Oddział Mazowiecki

Subskrybuj Kanał Oddział Mazowiecki
Strona mazowieckiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.
Zaktualizowano: 2 godziny 42 minuty temu

15.02.2019 Prezes KSLP Oddz. Maz. Prof. Bogdan Chazan otrzymał Nagrodę im. Jerzego Ciesielskiego

sob., 02/16/2019 - 11:27

Nagroda im. Jerzego Ciesielskiego – ojca rodziny,  przyznawana jest od 1997r. przez Redakcję Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło” i fundację „Źródło” w rocznicę powstania tygodnika. Wyróżniane są osoby, które swoim zaangażowaniem zawodowym, działalnością społeczną i osobistym świadectwem wyrażają szacunek dla wartości życia i rodziny.

15 lutego 2019 prof. .Bogdan Chazan  odebrał nagrodę z rąk Ks. abp Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej.  Na uroczystośći była obecna małżonka Jerzego Ciesielskiego – pani Danuta Ciesielska, której złożono życzenia z okazji 90-tych urodzin.

 

Ks. abp Marek Jędraszewski. podziękował profesorow za bycie świadkiem życia: Sfera obojętności na los drugiego człowieka poszerza się. Dlatego dziękuję Panu za to, że uczy nas Pan nie-obojętności, a dla wielu środowisk jest Pan wyrzutem sumienia.   Ksiądz arcybiskup  podkreślił:

 • Nie możemy zapomnieć, że nasze życie jest oddaniem czci Bogu. To jest nasz podstawowy punkt wyjścia do myślenia o człowieku.
 • Jako ludzie jesteśmy stróżami życia drugiego człowieka. Co więcej, jeżeli czuję odpowiedzialność za los drugiego, to dopiero wtedy jestem prawdziwie człowiekiem .
 • Współczesna kultura wymusza na nas postawę obojętności. Dzieje się to już na przestrzeni języka i słów, które określają człowieka jako „zlepek komórek”, „zygotę”, czy „płód”.

Nagrodzony Profesor Bogdan Chazan oświadczył:

przyjmuje nagrodę również w imieniu wszystkich młodych pracowników medycznych – lekarzy, pielęgniarek i położnych, którzy niestrudzenie walczą o ludzkie życie, przypłacając to wieloma trudnościami i przykrościami. Dodał, że na dyrektorów szpitali i na ordynatorów oddziałów spadła odpowiedzialność za dobre imię placówek, w których pomaga się chorym i broni się każdego życia.

Odwołał się do spotkania Ojca Świętego z lekarzami w 2001 roku w Rzymie, kiedy Papież powiedział, że jego nadzieją jest troska Kościoła o lekarzy i pracowników służby zdrowia, niestrudzenie broniących życia. Profesor zwrócił uwagę, że w dobie powszechnej tolerancji, lekarzy traktuje się bezpardonowo, próbując zakazać im wolności sumienia. Po co lekarzowi sumienie? Po to, aby w codziennej pracy wyraźnie odróżnić dobro od zła. Po to, aby widzieć problemy takie, jakie w rzeczywistości są. Aby skutecznie wybronić się przed zniewalającym działaniem i zawieraniem kompromisów, godzących w wolność sumienia .

Profesor przypomniał, że:  przedmiotem troski lekarza powinno być również sumienie pacjenta. Podał przykład rodziców starających się o dzieci, na których często wywiera się wpływ, proponując im niezgodne z sumieniem metody leczenia niepłodności. Zauważył, że zmieniła się relacja lekarza z pacjentem, która w dzisiejszych czasach bardziej przypomina kontrakt. Nadzieją na przyszłość są uczelnie katolickie i powstające tam wydziały medyczne.

Prof. Bogdan Chazan to wybitny ginekolog i położnik, obrońca życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci, a także promotor zmian w polskim położnictwie, ukierunkowanych na potrzeby rodziny. Przez wiele lat pracował w Instytucie Matki i Dziecka, a w latach 2004-2014 kierował ginekologiczno-położniczym Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rodziny w Warszawie. Był członkiem Rządowej Rady Ludnościowej i członkiem Komitetu Nauk Demograficznych PAN. Przewodniczył radzie ginekologów katolickich MaterCare International. Jest zastępcą prezesa Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich i konsultantem w dziedzinie położnictwa i ginekologii w Województwie Świętokrzyskim, a także dyrektorem medycznym Centrum Zdrowia Rodziny Caritas Archidiecezji Przemyskiej. W jednym wywiadzie określił siebie „beneficjentem Bożego Miłosierdzia”.

Jerzy Ciesielski, inżynier budownictwa i profesor Politechniki Krakowskiej, żył w latach 1929-1970. Działał aktywnie w krakowskim duszpasterstwie akademickim, gdzie zaprzyjaźnił się z Karolem Wojtyłą. Zginął wraz z dwójką swych dzieci w katastrofie statku na Nilu. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1985 r. W styczniu 2014 r. papież Franciszek uznał heroiczność cnót Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego.

Uroczystość zakończyła się Mszą św. w kościele św. Floriana, podczas której dziękowano Bogu za opiekę nad tygodnikiem „Źródło”, a także proszono o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego oraz w intencji tegorocznego Laureata Nagrody.

W poprzednich latach laureatami nagrody byli: m. in. dr Wanda Półtawska, prof. Gabriel Turowski, Czesław Ryszka i Marek Jurek.    ( wg Radio Maryja).

 

Lucien Israël – „Eutanazja, czy życie, aż do końca”

sob., 02/16/2019 - 09:49

Ksiażka prof.Luciena Israela  zawiera bardzo ważne treści:  ” Dla pacjentów i całej opieki zdrowotnej we Francji, w Polsce i wszędzie na świecie, gdzie istnieje możliwość zalegalizowania eutanazji (w Holandii nastąpiło to 10 kwietnia 2001 r.), bardzo ważne jest pełne nadziei przesłanie profesora Israela, który z determinacją walczy o wizerunek, godność i prestiż lekarza, który ma być nie tylko doskonałym fachowcem w swojej dziedzinie, ale też ma mieć szacunek dla życia, wiary i ducha. W zbiorowej świadomości istnieje idealny obraz, rodzaj prośby, potrzeba spotkania w trudnych momentach życia prawdziwego lekarza, do którego można iść bez ukrytych myśli, któremu można całkowicie zaufać”” (ze wstepu) 

Do książki  wydanej w Polsce w 1993r. przez PLON , tłumacz  dołączył słowa  prof. Jérôme’a Lejeune’a,(1926-1994)  pierwszego przewodniczącego Papieskiej Akademii Życia, który prowadził walkę o życie osób niepełnosprawnych umysłowo. Prof. Jerôme Lejeune, zacheca :  Eutanazizm. To straszne określenie nie jest błędem językowym. To wina Historii. To słowo jest w niej zapisane krwawymi literami.  Książka Lucien Israëla nie odnosi się do tego strasznego szaleństwa, ale opisuje nową chorobę, która dotyka społeczeństw wcale nie będących totalitarnymi, ale które, wydaje się, rozpoczynają straszliwy upadek.  Według przeważającej opinii, lub raczej tej, którą pewne środowiska chciałyby narzucić tak we Francji, jak i w Holandii: „Trzeba przecież wiedzieć, że godność znika, gdy śmierć się zbliża, więc trzeba zabić bez zwłoki”.  Tak ostrzega nas największy onkolog francuski. Dla niego, jak i dla całej medycyny hipokratejskiej życie każdego pacjenta jest godne szacunku wcale nie dlatego, że jest młody, piękny i silny, ale, po prostu i absolutnie dlatego, że jest on bytem ludzkim.  Ta oczywistość, która dla genetyków jawi się od samego początku istnienia bytu ludzkiego i każe traktować aborcję jako wczesną eutanazję, potwierdza się z taką samą siłą i taką samą jasnością w doświadczeniu lekarza, który prowadzi walkę u schyłku życia. Ludzie są śmiertelni, nieuchronnie, i to jest właśnie ta nieuchronna zmiana, która czyni ich dni tak cennymi, a obowiązek lekarza tak jasnym i tak bezwzględnym.  Po przeczytaniu ostatniej strony czytelnik będzie mógł przemyśleć na nowo dobrze znaną refleksję, która być może przyjdzie mu na myśl: zapytajcie lekarza, do którego macie zaufanie, czy zastosowałby wobec Was eutanazję w chwili, w której by ją uznał za słuszną? I jeśli nieszczęśliwie ten biedny człowiek, oszukany jakąś propagandą, uważałby, że musi odpowiedzieć: tak… wówczas, zmieńcie lekarza! Lub raczej nie; pozwólcie mu na nowo odkryć lekarza w sobie, dając mu przeczytać „Eutanazja czy życie aż do końca”.

Autor Profesor Lucien Israël ( 1926-2017)  francuski onkolog i nurobiolog  kierował Kliniką Uniwersytecką Onkologii na Uniwersytecie Paris Nord i Oddziałem Onkologicznym Centrum Szpitalno-Uniwersyteckiego (C.H.U.) w Bobigny. Jest autorem wielu prac, między innymi „La décision médicale” i „Vivre avec un cancer”

Cała publikacja dostępna ponizej:

https://dsz.katowice.pl/sites/default/files/dok/Eutanazja/index.html

 

11.02.2019 Prezes KSLP OM na Światowy Dzień Chorego

sob., 02/09/2019 - 22:25

Dzień Chorego 2019  

…Ojciec  Święty Franciszek ogłosił  Orędzie na XXVII Światowy Dzień Chorego „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie’. Dzień Chorego będzie w tym roku obchodzony w Kalkucie w dniu 11 lutego 2019 roku. Papież w słowach pełnych miłości wspomina  dzieło Matki Teresy z Kalkuty, jako przykład postawy Dobrego Samarytanina. „Pochylała się nad osobami pozostawionymi śmierci na poboczach dróg, dawała świadectwo bliskości wobec najbiedniejszych z biednych. Święta Matka Teresa pomaga nam zrozumieć, że jedynym kryterium działania musi być bezinteresowna miłość wobec wszystkich”…

cały artykuł opublikowany w Naszym Dzienniku:

Dzień chorego 2019, prof.B.Chazan

2.02.2019 List KSLP do Ministra Zdrowia w sprawie klauzuli sumienia farmaceuty

pon., 02/04/2019 - 16:13

Szanowny Panie Ministrze,

popieramy działania polskich farmaceutów, którzy upominają się o wolność sumienia i zmiany przepisów prawnych, które umożliwią korzystanie z tej wolności.  Popieramy Petycję farmaceutów w sprawie zmiany Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2016 r. poz. 2142 ze zm.), która dotyczy między innymi możliwości odmowy przez farmaceutę albo technika farmaceutycznego wydania albo zapewnienia nabycia produktu leczniczego. Petycja ta została złożona w dniu 17.05. 2017.

(http://orka.sejm.gov.pl/petycje.nsf/nazwa/145-232-17/$file/145-232-17.pdf)

całość listu :

list KSLP do Ministra Zdrowia w sprawie Klauzuli sumienia farmaceuty 2.02. 2019

1.02.2019 List do Ministra Zdrowia, Sejmu i Senatu w sprawie ochrony życia.

ndz., 02/03/2019 - 22:16

Pan Prof. dr hab. n. med. Łukasz Marek Szumowski, Minister Zdrowia,

Szanowny Panie Ministrze,

Zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o wsparcie działań mających na celu ustanowienie prawa, które w pełni i bez wyjątków będzie chroniło życie ludzkie od poczęcia. Prawo do życia wynika z natury i żadnej społeczności nie wolno nikogo pozbawiać tego prawa, wręcz przeciwnie, każde społeczeństwo ma obowiązek wszystkim bez wyjątku je zagwarantować. Wszyscy lekarze w naszym kraju składają przysięgę, że będą służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu.  W tej przysiędze nie ma wyjątków i nie może ich być w praktyce lekarskiej.

W Polsce, w ostatnich latach, niepokojąco wzrasta liczba dzieci zabijanych w procedurze tzw. aborcji, mimo, że Konstytucja zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia (Art. 38). Większość z nich to dzieci z rozpoznaniem lub podejrzeniem choroby albo wady wrodzonej. Dzieje się tak, pomimo poparcia społecznego 830.000 obywateli i pozytywnej opinii sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka dla Projektu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Zatrzymaj Aborcję” z kwietnia 2017 roku.  Nadal funkcjonuje przesłanka eugeniczna Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, która narusza Kodeks Etyki Lekarskiej (Art.2.). Do jego przestrzegania zobowiązuje lekarzy Ustawa o wykonywaniu zawodu (Art. 4).

Liczba aborcji w 2000r. wynosiła w Polsce 139, a w 2017 r. wzrosła do 1069. Ten dynamiczny wzrost liczby wewnątrzłonowo uśmierconych dzieci może być wynikiem zmian kryteriów dotyczących uzasadnienia aborcji w konkretnych przypadkach, popularyzacji tzw. programu profilaktyki wad wrodzonych, polegającego na prenatalnym rozpoznawaniu wady poczętego i rozwijającego się w łonie matki dziecka i proponowaniu rodzicom zabójstwa ich dziecka w procedurze aborcji. „Program” ten zapewnia szpitalom dodatkowe dochody. Rodzice są nierzadko przymuszani przez lekarzy do uczestniczenia w tym programie a lekarze przez swoich przełożonych do rezygnowania z przysługującej im klauzuli sumienia. Najczęściej zabójstwa wewnątrzłonowe są wykonywane w szpitalach, bez równoczasowej weryfikacji anatomopatologicznej i genetycznej choroby dziecka, dlatego nie można wykluczyć, że coraz częściej życie, już w łonie matki, tracą zupełnie zdrowe, ale niechciane przez rodziców dzieci.

W wyniku poprawy standardów opieki medycznej, osoby z zespołem Downa przeżywają obecnie 50 – 60 lat. W związku z tym zespół Downa nie spełnia kryterium ciężkiego nieodwracalnego uszkodzenia płodu w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku.

Obecna sytuacja prawna i stosowanie prawa w praktyce utrwalają mentalność eugeniczną, coraz częściej sprowadzając diagnostykę prenatalną do roli narzędzia usprawiedliwiającego śmiertelny wyrok, zamiast pomocy w zaplanowaniu i poprowadzeniu terapii dziecka.

Szanowny Panie Ministrze, ufamy, że przyczyni się Pan do:

 • przyśpieszenia procedowania w Sejmie projektu Ustawy „Zatrzymaj Aborcję”
 • zaprzestania obowiązkowego umieszczania procedury aborcji z treści umów wszystkich oddziałów położniczo – ginekologicznych z Narodowym Funduszem Zdrowia
 • stworzenia warunków umożliwiających przestrzeganie wolności sumienia pracowników medycznych

Życzymy Panu Ministrowi błogosławionego nowego 2019 roku

Z wyrazami szacunku, w imieniu lekarzy zrzeszonych w Katolickim Stowarzyszeniu Lekarzy Polskich:

Prezes: dr n. med. Elżbieta Kortyczko, e-mail: prezeskslp@gmail.com

Zastępcy: prof. dr hab. n. med. Alina T. Midro, e-mail:  alinamidro@gmail.com

prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan, e-mail: b.chazan@wp.pl

Delegat Oddz. Mazowieckiego: lek. med. Grażyna Rybak, e- mail: grazyna.rybak@op.pl

Dnia 1 luty 2019 roku

List KSLP do Ministra Zdrowia prof.Łukasza Szumowskiego 1.02 2019 w sprawie ochrony życia

List KSLP do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego 1.02 2019 w sprawie ochrony życia

List KSLP do Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego 1.02 2019 w sprawie ochrony życia

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

sob., 02/02/2019 - 13:26

Prezes KSLP OM prof Bogdan Chazan z radością chciałbym  zaprasza na  Konferencję pt: ” Nauka w służbie życiu „ która odbędzie się  Rzeszowie 21 – 22 czerwca z udziałem  25 wykładowców z 8 krajów  Warto zarezerwować czas  w dniach 20 – 23 czerwca ponieważ 20 czerwca będzie procesja Bożego Ciała a wieczorem koncert „Jednego serca, jednego ducha. Natomiast 23 czerwca będzie Marsz dla życia i piknik rodzinny.

Pielgrzymka śladami świętych lekarzy

sob., 02/02/2019 - 13:13
Ojciec Święty poświęci lekarzy katolickich Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 23.06.2019 r. podczas niedzielnej Eucharystii w Rzymie. Dwa dni przygotowawczych rekolekcji w Rzymie poprzedzą to wyjątkowe wydarzenie. Tę wiadomość przekazał Prezydent Światowej Federacji Katolickich Stowarzyszeń Medycznych (FIAMC) Prof. Dr. Bernard Ars, zapraszając równocześnie do licznej obecności w Rzymie 23.06.2019 r.

(Rzym  Kościół Gesu Nuovo)

Aby móc uczestniczyć w tej podniosłej uroczystości, dostosowaliśmy termin oraz program pielgrzymki, która została też o jeden dzień wydłużona i cena uległa zmianie.

 OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA JUBILEUSZOWA ŚRODOWISK MEDYCZNYCH Z RODZINAMI 18-23.06.2019 

„Śladami świętych lekarzy”

 • Termin: 18 – 26.06.2019
 • Transport: Autokar – klimatyzacja, barek, WC, TV
 • Noclegi: Hotele 3*, pokoje 2-osobowe z łazienkami
 • Cena: 880zł + 300e

Kalkulacja dla grupy min. 50 osób, W przypadku zmiany ilości uczestników Biuro Podróży zastrzega sobie prawo re-kalkulacji ceny.

Program pielgrzymki:

Dzień 1 – 18.06.2019 (wtorek)

Zbiórka w godzinach porannych. Msza św. w intencjach dobrych owoców pielgrzymki. Przejazd do Mediolanu (ok. 1250 km). Jazda ciągła z przerwami na odpoczynek co 3-3,5h. Zakwaterowanie w hotelu w okolicach Mediolanu. Obiadokolacja. 1 nocleg

Dzień 2 – 19.06.2019 (środa)

Śniadanie. Przejazd do Magenty (ok. 35 km) – miejsca urodzenia św. Joanny Beretty Molla. Nawiedzenie Bazyliki św. Marcina. Msza św. Przejazd do Mesero (ok. 10 km). Sanktuarium Najświętszej Rodziny i św. Joanny, grobowiec św. Joanny. Powrót do Mediolanu (ok. 45 km). Spacer po Mediolanie śladami św. Joanny i św. Augustyna z Hippony. Nawiedzenie Katedry Narodzin św. Marii – trzeciego co do wielkości kościół na świecie. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. 2 nocleg.

Dzień 3 – 20.06.2019 (czwartek)

Śniadanie. Przejazd do Trivolzio (ok. 35 km). Nawiedzenie kościoła, w którym spoczywają szczątki św. Ryszarda Pampurii. Czas na indywidualną modlitwę. Przejazd do Pavii (ok. 20 km). Nawiedzenie Bazyliki św. Piotra na Złotym Niebie (San Pietro in Ciel d’Oro) z relikwiami św. Augustyna z Hippony. Msza św. Przejazd do Fiuggi (ok. 630 km). Zakwaterowanie. Obiadokolacja. 3 nocleg

Dzień 4 – 21.06.2019 (piątek)

Śniadanie. Przejazd do Rzymu (ok. 80 km). Udział w rekolekcjach. Zwiedzanie miasta, mi in.: Bazylika św. Kosmy i Damiana oraz Bazylika św. Marii Magdaleny z kaplicą św. Kamila de Lellis. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. 4 nocleg.

Dzień 5 – 22.06.2019 (sobota)

Śniadanie. Przejazd do Rzymu. Udział w rekolekcjach. Nawiedzenie Bazyliki św. Piotra. Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II. Wizyta w Domu Cichych Pracowników Krzyża. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. 5 nocleg.

Dzień 6 – 23.06.2019 (niedziela)

Śniadanie. Przejazd do Rzymu. Udział w uroczystościach. Czas wolny do dyspozycji grupy. Przejazd do Neapolu (ok. 230 km). Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. 6 nocleg.

Dzień 7 – 24.06.2019 (poniedziałek)

Śniadanie. Nawiedzenie kościoła Gesu Nuovo, gdzie znajdują się szczątki św. Józefa Moscatiego. Msza św. Czas na indywidualną  modlitwę i kontemplację. Zwiedzanie miasta: nawiedzenie Katedry San Gennaro, spacer ulicą San Gregorio Armeno. Przejazd do Benevento – miejsce urodzenia św. Józefa Moscatiego. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. 7 nocleg.

Dzień 8 – 25.06.2019 (wtorek)

Wczesne śniadanie. Przejazd do Ancony (ok. 430 km), gdzie św. Józef Moscati spędził 7 lat dzieciństwa. Zwiedzanie miasta. Msza św. Przejazd do hotelu w okolicach Padwy (ok. 350 km). Obiadokolacja. 8 nocleg.

Dzień 9 – 26.06.2019 (środa)

Śniadanie. Zwiedzanie Padwy. Nawiedzenie Bazyliki św. Justyny, w której znajdują się relikwie św. Łukasza. Msza św. na zakończenie pielgrzymki. Spacer po mieście: Bazylika św. Antoniego, Prato delle Valle, Capella degli Scrovegni. Wyjazd w drogę powrotną (ok. 1050 km). Jazda ciągła z przerwami co 3-3,5 godziny. Powrót w godzinach późno wieczornych. Zakończenie pielgrzymki.

Uwaga:

Kolejność poszczególnych punktów programu może ulegać zmianie w zależności np. od warunków pogodowych, ograniczeń komunikacyjnych, sytuacji losowych.

Świadczenia:

 • autokar do dyspozycji grupy klasy LUX: klimatyzacja, barek, WC, wideo,
 • 8 noclegów, 8 śniadań, 8 obiadokolacji,
 • realizacja programu religijnego i turystycznego,
 • opieka duchowa Księdza,
 • opieka pilota,
 • bilety wstępów,
 • usługi przewodnickie,
 • ubezpieczenie: NNW, KL,
 • składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Płatność:

Zaliczka w wysokości 400zł płatna przy zapisie, najpóźniej do 31.01.2019r.

Pozostała kwota płatna na 45 dni przed rozpoczęciem pielgrzymki, tj. do dnia 30.04.2019r.

Dane bankowe:

Biuro Podróży Gold Tour sp. z o.o. ul. Batorego 12a 48-200 Prudnik

Płatność w PLN: 73 1140 2004 0000 3102 7788 5570

Płatność w EUR: PL 26 1140 2004 0000 3712 0690 0130

SWIFT: BREXPLPWMBK

z dopiskiem: Śladami św. lekarzy, Imię i nazwisko uczestnika

 

 

Organizatorem pielgrzymki jest:

Biuro Podróży GOLD TOUR sp. z o. o.

ul. Batorego 12A

48-200 Prudnik

tel.: (77) 436 38 41

email: goldtour@goldtour.eu

www.goldtour.eu

Uroczystości Jubileuszu 25-lecia KSLP odbędą się w Katowicach 23.03.2019

sob., 02/02/2019 - 12:58

Prezes KSLP dr n.med Elżbieta Kortyczko zaprasza  23.marca 2019 w sobotę na Jubileusz 25-lecia Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich do Katowic .Rozpoczęcie uroczystości:

Msza Św. o godz 9:00  w Archikatedrze Chrystusa Króla, ul. Plebiscytowa 49 A, Następnie Uroczystości Jubileuszowe 25-lecia KSLP oraz konferencja „Dehumanizacja medycyny?” 

 

 

7.02.2019vPrezentacja Orędzia na XXVII Światowy Dzień Chorego

sob., 01/26/2019 - 11:12

W czwartek 7.02.2019 r. godz. 11.00 , z inicjatywy Krajowego Dyrektora Duszpasterstwa Służby Zdrowia, ks. dr Arkadiusza Zawistowskiego, odbędzie się  Prezentacja Orędzia na XXVII Światowy Dzień Chorego w Warszawie  w Szpitalu Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka ul. Grenadierów 51/59 

Niedzielny wieczór kolędowy 20.01.2019

śr., 01/09/2019 - 21:04
Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia ks. Arkadiusz Zawistowski serdecznie zaprasza na Wieczór Kolędowy 20 stycznia 2019 roku na godz. 17.00 w kaplicy w budynku przy ul. Floriańskiej 3.

27 Światowy Dzień Chorych we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, 11 lutego 2019

śr., 01/09/2019 - 20:40

Orędzie Ojca Świętego  na XXVII Światowy Dzień Chorego, będzie przebiegać według słów z Ewangelii św. Mateusza: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8).

Światowy Dzień Chorego to święto chrześcijańskie, obchodzone 11 lutego, ustanowione przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 r.– w 75 rocznicę objawień fatimskich. Celem obchodów jest objęcie modlitwą wszystkich cierpiących, zarówno duchowo, jak i fizycznie, i zwrócenie uwagi świata na ich potrzeby. Główne uroczystości kościelne mają miejsce w jednym z sanktuariów maryjnych na świecie.  11 lutego w 1984 r. Jan Paweł II napisał list apostolski „Salvifici Doloris” o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia, które jego zdaniem jest częścią tożsamości człowieka, która wzywa go do tego, by przerósł samego siebie. Tym samym dojrzewa duchowo i odnajduje zbawczy sens cierpienia, wyrażający się w dwóch imperatywach: „Czyń dobro cierpieniem” i „Czyń dobro cierpiącym”. Kościół zachęca tym samym do wolontariatu, który od setek lat pomaga chorym i potrzebującym na całym świecie – niezależnie od wyznania, poglądów politycznych i statusu społecznego. Centralne obchody w Polsce przypadły w roku 1994 – uroczystości odbywały się wówczas na Jasnej Górze w Częstochowie.

„Wzywam Was wszystkich, na różnych poziomach, do promowania kultury bezinteresowności i daru, niezbędnych do przezwyciężenia kultury zysku i odrzucenia” -Papież Franciszek

Tekst Orędzia  na XVII Światowy Dzień Chorego :

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA na 27 ŚDCH ,2019

 

Oddział Mazowiecki KSLP zaprasza 23.01.2019 na spotkanie o bł.Hannie Chrzanowskiej

ndz., 01/06/2019 - 10:26

W środę 23.01.2019 zaproszonym gościem spotkania OM KSLP, będzie pan mgr Tadeusz Wadas, Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Polskich z  Krakowa.

Po Mszy św.o godz 18:00 w Kościele Środowisk Medycznych Warszawy, Kościele Św. Zygmunta na Pl.Konfederacji 55 , odbędzie się spotkanie otwarte o godz. 19:00 w Sali św. Rodziny, dla lekarzy , pielęgniarek , położnych z Konferencją pt:

” BŁ. HANNA CHRZANOWSKA- SUMIENIE ŚRODOWISKA   MEDYCZNEGO”

serdecznie zapraszamy

28.XII.2018 Aby zapobiec kolejnej rzezi niewiniątek

pt., 12/28/2018 - 11:36

W dniu Święta Świętych Młodzianków, Męczenników 28 grudnia 2018 r , czyli Dniu Niewinnych Dzieci Betlejemskich, obchodzonym w Kościele Katolickim jako święto liturgiczne  publikujemy wywiad z prof B.Chazanem , prezesem OM KSLP , w trosce o życie najmłodszych pacjentów

Święto to dedykowane jest małym niespełna dwu letnim dzieciom zamordowanym masowo na rozkaz namiestnika Galilei Heroda w Betlejem  ( Mt 2,16). Młodziankowie – dzieci – oddają za Boga życie,

Aborcja – dramat matki i świata

22.XII 2018 Pikieta antyaborcyjna w Toronto

pon., 12/24/2018 - 11:44

22 grudnia 2018 Ojciec. Fidelis Mościński został  aresztowany za próbę ratowania dzieci prezd Klinika Aborcyjna w Toronto . Zdjęcia z akcji Red Rose Rescue w Planned Parenthood W Trento.

  

Życzenia Prezesa OM KSLP na Boże Narodzenie 2018

sob., 12/22/2018 - 16:54

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Drogi Księże, nasz Duszpasterzu,

życzę by Bóg zesłał nam łaskę przeżycia tych Świąt w duchu wdzięczności, że zesłał nam Swojego Syna by nas zbawił. Niech Mu więc będzie chwała na wysokościach ! Dla nas, na ziemi pokój i radość.

Prezes KSLP Odd. Mazowieckiego bł. dr Ewy Noiszewskiej Bogdan Chazan

Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach u Św. Zygmunta ! Międzynarodowa konferencja w Rzeszowie „W Służbie Życiu” w dniach 21 i 22 czerwca 2019 r.

19 XII 2018 Spotkanie opłatkowe lekarzy OM KSLP

czw., 12/20/2018 - 17:03
Tegoroczne spotkanie opłatkowe lekarzy z Oddziału Mazowieckiego KSLP bł. dr Ewy Noiszewskiej – w środę 19 XII 2018 – odbyło się dokładnie w dniu rocznicy męczeńskiej śmierci naszej patronki., która 19 XII 1942 r została rozstrzelana przez Hitlerowców na Górze Pietralewickiej razem ze swoją przełożoną s. niepokalanką  Martą Wołoską oraz jezuitą , kapelanem Zgromadzenia ks. Adamem Starkiem.   Zebrani wysłuchali na początku spotkania fragmentu Ewangelii św. Łukasza ( Łk.2 ,1-14)  O narodzeniu Jezusa:

…W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie.  Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida,  żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:  «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał…

     Ks. Władysław Duda , Duszpasterz Warszawskiej Służby Zdrowia, składając wszystkim lekarzom życzenia zacytował fragment Ewangelii św Jana /J 3, 16-18/ – słowa Pana Jezusa do Nikodema, które, jak powiedział  wyjaśniają istotę Świąt Bożego Narodzenia:  „Jezus powiedział do Nikodema: Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. „ Nasz duszpasterz podkreślił, że przyjście Jezusa jest najlepszym potwierdzeniem Miłości Boga nie tylko wobec nas, ale każdego człowieka, wobec całego świata. Bóg oddał nam Syna abyśmy nie zginęli ale zyskali życie wieczne. Święta Bożego Narodzenia dają nam nadzieję na Zbawienie i to jest źródłem naszej radości  widocznej dla innych . Ks. Władysław przypominał także słowa z trzeciej Niedzieli Adventu , z czytania z listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian (Flp 4, 4-7):

„Bracia:  Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko!” 

Właśnie w takiej postawie radości,  łagodności, wyrozumiałości, delikatności ludzie widzą,  że Pan jest blisko, że jest pośród nas. Tak jak przyszedł mały , bezradny, łagodny. Takiej postawy życzył nam nasz Duszpasterz, abyśmy łagodni i delikatni byli na co dzień w naszej pracy wobec naszych pacjentów Abysmy byli widocznym znakiem obecności Nowonarodzonego Jezusa.

Po złożeniu sobie wzajemnie życzeń przedświątecznych, pochyliliśmy się przy wspólnym stole nad problemami pacjentów hospicyjnych oraz chorych pozostawionych przez rodziny samotnie w szpitalnych  łóżkach w okresie Bożego Narodzenia  .

Zebrani otrzymali od Duszpasterza  szczególne błogosławieństwo Relikwiami bł. dr Ewy Noiszewskiej :

 

16 XII 2018 Adwentowy Dzień Skupienia środowiska medycznego

ndz., 12/16/2018 - 21:19

Z inicjatywy Duszpasterza Krajowego Służby Zdrowia Ks.dr Arkadiusza Zawistowskiego w Niedziele 16 XII 2018 , w auli Katedry św.Floriana odbyły się Rekolekcje Adwentowe dla pracowników medycznych.

O godz 17:00 Mszę św. sprawował Ks. Pallotyn i skierował słowa homilii do zebranych :

http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2018/12/Ks.Pallotyn-homilia.mp3

   

O godz 18 :00 zebrani wysłuchali Konferencji ks. dr Arkadiusza Zawistowskiego omawiającej sposób prowadzenia Ducha świętego przez okres Adwentu:

http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2018/12/KS-Arek-konfer-Prowadzenie-Ducha-św-w-Adwencie.mp3

POLECANE LEKTURY:

 

 

 

 

 

 

13 XII 2018 Jak czytać Biblię, by usłyszeć co Bóg mówi?

ndz., 12/16/2018 - 20:47

Ks.dr Jarosław Mrówczyński gościł wśród medyków 13 XII 2018  w uroczystość Świętego Jana Chrzciciela, na kolejnym spotkaniu Środowiska Medycznego Świętej Rodziny,w rocznym cyklu pt: Nieustanne doskonalenie medycznego ducha.

Ks. dr n. teol. Jarosław Mrówczyński, kapłan archidiecezji warszawskiej, doktor teologii i magister ekonomii, zastępca sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski . bp. Stanisława Budzika. Proboszcz  parafii MB Królowej Pokoju w Warszawie – Młocinach, poprowadził spotkanie grudniowe, dotyczące kolejnego elementu rozwoju duchowości lekarskiej związanego z lekturą słowa Bożego. LECTIO DIVINA – Czytanie słowa Bożego. (Lectio Divina (łac) pobożne, duchowe czytanie) jest  fundamentalnym sposobem szukania i spotykania się z żywym Bogiem. – forma modlitwy oparta na pogłębionej lekturze tekstów biblijnych, 4 podstawowe elementy Lectio Divina- Lectio (lektura tekstu biblijnego), Meditatio (jego medytacja), Oratio (modlitwa serca) i Contemplatio (kontemplacja – wsłuchanie się w to, co Bóg ma do powiedzenia).

Zebrani na Mszy Świętej w Kaplicy Matki Bożej z Guadelupe medycy wysłuchali homilię ks.Jarosława Mrówczyńskiego do Ewangelii z dnia ( Mt 11,11-15) :

http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2018/12/ks.-dr-Jerzy_Mrowczynski_homilia_o_sluchaniu.mp3

całość nagrań ze spotkania wraz z warsztatami jest na stronie Środowiska medycznego Świętej Rodziny:

http://www.srodowiskomedyczne.pl/13-xii-2018-jak-czytac-biblie-uslyszec-co-bog-mowi-ks-j-mrowczynski/

 

Spotkanie opłatkowe Służby Zdrowia z Kard. Kazimierzem Nyczem 2019

wt., 12/11/2018 - 22:32

Serdecznie zapraszamy, w imieniu Warszawskiego Duszpasterza Słuzby Zdrowia,w dniu 16 stycznia 2019 r. o godz.18:00 do Domu Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej 17/19 , gdzie odbędzie się  doroczne spotkanie  przedstawicieli Służby Zdrowia z Ks. Kardynałem Kazimierzem Nyczem.

Strony