Oddział Mazowiecki

Subskrybuj Kanał Oddział Mazowiecki
Strona mazowieckiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.
Zaktualizowano: 1 godzina 49 minut temu

Prof.A. Midro o czynnikach determinujących płeć w monografii: Gender-projekt nowego człowieka?

czw., 12/03/2020 - 18:05

Ukazała się znakomita publikacja dotycząca Gender, pt .: „GENDER -projekt nowego człowieka? z udziałem prof. dr hab. n. med. Aliny T.Midro , specjalisty genetyki klinicznej  i vice Prezes KSLP ,  z rozdziałek autorskim pt. „Seksom -czynniki determinujące różnice płci u człowieka ”  

Jest to zbiór studiów pod redakcją Bogny Białeckiej, Jacka Kowalskiego i Witolda Miedziaka. ( Wydawnictwo PTPN, Poznań 2020.) Autorzy dokonują wszechstronnej analizy kulturowej, społecznej, historycznej i ekonomicznej zjawiska, jakim jest gender. Interdyscyplinarna publikacja prezentuje zestaw poglądów krytycznych wobec tej ideologii, dostrzegających liczne niebezpieczeństwa dla duchowości człowieka, jak i dla całego społeczeństwa. To swoista przeciwwaga dla dominującego w świecie współczesnym pozytywnego odbioru tego zjawiska.

Monografia [«Gender – projekt nowego człowieka?»] poprzez swój interdyscyplinarny charakter powinna znaleźć odbiorców wśród historyków, socjologów, pedagogów, psychologów, ale także wśród lekarzy, filozofów i ekonomistów. Szeroka formuła zgromadzonych tu rozważań, wyrażanych przez ekspertów z różnych dziedzin wiedzy, daje interesujący i wszechstronny ogląd zjawiska gender. […] To co świadczy o oryginalności recenzowanej monografii, to właśnie zestawienie w niej poglądów krytycznych wobec tej ideologii, dostrzegających liczne niebezpieczeństwa także na polu duchowości człowieka, jak i całych społeczności. To swoista przeciwwaga dla dominującego w świecie współczesnym pozytywnego odbioru tego zjawiska.’

z recenzji dra hab. Adama Czabańskiego
z Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Rozdział prof Aliny T. Midro

A l i n a M i d ro Seksom – czynniki determinujace różnice płci człowieka

Więcej o wydawnictwie i zakupie:

https://debogora.com/product-pol-672-Gender-projekt-nowego-czlowieka.html

 

2.XII.2020 Podstawowe prawo do życia dzieci musi być prawnie chronione.

czw., 12/03/2020 - 16:32

Przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki w Oświadczeniu w kontekście rezolucji Parlamentu Europejskiego ws. aborcji w Polsce stwierdził: Mówienie o tzw. kompromisie prawnym w sprawie ochrony życia jest fałszowaniem rzeczywistości, ponieważ pomija się w nim najważniejszą, trzecią stronę sporu, czyli dzieci nienarodzone oraz ich niezbywalne prawo do życia .

OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI  W KONTEKŚCIE REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WS. ABORCJI W POLSCE

Powszechne prawo do życia
W dniu 26 listopada 2020 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie aborcji w Polsce. Przywołuje w niej wielokrotnie Kartę Praw Podstawowych UE, w której czytamy m.in.: „Świadoma swego duchowo-religijnego i moralnego dziedzictwa, Unia jest zbudowana na niepodzielnych, powszechnych wartościach godności osoby ludzkiej, wolności, równości i solidarności; opiera się na zasadach demokracji i państwa prawnego” (preambuła).
Karta Praw Podstawowych przypomina, że „każdy ma prawo do życia” (art. 2, ust. 1). Jej autorzy chcieli całkowicie odciąć się od niechlubnej praktyki eugenicznej. Zapisano w niej zatem, że w dziedzinach medycyny i biologii musi być szanowany „zakaz praktyk eugenicznych, w szczególności tych, których celem jest selekcja osób” (art. 3, ust. 2 b). Unia Europejska tym samym uznaje, że niezbywalna godność osoby ludzkiej i poszanowanie prawa do życia stanowią podstawowe kryterium demokracji i państwa prawnego.
W podobnym duchu wypowiadał się św. Jan Paweł II. „Miarą cywilizacji – miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury – jest jej stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej. Choćby nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, techniczne, artystyczne, naukowe” (Jan Paweł II, Kalisz, 4 czerwca 1997 r.).
Łamanie prawa do życia
Niestety, zasady fundamentalnego szacunku dla życia ludzkiego są „dzisiaj łamane w sposób brutalny nie tylko w wyniku zachowań jednostek, ale także decyzji i układów strukturalnych” (Franciszek, List z okazji 25-lecia Papieskiej Akademii Życia, 15 stycznia 2019 r.). „Zamachy na ludzką godność i życie ludzi trwają niestety także w naszej epoce, która jest epoką uniwersalnych praw człowieka. Mamy do czynienia z nowymi zagrożeniami i nowym zniewoleniem, a ustawodawstwa nie zawsze służą ochronie najsłabszego i najbardziej kruchego życia ludzkiego” (Franciszek, 25 marca 2020 r.). Często u podstawy takiej polityki mamy błędną koncepcję pluralizmu. Stąd ważne wydaje się przypomnienie słów św. Jana Pawła II skierowanych w Warszawie do korpusu dyplomatycznego: „Także państwa pluralistyczne nie mogą zrezygnować z norm etycznych w swoim prawodawstwie i w życiu publicznym, zwłaszcza tam, gdzie ochrony domaga się dobro podstawowe, jakim jest życie człowieka od momentu jego poczęcia aż po naturalną śmierć” (Jan Paweł II, Przemówienie do korpusu dyplomatycznego, Warszawa, 8 czerwca 1991 r.). Aborcja bowiem to nie kwestia wyznaniowa; „to zasadniczo problem etyki ludzkiej, poprzedzający jakiekolwiek wyznanie religijne” – podkreśla papież Franciszek. Stąd pytanie: „czy aby rozwiązać jakiś problem, słuszne jest niszczenie czyjegoś życia lub wynajmowanie płatnego mordercy?” (Franciszek, List do kobiet argentyńskich zaangażowanych w obronę życia, 26 listopada 2020 r.).
W dyskusji o życiu ludzkim nie może być mowy o kompromisie
Wprawdzie regulacje w zakresie ochrony życia ludzkiego pozostają poza kompetencjami UE, jak o tym wielokrotnie przypominała Komisja Europejska w odpowiedziach na pytania poselskie, ale mimo wszystko Unia mogłaby wiele zrobić w zakresie zwiększenia ochrony prawa do życia każdego poczętego dziecka np. poprzez promocję dobrych praktyk. Jednak, aby takie działania na rzecz promocji prawa do życia i zakazu praktyk eugenicznych mogły być skuteczne, konieczne jest właściwe ustawienie kilku kwestii….

Oświadczenie Abp.Gondeckiego, Przewodniczącego KEP

2.XII.2020 W obronie dziecka. Z pomocą matce. Panel dyskusyjny Centrum Życia i Rodziny

śr., 12/02/2020 - 22:36

Prof.Bogdan Chazan, specjalista ginekolog-położnik Prezes Oddziału Mazowieckiego KSLP bł. dr Ewy Noiszewskiej

wraz z doktor Grażyną Rybak, specjalista pediatrii, delegatem OM KSLP wzięli udział w środę 2.XII.2020 w debacie pt.: „W obronie zycia , z pomocą matce” – na zaproszenie pana Kazimierza Przeszowskiego – z  Fundacji Centrum Życia i Rodziny. Panel dyskusyjny odbył się w studio nagrań w biurze CŻiR w Warszawie przy ul. Nowogrodzka 42/501 .

 

  

od 2.XII.2020 wspólna modlitwa w intencji chorych i pracowników placówek leczniczych

ndz., 11/29/2020 - 16:42

Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia biskup Romuald Kamiński zaprasza do wspólnej modlitwy w intencji chorych, pracowników placówek leczniczych i ich bliskich. W trudnym czasie pandemii i wzrostu zachorowań na COVID-19 wysiłkom personelu medycznego i walce pacjentów z chorobą towarzyszy terapia duchowa.

– Zapraszam na Msze Święte, które będą transmitowane od 2 grudnia w każdą środę przez najbliższe tygodnie o godzinie 20:00. Już teraz proszę, abyście przesyłali na podany adres swoje intencje, którymi chcecie się podzielić – zachęca biskup Romuald Kamiński. W każdą środę o godzinie 20, przez dziewięć tygodni, za pośrednictwem kanału YouTube SalveNET będziemy łączyć się duchowo na Eucharystii.

Intencje można przesyłać na adres mailowy intencje@salvenet.pl lub na profilu facebookowym @DiecezjaWarszawskoPraska. Będzie to możliwe także na czacie na kanale YouTube podczas transmisji Mszy Świętej. Nie tylko tych, którzy są w szpitalach, ale również tych, którzy są w domach, są osamotnieni, potrzebują takiego lekarstwa, jakim jest modlitwa, pamięć o nich – podkreśla krajowy duszpasterz służby zdrowia ksiądz Arkadiusz Zawistowski.

Msze Święte w intencji chorych i ich bliskich oraz za pracowników służby zdrowia będą odbywać się w formie nowenny przez dziewięć tygodni. To wyjątkowa forma modlitwy. Święty Hieronim mówił, że liczba dziewięć to symbol cierpienia, smutku. Po tych dziewięciu dniach, w tym dziesiątym, ma nastąpić radość. Mocno ufamy, że tak będzie i w tych naszych sprawach, które będziemy zanosili, a będziemy czynili to za pośrednictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy – wyjaśnia ksiądz dr Maciej Radzikowski.

Pierwsza Msza Święta pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego w ramach nowenny w intencji chorych, pracowników Służby Zdrowia i ich bliskich będzie sprawowana w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ulicy Nobla na Saskiej Kępie w środę Wspólna modlitwa będzie odbywała się przez dziewięć tygodni w każdą środę w różnych miejscach, chc2 grudnia o godzinie 20.

Diecezja Warszawsko-Praska / BP KEP

Duchowa terapia

24.XI.2020 Radio Poznań -dr Barbara Antoniak wobec stanowiska NRL

ndz., 11/29/2020 - 00:30

Dr Barbara Antoniak, specjalista ginekologii i położnictwa w audycji dla Radio Poznań o godz. 17.45 w Wielkopolskim Popołudniu  opowiedziała o napisanym przez siebie 18XI 2020 proteście wobec eugenicznego stanowiska Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 26 X 2020. Nastąpiło przebudzenie w środowisku medycznym. Kolejni lekarze protestują przeciwko stanowisku Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie obrony aborcji eugenicznej podpisało się 107 lekarzy do 28 XI br

 

25.XI.2020 Zaduszki Medyczne

sob., 11/28/2020 - 16:44

23.XI.2020 Dr Barbara Antoniak w programie Warto Rozmawiać

sob., 11/28/2020 - 06:36

Na zaproszenie red. Jana Pospieszalskiego 23.XI.2020 w programie Warto Rozmawiać – dr Barbara  Antoniak odpowiadała na pytania:  Dlaczego pediatrzy, położnicy, ginekolodzy… Dlaczego tak wiele stowarzyszeń lekarzy opowiedziało się przeciw ochronie życia? Czy jest dziś miejsce w zawodzie dla medyków wiernych przysiędze Hipokratesa? Jakie skutki aborcyjnej mentalności dotykają kraje Zachodu?  Gośćmi II czesci programu obok posłanki hiszpańskiej partii VOX, Alicia Rubio byli  dr Barbara Antoniak, specjalista ginekologii i położnictwa oraz dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski 

https://vod.tvp.pl/video/warto-rozmawiac,23112020,50624953

 

13.XII.2020 Adwentowy dzień skupienia dla medyków

pt., 11/27/2020 - 23:40

W trzecią Niedziele Adwentu – Gaudete- Duszpasterz Krajowy Służby Zdrowia ks Arkadiusz Zawistowski,  zaprasza w Niedzielę 13. XII. 2020 na  Adwentowy Dzień Skupienia 

17:00 Msza św w Kaplicy Kurialnej oraz Konferencja – ul Florainska 3

23.XI.2020 Oświadczenie Prezydium NRL w odpowiedzi na list dr Barbary Antoniak.

czw., 11/26/2020 - 07:03

W odpowiedzi na list – protest  dr Barbary Antoniak z 18 XI 2020, który wraz z autorką poparło  100 lekarzy różnych specjalności z wielu miast Polski, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja wydał 23.XI.2020  oświadczenie Prezydium NRL:

oswiadczenie_PNRL_23_listopada_2020_rok

18.XI.2020 PROTEST wobec stanowiska NRL, które nie reprezentuje środowiska lekarskiego

śr., 11/18/2020 - 18:11

Doktor Barbara Antoniak , specjalista ginekologii i położnictwa , skierowała 11.XI. 2020 r. -list otwarty – protest do Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w związku z jego stanowiskiem z 27.X.2020 krytycznym wobec orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 22.X .2020 r. w sprawie ustawy aborcyjnej. Głos lekarzy z NRL w tej sprawie nie reprezentuje środowiska lekarskiego i wykracza poza ustawowe zadania NRL.

List otwarty do Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.                                                     Warszawa 11.XI.2020

Zgłaszam protest w związku z opublikowanym w Gazecie Lekarskiej nr 11/2020 Stanowiskiem nr 118/20/P-VIII Prezydium NRL z dnia 27.10.2020 w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22.10.2020 w sprawie planowania rodziny, ochrony płodu ludzkiego i warunków dopuszczalności przerywania ciąży. Wypowiedź Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (dalej NRL) jest niezgodna z jej ustawowymi zadaniami i w wielu punktach mija się
z prawdą.

W myśl art. 39 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), Naczelna Rada Lekarska (…) 1) sprawuje pieczę nad należytym
i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza przez członków samorządu lekarzy;
2) upowszechnia zasady etyki lekarskiej oraz dba o ich przestrzeganie.

W Kodeksie Etyki Lekarskiej i składanym przez lekarzy przyrzeczeniu, wywodzących się z myśli Hipokratesa, zawarte jest zobowiązanie, by „służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu od chwili poczęcia”. Oznacza to zakaz dokonywania przez lekarza zarówno aborcji,
jak i eutanazji. Stanowisko Prezydium NRL popierające aborcję jest zatem sprzeczne
z Kodeksem Etyki Lekarskiej i ustawowym zadaniem tego organu.

W opinii Prezydium NRL, w przypadku ciężkiego uszkodzenia płodu „wolnością obywatelską jest możliwość podejmowania decyzji” o przerwaniu ciąży przez matkę. Czy wypowiadanie się na temat wolności obywatelskiej jest zadaniem Prezydium NRL?  Czy w przypadku osób, które z powodu wypadku lub ciężkiej choroby znajdą się w podobnym stanie, jak te ciężko chore dzieci, Prezydium NRL również uzna decyzję bliskich o poddaniu ich eutanazji za wyraz realizacji wolności obywatelskich?

Jaka jest różnica między zdiagnozowaną prenatalnie niepełnosprawnością dziecka
a tą samą niepełnosprawnością, rozpoznaną po urodzeniu? Różnicą jest jedynie czas postawienia diagnozy – pacjent i jego choroba są tacy sami. Dziś konflikt dotyczy możliwości pozbawienia życia pacjenta, przed 22 tygodniem jego życia prenatalnego; zapewne wkrótce spór przesunie się na późniejszy wiek chorego, jak to już się dzieje w niektórych krajach. Prezydium NRL nie może nie zdawać sobie sprawy z konsekwencji swojej wypowiedzi.

Stwierdzenie przez Prezydium NRL, że „wszelkie działania medyczne powinny opierać się o najnowszą wiedzę medyczną i odkrycia cywilizacyjne” budzi niepokój,
ze względu na pominięcie kwestii odpowiedzialności i brak odniesienia do kodeksu etyki lekarskiej. Takie postawienie sprawy niesie za sobą akceptację przeprowadzania niczym nieograniczonych eksperymentów medycznych, klonowania człowieka, stosowania w medycynie zasad eugeniki.

Prezydium NRL w swoim stanowisku wykracza daleko poza meritum orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (stwierdzenie niezgodności aktualnej ustawy z Konstytucją RP). Prezydium NRL wyciąga na podstawie orzeczenia bezpodstawne daleko sięgające wnioski o ograniczeniu dostępu do informacji dla kobiet, a lekarzy straszy rzekomą odpowiedzialnością karną za informowanie kobiet o możliwości dokonania aborcji eugenicznej za granicą, co ma znamiona manipulacji. Zakaz zabijania dzieci nienarodzonych w żadnym stopniu nie ogranicza rozwoju diagnostyki prenatalnej, chyba, że w opinii Prezydium NRL celem diagnostyki prenatalnej jest eugenika a nie leczenie chorych dzieci.

Prezydium NRL nazywa kontynuację ciąży w przypadku choroby letalnej dziecka „uporczywą terapią”. Tymczasem według definicji wypracowanej w dniu 29.06.2008 w formie konsensusu Polskiej Grupy Roboczej ds. Problemów Etycznych Końca Życia uporczywa terapia to stosowanie procedur medycznych w celu podtrzymywania funkcji życiowych nieuleczalnie chorego, które przedłuża jego umieranie, wiążąc się z nadmiernym cierpieniem lub naruszeniem godności pacjenta. Uporczywa terapia nie obejmuje podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, łagodzenia bólu i innych objawów oraz karmienia i nawadniania, o ile służą dobru pacjenta. Kontynuacja ciąży nie jest procedurą medyczną, nie przyczynia się do cierpienia dziecka, nie narusza godności dziecka ani jego rodziny, przeciwnie, podkreśla jego godność. W przypadku kontynuacji ciąży, po porodzie hospicyjnym  dziecko zostaje objęte paliatywną opieką, łagodzącą jego ewentualne cierpienia a rodzina objęta zostaje pomocą psychologiczną i duchową ułatwiającą przejście przez czas żałoby. Natomiast terminacja ciąży jest procedurą medyczną, przyczyniającą się do cierpienia dziecka, skazuje się go zwykle na śmierć z uduszenia i bez łagodzenia jego bólu, odziera dziecko z godności a rodzinę pozostawia zwykle bez pomocy psychologicznej, bez możliwości dobrego przeżycia żałoby, za to z traumą dokonania aborcji.

Apel Prezydium NRL o rozwiązania legislacyjne ułatwiające funkcjonowanie rodzinom, już po narodzeniu ciężko i nieuleczalnie chorych dzieci, ma tylko wtedy sens, jeśli te dzieci będą się rodziły, a nie będą masowo eksterminowane.

Prezydium NRL stwierdza, że jako lekarze jesteśmy świadkami dramatów rodzin, rozpadu związków małżeńskich, pozostawiania chorych dzieci i najczęściej ich matek samym sobie w trudnej sytuacji osobistej i ekonomicznej (…), braku wysokiej jakości pomocy lekarskiej, psychologicznej oraz fizjoterapeutycznej. Czy w opinii Prezydium, aborcja stanowi tu jakieś rozwiązanie? Odpowiedź brzmi – wręcz przeciwnie; to aborcja w opinii psychologów doprowadza do utraty więzi w rodzinie i rozpadu małżeństw.

Z treści wypowiedzi Prezydium NRL wynika, że została ona sprowokowana nie tyle orzeczeniem Trybunału, co późniejszymi protestami na ulicach. Na transparentach protestujących pojawiało się hasło: „to jest wojna”. Istotnie, to jest wojna, w której ofiarami są matki i ich dzieci, a agresorami wszyscy, którzy optują za zabijaniem. My jako lekarze, a zwłaszcza nasi reprezentanci – Naczelna Rada Lekarska, mamy obowiązek stanąć w szeregach tej wojny po właściwej stronie, mamy walczyć o życie i godność naszych pacjentów, bez wartościowania i kalkulowania, kto zasługuje na naszą pomoc a kto nie. Refleksja nad toczącym się w przestrzeni publicznej sporem dotyczącym życia ludzkiego prowadzi do wniosku, iż jesteśmy świadkami niszczenia tradycyjnej etyki personalistycznej przez utylitaryzm. Jeśli zgodzimy się na to, że możemy jako lekarze decydować, które życie jest niewarte życia, to zaczniemy uczestniczyć w procedurach eutanazji i aborcji na życzenie, co już się stało w kilku krajach Europy oraz w Kanadzie. Jeśli sprzeniewierzymy się naszemu powołaniu służbie życia, staniemy się wykonawcami wyroków na chorych pacjentach.

Stanowisko wyrażone przez Prezydium NRL jest oparte na przesłankach pozamedycznych, nacechowane ideologicznie, niezgodne z zadaniami samorządu lekarskiego i przysięgą lekarską. Wobec powyższego jako lekarz czuję się zmuszona zgłosić niniejszy protest.

Z poważaniem

Barbara Antoniak

Protest wobec stanowiska Prezydium NRL 18.XI.2020

 

11.XI.2020 Prof. dr hab. n. med. Andrzej T. Radzikowski – wobec eugenicznego stanowiska Zarządu PTP z 26.X.2020

wt., 11/17/2020 - 21:24

Prof. dr hab. n. med. Andrzej T. Radzikowski, specjalista chorób dziecięcych, specjalista gastroenterolog, skierował w dniu 11.XI.2020. list do Zarządu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego w związku z publikacją  26.X.2020 r. eugenicznego stanowiska PTP: „naszym zadaniem jako pediatrów jest ochrona życia i zdrowia dziecka niezależnie czy waży 800 g czy 80 kg i czy jest zdrowe czy obarczone szeregiem defektów, niezależnie od rokowania. „

Szanowni i drodzy Koleżanki i Koledzy,

z wielkim zakłopotaniem i zdziwieniem przeczytałem „stanowczy sprzeciw Zarządu PTP wobec zniesienia legalności przesłanki pozwalającej na terminację ciąży”. Oczywiście dotyczy to niezgodności aborcji z przesłanek eugenicznych z obecnie obowiązującą Konstytucją.

Już dawno, tzn. przed pandemią, zebrano odpowiednią liczbę podpisów obywatelskich                           i dawno jeszcze w spokojnym czasie można było wydać wyrok jedyny możliwy wg tej Konstytucji. Obecnie, dalsze uniki jakie stosowała większość parlamentarna nie były już możliwe i wyrok Trybunału został ogłoszony w najgorszym możliwym czasie, bo na szczycie pandemii. Tłumaczy to niepokój i oburzenie wielu osób. Chociaż droga do zamiany Wyroku Trybunału na prawo stanowione i egzekwowane, a tym bardziej zagrożone penalizacją matek jest niemożliwa, a po korektach Pana Prezydenta de facto teoretyczna.

Zresztą w podobnych duchu wypowiadali się dawni Prezesi Trybunału Profesorowie: Andrzej Zoll i w swoim czasie Andrzej Rzepliński. Warto przypomnieć, że w 1997 roku Trybunał Konstytucyjny pod kierunkiem Profesora Zolla uznał, że aborcja z powodów społecznych jest niezgodna z konstytucją, co wywołało szereg negatywnych komentarzy, ale nigdy nie osiągnęły one takiego poziomu agresji i wulgaryzmu.

Łączenie ograniczenia aborcji z przesłanek eugenicznych z zagrożeniem niekontrolowanego wzrostu powikłań okołoporodowych i wad wrodzonych jest niezrozumiałe i delikatnie mówiąc naciągane. Wzrost podziemia aborcyjnego (w jakimś stopniu już istnieje dla aborcji z powodów „niemedycznych”) jest możliwy, ale możliwość przestępstwa nie może decydować   o fundamentalnych zasadach i stanowić o prawie.

Uważam, że każdy pediatra, także członek Zarządu, ma prawo do własnej opinii na temat życia i jego ochrony, ale wypowiadanie tego w sposób instytucjonalny jako Zarząd PTP, a więc jakby w imieniu wszystkich członków PTP jest nadużyciem i chęcią wpisania się za wszelką cenę w tzw. poprawność polityczną.

Nasi koledzy ginekolodzy stoją czasem wobec wielkich dylematów zawodowych i moralnych – ratować matkę czy dziecko lub tylko matkę, bo dziecka nie da się uratować i należy na ich działania patrzeć z szacunkiem i zrozumieniem.

Natomiast naszym zadaniem jako pediatrów jest ochrona życia i zdrowia dziecka niezależnie czy waży 800 g czy 80 kg i czy jest zdrowe czy obarczone szeregiem defektów, niezależnie od rokowania. Taka postawa nie wynika z wyznawanego światopoglądu ani z poglądów politycznych, tylko z fundamentów etyki lekarskiej.

Prof. Andrzej T. Radzikowski, Honorowy członek PTP

11.XI.2020 List do Zarządu PTP prof A. Radzikowski

 

7.XI.2020 Dr B. Antoniak w Polskie Radio 1: pytanie o aborcje eugeniczną, to pytanie o eutanazje

pon., 11/16/2020 - 23:51

Na antenie Programu 1 Polskiego Radia, w audycji „Gdzie jest pan Cogito?” ginekolog- położnik dr Barbara Antoniak powiedziała, że przeprowadzenie aborcji w przypadku dziecka z wadami nieuleczalnymi jest zupełnie czym innym niż zaniechanie uporczywej terapii i przypomniała, że uporczywa terapia polega na podtrzymaniu życia umierającego człowieka. Tymczasem – jak mówiła – nawet w przypadku takich wad jak akardia – czyli brak wykształconego serca u jednego z dzieci w ciąży bliźniaczej – póki trwa ciąża, dziecko żyje, nie umiera. Dotyczy to także dzieci bez nerek.

„Pytanie o eutanazję” 

Lekarka wyraziła przekonanie, że „pytanie o aborcję eugeniczną to jest pytanie tak naprawdę o eutanazję – czy my mamy decydować o czasie odejścia dziecka, czy my mamy je kochać i pozwolić mu żyć tak długo, jak jego warunki mu pozwalają”.

https://player.polskieradio24.pl/kolejka

Zdaniem Barbary Antoniak wynik badania prenatalnego stwierdzający wadę letalną u dziecka nie przesądza o późniejszym jego funkcjonowaniu. Jako przykład podała zespół Turnera, którego wykrycie jest przesłanką do aborcji eugenicznej. Dodała, że część dziewcząt nim obarczonych kończy studia.

Podkreśliła, że to, co lekarz „diagnozuje w badaniu na przykład amniopunkcji, a to, co później zobaczymy – jak ten człowiek funkcjonuje, jak wygląda, to są dwie różne sprawy”. – Nie jesteśmy w stanie badaniem prenatalnym do końca zdiagnozować na ile dana wada jest rzeczywiście letalna – uważa Barbara Antoniak. Dodała, że „właściwie można powiedzieć, że każdy z nas ma chorobę letalną, bo każdy z nas umrze, to jest tylko kwestia czasu”.

Barbara Antoniak jest zdania, że inny jest proces przechodzenia żałoby w przypadku naturalnego poronienia lub śmierci dziecka po urodzeniu niż w przypadku przerwania ciąży.

https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2616278,Dr-Barbara-Antoniak-pytanie-o-aborcje-eugeniczna-jest-wlasciwie-pytaniem-o-eutanazje

Dr Wanda Półtawska o reakcji depresyjnej po aborcji.

ndz., 11/15/2020 - 00:22
Doktor Wanda Wiktoria Półtawska z d. Wojtasik (ur. 2.XI.1921 w Lublinie) polska lekarka, doktor nauk medycznych oraz specjalista w dziedzinie psychiatrii, profesor nadzwyczajny Papieskiej Akademii Teologicznej, podczas II wojny światowej więziona w niemieckim obozie koncentracyjnym w Ravensbrück opisała reakcje kobiety na aborcję: „Dziewczyny z akademika prawie na siłę przywlokły do mnie koleżankę. Młodziutka, z pierwszego roku polonistyki, chciała nocą wyskoczyć z okna na czwartym piętrze. Przytrzymały ją i rano przyprowadziły do mnie. Reaktywny zespół depresyjny w dwa tygodnie po przerwaniu ciąży (dziewczyna miała 19 lat). Zapytałam: „Dziecko, nie było nikogo, kto by cię powstrzymał?”. Zacięta, nic się nie odzywała. Dużo czasu zajęło mi nawiązanie z nią prawidłowego kontaktu, a gdy to się udało, wyznała, jak do tego doszło. Była cała narada rodzinna. Dziewięć osób: dziewczyna, jej rodzice, brat i bratowa, chłopak z rodzicami, nauczycielka. I dziewięć dorosłych osób skazało dziecko na śmierć. Dziewczyna zapłakała: „Gdyby choć jedna osoba powiedziała: «Nie rób tego», ja bym tego nie zrobiła. Jak teraz będę żyć?!”. Zapytałam, kto jest ojcem dziecka. Zareagowała żywo: „Nie chcę go znać, ja go znienawidziłam”. Obserwowałam takie reakcje niejednokrotnie. Po zabiciu dziecka para młodych zrywa kontakt. Przeciwnie jest, gdy dziecko się urodzi. Zdarza się, że chłopak, który zostawił dziewczynę w tym trudnym okresie, wraca i zawierają małżeństwo. A tu dziewięć osób zaplanowało zabójstwo jednego maleństwa. Umówili lekarza, zapłacili za zabieg, przywieźli, odwieźli – zrobili wszystko, żeby… pozbyć się dziecka! Dręczące poczucie winy Udało mi się odwieść wiele kobiet od tej strasznej decyzji, od której nie ma odwrotu. Jako lekarz psychiatra wielokrotnie obserwowałam zespół objawów, który ma swoją międzynarodową nazwę: post-abortion-syndrom – zespół objawów psychopatologicznych po zabiciu własnego dziecka. Z moich wieloletnich obserwacji wynika, że każda kobieta, która pozwoliła, żeby zabito dziecko w jej łonie, cierpi latami. Już na początku XX wieku profesor Rosner, czołowy polski ginekolog, stwierdził, że przerwanie ciąży można porównać do rzucenia kobiety-matki pod koła pędzącego pociągu pospiesznego. Rozdarta na kawałki, nigdy już całkiem nie da się zintegrować. Objawy te nie występują od razu. Choć ludzie usiłują nazwać ją inaczej, aborcja jest zbrodnią. Kobieta nosi w sobie na zawsze jej piętno. Każda, która pozwoliła, żeby zabito dziecko w jej łonie, cierpi całymi latami. Kobieta boi się dziecka, nie chce go, kiedy więc go już nie ma, w pierwszej chwili czuje ulgę, a potem… Przychodzi refleksja i narasta dręczące poczucie winy, które zmienia się w poczucie krzywdy, i następuje zmiana osobowości: trudny charakter, drażliwość, zmienność itd. Opiekowałam się setkami kobiet i nigdy żadna nie miała do mnie pretensji o to, że urodziła dziecko. Wszystkie są bardzo wdzięczne i nieraz przez lata przysyłają zdjęcia swoich dzieci, bo nie jest prawdą, że z tak zwanej niechcianej ciąży rodzi się zawsze niechciane dziecko. Przeciwnie – to dziecko, czasem okupione heroiczną decyzją matki, która walczy o nie z otoczeniem, dziecko początkowo odrzucane, staje się jej największą radością i pociechą na starość”. prof. Wanda Półtawska https://prasa.wiara.pl/doc/646197.Zycie-z-pietnem-zbrodni

13.XI.2020 O stanowisku eugenicznym ZG PTP dla Radio Poznań – dr G.Rybak

pt., 11/13/2020 - 21:08
Po opublikowaniu listu pediatrów wobec eugenicznego stanowiska  ZG PTP – Red. Roman Wawrzyniak  zaprosił dr Grażynę Rybak, delegata OM KSLP do audycji pt: Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań, czyli dużo dobrych treści i muzyki, bo życie jest ważne – każde życie, Audycja:  piątek 13.11.20  godz.18.15 Temat: O stanowisku lekarzy pediatrów z Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, którzy domagają się legalności aborcji eugenicznej. Gość: pediatra, Członek Komisji Etyki Lekarskiej oraz autorka wielu poradników, matka trójki dzieci, dr Grażyna Rybak. http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2020/11/drG.-Rybak-dla-Polskiego-Radia-Poznań.13.XI_.2020.-nt-listu-pediatrów-wobec-eugenicz.-stanow.PTP_.mp3

 

27.01.2021 Spotkanie wyborcze nowego zarządu OM KSLP

czw., 11/12/2020 - 21:23
Spotkanie wyborcze  nowego prezesa i zarządu OM KSLP oraz spotkanie lekarzy z dr n.med. Anita Stola i Ks. Maciej Sarbinowski SDB; pt. „Prawda o Życiu – projekt medialno – informacyjny „. Ks. Maciej Sarbinowski- jest główny realizator projektu

 

Dr n.med. Anita Stola , polska neonatolog z Arizony i salezjanin ks. Maciej Sarbinowski, inicjator i pomysłodawca wizyty Abby Johnson w Polsce .

Dr n. med.  Anita Stola  ukończyła polski Uniwersytet Medyczny , pracuje w USA w Phoenix, w Arizonie , jest specjalistą pediatrii i neonatologii. Dr Stola jest Dyrektorem Medycznym oddziału noworodkowego
Mercy Gilbert Medical Center

Ks.Maciej Sarbinowski SDB , salezjanin , od 2003 roku kapłan w Towarzystwie św. Franciszka Salezego. Obecnie wykładowca kilku przedmiotów w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie i Lądzie n. Wartą, gdzie mieszka na co dzień i pełni również funkcję spowiednika. W ramach hobby prowadzi stronę www.e-rekolekcje.pl.

 

Prof.dr.hab.n.med Anna Liberek – wobec eugenicznego stanowiska ZG PTP z 26.XI.2020

czw., 11/12/2020 - 21:04

Pani prof. dr hab. n. med. Anna Liberek, specjalista pediatrii i gastroenterologii dziecięcej z  Gdański ego Uniwersytetu Medycznego, następnego dnia po tym jak ZG  PTP opublikował  stanowisko, w którym domaga się legalnej aborcji w przypadku rozpoznanej prenatalnie ciężkiej wady rozwojowej, napisała  list

do  prof. dr hab. Barbary Kamińskiej, Przewodniczącej Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego , obronie życia dzieci i etyki  lekarskiej. List przesłano do ZG PTP.

27.XI.2020 list do ZG PTP prof.Anna Liberek

Szanowna Pani Profesor;

Zwracam się z prośba o skreślenie mnie z listy członków Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego O. Gdański. Decyzja moja jest podyktowana oficjalnym stanowiskiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego ws orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020.

Mój światopogląd nie powala mi na zaakceptowanie stanowiska prezentowanego przez ZG PTP i nie pozostaje mi nic innego jak zrezygnować z członkostwa w PTP

Uważam, że rolą pediatrów jest ochrona wszystkich dzieci, również tych z niepełnosprawnością, niezależnie od etapu ich rozwoju. Dlatego, stanowisko ZG PTP sprzeciwiające się ograniczeniu aborcji eugenicznej, uważam za całkowicie niezrozumiałe i niewłaściwe. Ponadto mam pełną świadomość i posiadam odpowiednią wiedzę, że przytłaczająca większość aborcji dotyczy dzieci z trisomią 21 i nie uważam, że stwierdzenie tej wady genetycznej jest wystarczającą przesłanką do przeprowadzenia aborcji.

Ponadto w stanowisku ZG PTP znajdują się stwierdzenia niezgodne ze stanem faktycznym i nieuprawnione, mówiące o penalizacji aborcji, zmniejszeniu dostępu do opieki położniczej i perinatalnej dla wszystkich, czy wreszcie o niekontrolowanym wzroście zgonów oraz niepełnosprawności wskutek powikłań okołoporodowych matek i dzieci. W moim przekonaniu stwierdzenia te są nieuprawnione na gruncie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Informacja o decyzji TK znana była od godzin południowych dnia 22.10.20 r., a   reakcja  ZG PTP (oficjalny sprzeciw) datowana jest na dzień 26.10.20 r., a więc już 4-ty dzień „protestów”, których charakter i poziom zachowania się uczestników w żaden sposób nie wskazuje na pobudki humanitarne kierujące manifestantami. Wznoszone hasła, okrzyki, transparenty (niesłychanie wulgarne i  często wyczerpujące znamiona „mowy nienawiści”) jednoznacznie podkreślają polityczny charakter tych wystąpień. Także przywódcy „Strajku Kobiet” jasno i  jednoznaczne przedstawiają żądania o charakterze politycznym dotyczące dymisji Rządu i wprowadzenia aborcji na życzenie.

W związku z tym, nie mogę swoją postawą wyrażać poparcia dla  tego typu działań i proszę o skreślenie mnie z listy członków Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Z poważaniem

Prof. dr hab. n. med. Anna Liberek, specjalista pediatrii i gastroenterologii dziecięcej, Gdański Uniwersytet Medyczny

 

 

Środowisko Medyczne Świętej Rodziny zaprasza na Mszę Świętą

śr., 11/11/2020 - 09:31
 • 19:00 Msza Święta- Kościół Świętej Rodziny  Ul. Rozwadowska 9/11
 • 20:00 Konferencja: BYĆ BLISKO CHRYSTUSA, TO JEST MÓJ PLAN NA ŻYCIE”  – BŁ. CARLO ACUTIS .
 • BIAŁACZKA A CUD EUCHARYSTII –  Ks. Mieczysław Jerzak

10.XI.2020 Radio Maryja – dr Grażyna Rybak o liście pediatrów wobec stanowiska PTP

wt., 11/10/2020 - 22:09

Na zaproszenie O. Grzegorza Moj z Radio Maryja, 10.XI.2020 o godz. 13:15, Dr Grażyna Rybak wypowiedziała się na temat stanowiska Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, które domaga się wprowadzenia tzw. aborcji eugenicznej, pomimo jej sprzeczności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku.

https://www.radiomaryja.pl/multimedia/list-otwarty-pediatrow-wobec-stanowiska-polskiego-towarzystwa-pediatrycznego-domagajacego-sie-legalnosci-tzw-aborcji-eugenicznej/

– Śmierć dziecka obciążonego wadami letalnymi, która zostanie wywołana działaniami lekarskimi przed jego narodzeniem, które są sprzeczne z kodeksem etyki lekarskiej, ta zadana śmierć w żaden logiczny sposób nie stanowi terapii choroby, którą rozpoznajemy prenatalnie. Naszym zadaniem jako lekarzy, który jest wyrazem prawdziwej pomocy medycznej choremu dziecku, jest diagnostyka prenatalna, obserwacja ciąży, badanie, diagnozowanie, próba leczenia, rozeznawanie i podejmowanie określonych działań medycznych. To jest pomoc. Aborcja pomocą dla takiego dziecka nie jest – powiedziała gość „Aktualności dnia”.

[TYLKO U NAS] Dr G. Rybak: Śmierć dziecka obciążonego wadami letalnymi, która zostanie wywołana działaniami lekarskimi przed jego narodzeniem, w żaden logiczny sposób nie stanowi terapii

– Myślenie aborcyjne sprowadza się do tego, że skoro można zabić dziecko w fazie prenatalnej, to co przeszkodzi ludziom myśleć za kilka lat, że będzie można uśmiercić dziecko w następnych fazach życia. Przypomnę, że tak już jest w Holandii, gdzie taki sposób rozumowania doprowadził do eutanazji dzieci między 1 a 12 rokiem życia, bo są śmiertelnie chore. To bardzo nieludzkie. Odbieramy tym samym rodzicom prawo do pożegnania się z dzieckiem, do troski o to dziecko, towarzyszenia mu. Odbieramy całą przestrzeń miłości matki i ojca do dziecka, która wzmaga się w okresie chorowania dziecka. W ten sposób odbieramy to rodzicom – podsumowała dr Grażyna Rybak.

9.XI.2020 Warto rozmawiać – Prawo do narodzin. Dr Grażyna Rybak

wt., 11/10/2020 - 21:44

Na zaproszenie red. Jana Pospieszalskiego, dr Grażyna Rybak – delegat OM KSLP, współautorka listu otwartego (7.XI.2020) pediatrów wobec stanowiska Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego domagającego się legalności aborcji eugenicznej, udzieliła wywiadu na potrzeby programu „Warto Rozmawiać”  9.XI.2020. Prawo do narodzin i godnego pochówku, czy uporczywa terapia i zmuszanie do heroizmu? Jakie skutki dla ochrony nienarodzonych przyniesie prezydencki projekt ustawy o wadach letalnych? W studio Marek Jurek (Prawica Rzeczpospolitej), Bolesław Piecha (PiS), Patryk Jaki (Solidarna Polska) i Krzysztof Bosak (Konfederacja). Od 26 minuty nagrana wypowiedź dr Grażyny Rybak, specjalisty pediatrii.

https://vod.tvp.pl/video/warto-rozmawiac,09112020,50407652

7.XI.2020 List otwarty pediatrów wobec stanowiska Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego domagającego się legalności aborcji eugenicznej.

pon., 11/09/2020 - 00:21

Jesteśmy wstrząśnięci stanowiskiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, które zakwestionowało wyrok TK z 22.X.2020, wyrażając “stanowczy sprzeciw” wobec stwierdzenia nielegalności przesłanki pozwalającej na zabicie dziecka w prenatalnej fazie jego rozwoju, w przypadku, gdy badania prenatalne potwierdzają ciężkie i nieodwracalne upośledzenie płodu albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu.

 1. Nie do przyjęcia jest popieranie aborcji eugenicznej przez Polskie Towarzystwo Pediatryczne. Nie można być lekarzem dzieci, także tych z ciężkimi wadami rozwojowymi, troszczyć się o ich maksymalnie najlepszy stan zdrowia, wspierać ich rodziców a jednocześnie popierać aborcję najciężej chorych dzieci. Naszą rolą jest leczenie i profilaktyka chorób, poszukiwanie skutecznych terapii a nigdy wspieranie działań eugenicznych i prenatalnej eutanazji, sprzecznych z naszym powołaniem.
 2. Śmierć dziecka obciążonego wadami letalnymi wywołana przed jego narodzeniem przez lekarza w żaden logiczny sposób nie stanowi terapii choroby rozpoznanej prenatalnie. Pomoc medyczna poczętemu choremu dziecku nie polega na odebraniu mu życia i narażeniu na dodatkowe cierpienie podczas aborcji. Nierzadko diagnoza prenatalna nie pokrywa się z rozpoznaniem jednostki chorobowej po urodzeniu. Obserwacja wewnątrzłonowa rozwoju, urodzenie dziecka, nawet ciężko chorego, pozwala badać, diagnozować, leczyć, rehabilitować, wysnuwać wnioski, rozeznawać przyczyny, wdrażać profilaktykę.
 3. Decyzja o przerwaniu życia ciężko chorych dzieci w okresie ich rozwoju wewnatrzłonowego nie może być uzależniona, od jakichkolwiek „konsultacji eksperckich”, na których brak skarżą się sygnatariusze stanowiska PTP. W zarządzie PTP niewątpliwie zasiadają wysokiej klasy eksperci od leczenia dzieci, natomiast prawo do życia nie podlega ocenie żadnych „ekspertów”. I to właśnie potwierdził Trybunał Konstytucyjny. Żaden lekarz nie ma prawa być ekspertem od zabijania pacjentów w najwcześniejszej fazie rozwoju.
 4. Aborcja, także prawnie zalegalizowana, narusza Kodeks Etyki Lekarskiej, angażując personel medyczny do zabójczej procedury, zamiast zgodnie z przysięgą lekarską do troski o życie i zdrowie dziecka oraz matki.
 5. Absurdalne jest stwierdzenie zarządu PTP, że wyrok Trybunału „nie spowoduje oczekiwanej ochrony życia dzieci”! Czy aborcja chorego dziecka chroni jego życie? Wyrok TK może uratować codziennie życie trojgu dzieciom w naszym kraju (ponad 1000 /rok)
 6. Sugestia PTP, że po wyroku TK nastąpi brak dostępu do badań prenatalnych i opieki perinatologicznej jest niezgodna z prawdą. W okresie wewnątrzłonowym życia dziecka po opublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego diagnostyka nie będzie stosowana w celu podjęcia decyzji o aborcji. Wyrok TK nie zmienia zasad opieki nad dzieckiem w okresie prenatalnym. Podstawowe badania prenatalne są dostępne i wykonywane standardowo u każdej ciężarnej, umożliwiając wczesne rozpoznanie i podjęcie leczenia chorego dziecka, zgodne najnowszymi osiągnięciami medycyny.
 7. Decyzje TK chroniące życie dzieci z wadami rozwojowymi nie są, jak głosi PTP: „szkodliwe dla zdrowia publicznego” Przeciwnie, to „usuwanie choroby” przez eliminację chorego szkodzi, bo zadaje śmierć dziecku, uszkadza zdrowie matki i hamuje rozwój medycyny. Naukowe poszukiwanie różnych terapii, by przynieść choremu ulgę w cierpieniu jest motorem postępu w medycynie. Dzięki wczesnej diagnostyce możliwe jest leczenie bardzo ciężkich wad rozwojowych w okresie życia wewnątrzmacicznego–wad serca, przepukliny przeponowej, wodogłowia, wodonercza, choroby hemolitycznej płodu i innych. Wdrażane są terapie genowe. Rdzeniowy zanik mięśni – SMA (efekt mutacji w genie SMN1), do czasu wprowadzenia skutecznej terapii farmakologicznej (Nusinersen), był najczęstszą genetyczną przyczyną śmierci dzieci do drugiego roku życia.
 8. Zdumiewające jest, że Zarząd PTP obawia się, że prawny zakaz aborcji eugenicznych „przyczyni się do wzrostu liczby nielegalnie wykonywanych niemedycznych aborcji”. Aborcja, legalna czy nielegalna, obecnie coraz częściej farmakologiczna jest śmiertelna dla dziecka. Jest również przyczyną powikłań ginekologicznych i ogólnoustrojowych u matki, wtórnej niepłodności i zaburzeń psychicznych (zespół poaborcyjny). Większa dostępność aborcji w populacji to gorszy stan zdrowia kobiet. Aborcja niesie za sobą większe zagrożenie dla zdrowia kobiety niż poród.
 9. Nieuzasadnione jest przewidywanie przez PTP „niekontrolowanego wzrostu zgonów oraz niepełnosprawności wskutek powikłań okołoporodowych matek”. Urodzenie chorego dziecka, nie oznacza bezwarunkowo powikłań u ciężarnej.  To nie matka jest zagrożona ryzykiem zgonu rodząc dziecko z wadą, ale jej dziecko i to ono powinno otrzymać opiekę medyczną.
 10. Kuriozalne twierdzenie zarządu PTP, że zakaz skracania życia chorym dzieciom, potwierdzony wyrokiem TK – „zaprzecza dorobkowi ostatnich 40 lat polskiej medycyny rozrodu, neonatologii i pediatrii” to pogarda dla pracy pediatrów, neonatologów oraz osiągnięć klinicznych i naukowych w ramach Oddziałów Patologii Ciąży i Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka. Technika aborcji nawet najbardziej wyrafinowana, nie może być zaliczana do dorobku tych dziedzin medycyny. Logika skracania życia śmiertelnie chorym prowadzi do usankcjonowania eutanazji, nie tylko chorych dorosłych, ale także dzieci, jak ma to już miejsce w niektórych krajach, gdzie kwestionowane jest prawo do życia osób niepełnosprawnych.

Stanowisko PTP jest szokującym zaprzeczeniem istoty zawodu lekarza i zadań pediatrów, jakimi są: zapobieganie, leczenie i ochrona najsłabszych. Stanowisko to sprzeniewierza się statutowym celom PTP którymi są: „szerzenie zasad deontologii i etyki zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie”. Polski kardiolog Ryszard Fenigsen (1925−2016) podkreślał: “Działania lekarza i każdego rozumnego człowieka dobrej woli nie do tego powinny zmierzać, by wytępić ludzi cierpiących, ale do tego, by usuwać cierpienie”

 1.  dr Grażyna Rybak, specjalista pediatrii
 2. dr Marzenna Koszańska, specjalista pediatrii
 3. dr Ewa Piesiewicz-Grzonkowska, pediatra, specjalista psychiatrii dziecięcej
 4. dr n. med. Elżbieta Kortyczko, specjalista pediatrii, specjalista neonatologii
 5. dr n. med. Małgorzata Kępińska, specjalista pediatrii i neonatologii
 6. dr Iwona Daniluk, specjalista onkologii dziecięcej
 7. dr Iwona Krzyżowska-Dąbrowska, specjalista pediatrii
 8. dr Anna Żochowska, specjalista pediatrii i neonatologii
 9. dr Teresa Piętka – Organistko, specjalista pediatrii, specjalista chorób płuc
 10. dr Grażyna Hofman, specjalista pediatrii
 11. dr Maria Jakubiak, pediatra, specjalista medycyny rodzinnej
 12. dr n.med. Irena Bołtruszko, specjalista pediatrii
 13. dr Anna Ryszkowska, specjalista pediatrii
 14. dr Barbara Leszczyńska, specjalista pediatrii
 15. dr Elżbieta Jankowska, specjalista pediatrii
 16. dr Katarzyna Jankowska -Dziadek, specjalista pediatrii
 17. dr Bożena Wojtas, pediatra, specjalista neonatolog
 18. dr Katarzyna Boguta, w trakcie specjalizacji z pediatrii

7 XI.2020 List otwarty specjalistów pediatrii wobec stanowiska PTP z 26.X.2020

Strony