Oddział Mazowiecki

Subskrybuj Kanał Oddział Mazowiecki
Strona mazowieckiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.
Zaktualizowano: 20 minut 15 sekund temu

22.08.2021 Procesja Różańcowa na ulicach Warszawy na wezwanie sł. boż. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.

sob., 07/17/2021 - 22:24

Wobec bezprecedensowych w historii Polski profanacji świętych wizerunków, symboli naszej wiary, publicznych ataków na Kościół Katolicki, kapłanów i wiernych jesteśmy jako środowisko lekarskie  zaproszeni do modlitwy by wynagradzać Panu Jezusowi Chrystusowi oraz Niepokalanemu Sercu Maryi liczne zniewagi .

22 sierpnia 2021 r.,  we wspomnienie Matki Bożej Królowej, na koniec  oktawy święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, została zaplanowana przez grupy: „Nieustający  Różaniec” oraz  „Męski Różaniec Warszawa”  Procesja Różańcowa w Warszawie. To okazja by dziękować za dwukrotne zjawienie się Matki Bożej podczas Bitwy Warszawskiej 1920 roku oraz  dokonanie Cudu nad Wisłą.

Plan przebiegu warszawskiej Procesji Różańcowej:

 • 12:30 Msza św. w Bazylice Katedralnej pw. św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika            o godzinie 12.30.
 • Zgromadzenie uczestników na placu przed pomnikiem ks. Ignacego Skorupki.
 • 14:00 Wyruszenie Procesji  odmawianie Różańca św. wraz z rozważaniami, które poprowadzą Kapłani.
 • Przejście przez most Śląsko-Dąbrowski, i w wejście na pl. Zamkowy oraz ulicami Starego Miasta.
 • Pod Kolumną Zygmunta zgromadzą się Kapłani i ich asysta, a także chór, natomiast wierni zajmą wyznaczone miejsce w obrębie pl. Zamkowego.
 • Odśpiewanie Litanii Loretańskiej po zakończeniu Różańca świętego
 • Następnie zostanie dokonane odnowienie Aktu Poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi.
 • Błogosławieństwo wiernych przez Biskupów i  wspólne odśpiewania Apelu Jasnogórskiego.

28.06.2021

wt., 06/29/2021 - 21:17

Sprzeciw Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, wobec stanowiska Parlamentu Europejskiego, odnoszącego się do treści tzw.  Raportu Matica.  ( Sprzeciw KSLP wobec stanowiska Parlamentu Europejskiego odnoszacego się do tzw Raportu Matica ) 

W związku z uchwaleniem dn. 24. 06 2021r. przez Parlament Europejski ideologicznej rezolucji opracowanej na bazie tzw. „Raportu Matica”, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich (KSLP) wyraża sprzeciw wobec zawartych w nim treści stanowiących poważne, niepokojące zagrożenie dla życia polskich dzieci, zdrowia matek i rodzin, wolności sumienia personelu medycznego i jakości opieki medycznej.

Znajduje się tam propozycja uznania aborcji jako formy opieki medycznej, do której matka danego dziecka ma mieć prawo, zarówno w kontekście utrzymania jej tzw. zdrowia reprodukcyjnego jak i stanowiącego tzw. „prawo człowieka”. Pomija się jednak fakt, że aborcja dziecka może stanowić jednocześnie zagrożenie dla somatycznego i psychicznego zdrowia matki w wielu przypadkach, co pozostaje też w sprzeczności z zasadą bioetyczną lekarza „Primum non nocere” (Przede wszystkim nie szkodzić). Aborcja i antykoncepcja wg raportu mają być też dostępne dla dziewcząt bez zgody rodziców, a ich wychowanie ma obejmować indoktrynacyjne, wulgarne formy edukacji seksualnej pod hasłem działań prozdrowotnych.

Aborcja, czyli prenatalne zabójstwo dziecka, to brutalna przemoc wobec godności i świętości życia istoty ludzkiej w najwcześniejszej fazie jej rozwoju. Hańba, jakiej dopuścili się lekarze niemieccy wykonując eksperymenty medyczne i paramedyczne na więźniach obozów koncentracyjnych i własnoręcznie dokonując zabójstw między innymi   poprzez wstrzykiwanie fenolu do serca   nie może być kontynuowana dzisiaj w relacji do nienarodzonych dzieci.

Karygodna jest propozycja zniesienia prawa do sprzeciwu sumienia personelu medycznego, aby uniemożliwić osobom opowiadającym się za życiem sprzeciwianie się zabijaniu bezbronnego dziecka. Odmowa aborcji przez lekarza ma być kwalifikowana jako odmowa udzielenia opieki medycznej i może być zagrożona poważnymi konsekwencjami prawnymi. Ograniczanie dostępności klauzuli sumienia dla osób wykonujących zawody medyczne jest sprzeczne zarówno z chrześcijańskim systemem wartości, jak i naturalnym prawem oraz pochodzącymi od czasów Hipokratesa zasadami etyki i deontologii lekarskiej. Nie można zgodzić się na próby ograniczania dostępności klauzuli sumienia dla członków zespołów medycznych. Wolność sumienia lekarzy, pielęgniarek, położnych stanowi podstawę ich zawodowej autonomii, gwarancję przestrzegania sumienia pacjentów, warunek wzajemnego zaufania lekarza i pacjenta, skuteczności profilaktyki, diagnostyki i terapii.

Proponujemy, aby zamiast zamachów na ludzkie życie, na powołanie lekarskie i zasady lekarskiej etyki zawodowej podejmować na forum europejskim działania wyrażające troskę o zdrowie i pełne życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci, o odpowiednie warunki dla rozwoju i funkcjonowania rodzin oraz harmonijny rozwój społeczeństw w poszanowaniu dla praw i systemów wartości ich członków.

Zagadnienia, które były podnoszone na forum Parlamentu Europejskiego zostały ustalone w dokumentach założycielskich Unii Europejskiej jako należące do jurysdykcji państw członkowskich. Obecne działania trudno odebrać inaczej niż jak próbę pogwałcenia ich suwerenności.

Przekazujemy serdeczne podziękowanie i wyrazy uznania tym polskim posłom do Parlamentu Europejskiego, którzy wyrazili swój sprzeciw wobec agresywnej ideologii raportu.  Reprezentowali w ten sposób nasz kraj zgodnie z poglądami znacznej większości jego mieszkańców, z ponad tysiącletnią chrześcijańską wiarą oraz legislacyjną linią jego konstytucyjnych organów uwzgledniającą prawo do życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, wolność sumienia personelu medycznego, w odpowiedzialny sposób uwzględnili prawo naszego kraju do suwerennego stanowienia zasad obejmujących kwestie prokreacji, seksualności i wychowania.

Dr n. med. Elżbieta Kortyczko, specjalista w zakresie pediatrii i neonatologii, prezes Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich,

oraz vice prezesi:

Prof. dr hab. Alina Midro, specjalista w zakresie genetyki klinicznej,

Prof. dr hab. Bogdan Chazan, specjalista w zakresie położnictwa i ginekologii.

Warszawa, 28 czerwca 2021 roku.

23.06.2021 Módlmy się wspólnie o odrzucenie Raportu Matica

czw., 06/24/2021 - 18:31

Módlmy się o całkowite odrzucenie raportu Freda Matića w sprawie „zdrowia seksualnego i praw reprodukcyjnych” ponieważ celem tego raportu jest zdefiniowanie aborcji jako „prawa człowieka” i zniesienie wszelkich ograniczeń w dostępie do niej w poszczególnych państwach  członkowskich.

 1. Jako lekarze protestujemy wobec zakłamywania w Raporcie posła Matića prawdy naukowej o biologicznej istocie kobiecości oraz atakowaniu godności kobiety, jej genetycznie ukierunkowanej naturalnej seksualności i zdolności do macierzyństwa
 2. Nie zgadzamy się na działania prowadzące do niszczenia wyjątkowości kobiet jako matek poprzez propagowanie antykoncepcji i aborcji.
 3. Uznajemy za szkodliwe zdrowotnie ignorowanie współczesnej nauki o zdrowiu i farmakologii oraz pomijanie promocji wiedzy na rzecz preferowania aborcji i antykoncepcji jako jedynej opcji nieposiadania dziecka.
 4. Kłamstwem jest nazywanie zabójstwa dziecka, żyjącego łonie matki – prawem człowieka.   Zarzecza to opiece medycznej, niszczy zdrowie kobiety, zdolność do macierzyństwa oraz zdrowie całej rodziny.
 5. Raport Matica ignoruje prawo do sprzeciwu sumienia i jest atakiem na wolność sumienia lekarza. Wyjątkowo szkodliwe jest uznanie istnienia klauzuli sumienia a jednocześnie zanegowanie w praktyce jej zastosowania w stosunku do aborcji.

Módlmy się aby nigdy nie doszło do uchwalenia takiego prawa

Od Kilku miesięcy w Parlamencie Europejskim toczą się prace nad raportem na temat „zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych”, złożonym przez europosła Predraga Freda Matica – socjalistę z Chorwacji. Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego przyjęła raport usiłujący zmienić prawa człowieka, mimo braku akceptacji przez społeczność międzynarodową. Złożono do niego aż 503 propozycje poprawek. Nad nimi głosowała 10.05.2021 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) i odrzuciła niebezpieczne pomysły autorów. 11.05 komisja FEMM przyjęła ostateczne brzmienie raportu. Końcowe głosowanie w Parlamencie Europejskim odbędzie się 24.06.2021

22.06.2021 dr Grażyna Rybak w Audycji dla małżonków i rodziców, Radio Maryja

śr., 06/23/2021 - 15:06

Na zaproszenia pana red.  Lecha Polakiewicza z Radio Maryja, dr Grażyna Rybak , specjalista pediatrii, Prezes OM KSLP, w ramach działań prozdrowotnych udzieliła wywiadu w audycji dla małżonków i rodziców, promującego karmienie piersią jako naturalny sposób troski o zdrowie dziecka, pt: Naturalna inwestycja w zdrowie dziecka 

Audycja dla Małżonków i Rodziców: Naturalna inwestycja w zdrowie dzieci

Konspekt do Audycji 22.06 Najlepsza inwestycja w zdrowie dziecka G.Rybak

 

19.06.2021 Dzień skupienia lekarzy w Szymanowie-śladami dr Ewy Noiszewskiej

pon., 06/21/2021 - 23:54

Pierwszy dzień skupienia lekarzy w Szymanowie, śladami dr Ewy Noiszewskiej, przypadł 19.czerwca 2021 akurat w sto drugą rocznicę przyjazdu dr Bogumiły Noiszewskiej, przyszłej s. Ewy – 18.06.1919 r.do Szymanowa na Rekolekcje Kandydackie.  Spotkanie rozpoczął wykład s. Benedykty , w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Niepokalanek, pt: DO TANGA TRZEBA DWOJGA, CZYLI O REZONANSIE SERCA BŁ. EWY NOISZEWSKIEJ.

„…W wykładzie siostry Bernadety o bł. Ewie szczególnie zwróciło moją uwagę rozważanie o pokorze jako o prawdzie życia. Ważnym akcentem dla mnie było też podkreślenie owocności mojego życia dla drugiego człowieka, aby mówiąc za błogosławioną;  <nie zepsuć planu Bożego> …  http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2021/06/Dlaczego-s-Rwa-przyszla-do-Niepokalanek.mp3

Siostra Ewa szukała w Zgromadzeniu  „wysokiej miary codziennego życia”  zastanawiała się  jak kochać,  jak szukać Woli Bożej? Miała pragnienie dobra dla drugiego człowieka, rozważała: „czego Pan Bóg dziś ode mnie wymaga?”   Wspólne z duchowością zgromadzenia, widocznym u założycielki bł. Marceliny Darowskiej,  był jej kierunek pracy wewnętrznej : „Pokora i prawda” 

http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2021/06/S.Benedykta-o-cnocie-miłosci-s-Ewy.mp3

S. Ewa znalazła sposób na rozeznawanie Woli Bożej- rachunek sumienia :

http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2021/06/Rachunek-sumienia-s.Ewy_.mp3

s. Ewa – nieustanna autorefleksja , wybrane lektury polecone przez kierownika duchowego,  wychowanie patriotyczne .

http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2021/06/autorefleksja-.mp3

W kaplicy Matki Bożej Jazłowieckiej  o godz. 12:30 Duszpasterz Krajowy Służby Zdrowia ks dr Arkadiusz Zawistowski odprawił w intencji lekarzy KSLP Mszę św. HOMILIA :

http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2021/06/Homilia-ks-Arkadiusz-Szymanow.mp3

 

21-25 września 2022 Doroczna konferencja MaterCare International

ndz., 06/20/2021 - 16:23

Prof. Bogdan Chazan, aktualny Medical Director MaterCare International (Canada) Inc www.matercare.org 257C LeMarchant Rd, St Johns’s, NLAIE 1P8 Canada, skierował 26.04.2021 r. zaproszenie na ręce Prezes OM KSLP  Dr Grażyny Rybak  w sprawie  możliwości wygłoszenia wykładu poświęconego życiu Patronki Oddziału Mazowieckiego, podczas  konferencji organizowanej przez MaterCare International planowanej w dniach od 21 do 25 września 2022 roku w Instituto Maria Sanctissima Bambina w Rzymie,

W budynku Instytutu przy Bazylice Św. Piotra, jest sala wykładowa, kaplica, wygodne pokoje hotelowe i taras z widokiem na Plac Św. Piotra. Widok na bazylikę umila dźwięk dzwonów.  Rzym jest zatłoczony, tak, że często niemożliwe jest cofnięcie się na tyle daleko, aby zrobić zdjęcie budynku. Tak jest w przypadku kompleksu Maria Bambina. Główny budynek ma 5 pięter (plus penthouse i ogród na dachu i jest wewnętrznie połączony z innymi sąsiednimi budynkami. Klasztor znajduje się po drugiej stronie ulicy Via Paolo VI od Placu Świętego Piotra. Kolumny są  kolumnami obwodowymi placu z posągami świętych na ich szczycie. 

Wykład podczas konferencji wrześniowej pt.  „Blessed Sr Dr Ewa Noiszewska” wygłosi dr Emilia Cichocka z Oddziału Mazowieckiego bł. dr Ewy Noiszewkskiej Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.

 

 

12.06.2021 -25 lecie działalności Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich Oddział „Ziemi Radomskiej”

ndz., 06/13/2021 - 16:56

Ks. dr Arkadiusz Zawistowski, Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia, Celebrował 12 czerwca 2021 r. uroczystą Mszę świętą w kościele Miłosierdzia Bożego w Radomiu,   z okazji 25-lecia działalności Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich Oddział „Ziemi Radomskiej”.  Kapelan -Z  Oddziału mazowieckiego w uroczystościach uczestniczyli delegaci oddziału dr n.med. Małgorzata Kępińska oraz dr Katarzyna Andree- Łapińska.

Mszy świętej przewodniczył bp Henryk Tomasik, który w słowie pasterskim przypomniał o znaczeniu stowarzyszeń osób świeckich w Kościele. Podziękował także lekarzom katolickim i wszystkim zebranym przedstawicielom zawodów medycznych za ich świadectwo wiary w środowiskach, w których żyją i pracują.

Homilię wygłosił ks. Arkadiusz Zawistowski, krajowy duszpasterz służby zdrowia. – W służbie choremu liczy się nie tylko kompetencja i wysoki poziom techniczny medycznych urządzeń, ale nade wszystko serce okazane bliźniemu. Przypomniał także osoby świętych lekarzy: Józefa Moscatiego, Joanny Beretty-Molla, Józefa Hernandeza i s. Ewy Noiszewskiej.

Po liturgii odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń Krajowego Duszpasterstwa Służby Zdrowia dla zasłużonych członków Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy oraz osób wspierających Stowarzyszenie. Wśród odznaczonych znaleźli się: diecezjalni duszpasterze służby zdrowia: ks. kan. Stanisław Sławiński, ks. dr Grzegorz Stępień, ks. Mirosław Bandos, ks. Krzysztof Dukielski, ks. dr Konrad Wójcik; szpitalni kapelani: ks. Mirosław Kszczot, ks. dr Radosław Kacprzak, ks. Bogusław Dawidowicz, ks. Przemysław Wójcik, ks. dr Adam Orczyk, ks. Kamil Borkowski i ks. Grzegorz Wójcik oraz członkowie KSLP: lek. dent. Jadwiga Kazana, dr Danuta Anańko, lek. dent. Halina Warchoł, dr Maria Bochyńska-Nowakowska, dr Zawisza Teresa, dr Barbara Paczwa, dr Stępień Teresa, dr Andrzej Niemirski, dr Aleksander Pieczyński, dr Lucyna Wiśniewska, dr Danuta Krajewska, dr Monika Lipiec, lek. dent. Agnieszka Leśniak–Trześniewska, lek. dent. Barbara Wiraszka, Kazimierz Kazana.

Uhonorowano także osoby wspierające i współpracujące: dr Mieczysław Szatanek, dr Julian Wróbel, lek. dent. Ewa Miękus-Pączek, mgr Małgorzata Sokulska, mgr Halina Boniecka, Jolanta Gierduszewska, ks. Andrzej Tuszyński, ks. Marek Kujawski.

Tag: Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich diecezja radomska

13.06.2021 -22 rocznica beatyfikacji bł. dr Ewy Noiszewskiej

czw., 06/10/2021 - 17:24

13 czerwca 1999 w Warszawie  podczas podróży apostolskiej św. Jana Pawła II do Polski, zostało beatyfikowanych  108 polskich męczenników , zamordowanych z nienawiści do wiary , w czasie II Wojny Światowej. Wśród nich wyniesiona na ołtarze,  beatyfikowana została pierwsza błogosławiona polska lekarka i niepokalanka dr Bogumiła s. Ewa Noiszewska ( 11.VI.1885- 19.XII.1942)  W liturgii kościelnej wspomnienie tych Błogosławionych 108 polskich męczenników obchodzi się 12 czerwca .

Od 5 lat, dokładnie od  od 8.9.2016 roku dr Ewa Noiszewska jest patronką Oddziału Mazowieckiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich . 

Patronka

12.06.2021 Wspomnienie liturgiczne naszej patronki bł. dr Ewy Noiszewskiej

czw., 06/10/2021 - 16:50

Patronka Oddziału Mazowieckiego KSLP  dr Bogumiła Noiszewska urodziła się 11 czerwca 1885 r. w folwarku Osaniszki na Wileńszczyźnie. Była najstarszą z jedenaściorga dzieci Kazimierza i Marii z Andruszkiewiczów. Dziadków (ze strony obojga rodziców) po Powstaniu Styczniowym zesłano w głąb Rosji. Ojciec, po studiach w Moskwie, został lekarzem okulistą.[1] Bogumiła pierwsze 10 lat życia spędziła w domu rodzinnym; później przebywała u babci Aleksandry, matki ojca, w Tule, gdzie otrzymała katolickie i patriotyczne wychowanie. Tu poznała ks. Zygmunta Łozińskiego, późniejszego biskupa, który został Jej kierownikiem duchowym do końca swego życia. W Tule Bogumiła ukończyła gimnazjum i pomimo, że była Polką, otrzymała złoty medal. Otwierało Jej to drogę na wszystkie uczelnie Rosji. Już wtedy myślała o życiu zakonnym, ale namawiana przez ojca, z poparciem ks. Łozińskiego, aby najpierw zdobyła wyższe wykształcenie i zawód, postanowiła studiować medycynę. Wyjechała więc do Petersburga i wstąpiła na Wydział Lekarski.

Dyplom lekarza uzyskała w 1914 r. Rozpoczęła pracę w rosyjskich szpitalach, ale wybuchła I wojna światowa, więc w latach 1914-1918 pracowała w lazaretach (z wł. lazaretto – szpital polowy) i szpitalach wojskowych. Wszędzie zdobywała uznanie jako lekarz i człowiek, wszędzie doceniano Jej sumienność, życzliwość i starania, aby każdemu przynosić ulgę. W r. 1918, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, rodzina przeniosła się do Warszawy, bowiem profesor Kazimierz Noiszewski, już wtedy znany w świecie naukowym, otrzymał z Ministerstwa Zdrowia zadanie zorganizowania klinik okulistycznych w odrodzonych uniwersytetach w Wilnie i w Warszawie. Bogumiła natomiast podjęła pracę lekarza oraz nauczycielki przyrody i higieny w szkole Heleny Rzeszotarskiej na warszawskiej Pradze-Północ (od 1 IX 1959 LO im. Ruy Barbosy). Wiosną 1919 r. nawiązała kontakt z siostrami Niepokalankami w Szymanowie, a w sierpniu wstąpiła do Zgromadzenia. W lipcu 1927 r., w domu macierzystym w Jazłowcu, złożyła śluby wieczyste. W Zgromadzeniu pełniła różne funkcje i pracowała jako nauczycielka wielu przedmiotów, ale przede wszystkim jako lekarz sióstr i uczennic. Leczyła także mieszkańców z okolicy. Zapamiętano Ją jako człowieka mądrego, łagodnego i oddanego każdemu, kto potrzebował pomocy. Jesienią 1938 r. została przeniesiona do Słonima (dziś Białoruś). Tu 17.IX.1939r. zastała Ją okupacja sowiecka. Siostrom cofnięto zgodę na pracę szkolną, kazano zdjąć habity, a klasztor przeznaczono na szpital. Jedyna doktor Ewa mogła pracować jako lekarz. 1.IV.1940r. siostrom nakazano opuścić klasztor-szpital. Siostra Ewa została zwolniona z pracy i teraz leczyła tylko prywatnie, często udzielając pomocy osobom podejrzanym i namierzonym przez władze sowieckie. Stała się więc bardzo zagrożona i przełożona wysłała Ją na parę miesięcy poza Słonim. Do wspólnoty powróciła dopiero po zmianie okupanta.

We wrześniu 1941 r. Niemcy zajęli klasztor na szpital polowy. S. Ewa została zatrudniona w szpitalu, przez kilka tygodni pełniła nawet funkcję lekarza naczelnego szpitala miejskiego, ponieważ Niemcy zabronili pracować lekarzom-Żydom, a Polaków wywieźli wcześniej Sowieci. Później pozwolono Jej pracować w przychodni, musiała jednak chodzić w cywilnym ubraniu. S. Ewa poza oficjalną pracą, choć miała świadomość zagrożenia, prowadziła szeroką praktykę lekarską wśród prześladowanych i partyzantów. Udzielała pomocy nie tylko lekarskiej; pomagała w ukrywaniu Żydów, a także pomagała wyrabiać dokumenty dla tych z nich, którym udawało się zbiec. Do klasztoru zgłaszało się więc wielu ludzi. Siostry były wielokrotnie i z różnych stron ostrzegane, jednak nie zaniechały swoich działań.

18.XII.1942r. około godz. 23:00 Niemcy wtargnęli do klasztoru i zaaresztowali przełożoną s. Martę (l.63) oraz s. Ewę (l.57) oraz ich kapelana 35-letniego jezuitę o. Adama Starka. O świcie, w grupie 600 osób, obie siostry zostały rozstrzelane na Górze Pietralewickiej w Słonimie i wrzucone do masowego grobu. 13.VI.1999r. w Warszawie, Jan Paweł II, wśród 108 męczenników II wojny światowej, beatyfikował s. Ewę – Bogumiłę Noiszewską i jej przełożoną s. Martę – Kazimierę Wołowską.

[1] Kazimierz Noiszewski (ur. 11.IX. 1859 w Wilnie, zm. 5.VII. 1930 w Warszawie) polski lekarz okulista, docent Wojskowej Akademii Medycznej w Sankt Petersburgu, profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i Uniwersytetu Warszawskiego, wynalazca elektroftalmu (tzw. sztucznego oka) oraz innych przyrządów stosowanych w okulistyce. Autor 183 oryginalnych prac w języku polskim, rosyjskim, niemieckim i francuskim.

oprac. dr n. med. Alicja Moszczyńska -Kowalska, specjalista okulista, były adiunkt Kliniki Okulistycznej AM (obecnie WUM) i  były ordynator oddziału okulistycznego Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie, KSLP  OM  bł. dr Ewy Noiszewskiej 

 • OPUBLIKOWANE NOTATKI DUCHOWE dr Ewy Noiszewskiej – „Stetoskop i Habit”  (2017 R.

 • WMUROWANIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ W WARSZAWIE  (2018 R.)

 

 

 

 

 

 

 

5.XII.2018 r. – Duszpasterz Krajowy Służby Zdrowia ks.dr Arkadiusz Zawistowski poświęcił wmurowaną przy wejściu do siedziby Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych w Warszawie przy ul. Konopackiej 4, tablicę pamiątkową bł. doktor Ewy Noiszewskiej, która tu pracowała w latach 1918-1919 jako lekarz szkolny oraz nauczycielka, gdy był to budynek Gimnazjum Żeńskiego Heleny Rzeszotarskiej:   http://kslpmazowsze.pl/?p=2964

 • OPUBLIKOWANY SZCZEGÓŁOWY ŻYCIORYS bł. dr Ewy Noiszewskiej (2019 R.)

http://kslpmazowsze.pl/2019/03/siostra-ewa-noiszewska-niepokalanka-1885-1942/

 • OPRACOWANY ŻYCIORYS OJCA BŁOGOSŁAWIONEJ-prof. Kazimierza Noiszewskiego (2019 R.)

 • ARTYKUŁ OKOLICZNOŚCIOWY O PATRONCE OM KSLP

 

10.06.2021 Spotkanie Środowiska Medycznego Świętej Rodziny

ndz., 05/30/2021 - 23:10

ŚRODOWISKO MEDYCZNE ŚWIĘTEJ RODZINY – Duszpasterstwo Służby Zdrowia przy Parafii Świętej Rodziny na Zaciszu, skupiające lekarzy, pielęgniarki, zaprasza na spotkanie w Cyklu spotkań w roku 2020/2021 pt.:  ZBAWCZA WARTOSĆ CIERPIENIA.   ZAPRASZAMY  10 VI  2021 

 •  19: 00 MSZA ŚWIĘTA –   Kościół Świętej Rodziny, ul. Rozwadowska 9/11- Warszawa Zacisze
 •  20:00 KONFERENCJA:  DOŚWIADCZENIE WIARY W CIERPIENIU Ks. dr Arkadiusz Zawistowski , Krajowy Duszpasterz Służby zdrowia, kapelan Szpitala Bródnowskiego  www.srodowiskomedyczne.pl

 

1.06.2021 Msza św. w intencji Abp Henryka Hosera

ndz., 05/30/2021 - 23:04

Serdecznie zapraszamy na Mszę Św 1.06.2021r  godz. 18:00 w Kościele  Św. Wincentego Pallottiego- na ul Skaryszewskiej 12  w intencji abp Henryka Hosera o powrót do zdrowia i błogosławieństwo.

 

22-23.05.2021 Doroczna, 97. Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasna Górę.

sob., 05/29/2021 - 09:37

Jak co roku, na Jasną Górę przybyła 97. Pielgrzymka Służby Zdrowia, „po uśmiech Maryi i nadzieję”, z modlitwą za tych, którzy zmarli zakażeni koronawirusem W trudnym czasie, po wielu doświadczeniach i ogromnym wysiłku, by ratować życie innych, medycy sami potrzebują „zastrzyku duchowego” i dobrych inicjatyw na przyszłość.

Medycy mówili m.in: „Jestem lekarzem, ten czas jest doświadczeniem, czasem rekolekcji ogólnoświatowych. Tylko pytanie czy potrafimy to tak odczytać? Pacjenci, tak samo jak nasze społeczeństwo, jedni są wdzięczni, potrafią nas docenić, inni wiadomo kontestują wszystko i wszystkich. My jesteśmy służbą zdrowia bez względu na to, co się dzieje. Realizujemy swoją misję pomocy” – ( Izabela Tyras – Biuro Prasowe Jasna Góra News)

Ks. dr Arkadiusz Zawistowski, Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia podkreślił, że: w czasie „walki z pandemią” na skutek zakażenia covidem zmarło ponad 220 lekarzy i 160 pielęgniarek.  „U Matki w domu otrzymujemy uśmiech. U Matki w domu otrzymujemy nadzieję, ale jako dzieci przychodzimy z bólem. Wiele koleżanek i kolegów z polskiej służby zdrowia zakaziło się i zmarło”.  Krajowy duszpasterz zauważa, że w walkę z pandemią włącza się także wielu kapłanów, kapelanów szpitalnych i tych, którzy jako wolontariusze zgłosili się do posługi w szpitalach tymczasowych. „Wszystkim oddanym sprawie likwidacji koronawirusa, świeckim i duchownym, dziękujemy. Niech Bóg wynagrodzi za tę postawę służby człowiekowi” – podkreślano podczas pielgrzymki i to, że wszyscy w Ojczyźnie jesteśmy współodpowiedzialni za budowanie programu po pandemii.

22.05.2021  Bp. Romuald Kamiński  poprowadził  Apel Jasnogórski ; 

23.05.2021 Podczas Mszy Świętej na wałach Jasnej Góry, w kazaniu bp Stefan Regmunt, wieloletni przewodniczący Zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, powiedział:

„Dzisiaj wszystkim oddanym sprawie likwidacji pandemii, świeckim i duchownym, na tym świętym miejscu mówimy dziękujemy. Dziękujemy za tych wszystkich pacjentów, którzy wrócili do rodzin i za wszystkie inicjatywy, by ratować życie i zdrowie. Niech Bóg wynagrodzi za tę piękną postawę służby człowiekowi”,
Podkreślał, że „dziękujemy Bogu za to, że to zło, które nas krępuje, odbiera radość życia, powoli odchodzi”.
– Czas pandemii pokazał jak ważny jest drugi człowiek, nie tylko medyk, ale ktoś z rodziny, sąsiad, kapłan – zauważył kaznodzieja i to, że brak drugiej osoby blisko prowadził do depresji, poczucia osamotnienia.

„Pandemia ukazała ile w ludzkich sercach jest dobra, miłości, współczucia, empatii, otwarcia na drugiego człowieka, niezależnie od wieku”, mówił biskup. Zaznaczył, że czas pandemii nauczył nas też, jak ważnym elementem życia ludzkiego, są potrzeby duchowe: spotkanie z kapelanem, spowiedź, modlitwa w szpitalnej kaplicy, nie tylko pacjentów, ale też personelu medycznego.

Bp Regmunt podkreślił, że „przychodzimy tu, by razem z Matką Najświętszą prosić Boga o orędownictwo i błogosławieństwo w budowaniu nowej rzeczywistości po pandemii”.

– Z uznaniem obserwujemy działania pokoronawirusowe, życie stawia służbę zdrowia i wszystkich Polaków przed nowymi zadaniami, wszyscy powinniśmy czuć się współodpowiedzialni za budowanie programu na czas po ustaniu pandemii – przekonywał kaznodzieja. Podkreślał, że potrzeba troski o nowe zastępy lekarzy i pielęgniarki, jednak wcześniej musimy pokazać szacunek do nich, budować dobrą atmosferę, rodzinną w rozładowywaniu konfliktów, roztropnie domagać się rozwiązywania ważnych i koniecznych problemów, by młodzi chcieli tę drogę wybrać.
– Liczymy też na pacjentów, by zwracali się z taktem, podejmowali dojrzały dialog, szanowali pracę i mądre działania dla dobra Ojczyzny – mówił bp Stefan Regmunt.
Do budowania pomyślnej przyszłości przyzywał wstawiennictwa patronów Służby Zdrowia, w tym bł. Hanny Chrzanowskiej i Sług Bożych Matki Czackiej i kard. Stefana Wyszyńskiego.

Podczas Mszy św. został złożony tradycyjny akt zawierzenia wszystkich pracowników i związanych ze Służbą Zdrowia.

Do Pielgrzymów skierował list prezydent Andrzej Duda: 

List Prezydenta A.Dudy do Pielgrzymów, Jasna Góra 23.05.2021

Relacje i nagrania :

Za lekarzy, pielęgniarki i wolontariuszy… dziękujemy Ci Matko!

Galeria zdjęć: http://jasnagora.com/galeria/3483

25.05.2021 Msza św. w intencji Abp. Henryka Hosera

czw., 05/20/2021 - 23:45

25.05 we wtorek o godz. 18:00 zostanie odprawiona Msza św. w Kościele św. Antoniego z Padwy, w Warszawie ul. Senatorska  za wstawiennictwem Św. Antoniego, (Doktora Kościoła,  któremu choroba nie pozwoliła mu kontynuować podróży)   zamówiona przez środowisko medyczne.

 

 

19.06.2021 Śladami doktor Ewy Noiszewskiej – dzień skupienia lekarzy w Szymanowie

czw., 05/20/2021 - 18:46

Dom Rekolekcyjny Sióstr Niepokalanek w Szymanowie, ul. Szkolna 2. Tel. 888 419 446 

(Sto dwa lata temu 18.06.1919 r. dr Ewa przyjechała na Rekolekcje Kandydackie w Szymanowie)

Sobota 19.06.2021   (10:00-16:00)    

SZLAKIEM DOKTOR EWY NOISZEWSKIEJ

10:00    Przyjazd, herbata na dzień dobry

10:30  KONFERENCJA 1. Dlaczego Doktor Ewa wybrała niepokalanki? -siostra dr Benedykta, niepokalanki

11:30   MSZA ŚW.  w Kapicy Matki Bożej Jazłowieckiej, ks. dr Arkadiusz Zawistowski,  DOM GENERALNY ZGROMADZENIA SIÓSTR NIEPOKALANEGO POCZĘCIA

13:30   OBIAD w Domu Rekolekcyjnym

14:00  spacer po ogrodzie ,

14: 30  KONFERENCJA 2.

15: 00 ADORACJA

15:30 porozmawiajmy o notatkach duchowych s. Ewy

16:00   Zakończenie

9-10.05.2021 Uroczystości pogrzebowe śp. dr Krzysztofa Kuropatwa

śr., 05/19/2021 - 21:43

9.05.2021 w wieczór poprzedzający pogrzeb śp. dr n. med. Krzysztofa Kuropatwy  w Parafii św. Zofii w Tarnogórze, rodzinnej miejscowości zmarłego,  odbyło się od godz.21:00  czuwanie  przy ciele zmarłego 6.05.2021 w Zabrzu warszawskiego lekarza, męża ojca czwórki dzieci,  wypełnione modlitwą różańcową przeplataną modlitwą śpiewem, poezją, ciszą wdzięczności za dar zycia śp. dr Krzysztofa.

18.05.2021 Módlmy się z bł. dr Ewą Noiszewską o zdrowie Abp H. Hosera

wt., 05/18/2021 - 23:41

Drogi naszym sercom Biskup Senior: Abp Henryk Hoser SAC, lekarz, nadal przebywa w szpitalu warszawskim z powodu powikłań po przebytym zakażeniu Covid 19.  Módlmy się o powrót sił i zdrowia za wstawiennictwem bł. dr Ewy Noiszewskiej patronki Oddziału Mazowieckiego KSLP. Wspierajmy ufną modlitwą, bo jak pisała w Zeszyciku doktor s. Ewa: „Modlitwa i ofiara więcej mogą zrobić niż osobista opieka”.   Módlmy się z jeszcze większą ufnością, indywidualnie i wspólnie,  zamawiajmy Mszę święte wierząc, że Miłosierny Boski Lekarz wesprze kochanego Pacjenta w trudach choroby i zapewni powrót do zdrowia. Błogosławiona dr Ewo Noiszewska, cicha, ukryta i pracowita lekarko wspieraj lekarzy i pielęgniarki i wszystkich opiekujących się Biskupem Henrykiem. Siostro Ewo – Niepokalanko, naucz nas  powierzać   Chorego Niepokalanemu Sercu i Dłoniom Maryi. Cierpliwie ufajmy:  „teraz boli a resztę zostawmy Panu Bogu. On prawdziwy Lekarz.

13.05.2021 Ks. dr Andrzej Jakacki SAC Przekaz Matki Bożej z Kibeho na współczesne czasy

pt., 05/14/2021 - 12:09

W czwartek 13 maja 2021 w Święto Matki Bożej Fatimskiej,  która  ocaliła życie św. Jana Pawła II po zamachu  40 lat temu,  zgromadzeni medycy z Odd. Mazowieckiego  KSLP  i Środowiska Medycznego Świętej Rodziny, rozpoczęli Mszą świętą  o g.18:30, w Auli Kurialnej przy Katedrze św. Floriana,  spotkanie  z misjonarzem ks. dr Andrzejem Jakackim SAC, pallotynem, badaczem  objawień  w Kibeho w Rwandzie.

Duchowość objawień Matki Bożej z Kibeho na współczesne czasy, ks. dr Andrzej Jakacki, 13.05.2021

DUCHOWOŚĆ OBJAWIEŃ Z KIBEHO NA WSPÓŁCZESNE CZASY

Objawienia maryjne z Rwandy (1981–1989)[1] wpisują się znakomicie w duchowe dziedzictwo chrześcijaństwa, i jak inicjatywy Kościoła, pragną także wskazać drogi przejścia przez kolejne „morze czerwone” zagrożeń naszych współczesnych czasów, by ludzie mogli dotrzeć bezpiecznie do „ziemi obiecanej”, celu ich ziemskiej wędrówki, jakim jest wieczna komunia z Bogiem. Dlatego przedmiotem obecnego spotkania jest przedstawienie rad Maryi „Matki naszej” (LG 67)[2], zatroskanej bardzo o święte nasze ziemskie życie, a tym samym o nasze wieczne szczęście.

 1. Kościół o każdej epoce…

Konstytucja Duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, Soboru Wat. II przypomina: „Kościół zawsze ma obowiązek badać znaki czasów i wyjaśniać je w świetle Ewangelii, tak aby mógł w sposób dostosowany do mentalności każdego pokolenia odpowiadać ludziom na ich odwieczne pytania dotyczące sensu życia obecnego i przyszłego oraz wzajemnego ich stosunku do siebie”. Czyli Kościół ma „badać znaki czasów” by „odpowiadać ludziom na ich odwieczne pytania”.

Znaki czasów ostatnich dekad, to między innymi:

pozytywne:

 1. moralna siła papiestwa. Jest to instytucja, która nie skompromitowała się nigdy w XX wieku i sięgając aż naszych czasów, czyli do Benedykta XVI i Jana Pawła II. Zaś jest za wcześnie, by mówić o pontyfikacie Franciszka, gdyż on jeszcze trwa,
 2. śmierć Jana Pawła II jako wydarzenie paschalne przypominające logikę ziarna: jak wiele może uczynić jeden człowiek zafascynowany świętością,
 3. nowoczesne formy dobra. Rola mass-mediów w pomocy charytatywnej obejmującej cały świat – solidarność globalnej wioski.

negatywne:

 1. agresywny ateizm (Christopher Hitchens[3], Richard Dawkins,[4] …). Religii trzeba pomóc umrzeć, jeśli jej nie zabijemy – zabije nas,
 2. socjobiologia (Edward Wilson[5], …). Religia to gatunkowe przystosowanie się: organizmy posiadające wiarę mają więcej szans na przetrwanie. Redukcja antropologiczna,
 3. społeczeństwo pychy – societa hybris. Bóg umarł, winnica jest nasza: stworzenie staje się stwórcą i tworzy: arogancję, egotyzm, bełkot, niemoralność na gruzach Dekalogu…),
 4. zamachy terrorystyczne,
 5. ideologia LGBT i związana z nią fala protestów obejmująca wiele krajów, w tym np. strajk kobiet w Polsce,
 6. pandemia covidu ogarniająca cały świat.

Kościół w swych trzech odsłonach: hierarchicznej, teologicznej (sapiencjalnej) i charyzmatycznej, interpretuje znaki czasów i daje odpowiedzi, propozycje, jak należy reagować, ale wnioski są odwieczne i uniwersalne i brzmią następująco:

 1. mimo pragnienia zrozumienia wszystkiego, wiele rzeczy jest nie do zrozumienia,
 2. pomimo istnienia tajemnicy nieprawości (mysterium iniquitatis; 2 Tes 2,7)[6], która ma także formę osobową w szatanie i jego armii zbuntowanych aniołów, Bóg stworzył świat, który nie wymknął Mu się spod kontroli. On czuwa nad historią i zło nie wyjdzie poza określone przez Niego granice (Prof. Jerzy Szymik)[7].

Propozycje „Nieba”

Na pytanie o rozumienie znaków czasów i rad jak żyć, odpowiada także bezpośrednio „Niebo”. Jak na początku XX wieku, pod koniec pierwszej wojny światowej w Fatime[8], także pod koniec XX wieku, w Kibeho, Kościół otrzymał przesłanie nadprzyrodzone poprzez fakt objawień, które proponują, jak postępować, by zaradzić problemom trudnych czasów.

Jakie były rady Maryi z Fatimy na początek XX wieku? Otóż Maryja prosiła o:

 1. pokutę: umartwianie się za grzeszników,
 2. poświęcenie się Jej Niepokalanemu Sercu z prośbą o zadośćuczynienie,
 3. pierwsze soboty miesiąca (nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca),
 4. różaniec: Chcę, abyście codziennie odmawiali różaniec…

Spełnienie tych próśb Maryi miało być ratunkiem dla Europy i świata.

Jakie są rady dla świata ostatnich objawień maryjnych, z końca XX wieku w Kibeho, dla nas chrześcijan na dzisiejszy trudny czas, na współczesną epokę historyczną?

Deklaracja[9] nt. prawdziwości objawień z 2001 r. zatwierdzona przez Rzym, definiuje przesłanie z Kibeho jako „Ewangelię krzyża”. Misterium krzyża stanowi część misterium chrześcijaństwa. Maryja, która ukazała się trzem wizjonerkom, przedstawiła się jako Matka Słowa i Matka Boża. Następnie, Komisja teologiczna skłoniła się do zdefiniowała całości objawień jako bolesnych, dolorystycznych i nadała Maryi tytułu Matki Bożej Bolesnej. Dlaczego? Każda z wizjonerek miała wizję pasji Chrystusa, Maryja objawiała się smutna, też płakała, było wiele o postach, wyjściach nocnych wizjonerek do lasu na modlitwy i umartwienia w zimnie i sąsiedztwie dzikich zwierząt, była podkreślana moc Różańca do Siedmiu Boleści Maryi, wizjonerki przeżywały czas cierpień w chorobach, a Nathalie przeżyła post 14 dni bez picia i jedzenia, Maryja mówiła o potrzebie modlitw i umartwień się w celu ekspiacji za grzechy świata etc.

Zatem orędzie krzyża było w centrum doświadczenia ludzi, którzy przyjęli objawiania w Kibeho, jak też charakteryzuje cały kraj je przyjmujący. Rwanda jest krajem cierpienia we wszelkich możliwych wymiarach: ubóstwo, choroby, ludobójstwa etc. Także samo Kibeho jako miejsce mariofanii, nie jest obce temu charyzmatowi w wymiarze misterium krzyża. Było sceną masakr, jednych z najbardziej przerażających w historii tego kraju i całego kontynentu. Uciekinierzy (głównie Tutsi), którzy skryli się w kościele parafialnym, zostali spaleni, pozostali byli zamęczeni na inne sposoby. W sercach Rwandyjczyków, Kibeho wydrążyło paradoksalną dwuwymiarową pamięć w formie miejsca męczeństwa i ziemi objawień. Orędzie w Kibeho podejmuje historię kraju męczeństwa i wprowadza ludzi tam mieszkających w misterium pasji Chrystusa. Dlatego objawienia te, dogłębnie analizowane przez Augustin Misago, Biskupa miejsca, który doprowadził do uznania objawień za prawdziwe przez Rzym, zostały zdefiniowane jako „Ewangelia krzyża”, zawierają rady Maryi dla współczesnego świata, które możemy wyrazić w wizerunku Jezusa Ukrzyżowanego. Należy tu wskazać trzy istotne etapy:

 1. medytacja wizerunku Ukrzyżowanego. Ikona Chrystusa umęczonego nieustannie nam przypomina, że Chrystus ciągle cierpi, także dziś, z powodu naszych grzechów, i dlatego misterium Golgoty weszło na stałe w historię naszego grzesznego świata.

Ewangelia podkreśla wiele razy, że Chrystus będzie musiał cierpieć i umrzeć za grzeszników (Mt 17,12; Mk 9,10; Lk 24,46), zaś ludzie „będą patrzeć na Tego, którego przebili” (J 19,39). Zatem dla chrześcijan ważne jest wpatrywanie się i wyprowadzanie wniosków z tajemnicy krzyża. Jest to teologia św. Pawła, który głosił: „gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego” (1 Kor 1,22-23). Jest to duchowość pierwotnego Kościoła, zapomniana w naszych czasach, do której ponownie zaprasza Pani z Kibeho. Jest to styl życia i klucz nawrócenia wielu świętych.

W dziejach św. Franciszka z Asyżu († 1226), słowa „Ukrzyżowanego” z obrazu w kościele św. Damiana, doprowadzają do łez dotychczasowe zachowanie młodzieńca i determinują całkowitą zmianę jego życia w duchu Naśladowania Chrystusa (Sequela Christi)…… / całość w PDF powyżej /

przypisy:

[1] 1981–1983: Objawienie w Kibeho (Rwanda) – Maryja ukazywała się trzem dziewczynom Alphonsine Mumureke, Marie Claire Mukangango i Nathalie Mukamazimpaka, która na pytanie dziennikarza z Polski: z jakiego jest plemienia (Hutu czy Tutsi) odpowiedziała, że jej plemię to Chrześcijaństwo,(wg tłum. wywiadu ks. Andrzeja. Jakackiego). Wzywała je do pokuty i wynagrodzenia za grzechy ludzkości. Maryja ukazywała im się jako Matka Słowa. W roku 1988 biskup diecezji Butare Jean Baptiste Gahamanyi zatwierdził „kult publiczny w Kibeho w samym miejscu objawień”.29.06.2001 r. biskup diecezji Gikongoro Augustyn Misago, zaprezentował Deklarację uznania prawdziwości objawień, gdy Stolica Apostolska potwierdziła ich autentyczność.

[2] Konstytucja Dogmatyczna o Kościele LUMEN GENTIUM uroczyście ogłoszona przez papieża Pawła VI w dniu 21 listopada 1964 r. https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_en.html

[3] Christopher Eric Hitchens (ur. 13.IV.1949, Portsmouth w Wielkiej Brytanii- zm. 15.XII. 2011 w Houston) – amerykańsko-brytyjski pisarz, dziennikarz i krytyk literacki, autor ponad 20 książek. Uważał się za marksistę. Był jednym z głównych przedstawicieli nowego ateizmu. W latach 70 tych atakował Henry’ego Kissingera i Kościół katolicki, krytykował Matkę Teresę z Kalkuty. Od 20210 cierpiał na nowotwór złośliwy przełyku z przerzutami do płuc i węzłów chłonnych. Był dwukrotnie żonaty, miał trójkę dzieci.

[4] Clinton Richard Dawkins (ur. 26.03.1941 w Nairobi w Kenii) – brytyjski zoolog, etolog, ewolucjonista i publicysta. Do 2008 profesor Uniwersytetu Oksfordzkiego. Jest teoretykiem ewolucji biologicznej i krytykiem religii instytucjonalnej, zwłaszcza chrześcijaństwa, judaizmu i islamu. Krytykuje religię jako „niebezpieczny nonsens, który uczy wrogości wobec innych ludzi”. Dawkins krytykuje również kreacjonizm, wiarę w zjawiska nadnaturalne i tzw. medycynę alternatywną.

[5] Edward Osborne Wilson (ur. 10.06.1929) amerykański biolog, przyrodnik i pisarzem. Wilson jest wpływowym biologiem, któremu wielokrotnie nadawano przydomki „Nowy Darwin”, „Naturalny spadkobierca Darwina” lub „Darwin XXI wieku”. Jego specjalnością biologiczną jest myrmekologia, nauka o mrówkach, od której nazywany jest czołowym światowym ekspertem. Wilson został nazwany „ojcem socjobiologii” i „ojcem bioróżnorodności” za swoje działania na rzecz ochrony środowiska oraz za swoje świeckie humanistyczne i deistyczne idee dotyczące kwestii religijnych i etycznych.

[6] Nowy Testament mówi tu o mysterion tes anomias (2 Tes 2,7- ) – „tajemnicy bezprawia”, co św. Hieronim przełożył na łacinę jako mysterium iniquitatis („tajemnica nieprawości”) co w Biblii Tysiąclecia zostało przetłumaczone jako „tajemnica bezbożności”. Czyli: bezbożność jako istota i przyczyna bezprawia/nieprawości.

[7] Ks. prof. Jerzy Szymik (ur. 3.04.1953 w Pszowie) – kapłan archidiecezji katowickiej, teolog i poeta; profesor nauk teologicznych, wykłada teologię dogmatyczną.

[8] Objawienia w Fatimie (Portugalia) Maryja objawiała się między 13 maja a 13 października w 1917r., trójce dzieci: Franciszkowi i Hiacyncie Marto oraz Łucji dos Santos. Przekazała im trzy tajemnice, która spisała Łucja. Papież zatwierdził prawdziwość objawień w 1930 r. Objawienie jest znane ze spektakularnego Cudu Słońca, który nastąpił w czasie trwania objawień (13 październik) i który widziało blisko 70 tysięcy ludzi.

[9] 29 czerwca 2001 r. objawienia Matki Bożej Bolesnej trzem dziewczętom w Kibeho, w Rwandzie, zostały uznane za autentyczne. Biskup diecezji Gikongoro, na terenie której leży obecnie Kibeho, napisał: „Niechaj więc Kibeho stanie się czym prędzej celem pielgrzymek i spotkań ludzi poszukujących Boga, którzy spieszą tam, by się modlić; uprzywilejowanym miejscem nawróceń, zadośćuczynienia za grzechy świata oraz pojednania”. Powyższa deklaracja ordynariusza diecezji Gikongoro, Augustina Misago została opublikowana dwadzieścia lat po rozpoczęciu objawień Matki Bożej w Kibeho, gdzie obecnie znajduje się Sanktuarium pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej.

97.Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę, w roku św. Józefa

pt., 05/14/2021 - 10:14
Krajowy Duszpasterz  Służby Zdrowia ks. dr Arkadiusz Zawistowski, serdecznie zaprasza na 97 Ogólnopolską Pielgrzymkę Służby Zdrowia na Jasną Górę w dniach 22-23 maja 2021 r. obejmującą  sobotni dzień skupienia dla środowiska medycznego.

Program:

22 MAJA- sobota –DZIEŃ SKUPIENIA ŚRODOWISKA MEDYCZNEGO- kaplica św. Józefa w Halach Jasnogórskich (ul. Klasztorna)

10.00 – zawiązanie wspólnoty oraz  I konferencja. 

12.00 – modlitwa Regina coeli oraz  II konferencja.

13.00 – przerwa obiadowa

15.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu, sakrament Pojednania i Pokuty, Litania loretańska

16.30 – Eucharystia, wigilia uroczystości Zesłania Ducha Świętego, zakończenie dnia skupienia

Prowadzący: o. Mariusz Chyrowski CSsR

Zgłoszenia indywidualne i grupowe (dla celów logistycznych) prosimy przesyłać do 21 maja br. na adres: duszpasterstwosz@wp.pl    Spotkanie odbędzie się z zachowaniem przepisów sanitarno-epidemicznych.

22 MAJA – WIECZORNE CZUWANIE PIELGRZYMÓW – kaplica jasnogórska

godz. 21:00 – Apel Jasnogórski, bp. Romuald Kamiński, Przewodniczący Zespołu KEP Służby Zdrowia,w

godz. 21.30 – Droga Krzyżowa,   rozważania ks. dr Grzegorz Cyran,  (diecezja zielonogórsko- gorzowska), wały jasnogórskie

23 MAJA  – NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

godz. 08:45 – modlitwy poranne,  Sala Ojca Augusta Kordeckiego

Konferencja:  Czy wrażliwość w pracy z chorymi jest dzisiaj jeszcze możliwa? (Kilka myśli pedagogicznych)  ks. dr Grzegorz Cyran (diecezja zielonogórsko – gorzowska)

godz. 11:00Główna Msza Święta 97 Pielgrzymki Służby Zdrowia , na wałach i placu Jasnogórskim pod przewodnictwem Ks. Bpa Stefana Regmunta,  Ogłoszenia: dr Arkadiusz Zawistowski – Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia, oprawa muzyczna: Jasnogórska  Orkiestra Dęta.  Serdecznie zapraszamy!

plakat zapraszający do rozwieszenia w Parafii i  miejscu pracy- 97 PIELGRZYMKA KDSZ – 2021

6.05.2021 Dr n. med. Krzysztof Kuropatwa odszedł do Domu Ojca

pt., 05/07/2021 - 11:38

Z głębokim współczuciem dla naszej koleżanki lekarki,  doktor Wiktorii Kuropatwa, oraz czwórki dzieci, pochylamy się z modlitwą i  ufnością, że Miłosierny Bóg przygarnął po długiej i ciężkiej chorobie, zaopatrzonego w sakramenty święte męża i ojca- dr n. med. Krzysztofa Kuropatwę  do Domu Ojca.

Pogrzeb śp. Dr n. med. Krzysztofa Kuropatwy
w poniedziałek. 10.05.21 o godz.  13:00 w Kościele w Tarnogórze, (koło Izbicy, 20km od Zamościa.) Będzie autokar dla jadących na pogrzeb podstawiony o godz. 9:00 pod szpitalem Bródnowskim. Potrzebna liczba chętnych.

DR N.MED. KRZYSZTOF KUROPATWA

Ortopeda, specjalista chirurgii urazowej kończyn dolnych i górnych. Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej. Zajmował się kompleksowym leczeniem urazów narządu ruchu z uwzględnieniem stabilizacji śródszpikowej, której poświęcił temat swojej pracy doktorskiej „Wyniki leczenia złamań trzonu kości ramiennej za pomocą gwoździa rozprężnego Intraflex’’.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie stażu podyplomowego, następnie podczas pracy w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji II –go Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.
Od 2010 roku związany z Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim jako specjalista ortopeda, przeprowadzający m.in. zabiegi operacyjne. Doktor nieustannie poszerzał zakres swoich kompetencji i umiejętności, prowadził ćwiczenia i seminaria ze studentami kierunku Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego. Prowadził także liczne szkolenia i kursy z zakresu chirurgii urazowej dla lekarzy z zagranicy. Jest współautorem publikacji naukowych:
– Porównanie efektów leczenia złamań DNKP z zastosowaniem różnych metod stabilizacji na podstawie piśmiennictwa i przeglądu prac naukowych z bazy danych Pubmed , Artroskopia i Chirurgia Stawów (2011),
– Metody leczenia złamań śród-stawowych kości piętowej. Polish Orthopedics and Traumatology (2014).
Pozostawił żonę i czwórkę dzieci.

Strony