Konferencja Episkopatu Polski

Subskrybuj Kanał Konferencja Episkopatu Polski
Konferencja Episkopatu Polski
Zaktualizowano: 2 godziny 53 minuty temu

The Week in Summary (November 3-9)

ndz., 11/10/2019 - 15:00

The week began with the announcement of the second edition of the “Pole with heart” campaign, organized by the Catholic Youth Association. The campaign is taking place this weekend. The action consists in collection of food and SMS campaign for Poles from the East. The action is held under the auspices of Archbishop Stanisław Gądecki, president of the Polish Episcopate. He said that thanks to this campaign, apart from material support, young people build relationships with our compatriots in the East.

On Saturday there was the 10th National Pilgrimage of Church Musicians to the Shrine of Jasna Góra under the motto “In the power of God’s Spirit”. The solemn Eucharist was presided by Bishop Piotr Greger, Chairman of the Subcommittee for Church Music. Fr. Nikodem Kilnar, the National Pastor of Church Musicians, said: “We come to Jasna Góra of Victory as a community of church musicians, who want to entrust to Our Lady our service to the Church”.

On Friday there was a press conference organized by the Polish Section of the Pontifical Association “Aid to the Church in Need” before the 11th Day of Solidarity with the Persecuted Church. We will celebrate this Day of Solidarity Sunday under the motto: “Unspoken suffering”. The main theme is the current situation of Christians in South Sudan. A special guest in Poland on this occasion is Bishop Stephen Majwok from the diocese of Malakal.

Press Office of the Polish Bishops’ Conference

***

Martedì scorso ha avuto luogo la conferenza stampa sulla seconda edizione dell’azione dell’Associazione cattolica giovanile “Il Polacco con il cuore”, che si svolge questo fine settimana. L’azione sta nella raccolta di prodotti alimentari e quelli per la pulizia per i doposcuola polacchi e campagna SMS per i connazionali dall’Est. L’azione si svolge sotto l’alto patrocinio dell’arcivescovo Stanisław Gądecki, presidente dell’Episcopato, il quale ha affermato che grazie all’azione, oltre al supporto materiale, i giovani costruiscono relazioni con i nostri connazionali oltre il confine orientale.

Sotto “Nel potere dello Spirito di Dio” si è svolto sabato il decimo pellegrinaggio nazionale di musicisti ecclesiastici a Jasna Góra. La Santa Messa nel santuario di Jasna Góra è stata presieduta dal vescovo Piotr Greger, presidente della sottocommissione per la musica sacra della Conferenza episcopale polacca.

Venerdì ha avuto luogo una conferenza stampa organizzata dalla Sezione polacca dell’Aiuto alla Chiesa che soffre prima dell’11a Giornata di solidarietà con la Chiesa perseguitata, che celebreremo domani. Il tema principale della Giornata della solidarietà di quest’anno è l’attuale situazione dei cristiani nel Sud Sudan. Un ospite speciale in Polonia in questa occasione è il vescovo Stephen Nyodho Ador Majwok della diocesi di Malakal.

Ufficio Stampa della Conferenza Episcopale Polacca

Rzecznik Episkopatu: Pamiętajmy w modlitwie o zmarłych dziennikarzach

ndz., 11/10/2019 - 10:30

„W naszej modlitwie za zmarłych nie zapominajmy o dziennikarzach. Jesteśmy im winni pamięć, bo to oni z zaangażowaniem wykonywali swoją misję, by każdy z nas zawsze mógł korzystać z ich pracy i sięgnąć po bieżące wiadomości z każdej dziedziny życia”– podkreślił rzecznik Episkopatu. Ks. Paweł Rytel-Andrianik na Jasnej Górze odprawił Mszę Świętą w intencji zmarłych dziennikarzy.

Dodał, że praca dziennikarzy jest niezwykle ważna dla całego społeczeństwa. Ks. Rytel-Andrianik powiedział, że: „To nie tylko praca, ale misja, której celem jest dążenie do prawdy”. Zaznaczył jednocześnie, że dziennikarze potrzebują naszego wsparcia na co dzień, oraz modlitewnej pamięci, która sięga także do wieczności”.

Stwierdził jednocześnie, że podczas modlitwy za zmarłych dziennikarzy i ich rodziny nie można zapominać o wdzięczności za ich życie. „Podziękujmy za to, co robili dla nas za życia i módlmy się za zmarłych dziennikarzy, powierzając ich Bożemu miłosierdziu” – podkreślił ks. Paweł Rytel-Andrianik.

10 listopada 2019 roku, o godz. 9:30, na Jasnej Górze rzecznik Episkopatu ks. Paweł Rytel-Andrianik odprawił Mszę Świętą w intencji zmarłych polskich dziennikarzy i ich rodzin.

BP KEP

Przewodniczący Episkopatu na Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym: Módlmy się o pokój w Sudanie

ndz., 11/10/2019 - 06:00

Módlmy się o pokój w Sudanie, niezachwianą wiarę dla chrześcijan i błogosławieństwo Boże dla tego kraju – powiedział przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki w związku z obchodzonym 10 listopada XI Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym.

Organizujące ten dzień papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie co roku zwraca uwagę na wybrany kraj, szczególnie doświadczany prześladowaniami chrześcijan. W tym roku jest to Sudan Południowy.

Przewodniczący Episkopatu podkreślił: „Jednocząc się w wierze, duchu braterstwa oraz poczuciu bycia jednym Kościołem módlmy się za wszystkich cierpiących prześladowania z powodu wiary w Chrystusa, a w tym roku szczególnie za chrześcijan w Sudanie Południowym”.

Abp Gądecki przypomniał o trudnej sytuacji mieszkańców Sudanu Południowego. Powiedział: „Jednocząc się w wierze, duchu braterstwa oraz poczuciu bycia jednym Kościołem katolickim módlmy się za wszystkich cierpiących prześladowania z powodu wiary w Chrystusa, a w tym roku szczególnie za chrześcijan w Sudanie Południowym”. Przewodniczący Episkopatu zaznaczył też: „W kraju tym od lat nieprzerwanie trwa katastrofa humanitarna, dodatkowo jest on targany konfliktami wewnętrznymi, a chrześcijanie cierpią prześladowania”.

Abp Stanisław Gądecki podkreślił też, że w kwietniu 2019 r. papież Franciszek spotkał się z przywódcami Sudanu Południowego, aby prosić ich o trwały pokój. Ojciec Święty powiedział wtedy: „Pamiętajcie, że wraz z wojną traci się wszystko”. Przewodniczący Episkopatu zachęcił do modlitwy w intencji Sudanu: „Módlmy się o pokój w Sudanie Południowym, niezachwianą wiarę dla chrześcijan i błogosławieństwo Boże dla tego kraju”.

XI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym jest okazją do modlitwy o pokój w Sudanie i wsparcia materialnego potrzebujących.

BP KEP

Abp Gądecki: każda profanacja jest obrazą Boga

sob., 11/09/2019 - 21:56

O potrzebie wynagrodzenia za profanację, szkody wyrządzone Bogu i porządkowi moralnemu, mówił w 80. rocznicę zburzenia pomnika Serca Jezusa w Poznaniu abp Stanisław Gądecki. Zdaniem metropolity poznańskiego także dzisiaj są ludzie, dla których odbudowany pomnik byłby „niebezpiecznym symbolem chrześcijańskiego i polskiego ducha”.

Pełen tekst homilii

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podczas modlitwy ekspiacyjnej w 80. rocznicę zburzenia przez hitlerowców Pomnika Wdzięczności przypomniał, że obecne władze Poznania, którego prezydentem jest Jacek Jaśkowiak, „blokują odbudowę pomnika”.

„Blokowanie odbudowy Pomnika Wdzięczności w godnym dla Poznania miejscu jest smutnym symbolem dzisiejszych czasów. Krótko mówiąc, idzie o to, jaka ma być przyszła Polska, na jakich wartościach ma się opierać” – mówił abp Gądecki.

Metropolita poznański przypomniał, że monument poświęcony w 1932 r. przez kard. Augusta Hlonda był wotum wdzięczności za odzyskanie przez Polskę niepodległości. „Poznański pomnik projektu architekta Lucjana Michałowskiego, mający postać łuku triumfalnego, robił duże wrażenie swoim monumentalnym rozmiarem i bogatą ornamentyką. W latach 30. minionego wieku ten pomnik stał się sercem miasta Poznania, odbywały się przy nim liczne uroczystości religijne i patriotyczne, u jego stóp modlili się poznaniacy i goście odwiedzający miasto” – mówił abp Gądecki.

Od początku II wojny światowej pomnik stał się w oczach najeźdźców na tyle niebezpiecznym symbolem chrześcijańskiego i polskiego ducha, że Niemcy postanowili go natychmiast zburzyć. „Nim jednak do tego doszło, w okolicach pomnika dyżurowały hitlerowskie bojówki, które biły przyklękających przed Chrystusem przechodniów, nie odpuszczając nawet tym, którzy choćby uchylili przed statuą czapkę” – mówił abp Gądecki.

„Figurę przetopiono na kule armatnie. Z figury Chrystusa wyrwano szczerozłote serce, dar wielkopolskich matek. Poznaniacy byli przerażeni tą profanacją” – przypomniał działania hitlerowców metropolita poznański.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że profanacja oznaczała odebranie pomnikowi świętego charakteru.

„Profanacja jest obrazą Boga, dlatego należy dokonać aktu przebłagania. Zazwyczaj gest ekspiacji oznacza modlitwę o to, by Pan Bóg dał winowajcy łaskę skruchy i nawrócenia. Winowajcy jednak już nie żyją. Syn zginął w wypadku samochodowym, ojciec został powieszony” – mówił abp Gądecki, nawiązując do losów namiestnika Rzeszy w Kraju Warty Arthura Greisera i jego syna Eckhardta, który osobiście nadzorował zniszczenie pomnika.

„Nasza ekspiacja polegać więc będzie na wynagradzaniu Bogu – poprzez uczynki pokutne, modlitwę, post, jałmużnę lub służbę potrzebującym – za grzechy tych Niemców, którzy zniszczyli Pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa. Na wynagradzaniu Bogu za grzechy tych wszystkich, którzy dzisiaj mają tego samego, bezbożnego ducha” – mówił abp Gądecki.

W modlitwie w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa wzięli udział członkowie Stowarzyszenia Odbudowy Pomnika Wdzięczności. Przy kościele kilka lat temu postawiono wykonaną w Krakowie figurę Chrystusa, która miałaby stanowić część pomnika.

Idea odbudowy monumentu odżyła w 2012 r., kiedy z inicjatywy prof. Stanisława Mikołajczaka powstało społeczne Stowarzyszenie Odbudowy Pomnika Wdzięczności w Poznaniu, skupiające prawie trzystu przedstawicieli świata nauki, kultury, różnych organizacji społecznych, zawodowych, kościelnych i wielu indywidualnych sympatyków.

Zgodę na odbudowę Pomnika Wdzięczności wyraziła Rada Miasta Poznania w 2012 r., a pod petycją skierowaną do prezydenta miasta podpisało się wówczas 25 tysięcy osób.

Komitet zaproponował usytuowanie pomnika wzdłuż ul. Jana Pawła II. Propozycję poparł Klemens Mikuła, generalny projektant otoczenia Jeziora Maltańskiego wraz ze współpracującym z nim architektem Jerzym Gurawskim. Architekci określili lokalizację jako „najodpowiedniejszą”.

Działania społecznego komitetu i decyzja Rady Miasta Poznania nie zostały jednak zrealizowane ze względu na opór władz miasta, które nie zgadzają się na odbudowę pomnika, proponując lokalizację poza centrum stolicy Wielkopolski.

ms / Poznań

Homilia: Symbol chrześcijańskiego i polskiego ducha. 80. lecie zburzenia Pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa (Poznań, kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana – 9.11.2019).

sob., 11/09/2019 - 21:27

Abp Stanisław Gądecki

Symbol chrześcijańskiego i polskiego ducha. 80. lecie zburzenia Pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa (Poznań, kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana – 9.11.2019).

W dniu dzisiejszym gromadzimy się na Eucharystii, w osiemdziesiątą rocznicę zburzenia Pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu. W takich okolicznościach cisną się na usta słowa z Księgi Powtórzonego Prawa: „Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił” (Pwt 6,4-5).

Każdy z nas potrzebuje odniesienia się do serca, do jakiegoś ‘centrum’ życia, źródła prawdy i dobroci, z którego może czerpać w zmieniających się różnych sytuacjach i trudach codzienności. Każdy z nas, gdy przystaje w ciszy, potrzebuje poczuć nie tylko bicie własnego serca, ale – jeszcze głębiej w swoim wnętrzu – pulsowanie niezawodnej obecności, wyczuwalnej zmysłami wiary. Potrzebuje realnej obecności Chrystusa, czyli „Serca świata”.

Spoglądając w to ‘Serce świata’ – pisał św. Jan Paweł II – „serce człowieka uczy się poznawać prawdziwy i jedyny sens własnego życia, uczy się swego przeznaczenia, rozumienia wartości prawdziwie chrześcijańskiego życia, uczy się strzec przed ułomnościami ludzkiego serca, łączenia synowskiej miłości wobec Boga z miłością bliźniego. Tak oto — a jest to prawdziwe zadośćuczynienie, którego oczekuje Serce Zbawiciela — na ruinach nienawiści i przemocy będzie mogła powstać cywilizacja Serca Chrystusa” (Orędzie do Towarzystwa Jezusowego, 5 października 1986 r.;  L’Osservatore Romano, wyd. polskie 10/1986, s. 25). W ten sposób na ruinach nienawiści i przemocy będzie mogła powstać cywilizacja Serca Chrystusowego .

1. BUDOWA POMNIKA

Zrozumieli to polscy biskupi, gdy – w obliczu bolszewickiego najazdu w 1920 roku wydawało się, że dla Polski nie ma już żadnego ratunku – zgromadzeni na Jasnej Górze oddali naszą Ojczyznę Najświętszemu Sercu Jezusa (27.07.1920). W odpowiedzi na to ówczesny papież Benedykt XV – w liście do kardynałów Aleksandra Kakowskiego i Edmunda Dalbora – napisał: „Zaiste powzięliście zamiar najpożyteczniejszy, jak nigdy; cóż bowiem można wynaleźć zbawienniejszego w tym przewrocie wszechrzeczy, jak wzmożenie miłości Pana Jezusa, który stanowi obronę i mocną podstawę każdej Rzeczypospolitej”.

Temu zintensyfikowaniu miłości do Boga i Ojczyzny służyło później wzniesienie pomnika Najświętszego Serca Jezusowego w Poznaniu. Poznańska inicjatywa nie była zresztą w tamtym czasie odosobniona. Była ona fragmentem ogólnonarodowego zrywu wdzięczności dla Serca Bożego. Idea budowy zrodziła się w 1920 roku na Zjeździe Katolickim, a urzeczywistniona została – po 12 latach – w roku 1932. Społeczeństwo Poznania, Wielkopolski i Kresów Zachodnich II RP zebrało fundusze i ufundowało ten pomnik.

Został on odsłonięty dnia 30 października 1932 roku. Sama uroczystość odsłonięcia miała imponujący przebieg. Owej jesiennej niedzieli Poznań przybrał niezwykle odświętny wygląd. Udekorowane domy, girlandy na ulicach. Dzień rozpoczął się od nabożeństw we wszystkich kościołach miasta. Po ich zakończeniu rzesze wiernych skierowały się na plac przed zamkiem, szybko wypełniając go po brzegi i wszystkie przyległe do niego ulice. U stóp pomnika i dookoła postaci Chrystusa przyciąga oczy powódź zieleni i kwiatów i las barwistych sztandarów – relacjonował wtedy „Przewodnik Katolicki”.

Uroczystościom przewodniczył prymas kard. August Hlond w asyście licznych biskupów, setek księży, posłów, senatorów, władz miasta i województwa poznańskiego, przedstawicieli dziesiątek organizacji katolickich, samorządowych, gospodarczych i młodzieżowych oraz wojska. Odsłonięciu pomnika towarzyszyły fanfary i salut z 21 salw armatnich. Goście uroczystości byli pod głębokim wrażeniem rozmachu, powagi i siły tej uroczystości.

Poznański pomnik – projektu architekta Lucjana Michałowskiego – mający postać łuku triumfalnego, robił duże wrażenie swoim monumentalnym rozmiarem i bogatą ornamentyką. Na przedniej stronie dominowała – sześciometrowej wysokości – postać Najświętszego Serca Pana Jezusa, wykonana z brązu w Zakładach Cegielskiego. Na pomniku zaś widniał napis: Sacratissimi Cordi – Polonia Restituta (Najświętszemu Sercu – Odrodzona Polska).

W latach 30. minionego wieku ten monument stał się sercem miasta Poznania. Przy nim odbywały się liczne uroczystości religijne i patriotyczne. U jego stóp modlili się poznaniacy i goście odwiedzający to miasto. Latem 1937 roku Poznań gościł Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla. Plac przed pomnikiem był wówczas naturalną scenerią dla nabożeństw i uroczystości towarzyszących temu doniosłemu wydarzeniu.

Na podwójną rolę tego monumentu zwrócił później uwagę święty Jan Paweł II podczas spotkania z młodzieżą w Poznaniu w 1997 roku: „Tu, na tym miejscu, na placu Adama Mickiewicza, stał kiedyś pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa – widomy znak zwycięstwa Polaków odniesionego dzięki wierze i nadziei. Pomnik był wzniesiony w 1932 roku ze składek całego społeczeństwa, jako wotum dziękczynne za odzyskanie niepodległości. Odrodzona Polska skupiła się przy Sercu Jezusa, aby z tego źródła miłości ofiarnej czerpać siłę do budowania przyszłości Ojczyzny na fundamencie Bożej prawdy, w jedności i zgodzie”.

2. ZBURZENIE POMNIKA

Z tego też względu okupanci postanowili go zburzyć. Nim jednak do tego doszło, w okolicach pomnika dyżurowały hitlerowskie bojówki, które biły przyklękających przed Chrystusem przechodniów, nie odpuszczając nawet tym, którzy choćby uchylili czapkę przed statuą.

Burzenie pomnika rozpoczętego w połowie października 1939 roku i trwało jeszcze w listopadzie. Niszczeniem kierował osobiście Eckhardt Greiser, syn niemieckiego wielkorządcy Kraju Warty Arthura Greisera. Wokół burzonego pomnika ustawiono maszty ozdobione w hitlerowskie flagi, aby akcji burzenia nadać narodowosocjalistyczną oprawę. Niemcy użyli kilofów, młotów i świdrów pneumatycznych oraz ładunków dynamitu. Natomiast do wywożenia gruzu wykorzystali Polaków chwytanych na ulicach miasta. Niszczenie pomnika nie było łatwe. Sama rzeźba Chrystusa osadzona mocno na postumencie długo stawiała opór. W końcu jednak założono powróz na szyję Chrystusa i wywleczono figurę za ciężarówką na śmietnisko a potem przetopiono na kule armatnie. Przedtem jednak z figury Chrystusa wyrwano szczerozłote serce, dar wielkopolskich matek.

Poznaniacy byli przerażeni tą profanacją. Powszechnie wyrażano opinie, że sprawców tak haniebnego czynu nie ominie kara. Kiedy kilka miesięcy później – w wypadku samochodowym pod Międzychodem – zginął Echardt Greiser, po wojnie powieszono Arthura Greisera, ludzie dostrzegali w tym palec Boży.

„Padł ‘Pomnik Wdzięczności’ w gruzy, a ze spiżu postaci Chrystusowej wydarto złote serce, wotum wdzięczności Polski. Straszna jest wymowa tej zbrodni i jakże pouczająca. Wróg wiedział, co jest mocą narodu. Wiedział, że naród bez serca żyć nie może. Wiedział, że serce narodu jest w Sercu Boga. Tu tkwi istotny sens zbrodni. Zabić Polski nie zdoła nikt, kto nie zabije w niej Ducha Bożego i kto nie wyrwie z jego serca Bożego Serca. O jak wiele nauczyliśmy się na tych gruzach” (Stefan kard. Wyszyński, Zapiski z roku 1943, w: Miłość i sprawiedliwość społeczna, Poznań, 1993).

Do tego samego aktu nawiązał później – w czasie drugiej wizyty papieskiej w Poznaniu – św. Jan Paweł II: „Po wybuchu drugiej wojny światowej pomnik ten okazał się tak niebezpiecznym symbolem chrześcijańskiego i polskiego ducha, że został zburzony przez najeźdźcę na początku okupacji. […] Moi drodzy, trzeba było to powiedzieć na tym właśnie miejscu. Trzeba było to wszystko jeszcze raz przypomnieć wam, młodym, którzy weźmiecie odpowiedzialność za losy Polski w trzecim millennium. Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro – Ojczyznę” (św. Jan Paweł II, Homilia na placu Mickiewicza, Poznań, 3 czerwca 1997 roku).

3. ODBUDOWA POMNIKA

a. Po wojnie nastały rządy komunistyczne i nie było warunków do podjęcia odbudowy pomnika. Po 1989 roku – w miejscu, gdzie niegdyś stał ten monument – wmurowano jedynie tablicę pamiątkową.

Idea przywrócenia Pomnika Wdzięczności odżyła dopiero w 2012 roku. Dnia 3 lutego 2012 roku ukonstytuowało się społeczne Stowarzyszenie Odbudowy Pomnika Wdzięczności, skupiające prawie 300 przedstawicieli świata nauki, kultury, różnych organizacji społecznych, zawodowych, kościelnych i wielu indywidualnych sympatyków. I odtąd to stowarzyszenie – na czele z prof. Stanisławem Mikołajczakiem – z wielkim zaangażowaniem pracuje na rzecz odbudowy pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Owocem jego prac jest zgoda na odbudowę pomnika wyrażona przez Radę Miasta Poznania dnia 18 grudnia 2012. Pod petycją w tej sprawie – skierowaną do prezydenta Miasta Poznania – podpisało się 25 tysięcy osób.

Komitet – po analizie wielu innych lokalizacji – zaproponował usytuowanie pomnika wzdłuż ulicy Jana Pawła II. Propozycję tę poparł Klemens Mikuła, generalny projektant otoczenia Jeziora Maltańskiego, wraz ze współpracującym z nim architektem Jerzym Gurawskim. Architekci ci określili lokalizację przy ul. Jana Pawła II jako „najodpowiedniejszą”, bo znajdującą się na osi Kopiec Wolności – Katedra. Samo zaś ustawienie pomnika w postaci łuku triumfalnego uznali za coś, co „wzbogaca obrzeże Malty o element wiążący się z historią, kulturą i pamięcią przekazywaną przez pokolenia”.

Pomnik ten już dawno powinien zostać przywrócony Poznaniowi i – w pierwszym rzędzie – z inicjatywy Władz Miasta. Blokowanie odbudowy Pomnika Wdzięczności w godnym dla Poznania miejscu jest smutnym obrazem dzisiejszych czasów. Gdyby Społeczny Komitet zgodził się na odbudowanie pomnika na peryferiach, gdzie przewija się niewiele osób, prawdopodobnie nie byłoby większych problemów. Problemy pojawiają się głównie dlatego, ponieważ starania dotyczą miejsca godnego; przynajmniej podobnego temu, w jakim pomnik został pierwotnie wzniesiony. Dla niektórych osób pomnik pozostaje jednak dalej „niebezpiecznym symbolem chrześcijańskiego i polskiego ducha”. Krótko mówiąc, idzie o to, jaka ma być przyszła Polska, na jakich wartościach ma się opierać.

O ważności odbudowy mówił ks. bp Zdzisław Fortuniak: „Zanim pomnik został zrealizowany, najpierw został wzniesiony duchowo, w sercach tych, którzy tę inicjatywę podjęli i przyczynili się do jej realizacji. Po latach idea wdzięczności odżyła w sercach ludzi, którzy podjęli inicjatywę przywrócenia Poznaniowi pomnika usuniętego w barbarzyński sposób. Doszła do głosu pamięć serca. Okazuje się jednak, że musi się ona przebijać. […] Trzeba zatem – kontynuować starania formalne, prawne, a także te, które dotyczą zebrania funduszy, ale trzeba równocześnie budzić ducha, w pewnym sensie leczyć zranionych, okaleczałych ludzi, jakby niezdolnych do okazania wdzięczności wobec Boga i wobec ludzi niemogących zdobyć się na pamięć serca i stąd na różny sposób starających się utrudnić realizację tej szlachetnej idei” (Pamięć serca, Przewodnik Katolicki, 44(4.11.2012).

b. Dzisiaj chcemy wynagrodzić za profanację pomnika Serca Jezusowego przez Niemców. Pragniemy naprawić szkody wyrządzonych Bogu i porządkowi moralnemu. Profanacja bowiem oznacza zawsze odebranie świętego charakteru przedmiotom i miejscom i przeznaczenie ich do użytku niesakralnego. W języku kościelnym używamy także słowa „zbezczeszczenie”, które oznacza zamierzone znieważenie świętości i atak na cześć wobec świętej rzeczywistości. Profanacja jest obrazą Boga, dlatego należy dokonać aktu przebłagania. Zazwyczaj gest ekspiacji oznacza modlitwę o to, by Pan Bóg dał winowajcy łaskę skruchy i nawrócenia. Tutaj jednak winowajcy już nie żyją. Nasza ekspiacja polegać więc może na wynagradzaniu Bogu – poprzez uczynki pokutne, modlitwę, post, jałmużnę lub służbę potrzebującym – za grzechy tych, którzy zniszczyli Pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz na wynagradzaniu za grzechy tych, którzy dzisiaj mają tego samego, bezbożnego ducha.

ZAKOŃCZENIE

Módlmy się zatem o szczęśliwą odbudowę Pomnika Wdzięczności. Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci, że otworzyłeś Twoje serce dla nas; że – dzięki Twojej śmierci i zmartwychwstaniu – stałeś się dla nas źródłem życia. Spraw, abyśmy obficie korzystali z tego źródła. Jezus, uczyń serca nasze według Serca Twego! Amen.

Secretary General of the Polish Episcopate: Today too ourbrothers and sisters are persecuted for their faith 

pt., 11/08/2019 - 12:49

These days of solidarity also aim to – in addition to the help provided to specific Churches – bring us closer to the truth about the Church of Jesus Christ and our faithful brothers and sisters who today experience persecution, suffering or marginalization in their lives for being Christ’s disciples – said bishop Artur G. Miziński, secretary general of the Polish Bishops’ Conference, during a press conference before the 11th Day of Solidarity with the Persecuted Church, organized by the Polish section of the Aid to the Church in Need and with the support of the Polish Episcopate. This year’s Day of Solidarity will take place on November 10.

Bishop Miziński reminded that currently 350 million Christians in the world are subjected to various forms of discrimination based on faith. Our brothers and sisters „experience not only many inconveniences, but also the risk of survival because of their faith. We often forget that in different places today professing faith in Jesus Christ is even threatened with loss of life or various difficulties, marginalization in social, professional and family life” – said the secretary general.

The motto of the 11th Day of Solidarity is: “Unspoken silence”, and the leading theme is the current situation of Christians in South Sudan. A special guest in Poland on this occasion is Bishop Stephen Nyodho Ador Majwok from the diocese of Malakal in South Sudan.

“It is a sign of solidarity that we are here to show our solidarity with the people in South Sudan. My people in South Sudan suffer a lot, the escalation came in 2014 with the outbreak of war” – said Bishop Stephen Nyodho Ador Majwok. Bishop Majwok noted that his diocese of Malakal – in which 4 million people live, of which over 60% are Catholics – is the most affected by the war and then by floods. Schools, churches and houses were completely destroyed in this diocese. Bishop Majwok himself lives in a military barrack.

„As a Christian, I am asking Christians in Poland for prayer in a spirit of solidarity, and those who can afford – for material support” – bishop Stephen Nyodho Ador Majwok appealed.

“Thanks to the Polish Bishops’ Conference, Poland is the only country where every year we bend down over suffering Christians in the world on such a scale” – emphasized Fr. Waldemar Cisło, director of the Polish section of the “Aid to the Church in Need”.

During Wednesday’s general audience, Pope Francis also referred to the 11th Day of Solidarity with the Persecuted Church, which will be celebrated in the Church in Poland. “Let your prayer and concrete work of solidarity bring respite and support to brothers and sisters who suffer for Christ in different parts of the world” – the Pope said.

60.5% of residents of South Sudan are Christians, almost 40% of whom are Catholics. It is the youngest country in the world that celebrated eight years of existence on July 9, 2019. According to the latest UN report, more than half of the country’s population (7 million people) is starving.

ACN / Press Office of the Polish Bishops’ Conference

Bp Miziński: Również dzisiaj nasi bracia i siostry są prześladowani za wiarę

pt., 11/08/2019 - 11:37

Te dni solidarności także mają na celu – oprócz pomocy niesionej konkretnym Kościołom – nam przybliżać tę prawdę o Kościele Jezusa Chrystusa i wiernych naszych braciach i siostrach, którzy doznają dzisiaj prześladowania, cierpienia czy też marginalizacji w swoim życiu za to, że są uczniami Chrystusa – powiedział bp Artur G. Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, podczas konferencji prasowej przed XI Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym, organizowanym przez sekcję polską Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie i przy wsparciu Konferencji Episkopatu Polski, który przypada w niedzielę 10 listopada.

Bp Miziński przypomniał, że obecnie 350 milionów chrześcijan na świecie jest poddawanych różnym formom dyskryminacji ze względu na wiarę.  Nasi bracia i siostry „doświadczają nie tylko wielu niedogodności, ale także ryzyka przeżycia ze względu na wyznawaną wiarę. Niejednokrotnie zapominamy o tym, że w różnych miejscach dzisiaj także wyznawanie wiary w Jezusa Chrystusa jest zagrożone nawet utratą życia, czy też różnymi trudnościami, marginalizowaniem w życiu społecznym, zawodowym, w życiu rodzinnym” – powiedział sekretarz generalny.

Hasło tegorocznego Dnia Solidarności brzmi: „Przemilczane milczenie”, a tematem wiodącym jest aktualna sytuacja chrześcijan w Sudanie Południowym. Gościem specjalnym w Polsce z tej okazji jest bp Stephen Nyodho Ador Majwok z diecezji Malakal w Sudanie Płd.

„Jest to znak solidarności, że jesteśmy tutaj, aby okazywać naszą solidarność z ludnością w Sudanie Południowym. Moi ludzie w Sudanie Płd. cierpią bardzo, eskalacja nastąpiła w 2014 roku wraz z wybuchem wojny” – powiedział bp Stephen Nyodho Ador Majwok. Bp Majwok zauważył, że najbardziej dotkniętą przez wojnę, a następnie przez powodzie, jest jego diecezja Malakal, w której żyje 4 mln ludzi, z czego ponad 60% stanowią katolicy. Szkoły, kościoły, domy zostały w tej diecezji doszczętnie zniszczone. Sam biskup Majwok mieszka w baraku wojskowym.

„Jako chrześcijanie proszę chrześcijan w Polsce o modlitwę w duchu solidarności, a tych, których stać proszę o wsparcie materialne” – zaapelował bp Stephen Nyodho Ador Majwok.

„Konferencja Episkopatu Polski sprawiła, że Polska jest jedynym krajem, w którym nabtaką skalę co roku pochylamy się nad cierpiącymi siostrami i braćmi w którymś z krajów, w tym roku z Sudanu Płd.” – podkreślił ks. Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Także Papież Franciszek nawiązał podczas środowej audiencji generalnej do XI Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym, który będzie obchodzony w Kościele w Polsce. „Wasza modlitwa i konkretne dzieło solidarności niech przynosi wytchnienie i wsparcie braciom i siostrom, którzy cierpią dla Chrystusa w różnych częściach świata” – powiedział.

60,5% mieszkańców Sudanu Płd. to chrześcijanie z czego niemal 40% to katolicy. To najmłodsze państwo świata, które 9 lipca 2019 r. obchodziło osiem lat istnienia. Wg najnowszego raportu ONZ, ponad połowa mieszkańców tego kraju (7 mln ludzi) głoduje. Nieprzerwanie w Sudanie Płd. trwa katastrofa humanitarna. Eksperci alarmują, że głód i niedożywienie grożą w sumie 45 mln mieszkańców kilkunastu krajów wschodniej Afryki.

PKWP / BP KEP

25-lecie działalności Federacji Caecilianum

czw., 11/07/2019 - 11:03

W tym roku przypada 25. rocznica działalności Federacji Caecilianum, która zrzesza chóry wykonujące muzykę kościelną z całej Polski. Z tej okazji 17 listopada 2019 roku o godz. 9.00 w Bazylice Św. Krzyża w Warszawie będzie koncelebrowana dziękczynna Msza św. radiowa. Przewodniczył jej będzie bp Michał Janocha, przewodniczący Rady KEP ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego. W koncelebrze weźmie udział ks. prof. Andrzej Filaber,  Honorowy Prezes Federacji.

Podczas Mszy Świętej połączone chóry Federacji wykonają następujący program:

W tem świętem miejscu – Jan Maklakiewicz
Kyrie –  Msza Świętokrzyska Jan Maklakiewicz
Chwała – Antoni Chlondowski
Alleluja – Piotr Harasimiuk
Ojcze z niebios – Stanisław Moniuszko
Święty – Piasecki
Baranku Boży – Piasecki
U drzwi Twoich
Ave verum – V.A. Mozart
Pax – Jan Maklakiewicz

Po Mszy przewidziana jest krótka część oficjalna z wystąpieniami Prezesa Zarządu Głównego FC Agaty Kajak i ks. prof. Andrzeja Filabera, zakończona odśpiewaniem przez wszystkie chóry i obecnych w kościele chórzystów pieśni  Laudate Dominum Gounoda.

Dla chórzystów uczestniczących w Mszy przewidziane są drobne pamiątki – z tego powodu prosimy o przesyłanie do dnia 30 października 2019 r. zgłoszeń z podaniem nazwy chóru i nazwiska dyrygenta, liczby uczestniczących w mszy osób oraz nazwiska księdza opiekuna, który chciałby wziąć udział w koncelebrze.

Informacje te prosimy  przesyłać e-mailem afilaber@mkw.pl lub korespondencyjnie na adres: Warszawski Oddział Federacji Caecilianum:  ul. Dewajtis 3;  01-815 Warszawa

W program obchodów 25-lecia Caecilianum wpisuje się również XXXII PRZEGLĄD CHÓRÓW KOŚCIELNYCH, do udziału w którym serdecznie zapraszamy również chóry niezrzeszone w Federacji (informacje)

>>www.caecilianum.eu

Muzycy kościelni z całej Polski pielgrzymują na Jasną Górę już po raz dziesiąty

czw., 11/07/2019 - 06:00

Pod hasłem „W mocy Bożego Ducha” w sobotę, 9 listopada, odbędzie się X Ogólnopolska Pielgrzymka Muzyków Kościelnych na Jasną Górę. Mszy św. o godz. 13.30 będzie przewodniczył bp Piotr Greger, Przewodniczący Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej KEP. 

 „Przybywamy na Jasną Górę Zwycięstwa jako wspólnota muzyków kościelnych, która pragnie zawierzyć Matce Najświętszej całe nasze posługiwanie Kościołowi w którym żyje Chrystus i zbawia nas” – napisał w zaproszeniu o. Nikodem Kilnar OSPPE, Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych.

 Od tego roku pielgrzymka odbywać się będzie zawsze w drugą sobotę listopada, tuż przed wspomnieniem św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej, które przypada 22 listopada.

„Spodziewamy się większej ilości uczestników aniżeli w latach poprzednich. Pielgrzymka rozpocznie się liturgią pokutną w Sali Kordeckiego, po niej nastąpi wykład przygotowany przez organizatorów pielgrzymki oraz szczytowy moment pielgrzymki czyli Eucharystia w Bazylice Jasnogórskiej, po której zapraszam na koncert muzyczny. W tym roku za oprawę muzyczną odpowiedzialna jest archidiecezja katowicka” – powiedział bp Piotr Greger.

BP KEP

Program pielgrzymki:

10.00 – Sala Papieska prezentacja grup, powitanie – o. dr Nikodem Kilnar OSPPE, Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych

10.10 – Liturgia pokutna, przewodniczy: o. Nikodem Kilnar OSPPE. Śpiewy poprowadzą muzycy Archidiecezji Katowickiej wraz z całym zgromadzeniem liturgicznym /pieśni pokutne/.

Program:

– Miserere mei Deus

– Parce Domine

– Wstanę i pójdę do mojego Ojca (ŚAK 121)

– Chwała Tobie Jezu Chryste (ŚAK 556)

– W dobroci swej powiedział Pan (ŚAK 627)

– Boże w dobroci (ŚAK 575)

– Stanisław Moniuszko – Do Boga (psalm 137)

– Wojciech Kilar – Dona nobis pacem

Wykonawcy:

Młodzieżowy Chór Miejski Canticum novum z Wodzisławia Śląskiego (dyr. Emilia Kopiec)

Chór Canticum novum z Suszca (dyr. Szymon Cichoń, Barbara Cichoń) Schola liturgiczna Anima symphonizans bazyliki św. Ludwika w Panewnikach (dyr. Łukasz Kurpas) Schola Studium Organistowskiego Archidiecezji Katowickiej (dyr. s. M. Benigna Tkocz)

Organiści: Michał Duźniak, Łukasz Kurpas

Kantor: Brygida Tomala

Spowiedź indywidualna podczas Liturgii Pokutnej w Sali Papieskiej /po homilii/: Duszpasterze Muzyków Kościelnych.

11.30 – Sala Papieska konferencja pt. „Prawdy Boże w blasku piękna” prof. Marek Dyżewski (Wrocław).

Po konferencji agapa, przerwa na posiłek.

13.00 – Przygotowanie wspólnych śpiewów na Eucharystię w Bazylice Jasnogórskiej.

13.30 – Bazylika Jasnogórska, Msza św. z homilią, przewodniczy: J. E. Ks. Bp Piotr Greger, Przewodniczący Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej KEP. Koncelebransi: Duszpasterze Muzyków Kościelnych.

(Missa primitiva + Gloria z De Angelis, od doksologii do offerte vobis pacem – chorał)

Na wejście: Boże obdarz Kościół swój jednością i pokojem (ŚAK 574)
Na przygotowanie darów: Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz (ŚAK 1)

Na Komunię: Anton Bruckner (1824-1896) – Locus iste

Z Twojego boku, Chryste (ŚAK 636)

Na uwielbienie: Dziękczynne pieśni, śpiewajmy wspólnie (ŚAK 298)

Na zakończenie: Christus vincit (Oremus pro pontifice)

Po Komunii św. – modlitwa i zawierzenie Matce Bożej wszystkich Muzyków Kościelnych w Polsce

14.45 – Uroczysty koncert w wykonaniu:

Młodzieżowy Chór Miejski Canticum novum z Wodzisławia Śląskiego (dyr. Emilia Kopiec)

Chór Canticum novum z Suszca (dyr. Szymon Cichoń, Barbara Cichoń)

Schola liturgiczna Anima symphonizans bazyliki św. Ludwika w Panewnikach (dyr. Łukasz Kurpas)

Program:

3 części z wykonaniem przez zespoły połączone hymnów H. J. Botora (1960):

1. Deus Caritas est

2. Misericordias Domini

3. Ut omnes unum sint

Spotkanie delegatów CCEE w Krakowie: Kościół chce słyszeć głos młodych

śr., 11/06/2019 - 21:08

Kościół chce słyszeć głos młodych – mówi Lizaveta Bohush, która reprezentuje episkopat Białorusi na odbywającym w dniach 5-6 listopada w Krakowie spotkaniu delegatów Komisji ds. Młodzieży Rady Konferencji Episkopatów Europy. Przedstawiciele europejskich episkopatów przygotowują Międzynarodowy Kongres Młodych, który w przyszłym roku odbędzie się pod Wawelem.

Delegaci Komisji ds. Młodzieży Rady Konferencji Episkopatów Europy (Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae – CCEE), w dniach 5-6 listopada spotkali się na zaproszenie abp. Marka Jędraszewskiego w Domu Arcybiskupów Krakowskich przy Franciszkańskiej 3 w Krakowie.

– Impulsem do rozmowy o młodych jest ubiegłoroczny synod biskupów poświęcony właśnie tej tematyce. Jeszcze raz chcemy młodych odkrywać, żebyśmy potrafili znaleźć właściwy język, w którym możemy na nowo tłumaczyć Ewangelię dla tego pokolenia – mówi ks. Krzysztof Marcjanowicz z Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, który jest jednym z uczestników spotkania.

– Od synodu w Rzymie rozpoczął się nowy okres w życiu Kościoła. Młodzież zaczyna ważyć więcej. Kościół chce słyszeć głos młodych – mówi Lizaveta Bohush z diecezji grodzieńskiej reprezentująca w Krakowie episkopat Białorusi. – Młodzi chcą, żeby ich głos był słyszany, żeby nie tylko starsi mówili o młodych, ale żeby starsi mówili razem z młodymi. Myślę, że to jest też zamiar papieża Franciszka i ważna opcja dla młodzieży – nie tylko ktoś będzie troszczył się o nas, ale my też chcemy troszczyć się o samych siebie – dodała Lizaveta, która była uczestniczką także posynodalnego spotkania w Rzymie dedykowanego młodzieży.

W czasie jednej z przedpołudniowych sesji w Domu Arcybiskupów Krakowskich przy Franciszkańskiej 3 kard. Jean-Claude Hollerich mówił na temat tego, jak w Kościele obudzić dzisiaj młodzież. Abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę, że pomysł, aby Międzynarodowy Kongres Młodych w przyszłym roku odbył się właśnie w Krakowie to inicjatywa arcybiskupa Luksemburga. – Kard. Hollerich bardzo chciał, żeby młodzież europejska mogła się spotkać w Polsce, w Krakowie, ponieważ tutaj jest jeszcze żywy Kościół, Kościół młody. Chciał, żeby młodzi ludzie z innych krajów Europy, zwłaszcza tych, gdzie zapomina się o chrześcijańskich tradycjach, doświadczyli, co to znaczy „żywy Kościół” – Kościół, który tętni życiem, który jest skierowany na formację młodych obecnie, ale także na budowanie Kościoła przyszłości, bo młodzi z dzisiaj za kilkanaście lat będą decydowali o tym, jak będzie wyglądał Kościół – mówił metropolita krakowski.

Delegaci Komisji ds. Młodzieży CCEE rozmawiali w Krakowie także o recepcji posynodalnej adhortacji apostolskiej „Christus vivit” w ich krajach. Abp Jędraszewski podkreśla, że przyszłoroczny kongres młodych to z jednej strony odpowiedź na program papieża Franciszka dla młodzieży pozostawiony w adhortacji „Christus vivit”, a z drugiej strony to czas przygotowania do kolejnych Światowych Dni Młodzieży, które w 2022 r. odbędą się w Lizbonie.

Międzynarodowy Kongres Młodych zaplanowany jest w Krakowie w dniach 20-23 października 2020 r. Jak zwraca uwagę ks. Marcjanowicz, Kościół w tym czasie świętuje wspomnienie św. Jana Pawła II – papieża z Krakowa. – Wiemy, że Jan Paweł II ludzi młodych szczególnie sobie ukochał. Do nich adresował Światowe Dni Młodzieży, które powstały z jego pomysłu. Niesamowity potencjał widział w młodości – potencjał piękna i dobra, i chciał, żeby tym potencjałem wzbogacony był cały Kościół, żeby tym żył, żeby szedł i głosił Ewangelię z taką młodością – mówi ks. Marcjanowicz.

Abp Marek Jędraszewski zdradził, że przyszłoroczne wydarzenie o charakterze europejskim ma być połączone z przybyciem do Krakowa delegacji młodych ze wszystkich diecezji Polski, aby było to „święto i europejskie, i polskie”. – Chcielibyśmy, żeby młodzież polska inspirowała tę zachodnią, czy z innych stron Europy, ale także, żeby nasza młodzież czerpała bogactwo, które przecież jest u młodych innych krajów europejskich – podkreśla metropolita krakowski.

Rada Konferencji Episkopatów Europy (Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae – CCEE) powstała w 1971 r. Sekretariat Rady mieści się w szwajcarskim Sankt Gallen. Zgodnie ze statutem z 1993 r. poszczególne konferencje biskupów reprezentowane są przez swych przewodniczących. Zadaniem Rady jest koordynowanie współpracy Kościołów lokalnych Europy.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

8 XI godz. 10.30 Konferencja Prasowa z okazji XI Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym „Przemilczane cierpienie”

śr., 11/06/2019 - 16:15

Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski i

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie

zapraszają na konferencję prasową

z okazji XI Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym

Przemilczane cierpienie”

Konferencja odbędzie się
w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski
(skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6, Warszawa)
w czwartek 8 listopada o godzinie 10.30.

Udział w konferencji wezmą:

bp Artur Miziński – sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, 

ks. Waldemar Cisło,

Dyrektor sekcji polskiej Stowarzyszenia Papieskiego Pomoc Kościołowi w Potrzebie

Gościem specjalnym konferencji będzie

bp Stephen Nyodho Ador Majwok –

Diecezja Malakal w Sudanie Południowym

Konferencję poprowadzi ks. Paweł Rytel – Andrianik, Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

Tematem tegorocznego Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym jest sytuacja chrześcijan w Sudanie Południowym.

Po spotkaniu – możliwość wywiadów indywidualnych z prelegentami.

Papież Franciszek o XI Dniu Solidarności z Kościołem Prześladowanym

śr., 11/06/2019 - 11:41

Wasza modlitwa i konkretne dzieło solidarności niech przynosi wytchnienie i wsparcie braciom i siostrom, którzy cierpią dla Chrystusa w różnych częściach świata – powiedział papież Franciszek w pozdrowieniach do Polaków skierowanych podczas środowej audiencji generalnej odnosząc się do XI Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym, który obchodzić będziemy w najbliższą niedzielę. 

Publikujemy pełną treść pozdrowień:

Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, w najbliższą niedzielę Kościół w Polsce będzie obchodził XI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, organizowany przez Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” i Konferencję Episkopatu Polski. W tym roku pomoc duchowa i materialna w sposób szczególny jest kierowana do chrześcijan w Sudanie Południowym. Wasza modlitwa i konkretne dzieło solidarności niech przynosi wytchnienie i wsparcie braciom i siostrom, którzy cierpią dla Chrystusa w różnych częściach świata. Z serca wam błogosławię!

Vaticannews / BP KEP

Obradowała Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

wt., 11/05/2019 - 17:15

Teksty liturgiczne na wspomnienie św. Pawła VI i na wspomnienie NMP z Loretto oraz uzgodnienia dotyczące tekstów liturgiczne dla osób głuchoniemych były przedmiotem prac Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Spotkała się ona 4 i 5 listopada w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie pod przewodnictwem bp. Adama Bałabucha.

Jak wyjaśnił przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów bp Adam Bałabuch, podczas dwudniowego spotkania w Warszawie, członkowie Komisji omówili m.in. teksty liturgiczne przeznaczone na wspomnienie dowolne św. Pawła VI Papieża. „Teksty, które zatwierdziła Komisja, będziemy chcieli poddać pod głosowanie Konferencji Episkopatu Polski” – powiedział bp Bałabuch.

Jak relacjonował, członkowie Komisji rozważali  też propozycje czytań na Msze św. z udziałem dzieci. „Trwają też uzgodnienia z duszpasterzami osób głuchoniemych w sprawie tekstów liturgicznych dla tej właśnie grupy osób” – powiedział.

„Podstawowy czas podczas prac naszej Komisji to było tłumaczenie Mszału Rzymskiego. W tej chwili tłumaczymy formularze mszalne na okres Wielkiego Postu. Zostaną nam jeszcze formularze na Okres Wielkanocny i Okres Zwykły” – dodał przewodniczący Komisji.

Kolejne zebranie planowane jest w dniach 2-4 marca 2020 roku w Warszawie.

 Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wspomaga Konferencję Episkopatu Polski w odpowiedzialności za liturgię i duszpasterstwo liturgiczne zgodnie z zarządzeniami wydawanymi przez Stolicę Apostolską. Komisja m.in. opracowuje przekłady na język polski łacińskich tekstów  liturgicznych, dokonuje korekty wydanych już ksiąg liturgicznych pod względem ich poprawności językowej, układu treści, doboru czytań biblijnych i opracowuje projekty dekretów i instrukcji odnoszących się do celebracji liturgii Mszy św. czy sakramentów. Utrzymuje też kontakty z Diecezjalnymi Komisjami Liturgicznymi, Ośrodkami Apostolstwa Liturgicznego oraz referentami liturgicznymi polskich prowincji instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego oraz udziela wyjaśnień dotyczących liturgii i form pobożności ludowej. Przewodniczącym Komisji jest biskup pomocniczy ze Świdnicy Adam Bałabuch. W ramach Komisji działają dwie Podkomisje: ds. Muzyki Kościelnej i ds. Służby Liturgicznej. Przewodniczącym pierwszej jest bp Piotr Greger, drugiej abp Józef Górzyński.

BP KEP

Zobacz też:
>>Relacja ze spotkania na stronie Komisji
>>Skład Komisji

Rzecznik Episkopatu: Komunia Święta jest prawdziwie Ciałem Chrystusa

wt., 11/05/2019 - 16:14

Komunia Święta, przyjmowana przez katolików na całym świecie, jest prawdziwie Ciałem Chrystusa. To nie symbol, ale realna obecność Chrystusa pod postacią chleba – podkreśla rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Rzecznik Episkopatu zaznaczył: „Kiedy Jezus ustanowił Eucharystię powiedział: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało Moje», dlatego przyjmując Komunię Świętą, słyszymy słowa: «Ciało Chrystusa». Odpowiadamy: «Amen», co z oryginału hebrajskiego oznacza dosłownie: «prawdziwie», «zgodnie z prawdą». Tak więc wyznajemy realną obecność Chrystusa w Komunii Świętej. Nie jest to wytłumaczalne prawami natury, ale na tym polega wiara ponad miliarda katolików na świecie” – podkreślił.

Odpowiadając na kwestię jakości debaty publicznej nt. Eucharystii, ks. Rytel-Andrianik powiedział: „Każdy ma prawo do swojej oceny, ale brak szacunku do Komunii Świętej, także w debacie publicznej, jest krzywdzący dla osób wierzących i stoi w sprzeczności z poszanowaniem praw człowieka do swobody wyznania. My, jako katolicy, doświadczamy obecności Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, jest na to wiele świadectw” – wskazał.

Rzecznik Episkopatu przypomniał również o tysiącach parafii w Polsce, w których często, a niekiedy całą dobę, trwa adoracja Najświętszego Sakramentu. „To miejsca, w których Jezus Chrystus obecny w Hostii udziela niezliczonych łask ludziom zwracającym się do Niego” – podkreślił ks. Rytel-Andrianik.

Ponadto zaznaczył, że zgodnie z Mszałem Rzymskim, każda osoba poprzez fakt uczestnictwa w liturgii, zobowiązuje się do przestrzegania określonych zasad. „Prawo kościelne mówi: «przystępujący do Komunii spożywa całą, świętą Hostię, tuż po jej przyjęciu» (Ogólny Wstęp do Mszału Rzymskiego, 161)” – dodał ks. Rytel-Andrianik.

BP KEP

Rusza II edycja akcji Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży „Polak z sercem”

wt., 11/05/2019 - 12:25

W najbliższy weekend rusza II edycja akcji Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży „Polak z sercem”. O zbiórce żywności, produktów dla polskich świetlic i akcji SMS na rzecz rodaków ze Wschodu mówili organizatorzy i partnerzy obecni na konferencji prasowej w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski 5 listopada w Warszawie.

 Bp Artur G. Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski, zaznaczył, że za aktualnymi granicami wschodnimi pozostało wielu Polaków, którzy wcześniej żyli w Rzeczypospolitej. „Nie możemy o nich zapomnieć, są naszymi rodakami, i oni także czują tę więź z Ojczyzną. Pozostali tam wierząc na początku, że Rzeczpospolita wróci na te tereny i będą mogli żyć w Polsce będąc na swoim miejscu, do którego byli przywiązani. Rzeczywistość geopolityczna okazała się inna i pozostali poza granicami w warunkach trudnych do życia” – stwierdził bp Miziński.

„Pięknym jest dziełem wrażliwość serca młodego człowieka, młodego pokolenia, które dostrzega potrzebujących. Każda pomoc jest mile widziana, jest bardzo potrzebna” – dodał bp Miziński i wyraził wdzięczność zarządowi KSM za to, że ta inicjatywa powstała.

Również Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki podziękował w wideoprzesłaniu młodzieży KSM-owskiej za zaangażowanie w pomoc Polakom żyjącym na Wschodzie. „To bardzo ważne, że oprócz wsparcia materialnego, młodzież buduje relacje z naszymi rodakami na Wschodzie. Z serca błogosławię akcji +Polak z sercem+ i zapewniam o mojej modlitwie” – powiedział abp Gądecki, który objął akcję patronatem honorowym.

„Akcja jest odpowiedzią nas młodych na trudną sytuację Rodaków na Wschodzie. Widząc na miejscu, podczas zeszłorocznych transportów akcji, jak ogromne są potrzeby, zdecydowaliśmy się na jej kontynuację również i w tym roku” – wyjaśnia motywację młodych KSM-owiczów Łukasz Fenisz, Zastępca Przewodniczącego Prezydium KR KSM.

W ubiegłoroczną zbiórkę żywności i produktów chemicznych włączyło się 584 wolontariuszy z 16 diecezji. „Zgromadzono ponad 11 ton produktów, które zostały przekazane potrzebującym mieszkającym w obwodach grodzieńskim i lwowskim. Ponadto dary trafiły również m.in.: do Domu Polskiego w Barze, schroniska dla bezdomnych mężczyzn prowadzonego przez braci albertynów we Lwowie i Ośrodka Duszpasterstwa Archidiecezji Lwowskiej w Brzuchowicach” – podsumowuje ks. Andrzej Lubowicki, Generalny Asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

„Ludzie, którym mieliśmy okazję w zeszłym roku przekazywać dary, dziękowali za nie z wyraźnym wzruszeniem i wdzięcznością, że o nich pamiętamy. Ta akcja to realna odpowiedź na wezwanie Papieża Franciszka, żeby +zejść z kanapy+ i zrobić coś dobrego” – dodał ks. Lubowicki.

„W tym roku prosimy również ofiarodawców o pomoc w wyposażeniu polskich świetlic działających na Białorusi. Żeby funkcjonowały i dobrze spełniały swoją rolę potrzebne są materiały papiernicze, biurowe i gry” – zachęca ks. Roman Raczko, Dyrektor Caritas Diecezji Grodzieńskiej.

„Senat sprawuje pieczę nad Polakami żyjącymi za wschodnią granicą. To jest misja powierzona Senatowi przez naród polski. Poza granicami Polski żyje ponad 20 milionów Polaków. Nasi rodacy, którzy żyją na Wschodzie, nigdy z Polski nie wyjechali. Żyją w miejscach, gdzie żyli ich przodkowie” – stwierdziła Maria Koc, Wicemarszałek Senatu RP. Pani Senator podkreśliła, że najważniejsze są więzi, które się przy okazji tej pomocy materialnej rodzą.

Partnerami akcji są: Caritas Lwów oraz Caritas Grodno, które będzie wspomagać logistycznie KSM zagranicą; Caritas Polska, która uruchomi tzw. sms charytatywny, dla chcących taką formą wesprzeć akcję, Radio Warszawa oraz Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Patronat honorowy nad działaniami objęli: abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, bp Antoni Pacyfik Dydycz, Przewodniczący Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, bp Marek Solarczyk, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. KSM, abp Mieczysław Mokrzycki, Arcybiskup Metropolita Lwowski oraz Wicemarszałek Senatu RP – p. Maria Koc.

KSM / BP KEP

>>Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – strona ogólnopolska

>>Polak z sercem II 2019

Expert Team on Bioethics of the Polish Bishops’ Conference on Creating Human-Animal Hybrids: Biomedicine does not have to use risky and morally questionable methods

wt., 11/05/2019 - 11:06

“Manipulations that would undermine the fundamental values ​​of human dignity and human life cannot be accepted” – stresses the Expert Team on Bioethics of the Polish Bishops’ Conference in the Position concerning creating human-animal hybrids of October 28, 2019.

The Position is the answer, among others, for the creation of human-animal hybrids by the Hiromitsu Nakauchi team from the University of Tokyo. „The intended goal of the experiment is to grow tissues and organs by a hybrid method that would not be rejected by a patient during transplantation procedure” – we read in the document of the Episcopal Team, which emphasizes that this matter is important, current and requires a position. Experts point out that many countries, for ethical reasons, have banned experiments with hybrid embryos. Japan in March 2019 amended the law, which allows the creation of independently living human-animal hybrids.

The Expert Team on Bioethics of the Polish Bishops’ Conference points out: “One cannot make a moral assessment of biomedical research solely through the lens of intentions or assumed goals. (…) All kinds of experiments and manipulations should remain in internal compliance with the natural functionality of tissues and organs as well as with the fundamental structural orientation of human nature”. Episcopal experts also write that current research cannot ignore the risk of uncontrolled development of human tissues (including as specific as human neurons and gametes) in the animal body, followed by the presence of animal cells transferred with human tissue to the recipient’s body. They also point out that the experiment „does not seem to take into account the risk of transmission to humans of diseases typical of the species of animals used for the production of organs for transplantation”.

 Experts recall the words of Pope Francis from the encyclical Laudato si’: “It is contrary to human dignity to cause animals to suffer or die needlessly”. In this context, they emphasize: “Catholic bioethics is also of the opinion that animals cannot be used unrestrictedly. They are entrusted by God to man, but at the same time man is responsible before the Creator for the way he treats them. Animals have their natural rights deriving from their place in the order of creation”.

At the end of the position on the creation of human-animal hybrids, Episcopal experts recall the words of St. John Paul II’s speech to the participants of the 18th Congress of the World Transplant Society of 2000. They point out: „Given the shortage of organs for transplantation, biomedicine does not have to use risky and morally questionable methods. In order to achieve to some extent the goals that motivate the creation of human-animal hybrids, one should rather support information campaigns and access to registers of blood and organs donors, as well as support ethically possible donation of tissues and organs during life and after death”.

Press Office of the Polish Bishops’ Conference

Zespół ds. Bioetycznych Episkopatu nt. tworzenia hybryd ludzko-zwierzęcych: Biomedycyna nie musi korzystać z metod ryzykownych i moralnie wątpliwych

pon., 11/04/2019 - 13:15

„Nie można zaakceptować manipulacji, które godziłyby w wartości pierwszorzędne, jakimi są godność człowieka oraz ludzkie życie” – podkreśla w swoim stanowisku Zespół Ekspertów KEP ds. Bioetycznych w sprawie tworzenia hybryd ludzko-zwierzęcych z 28.10.2019 r.

Stanowisko to jest odpowiedzią m.in. na tworzenie przez zespół Hiromitsu Nakauchi’ego z Uniwersytetu w Tokio ludzko-zwierzęcych hybryd. „W założeniu celem eksperymentu jest wyhodowanie metodą hybrydową tkanek i organów, które nie byłyby odrzucone w procedurze transplantacyjnej przez pacjenta” – czytamy w dokumencie Zespołu Episkopatu, który podkreśla, że sprawa ta jest ważna, aktualna i wymaga zajęcia stanowiska. Eksperci zaznaczają, że wiele krajów kierując się zasadami etycznymi, zakazało prowadzenia eksperymentów z hybrydowymi zarodkami. Japonia zaś w marcu 2019 r. znowelizowała prawo, które pozwala na tworzenie samodzielnie żyjących ludzko-zwierzęcych hybryd.

Zespół Ekspertów KEP ds. Bioetycznych zaznacza: „Nie można dokonywać oceny moralnej badań biomedycznych wyłącznie przez pryzmat intencji lub zakładanych celów. (…) Wszelkiego rodzaju eksperymenty i manipulacje winny pozostać w wewnętrznej zgodności z naturalną funkcjonalnością tkanek i organów a także z zasadniczym ukierunkowaniem strukturalnym natury człowieka”. Eksperci Episkopatu piszą także, że w prowadzonych obecnie badaniach nie da się pominąć ryzyka niekontrolowanego rozwoju tkanek ludzkich (w tym tak specyficznych, jak ludzkie neurony i gamety) w organizmie zwierzęcym, a w dalszej kolejności obecności komórek zwierzęcych przeniesionych z ludzką tkanką do organizmu biorcy. Zwracają też uwagę, że eksperyment „zdaje się nie uwzględnia zagrożenia przeniesienia do człowieka chorób typowych dla gatunków zwierząt wykorzystywanych dla produkcji organów do przeszczepu”.

Eksperci przypominają słowa papieża Franciszka z encykliki ‚Laudato si’: „Sprzeczne z godnością ludzką jest niepotrzebne zadawanie cierpień zwierzętom lub ich zabijanie”. W tym kontekście podkreślają: „Bioetyka katolicka stoi ponadto na stanowisku, że nie można wykorzystywać zwierząt w sposób nieograniczony. Są one przez Boga powierzone człowiekowi, ale jednocześnie człowiek jest odpowiedzialny przed Stwórcą za sposób, w jaki je traktuje. Zwierzęta mają swoje naturalne prawa wynikające z ich miejsca w porządku stworzenia”.

W zakończeniu stanowiska w sprawie tworzenia hybryd ludzko-zwierzęcych eksperci Episkopatu przypominają słowa św. Jana Pawła II z przemówienia do uczestników XVIII Kongresu Światowego Towarzystwa Transplantologicznego z 2000 roku. Zaznaczają: „Mając na uwadze niedostatek organów do przeszczepów, biomedycyna nie musi korzystać z metod ryzykownych i moralnie wątpliwych. Chcąc osiągnąć w jakimś stopniu cele, które motywuje przedstawione tworzenie hybryd ludzko-zwierzęcych, należy raczej wspierać akcje informacyjne i przystępowanie do rejestrów dawców krwi i narządów, a także wspierać możliwe z punktu widzenia etycznego dawstwo tkanek i organów za życia i po śmierci”.

BP KEP

Publikujemy pełną treść dokumentu:

Stanowisko Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych w sprawie tworzenia hybryd ludzko-zwierzęcych 28.10.2019

W lipcu 2019 roku świat, w tym Polskę, kolejny raz obiegła informacja o tworzeniu przez zespół Hiromitsu Nakauchi’ego z Uniwersytetu w Tokio ludzko-zwierzęcych hybryd. W programie uczestniczy również Uniwersytet Stanforda z USA. W założeniu celem eksperymentu jest wyhodowanie metodą hybrydową tkanek i organów, które nie byłyby odrzucone w procedurze transplantacyjnej przez pacjenta.

W ramach działań laboratoryjnych, do zwierzęcego zarodka zostaną wprowadzone indukowane pluripotentne komórki macierzyste chorego, który czeka na transplantację (komórki te wytwarza się z komórek somatycznych). Z takiej ludzko-zwierzęcej hybrydy ma się rozwinąć istota zwierzęca, w której rozwinie się pożądana ludzka tkanka lub narząd.
Hiromitsu Nakauchi przeprowadził eksperymenty, które miały wykazać, że pozyskiwanie narządów do przeszczepów w taki sposób jest możliwe. W ramach prowadzonych prac wyhodował hybrydę myszy, której wyrosła trzustka szczura. Miał też uzyskać chimerę myszy z nerką drugiej myszy. Poinformował także o wyhodowaniu chimery świni z trzustką innej świni. Pozostało jedynie przeprowadzić podobny eksperyment z wykorzystaniem ludzkich komórek.

Kierując się zasadami etycznymi, liczne kraje zakazały prowadzenia eksperymentów z hybrydowymi zarodkami. Jednak w marcu 2019 r. Japonia znowelizowała prawo, które pozwala na tworzenie samodzielnie żyjących ludzko-zwierzęcych hybryd (Japan approves first human-animal embryo experiments. „Nature”, News 26 July 2019). Zmiany te mają umożliwić naukowcom powoływanie do życia hybryd, wszczepianie ich surogatkom (zapewne zwierzęcym) i rozwój płodowy doprowadzony do narodzin osobnika hybrydowego. Zespoły badawcze już teraz planują stworzenie zwierząt
posiadających ludzkie organy. W założeniu naukowców i prawodawców, wobec ciągłego deficytu narządów pobieranych zarówno od dawców żywych, jak i zmarłych, badania te mogą stać się szansą dla wielu osób z niewydolnością niektórych narządów.

Ponieważ prace te, oprócz nadziei, budzą szereg poważnych obaw, a także pytań kierowanych do członków Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych, dlatego pragniemy wyjaśnić z punktu widzenia bioetyki katolickiej kilka istotnych kwestii:

1) Nie można dokonywać oceny moralnej badań biomedycznych wyłącznie przez pryzmat intencji lub zakładanych celów. Pierwszorzędnym źródłem moralności danego czynu ludzkiego jest jego przedmiot moralny – czym on jest w swej istocie. Nie można zatem zaakceptować manipulacji, które godziłyby w wartości pierwszorzędne, jakimi są godność człowieka oraz ludzkie życie.

2) Kluczową sprawą dla oceny etycznej wskazanej wyżej procedury biomedycznej jest sposób pozyskiwania ludzkich komórek macierzystych, które mają zostać następnie wszczepione do zarodków zwierzęcych, dając tym samym początek hybrydom. Dopuszczalne są jedynie te metody, które nie powodują powstania poważnego uszczerbku u osoby, od której są pobierane. Te warunki spełnia pobieranie komórek macierzystych pacjenta (m.in. z krwi pępowinowej, szpiku kostnego, fibroblastów skóry). Odmiennie należy ocenić pozyskiwanie komórek macierzystych z ludzkich zarodków. Prowadzi bowiem ono nieuchronnie do ich zniszczenia albo przynajmniej tworzy wielkie ryzyko ich uszkodzenia. Z tego powodu należy je uznać za niedopuszczalne (por. Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja Dignitas personae dotycząca niektórych problemów bioetycznych. Watykan 2008
nr 32; dalej DP).

3) Wszelkiego rodzaju eksperymenty i manipulacje winny pozostać w wewnętrznej zgodności z naturalną funkcjonalnością tkanek i organów a także z zasadniczym ukierunkowaniem strukturalnym natury człowieka. Nie mogą więc stanowić ingerencji w tożsamość osoby i muszą mieć na celu wyłącznie jej autentyczne i integralne dobro, tzn. dobrostan w całej jej strukturze psychosomatycznej. Z tego powodu należy wykluczyć możliwość hodowli i ewentualnego przeszczepiania mózgowia czy gonad, z którymi wiąże się odpowiednio tożsamość osobowa i prokreacyjna człowieka (por. Papieska
Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia. Watykan 2016 nr 119).

4) Zastosowana procedura wiąże się z niebezpieczeństwem przeniesienia komórek ludzkich do innych tkanek i organów zwierzęcia, w tym mózgu i gonad. Nie do pominięcia jest też ryzyko niekontrolowanego rozwoju tkanek ludzkich (w tym tak specyficznych, jak ludzkie neurony i gamety) w organizmie zwierzęcym, a w dalszej kolejności obecności komórek zwierzęcych przeniesionych z ludzką tkanką do organizmu biorcy. Skutkiem takich działań byłoby wymieszanie ludzkich i zwierzęcych genów, komórek czy tkanek, co z kolei mogłoby doprowadzić do zaburzenia specyficznej tożsamości gatunkowej – zarówno człowieka jak i zwierzęcia wykorzystywanego w procedurze oraz powstanie nowych organizmów o nieprzewidywalnych skutkach biologicznych (por. DP nr 33).

5) Eksperyment zdaje się nie uwzględniać zagrożenia przeniesienia do człowieka chorób typowych dla gatunków zwierząt wykorzystywanych dla produkcji organów do przeszczepu. W opinii Zespołu czynnik ten musi być gruntownie przebadany w warunkach zabezpieczających przed niebezpiecznymi infekcjami, zanim jakiekolwiek przeszczepy zostałyby przeprowadzone (por. Papieska Akademia Pro Vita. Szanse dla ksenotransplantacji. Aspekty naukowe i względy etyczne. Watykan 2001 nr 14). Nie
można także wykluczyć ryzyka rozwoju innych chorób w wytworzonych na tej drodze narządach (choroby degeneracyjne, nowotwory i inne).

6) Mając na uwadze brak precyzyjnej wiedzy na temat odległych skutków eksperymentów zarówno dla pojedynczego biorcy jak i całej populacji ludzkiej oraz biosfery, należy postulować podejście do nich z wielką ostrożnością. Na obecnym etapie nie jesteśmy w stanie przewidzieć skutków ewentualnych migracji genów między człowiekiem a zwierzęciem oraz dalszego dziedziczenia tych zmian. Przekroczenie granicy odrębności genetycznej między gatunkami może spowodować nieodwracalne zachwianie integralności przyrody.

7) Bioetyka katolicka stoi ponadto na stanowisku, że nie można wykorzystywać zwierząt w sposób nieograniczony. Są one przez Boga powierzone człowiekowi, ale jednocześnie człowiek jest odpowiedzialny przed Stwórcą za sposób, w jaki je traktuje. Zwierzęta mają swoje naturalne prawa wynikające z ich miejsca w porządku stworzenia. „Sprzeczne z godnością ludzką jest niepotrzebne zadawanie cierpień zwierzętom lub ich zabijanie” (Franciszek. Encyklika Laudato si’. Watykan 2015 nr 130). Przeprowadzanie doświadczeń nieuchronnie niosących ze sobą ból lub śmierć zwierząt, jest dopuszczalne, o ile mieści się w wyżej wskazanych granicach moralnej prawości i przyczynia się do opracowania nowych metod terapeutycznych (por. Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań 2002 2 nr
2417). Prowadząc tego typu prace badawcze należy zachować tzw. zasadę 3R w ochronie zwierząt wykorzystywanych do badań laboratoryjnych (replacement, reduction, refinement): stosować takie metody, które pozwalają uniknąć wykorzystania lub zastąpić zwierzęta w badaniach bądź testach; ograniczać liczbę użytych w doświadczeniu lub teście zwierząt; oraz radykalnie minimalizować ból i wszelkie trwałe urazy, jakich mogą doświadczać zwierzęta, przy jednoczesnym dążeniu do poprawy ich dobrostanu.

8) Mając na uwadze niedostatek organów do przeszczepów, biomedycyna nie musi korzystać z metod ryzykownych i moralnie wątpliwych. Chcąc osiągnąć w jakimś stopniu cele, które motywuje przedstawione tworzenie hybryd ludzko-zwierzęcych, należy raczej wspierać akcje informacyjne i przystępowanie do rejestrów dawców krwi i narządów, a także wspierać możliwe z punktu widzenia etycznego dawstwo tkanek i organów za życia i po śmierci w myśl słów św. Jana Pawła II: „Każdy przeszczep narządu ma swoje źródło w decyzji o wielkiej wartości etycznej, decyzji, aby bezinteresownie ofiarować część własnego ciała z myślą o zdrowiu i dobru innego człowieka. Na tym właśnie polega szlachetność tego czynu, który jest autentycznym aktem miłości” (Poszukiwania naukowe muszą szanować godność każdej ludzkiej istoty. Przemówienie do uczestników XVIII Kongresu Światowego Towarzystwa Transplantologicznego. Rzym 29.08.2000, nr 3).

W imieniu Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych
+Bp Józef Wróbel SCJ
Przewodniczący Zespołu

Bp Lechowicz na uroczystościach 75-lecia przybycia Polaków do Wellington w Nowej Zelandii

pon., 11/04/2019 - 10:30

W dniach 2 i 3 listopada odbyły się z udziałem miejscowej Polonii uroczystości w Wellington, stolicy Nowej Zelandii, w których uczestniczył bp Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

W sobotę, 3 listopada, miało miejsce okolicznościowe spotkanie „dzieci z Pahiatua”, których jeszcze żyje ok. 50, połączone z jubileuszową akademią. W niedzielę, 3 listopada, w kościele pw. St. Mary of the Angels, została odprawiona Msza święta za zmarłych i żyjących Polaków przybyłych przed 75 laty do Nowej Zelandii.

Eucharystii przewodniczył abp Wellington, kard. John Dew, który serdecznie zwrócił się do zebranych, doceniając ich wytrwałość w wierze i w przezwyciężaniu napotykanych trudności. Mszę św. koncelebrowali między innymi bp Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, i ks. Tadeusz Przybylak, prowincjał Księży Chrystusowców.

Bp Lechowicz przekazał zebranym pozdrowienia od Kościoła w Polsce i podziękował za godną najwyższego uznania troskę o zachowanie tożsamości polskiej i katolickiej. Podkreślił też wielki wkład dzieci z Pahiatua dla dobrej opinii o Polsce w miejscowym społeczeństwie. Po Mszy świętej bp Lechowicz poświęcił tablicę pamiątkową, umieszczoną na Skwerze Dzieci z Pahiatua w Wellington podczas pobytu prezydenta RP Andrzeja Dudy w roku ubiegłym. W uroczystościach brał także udział ambasador RP w Nowej Zelandii, Zbigniew Gniatkowski oraz ks. Tadeusz Światkowski TCHR, miejscowy duszpasterz Polonii.

Po oficjalnych uroczystościach miało miejsce spotkanie przy kawie „z dziećmi” i ich rodzinami. W rozmowach nawiązywano do przeżyć sprzed 75 laty i do związków z ojczyzną. Jedna z osób, pani Zofia, wprost wyznała ze łzami w oczach: „Nie mam nawet obywatelstwa nowozelandzkiego. Mimo że żyję z dala od Polski, to noszę ją w sercu. Brakuje mi bardzo Polski i Kościoła w Polsce”.

31 października 1944 r. do portu w Wellington, stolicy Nowej Zelandii, zawinął okręt wojenny „General G.M. Randall”. Na jego pokładzie znajdowało się ok. 3 tys. żołnierzy nowozelandzkich i australijskich, a także 733 polskie sieroty, które  wraz z niewiele ponad setką dorosłych opiekunów. Polskie dzieci w czasie wojny zostały wywiezione z rodzinami do łagrów na Syberii, a stamtąd wraz z armią Andersa wędrowały przez Iran i Indie. Dzieci, wymęczone wielotygodniową podrożą niewygodnym statkiem, z oszołomieniem patrzyły, jak na nabrzeżu tłoczą się mieszkańcy Wellington na czele z premierem kraju. „Po kilku dniach, 31 października, dopłynęliśmy do zatoki Wellington, stolicy Nowej Zelandii, i ujrzeliśmy obraz jak z bajki. (…) Na brzegu czekały na nas tłumy uśmiechających się ludzi. Powiewały flagi polska i nowozelandzka. Na statku powitał nas sam premier Peter Fraser (…) Panie z Czerwonego Krzyża, wojskowi i harcerze zajęli się rozlokowaniem nas w wagonach, podano nam posiłki. Przez całą sześciogodzinną jazdę pociągiem do obozu w Pahiatui przy każdej stacji witali nas dorośli i dzieci, machając do nas chusteczkami i podając nam kwiaty”.

Przyjmuje się, że obecnie w Nowej Zelandii mieszka obecnie kilka tysięcy osób mających polskie pochodzenie. Oficjalne dane mówią, że 2 tysiące osób na terenie Nowej Zelandii posługuje się językiem polskim. W dwóch miastach: w Auckland (tutaj pracuje ks. Wiesław Pawłowski TChr) i Wellington (stolica kraju) ma miejsce duszpasterstwo polskojęzyczne. Kilka razy w roku do Christchurch (południowa Nowa Zelandia) przyjeżdża z posługą duszpasterską ks. Tadeusz Świątkowski.

BP KEP / Biuro KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Zdjęcie: Biuro KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

5 XI, godz.11 Konferencja prasowa „Polak z sercem”

pon., 11/04/2019 - 06:02

Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

serdecznie zapraszają na konferencję prasową poświęconą II edycji ogólnopolskiej akcji „Polak z sercem!”

Akcję patronatem objął abp Stanisław Gądecki – Przewodniczący Episkopatu Polski

Konferencja odbędzie się
w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski
(skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6, Warszawa)
we wtorek 5 listopada o godzinie 11.00.

Udział wezmą:

bp Artur Miziński –  sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski,

Maria Koc –  wicemarszałek Senatu RP, patron honorowy akcji,

ks. Andrzej Lubowicki – Generalny Asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży,

Patryk Czech – Przewodniczący Prezydium Krajowej Rady KSM, główny koordynator akcji,

ks. Roman Raczko – dyrektor Caritas Diecezji Grodzieńskiej.

Konferencję poprowadzi

ks. Paweł Rytel – Andrianik, Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

Uczestnicy konferencji opowiedzą o założeniach i celach II edycji akcji „Polak z sercem!”.

Zarówno przed, jak i po konferencji prelegenci będą do dyspozycji dziennikarzy.

Wszystkie informacje dodatkowe można uzyskać, kontaktując się z Patrykiem Czechem (tel. 665 198 471,  polakzsercem@ksm.org.pl) –  głównym koordynatorem akcji.

X Ogólnopolska Pielgrzymka Muzyków Kościelnych (zapowiedź)

ndz., 11/03/2019 - 22:52

W odpowiedzi na zaproszenie o. Nikodema Kilnara OSPPE, Krajowego Duszpasterza Muzyków Kościelnych już po raz dziesiąty na Jasną Górę będą pielgrzymować muzycy kościelni z całej Polski. Pielgrzymka odbędzie się 9 listopada pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”.  Mszy św. o godz. 13.30 będzie przewodniczył bp Piotr Greger, Przewodniczący Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej KEP. 

Publikujemy zaproszenie na pielgrzymkę i jej program:

Czcigodni Współbracia w Kapłaństwie!
Kochani Bracia i Siostry Muzycy Kościelni!

Przyjmijcie serdeczne pozdrowienia od Tronu Jasnogórskiej Pani!

Wraz z Duszpasterzami Muzyków Kościelnych, Federacją Caecilianum, Polska Federacją Pueri Cantores, Stowarzyszeniem Polskich Muzyków Kościelnych, zapraszamy Was, Dyrygenci, Organiści, Chóry, Schole liturgiczne, Kantorzy, Zespoły wokalno-instrumentalne, na X Ogólnopolską Pielgrzymkę Muzyków Kościelnych na Jasną Górę dnia 9 listopada 2019 r., której hasłem będzie:„W mocy Bożego Ducha.”

Przybywamy na Jasną Górę Zwycięstwa jako wspólnota muzyków kościelnych, która pragnie zawierzyć Matce Najświętszej całe nasze posługiwanie Kościołowi w którym żyje Chrystus i zbawia nas. Przychodzimy z różnych zakątków naszej Ojczyzny, aby jako wspólnota braci i sióstr muzyków kościelnych „W mocy Bożego Ducha” doświadczać Jego obecności. Jak każdy człowiek doświadczamy wielu słabości i niemocy. Mamy jednak świadomość, że Pan Bóg powołał nas jako ludzi słabych, aby z Boga była ta przeogromna moc, a nie z nas. Dlatego św. Paweł mówi: „Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.

Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał – tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił – tych też obdarzył chwałą”. (Rz. 8, 26 – 30)

To Duch Święty uzdalnia nas swoją mocą do dawania świadectwa wiary, tak jak uzdolnił pierwszą wspólnotę Kościoła zgromadzoną w wieczerniku wraz z Maryją, która umocniona i napełniona „mocą z wysoka” mogła z odwagą głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu wszystkim narodom, mogła dla niej znosić cierpienia, prześladowania, i dla niej umierać.

Maryja podtrzymywała wiarę Piotra i apostołów w wieczerniku, a dziś podtrzymuje Ona naszą wiarę. „Wiara bowiem – to obcowanie z tajemnicą Boga” (Redemptoris Mater, 17), a „uwierzyć – to znaczy «powierzyć siebie» samej istotnej prawdzie słów Boga żywego, znając i uznając z pokorą, «jak niezbadane są Jego wyroki i niezgłębione Jego drogi»” (Redemptoris Mater, 14). Wiara jest darem, danym przy chrzcie, który umożliwia nam spotkanie z Bogiem. Bóg skrywa się w tajemnicy: usiłowanie zrozumienia Go oznaczałoby próbę zamknięcia Go w naszych pojęciach i w naszej wiedzy, a to ostatecznie prowadziłoby do utracenia Go. Poprzez wiarę zaś możemy przebić się przez pojęcia, nawet pojęcia teologiczne, i „dotknąć” Boga żywego. A Bóg, gdy już Go dotkniemy, natychmiast udziela nam swej mocy. Gdy powierzamy się żywemu Bogu, gdy z pokorą umysłu uciekamy się do Niego, przenika nas wewnątrz jakby niewidoczny strumień życia Bożego. Jak ważne jest byśmy uwierzyli w moc wiary, w możliwość nawiązania dzięki niej bezpośredniej więzi z żywym Bogiem! I byśmy w sposób świadomy zadbali o rozwój naszej wiary, aby ona rzeczywiście przenikała wszystkie nasze postawy, myśli, działania i zamierzenia. Wiara jest obecna nie tylko w nastrojach i przeżyciach religijnych, ale przede wszystkim w myśleniu i w działaniu, w codziennej pracy, w zmaganiu się ze sobą, w życiu wspólnotowym i w apostolstwie, ponieważ sprawia ona, że nasze życie jest przeniknięte mocą samego Boga. Wiara może zawsze doprowadzić nas na nowo do Boga, nawet, gdy wyrządza nam krzywdę nasz własny grzech.” (Benedykt XVI)

Podczas naszego świętowania na Jasnej Górze, jak każdego roku, polecać będziemy Bożemu miłosierdziu naszych drogich zmarłych muzyków kościelnych, organistów, dyrygentów, chórzystów, kompozytorów oraz instrumentalistów, którzy uprzedzili nas do niebieskiej ojczyzny.

Program pielgrzymki:

Po przybyciu do Sanktuarium Jasnogórskiego gromadzimy się w Sali Papieskiej godz. 9.45, i zajmujemy miejsca. Podczas naszej pielgrzymki będą do nabycia materiały dla organistów i dyrygentów, wydawnictwa muzyczne (Wydawnictwo Polihymnia i inne) w przedsionku Sali Papieskiej. Materiały można będzie nabyć przed rozpoczęciem pielgrzymki oraz w przerwach. Jak każdego roku zostanie przygotowany pamiątkowy certyfikat uczestnictwa dla chórów, scholi i zespołów. Ze względu na przygotowanie materiałów, prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa pisemnie lub mailem: nkilnar@o2.pl do 2 listopada 2019 r. Certyfikaty można będzie otrzymać po koncercie w zakrystii. Materiały nutowe do wspólnego wykonania podczas liturgii możemy pobrać w pdf ze strony internetowej http://muzykasakralna.my.wiara.pl

Śpiewy poprowadzą Muzycy Kościelni Archidiecezji Katowickiej

Współodpowiedzialny za organizację pielgrzymki jest:Ks. dr Wiesław Hudek, Duszpasterz Muzyków Kościelnych Archidiecezji Katowickiej, Prezydent Polskiej Federacji Pueri Cantores.

10.00 – Sala Papieska prezentacja grup, powitanie – o. dr Nikodem Kilnar OSPPE, Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych

10.10 – Liturgia pokutna, przewodniczy: o. Nikodem Kilnar OSPPE. Śpiewy poprowadzą muzycy Archidiecezji Katowickiej wraz z całym zgromadzeniem liturgicznym /pieśni pokutne/.

Program:

– Miserere mei Deus

– Parce Domine – Wstanę i pójdę do mojego Ojca (ŚAK 121) – Chwała Tobie Jezu Chryste (ŚAK 556) – W dobroci swej powiedział Pan (ŚAK 627) – Boże w dobroci (ŚAK 575) – Stanisław Moniuszko – Do Boga (psalm 137) – Wojciech Kilar – Dona nobis pacem

Wykonawcy:

Młodzieżowy Chór Miejski Canticum novum z Wodzisławia Śląskiego (dyr. Emilia Kopiec)

Chór Canticum novum z Suszca (dyr. Szymon Cichoń, Barbara Cichoń) Schola liturgiczna Anima symphonizans bazyliki św. Ludwika w Panewnikach (dyr. Łukasz Kurpas) Schola Studium Organistowskiego Archidiecezji Katowickiej (dyr. s. M. Benigna Tkocz)

Organiści: Michał Duźniak, Łukasz Kurpas

Kantor: Brygida Tomala

Spowiedź indywidualna podczas Liturgii Pokutnej w Sali Papieskiej /po homilii/: Duszpasterze Muzyków Kościelnych.

11.30 – Sala Papieska konferencja pt. „Prawdy Boże w blasku piękna” prof. Marek Dyżewski (Wrocław).

Po konferencji agapa, przerwa na posiłek.

13.00 – Przygotowanie wspólnych śpiewów na Eucharystię w Bazylice Jasnogórskiej.

13.30 – Bazylika Jasnogórska, Msza św. z homilią, przewodniczy: J. E. Ks. Bp Piotr Greger, Przewodniczący Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej KEP. Koncelebransi: Duszpasterze Muzyków Kościelnych.

(Missa primitiva + Gloria z De Angelis, od doksologii do offerte vobis pacem – chorał)

Na wejście: Boże obdarz Kościół swój jednością i pokojem (ŚAK 574)
Na przygotowanie darów: Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz (ŚAK 1)

Na Komunię: Anton Bruckner (1824-1896) – Locus iste Z Twojego boku, Chryste (ŚAK 636) Na uwielbienie: Dziękczynne pieśni, śpiewajmy wspólnie (ŚAK 298) Na zakończenie: Christus vincit (Oremus pro pontifice) Po Komunii św. – modlitwa i zawierzenie Matce Bożej wszystkich Muzyków Kościelnych w Polsce

14.45 – Uroczysty koncert w wykonaniu:

Młodzieżowy Chór Miejski Canticum novum z Wodzisławia Śląskiego (dyr. Emilia Kopiec)

Chór Canticum novum z Suszca (dyr. Szymon Cichoń, Barbara Cichoń)

Schola liturgiczna Anima symphonizans bazyliki św. Ludwika w Panewnikach (dyr. Łukasz Kurpas)

Program :

3 części z wykonaniem przez zespoły połączone hymnów H. J. Botora (1960):

1. Deus Caritas est

2. Misericordias Domini

3. Ut omnes unum sint Niech Jasnogórska Królowa Polski ogarnia nas płaszczem swojej opieki.

Wraz z Duszpasterzami Muzyków kościelnych oczekujemy Was u Tronu naszej Matki i Królowej na Jasnej Górze.

z modlitwą

O. dr Nikodem Kilnar OSPPE

Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych przy KEP

Strony