne skutki słynnych „ścieżek zdrowia”, jakie urządziły im oddziały ZOMO po czerwcowych protestach związanych z radykalną podwyżką cen żywności. Natomiast w Poznaniu musiał się udać do szpitala arcybiskup Baraniak. Z powodu ciężkiej choroby arcybiskup nie mógł wziąć udziału w uroczystościach powitania Cudownego Obrazu, 7 listopada 1976 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Po powrocie z nich do Krakowa kardynał Wojtyła napisał do arcybiskupa Baraniaka: „Przykro mi było, że Waszej Ekscelencji brakowało w tych uroczystościach. (…) Ekscelencja przyjął to cierpienie jako wolę Bożą. Ofiara ta na pewno wyda błogosławione owoce, czego z całego serca życzę”.

Czas Nawiedzenia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej stał się na całym wówczas bardzo dużym obszarze Archidiecezji Poznańskiej czasem prawdziwie wielkich zmagań o polską duszę. Stał się także czasem błogosławionych owoców, o których z taką pewnością pisał kardynał Wojtyła do arcybiskupa Baraniaka. Trudno nam mówić o owocach duchowych – o nawróceniach, spowiedziach po latach, łzach wzruszeń, dobrych postanowieniach, umocnieniach w radości i dumie, że należy się do świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła, o na nowo zrodzonej odwadze i męstwie w wyznawaniu swej wiary w czasach dla tej wiary niełatwych. Wszystkie te duchowe owoce Nawiedzenia na wieczność pozostaną wielką tajemnicą Boga i Matki Najświętszej oraz tych wszystkich osób, które w cichości swych serc, patrząc na Oblicze Czarnej Madonny, szeptały: „Dziękuję Ci, Matko…”.

Można jednak mówić o tych niektórych owocach Nawiedzenia, które przyjęły kształt bardziej materialny. To właśnie wtedy za przyczyną Matki Najświętszej wznoszono do Boga żarliwe modły między innymi o to, aby w Archidiecezji Poznańskiej można było budować świątynie, zwłaszcza w nowych dzielnicach mieszkaniowych. Modlono się więc, aby również w tym miejscu mógł powstać wielki kościół, który – jak wtedy planowano – miał służyć całym poznańskim Ratajom.

W Obrazie Nawiedzenia Matka Najświętsza przybyła więc tutaj, gdy większość tych terenów była w dużej mierze jeszcze pusta, bo równocześnie z ogromnym mozołem wnoszenia murów tej świątyni budowano otaczające ją wielkie bloki mieszkaniowe. Kiedy więc później w poznańskiej Kurii metropolitalnej zastanawiano się, jaki tytuł nadać temu kościołowi, odpowiedź wydawała się prosta i oczywista – Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. W czerwcu 1978 roku przybyli do Rzymu pierwsi tutejsi duszpasterze: ks. prałat Stefan Schudy, proboszcz parafii pw. św. Rocha, i ks. prałat Jerzy Foltyn, który podjął się dzieła budowy kościoła i tworzenia nowej parafii. Podczas środowej audiencji generalnej papież Paweł VI, dzisiaj już święty Kościoła katolickiego, poświęcił kamień węgielny dla nowego kościoła, wzięty od grobu św. Piotra. Do dziś mam w oczach przejmujący moment, w którym Ojciec Święty ujął w swe ręce ten kamień, przybliżył do ust i ze czcią go pocałował. Opatrzność Boża sprawiła, że pierwszym budowniczym tej świątyni aż do 1989 roku był mój śp. Ojciec. Wczoraj właśnie minęła 30. rocznica jego śmierci.

Od 1976 roku, od czasu rozpoczęcia I Peregrynacji Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Archidiecezji Poznańskiej, upłynęły 43 lata. Dzisiaj zaczyna się II Peregrynacja pod hasłem „Z Maryją w nowe czasy”.  W tym okresie pojawiły się kolejne pokolenia Polaków. Chciałoby się więc powiedzieć: nowi ludzie, nowe czasy, nowe historyczne konteksty– i słusznie. Jednakże – jak się wydaje – trzeba by jednak dodać jeszcze to: i podobne,jak przed laty, zmagania.

Trwa bowiem nadal walka z chrześcijaństwem i Kościołem katolickim. Tym razem ma ona wymiar bardziej kulturowy. W imię postępu i tolerancji pragnie zamknąć się Kościołowi usta, usiłuje się usunąć go z przestrzeni publicznej i zepchnąć do sfery wstydliwie skrywanej prywatności. Wraz z tym pojawia się zjawisko, o którym z tak wielką wnikliwością pisał Ojciec Święty Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa z 2003 roku. Jest nim „utrata pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego, któremu towarzyszy swego rodzaju praktyczny agnostycyzm i obojętność religijna, wywołująca u wielu Europejczyków wrażenie, że żyją bez duchowego zaplecza, niczym spadkobiercy, którzy roztrwonili dziedzictwo pozostawione im przez historię”. W konsekwencji tworzone są prawa „w oderwaniu od ich życiodajnego źródła, jakim jest chrześcijaństwo”. Co więcej, „w wielu sferach publicznych łatwiej jest deklarować się jako agnostycy, niż jako wierzący; odnosi się wrażenie, że niewiara jest czymś naturalnym, podczas gdy wiara wymaga uwierzytelnienia społecznego”. Te zjawiska prowadzą do sytuacji, którą Jan Paweł II Wielki określił mianem „gasnącej nadziei”. Znajduje ona swój wyraz w zapaści demograficznej i ucieczce wielu osób od podejmowania ważnych decyzji życiowych, w tym zawierania związków małżeńskich (por.EiE, 7-8). „Jedną z przyczyn gaśnięcia nadziei – czytamy dalej w adhortacji Ecclesia in Europa­ – jest dążenie do narzucenia antropologii bez Boga i bez Chrystusa. (…)«Zapomnienie o Bogu doprowadziło do porzucenia człowieka» i dlatego «nie należy się dziwić, jeśli w tym kontekście otworzyła się rozległa przestrzeń dla swobodnego rozwoju nihilizmu na polu filozofii, relatywizmu na polu teorii poznania i moralności, pragmatyzmu i nawet cynicznego hedonizmu w strukturze życia codziennego». Europejska kultura sprawia wrażenie «milczącej apostazji» człowieka sytego, który żyje tak, jakby Bóg nie istniał” (EiE, 9).

Drodzy Siostry i Bracia!

Rozważając to wszystko, kierujemy nasze spojrzenia ku Nawiedzającej nas w znaku Jasnogórskiego Obrazu Maryi, Matce Bożej. Są to pojrzenia pełne miłości i wdzięczności. Przyszła do nas. Chciała być z nami. Jest z nami. Nasza Matka. Nasze serca przenika poczucie pokoju i bezpieczeństwa. Jak zwykle, gdy Matka jest tak blisko każdej i każdego z nas. Jak zwykle, gdy jest z nami nasza Pani i Królowa.

Nasze spojrzenia są jednocześnie pełne bólu – jak zwykle, gdy jestobrażana i wyszydzana nasza matka. Dzisiaj czujemy się upokorzeni, gdyniedawnowielcy tego świata, tu, w Poznaniu, w profanacji Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej widzieli przejaw artystycznej wolności i twórczości, a ludzie nauki słysząc to, składali swe ręce do oklasków. Matko, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią… Matko, popatrz na nas. Wejrzyj w głębię naszych serc. Zechciej dostrzec w nich dziecięcą miłość, która pragnie ukoić Twój ból. Która pragnie Ci to wszystko właśnie wierną miłością wynagrodzić…

Nasze skierowane ku Maryi spojrzenia są równocześnie pełne nadziei. Przynosi nam swego Boskiego Syna, Jezusa. Samą swą obecnością zapowiada wielkie dzieła, które On, Zbawiciel świata, dokona pośród nas. Trwając przed Nią na kolanach, w cichej adoracji, a także uczestnicząc w wielkich uroczystościach, jakie przez prawie półtora roku będą się odbywały w każdej parafii i w każdej kaplicy Archidiecezji Poznańskiej, jesteśmy pewni: nie będziemy uczestnikami owej cichej apostazji ludzi sytych odchodzących od Boga, nie będziemy żyć tak, jakby Bóg nie istniał. Jako ludzie nie chcemy zajmować miejsca, które jest przynależne tylko samemu Bogu. Przeciwnie – właśnie Jego jako Pana i Stwórcę pragniemy z całą mocą naszej wiary wyznawać i głosić światu. Nie chcemy również porzucać człowieka, ale bronić  jego osobowej godności, zwłaszcza jego życia – i to od pierwszych chwil jego istnienia aż po naturalną śmierć.

Nie chcemy również porzucać Polski, której Ona, Maryja, jest od wieków naszą Królową. Nie pozwolimy wyrwać z siebie naszej narodowej pamięci. Z ogromną wytrwałością bronić będziemy naszej duchowej tożsamości. „Póki my żyjemy”, nie będziemy się godzić na takie regulacje prawne, które będą zagrażać duchowej suwerenności naszej Ojczyzny. Wielokrotnie więc wypowiadać będziemy słowa Jasnogórskiego Apelu: „Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!”.

Chcemy żyć na co dzień chrześcijańską wiarą, nadzieją i miłością. To nasze największe pragnienie, będące jednocześnie naszym osobistym wkładem w dzieło budowania cywilizacji miłości na polskiej i na poznańskiej ziemi. I dlatego w tej prawdziwie historycznej chwili wołamy:

„Daj mi Jezusa, o Matko moja,/ na krótki życia ziemskiego dzień”.

Daj nam Jezusa, o Matko nasza, na wszystkie naszego życia ziemskiego dni!

Amen.

Zdjęcie: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Prymas: Film „Tylko nie mów nikomu” dowodzi jak wiele Kościół powinien się nauczyć i zmienić (wywiad KAI)

sob., 05/18/2019 - 12:14

W centrum zawsze muszą być osoby pokrzywdzone i ich dobro. Musimy okazać im empatię, wysłuchać i nie odkładać decyzji o postępowaniu – podkreśla abp Wojciech Polak, prymas Polski w wywiadzie opublikowanym 18 maja 2019 r. w serwisie Katolickiej Agencji Informacyjnej. 

„Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby już nigdy nie doszło do żadnego przestępstwa. A na wszelkie zgłoszenia reagować błyskawicznie i dogłębnie wyjaśniać” – podkreśla abp Wojciech Polak, Delegat Episkopatu ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży w rozmowie z Marcinem Przeciszewskim i Markiem Zającem. Prymas Polski podkreśla, że po obejrzeniu filmu jest coraz bardziej przekonany o tym, jak bardzo w Kościele potrzebna jest zmiana mentalności.

„Nie mam wątpliwości, że trzeba przyjrzeć się odpowiedzialności hierarchów w poszczególnych przypadkach pokazanych w filmie, ale wymaga to gruntownego zbadania” – mówi w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną.

Prymas Polski przyznaje, że rozumie lęki rodziców. „Musimy zrobić wszystko, aby odbudować ich zachwiane zaufanie” – podkreśla. Informuje też, że od pewnego czasu wszystkie metropolie wdrażają programy prewencyjne. „We wszystkich diecezjach odbędą się także szkolenia tych wszystkich, którzy z ramienia Kościoła mają kontakt z dziećmi lub młodzieżą. Wprowadzamy dokumenty, które jasno określają standardy prowadzenia kolonii, rekolekcji itp. Także ksiądz prowadzący grupę ministrantów musi przejść przez specjalistyczne szkolenia z zakresu ochrony dzieci i młodzieży. Rodzice mogą sprawdzić, że takie rozwiązania są stosowane. Konieczna jest też pełna przejrzystość z naszej strony. Tylko tak można odbudować zaufanie” – mówi. Jak dodaje, obecnie szkolenia są  prowadzone już na etapie seminaryjnym. A każdy kandydat do kapłaństwa musi przejść specjalistyczne badania psychologiczne „będące sitem dla ludzi o niebezpiecznych preferencjach”. „To już obowiązujący standard” – mówi.

Na pytanie, co by powiedział, gdyby spotkał się z pokrzywdzonymi bohaterami filmu Tomasza Sekielskiego, Prymas Polski odpowiada: „Jeszcze raz przeprosiłbym za to, czego doznali od ludzi Kościoła. Za to, że zostali tak potwornie skrzywdzeni. Podziękowałbym za odwagę, że zdołali publicznie o tym opowiedzieć. A wiedząc, że niektórzy zostali niewłaściwie potraktowani także przez kościelnych urzędników podczas przyjmowania zgłoszenia – obiecuję, że zrobię wszystko, aby to zmienić”.

Cała rozmowa w >>SERWISIE KAI

Na pdst. Serwis KAI/ BP KEP

Statement of the Delegate for the Protection of Children and Youth of the Polish Bishops’ Conference

pt., 05/17/2019 - 14:14

I am deeply moved by what I saw in Tomasz Sekielski’s film. The enormous suffering of people who have been hurt triggers pain and shame. At this moment, I also have before my eyes the drama of the victims whom I have met personally. I thank all those who have the courage to speak about their suffering.

I apologize for every wound inflicted by members of the Church. As the Delegate for the Protection of Children and Youth of the Polish Bishops’ Conference, I will do everything in my power to help the victims.

The information disclosed shows how necessary the regulations of the latest document of Pope Francis (the Motu proprio Vos estis lux mundi) are. All matters must be clarified. No one in the Church can avoid responsibility.

We must protect children and young people.

There is no other path for the Church.

Archbishop Wojciech Polak
Primate of Poland
Delegate of the Polish Bishops’ Conference for the Protection of Children and Youth

18 maja – 99. rocznica urodzin św. Jana Pawła II

pt., 05/17/2019 - 14:08

W najbliższą sobotę, 18 maja 2019 r. przypada 99. rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Z tej okazji w różnych miejscach Polski, szczególnie w archidiecezji krakowskiej, z której pochodził, będą odbywały się wydarzenia, wpisujące się w obchody urodzin. Tego dnia rusza również projekt „Dar na stulecie” będący przygotowaniem do 100. urodzin Papieża.

W Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach, rodzinnym mieście Ojca Świętego Jana Pawła II, kardynał Stanisław Dziwisz 18 maja 2019 r. będzie sprawował o godz. 11:00 uroczystą Mszę św. z okazji 99. rocznicy urodzin Papieża Polaka. W Eucharystii udział weźmie m.in. młodzież ze szkół i placówek, które noszą imię św. Jana Pawła II. Młodzi ludzie przyjadą do rodzinnego miasta Świętego już po raz 19.

Wieczorem, o godz. 19:00 na wadowickim rynku – tym razem na placu Jana Pawła II – zaprezentowane zostanie widowisko „Decalogue”. Inspiracją do powstania tego międzynarodowego projektu były słowa Dekalogu oraz nauczanie Papieża Polaka. Widowisko muzyczne, łączy nie tylko artystów z całego świata, ale również różne gatunki i style muzyczne. Projekt „Decalogue” powstał we współpracy z Papieskim Stowarzyszeniem – Pomoc Kościołowi w Potrzebie, które wspiera konkretne działania w zakresie pomocy humanitarnej m.in.: odbudowę domów w Syrii, budowę studni w Sudanie, jak również pomoc rodzinom w Libanie i Iraku. Więcej o wydarzeniu: „Decalogue”.

W Krakowie, w Centrum Konferencyjno-Wystawowym na Wawelu odbędzie się inauguracja akcji „Dar na Stulecie”. Potrwa ona cały rok, a jej celem jest wzniesienie „duchowego pomnika” dla Papieża Polaka z okazji jego setnych urodzin. Na specjalnej platformie internetowej www.darna100.pl rejestrowane będą inicjatywy, które budują wśród uczestników poczucie wspólnoty i solidarności. Wolontariat, modlitwa, wydarzenia o charakterze społecznym, artystycznym, sportowym, charytatywnym czy edukacyjnym to obszary działań, w których każdy może przyłączyć się do tego projektu. Mogą to być osoby indywidualne, instytucje, stowarzyszenia i wspólnoty. Stworzona została specjalna mapa, na której umieszczone będą służące temu działania.

Wieczorem, o godz. 20:00 w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie odbędzie się koncert pt. „Niechaj zstąpi duch Twój”, w którym udział weźmie metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Podczas koncertu wystąpią m.in.: Pectus, Gospel Rain czy Maciej Miecznikowski.

Na wspólną modlitwę dziękczynną za dar Papieża Polaka oraz w hołdzie Matce Bożej Nieustającej Pomocy zapraszają także ojcowie redemptoryści z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie-Podgórzu. W tamtejszym sanktuarium od godz. 19:15 muzycznie poprowadzi nas przez modlitwę Hubert Kowalski, a słowem ubogaci spotkanie Kamila Kamińska.

Z kolei w niedzielę, 19 maja w Bazylice Kolegiackiej Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej odbędzie się o godz. 17:00 koncert z okazji 99. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Podczas wydarzenia zostanie wykonana Msza F-dur księcia Józefa Michała Ksawerego Poniatowskiego, a wykona ją m.in. Górecki Chamber Choir. Szczegóły: Msza F-dur.

Za: www.diecezja.pl

fot. Arturo Mari/ Archiwum KEP

Statement of the President of the Polish Bishops’ Conference after having watched Tomasz Sekielski’s film

pt., 05/17/2019 - 14:08

Today I was deeply moved and saddened when watching Mr. Sekielski’s film, and I would like to thank him for this film. For the most part, the message of the film corresponds to my experience gained during the many conversations I have held with the victims. I am convinced that this film, too, will result in an even more stringent compliance with the guidelines for the protection of children and young people in the Church, in the implementation by all bishops of prevention principles in each diocese, and in the compliance with the Motu proprio that Pope Francis promulgated the day before yesterday.

On behalf of the entire Bishops’ Conference, I would like all the victims to accept my sincere apologies; I realize that nothing can compensate them for the harms they have suffered.

Moreover, this film will definitely contribute to an even more severe condemnation of pedophilia, for which there can be no place in the Church. Some of the issues raised by the film had already been identified, others were unknown. The former must be re-examined, while processes should be started with respect to those previously unknown issues, so that the good of the victims may be protected first and foremost and above all else.

Archbishop Stanisław Gądecki
President of the Polish Bishops’ Conference

26 maja – XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej

pt., 05/17/2019 - 11:59

XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej rozpocznie się 26 maja występem chóru Cantores Minores  w Archikatedrze św. Jana w Warszawie a zakończy 2 czerwca koncertem w kościele św. Zygmunta z okazji 200-lecia urodzin Stanisława Moniuszki. Podczas festiwalu po raz 20.  zostanie wręczona „Srebrna Piszczałka” – nagroda abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

W programie wydarzenia znajdą się koncerty wybitnych artystów z Polski i Europy (Niemcy, Słowacja, Hiszpania, Włochy).  Po raz 20. podczas festiwalu zostanie wręczona „Srebrna Piszczałka” – nagroda abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Uroczystość odbędzie się 31 maja. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia i wkład w rozwój muzyki sakralnej w Polsce. W tym roku „Srebrną Piszczałkę” otrzyma ks. dr Joachim Waloszek.

Ks. dr Joachim Waloszek – dr nauk teologicznych w zakresie muzykologii. Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Główne obszary badań: formacja kapłańska, teologia muzyki, chorał gregoriański. Jest redaktorem wielu pozycji śpiewnikowych i pomocy liturgicznych, spośród których najważniejsze to: Chorał Opolski; Droga do nieba – Weg zum Himmel; Droga do nieba. Katolicki modlitewnik i śpiewnik; Chorał „Droga do nieba”.

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej w Warszawie, zaliczany dziś do najpoważniejszych warszawskich festiwali i najpoważniejszych imprez tego typu w świecie, powstał w 1991r. z inicjatywy polskiego organisty Przemysława Kapituły dla uczczenia IV pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Festiwal wypełnił lukę jaka powstała w polskim życiu muzycznym w okresie powojennym, kiedy utwory muzyki sakralnej wykonywano częściej w salach koncertowych niż w świątyniach, z myślą o których były tworzone. – czytamy na stronie festiwalu.

Patronat nad Festiwalem objął kard. Kazimierz Nycz. Komitet Honorowy i Radę Artystyczną wspierające imprezę tworzą artyści, naukowcy oraz wpływowe osobistości z różnych sfer życia publicznego. Festiwal organizuje „Fundacja Festiwal Muzyki Sakralnej”, a finansowo wspiera miasto stołeczne Warszawa.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć:
www.kapitula.org

PROGRAM FESTIWALU MUZYKI SAKRALNEJ 2019 :

26.05 Bazylika Archikatedralna św. Jana Chrzciciela, ul. Świętojańska 8, godz. 20:00
Archikatedralny Chór Męski Cantores Minores
Przemysław Kapituła – organy
Franciszek Kubicki – dyrygent
Program: Katedralny pejzaż sakralny.

28.05. Katedra Polowa Wojska Polskiego, ul. Długa 13/15, godz. 19:00
Helmut Hauskeller (Niemcy) – fletnia pana
Stanislav Surin (Słowacja) – organy
Program: Dwa sakralne instrumenty.

29.05. Bazylika Archikatedralna św. Jana Chrzciciela, ul. Świętojańska 8, godz. 20:00
Fabio Ciofini (Włochy) – organy
Program: Trzy wieki włoskiej muzyki organowej.

31.05. Bazylika św. Krzyża, ul. Krakowskie Przedmieście 3, godz. 20:00
Marta Boberska – sopran
Aneta Łukaszewicz – alt
Tomasz Krzysica – tenor
Dawid Biwo – bas
Zespół Wokalny Polskiej Opery Królewskiej
Zespół Capella Regia Polona
Krzysztof Garstka – klawesyn, dyrygent
Program: Kantaty sakralne Jana Sebastiana Bacha
wręczenie ks. dr Joachimowi Waloszkowi SREBRNEJ PISZCZAŁKI – nagrody Abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

01.06. Kościół Ojców Franciszkanów, ul. Zakroczymska 1, godz. 20:00
Esteban Elizondo (Hiszpania) – organy
Program: Muzyka z Hiszapanii.

02.06. Kościół św. Zygmunta, Pl. Konfederacji 55, godz. 15:30
„Muzyka religijna Stanisława Moniuszki” z okazji 200 rocznicy urodzin kompozytora
Chóry Oddziału Warszawskiego Federacji Caecilianum
Agnieszka Grala – sopran
Witold Żołądkiewicz – baryton
Adam Kuczewski – organy
Artur Backiel – dyrygent
Paweł Ginda – dyrygent
Program: Stanisław Moniuszko – muzyka chóralna i organowa.

Festiwal swoją kontynuację będzie miał w ramach koncertów muzyki organowych ORGANY ARCHIKATEDRY w Katedrze św. Jana w Warszawie. Koncerty odbywają się w kolejne niedziele od 7 lipca do 22 września 2019 r. w Bazylice Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela (ul. Świętojańska 8). Początek koncertów o godz. 16:00.

KALENDARZ KONCERTÓW

07.07 Eric Hallein (Belgia)
14.07 Wojciech Wojtasiewicz (USA)
21.07 Alessandra Mazzanti (Włochy)
28.07 Giampaolo Di Rosa (Włochy)

04.08 Arno Hartmann (Niemcy)
11.08 Piotr Rachoń (Polska)
18.08 Witold Zaborny (Polska)
25.08 Carlo Benatti (Włochy)

01.09 Ines Maidre – Aarvik (Estonia)
08.09 Przemysław Kapituła (Polska)
15.09 Ennio Cominetti (Włochy)
22.09 Hartwig Barte – Hanssen (Niemcy)

Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę (zapowiedź)

pt., 05/17/2019 - 11:32

Tegoroczna  24. Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę odbędzie się w dniach 7 i 8 czerwca pod hasłem „Z Maryją idziemy w przyszłość”. Jak pisze w zaproszeniu Urszula Furtak, prezes Akcji Katolickiej w Polsce, pielgrzymi będą przepraszać za dokonane akty profanacji wizerunku Matki Bożej, prosić też o łaskę umocnienia dla wiernych i kapłanów oraz dar nowych powołań apostolskich. 

„Trwa w narodzie polskim przebudzenie. Zadajemy sobie jednak pytanie, czy uda się obronić chrześcijańskie wartości w zjednoczeniu wspólnot, w odważnej i bezwarunkowej służbie Bogu. Czy to przebudzenie doprowadzi do przestrzegania i respektowania Jego prawa w każdej przestrzeni życia. Szczególnej troski potrzebuje sakramentalne małżeństwo, model chrześcijańskiej rodziny i troska o moralne wychowanie dzieci. Pielgrzymowanie przed Tron Królowej Polski, nabiera zatem szczególnego znaczenia” – czytamy w zaproszeniu Urszuli Furtak, prezes Akcji Katolickiej w Polsce, na Ogólnopolską Pielgrzymkę Akcji Katolickiej na Jasną  Górę.

Przybywając na Jasną Górę, pielgrzymi przywołają m.in. postać i nauczanie Sługi Bożego Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski, „który zwracał uwagę na konieczność odbudowy państwa polskiego w oparciu o katolicką wiarę i moralność”.

Podczas pielgrzymowania na Jasną Górę w piątek 7 czerwca zaplanowano spotkanie Rady KIAK, konferencję w Sali Papieskiej na Jasnej Górze i Apel Jasnogórski, któremu przewodniczyć będzie Biskup Mirosław Milewski, Krajowy Asystent Akcji Katolickiej. Po Apelu czuwanie nocne poprowadzi Akcja Katolicka z Diecezji Sandomierskiej.

Sobotnie spotkanie, 8 czerwca, rozpocznie się o godz. 10:30, w Katedrze Częstochowskiej. Podczas niego zostaną wręczone medale „Za dzieło apostolstwa”.

Następnie, o godz. 13:00, Mszy św. na Szczycie przewodniczyć będzie J.E. Abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Uroczystą Mszę Św. zakończy wspólne odnowienie Aktu Zawierzenia Matce Bożej.

UF/ Akcja Katolicka/ BP KEP

>>Więcej

PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMKI AKCJI KATOLICKIEJ

Jasna Góra, 07-08.06.2019 r.
„Z Maryją idziemy w przyszłość”

07 czerwca – piątek Dom Pielgrzyma, Sala Konferencyjna 14.00 – Rada KIAK

Jasna Góra, Sala Papieska 17.00 – otwarcie konferencji – Urszula Furtak, prezes Zarządu KIAK – wystąpienia: – Ks. dr Jacek Brakowski SDB, temat: „Kard. August Hlond salezjanin, hiararcha Kościoła i mąż stanu.” – Ks. dr Bogusław Kozioł SChr, wicepostulator procesu beatyfikacyjnego Sł. Bożego kard. Augusta Hlonda, temat: „Do czynu katolickiego przejśd musimy. Duchowośd Akcji Katolickiej według kard. Augusta Hlonda”. – dyskusja panelowa – złożenie kwiatów, z Aktem Oddania Matce Bożej pod tablicą Kard. A. Hlonda

21 .00 Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej – Apel Jasnogórski, JE Ks. Bp Mirosław Milewski, Krajowy Asystent Akcji Katolickiej – modlitewne czuwanie nocne, prowadzenie Akcja Katolicka Diecezji Sandomierskiej

08 czerwca – sobota 10.30 Katedra Częstochowska (w przypadku niezakońoczenia remontu wokół Katedry – Kościół Św. Zygmunta, ul. Krakowska 1) – słowo prezes Zarządu KIAK, Urszuli Furtak – słowo JE Abpa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego – słowo JE Ks. Bpa Mirosława Milewskiego, Krajowego Asystenta Akcji Katolickiej – wystąpienia zaproszonych gości – wręczenie medali „Za dzieło apostolstwa”

11.40 – przejście na Jasną Górę 12.50 – powitanie ze Szczytu Jasnogórskiego – ojcowie paulini – prezes KIAK Urszula Furtak

13.00 – Msza św. na Szczycie Jasnogórskim pod przewodnictwem i z homilią JE Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Kościół wobec kryzysu ekologicznego

czw., 05/16/2019 - 18:46

W czwartek, 16 maja br. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. Kościół wobec kryzysu ekologicznego. W 30. rocznicę Listu Pasterskiego Episkopatu Polski nt. Ochrony środowiska.

O randze tego wydarzenia oraz wadze podejmowanej tematyki świadczy fakt, że konferencja została objęta patronatem honorowym Henryka Kowalczyka – Ministra Środowiska oraz abp. Stanisława Gądeckiego – przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń polskich i zagranicznych ekologów chrześcijańskich.

Wśród prelegentów zagranicznych był ks. prof. Joshtrom Kureethadam SDB, koordynator sekcji „Ekologia i Stworzenie” w watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. Doświadczeniami na polu działalności ekologicznej podzieliła się także Cecilia Dall’Oglio – koordynatorka europejskich projektów Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska oraz Państwo Emilia i Elgars Felcis – eksperci ekologiczni diecezji ryskiej z Łotwy. Polskich ekologów chrześcijańskich reprezentował o. Stanisław Jaromi OFM Conv. – przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu, ks. Andrzej Lubowicki – asystent generalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, ks. Witold Kania, ekspert ekologiczny diecezji katowickiej. W konferencji czynny udział wziął także wiceprezes NFOŚiGW – Artur Michalski, który przedstawił tematykę wykorzystywania przez podmioty religijne dotacji na cele prośrodowiskowe. Jednym z prelegentów był także ks. Ryszard Sadowski SDB – kierownik Zakładu ekofilozofii w Instytucie Ekologii i Bioetyki UKSW, który był jednocześnie pomysłodawcą i głównym organizatorem konferencji.

Konferencja okazała się dużym sukcesem, przedstawione referaty sprowokowały twórczą dyskusję oraz przyczyniły się do podjęcia wspólnej decyzji o integracji działań chrześcijańskich ekologów w Polsce.  Do wymienionych wyżej chrześcijańskich organizacji ekologicznych dołączyła także wspólnota „Laudato si'” z Caritas Polska, która od pewnego czasu intensyfikuje działalność na polu środowiskowym. Konferencja zakończyła się przyjęciem przez aklamację Apelu  chrześcijan  i  ludzi  dobrej  woli  w Polsce o  poszanowanie  dzieła  stworzenia. W odezwie tej, zebrani na konferencji chrześcijanie oraz ludzie niewierzący, świadomi dzielących ich różnic, zaapelowali o wspólną troskę o kondycję naszej planety. Konferencja ta pokazała wyraźnie, że chrześcijaństwo dostarcza wielu motywacji religijnych do odpowiedzialnej troski o dziedzictwo, jakie pozostawił Stwórca człowiekowi. Stała się także inspiracją do podjęcia działań na rzecz przyrody. Miejmy nadzieję, że efektem tej konferencji będzie ożywienie świadomości ekologicznej polskich katolików, którzy w myśl przesłania papieża Franciszka będą z większym zapałem troszczyć się zarówno o człowieka ubogiego, jak i otaczający nas świat przyrody. 

APEL  CHRZEŚCIJAN  I  LUDZI DOBREJ  WOLI  W POLSCE O  POSZANOWANIE  DZIEŁA STWORZENIA pobierz>>

Rzecznik KEP: abpa Sciclunę zaprosili polscy biskupi 

czw., 05/16/2019 - 13:27

Abp Charles Scicluna przyjeżdża na zaproszenie Konferencji Episkopatu Polski – powiedział ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik KEP, który dodał, że biskupi poprosili abp. Sciclunę, aby przeprowadził dzień studyjny podczas zebrania plenarnego biskupów, bo chcą skorzystać z jego wiedzy i doświadczenia.

Rzecznik Episkopatu przekazał, że abp Scicluna „jako ekspert w dziedzinie ochrony dzieci i młodzieży został poproszony o przeprowadzenie dnia studyjnego podczas Zebrania Plenarnego Episkopatu, które będzie miało miejsce w dn. 13 czerwca na terenie diecezji świdnickiej”.

„Księża Biskupi są wdzięczni za to, że abp Scicluna przyjął ich zaproszenie i chcą skorzystać z jego doświadczenia i wiedzy” – powiedział rzecznik Episkopatu.

BP KEP

Szkolenie „Bezpieczne wakacje” w archidiecezji krakowskiej

czw., 05/16/2019 - 00:01

Z inicjatywy abpa Marka Jędraszewskiego kapłani archidiecezji krakowskiej odbędą pierwsze w Polsce obowiązkowe  przedwakacyjne profilaktyczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, którymi będą się opiekować podczas organizowanego wypoczynku. W szkoleniu wezmą udział wspólnie zarówno kapłani, jak i młodzież.

Podczas spotkania z diecezjalną Radą Młodzieży już w lutym abp Marek Jędraszewski zdecydował o podjęciu działań, które mają na celu ochronę dzieci i młodzieży w czasie rekolekcji wakacyjnych. Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej wraz z Zespołem ds. Prewencji w Archidiecezji Krakowskiej i Centrum Ochrony Dziecka działającym przy jezuickiej Akademii Ignatianum w Krakowie, na prośbę arcybiskupa organizuje szkolenie „Bezpieczne wakacje”, które jest skierowane do osób zaangażowanych w organizację wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży. Jest to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce, poruszające problematykę profilaktyki przemocy i wykorzystywania seksualnego małoletnich. Weźmie w nim udział około 500 osób.

Szkolenie odbędzie się 18 i 25 maja. Zajęcia obejmują tematykę m.in. związaną z przeciwdziałaniem przemocy wobec dziecka oraz pomocą dziecku skrzywdzonemu, pojawią się również informacje na temat regulacji prawnych dotyczących ochrony seksualności dzieci. Szkolenie prowadzone będzie przez wykładowców Podyplomowego Studium Profilaktyki przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży Akademii Ignatianum w Krakowie. Do jego odbycia zobowiązani są wszyscy odpowiedzialni za organizację wypoczynku dzieci i młodzieży, otrzymają oni zaświadczenia uczestnictwa.  Organizatorzy wystosowali list do proboszczów wszystkich parafii Archidiecezji Krakowskiej z prośbą o rejestrację uczestników.

W rozmowie z Biurem Prasowym Archidiecezji Krakowskiej, ks. Łukasz Michalczewski, diecezjalny Duszpasterz Młodzieży wyjaśnia skąd wzięła się idea organizacji tego wydarzenia, kto w nim będzie uczestniczył i jak będzie przebiegało oraz jak wyglądały dotychczasowe regulacje dotyczące szkoleń wymaganych od opiekunów rekolekcyjnych.

Skąd wzięła się inicjatywa zorganizowania szkolenia w Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży?  Kto w nim będzie uczestniczył, jak będzie wyglądało?

Inicjatywa, którą nazwaliśmy „Bezpieczne wakacje”, to projekt duszpasterstw młodzieżowych naszej archidiecezji. Powstał on ze względu na wyjazdy, które odbywają się w wakacje i są organizowane przez nasze duszpasterstwo i parafie. Mając świadomość trudności towarzyszących księżom i młodzieży w ich organizacji, postanowiliśmy zorganizować specjalne szkolenie. Na spotkaniu z Radą Młodzieży w lutym rozmawialiśmy na ten temat z metropolitą krakowskim abp. Markiem Jędraszewskim. Z inicjatywy arcybiskupa i jego decyzją postanowiliśmy, że w maju odbędą się takie szkolenia. Mają one przede wszystkim wskazać na zagrożenia dotyczące dzieci i młodzieży, ich zadaniem jest również uczulić jakie postępowanie może być krzywdzące dla nieletnich i jakich zachowań powinniśmy unikać, aby nasi podopieczni nie poczuli się nimi dotknięci. Jako organizatorzy odpoczynku musimy zwracać uwagę również na zachowania wychowawców kolonijnych i rekolekcyjnych.

Czy wcześniej były już opracowane jakieś wytyczne, zwłaszcza dla kapłanów, dotyczące zachowań bezpiecznych?

Oczywiście, jako kapłani i animatorzy byliśmy zobowiązani prawem do ukończenia odpowiednich kursów: wychowawcy czy przewodnika kolonii, jednak problem, który został podjęty przez papieża Franciszka i Episkopat Polski oraz wytyczne, które weszły w życie zmobilizowały nas do tego, by pogłębiać wiedzę księży i animatorów w kwestii bezpieczeństwa młodzieży i dzieci. Podczas dotychczasowych szkoleń przekazywano wiedzę dotyczącą głównie pierwszej pomocy czy bezpieczeństwa, mniej było tematów związanych z wykorzystywaniem psychicznym i seksualnym dzieci i młodzieży. Zauważyliśmy, że jest konieczność, by nasza archidiecezja zorganizowała takie szkolenie, które każdy będzie zobowiązany odbyć poza kursami wymaganymi przez polskie prawo.

Czy taka inicjatywa pojawiła się już kiedyś w Polsce?

Nie słyszeliśmy, by takie szkolenie było przeprowadzane gdzieś poza Archidiecezją Krakowską. Mamy nadzieję, że z Centrum Ochrony Dziecka, które fachowo się tym zajmuje uda nam się dać impuls dla innych, by zwracali uwagę na ten temat i podjęli to wyzwanie, które jest bardzo trudne. Mamy nadzieję, że ten problem przestanie dotykać Kościół.

Czy takie tematy pojawiają się podczas formacji seminaryjnej, formacji kapłanów? Czy są regulacje, które pomagają duchownym być wyczulonym i kształtować własne postawy?

Kapłani przeżywają swoją obowiązkową formację na podstawie dekretu arcybiskupa metropolity. Mamy odpowiednie i regularne spotkania z prawnikami, duszpasterzami ochrony dzieci i młodzieży, więc ta wiedza jest przekazywana. Należy jednak okazać szczególną troskę podczas wyjazdów rekolekcyjnych, ponieważ często spotykamy tam zupełnie nieznane dzieci, w odróżnieniu od katechezy, gdzie znamy swoich podopiecznych. Te szkolenia mają nam pomóc, byśmy byli wyczuleni  na to co nas spotka i byśmy potrafili odpowiednio reagować. Oczywiście procedury które obowiązują w kraju i w Kościele są znane księżom, ponieważ podczas szkoleń są nam przekazywane przez kompetentne osoby i instytucje, chcemy jednak szczególnie zwrócić uwagę w jaki sposób organizować wypoczynek by był bezpieczny i aby młodzież wróciła do domu szczęśliwa, pełna entuzjazmu i radości ze spotkania drugiego człowieka i Pana Boga.

Z jakiego powodu postanowiliście się szkolić wspólnie z młodzieżą?

Uważamy, że jest potrzeba jedności. Ten temat należy zgłębić tak, by nie było żadnych wątpliwości, niedomówień. Chcemy też pokazać młodzieży, że jest on dla nas bardzo istotny i zależy nam na wierności, Bożej miłości, pokoju, ale przede wszystkim na bezpieczeństwie powierzonych nam przez rodziców dzieci.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi szkolenia: https://diecezja.pl/zapisy/szkolenie-bezpieczne-wakacje/

Rozmawiała Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska
oprac. Justyna Tyrka | Archidiecezja Krakowska

142. Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce

śr., 05/15/2019 - 14:25

Jak współczesnemu człowiekowi mówić o Bogu? – to temat dwudniowego zebrania plenarnego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. 142. spotkanie generałów, prowincjałów i opatów miało miejsce 14 i 15 maja w Warszawie.

O. Robert Wawrzeniecki OMI we wprowadzeniu duchowym mówił o bł. Michale Giedroyciu, Kanoniku Regularnym od Pokuty. Zdaniem zakonnika Błogosławiony uczy osoby konsekrowane dobrych zakonnych przyjaźni; potrzeby osobistego kontaktu z drugim człowiekiem; bycia szczęśliwym w podjętym przez siebie życiowym powołaniu i potrzeby bycia przyjacielem Boga, a nie tylko pracowania dla Niego.

Obrady rozpoczęły się omówieniem wybranych zagadnień z nowych dokumentów papieskich dotyczących posługi wyższych przełożonych, m.in. o przestępstwach związanych z wykorzystaniem seksualnym, ochronie małoletnich czy o bezprawnym przebywaniu zakonnika poza klasztorem, domem zakonnym. Zebranym przybliżył je karmelita o. prof. Dariusz Borek Ocarm.

Redemptorysta o. Marek Kotyński CSsR przed południem poprowadził sesję poświęconą przepowiadaniu Słowa Bożego we współczesnych uwarunkowaniach kulturowych.

Dominikanin o. prof Jacek Salij OP mówił nt. przepowiadania słowa Bożego w czasach religijnego zobojętnienia i zamętu, a dziennikarz prasowy i radiowy red. Robert Mazurek o skutecznym komunikowaniu. Poddał analizie współczesne kaznodziejstwo.

Dominikanin przekonywał, że ważne jest pokazywanie, że Chrystus bez Kościoła, przeciwstawiany jemu jest Chrystusem nieprawdziwym. „Należy pokazywać znaczenie Kościoła w naszej wierze, w drodze do Boga, do nieba” – podkreślał.

Zdaniem zakonnika, dechrystianizacja dzieci dziś jest bardzo często prowadzona przez same rodziny chrześcijańskie, które często dystansują się od Kościoła, krytykują go, odrzucają, wchodzą w rolę zewnętrznych sędziów. „Brakuje podejścia do Kościoła jak do matki” – zauważył.

Wymienił najczęstsze drogi dystansowania się od Kościoła: zaniechanie stałego uczestnictwa w niedzielnej mszy św. i ustawianie się w roli osądzających Bożą naukę i Boże przykazania.

„Więcej trzeba uwagi zwracać na to, że to nie Chrystus przegrywa, gdy ludzie od Niego odchodzą, ale oni sami. W naszych czasach dobrze by było przypominać, różne sytuacje opisane w Piśmie św., jak i te, które działy się w historii i na naszych oczach. Zawsze ludzie przegrywają, gdy odchodzą od Chrystusa. Nigdy On” – dodał.

O. Salij uważa, że kryzys wynika z tego, że żyjemy w społeczeństwie konsumpcyjnym i stąd Kościół jesteśmy gotowi traktować jako jedną z instytucji usługowych.

Red. Robert Mazurek na początku swojego wystąpienia przywołał z lat swojej młodości, z czasów oazowych jezuitę o. Czesława Chabielskiego, który choć przemawiał wbrew wszystkim regułom retoryki, to jednak przez niego był chętnie słuchany, bo „on nie tylko wierzył w Pana Boga, ale Nim żył. Był autentyczny, wierzył w to, co mówił, przeżywał to, co mówił, mówił sobą” – dowodził dziennikarz. „Do młodych ludzi trzeba mówić przede wszystkim autentycznie, a nie atrakcyjnie” – przekonywał.

Przestrzegał przed kościelnym żargonem i nadęciem. „Starać się mówić jak do matki, aby ludzie Cię zrozumieli. Przed matką nie możemy udawać, więc wtedy jesteśmy autentyczni” – podkreślał.

Redaktor zachęcał, aby przygotowywać się do kazań i aby były one szczere, naturalne, jasne, komunikatywne, klarowne; aby wykorzystywać charyzmaty swoich zakonów i zgromadzeń, cytować swoich świętych, opowiadać o swoich tradycjach, mówić o tym, czym żyją ludzie.

Na zaproszenie Konsulty – zarządu zakonnej konferencji do Warszawy na spotkanie z wyższymi przełożonymi przyjechała lingwista prof. Viara Maldjieva z referatem pt. „Bóg w naszej mowie”.

Pierwszy dzień obrad zakończył się wystąpieniem abpa Grzegorza Rysia o języku i sposobie przygotowania homilii. Metropolita łódzki będzie też przewodniczył Eucharystii i wygłosi okolicznościowe kazanie.

jms/zyciezakonne.pl

Galeria zdjęć:

Przewodniczący Episkopatu zwołał zebranie Rady Stałej KEP nt. dalszych działań Kościoła w Polsce ws. ochrony nieletnich

śr., 05/15/2019 - 10:22

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki zwołał zebranie Rady Stałej KEP, którego głównym tematem będą dalsze działania Kościoła w Polsce ws. ochrony nieletnich. Spotkanie odbędzie się 22 maja w Warszawie.

BP KEP

Strony