Oddział Mazowiecki

Subskrybuj Kanał Oddział Mazowiecki
Strona mazowieckiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.
Zaktualizowano: 1 godzina 57 minut temu

Życzenia Wielkanocne 2019 dla Pracowników Służby Zdrowia

7 godzin 59 minut temu

Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia, ks. Arkadiusz Zawistowski słowami pierwszego świętego profesora medycyny-włoskiego lekarza Józefa Moscatiego, składa życzenia wielkanocne medykom:

 

Spotkanie majowe KSLP OM

ndz., 04/14/2019 - 09:48

Zapraszamy 22.V.2019 w IV środę miesiaca   do Par. św Zygmunta, Plac Konfederacji 55, na spotkanie organizowane przez Oddziała Mazowiecki KSLP  pt:

ROLA MODLITWY W KSZTAŁTOWANIU SUMIENIA

Mszę św. o godz 18:00 oraz spotkanie o godz 19:00  w Sali Świętej Rodziny , poprowadzi Duszpasterz Warszawskiej Służby Zdrowia , Dyrektor Hospicjum Warszawskiego  Ks. Władysław Duda, Duszpasterz Warszawskiej Służby Zdrowia

Program spotkania:

1.Msza święta 18:00

2.Konferencja 19:00

3.Dyskusja przy stole, pytania refleksje

11.04.2019 Media Narodowe; głos podiatry o seksualizacji dzieci wywiad dr n.med Małgorzatą Kępińską

sob., 04/13/2019 - 11:14

Na zaproszenie red. Jakuba Zgierskiego z redakcji Media Narodowe, w dniu 11.04.2019 wywiadu na temat seksualizacji dzieci udzieliła dr n.med Małgorzata Kępińska z OM KSLP:

PEDIATRA KRYTYKUJE PRÓBY INDOKTRYNACJI I SEKSUALIZACJI DZIECI PRZEZ ŚRODOWISKA LGBT

 

11.04.2019 Rekolekcje wielkopostne Sł. Zdrowia w Kościele S.Wizytek

czw., 04/11/2019 - 20:56

Duszpasterz Warszawy ks.Władysław Duda rozpoczął Mszą św. tradycyjne rekolekcje wielkopostne słuzby zdrowia w Kościele Wizytek. Rekolekcjonista O.Wojciech Drążek  jest kapłanem ze Zgromadzenia Misjonarzy z Mariannhill (łac. Congregatio Missionariorum de Mariannhill – CMM) Jest  to katolickie misyjne zgromadzenie zakonne, założone w 1882 r. przez Opata Franciszka Pfannera, z opactwa trapistów Mariannhill w Afryce Południowej (RPA). Papież Pius X oddzielił dekretem Opactwo Mariannhill od Zakonu Trapistów, (2.02.1909) dając początek Zgromadzeniu Misjonarzy z Mariannhil, które zostało oficjalnie zatwierdzone 21.03.1936. Duchowość zgromadzenia oparta jest na regule św. Benedykta, a jego celem jest wzmacnianie świadomości misyjnej Kościoła poprzez modlitwę, pracę i obecność. W 1995 zgromadzenie powróciło do Polski,  istnieje jeden dom zgromadzenia w Czeladzi.

 

HOMILIA 11.04.2019 O.Wojciech Drążek: O podstawowej drodze duchowej , o obecności Boga, który Jest

http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2019/04/11.04.Ks_.Wojciech-Drążek.Homilia.mp3

 

KONFERENCJA cz.1 Metanoia – przemiana to owoc działania Bożego we mnie:

http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2019/04/11.04-Konferencja-KS-W.Drazek.mp3

KONFERENCJA cz. 2 – modlitwa głębi , poświęcenie chwili ciszy na spotkanie z Bogiem :

http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2019/04/11.04-konf.-modlitwa-glebi-Ks.W.Drazek-cz-2_2.mp3

 

 

 

 

 

 

 

8.04.2019 Apel polskich naukowców do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prawnej ochrony życia dzieci poczętych

wt., 04/09/2019 - 21:46
Od kilku dekad zaobserwować można niezwykle dynamiczny postęp medycyny. Lekarze posiadają obecnie umiejętności coraz szybszego i coraz dokładniejszego diagnozowania, a także leczenia wielu zaburzeń oraz chorób. Działania te mają nierzadko miejsce już w okresie prenatalnego rozwoju człowieka. Dokładna analiza stanu zdrowia matki, a także dziecka poczętego, wsparta coraz powszechniej stosowanymi zabiegami z zakresu chirurgii prenatalnej, to z całą pewnością nowy, a zarazem unikalny rozdział w działaniach lekarzy. Jednakże obserwując rzeczywistość społeczną dostrzec można w tym kontekście dramatyczny w swoich skutkach paradoks. W parze z rozwojem metod diagnostycznych i leczniczych idzie niezrozumiała akceptacja dla pozbawiania życia nienarodzonego jeszcze dziecka, którego wyniki badań wskazują na prawdopodobieństwo istnienia poważnej choroby lub niepełnosprawności.

Jako naukowcy, badacze, humaniści, a przede wszystkim ludzie,chcemy w sposób stanowczy przeciwstawić się podobnej „eugenizacji prawa”, by użyć określenia sformułowanego przed laty przez prof. Jérôme’a Lejeune’a, który w sposób istotny przyczynił się do odkrycia przyczyn pojawienia się u dzieci Zespołu Downa. Zapoznając się nie tylko z zagranicznymi, ale również polskimi statystykami przedstawianymi przez Ministerstwo Zdrowia dostrzec należy, iż to właśnie dzieci, u których na prenatalnym etapie rozwoju wykryto prawdopodobieństwo podobnego lub innego zaburzenia genetycznego, znajdują się w szczególnym niebezpieczeństwie pozbawienia ich życia. Taki stan rzeczy wymaga natychmiastowej zmiany w kierunku zapewnienia poszanowania prawnej ochrony życia każdego dziecka, także niepełnosprawnego lub podejrzewanego o poważną chorobę. Podobna zmiana jest również niezbędna z uwagi na sytuację kobiet, których zdrowie prokreacyjne jest w sposób istotny narażone na negatywne, psychosomatyczne skutki ewentualnej aborcji….

Apel polskich naukowców do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ochrony życia

[1] Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 200 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. z 2017 r. poz. 922).

[2] Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997r.  K 26/96, pkt 3.1.

[3] Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 ze zm.)

7.04.2019 Udział w XXV Targach Wydawców Katolickich

ndz., 04/07/2019 - 09:23

Tegoroczne Jubileuszowe Targi Wydawców Katolickich od 4 – 7 kwietnia 2019 r.  wpisują się w Jubileusz 25-lecia istnienia Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, które powstało 4 grudnia 1993 r.  Odbywały się  w Wielkim Poście przed 5. Niedzielą Wielkiego Postu, włączyły  się w realizację hasła Roku Duszpasterskiego Duch, który umacnia miłość. a także Tak jak poprzednie, odbywały  się w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim, Plac Zamkowy 4, Warszawa. Arkady Kubickiego w centrum Stolicy,

Być lekarzem, świadkiem uzdrawiającej miłości Boga

sob., 04/06/2019 - 13:20

Książka prezentuje mało znane wypowiedzi ks. prof. Stanisława Warzeszaka (1958–2017), który jako warszawski duszpasterz służby zdrowia kierował je do lekarzy i pielęgniarek. Publikacja jest wyrazem wdzięczności Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich i Środowiska Medycznego Świętej Rodziny za wszystko, co ksiądz Stanisław uczynił dla nas, opiekujących się chorymi, za jego nieustanną troskę o naszą stałą formację duchową i bioetyczną. Pamiętamy, z jakim szacunkiem nazywał nas „świadkami uzdrawiającej miłości Boga”, czym budził pragnienie, byśmy stawali się takimi dla pacjentów w pracy. Te opublikowane po raz pierwszy słowa księdza Profesora ze spotkań środowiska medycznego, mogą ułatwić doskonalenie zawodowe w zakresie niezbędnego dla lekarza kształcenia duchowego.

Ufam, że słowa Duszpasterza leczących zaowocują w nas, którzy mieliśmy okazję słuchać ich wielokrotnie, oraz w Czytelnikach, którzy po raz pierwszy je „usłyszą”. Każdy z nas ma kontakt z chorymi na co dzień w pracy czy w domu. Zachęcam do twórczej lektury, abyśmy coraz lepiej nieśli profesjonalną ulgę w cierpieniu i stawali się coraz doskonalszymi narzędziami w rękach Boga i świadkami Jego uzdrawiającej miłości.

lek. med. Grażyna Rybak, specjalista pediatrii,

Delegat KSLP OM, ŚMŚR

5.04.2019 Odpowiedź z MEN na list KSLP z 10.03.2019

sob., 04/06/2019 - 13:08

Szanowni Państwo,

odpowiadając na pismo w sprawie wprowadzenia do szkół zajęć „wychowania seksualnego” oraz na przekazane Stanowisko Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, uprzejmie informuję. Minister Edukacji Narodowej zapewnia, że celem działań resortu jest ochrona uczniów przed treściami mogącymi zaburzyć ich harmonijny rozwój, a także stojącymi w sprzeczności z oczekiwaniami rodziców. W każdej szkole obowiązuje program wychowawczo-profilaktyczny, uchwalany przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną w oparciu o diagnozę potrzeb. Jego celem jest wspieranie wychowanków we wszechstronnym rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Zatem, to środowisko szkolne decyduje o działaniach wychowawczych, które powinny być realizowane w danej szkole. Prezydent miasta, jako organ prowadzący szkoły, nie posiada kompetencji, by narzucać rodzicom wartości, w duchu których mają być wychowywane ich dzieci. Ustawowym obowiązkiem organu prowadzącego jest budowa, remont i doposażanie szkół w stopniu pozwalającym najpełniej realizować zadania dydaktyczno-wychowawcze, określone w podstawie programowej. Organ prowadzący szkoły i placówki ma obowiązek działania na podstawie prawa i w granicach prawa…..

cały list :

Odpowiedź z MEN na list KSLP 04.2019

 

4.04.2019 Głos pediatry na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Szczepień

czw., 04/04/2019 - 23:09

4 .04.2019 r. o godz. 14.00 w sali 24 im. Wiesława Chrzanowskiego w bud. G Sejmu RP.  odbyło się X
posiedzenie Parlamentarnego Zespołu  ds. Bezpieczeństwa Programu Szczepień Ochronnych Dzieci i Dorosłych.  Prawnik dr Brian Hooker,  z USA omówił Błędy i przekłamania w badaniach naukowych mających dowodzić bezpieczeństwa szczepień. (Dr Brian Hooker ma tytuł doktora inżynierii biochemicznej oraz nastoletniego autystycznego syna, którego choroba sprawiła, że z pomocą dwóch kongresmenów, przez 10 lata wysyłał do amerykańskiego Centrum Zwalczania i Prewencji Chorób (agencja rządowa Stanów Zjednoczonych, w skrócie CDC) pisma w ramach Ustawy o Wolności Informacji. Zadał ponad sto zapytań o  związek tiomersalu (zawierającego rtęć) z różnymi zaburzeniami.)

Delegat KSLP OM  specjalista pediatrii Grażyna Rybak  zabrała krytyczny głos w dyskusji od 15:40  w sprawie informacji na temat powikłań poszczepiennych, w oparciu o doświadczenie 25 lat kwalifikacji do szczepień oraz literature medyczną : http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?rok=2019&month=04#D4D02FE48B2BDF2CC12583C3002A5D28  

 

2.04.2019 Audycja Radio Warszawa OKIEM KOBIET: Człowiek od poczęcia

śr., 04/03/2019 - 18:43

Na zaproszenie red.Weroniki Ostrowskiej , udział w audycji Radio Warszawa pt: Okiem kobiet, wzięły dwie  doświadczone  mamy: delegat OM KSLP  lek.Grażyną Rybak, specjalista pediatra Delegat Oddziału Mazowieckiego  Katolickiego Stowarzyszenie Lekarzy Polskich, mama trójki dzieci oraz pani Agata Dojs, mama czwórki dzieci z Domowego Kościoła. Słuchaj audycji  na 106,2 FM Radio Warszawa – (Okiem kobiet – wtorek 2 kwietnia, godz. 20.10, sobota 6 kwietnia, godz. 13.20.

Nie dla wszystkich oczywiste jest to, że życie ludzkie zaczyna się w momencie poczęcia. O istocie znajdującej się pod sercem kobiety mówi się często płód, fasolka, zarodek. A co na to mamy? Kiedy kobieta zaczyna nawiązywać więź z dzieckiem? W którym momencie orientuje się, że zostanie mamą? Odpowiedzi na te pytania postarały się znaleźć uczestniczki programu

2.04.2019 Felieton prof. Bogdana Chazana: Nie zdali egzaminu.

wt., 04/02/2019 - 18:21

Strajk nauczycieli rozpocznie się 8 kwietnia do odwołania  – poinformował na konferencji prasowej Sławomir Broniarz, prezes związkowców. O tym, czy ma się on odbyć, dydaktycy i związkowcy zdecydowali w referendum strajkowym, które zostało zorganizowane w szkołach.  – W strajku ma zamiar uczestniczyć 79,5 proc. szkół i przedszkoli w Polsce – dodał Broniarz. Protest będzie bezterminowy, czyli zakończy się dopiero w momencie spełnienia postulatów.

NIE  ZDALI  EGZAMINU

Trwają rozmowy rządu z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych. Lada dzień rozstrzygnie się, czy dojdzie do kompromisu,  czy nauczyciele otrzymają 1000 zł na rękę podwyżki uposażenia lub dojdzie do ich bezterminowego strajku obejmującego egzaminy gimnazjalne a może i egzamin maturalny, którego termin szybko się zbliża. Po poprzednim felietonie, gdzie też o tych sprawach pisałem, otrzymałem list o znajomej nauczycielki, która napisała, że nie należy do ZNP, nie popiera strajku chociaż ma wiele zastrzeżeń do działań pani minister oświaty i że nigdy nie przyszłoby do głowy jej oraz koleżankom i kolegom ze szkoły by walczyć o przywileje kosztem uczniów zakłócając im zadawanie egzaminów. Szkoda, że taki punkt widzenia części nauczycieli nie przedostaje się do mediów…..całość w pliku poniżej:

Nie zdali egzaminu, B Chazan 2.04.2019 ND

1.04.2019 Doktor Wanda Półtawska odznaczona Medalem KSLP

pon., 04/01/2019 - 15:41

Podczas obchodów 25 lecia KSLP przyznano 25.03.2019 i wręczono następnie 1.04.2019 r w rodzinnym domu medal „Zasłużony dla Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich”. Pani Prof. Wandzie Półtawskiej . 

W uroczystosci domowej wzięła udział Prezes KSLP dr n.med Elzbieta Kortyczko .Relacja z wydarzenia oraz przesłanie dr Wandy do lekarzy na stronie : 

https://kslp.pl/node/146

Pani Profesor przestrzegła lekarzy przed uzurpowaniem sobie prawa do decydowania o losie człowieka. Podkreśliła, że medycyna powinna pełnić rolę służebną wobec życia, a nie nim manipulować i o nim decydować: „Szlachetne zadania medycyny i służby zdrowia są dzisiaj narażone na hańbę. Haniebna jest rola współczesnej medycyny i lekarzy, którzy zamiast stać na straży życia i zdrowia, są na usługach śmierci i diabła. Zaledwie parę dziesiątków lat minęło od decyzji Najwyższego Trybunału Międzynarodowego w Norymberdze, który w oparciu o etykę zawodową Hipokratesa zdecydował, że żadne prawo ludzkie nie może dyktować lekarzowi działań niezgodnych z etyką zawodową, a już całe rzesze lekarzy na całym niemal świecie występują przeciwko życiu. To hańba!” –

 

 

30.03.2019 VIII Konferencja Ból i cierpienie: Niepełnosprawność i kalectwo

ndz., 03/31/2019 - 10:15

Ks.dr hab. Dariusz Pater , prof.UKSW zorganizował, wspólnie  z OIL w Warszawie i radomskim kołem KSLP,  już po raz ósmy konferencję z cyklu: Ból i Cierpienie , poświęconą problemom niepełnosprawności. Zostaliśmy zaproszeni do ubogacenia konferencji w publikacje etyczne dla osób towarzyszącym chorym i cierpiącym . Delegat naszego oddziału prof Jerzy Jurkiewicz przewodniczył pierwszej sesji konferencji .

 

Delegat OM KSLP lek.Grazyna Rybak , posługiwała przy stoisku z książkami, udostępniając notatki duchowe i życiorys naszej patronki bł dr Ewy Noiszewskiej („Stetoskop i habit”) oraz serię publikacji pt:  „Idąc za przykładem świętych lekarzy

Nasz oddział reprezentował także  prezes OM KSLP prof Bogdan Chazan   oraz dr Hanna Michnowska 

 

27.03.2019

czw., 03/28/2019 - 18:45

W tygodni Świętości Życia , gościem spotkania 27 marca  KSLP OM była dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska, specjalista  ginekolog położnik. Dzień Świętości Życia  został ustanowiony , w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, przez Episkopat Polski w 1998 r. w odpowiedzi na słowa Ojca Świętego  Jana Pawła II z Encykliki Evangelium Vitae: „jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji”.  W tym roku w uwrażliwieniu na życie pomogła nam Konferencja dr E. Dmoch-Gajzlerskiej pt:  PROKREACJA U KOBIET NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Na początku spotkania Prezes OM KSLP prof. Bogdan Chazan przekazał medale za zasługi dwóm lekarkom naszego oddziału; dr Marzennie Koszańskiej i dr Marii Jakubiak, przyznane przez Prezes dr Elżbietę Kortyczko podczas zjazdu jubileuszowego w Katowicach z okazji 25 lecia KSLP

 

 

Spotkanie OM KSLP pt. Uporczywa terapia

śr., 03/27/2019 - 16:54

Zapraszamy na kwietniowe spotkanie Oddziału Mazowieckiego KSLP

naszym gościem będzie  Dr hab. n. med Tomasz Dangel anestezjolog Warszawskie Hospicjum dla Dzieci,

 

1.Msza święta 18:00

2.Konferencja 19:00- UPORCZYWA TERAPIA a historia ALFIEGO EVANSA

3.Dyskusja przy stole, pytania refleksje

25.03.2019 Apel medyków w obronie pana Profesora Bogdana Chazana

wt., 03/26/2019 - 13:31

Profesor Bogdan Chazan jest nadal szykanowany i ciągany po sądach , mimo,że po analizie postępowania wyjaśniającego dotyczącego odmowy przeprowadzenia aborcji, w oświadczeniu z 11.06.2015 r. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Grzegorz Wrona stwierdził, że „na podstawie analizy zgromadzonych materiałów i uwzględniając aktualny stan prawny (…) brak jest podstaw do przedstawienia lekarzom uczestniczącym w leczeniu Pacjentki w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny, zarzutu popełnienia przewinienia zawodowego”.  dlatego apelujemy!

APEL ŚRODOWISK MEDYCZNYCH W OBRONIE PANA PROFESORA BOGDANA CHAZANA I PRZESTRZEGANIA ZASAD KODEKSU ETYKI LEKARSKIEJ

Jako lekarze apelujemy w obronie dobrego imienia Pana Profesora Bogdana Chazana, prawowitego Lekarza, wiernego szlachetnym tradycjom stanu lekarskiego, wieloletniego Dyrektora Szpitala św. Rodziny w Warszawie.

Pan Profesor Bogdan Chazan za swoją oddaną pracę dla polskich kobiet i dzieci został uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi i przyznanymi przez organizacje zrzeszające rodziców. Zasłużony Profesor za odmowę zabicia chorego dziecka, motywowaną lekarską klauzulą sumienia,15 kwietnia 2014 roku, w Szpitalu św. Rodziny w Warszawie został zwolniony z funkcji Dyrektora i z pracy w Szpitalu Św. Rodziny przez prezydenta Warszawy Hannę Gronkiewicz Waltz. Od prawie pięciu lat trwają przesłuchania, przeciągające się procedury, najpierw w organach Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie, aktualnie – Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi. 

To dziwna i nie mająca precedensu w historii orzecznictwa Naczelnego Sądu Lekarskiego  sytuacja. Sprawę z poziomu krajowego przeniesiono do poziomu regionalnego, uznanego jako referencyjny, ważniejszy niż poziom Naczelnej Izby Lekarskiej. Pan Profesor jest członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, a nie w Łodzi.

6 marca 2019 Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi po prawie pięciu latach uciążliwego śledztwa przedstawił Panu Profesorowi zarzuty i przydzielił status obwinionego. Uznał między innymi, że odmawiając aborcji sprzeniewierzył się art. 6 zd.1 i art. 7 Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Decyzja Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, nie wydaje się ani racjonalna, ani zgodna z zasadami Kodeksu Etyki Lekarskiej, jest krzywdząca i niesprawiedliwa.

Art. 6 KEL mówi o najskuteczniejszej metodzie postępowania lekarskiego. Zabijanie człowieka nie jest metodą postępowania lekarskiego. Lekarz jest sługą życia.

Art. 7 KEL traktuje o niepodejmowaniu leczenia lub odstąpienia od leczenia chorego z wyjątkiem przypadków niecierpiących zwłoki. Zabijanie dziecka wewnątrzłonowo nie jest leczeniem ani matki, ani dziecka, tylko zabójstwem niewinnego poczętego człowieka.

Ponadto:

Art. 2 KEL mówi, że powołaniem lekarza jest ochrona życia ludzkiego i że lekarz nie może posługiwać się wiedzą i umiejętnością lekarską w działaniach sprzecznych z tym powołaniem. Naciski społeczne nie zwalniają lekarza z przestrzegania tej zasady.

Art. 39 KEL mówi, że podejmując działania lekarskie u kobiety w ciąży, lekarz równocześnie odpowiada za zdrowie i życie jej dziecka. Dlatego obowiązkiem lekarza są starania o zachowanie zdrowia i życia dziecka również przed jego urodzeniem.

Art. 74 KEL mówi jasno: Lekarz nie może uczestniczyć w akcie pozbawiania życia, asystować w torturowaniu lub innym poniżającym traktowaniu człowieka. Nie może też wykorzystywać swej wiedzy i umiejętności dla ułatwienia stosowania jakichkolwiek form okrutnego postępowania.

Art. 38 Konstytucji RP stanowi, że Rzeczypospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia a Art. 40, że nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu.

Profesor Bogdan Chazan nie naruszył zasad Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz obowiązującego prawa konstytucyjnego. Decyzja Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, wydaje się być irracjonalna i wygląda na wynikającą z nacisków natury politycznej.

Okazuje się, że odmowa zabicia chorego dziecka to wystarczający powód, by stawiać Lekarza, byłego Dyrektora Szpitala w sytuacji oskarżonego. To wyraźna nauka dla innych lekarzy – dyrektorów szpitali czy ordynatorów by odkładali swoje sumienia na bok przed wejściem do szpitala.

Od momentu zwolnienia z pracy Pana Profesora przez prezydenta Warszawy Hannę Gronkiewicz Waltz i upublicznienia tego faktu wzrosła liczba legalnych aborcji w Warszawie i w całej Polsce. Decyzja Pani Prezydent spowodowała, że coraz więcej dzieci traci swoje życie przed urodzeniem i coraz więcej lekarzy, pielęgniarek i położnych przeżywa konflikt sumienia.

Jako lekarze strzegący szlachetnych ideałów stanu lekarskiego, występujemy w obronie dobrego imienia Pana Profesora Bogdana Chazana i apelujemy o odsunięcie stawianych Mu zarzutów.

W imieniu lekarzy Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich:

  1. Prezes Elżbieta Kortyczko ,
  2. Wiceprezes Alina T. Midro
  3. Delegat Oddziału Mazowieckiego Grażyna Rybak

Z poparciem:

  1. Koło Lekarzy Katolików OIL, Przewodnicząca Aleksandra Dziarczykowska
  2. Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich, Prezes Beata Baliszewska
  3. Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski, Prezes Małgorzata Prusak
  4. Środowisko Medyczne Świętej Rodziny, Przewodnicząca Grażyna Rybak
  5. Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny Prezes Ewa Ślizień-Kuczapska

Medycy w obronie Profesora Chazana 25.03.2019

https://kslp.pl/node/143

 

23-24.03.2019 Rekolekcje wielkopostne w Auli Katedry Praskiej

ndz., 03/24/2019 - 20:02

W sobotę 23 marca Mszą Świętą o godz 17:00  rozpoczęliśmy rekolekcje  pt: Benedyńskie recepty dla medyków , prowadzone przez O.Włodzimierza Zatorskiego  , OSB

 

23.03.2019 Obchody 25 lecia Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich w Katowicach

ndz., 03/24/2019 - 08:49

Obchody 25-lecia Stowarzyszenia w Katowicach  rozpoczęły się, Zebraniem Zarządu Głównego KSLP 22.03.2019, godz. 18.30 do Domu Św. Marcina, Katowice, ul. Wita Stwosza 20,  a następnie  23.marca  Mszą świętą jubileuszową  dla lekarzy z całej Polski. Podczas Eucharystii metropolita katowicki Abp Wiktor Skworc pobłogosławił sztandar KSLP, na którym widnieje wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej z Jasnej Góry gdzie zostało zainicjowane Stowarzyszenie. Z drugiej strony sztandaru umieszczono wizerunek patrona lekarzy, św. Łukasza.

Oddział Mazowiecki KSLP reprezentowali: Prezes prof. Bogdan Chazan, współzałożycielka KSLP dr Anna Gręziak w 1994 r. i członek Zarządu Głównego, a od XI 2002 przez dwie kadencje do 2010 Prezes KSLP i członek Zarządu Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Lekarzy Katolickich, oraz delegat OM KSLP prof. Jerzy Jurkiewicz a także wieloletni członek  OM KSLP dr Anna Michnowska. 

Homilia katowickiego Abp Wiktora Skworca podczas Mszy św. 23 marca 2019  Jubileusz 25-lecia KSLP:

https://www.archidiecezjakatowicka.pl/temat/archidiecezja/nauczanie-ks-arcybiskupa/Trwajcie-w-Bogu-ktory-jest-Miloscia

Abp Wiktor Skworc podkreślił w homilii, że „właściwością Boga jest miłość”. – Dlatego w ewangelicznej przypowieści wybrzmiewa pierwsze i najważniejsze przykazanie: diliges: będziesz miłował. To nasze, wasze powołanie i zadanie.  – Miłować każdego bez wyjątku to zadanie, które dotyczy w sposób szczególny Was, którzy z powołania wybraliście zawód niejako z natury swej służący człowiekowi.  Wyraziliście pragnienie stawania się narzędziami Chrystusa w niesieniu pomocy wszystkim bliźnim  słowami (preambuły) Statutu waszego Stowarzyszenia wyznaczacie wysokie, bo ewangeliczne standardy.

Abp Wiktor podziękował lekarzom za reagowanie na bieżące sprawy:  Niedawno (…) w oświadczeniu przeciw warszawskiej „Deklaracji LGBT+” żądaliście anulowania jej jako programu szkodliwego, groźnego dla zdrowia i życia dzieci. Napisaliście m.in. „Uważamy, że tzw. »standardy WHO«, ten ze wszech miar niegodziwy i krzywdzący dla dzieci projekt, powstał w celu zdemoralizowania małoletnich”. „Jesteśmy zobowiązani – jako lekarze i rodzice – do zdecydowanego sprzeciwu wobec autorytarnego wprowadzania tych groźnych dla zdrowia i życia dzieci programów”

Galeria zdjęć :  https://www.archidiecezjakatowicka.pl/temat/news/galerie/25-lecie-Katolickiego-Stowarzyszenia-Lekarzy-Polskich

Drugim wydarzeniem obchodów była Konferencja  23 marca 2019 r. w Studiu Koncertowym im. Jerzego Haralda Polskiego Radia Katowice odbyła się konferencja  pt „Dehumanizacja medycyny – postscriptum”.   Podczas konferencji wręczono medale „Zasłużony dla Katolickiego Stowarzyszenia  Lekarzy Polskich”. Wśród Laureatów z Oddziału Mazowieckiego KSLP  znaleźli się:  dr Anna Greziak, dr Maria Jakubiak , dr Marzenna Koszańska. 

Relacja z konferencji:  https://kslp.pl/node/145

Medale dla dr M.Jakubiak i dr M.Koszańskiej odebrał Prezes prof.Bogdan Chazan i zostały wręczone na marcowym spotkaniu OM KSLP 27.03.2019

 

18.03.2019 Pikieta pod Ratuszem przeciwko edukacji seksualnej dzieci w szkołach

wt., 03/19/2019 - 23:41

Na zaproszenie Prezes Fundacji Centrum życia i Rodziny pediatra Grażyna Rybak wzięła udział w imieniu Oddziału Mazowieckiego w zorganizowanej 18.03.2019 pikiecie pod Ratuszem na Placu Bankowym w Warszawie

Pediatra, Delegat Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich podkreślała: że nie mogą milczeć, kiedy na siłę chce się wprowadzić edukację seksualną do szkół i przedszkoli. Edukacja seksualna wg standardów WHO-owskich prowadzi do podawania przez wiele lat trucizny, która zatruje życie naszych dzieci. Ta edukacja prowadzi do masywnej ilości ciąż nieletnich, do aborcji, do realizacji patologicznych wzorców popędu seksualnego. To nie jest promocja zdrowia, ale promocja patologii seksualnej

— zaznaczyła lekarz pediatra.

Strony