Konferencja Episkopatu Polski

Subskrybuj Kanał Konferencja Episkopatu Polski
Konferencja Episkopatu Polski
Zaktualizowano: 27 minut 54 sekundy temu

11 czerwca – konferencja prasowa „Polska Pielgrzymuje”

pon., 07/09/2018 - 14:00

Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski

Klasztor Paulinów w Warszawie

oraz

Katolicka Agencja Informacyjna

zapraszają

w najbliższą środę, 11 lipca o godz. 11.00

do Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie

(skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6, sala 16)

na konferencję prasową

„Polska Pielgrzymuje”

dotyczącą pielgrzymek na Jasną Górę oraz inicjatywy w mediach społecznościowych #PolskaPielgrzymuje

W spotkaniu wezmą udział:

Bp Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji  Episkopatu Polski

o. Marek Tomczyk, kierownik 307. Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej

Małgorzata i Adam Polkowscy, pielgrzymi

Michał Plewka, redaktor prowadzący portalu ekai.pl

Serdecznie zapraszamy!

450-lecia kościoła w Domachowie

ndz., 07/08/2018 - 20:48

Abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański w niedzielę 8 lipca przewodniczył Mszy św. z okazji 450-lecia kościoła w Domachowie. Na Mszy Jubileuszowej był udzielany sakrament namaszczenia chorych. Po Eucharystii, w parku przy kościele miał miejsce „Festyn Archanielski”.

fot. Zygmunt Kajdan

Zobacz też: strona parafii

Homilia kard. Zenona Grocholewskiego podczas spotkania Rodziny Radia Maryja na Jasnej Górze, 8 lipca 2018

ndz., 07/08/2018 - 20:30

Zenon Kard. Grocholewski

Tutaj kształtuje się i dojrzewa wolność

Homilia podczas spotkania Rodziny Radia Maryja na Jasnej Górze, 8 lipca 2018

Czytania z 14 niedzieli okresu zwykłego roku B

Ekscelencje, Dostojni Księża Arcybiskupi i Biskupi, Umiłowani współbracia w Kapłaństwie, Przedstawiciele Władz,

Wielce zasłużony i godny wszelkiego podziwu Ojcze Tadeuszu, założycielu Radia Maryi i dzieł z tym związanych,

Członkowie i sympatycy wielkiej i wspaniałej Rodziny Radia Maryja:tutaj obecni, jak również łączący się z nami za pośrednictwem radia i telewizji w kraju i zagranicą.

  1. W domu Matki

Dzisiejsza Ewangelia św. (Mk 6, 1-6) stawia nam przed oczy spotkanie Pana Jezusa ze swoim rodzinnym miastem, z miejscowością w której się wychował, z Nazaretem. Oczywiście mieszkańcy tego miasta słyszeli o Jego poczynaniach, o Jego cudach,więc byli zaciekawieni, lecz niestety w chwili spotkania „powątpiewali o Nim” („Czy nie jest to cieśla…?”).Zlekceważyli Go. Sam Pan Jezus, jak zaznacza Ewangelista, „dziwił się ich niedowiarstwu” i wskutek ich braku wiary „nie mógł tam zdziałać żadnego cudu”.

Zupełnie odmiennym jest dzisiaj nasze spotkanie z Matka Najświętszą tutaj w Częstochowie. Inaczej niż miało to miejsce w Nazarecie, nasze serca przepełnione są wiarąw Jej matczyną miłość, i za Jej wstawiennictwem, dokonują się tutaj cuda, nie spektakularne, ale rzeczywiste.

Od wieków Polacy pielgrzymują do tej Pani Jasnogórskiej ze swoimi radościami, ale i bólami, cierpieniem, kłopotami: pełni ufności, że Ona otrze łzy, pocieszy,ukoi, doda sił, pouczy, rozpali serca;pełni ufności, że Ona nie zawiedzie. Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej stało się więc w sposób naturalny stolicą duchową naszego kraju, domem Matki, i taką winno pozostać.Jak zauważył św. Jan Paweł II, „Jasna Góra jest wewnętrznym spoidłem życia narodu, jest siłą, która chwyta głęboko za serce i trzyma naród cały w pokornej a mocnej postawie wierności Bogu, Kościołowi i jego hierarchii” (Homilia 4 VI 1979), tutaj „bije serce Kościoła i serce Ojczyzny w Sercu Matki” (tamże).

Toteż pragnę pogratulować Rodzinie Radia Maryja, w którą i ja się czuję włączony, że wybrało to sanktuarium na miejsce corocznego, tak bardzo licznego spotkania. Nie mogło być wspanialszego wyboru. Tutaj Maryja przybliża nas do Chrystusa, który jest „drogą i prawdą, i życiem” (J 14, 6). Tutaj umacnia się nasza miłość, leczą się rany naszych dusz, uszlachetniają się serca, rodzą się dobre postanowienie i inicjatywy inspirowane mądrością Bożą, wyzwalają się przebaczenie i modlitwa za tych, którzy nas prześladują. Tutaj niejako kładziemy w naszych sercach i umyłachpodwaliny budowania dobra, opartego na prawdzie. Stąd wracamy bogatsi duchowo, silniejsi, otwarci na prawdziwe potrzeby współczesności.

Nie tylko pragnę pogratulować Rodzinie Radia Maryja, że wybrało to miejsce, ale gratuluję także jej działalności, wypływającej z co dopiero zakreślonej łączności z tym sanktuarium, tzn. gratuluję Rodzinie Radia Maryja jej poczynań na rzecz prawdy i dobra w naszym kraju, na rzecz respektowania chrześcijańskich korzeni naszego narodu, na rzecz wartości duchowych; gratuluję jej troski o dobro rodziny, o prawa rodziców, o prawo do życia tych najbardziej bezbronnych, o solidne wychowanie młodego pokolenia; gratulujęna rzeczdemokracji w Polsce, wolności mediów, wspierania tych mediów, które propagują prawdziwe wartości, a zwłaszcza wspierania dobroczynnej działalności Radia Maryja, Telewizji Trwam i dzieł z nimi związanych; cieszę się z poczynań na rzecz nauczania największego z Polaków, św. Jana Pawła II.

Gratuluję również faktu, że Rodzina Radia Maryja, gromadząca się u Pani Jasnogórskiej,nie pozwoliła się zastraszyć ani zniechęcić wobec pogardliwych i niejednokrotnie prostackich względem jej członków epitetów czy pomówień. Nie pozwoliła się zniewolić. Tak, nie pozwoliła się zniewolić antydemokratycznym awanturnikom, starającym się, poprzez pieniactwo i arogancję, narzucić swój sposób życia i myślenia.

  1. Tutaj wykuwa się nasza wolność

Św. Jan Paweł II,podczas swej pierwszej papieskiej pielgrzymki do Polski w 1979 roku w Częstochowie, powiedział znamienne zdanie: „Tutaj zawsze byliśmy wolni”mając wówczas na uwadze to, że oddanie się Matce Bożej w niewolę jest znakomitym aktem wolności (Homilia 4 VI 1979, n. 3).To zdanie „Tutaj zawsze byliśmy wolni” powtórzył On na Jasnej Górze także podczas następnej swej pielgrzymki do Polski w 1983 roku, zwracając uwagę na znaczenie obrazu Królowej Polski w czasie, kiedy nasza Ojczyzna została wymazana z mapy Europy jako niepodległe państwo (Homilia 19 VI 1983, n. 6). „Tutaj [u Pani Jasnogórskiej] zawsze byliśmy wolni”!

Temu problemowi wolności poświęcę moją dalszą refleksję, tym bardziej że w tym roku przeżywamy 100-lecie odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Pragnę zwrócić uwagę na to, że to sanktuarium było i jest zawsze centrum, w którym buduje się wolność i czyni się tę wolność dojrzałą. Ito w podwójnym znaczeniu: po pierwsze, w sensie uwalniania naszych serc od różnego rodzaju zniewoleń, uzależnień; po drugie w sensie robienia właściwego użytku z wolności.

W moich rozważaniach odniosę się w tym względzie głównie do nauczania św. Jana Pawła II, ze względu na to, że był on wielkim czcicielem Matki Bożej Jasnogórskiej, i w tym roku obchodzimy 40-lecie jego wyboru na Stolicę Piotrową.

  1. a) Gdy chodzi o pierwszy aspekt, musimy uświadomić sobie, że prawdziwa wolność człowieka kształtuje się w sercu, a nie zależy od zewnętrznych warunków. Człowiek może być wolny „nawet w warunkach zewnętrznego zniewolenia” ( Redemptorhominis, n. 12c) i może być niewolnikiem żyjąc nawet w warunkach największej swobody.

Mając to na uwadze, nie trudno dostrzec, że każdy z nas jest w jakimś stopniu zniewolony własnymi słabościami, uzależniony od nich. Niejednokrotnie jednak to zniewolenie nabiera szczególnej mocy i staje się bardzo destruktywne, zarówno w aspekcie osobistym jak i społecznym, w przypadku np. nałogu alkoholowego, nieokiełznanego pożądania seksualnego, żądzy pieniądza, władzy, sławy, czy nawet uzależnienia się od reklam, mody, hazardu, itd.Wtedy człowiek nie jest już wolny w wyborze, nie jest bowiem w stanie lub jest mu bardzo trudno wybierać to, co nie idzie po linii jego pożądliwości. Człowiek zniewolony jest niezdolny do panowania nad sobą, nad swoimi wadami, jest ograniczony w możliwości czynienia dobra, w realizacji prawdziwych wartości.

Zaś człowiek wewnętrznie wolny to ten, który potrafi wybierać i realizować obiektywne dobro niezależnie od tego w jakich warunkach się znajduje i nie pozwala sięod tego odwieść ani strachem, ani jakimś nałogiem, ani nawet groźnymi konsekwencjami. Taką prawdziwą wolność duchową wykazał np. wspaniały czciciel Matki Bożej, św. Maksymilian Kolbe, ofiarując swe życie za nieznanego mu ojca rodziny, mimo, że go to kosztowało potworną śmierć w bunkrze głodowym. Okazał się wolnym w wyborze dobra w warunkach potwornego zniewolenia zewnętrznego i ten wolny wybór dał mu niewątpliwie satysfakcję właściwego realizowania swego człowieczeństwa oraz doprowadził go donajwiększego szczęścia w Królestwie Bożym.

Zniewolenie zaś pijaństwem, chęcią wyżycia się, żądzą władzy, pieniądza, czy innymi czynnikami o których wspomniałem, pozbawia człowieka istotnego elementu jego człowieczeństwa, nie czyni go szczęśliwym i co gorzej przyczynia się do powiększania zła w świecie.

Czy tak trudno dostrzec aktualnie w naszym kraju zło powodowane właśnie tym zniewoleniem w dziedzinie moralnej i rządzą władzy?Najgorszą rzeczą jest fakt, że obecnie często broni się tego zniewolenia moralnego, jako czegoś dobrego, jako prawa subiektywnego, je się faworyzuje. To nie jest droga do budowania dobra, to nie jest droga do rzeczywistego szczęścia, to nie jest droga do prawdziwego postępu.

Tutaj, u Pani Jasnogórskiej, zawsze byliśmy budowniczymi własnej wolności! Tak, bo,jak zauważa św. Paweł, „ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Gal 5, 1) poprzez swoją śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie. Maryja prowadzi do Chrystusa i pomaga nam, byśmy poprzez Słowo Boże i sakramenty wyzwolili się znaszych zniewoleń. Sprawia, że nabiera wobec nas szczególnej mocy wołanieśw. Pawła: „Wy bracia, powołani zostaliście do wolności” (Gal 5, 13), „a zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!” (Gal 5, 1) a przede wszystkim słowa Pana Jezusa: „Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8, 31-32).

„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” a Maryja pomaga nam, by to wyzwolenie dokonywało się w nas coraz pełniej i byśmy nie poddawali się na nowo pod jarzmo niewoli. Św. Jan Paweł II wielokrotnie więc powtarzał, że Jasna Góra jest „miejscem duchowej przemiany, nawrócenia, odnowy życia Polaków” (Homilia, 4 VI 1997). Tutaj wykuwa się wolność serc i ją się umacnia.

Wolność człowieka kształtuje się w sercu a nie zależy od zewnętrznych warunków: to jest pierwsza rzecz, którą chciałem podkreślić w perspektywie stawania się coraz bardziej wolnymi ludźmi.

b)Druga rzecz na którą pragnę zwrócić uwagę i która przewija się w nauczaniu św. Jana Pawła II to właściwy użytek z wolności. Tutaj na Jasnej Górze w 1983 roku, czyli w 600-letnią rocznicę tego sanktuarium, powiedział On: „Wolność jest dana człowiekowi od Boga jako miara jego godności. Jednakże jest mu ona równocześnie zadana. […] Wolności bowiem może człowiek używać dobrze lub źle. Może przez nią budować lub niszczyć. Zawiera się w jasnogórskiej ewangelizacjiwezwanie […] do czynienia dobrego użytku z wolności. Do budowania, a nie do niszczenia”.

Zaraz potem ten nasz Wspaniały Rodak wskazał na rolę Jasnej Góry w uskutecznianiu dobrego użycia wolności: „Ta jasnogórska ewangelizacja do życia w wolności godnej synów Bożych ma swą długą, sześciowiekową historię. […] Iluż w ciągu tych sześciu wieków przeszło przez jasnogórskie sanktuarium pielgrzymów? Iluż tutaj się nawróciło, przechodząc od złego do dobrego użycia swojej wolności?[…] Jak wiele o tym mogłaby powiedzieć kaplica Jasnogórskiego Obrazu? Jak wiele mogłyby powiedzieć konfesjonały całej bazyliki? Ile mogłaby powiedzieć Droga Krzyżowa na wałach? Olbrzymi rozdział historii ludzkich dusz! To jest też chyba najbardziej podstawowy wymiar jasnogórskiego sześćsetlecia” (Homilia, 19 czerwca 1983, n.4).

W problematykę należnego używania wolności na rzecz dobra wpisuje się bogate nauczanie św. Jana Pawła II, także podczas licznych jego wystąpień tutaj na Jasnej Górze. Chciałbym zwrócić uwagę na trzy podstawowe stwierdzenia św. Jana Pawła w tym względzie:

„Nie można być prawdziwie wolnym bez rzetelnego i głębokiego stosunku do wartości” a realizacja wartości kosztuje (Apel Jasnogórski 18 VI 1983, n. 7). Toteż św. Jan Paweł II wołał „Nie ulegajcie słabościom! Nie dajcie się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężajcie! (por. Rz 12,21)” (Apel Jasnogórski 5 VI 1979, nr. 2)

Elementem determinującym właściwe używanie wolności jest także jej odniesienie do prawdy. Pan Jezus powiedział: „poznanie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8, 32). Nasz Rodak na Stolicy Piotrowej, więc, już na początku swego pontyfikatu podkreślił: Wolność „jest wielkim dobremwówczas, kiedy umiemy świadome jej używać do tego wszystkiego co jest prawdziwym [!] dobrem” (Enc. Redemptorhominis, nr. 21e); warunkiem jejautentyczności jest „wymaganie rzetelnego stosunku do prawdy […] [do] całej prawdy o człowieku i o świecie”, inaczej ryzykuje się wolnośćpozorną, powierzchowną i jednostronną (tamże, nr. 12c).

„Chrystus uczy nas, że najwspanialszym wypełnieniem wolności jest miłość, która urzeczywistnia się w oddaniu i służbie” (Enc. Redemptorhominis, nr. 21e).„Człowiek [więc] nie może być prawdziwie wolny, jak tylko przez miłość. Miłość Boga nade wszystko i miłość ludzi: braci, bliźnich, rodaków” (Homilia, 13 VI 1987, nr. 4). Św. Jan Paweł II, modląc się więc w kaplicy Cudownego Obrazu, dziękował: „Matko Boga i nasza, dziękuję Ci […], żeś jest Patronką w budowaniu ogólnoludzkiej cywilizacji miłości” (4 VI 1997).

Tak, skuteczne realizowanie wolności musi łączyć się z urzeczywistnianiem wartości oraz z przylgnięciem do prawdy. A szczytem realizowania wolności jest miłość.

Wolność jednak, w dotychczas wspomnianych wymiarach, to delikatna rzecz, którą można łatwo stracić, zwłaszcza w specyficznych okolicznościach współczesnego świata. Św. Jan Paweł II przestrzega, że może się ona przerodzić w swawolę omamiającą człowieka pozorem „złotej wolności”, może stać się zaczynem różnorodnych „niewoli” człowieka, ludzi, społeczeństw (Homilia, 13 VI 1987, n. 4). Stąd tak ważną rzeczą jest czujność, tak ważną jest rzeczą mierzenie się z wolnością u boku Pani Jasnogórskiej.

  1. Wolność osobista a suwerenność państwa

Tak, to sanktuarium jasnogórskie pomaga nam wyzwolić się z niewoli naszych grzechów i słabości oraz uczy i pomaga używać naszą wolność do budowania dobra, a nie zła.

Nie trudno zauważyć jak bardzo od tych dwóch elementów wolności osobistej – wolności od uzależnień, i właściwego używaniatej wolności – zależy potem wolność narodu. Św. Jan Paweł II zaznaczył: „Jasnogórska ewangelizacja wolności ma jeszcze inny wymiar. Jest to wymiar wolności narodu, wymiar wolności Ojczyzny” (Homilia, 19 VI 1983, nr. 5).Czy zniewolenie, czyli upadek moralny obywateli, zły użytek wolności z ich strony nie był często powodem utraty wolności przez nasz kraj? Czy nie jest on elementem w każdym czasie osłabiającym naszą Ojczyznę? Utrudniającym prawdziwy postęp? Pokojowe współżycie? Współpracę? Św. Jan Paweł II powiedział w Częstochowie: „Tutaj też nauczyliśmy się tej podstawowej prawdy o wolności narodu: naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha — naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza; tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć” (Homilia 19 VI 1983, n. 6).

Dlatego omówione dwa elementy wolności osobistej – wolności od uzależnień, i właściwe używanie tej wolności –wyznaczają też przedmiot naszej modlitwy do Królowej Polski za nasz kraj w tym roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Maryjo, „dana ku obronie narodu polskiego”:

Pomóż nam, pomóż każdemu Polakowi, wyzwolić się z niewoli pychy, egoizmu, chciwości, pijaństwa, zmysłowości, z niewoli zazdrości, nienawiści, pieniactwa.

Pomóż każdemu z nas, każdemu Polakowi, używać wolności jedynie w celu budowania dobra, realizacji autentycznej miłości.

– Pomóż nam, byśmy dochowali wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Świętemu.

Polecamy Ci trudne i odpowiedzialne zadanie tych, którzy sprawują władzę na naszej ziemi.

Wspomagaj swoim wstawiennictwem Radio Maryja, Telewizję Trwam i wszystkie dzieła z tym związane, w szerzeniu prawdy i miłości, demokracji i prawdziwej wolności w naszym kraju.

Proś Boga, by stokrotnie wynagrodził tym, którzy hojnie wspierają te dzieła modlitwą, cierpieniem i ofiarnością.

Polecamy Ci także tych, którzy chcą zagłuszyć i zniszczyć Radio Maryja, Telewizję Trwam i dzieła z tym związane, walcząc,także w ten sposób,przeciw wolności słowa i demokracji w naszym kraju.

Wypraszaj przebaczenie i przemianę tym, którzy nas, tzn. Rodzinę Radio Maryja, obrażają, szkalują, starają się ośmieszyć: wypraszaj im przebaczenie, bo nie wiedząco czynią.

Niech, za Twoim wstawiennictwem, media w naszym kraju nie będą w służbie kłamstwa, zniewalania i deprawowania sumień.

Pomóż, by w naszym kraju szanowano podstawowe prawo każdego człowieka do życia, od poczęcia do naturalnej śmierci, by nie zabijano dzieci nienarodzonych,

by rodziny stawały się coraz bardziej duchowo zdrowe, silne Bogiem, bo od nich tak dużo zależy,

by respektowano fundamentalne prawo rodziców do wychowania swoich dzieci zgodnie z ich sumieniem,

by w naszym kraju nie gorszono maluczkich (zob. Mt 18, 6-7),nie zagłuszano ani deprawowano sumień dzieci i młodzieży, zniewalając je w ten sposób.

Proś za nami, byśmy, idąc za wezwaniem św. Pawła, nie dali się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężali (zob. Rz 12, 21),

Wypraszaj u Boga,by chorzy i cierpiący umieli złączyć swoje cierpienie z cierpieniem Chrystusa dla zbawienia Polaków i wszystkich ludzi.

„Panno Jasnogórska, ‖ Czarna, ‖ O twarzy w bliznach ‖ Jak polska ziemia” (R. Brandstaetter, Hymn do Czarnej Madonny), to są nasze modlitwy skierowane do Ciebie,by odzyskana niepodległość, odzyskana wolność naszego Narodu,okazywała się coraz bardziej urodzajną ziemią, rodzącą obfite plony dobra dla wszystkich Polaków.

Matko naszego narodu, módl się za nami!

Kard. Grocholewski: tylko ludzie wewnętrznie wolni są zdolni budować prawdziwą wolność narodu

ndz., 07/08/2018 - 12:54

Maryjo, pomóż każdemu Polakowi wyzwolić się z niewoli. Używać wolności jedynie w celu realizacji dobra i autentycznej miłości – mówił kard. Zenon Grocholewski w homilii podczas Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Były prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej przewodniczył w niedzielę 8 lipca Mszy św. na jasnogórskim szczycie. Hasłem tegorocznej Pielgrzymki są słowa: „Polska miłością wskrzeszona”.

„Maryjo, pomóż każdemu Polakowi wyzwolić się z niewoli […] używać wolności jedynie w celu realizacji dobra i autentycznej miłości […] Matko naszego narodu, módl się za nami. Berłem Twojego królowania jest Twoje macierzyńskie serce. Za to Ci dziękujemy!”  – mówił w homilii kard. Grocholewski. Podkreślał, że tylko ludzie wewnętrznie wolni są zdolni budować prawdziwą wolność narodu.

Przypominał też słowa św. Jana Pawła II o wolności. „Sanktuarium jasnogórskie stało się domem Matki i takim powinno pozostać na zawsze. Św. Jan Paweł II mówił, że tutaj bije serce Kościoła i serce Ojczyzny” – podkreślał kard. Zenon Grocholewski. Przypomniał też słowa św. Jana Pawła II o tym, że Jasna Góra jest wewnętrznym spoidłem narodu, że tutaj bije serce Kościoła i serce Ojczyzny. Podkreślał też, że prawdziwa wolność człowieka kształtuje się w sercu, a uczy jej jasnogórskie sanktuarium.

Mówił, że zniewolenie pozbawia człowieka panowania nad sobą, uniemożliwia mu budowanie dobra, przyczynia się do powiększenia zła w świecie. „Oddanie się Matce Bożej w niewolę jest zawsze aktem wolności” – powiedział.

Podczas centralnej Mszy św. odprawianej w niedzielę, 8 lipca na jasnogórskim szczycie obecni byli również: bp Kazimierz Gurda, ordynariusz siedlecki; bp Ignacy Dec, ordynariusz świdnicki; bp Tadeusz Bronakowski z Łomży; bp Antoni Pacyfik Dydycz z Drohiczyna; bp Stanisław Napierała i bp Teofil Wilski z Kalisza; bp Stanisław Stefanek z Łomży; bp Paweł Socha z Zielonej Góry; bp Edward Frankowski z Sandomierza i bp Ryszard Karpiński z Lublina.

BPJG/BPKEP

Zobacz też: Relacja na stronach Biura Prasowego Jasnej Góry

26. Pielgrzymka Rodziny „Radia Maryja” na Jasną Górę

ndz., 07/08/2018 - 09:19

Na Jasnej Górze trwa 27. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja. Hasłem tegorocznego modlitewnego spotkania są słowa: „Polska miłością wskrzeszona”. W niedzielę, 8 lipca Mszy św. o godz. 11.00 będzie przewodniczył i homilię wygłosi kard. Zenon Grocholewski,  były Prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej.

Transmisję wydarzenia przeprowadza TV Trwam oraz Radio Maryja: http://www.tv-trwam.pl/na-zywo

Zobacz też: Homilia bp. Antoniego Pacyfika Dydycza

 

Ruszają pielgrzymki i akcja w mediach społecznościowych #PolskaPielgrzymuje 

sob., 07/07/2018 - 07:00

Hasztag #PolskaPielgrzymuje połączył w ubiegłym roku miliony Polaków. Mam nadzieję, że podobnie będzie i tym razem – mówi rzecznik Episkopatu ks. Paweł Rytel-Andrianik o inicjatywie w mediach społecznościowych polegającej na oznaczaniu wpisów z pielgrzymek hasztagiem #PolskaPielgrzymuje.

„Pielgrzymka to modlitewny szturm do nieba w myśl słów Jezusa +Proście a otrzymacie+” – mówi ks. Paweł Rytel-Andrianik. Zachęca, by pielgrzymi duchowi modlili się w intencji pątników, a ci którzy są w trasie, aby pamiętali o pielgrzymach duchowych.

„Osoby, które z różnych przyczyn nie mogą wyruszyć na trasę pielgrzymki, łączą się duchowo z pątnikami. Dzięki relacjom, zdjęciom czy nagraniom wideo umieszczanym w  internecie mają one szansę choć trochę poczuć radosną pielgrzymkową atmosferę i włączyć się do modlitwy w różnych intencjach. Taki jest też cel akcji #PolskaPielgrzymuje, prowadzonej na Twitterze, Facebooku i Instagramie” – podkreśla rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Dodaje, że liczba pielgrzymujących Polaków świadczy o ich przywiązaniu do Maryi i Jasnej Góry.

„Jak podają ojcowie paulini, w ciągu roku, do tego sanktuarium dociera około 4,5 mln pielgrzymów. Część z nich przybywa właśnie na wakacjach, by modlić się w swoich intencjach i dziękować za otrzymane łaski. Choćby w internecie można znaleźć liczne świadectwa uczestników pieszych pielgrzymek. Są tacy, którzy właśnie w czasie wędrowania na Jasną Górę lub do innych sanktuariów podjęli ważne decyzje dotyczące swojej przyszłości. Modlili się w intencji chorych lub o wyzwolenie z nałogu bliskiej osoby i zostali wysłuchani” – mówi ks. Rytel-Andrianik.

Według ostatnich badań CBOS aż jedna trzecia Polaków (32 proc.) deklaruje, że przynajmniej raz w trakcie swojego życia uczestniczyła w pielgrzymce.  Co roku do różnych miejsc kultu pielgrzymuje około 7 mln Polaków.

BP KEP

Posłuchaj:


Zdjęcie ilustracyjne: BPJG

W niedzielę startuje 30. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży

pt., 07/06/2018 - 00:13

30. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży odbędzie się 8 –14 lipca 2018 r. w Warszawie. Organizatorzy spodziewają się blisko 1,5 tys. uczestników z 7 państw: Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Niemiec i Polski. Będą oni reprezentować swoje kluby, szkoły i parafie.

Pomysłodawcą ruchu parafiadowego był pijar, śp. o. Józef Joniec. Program Parafiady oparty jest na antycznej triadzie: stadion –teatr –świątynia i obejmuje aktywności o charakterze sportowym, kulturalnym i formacyjnym. Uczestnicy wystartują w 13 dyscyplinach i 16 konkurencjach, m.in. lekkoatletyce, pływaniu, turniejach piłki nożnej, koszykowej i siatkowej. Wezmą udział w konkursach (wiedzy, plastycznych, wokalnych), przeglądach teatralnych i warsztatach. Jednym z nich będzie konkurs wiedzy o sporcie: polskie ikony piłki nożnej, innym – konkurs plastyczny: „Life in a Jar” nawiązujący do działalności Ireny Sendler. Ciekawie zapowiadają się warsztaty kolorowych kalejdoskopów (do wykonania z kartonu, rurek PCV, płyt CD i innych tworzyw wtórnych) oraz warsztaty tworzenia instrumentów i narzędzi muzycznych (jak burzowce, kije deszczowe i kalimby).

Jubileuszowa Parafiada po raz kolejny odbędzie się na obiektach dwóch uczelni stolicy: SGGW, gdzie na tydzień powstanie miasteczko parafiadowe m.in. z namiotem Adoracji Najświętszego Sakramentu oraz AWF-u, gdzie odbędą się zawody lekkoatletyczne. Na Inaugurację w niedzielę, 8 lipca o godz. 16.00 parafiadowicze będą pielgrzymować do Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na warszawskich Siekierkach. Mszy św. będzie przewodniczył bp Marian Florczyk, delegat Konferencji Episkopatu Polski  ds. Duszpasterstwa Sportowców. W hali Arena Ursynów rozegrany zostanie mecz pomiędzy reprezentacjami:Parafiady i Policji. Kapitanami obu drużyn będą kobiety. Wystartuje gra historyczna „Wyścig Niepodległości” nawiązująca do popularnej dawniej gry w kaplse.

30. Międzynarodową Parafiadę Dzieci i Młodzieży honorowym patronatem objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Więcej informacji na www.parafiada.pl

za: www.archwwa.pl

Jesienią ruszy zbiórka listów i pamiątek po bł. ks. Jerzym Popiełuszce

czw., 07/05/2018 - 16:12

Pod hasłem „Popiełuszko – pamiętam…” jesienią br. będzie realizowana ogólnopolska zbiórka pamiątek po bł. ks. Jerzym Popiełuszce.

W związku z oczekiwaną kanonizacją ks. Jerzego Popiełuszki oraz rosnącym zainteresowaniem jego osobą, Muzeum i Ośrodek Dokumentacji Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki oraz Sanktuarium Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, przeprowadzą na jesieni tego roku akcję ogólnopolskiej zbiórki listów pisanych przez ks. Jerzego, pamiątek po nim i zdjęć z jego osobą.

Pozyskiwane będą zarówno oryginalne dokumenty jak również ich kopie, dzięki czemu domowe archiwa zachowają bezcenne skarby. Pozyskane pamiątki wejdą w skład zasobów Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, będą mogły stać się częścią ekspozycji muzealnej. Zostaną również udostępnione badaczom i popularyzatorom osoby ks. Jerzego.

Partnerami strategicznymi akcji są: Poczta Polska, NSZZ Solidarność oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności.

Partnerstwo w akcji przyjęły: Archidiecezja Warszawska, Archidiecezja Białostocka i Diecezja Warszawsko-Praska. Honorowy patronat nad akcją objął Kardynał Kazimierz Nycz.

Rozpoczęcie akcji poprzedzi zorganizowana we wrześniu konferencja prasowa.

Cardinal Hlond condemned Kielce pogrom in 1946

czw., 07/05/2018 - 15:42

As an answer to the accusations towards Cardinal A. Hlond, Primate of Poland, for his negative attitude towards the Jewish people, on basis of the Primate’s Lenten Pastoral Letter from 1936 entitled „Catholic moral principles”, and for the alleged lack of reaction of Card. Hlond after the Kielce pogrom in 1946, the Postulation Office of Card. Hlond released a statement and two documents showing the relationship of Card. Hlond to the Jewish people.

In the statement, the Postulation Office points out that it must be clearly stated that the accusation of the Primate’s antisemitism is an attempt to discredit his name and a manipulation.

It is not widely known that Cardinal Hlond saved many Jewish people. “My personal position on Jews is known, for example, from my pre-war statements. During the time of exile in France, in the years 1940 – 1944, I saved many Polish, German and French Jews from deportation to death camps – I facilitated their trip to America, placed them in safe havens, I helped them achieve documents, thanks to which they survived” – wrote Cardinal Hlond.

The Postulation Office explains that “in the Pastoral Letter, the Cardinal pointed to errors in the conduct of Jews, which Catholics cannot agree with. He did not accuse all Jews, however, because he was convinced that many of them were venerable and noble people. The manipulation of the text consisted mainly in publicly showing only some of the sentences taken out of context. At the same time, when looking at the text entirely, referring to Jews, a very positive view is expressed. Primate Hlond calls his diocese to love his neighbor, likewise to the love of every Jew” – writes Postulator Fr. Bogusław Kozioł SChr.

One of the documents attached by the Postulation Office is the article of the „Universal Journal” published in Radom-Kielce in 1946, where we can read: “A few days ago H. E. Cardinal Hlond, guested on a long audience in Poznań a Jewish representative of Religious Associations, prof. Michał Zylberberg. The conversation took place in an extremely cordial atmosphere. The Cardinal was extremely interested in the fate of Jewish salvation; it was a conversation far distanced from an ordinary office. It was evident that the unheard-of tragedy of the Jewish people was deeply touched by the head of the Catholic Church in Poland” – points out Postulator.

As for the events of assault on Jews after the liberation of Poland, Cardinal Hlond explained to Prof. Michał Zylberberg,  that “this fills me with real sadness, because they are acts against the basic standards of the Catholic religion, these cases cry out for vengeance to heaven, there is no absolution, and no forgiveness the more that there is no reason for such speeches, as well there is not present in Poland an objective basis for spreading anti-Semitism. This is the real madness of those who are constantly conspiring, sitting in the woods. It seems to them that they are making a policy that by attacking Jews, they are fighting the government. I condemn their activities as a Catholic and as a Pole” – said Card. Hlond.

Episkopat.pl

 

 

6 lipca rusza 84. Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

czw., 07/05/2018 - 11:43

Z poznańskiej katedry w piątek 6 lipca wyruszy 84. Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Mszy św. na jej rozpoczęcie o godz. 8.00 w katedrze poznańskiej będzie przewodniczył metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

W tym roku pielgrzymom wyruszającym na Jasną Górę z Poznania towarzyszy hasło „Poznań. Chrystus i my”. Hasło pielgrzymki przypomina o 1050. rocznicy powstania biskupstwa poznańskiego.

W tym roku kierownikiem pielgrzymki jest ks. Jan Markowski; a kapelanem od 1 maja 2018 r. –  ks. Łukasz Łukasik.

Zobacz też:
www.pielgrzymka.archpoznan.pl
https://www.facebook.com/PoznanskaPielgrzymka/

Zdjęcie ilustracyjne: flickr.com/#PPPnaJG15

Abp Hoser wyjechał do Medjugorie jako specjalny wysłannik Ojca Świętego

śr., 07/04/2018 - 12:11

Młodzież potrzebuje radykalizmu Ewangelii – podkreślił abp Henryk Hoser. Przed wylotem do Medjugorie z misją specjalnego wysłannika Ojca Świętego przewodniczył on uroczystej Mszy św. w kaplicy Lotniska im. Chopina na warszawskim Okęciu, w czasie której pożegnał się z najbliższymi współpracownikami. Wraz z nim liturgię koncelebrował bp Marek Solarczyk oraz Krajowy kapelan Służby Zdrowia ks. Arkadiusz Zawistowski.

W homilii abp Hoser nawiązał do ostatnich wydarzeń politycznych oraz do napisów na budynkach obu warszawskich kurii. Podkreślił, że to wyraz konfrontacji dobra ze złem, które rozgrywa się obecnie na płaszczyźnie ochrony ludzkiego życia.

Abp Hoser zwrócił również uwagę, że miejscem, gdzie toczy się walka dobra ze złem, jest również Medjugoria, gdzie wyjeżdża jako specjalny wysłannik Ojca Świętego.

Zwrócił uwagę, że w świecie w którym wszystko rozmydla się, współczesna młodzież potrzebuje zdecydowanego podejścia i jasno określonych zasad.

Abp Hoser podziękował również współpracownikom, przyjaciołom i najbliższej rodzinie za ostatnie dziesięć lat posługi w diecezji warszawsko-praskiej.

Żegnając się wyznał, że podjęcie nowej misji to kwestia wiary.

Decyzją Ojca Świętego papieża Franciszka Abp Henryk Hoser SAC został mianowany 31 maja 2018 roku Wizytatorem Apostolskim w Medjugorie. Celem powierzonej funkcji jest wprowadzenie w praktykę rozwiązań duszpasterskich, tak by Kościół katolicki mógł lepiej wyjść naprzeciw potrzebom przybywających do tego miejsca pielgrzymów.

Nowe zadanie stanowi kontynuację ubiegłorocznej misji specjalnego wysłannika papieża, która zaowocowała raportem dla Stolicy Świętej.

Magdalena Gronek/Radio Warszawa

>>Nagrania audio

Sekretarz Episkopatu dla KAI: mamy nieść Boga poprzez wspólnotę i służbę

wt., 07/03/2018 - 17:37

Kultura spotkania, modlitwa o pokój w Europe i świecie oraz pomoc potrzebującym – to główne wątki zakończonego wczoraj na Cyprze czterodniowego spotkania sekretarzy generalnych episkopatów Europy (CCEE). „Mamy nieść Boga innym poprzez wspólnotę z innymi oraz służbę drugiemu człowiekowi” – powiedział KAI, podsumowując obrady, bp Artur G. Miziński, sekretarz generalny KEP.

Doroczne spotkanie było okazją do poznania z pierwszej ręki sytuacji Kościołów w poszczególnych krajach, z uwzględnieniem kontekstów społeczno-politycznych oraz do dyskusji. Bp Miziński zaznaczył, że rozmowy dotyczyły sytuacji Kościołów żyjących w bardzo różnych kontekstach religijnych, kulturowych, społecznych i politycznych: od Portugalii i Irlandii po Ukrainę, Białoruś, Litwę i Łotwę.

O sytuacji w swoim kraju mówi m.in. sekretarz Konferencji Episkopatu Greckokatolickiego na Ukrainie, bp Bohdan Dziurach. Wskazywał zarówno na wymiar polityczno-społeczny, jak i kościelny, w kontekście ciągle trwającego konfliktu z Rosją. Mówił z ubolewaniem, że w czasie, gdy świat śledzi wyniki meczów na piłkarskich mistrzostwach świata, na wschodzie Ukrainy wciąż trwają bombardowania i giną ludzie. Mówił, że świat o tym milczy, bawiąc się Mundialem organizowanym w Rosji, kraju agresora – relacjonował sekretarz KEP.

Gość z Ukrainy zachęcał, by Europie, która cieszy się pokojem, nie było obojętne to, że współbracia w wierze giną, cierpią, są pozbawieni podstawowego prawa do życia w wolności i jedności. Z podobnym oczekiwaniem wobec uczestników spotkania wystąpili gospodarze obrad, przypominając, że Cypr, który należy do wspólnoty europejskiej od 1974 r., jest podzielony na część turecką i grecką. „Naród żyje nadzieją, że przyjdzie dzień, w którym będzie mógł się zjednoczyć” – powiedział KAI bp Miziński.

Zdaniem sekretarza KEP, bardzo wiele wzniósł do spotkania maronicki arcybiskup Cypru Youssef Soueif. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie duchowego pokarmu, którego potrzebuje Europa, a który proponuje Kościół, także poprzez propozycje ogólnoeuropejskich spotkań i dyskusji.

Obecni byli przedstawiciel Caritas Internationalis, który mówił o pomocy świadczonej w poszczególnych krajach. Uczestnicy odwiedzili też siedzibę Caritas Cypru, gdzie spotkali się m.in. z uchodźcami, migrantami i osobami ubiegającymi się o azyl. „Mówili o tym, jak Caritas odnowiła w nich nadzieję w sytuacji, gdy państwowa pomoc dla migrantów i uchodźców okazała się niewydolna” – powiedział sekretarz KEP. Zaznaczył też z satysfakcją, że „duszą” organizacji i osobą szczególnie zaangażowaną na rzecz uchodźców jest Gosia Chryzanthou – Polka od lat pracująca w Caritas Cyprus.

Bp Miziński przypomniał, że katolicy stanowią na Cyprze zaledwie 2 proc. populacji. 70 proc. stanowią prawosławni, pozostali to muzułmanie i niewierzący. Wspólnotą katolicką opiekuje się o. Jerzy Kraj, franciszkanin, wikariusz łacińskiego patriarchatu Jerozolimy dla Cypru.

Jak podkreślał maronicki arcybiskup Cypru, dla Kościoła kultura spotkania nie jest jedynie ideałem, lecz jego istotą. „Jezus spotykał się ze wszystkimi i poprzez te spotkania uzdrawiał ich serca i umysły. To samo ma robić dzisiaj Kościół” – powiedział abp Youssef Soueif, który otworzył obrady. Jego zdaniem, Kościół musi dziś obalać bariery historyczne, mentalne i intelektualne. Poprzez spotkania ma otwierać ludziom oczy – dodał maronicki duchowny.

Spotkanie miało wyraźne akcenty ekumeniczne: uczestnicy spotkali się z kilkoma prawosławnymi metropolitami, odwiedzili też prawosławne arcybiskupstwo Cypru.

Podsumowując spotkanie, bp Miziński wskazał w rozmowie z KAI, że wobec różnych konfliktów i podziałów, których areną jest Europa, chrześcijanie mają nieść wszystkim prawdę o Bogu i o tym, że On wciąż działa, jest obecny i spotyka się z człowiekiem.

„Europa zdaje się zapominać, o czynnej obecności Boga w historii zbawienia. Brakuje nam nadziei, co przejawia się w tym, że jesteśmy smutni, przygnębieni, rozdrażnieni, nie potrafimy otworzyć na się na siebie i na różnorodność, w której wciąż obecny jest Bóg” – ocenił sekretarz KEP. „Miłość, wspólnota, postawa służby – pasterze Kościoła muszą wciąż o tym pamiętać i do tego powracać” – podkreślił.

Bp Miziński zauważył też, że kultura spotkania i dialogu ma dokonywać się zarówno wewnątrz Kościołów, jak i w jego relacji do świata zewnętrznego, także politycznego. Przypomniał, że polski Episkopat w różnych dokumentach wielokrotnie zwracał uwagę na znaczenie kultury dialogu: politycznego, społecznego, międzyludzkiego.

„Zarówno w wymiarze życia politycznego, społecznego, religijnego powinniśmy akceptować wzajemną różnorodność i odmienność punktów widzenia. Tylko wówczas wymiana zdań jest prawdziwym dialogiem, poszukiwaniem punktów wspólnych i wzajemnym wzbogacaniem się” – stwierdził bp Miziński. Dodał, że celem działań prowadzonych w takim duchu powinno być wspólne działanie na rzecz budowania wspólnego dobra.

Rada Konferencji Biskupich Europy (CCEE) powstała w 1971 r. Obecnie w jej skład wchodzą 33 konferencje episkopatu z naszego kontynentu. Na czele Rady stoi obecnie arcybiskup Genui kard. Angelo Bagnasco, a dwoma wiceprzewodniczącymi są: kard. Vincent Nichols, arcybiskup Westminsteru i abp Stanisław Gądecki, arcybiskup Poznania.

Sekretarzem generalnym CCEE jest prał. Duarte da Cunha z Portugalii, a jego zastępcą ks. Martin Michalíček ze Słowacji. Sekretariat CCEE ma swą siedzibę w Sankt Gallen w Szwajcarii.

tk/ KAI

Festiwal Życia w Kokotku

wt., 07/03/2018 - 16:16

Uroczystą Mszą Świętą rozpoczął się 2 lipca Festiwal Życia w Kokotku. Eucharystii przewodniczył  bp Marek Solarczyk – Przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży KEP. Obecni byli również superior generalny Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów MN o. Louis Lugen OMI oraz prowincjał o. Paweł Zając OMI.

Młodzież na miejsce festiwalu zaczęła przyjeżdżać już o 9.00 i trwało to aż do samego oficjalnego rozpoczęcia. W dniu dzisiejszym w Kokotku zgromadziło się 670 młodych. Jak zapewniają organizatorzy – od jutra będzie jeszcze więcej. „Wielu zarejestrowanych wcześniej przez internet zapowiadało swój przyjazd dopiero na wtorek. Poza tym, właśnie we wtorek zagra Luxtorpeda. Od miesiąca codziennie odbieramy dziesiątki telefonów z zapytaniami o ten koncert” – zdradził Krzysztof Zieliński, jeden z organizatorów festiwalu.

Podczas homilii inauguracyjnej bp Marek Solarczyk, mówił o odkrywaniu „tajemnicy człowieka idącego w przyszłość, niosącego ze sobą dziedzictwo przeszłości”. Mamy pamiętać, że w przyszłość prowadzi nas Bóg, a przeszłość jest darem, który otrzymaliśmy.

Po nakarmieniu ducha młodzi mieli okazję do dania upustu swojej niespożytej dotąd energii – w końcu to dopiero pierwszy dzień festiwalu. Wszyscy bawili się podczas imprezy integracyjnej przez ponad półtora godziny. Całość zakończyła się Apelem Jasnogórskim, poprowadzonym przez bpa Antoniego Długosza.

Drugiego dnia festiwalu, we wtorek, konferencję powie ks. Kuba Bartczak, po południu odbędzie się nabożeństwo wód Jordanu, a wieczorem koncert zagra Luxtorpeda. Na dowolny dzień imprezy można na miejscu wykupić jednodniową wejściówkę.

Relacja wideo: https://www.youtube.com/watch?v=cXZpo36-W_U

ms/Festiwal Życia

Zobacz: PROGRAM

„Kultura spotkania” tematem 46. spotkania sekretarzy generalnych Episkopatów Europy na Cyprze

wt., 07/03/2018 - 15:27

„Kultura spotkania” była tematem przewodnim 46. ​​spotkania sekretarzy generalnych Konferencji Episkopatów Europy, które odbyło się w Nikozji, na Cyprze, w dniach 29 czerwca – 2 lipca, pod hasłem: „Nie bój się, jestem z tobą!”. W spotkaniu brał udział sekretarz generalny KEP, bp Artur G. Miziński.

W Nikozji sekretarze generalni potwierdzili swoje zaangażowanie w promowanie kultury spotkania w Kościele, w stosunkach ekumenicznych i na całym świecie. Wymaga to współczucia i gotowości do pomocy innym, a także wolności bycia sobą. Prawdziwe spotkania mają wymiar wertykalny z Bogiem i wymiar poziomy z naszymi braćmi, i dlatego Kościół, zaangażowany w dawanie nadziei kontynentowi, wychodzi na spotkanie z innymi, aby głosić Ewangelię Jezusa, która niesie ze sobą prawdziwą sprawiedliwość i pokój dla świata.

Maronicki arcybiskup Cypru Youssef Soueif, który był gospodarzem spotkania, przedstawił refleksję na temat „pokarmu duchowego, którego potrzebuje Europa”. W swojej refleksji nad Europą i jej najgłębszymi potrzebami arcybiskup maronicki skupił się na trzech kluczowych słowach, które są również trzema kategoriami teologicznymi: Oekonomia zbawienia (obecność i działanie Boga w historii), Koinonia (komunia) i Diakonia (służba). Troska o „człowieczeństwo” we wszystkich jego wymiarach jest charyzmatem i darem, który może zaoferować Kościół w Europie. Chrześcijanie nie mogą oddzielić relacji z Bogiem i służby dla swoich braci.

„Europa zdaje się zapominać, o czynnej obecności Boga w historii zbawienia. Brakuje nam nadziei, co przejawia się w tym, że jesteśmy smutni, przygnębieni, rozdrażnieni, nie potrafimy otworzyć na się na siebie i na różnorodność, w której wciąż obecny jest Bóg” – ocenił bp Artur G. Miziński, sekretarz generalny Episkopatu. „Miłość, wspólnota, postawa służby – pasterze Kościoła muszą wciąż o tym pamiętać i do tego powracać” – podkreślił.

Bp Miziński zauważył też, że kultura spotkania i dialogu ma dokonywać się zarówno wewnątrz Kościołów, jak i w jego relacji do świata zewnętrznego, także politycznego. Przypomniał, że polski Episkopat w różnych dokumentach wielokrotnie zwracał uwagę na znaczenie kultury dialogu: politycznego, społecznego, międzyludzkiego.

Podczas spotkania głos zabrali również przedstawiciele europejskich sieci kościelnych – Comece, Caritas Europe oraz Justice and Peace – którzy zreferowali swoje doświadczenia z pracy w środowiskach polityki, kultury i osób najuboższych. Z ich relacji wynika, że ich misja może stać się świadkiem nadziei tylko wtedy, gdy opiera się na doświadczeniu przeżywanej wiary.

  CCEE / BP KEP / KAI

Zobacz też: Sekretarz Episkopatu dla KAI: mamy nieść Boga poprzez wspólnotę i służbę

 

 

Podziękowania Przewodniczącego Episkopatu dla ks. Bernarda Koja

wt., 07/03/2018 - 13:59

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym złożyć serdeczne podziękowania za zaangażowanie i poświęcony czas dla dobra Kościoła, który jest w Polsce – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w liście do ks. Bernarda Koja, który w czerwcu zakończył swoją posługę na stanowisku prezesa fundacji Opoka. Podziękowanie abp Gądecki wręczył mu osobiście we wtorek 3 lipca w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

„W czasie pełnienia swojej funkcji dał się Ksiądz Prałat poznać jako człowiek niezwykle oddany swoim obowiązkom, gorliwy, gotowy do poświęceń, przenikliwy, konsekwentny oraz roztropny w działaniu” – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w liście do ks. Bernarda Koja, wyrażając wdzięczność za jego posługę na stanowisku prezesa fundacji Opoka.

Przypomniał, że w tym roku Fundacja OPOKA, erygowana przez Konferencję Episkopatu Polski, obchodzi 20-lecie swojego istnienia. ”Prawie jedna czwarta tego czasu związana jest z pełnieniem przez Przewielebnego Księdza Prałata funkcji Prezesa Zarządu” – czytamy w liście Przewodniczącego Episkopatu.

Abp Gądecki podkreślił, że pełniona przez ks. Koja funkcja prezesa ogólnopolskiej fundacji – działającej w przestrzeni mediów elektronicznych w służbie ewangelizacji, w trudnym czasie dużej konkurencji na rynku mediów katolickich i świeckich – była dużym wyzwaniem i wymagała odwagi, doświadczenia i profesjonalizmu w zarządzaniu, jakie wyniósł on z zadań pełnionych w rodzimej diecezji gliwickiej.

 „Matce Kościoła – Jasnogórskiej Królowej Polski – powierzam życie i posługę Księdza Prałata, błogosławiąc na trud wypełniania kolejnych zadań, zleconych przez Ducha Świętego” – napisał Przewodniczący Episkopatu do ks. Koja. Dokument na ręce kończącego swą posługę prezesa fundacji Opoka został przekazany osobiście przez przewodniczącego Episkopatu abp. Stanisława Gądeckiego oraz sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski bp. Artura G. Mizińskiego w Warszawie.

Publikujemy tekst listu:

Warszawa, dnia 3 lipca 2018

Przewielebny Księże Prałacie,

w tym roku Fundacja OPOKA, erygowana przez Konferencję Episkopatu Polski, obchodzi 20-lecie swojego istnienia. Prawie jedna czwarta tego czasu związana jest z pełnieniem przez Przewielebnego Księdza Prałata funkcji Prezesa Zarządu.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym złożyć serdeczne podziękowania za zaangażowanie i poświęcony czas dla dobra Kościoła, który jest w Polsce.

W czasie pełnienia swojej funkcji dał się Ksiądz Prałat poznać jako człowiek niezwykle oddany swoim obowiązkom, gorliwy, gotowy do poświęceń, przenikliwy, konsekwentny oraz roztropny w działaniu.

Przyjęcie funkcji prezesa ogólnopolskiej fundacji – działającej w przestrzeni mediów elektronicznych w służbie ewangelizacji, w trudnym czasie dużej konkurencji na rynku mediów katolickich i świeckich – stanowiło nie lada wyzwanie. Wymagało to nie tylko odwagi, ale doświadczenia i profesjonalizmu w zarządzaniu, których – dzięki podejmowanym z sukcesem, w rodzimej diecezji gliwickiej zadań – Księdzu Prałatowi nie brakowało.

Matce Kościoła – Jasnogórskiej Królowej Polski – powierzam życie i posługę Księdza Prałata, błogosławiąc na trud wypełniania kolejnych zadań, zleconych przez Ducha Świętego.

✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

 

BPKEP

Międzynarodowa konferencja „Prawa człowieka: ewaluacja i kierunki rozwoju”

wt., 07/03/2018 - 00:05

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki bierze udział w międzynarodowej konferencji „Prawa człowieka: ewaluacja i kierunki rozwoju”. Spotkanie zorganizowano 3 i 4 lipca na UKSW w Warszawie z okazji 70. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i 25. rocznicy przystąpienia Polski do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Tematem pierwszej sesji konferencji były prawa człowieka z perspektywy Kościoła katolickiego. Omówili go ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz z UKSW oraz dr Christine Jeangey z Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. Kolejne sesje pierwszego dnia spotkania poświęcone były takim tematom, jak: Kwestie i problemy filozoficzne (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka), Systemy ochrony praw człowieka i Ochrona danych osobowych i prywatności. W drugim dniu konferencji omówione zostaną następujące kwestie: Rodzina i życie; Wolność religijna; Migracje, uchodźcy i przesiedleńcy wewnętrzni oraz prześladowania mniejszości religijnych.

Organizatorami konferencji nt. praw człowieka jest Instytut Politologii UKSW, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Uniwersytet Warszawski oraz International Centre on Law, Life, Faith and Family. Obecna jest również prezes Trybunału Konstytucyjnego. Spotkanie odbywa się w auli Jana Pawła II na kampusie UKSW przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Spraw Zagranicznych.

Szczegółowy program >> pobierz

Rzecznik Episkopatu: apel do parlamentarzystów o ochronę życia dzieci przed urodzeniem

ndz., 07/01/2018 - 16:15

Księża biskupi apelują do każdego z parlamentarzystów o ochronę życia wszystkich dzieci przed urodzeniem. W sposób szczególny przypominają o potrzebie dotrzymania składanych obietnic w tak podstawowej sprawie, jaką jest ochrona prawa do życia – podkreśla w komunikacie rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. dr Paweł Rytel-Andrianik.

Rzecznik Episkopatu przypomina, że księża biskupi popierają projekt obywatelski „Zatrzymaj aborcję”, który przewiduje ochronę dzieci nienarodzonych bez względu na ich stan zdrowia, przez wykluczenie przesłanki eugenicznej. „Księża biskupi proszą wszystkich o modlitwę, aby życie każdego człowieka było szanowane od poczęcia, aż do naturalnej śmierci” – czytamy w komunikacie rzecznika KEP.

BP KEP

Publikujemy treść komunikatu:

Komunikat ws. ochrony życia dzieci przed urodzeniem

Księża Biskupi przypominają swoje poparcie dla projektu obywatelskiego „Zatrzymaj aborcję”, który przewiduje ochronę dzieci nienarodzonych bez względu na ich stan zdrowia, przez wykluczenie przesłanki eugenicznej.

Jednocześnie apelują do każdego z parlamentarzystów o ochronę życia wszystkich dzieci przed urodzeniem. W sposób szczególny przypominają o potrzebie dotrzymania składanych obietnic w tak podstawowej sprawie, jaką jest ochrona prawa do życia.

Księża Biskupi proszą wszystkich o modlitwę, aby życie każdego człowieka było szanowane od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Ks. dr Paweł Rytel-Andrianik
Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 1 lipca 2018 r.

Europejscy sekretarze episkopatów debatują o kulturze spotkania

ndz., 07/01/2018 - 10:16

Kulturze spotkania poświęcone jest doroczne spotkanie sekretarzy generalnych episkopatów Europy. Tym razem odbywa się ono na Cyprze. Temat obrad, w których bierze udział sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur Grzegorz Miziński, wpisuje się w kryzys migracyjny oraz napięcia, które dzielą dziś Stary Kontynent.

Jak podkreśla gospodarz spotkania maronicki arcybiskup Cypru, dla Kościoła kultura spotkania nie jest jedynie ideałem, lecz jego istotą. „Jezus spotykał się ze wszystkimi i poprzez te spotkania uzdrawiał ich serca i umysły. To samo ma robić dzisiaj Kościół” – powiedział abp Youssef Soueif, który otworzył trwające do poniedziałku obrady.

Jego zdaniem Kościół musi dziś obalać bariery historyczne, mentalne i intelektualne. Poprzez spotkania ma otwierać ludziom oczy – dodał maronicki duchowny. Podkreślił on, że Cypr – jako wyspa od 44 lat podzielona – ma z tym poważne problemy. Kościół stara się więc pomagać przede wszystkim młodym pokoleniom, otwierając przed nimi przestrzenie dialogu i wzajemnej akceptacji.

www.vaticannews.pl/KAI

Gietrzwałd: Dzień Pokuty dla wolności

ndz., 07/01/2018 - 00:01

Ponad 20 tys. pielgrzymów z całej Polski uczestniczyło w Dniu Pokuty w Gietrzwałdzie, nawiązującym do maryjnych objawień i będącym elementem obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Odbył się on pod hasłem „Od wolności wewnętrznej do wolności zewnętrznej”. Uroczystości były inicjatywą metropolity warmińskiego abp. Józefa Górzyńskiego. 

 Jak tłumaczył KAI abp Józef Górzyński, „chodzi najpierw o to, abyśmy stali się wewnętrznie wolni, gdyż bez tego nie da się prawidłowo przeżywać daru wolności w wymiarze społecznym i narodowym. (…) Jeśli bowiem damy się wewnętrznie zniewolić, stwarzamy zagrożenie dla zewnętrznej wolności naszej ojczyzny”.

 Uroczystości były inicjatywą metropolity warmińskiego abp. Józefa Górzyńskiego. Od rana pielgrzymi brali udział w modlitwie. Rozważania różańcowe poprowadził warmiński biskup pomocniczy Janusz Ostrowski.

– Uświadomiłaś nam przyczyny, które doprowadziły do utraty wolności, a równocześnie wskazałaś drogę, którą trzeba przebyć, by na nowo stać się ludem wolnym – mówił w modlitwie do Maryi biskup, dodając: „Grzechy naszych przodków doprowadziły do stępienia sumień. Zwyciężył egoizm i głupota. Szatan, który jest ojcem kłamstwa i podziałów, triumfował w ludzkich sercach. Wszelkie próby odzyskania wolności i niepodległości zewnętrznej kończyły się klęską, gdyż w sercach Polaków brakowało prawdziwej wolności od grzechu”.

Rozważania do Drogi Krzyżowej poprowadził dominikanin, o. Stanisław Przepierski z klasztoru na warszawskim Służewie. – Jaki jest nasz wkład w przekazywanie prawdy? Czy nasz wkład w życie społeczne polega na ciągłym narzekaniu, obmowie, nieżyczliwości, wykluczaniu innych, dzieleniu czy wręcz nienawiści i duchowego uśmiercania, wychowywania do postaw kainowych. Kto nienawidzi swego brata, już go zabił” – wskazywał dominikanin. „Naród wewnętrznie skłócony, nieumiejący rozwiązywać swoich problemów w twórczych i mądrych rozmowach jego obywateli, zmierza do własnego grobu” – przestrzegł o. Przepierski.

Po Drodze Krzyżowej odbyło się nabożeństwo pokutne połączone z możliwością indywidualnej spowiedzi w polowych warunkach.

Najważniejszym punktem uroczystości była Msza święta, której przewodniczył biskup bydgoski Jan Tyrawa. Udział w niej wzięli biskupi, liczni kapłani, marszałek Sejmu RP, wojewoda, przedstawiciele władz samorządowych oraz tysiące pielgrzymów.

Wprowadzając do liturgii, abp Józef Górzyński, metropolita warmiński, powiedział: „Świadomi wielu dróg, którymi nasi rodacy dążyli do wolności, dzisiaj pragniemy przywołać drogę duchową. Jest to droga, którą przemierzali Polacy w łączności z Bogiem, świadomi, że tylko On, Pan dziejów, może odrodzić w nich prawdziwą wolność ducha i ciała, może poprowadzić do wolności wewnętrznej a potem zewnętrznej. Czynimy to w Gietrzwałdzie, miejscu, gdzie w najtrudniejszym etapie zniewolenia Polaków objawiła się Maryja Niepokalana i po polsku wezwała do modlitwy i przemiany. Był to dla Polaków jeden z najmocniejszych impulsów pobudzających do odrodzenia swojej narodowej tożsamości i do podjęcia duchowej drogi do wolności”.

Kazanie podczas Eucharystii wygłosił emerytowany biskup łowicki Józef Zawitkowski.

– Więc do Gietrzwałdu idę, bom grzeszny. Sto lat odzyskanej niepodległości, a my wciąż zniewoleni. Do Gietrzwałdu idę, bym się z opętania uwolnił, bo wolność sumieniem się mierzy – mówił kaznodzieja. – Do Gietrzwałdu iść muszę, bo nam cudu trzeba! Tu Polacy ongiś nie za miecz chwytali, ale za różaniec i stał się cud wolności – dodał, przywołując słowa Piusa XI „Bo nie siłą, ale modlitwą niewolę zrzucić trzeba”.

Próbując wyjaśnić obecność zła w świecie biskup zaznaczył, że jest ono skutkiem źle wykorzystanej wolności. W tym kontekście przywołał słowa Jana Pawła II „Nawet źle pojęta demokracja może stać się totalitarnym zniewoleniem”.

– Nasz Gietrzwałdzki Dzień Pokuty przeżywamy jako refleksję nad prawdą, że nie ma wolności narodu bez wolności sumienia każdego z obywateli. Ojciec Święty Pius IX wołał do nas: „Starajcie się usuwać przyczynę Waszej niewoli, którą jest grzech” – kontynuował biskup.

Przywołując Dekalog, wskazywał: „Boga trzeba słuchać, a nie ludzi. Wtedy zbyteczną będzie ustawa o aborcji, o eutanazji. Wystarczy ‘Nie zabijaj’. Nikogo i nigdy. Reszta jest od diabła. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. (Mt 7,1) Wierzącym nie trzeba ustawy, wystarczy sumienie”. – Trzeba rozliczyć afery, złodziejstwa bezbożnych, ale wystarczyłoby przykazanie: „Nie kradnij”. Nikogo nigdzie i nigdy. Zło trzeba rozliczyć do ostatniego szeląga. Ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie (por. Mt 5,18). Pan Bóg powiedział do nas „Nie cudzołóż”. Byliby ludzie piękni urodą czystego serca i czystych oczu, i czystą miłością, ale myśmy poplątali miłość z łajdactwem, małżeństwo z partnerstwem i tym grzechem zgnije współczesny świat – wskazał hierarcha.

– Przysięgałem z Konopnicką: „Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz”, teraz sami sobie naplujemy. Nie będzie uchodźca rządził w moim domu, bo przysięgałem, że: „Twierdzą nam będzie każdy próg, tak nam dopomóż Bóg!” Więc przysięgi nie zmienię. A gdyby ktoś w moim domu krzyż zdjąć usiłował i dzieci nam germanił, to ten nie jest z ojczyzny mojej. Niech wróci do siebie. Dajcie nam żyć, pracować i modlić się spokojnie w rodzinnym domu, gdzie Panem jest Jezus, a Królową Jego Matka – powiedział bp Zawitkowski.

Tuż przed zakończeniem liturgii do zebranych zwrócił się marszałek Sejmu, Marek Kuchciński: „dzisiaj do Gietrzwałdu przybywamy przede wszystkim po to, by odnowić i umocnić się w tej wartości, która towarzyszy nam na co dzień, by umocnić u odnowić wolność, naszą wolność wewnętrzną i zewnętrzną. Ojciec Święty Jan Paweł II wielokrotnie przypominał nam, jak cenną wartością jest wolność i suwerenność. Właśnie wolność każdego człowieka i suwerenność całej naszej ojczyzny. Dzisiaj, z perspektywy naszej pracy w Sejmie, możemy powiedzieć, że rozumiemy głębiej i widzimy lepiej słowa Ojca Świętego Jana Pawła II. Dlatego też dzisiaj tym chętniej przybywamy do Gietrzwałdu, by podziękować Matce Bożej Niepokalanej, za te słowa, które skierowała do nas 140 lat temu, przypominając o tych najważniejszych sprawach dla każdego z nas i dla całej Polski – o wolności”.

Ostatnim punktem uroczystości był uwielbieniowy koncert zespołu Deus Meus.

KAI

Rzecznicy Episkopatów Europy: Media społecznościowe szansą dla Kościoła

sob., 06/30/2018 - 14:00

Potrzeba korzystania z mediów społecznościowych, angielski jako wspólny język komunikacji i ważna rola obrazu/zdjęć w ewangelizacji to główne postulaty spotkania rzeczników i przedstawicieli mediów Konferencji Episkopatów Europy – mówi ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Episkopatu Polski, uczestniczący w spotkaniu, które odbywało się w Rzymie w dn. 26-28 czerwca, mając jako temat pytanie: „Jak komunikować Chrystusa i Kościół w Europie?”. 

Spotkaniu przewodniczył kardynał Angelo Bagnasco, przewodniczący Konferencji Episkopatów Europy, który przypomniał, że „najlepszym sojusznikiem Ewangelii nie są organizacje, projekty i zasoby, nawet kultura, ale człowiek z wewnętrznym nieusuwalnym pytaniem o Prawdę, mając nieskończone pragnienie piękna i dobra”.

Szczególną uwagę poświęcono młodym ludziom w kontekście synodu o młodzieży i Światowych Dni Młodzieży w Panamie w 2019 r. Podkreślono, że media społecznościowe są szansą dla Kościoła w docieraniu do młodych ludzi, którzy znaczną część swego dnia spędzają na cyfrowym kontynencie. Jednak młodzi ludzie, tak jak ludzie w każdym wieku, potrzebują relacji wykraczających poza ograniczenia ekranu, gdy chodzi o rozwiązywanie ich pytań egzystencjalnych i związanych ze sferą duchową.

Podczas spotkania zwrócono również uwagę na projekt pilotażowy działający od stycznia br. między Dykasterią ds. Komunikacji Stolicy Apostolskiej a Biurem Prasowym Konferencji Episkopatu Polski. Polega on na tym, że Biuro Prasowe KEP wysyła informacje i zdjęcia z życia Kościoła w Polsce w języku angielskim lub włoskim do Dykasterii ds. Komunikacji. Następnie są one umieszczane w systemie, który jest dostępny dla wszystkich mediów watykańskich, obejmujących ok. 40 redakcji. W ten sposób informacje z Polski są już w centralnych mediach Kościoła i stąd mogą być tłumaczone na różne języki. W związku z tym, że ten system współpracy sprawdził się, zaproponowano jego rozszerzenie na cały Kościół katolicki. „Dzięki tej otwartości ze strony Stolicy Apostolskiej watykańskie media mogą oddychać jeszcze bardziej dwoma płucami: wiadomościami z Watykanu i z Kościołów lokalnych” – powiedział ks. Paweł Rytel-Andrianik.

W tym roku spotkanie przedstawicieli mediów i rzeczników Konferencji Episkopatów odbyło się na zaproszenie Konferencji Episkopatu Włoch. Uczestnicy mieli okazję spotkać się z Papieżem Franciszkiem przy okazji środowej audiencji generalnej oraz z pracownikami Stolicy Apostolskiej i dziennikarzami pracującymi w Watykanie.

Kolejne spotkanie w 2019 roku odbędzie się na Malcie w dniach 17-19 czerwca na zaproszenie Konferencji Episkopatu Malty.

CCEE / BP KEP

Foto: CCEE

Strony