Oddział Mazowiecki

Subskrybuj Kanał Oddział Mazowiecki
Strona mazowieckiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.
Zaktualizowano: 2 godziny 15 minut temu

7.04.2020 Światowy Dzień Zdrowia i Dzień Pracownika Służby Zdrowia.

wt., 04/07/2020 - 17:21

We wtorek 7 kwietnia  tego roku, w 72 rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1948 roku, przypada co roku obchodzony Dzień Pracownika Służb Zdrowia i Światowy Dzień Zdrowia.   Z tej okazji Minister Zdrowia prof. Łukasz Szumowski, najbardziej zapracowany lekarz w okresie pandemii Covid 19  podziękował wszystkim medykom  pracującym w trosce o pacjentów:

„Szanowni Państwo, Pracownicy służby zdrowia, za Wasz trud i poświęcenie, za olbrzymi wysiłek w dniach walki z  koronawirusem, w Światowym Dniu Zdrowia, składam Wam serdeczne podziękowania. Dziękuję Wam za Waszą pracę” 

W tym roku wyjątkowo dużo mówi się o ciężkiej pracy lekarzy , pielęgniarek, diagnostów laboratoryjnych , ratowników medycznych i farmaceutów w Polsce. Tegoroczny dzień naznaczony jest jeszcze większym wysiłkiem dla ratowania życia ludzi ze względu na trwającą Pandemię Covid 19 , która zaatakowała mimo ostrych restrykcji  4532  osób w Polsce i przyczyniła się do 111  zgonów. Wyzdrowiało na dzień dzisiejszy dopiero 191 osób.

Akcja modlitewna: zaadoptuj medyka i chorego

sob., 04/04/2020 - 11:11

Przewodniczący Zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia-bp.Romuald Kamiński we współpracy z Krajowym Duszpasterzem Służby Zdrowia ks.Arkadiuszem Zawistowskim, zachęcają środowisko medyczne do modlitwy. Zainicjowane zostały  formy wsparcie duchowego, takie jak pallotyńska akcja modlitewna Wasze imiona zapisane są w niebie,  franciszkańska Adoptuj medyka i inicjatywa Krajowego Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie, Apostolstwa Chorych Zaadoptuj medyka i chorego i wiele innych.

List bp Romualda Kaminskiego

Można na stronie poniżej wpisać imiona i nazwiska osób; lekarzy pielęgniarek kapelanów, które potrzebuja wsparcia modlitewnego :

WASZE IMIONA ZAPISANE SĄ W NIEBIE

2.04.2020 Modlitwa Lekarza- nadal aktualna 15 lat po śmierci św. Jana Pawła II

czw., 04/02/2020 - 09:20

20 lat temu Jan Paweł II napisał Modlitwę Lekarza, bo zawsze uczył nas jak to jest ważne: …” czyż to nie wasz kolega Alexis Carrel utrzymywał na przykład, że modlitwa jednoczy człowieka z Bogiem i z samym sobą, okazując się lekarstwem ducha, które wywiera sprawdzalny wpływ na zdrowie całej osoby ?… (śwJan Paweł II na XV Międzynarodowym Kongresie Federacji Stowarzyszeń Lekarzy Katolickich 3 X 1982 r. wg.A. Carrel, La priere, Paris 1935).: o Alexis Carrel – https://pl.aleteia.org/…/jak-lekarz-ktory-zobaczyl-cud-w-l…/

MODLITWA LEKARZA

Panie Jezu Boski Lekarzu, który w swoim ziemskim życiu okazywałeś szczególną troskę tym, którzy cierpią i powierzyłeś swoim uczniom posługę uzdrawiania, uczyń nas gotowymi do łagodzenia cierpień naszych braci, spraw, by każdy z nas był świadomy tej, powierzonej mu wielkiej misji i w swej codziennej służbie starał się być zawsze narzędziem Twojej Miłosiernej Miłości. Oświeć nasze umysły, prowadź dłonie, spraw, by nasze serca były pełne troski i współczucia. W każdym chorym pozwól nam rozpoznać Twoje Boskie Oblicze.

Ty, który Jesteś Drogą, spraw, byśmy potrafili Cię naśladować każdego dnia nie tylko jako lekarze ciała ale i całego człowieka pomagając chorym iść z ufnością ich ziemską drogą aż do spotkania z Tobą.

Ty, który Jesteś Prawdą, udziel nam mądrości i wiedzy, byśmy zgłębiali tajemnicę człowieka i jego nadprzyrodzonego przeznaczenia a w spotkaniu z nim mogli odkryć przyczyny jego cierpienia i znaleźć na nie właściwe lekarstwo.

Ty, który Jesteś Życiem, dozwól nam w naszej pracy głosić „ewangelię życia” i o niej świadczyć. Spraw, byśmy starali się zawsze bronić życia od poczęcia do jego naturalnego końca i szanować godność każdego człowieka, a zwłaszcza najsłabszych i najbardziej potrzebujących.

Panie, uczyń nas dobrymi Samarytanami, gotowymi przyjąć, leczyć i wspierać tych, których spotykamy w naszej pracy. Pomagaj nam, byśmy idąc za przykładem świętych lekarzy, którzy nas poprzedzili, hojnie służyli nieustannej odnowie struktur opieki zdrowotnej.

Błogosław naszej pracy i naszemu zawodowi, oświecaj nas w poszukiwaniach i nauczaniu. Dozwól nam, byśmy kochając Cię i służąc Ci w naszych cierpiących braciach, mogli u kresu naszej ziemskiej pielgrzymki oglądać Twoje chwalebne Oblicze i cieszyć się radością spotkania z Tobą w Twoim Królestwie szczęścia i wiekuistego pokoju. Amen.

( św. Jan Paweł II z troski o jakość naszej pracy dla chorych w duchu miłosierdzia napisał Modlitwę Lekarza na XX Kongres Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Lekarzy Katolickich FIAMC, RZYM,VII 2000 r.)

Popieramy petycję do Ministra Zdrowia z 25.03.2020

wt., 03/31/2020 - 23:40

W okresie pandemii COVID-9 kontakt z drugim człowiekiem jest ryzykiem zakażenia. Popieramy pogląd dr Bogusława Rogalskiego negujący zasadność dopuszczenia tylko 5 osób do udziału we Mszy św. w stosunku do zgody na 20 osób w  środkach transportu:

Szanowny Pan prof. Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze, doceniając Pana wielkie zaangażowanie i poświęcenie w walce z epidemią koronawirusa w Polsce oraz rozumiejąc konieczność wprowadzania nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa, polegających na ograniczeniu przemieszczania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zaniepokojeniem i zdziwieniem przyjęliśmy skrajnie restrykcyjne i nieproporcjonalne w stosunku do innych obostrzeń zarządzenia zawarte w ostatnim rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020, dotyczące sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego.

W rozporządzeniu Pana Ministra ograniczono z 50 do 5 liczbę uczestników sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych na danym terenie lub w danym obiekcie, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz (sic!) pomieszczeń. Nałożenie tego drakońskiego w swej istocie obowiązku dotknie przede wszystkim wiernych Kościoła Katolickiego, zwłaszcza w okresie najważniejszym roku liturgicznego, czyli Wielkiego Tygodnia. Jest to o tyle niezrozumiałe, że tak ostre zakazy zastosowano w zmienionym rozporządzeniu tylko wobec osób wierzących. Natomiast nie wprowadzono podobnych rozwiązań wobec klientów sklepów i nie określono maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie na ich terenie. Co więcej, nie zakazano ani nie ograniczono handlu w marketach budowlanych, w których jak pokazują media codziennie znajdują się tłumy ludzi. Ponadto określono dość łagodnie możliwość przewożenia osób w środkach transportu publicznego zastrzegając, aby w tym samym czasie było nie więcej pasażerów, niż wynosi połowa miejsc siedzących. Oznacza to, że w standardowej wielkości autobusie będzie mogło jednocześnie przebywać do 25 osób. Porównując powierzchnię autobusu do powierzchni kościołów, można zauważyć nielogiczność zastosowanych regulacji i brak zachowania jakichkolwiek proporcji we wprowadzonych zarządzeniach. Jest to również brak równego traktowania osób wierzących w porównaniu z pasażerami oraz klientami sklepów, a zwłaszcza marketów budowlanych. Czytając rozporządzenie odnosi się nieodparte wrażenie, jakoby większym zagrożeniem dla rozprzestrzeniania koronawirusa było uczestniczenie w nabożeństwach niż robienie zakupów w sklepach wielkopowierzchniowych czy korzystanie ze środków transportu publicznego.

Panie Ministrze, wszyscy obywatele powinni być równi wobec prawa i traktowani w taki sam sposób. Dotyczyć to powinno także słusznej i potrzebnej walki z koronawirusem. Osoby wierzące nie mogą być jednak obciążone większymi restrykcjami niż reszta społeczeństwa, ponieważ naraża to je na stygmatyzację i dyskryminację. Przypomina to niedawne działania w krajach Europy Zachodniej, gdzie w pierwszej kolejności ograniczano wstęp lub zamykano kościoły, a w tym samym czasie bez przeszkód funkcjonowały puby i miejsca rozrywki, jak we Włoszech. To nie najlepszy przykład do naśladowania. Proszę zatem o rozważenie przywrócenia pierwotnej liczby osób, czyli pięćdziesięciu, mogących uczestniczyć w obrzędach religijnych tak, aby nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pańskiego mogły być przeżyte w naszym społeczeństwie godnie. W najtrudniejszych chwilach dla naszego Narodu Polacy zawsze zwracali się z ufnością do Pana Boga i oddawali w opiekę naszej Królowej Najświętszej Maryi Pannie, zawsze otrzymując wsparcie.

Z wyrazami szacunku, dr Bogusław Rogalski

25.03.2020

https://www.petycjeonline.com/poparcie_dla_listu_lidera_zjednozcenia_chrzecijaskich_rodzin_dr_bogusawa_rogalskiego_do_ministra_zdrowia_prof_ukasza_szumowskiego_w_sprawie_nowego_rozporzdzenia_o_zakazie_zgromadze?uv=22265873

31.03.2020 w marcu świętujemy 25 rocznicę Encykliki Ewangelium Vitae

wt., 03/31/2020 - 22:31

W okresie pandemii Koronawirusa , związanej z cierpieniem i śmiercią tysięcy ludzi na całym świecie przypada 25 rocznica opublikowania przez Jana Pawła II Encykliki Evangelium Vitae – o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego.  http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html

Dyrektor Medyczny Materc Care International prof.Bogdan Chazan, prezes OM KSLP , który wziął udział w ostatnim projekcie pomocy matkom i dzieciom w Ugandzie i Rwandzie, przesłał nam marcowy Newsletter MaterCare. Warto rozważyć tres tego listu.

Marzec 2020, Mothers Matter:     25 lat Evangelium vitae: Ewangelia życia  Globalna pandemia Covid-19 jest ostrym przypomnieniem o kruchości ludzkiego życia. Możesz przeczytać tutaj przesłanie Ojca Świętego, wskazując na głębokie znaczenie „Ewangelii życia” w obecnych okolicznościach.

Evangelium vitae[1], przetłumaczone w języku angielskim na „The Gospel of Life”, to encyklika papieska ogłoszona 25 marca 1995 r. Przez papieża Jana Pawła II. Misją MaterCare jest prowadzenie pracy w duchu Evangelium vitae, poprzez poprawę życia i zdrowia matek i niemowląt zarówno urodzonych, jak i nienarodzonych, poprzez nowe inicjatywy w zakresie służby, szkolenia, badań i rzecznictwa, mające na celu zmniejszenie tragicznych poziomów aborcji na całym świecie oraz śmiertelność matek i kobiet w okresie okołoporodowym, zachorowalność w krajach rozwijających się. 25 rocznica Evangelium vitae na wiele sposobów jest również NASZĄ rocznicą zaangażowania w naszą misję.  Encyklika podkreśla „Niezrównaną wartość osoby ludzkiej”;  Kościół wie, że ta Ewangelia życia, którą otrzymał od swego Pana, ma głębokie i przekonujące echo w sercu każdej osoby – zarówno wierzącej, jak i niewierzącej – ponieważ cudownie spełnia wszystkie oczekiwania serca, nieskończenie je przewyższając…..  MaterCare marzec 2020 25 lat Evangelium vitae

 

 

 

AKT ZAWIERZENIA POLSKI I SIEBIE NIEPOKALANEMU SERCU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

ndz., 03/29/2020 - 16:11

Niepokalana Dziewico Maryjo, przeczysta Matko Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, wejrzyj okiem miłosierdzia swego na naród Twój polski, który zwraca się dziś do Ciebie ze wszystkich stron swej Ojczyzny i świata. Wspomnij, Hetmanko nasza, że Ciebie onegdaj król nasz, Jan Kazimierz, po szwedzkim najeździe, na Patronkę i Królową Państwa obrał i Rzeczpospolitą Twojej szczególnej opiece i obronie powierzył (kard. August Hlond). W dobie potężnych zagrożeń i niebezpieczeństw, duchowych i doczesnych, do Twego Niepokalanego Serca uciekamy się i zawierzamy Mu, Pani i Królowo nasza, ożywieni wiarą i ufnością, albowiem nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek, kto się pod Twoją obronę ucieka, o Twoje wstawiennictwo błaga i żebrze wspomożenia Twojego, miał być przez Ciebie opuszczony (św. Bernard z Clairvaux). 

Aby nasze zawierzenie było Tobie i Panu Bogu miłe, obdarz nas, Matko łaski Bożej, sercem czystym i szczerze skruszonym za grzechy nasze i narodu naszego.                                                                      Wspomożenie wiernych, udziel nam rady i siły, abyśmy wyprostowali ścieżki życia naszego, naszych rodzin i państwa, w wierności prawu Bożemu, zawartemu w Dekalogu, w posłuszeństwie nauce Ewangelii oraz prawom Kościoła ustanowionego przez Twego Syna.

 Panno można, obdarz nas duchem pokory, ofiarności i przezwyciężania siebie, potrzebnym do praktykowania pokuty, do której wezwał nas uroczyście Odkupiciel, a bez której zginiemy (Łk 13, 5).

 Zwierciadło sprawiedliwości, nie pozwól abyśmy zobojętnieli wobec grzechów wołających o pomstę do Nieba, popełnianych zwłaszcza wobec najbardziej bezbronnych – zabijanych nienarodzonych i krzywdzonych dzieci.

 Panno nieskalana, uproś całemu naszemu społeczeństwu łaskę czystości obyczajów i wstrzemięźliwości, tak aby nasza Ojczyzna była Ci rzeczywiście poddana i miła, o nasza Królowo!

 Matko dobrej rady, obdarz władze nasze mądrością i roztropnością, by mając na względzie jedynie autentyczne dobro wspólne i rzeczywistą sprawiedliwość, rządziły Rzecząpospolitą w prawdzie i godziwości.

Królowo Apostołów, obdarz nasze duchowieństwo gorliwością o chwałę Bożą i wiarę prawą, a także żywą troską o zbawienie dusz. Królowo pokoju, udziel wszystkim narodom pokoju Bożego, który zaprowadzić może jedynie Książę trwałego pokoju – Chrystus Król (Iz 9, 5).

 Uzdrowienie chorych i Pocieszycielko strapionych, otocz Twą matczyną i najlitościwszą opieką wszystkich cierpiących członków naszego narodu.

Ucieczko grzesznych, otwórz polskie serca dotąd zamknięte na łaskę Twego Syna i zaprowadź je do źródeł żywota wiecznego.

 Matko Różańcowa, obiecałaś w Fatimie, że w obliczu współczesnych niebezpieczeństw Twoje Niepokalane Serce będzie dla nas schronieniem i pewną drogą do Boga, dlatego ufamy niewzruszenie, że Twoje miłosierne spojrzenie spocznie na naszych troskach i na naszych utrapieniach, że obejmie nasze zmagania i nasze słabości (Pius XII). Pragnąc dostąpić Twej opieki, a za Twym pośrednictwem otrzymać od Boga siłę i wytrwałość w dobrym pośród trudów, przeciwności i wszelkich niebezpieczeństw,

 oto dziś zawierzamy Twemu Niepokalanemu Sercu siebie, nasze rodziny oraz całą Polskę, z naszymi władzami, duchowieństwem i wszystkimi rodakami. Jesteśmy cali Twoi, dzisiaj i przez wszystkie dni naszego życia. Weź nas takimi, jakimi dzisiaj jesteśmy i uczyń, jakimi nas chcesz, ku chwale Boga, teraz i w wieczności, albowiem w Tobie jednej bez porównania bardziej uwielbiony stał się Bóg niż we wszystkich Świętych swoich (św. Maksymilian Kolbe).

 Przyczyno naszej radości, uproś nam poddanie się woli Bożej w krzyżu i cierpieniu, o Królowo Nieba, która czekasz na nas w naszej niebieskiej ojczyźnie wiekuistego szczęścia.

Najświętsza Boga Rodzicielko: przyjdź Królestwo Boże przez Niepokalane Serce Twoje! Królowo Polski: módl się za nami!

Źródło: niepokalanesercemaryi.pl

 

28.03.2020 Rekolekcje Wielkopostne Służby Zdrowia ks. prof. Andrzej Muszala. cz.2 i 3

sob., 03/28/2020 - 21:11

28. marca 2020 r. na stronie internetowej Krajowego Duszpasterstwa Służby Zdrowia (kdsz.pl) jest dostępna 2 cześć . “REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA W ERZE KORONAWIRUSA”. Wygłosi je ks. dr hab. prof. UPJPII w Krakowie Andrzej Muszala

II Konferencja ks. prof Andrzej Muszala : Nie potrzebują lekarza zdrowi…

III  Konferencja ks. prof Andrzej Muszala , pt  Odkryłam sekret

…MÓDL SIĘ DO NIEGO…

sob., 03/28/2020 - 20:37

“Synu, w chorobie swej nie odwracaj się od Pana, ale módl się do Niego, a On cię uleczy. Usuń przewrotność – wyprostuj ręce i oczyść serce z wszelkiego grzechu! (…) Potem sprowadź lekarza, bo jego też stworzył Pan, nie odsuwaj się od niego, albowiem jest on ci potrzebny. Jest czas, kiedy w ich rękach jest wyjście z choroby: oni sami będą błagać Pana, aby dał im moc przyniesienia ulgi i uleczenia, celem zachowania życia.”                   Biblia Tysiąclecia, Księga Mądrości Syracha, 38.9-14Biblia Tysiąclecia, Księga Mądrości Syracha, 38 .9-14

 

 

Nagrania z łódzkiej konferencji pt.Stanisława Leszczyńska

sob., 03/28/2020 - 10:26

W Łodzi 3.03.2020 r. w budynku Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Św. Stanisława Kostki 14  odbyła się konferencja popularno- naukowa pt; „Stanisława Leszczyńska (1896-1974) – położna i matka, więźniarka obozu zagłady w Auschwitz”. pod patronatem Pana doktora Piotra Cywińskiego, dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, organizowana przez Centrum Służby Rodzinie.

Nagrania : Konferencja popularno-naukowa o życiu i działności Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej

PROGRAM: KONFERENCJA – 3 MARCA 2020 

Godz.11.00 – Msza święta w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łodzi (ul. Kościelna 8./10)

Godz. 14.00 – konferencja w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi (ul. Św. Stanisława Kostki 14):

  1. Ksiądz Arcybiskup dr hab. Grzegorz Ryś: Wprowadzenie do obrad konferencyjnych.
  2. Magdalena Knedler: „Położna z Auschwitz” – prezentacja książki o Stanisławie Leszczyńskiej.
  3. ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Gliński: Stanisława Leszczyńska (1896-1974) – próba zarysu biograficznego.
  4. Teresa Wontor-Cichy: Stanisława Leszczyńska – więźniarka obozu Auschwitz-Birkenau nr 41335.
  5. prof. zw. dr hab. Teresa Olearczyk: Stanisława Leszczyńska w upamiętnieniach.
  6. Stanisław Kracik: Dzieci – więźniowie obozu zagłady w Auschwitz. Uwarunkowania i konsekwencje psychologiczne traumy obozowej.

 

27.03.2020 Rekolekcje Wielkopostne Służby Zdrowia ks. prof. Andrzej Muszala

czw., 03/26/2020 - 18:23

Od piątku 27. marca 2020 r. na stronie internetowej Krajowego Duszpasterstwa Służby Zdrowia (kdsz.pl) będą dostępne “REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA W ERZE KORONAWIRUSA”. Wygłosi je ks. dr hab. prof. UPJPII w Krakowie Andrzej Muszala

Ks.A.Muszala – profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk o Rodzinie na Wydziale Nauk Społecznych. W 2010 został dyrektorem Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki oraz kierownikiem Katedry Bioetyki Społecznej. Specjalizuje się w bioetyce społecznej, jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. etykę początków życia oraz problemy etyczne związane z AIDS. Został redaktorem pierwszej w Polsce Encyklopedii bioetyki. Zapraszamy do uczestnictwa i wspólnej modlitwy.

25.03.2020 Dzień Świętości Życia

wt., 03/24/2020 - 20:50

Dzień Świętości Życia obchodzimy w Polsce w dniu Święta Zwiastowania, tj.25 marca. Został on ustanowiony w odpowiedzi na słowa Św. Jana Pawła II zawarte w Jego Encyklice Evangelium vitae: „Trzeba, aby dzień ten był przygotowany i obchodzony przy czynnym udziale wszystkich członków Kościoła lokalnego. Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia

w każdym momencie i każdej kondycji. Należy zwłaszcza ukazywać, jak wielkim złem jest przerywanie ciąży i eutanazja, nie należy jednak pomijać innych momentów i aspektów życia, które trzeba każdorazowo starannie rozważyć w kontekście zmieniającej się sytuacji historycznej”.   Zazwyczaj ten dzień obchodziliśmy bardzo uroczyście. Pamiętam jak wiele osób uczestniczyło w organizowanych z tej okazji marszach.  Demonstrowaliśmy upominając się za życiem dzieci uśmiercanych przed urodzeniem w procedurach aborcji i za życiem osób w starszym wieku, schorowanych, poddawanych w niektórych krajach eutanazji.  O zagrożonych utratą życia modliliśmy się, podobnie jak o opamiętanie prawodawców i lekarzy wydających wyroki śmierci, które sami potem wykonywali.

Również i teraz, w czasie epidemii koronawirusa przytłoczeni wiadomościami o rosnących liczbach chorych, modląc się za umierających nie powinniśmy zapominać o tym, że maszyneria śmierci zadawanej bezbronnym nadal działa. W obliczu rzeczywistości, która nas otacza, obawy przed śmiercią, naszą lub naszych najbliższych z powodu wirusa, wyraźniej dostrzegamy niesprawiedliwość i absurdalność śmierci zadawanej naszym bliźnim podczas aborcji lub eutanazji. Epidemia stwarza szanse otwarcia się na oczywistą nienormalność prawa powalającego na zabijanie nienarodzonych i ludzi starszych, poruszenia sumień i zatwardziałych serc.

Epidemia otwiera też nasze oczy na własną egzystencję, uświadamia jej kruchość i tymczasowość.  Dumny z osiągnieć nauki i techniki i pewny siebie człowiek staje wobec faktu, że śmierć jest nieuchronna, że może przyjść wcześniej niż się spodziewa. Niektórych ogarnia z tego powodu lęk, panika, inni, wpadając w marazm, zamykają się w sobie, chowają się w pancerzu czterech ścian mając nadzieję, że tam wirus ich nie znajdzie.

Trzeba serdecznie podziękować tym, którzy dla nas pracują w sklepach, stacjach benzynowych, bankach, środkach transportu publicznego, policjantom, księżom.  A szczególnie tym, którzy są bohaterami tych dni, pracownikom opieki medycznej.   Poświęcają się dla chorych, pracują ciężko, narażają zdrowie swoje i swoich rodzin.  Papież Franciszek nazywa ich słusznie nowymi świętymi.

Niech Dobry Bóg im błogosławi. I nam wszystkim w tych trudnych dniach.

24 marca 2020 r. Prof. Bogdan Chazan

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE służby zdrowia on-line

pon., 03/23/2020 - 12:42

W tym roku, ze względu na trwającą pandemię COVID 19 , Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia odwołało planowane na 25-29.03.2020 rekolekcje u s.Wizytek i w Katedrze św.Floriana oraz  proponuje skorzystać z materiałów przygotowanych przez s. Katarzynę Kasińską:

List s. K. Kasińska – rozważania drogi krzyżowej 19-03-2020

Film – świadectwo męża Chiary Corbella-Petrillo , która po stracie dwójki dzieci tuz po ich porodach , w 5 miesiącu trzeciej ciąży zachorowała na raka języka i zmarła po przyspieszonym porodzie synka Franciszka.

 

Świadectwo włoskiego lekarza o pracy w okresie epidemii koronawirusem:

Nigdy w najmroczniejszych koszmarach nie wyobrażałem sobie, że mogę zobaczyć i doświadczyć tego, co dzieje się tutaj w naszym szpitalu od trzech tygodni.

Koszmar płynie, rzeka staje się coraz większa. Na początku było kilku, potem dziesiątki, a potem setki, a teraz nie jesteśmy już lekarzami, ale zostaliśmy sortownikami na taśmie i decydujemy, kto powinien żyć, a kto powinien zostać wysłany do domu, aby umrzeć, nawet jeśli wszyscy ci ludzie płacili przez całe życie podatki we Włoszech. Jeszcze dwa tygodnie temu moi koledzy i ja byliśmy ateistami; to było normalne, ponieważ jesteśmy lekarzami i powiedziano nam, że nauka wyklucza istnienie Boga.  Zawsze śmiałem się z moich rodziców, którzy chodzili do kościoła.

Dziewięć dni temu przybył do nas 75-letni duszpasterz. Był dobrym człowiekiem, miał poważne problemy z oddychaniem, ale miał przy sobie Biblię i zrobił na nas wrażenie, gdy czytał ją umierającym i trzymał ich za rękę.

Wszyscy byliśmy zmęczeni, zniechęceni, wykończeni psychicznie i fizycznie, ale kiedy mieliśmy czas, słuchaliśmy go.

Teraz musimy przyznać: my, ludzie, dotarliśmy do naszych granic, nie możemy nic zrobić, żeby każdego dnia nie umierało coraz więcej ludzi.

Jesteśmy wyczerpani, mamy dwóch kolegów, którzy zmarli, a inni zostali zarażeni.

Zdaliśmy sobie sprawę, że tam, gdzie człowiek nic nie może zrobić, potrzebujemy Boga i zaczęliśmy prosić Go o pomoc, kiedy mamy tylko kilka wolnych minut. Rozmawiamy ze sobą i nie możemy uwierzyć, że my, zatwardziali ateiści, codziennie szukamy pokoju, prosząc Pana, by pomógł nam się na Nim oprzeć, byśmy mogli opiekować się chorymi. Wczoraj 75-letni duszpasterz umarł. Do tego momentu – mimo ponad 120 zgonów tutaj w ciągu 3 tygodni, mimo że wszyscy byliśmy wyczerpani i zniszczeni – udało mu się, pomimo jego stanu i naszych trudności, przynieść nam POKÓJ, którego nie mieliśmy nadziei odnaleźć.

Duszpasterz odszedł do Pana i wkrótce podążymy za nim, jeżeli dalej tak będzie.

Nie byłem w domu przez 6 dni, nie wiem, kiedy ostatni raz jadłem, i zdaję sobie sprawę z mojej bezwartościowości na tej ziemi, ale chcę się poświęcić do swojego ostatniego oddechu pomaganiu innym. Cieszę się, że powróciłem do Boga, gdy otaczają mnie cierpienia i śmierć moich bliźnich.

Świadectwo zamieszczone na Facebooku True Love in Jesus.

źródło: https://wpolityce.pl/swiat/492351-wstrzasajace-swiadectwo-wloskiego-lekarza-z-lombardii

 

21.03.2020 AKT ZAWIERZENIA BOŻEMU MIŁOSIERDZIU PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA I CHORYCH z prośba o ustanie pandemii Covid 19

sob., 03/21/2020 - 16:26

W sobotę 21.03,2020 r. miał odbyć się w Radomiu Wielkopostny Dzień Skupienia Służby Zdrowia. Ze względu na epidemię COVID 19 – nie odbędzie się. Przedstawiciele służby zdrowia spotkają się jednak w małym gronie na modlitwie na różańcu, odmawiane będą tajemnice bolesne przed Najświętszym Sakramentem i relikwiach św. Jana Pawła II i św. Faustyny  o godz. 11.30 w parafii Miłosierdzia Bożego na Jeżowej Woli w Radomiu. Uczestnicy odśpiewają też suplikację i odmówią Akt zawierzenia Bożemu Miłosierdziu przed Msza Św.o 12:00 Diecezjalny duszpasterz służby zdrowia ks. Konrad Wójcik zachęca do duchowej łączności, przez odmówienie Aktu zawierzenia Bożemu Miłosierdziu

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. 

Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. 

Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II.

Do Ciebie z pokorą wołamy! Spraw, aby ustała pandemia koronawirusa. Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu w niebie.

Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych,aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc. Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia.

Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca.

Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Św. Janie Pawle, módl się za nami. Św. Faustyno i wszyscy święci, módlcie się za nami.

Amen.

16.03.2020 podziękowania dla do pracowników Służby Zdrowia

wt., 03/17/2020 - 16:49

Szanowni Państwo, Drodzy Pracownicy placówek medycznych, Urzędnicy wszystkich szczebli administracji państwowej i samorządowej, związani z ochroną zdrowia,Wszyscy, którzy w tym trudnym czasie posługujecie chorym, 

w pierwszych dniach marca rozpoczęliśmy w Polsce bezpośrednią batalię, walkę z zagrożeniem wywołanym przez światową pandemię koronawirusa.

Wprost lub pośrednio dotyka ona każdego z nas, odciska się na wielu płaszczyznach życia osobistego i społecznego.

Pierwszymi, którzy muszą stawić jej czoła, jesteście Wy – lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, farmaceuci, diagności laboratoryjni, sanitariusze oraz kapelani. Każdego dnia, w nieustannej gotowości do niesienia pomocy, stajecie na pierwszej linii, najbliżej dotkniętych koronawirusem chorych i zagrożonych zarażeniem pacjentów. Tą drogą pragnę serdecznie PODZIĘKOWAĆ każdemu z Was za oddaną, profesjonalną służbę, za codzienną odwagę trwania na Waszych stanowiskach. Wiem, że niesiecie w sercach niepokój, wiele obaw, ale wiem także, że jesteście ludźmi nadziei, która służy do końca, a waszą siłą jest zespołowe działanie.

Jako Przewodniczący Zespołu ds. Służby Zdrowia KEP, wraz z Krajowym Duszpasterstwem Służby Zdrowia, w imieniu własnym, Diecezjalnych Duszpasterzy Służby Zdrowia i wszystkich kapelanów posługujących wraz z Wami w placówkach medycznych, pragniemy zapewnić o naszym duchowym wsparciu i solidarności z Wami. Codziennie włączamy Wasze życie osobiste, pracę, przeżywane obawy, rodzące się trudności w sprawowaną Ofiarę Eucharystyczną. Prosimy, aby Jezus nadał sens zbawczy Waszemu trudowi. Polecamy Was też Matce Bożej z Lourdes, która jest uzdrowieniem chorych i wspomożycielką wiernych, zawierzamy wstawiennictwu świętych lekarzy i pielęgniarek.

Równie serdeczne podziękowania i zapewnienie o gorącej modlitwie kierujemy do pracowników Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz podległych im jednostek. Otrzymujemy od Was informacje, że podobnie jak pracownicy placówek medycznych jesteście wyczerpani, ale tak jak oni zdeterminowani do świadczenia pomocy.

Niech święci Jan Paweł II i matka Teresa z Kalkuty oraz błogosławieni ks. Jerzy Popiełuszko i Hanna Chrzanowska orędują za Wami, upraszając przede wszystkim łaskę zdrowia, dar mądrości i siłę wytrwania.

Z pasterskim błogosławieństwem

+ Romuald Kamiński, Przewodniczący Zespołu ds. Służby Zdrowia KEP

          Ks. Arkadiusz Zawistowski, Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia

Zweryfikowana naukowo wiedza o COVID 19

pon., 03/16/2020 - 09:56

Epidemie zawsze wywoływały reakcje społeczne  zarówno indywidualne jak i zbiorowe. Obecna epidemia zakażeń koronawirusem z Wuhan pokazuje, że zbyt często dominują emocje, strach, panika i powielanie informacji bez weryfikacji ich wiarygodności.  To prowokuje wiele działań nieracjonalnych. Jako lekarze nie możemy sobie na takie zachowania pozwolić.

Dlatego pod nadzorem merytorycznym prof. Tomasza Smiatacza, kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych GUMed, publikujemy informacje o COVID-19 oparte na zweryfikowanej naukowo wiedzy oraz schematy postępowania opracowane przez światowe,europejskie i polskie instytucje eksperckie. Dziękujemy  za udostępnienie tej informacji  i czujność lekarska  pani dr Marii Smereczyńskiej i prof.Alinie Midro .

Informacja-dla-lekarzy covid 19

Zespół badawczy z Politechniki Wrocławskiej pod przewodnictwem prof. Marcina Drąga rozpracował enzym ważny dla działania koronawirusa SARS-CoV-2. Ten enzym tnie białka w wirusie, umożliwiając mu tym samym przeżycie. Znalezienie leku hamującego aktywność tego enzymu sprawi, że „praktycznie zabijemy koronawirusa”. W procesie replikacji wirusów biorą udział tzw. proteazy, czyli enzymy, które rozcinają białka na krótkie aminokwasy i peptydy. Prof. Marcin Drąg od wielu lat zajmuje się badaniem takich proteaz za pomocą nienaturalnych aminokwasów. Informacje zdobyte przez polskich naukowców ułatwią poszukiwanie leku na COVID-19.  Ta publikacja naukowa jest wciąż recenzowana, ale Polacy za darmo udostępnili już swoje wyniki naukowcom z całego świata. Prof. M. Drąg powiedział: To jest prezent z mojego laboratorium dla wszystkich zainteresowanych. 

Badacze z Polski rozpracowują koronawirusa. Pojawiają się pierwsze leki

14.03.2020 Pożegnaliśmy śp.prof. dr hab.n.med. Stanisława Lufta

ndz., 03/15/2020 - 14:30

Msza św. pogrzebowa w intencji zmarłego 10.03.2020 r. prof. Stanisława Lufta odbyła się w sobotę 14 marca o godz.11:00 w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie. Eucharystii przewodniczył ks. Andrzej Luter oraz grono kapłanów, przyjaciół Zmarłego. W uroczystości uczestniczyła rodzina i grono najbliższych współpracowników Profesora,

gdyż ze względu na epidemię Koronawirusem ( Covid 19) udział został ograniczony do 50 osób.

W imieniu Oddziału Mazowieckiego KSLP we Mszy św. pogrzebowej pierwszego Prezesa Oddziału – wziął udział obecny Prezes OM KSLP prof. Bogdan Chazan.

Homilie wygłosił ks. Prof. Pawlina, który przypomniał, że śp. Stanisław Luft „często zaglądał do okna nieba, a zagląda tam ten, kto kocha”. Podkreślił, że „jego miłość miała wiele odcieni: jedną z nich była miłość do ojczyzny drugą do nauki a trzecią, miłość do Kościoła”. 

Ks. prof. Pawlina przypomniał, że kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie, to Stanisław Luft, jako młody człowiek nie mógł pozostać obojętny. Wziął w nim udział z nadzieją na uwolnienie stolicy. Dodał, że jego kolejną miłością była medycyna. „Poświęcił się medycynie, a właściwie człowiekowi, któremu prze całe życie służył”. Przypomniał, że Zmarły był też profesorem Warszawskiego Seminarium Duchownego i przez 50 lat uczył kleryków medycyny pastoralnej. „Chodziło mu o to, aby przyszły duszpasterz był specjalistą nie tylko od duszy ludzkiej, ale całego człowieka wraz z jego fizyczną cielesnością”

A kreśląc sylwetkę Zmarłego zaznaczył, że był on człowiekiem „wielkiej kultury, delikatności i szacunku do drugiego człowieka”. Podkreślił również, że jako naukowiec i nauczyciel akademicki był niezwykle skrupulatny, a swoją książkę „Medycyna pastoralna” konsultował przed wydaniem w każdym szczególe. „A kiedy miałem poczucie, że przesadza – dodał – odpowiedział: to jest ważne, gdyż to jest podręcznik dla przyszłych księży i nikt im tego nie powie”. Jego zdaniem m.in. w ten sposób wyrażała się jego miłość do Kościoła i do przyszłych księży.

Homileta wspominał, że pięknie było na niego patrzeć, kiedy lekko pochylony, uśmiechnięty i z siwym wąsem, często przechadzał się w towarzystwie żony – zakochany doświadczoną miłością. Przypomniał, że „niebo jest tam, gdzie kocham, gdzie jestem kochany i kiedy wiem, że już się to nigdy nie skończy”.

Na zakończenie  homilii Kapłan zwrócił sie do Zmarłego : „Panie Profesorze, nie trzeba już będzie zaglądać przez okno do nieba, modlimy się za Ciebie, abyś zamieszkał tam na wieki” 

Złożenie ciała podczas dalszej części uroczystości pogrzebowych odbyła się na warszawskich Starych Powązkach, gdzie Zmarły spoczął obok swego brata, śp. ks. Andrzeja Lufta. Tą część pogrzebu poprowadził ks. Wojciech Lemański.

Syn profesora napisał:

Anna i Łukasz Szumowscy o spotkaniu z Matka Teresa z Kalkuty w przeddzień jej śmierci

pt., 03/13/2020 - 23:33

Nie planowali wcale, żeby pracować w Kalkucie z Matką Teresą. Po skończonej medycynie chcieli gdzieś pojechać. Gdy postanowili, że to będą Indie, myśleli, że może z daleka uda im się zobaczyć Matkę Teresę. Nie oczekiwali więcej. Na miejscu okazało się, że kto tylko chce, może wieczorem przyjść na adorację czy rano na Mszę świętą i spotkać Matkę Teresę. – Siedziała obok nas – wspomina Łukasz – całkiem niedaleko, w tym samym pomieszczeniu. Wcale nie była oddzielona jakimiś barierami. – To było niesamowite – dodaje – kiedy weszliśmy, wiadomo było dokładnie, w którą stronę powinniśmy się zwrócić, żeby zobaczyć Matkę Teresę. Wcześniej nikt nam o tym nie mówił. Nawet nie wiedzieliśmy, że ona w ogóle będzie. To było jak oberwać obuchem w głowę. Takie silne oddziaływanie.

Anna i Łukasz szumowscy u Matki Teresy z Kalkuty

Zawierzamy się Tobie, Uzdrowienie chorych

pt., 03/13/2020 - 08:58

Papież Franciszek 12.03.2020 w Sanktuarium Matki Bożej Miłości, w związku z pandemia Coronavirusem (Covid-19) zawierzył świat Matce Bożej Maryi;
„Maryjo, Ty jaśniejesz zawsze na naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei. Zawierzamy się Tobie, Uzdrowienie chorych, Tobie, która pod krzyżem towarzyszyłaś cierpieniu Jezusa, zachowując niewzruszoną wiarę. Ty, Zbawienie ludu rzymskiego, wiesz czego potrzebujemy i jesteśmy pewni, że zatroszczysz się o to aby, tak jak w Kanie Galilejskiej, mogły powrócić radość i święto, po tym czasie próby. Dopomóż nam, Matko Bożej Miłości, przylgnąć do woli Ojca i uczynić to, co powie nam Jezus, który wziął na siebie nasze cierpienia, aby zaprowadzić nas, poprzez krzyż do radości zmartwychwstania. Amen“.

Zaproszenie 28.03.2020 na IX Konferencję: „Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności. Choroby wieku podeszłego”

czw., 03/12/2020 - 06:00

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zapraszają na IX Konferencję Ochrony Zdrowia „Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności. Choroby wieku podeszłego”, która odbędzie się w sobotę 28 marca 2020 r., ul. Dewajtis 5, Aula Jana Pawła II, godz. 10.00.

11.03.2020 Wspólna modlitwa o beatyfikację sł.b. Stan. Leszczyńskiej

czw., 03/12/2020 - 00:09
11.03.2020  w rocznice narodzin dla nieba sł. b. Stanisławy Leszczyńskiej  piel. Krystyna Starosta, Prezes KSPiPP  i Mariola Sienkiewicz położnej -członek zaprosiły stowarzyszenie lekarzy,  pielęgniarek i położnych do  kaplicy Niepokalanego Poczęcia NMP na ul, Radna 14, w miejscu pierwszych spotkań KSLP OM Duszpasterz Krajowy Służby Zdrowia Ks. Arkadiusz Zawistowski wspólnie z ks Józefem Jachimczakiem i kapelanami koncelebrowali o  godz. 18:00,Msza św. z udziałem całego Środowiska Medycznego w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej położnej z Oświęcimia,która miała odwagę uratować 3000 dzieci urodzonych w obozie hitlerowskim .Dołączono także intencje za zmarłego 10.03.2020 prof. Lufta. Sługa Boża Stanisława Leszczyńska jest dla nas pielęgniarek i położnych wzorem do naśladowania zwłaszcza w obecnych czasach,gdzie tak wielu nie ma poszanowania dla życia.

 

 

Strony