Oddział Mazowiecki

Subskrybuj Kanał Oddział Mazowiecki
Strona mazowieckiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.
Zaktualizowano: 30 minut 2 sekundy temu

20.X.2021 Czas to miłość- bł. dr Wanda Błeńska – Marta Jelonek

śr., 10/20/2021 - 23:53
Na październikowe spotkanie OM KSLP w oparciu o nauczanie bł. Prymasa Wyszyńskiego  przyjechała Pani Marta Jelonek  z prezentacją pt „Czas to miłość”. Pani Marta Jelonek przybliżyła zgromadzonym po Mszyśw lekarzom  sylwetkę , sposób  pracy , charyzmat i duchowość lekarską dr Wandy Błeńskiej (30.X.1911- 27.XI.2014)., która żyła cnotą miłości- królową cnót.  Wiemy, że powtarzała: Jeżeli chce się być dobrym lekarzem, to trzeba pokochać swoich pacjentów” – i to robiła.

24.XI.2022 Musimy uczyć się sztuki milczenia

wt., 10/19/2021 - 23:57

Serdecznie zapraszamy na spotkanie  24 LISTOPADA 2021  pt  MUSIMY UCZYĆ SIĘ SZTUKI MILCZENIA, które poprowadzi dr  Katarzyna Łapińska   zgodnie z programem opartym o naucznie bł Prymasa Tysiąclecia     – „Wielkie sprawy powstają w ciszy i skupieniu. Musimy uczyć się sztuki milczenia i skupienia”.

…Duch ciemności jest duchem niepokoju. On nie zawsze dąży do tego, aby nas doprowadzić wprost do grzechu. Często wie, że mu się to nie uda, bo łaska Boża jest w nas wystarczająco silna. Wtedy przynajmniej zasiewa niepokój, stwarzając sto trudności i wątpliwości, które mają charakter niesłychanie podniosły, a tematykę niemal świętą i religijną. Wynika ona nawet często z troski o Kościół Chrystusowy i Królestwo Boże, o to niemal, aby samemu Bogu starczyło sił do uratowania się i utrzymania na świecie. Wtedy boimy się o wszystkich i o wszystko. / Z rozważań o modlitwie „Ojcze Nasz”)

19.X.2021 37 rocznica śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszko – duszpasterza środowisk medycznych

wt., 10/19/2021 - 21:16

BŁOGOSŁAWIONY KS. JERZY POPIEŁUSZKO, urodził się  w Święto Podwyższenia Krzyża , 14 IX 1947 r. i przeszedł godnie drogę krzyżową aż do śmierci z rąk funkcjonariuszy SB 19 X 1984 r. w Górsku pod Toruniem. Wielką troską otaczał środowisko medycznych, gdy 25 V 1979 r. rozpoczął  pracę duszpasterską w kościele akademickim św. Anny w Warszawie, jako Duszpasterz Służby Zdrowia. Prowadził konwersatoria dla studentów medycyny, organizował rekolekcje, kierował duszpasterstwem pielęgniarek w kaplicy Res Sacra Miser. Był członkiem Krajowej Konsulty Duszpasterstwa Służby Zdrowia, a na terenie archidiecezji warszawskiej: diecezjalnym duszpasterzem środowisk medycznych. 6 X 1981 r. podjął się także opieki duszpasterskiej nad chorymi w Domu Zasłużonego Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie przy ul. Elekcyjnej 37, urządzając tam z własnych środków kaplicę, w której na mocy nominacji kurialnej posługiwał jako kapelan. Jednoczył całe środowisko medyczne łącząc studentów medycyny, pielęgniarki i lekarzy. Sam jako chory przewlekle na anemię złośliwą, korzystał niejednokrotnie z hospitalizacji i pomocy medycznej, rozumiał zarówno chorych jak i pracowników służby zdrowia. Ks. Jerzy od 20 maja 1980 r. posługiwał w parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie na Żoliborzu, gdzie jako rezydent zajmował się duszpasterstwem specjalistycznym, kierował spotkaniami formacyjnymi grupy studentów Akademii Medycznej, był duszpasterzem średniego personelu medycznego (pielęgniarek) oraz co miesiąc organizował dla lekarzy spotkania modlitewne. Gdy w 1981 r. strajkowały uczelnie wyższe, ks. Jerzy Popiełuszko roztoczył opiekę duszpasterską nad studentami warszawskiej Akademii Medycznej i jednocześnie nad słuchaczami Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej, gdzie protest miał dramatyczny przebieg. Ks. Jerzego Popiełuszki miał udział w przygotowaniu dwóch wizyt papieskich w Ojczyźnie (w 1979 i 1983 r.). W obu przypadkach, wbrew sprzeciwom władz komunistycznych i Służby Bezpieczeństwa, był faktycznym przewodniczącym Sekcji Sanitarnej Komitetu Przyjęcia Jana Pawła II w Warszawie i ze swoją kilkusetosobową grupą medyczną roztaczał z ramienia Kościoła opiekę zdrowotną nad uczestnikami pielgrzymek.

Obecnie wspiera nas w leczeniu nieuleczalnie chorych. Francuska kościelna komisja udowodniła cud uzdrowienia z białaczki szpikowej Francoisa Audelana za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Francuz został wyleczony na łożu śmierci w dniu urodzin ks. Jerzego i w Święto Podwyższenia krzyża świętego – 14 IX 2012 r. Decyzja komisji jest przełomowa w drodze do kanonizacji ks. Jerzego Popiełuszki. Doszło do „niewytłumaczalnego i zadziwiającego uzdrowienia” – oznajmił biskup francuskiej diecezji Creteil, Michel Santier, ogłaszając pozytywny wynik procedury sprawdzania cudu. O sprawdzenie tego przypadku wnioskował polski Kościół. Ks. Jerzy Popiełuszko został beatyfikowany w 6 VI 2010 r.

3.XI.2021 Msza św. w 100 -lecie urodzin dr Wandy Półtawskiej

ndz., 10/17/2021 - 21:15

OPIS WYDARZENIA:
W środę, 3 listopada 2021 roku o 11.00 w Bazylice Mariackiej, abp Marek Jędraszewski odprawi Mszę św. w 100-lecie urodzin Wandy Półtawskiej.

14.X.2021 Doroczne Świętowanie Dnia Świętego Łukasza – patrona lekarzy

ndz., 10/17/2021 - 17:09

14.X.2021, na kilka dni przed liturgicznym wspomnieniem patrona lekarzy św. Łukasza -Lekarza,(18.X.2021)   Bp. Romuald Kamiński ,  przewodniczący Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia Konferencji Episkopatu Polski, odprawił dla zgromadzonych w Katedrze Warszawsko -Praskiej Świętego Floriana medyków  Mszę święta o godz. 18:00 w intencji Służby Zdrowia.

Życzenia dla pracowników służby zdrowia zostały przesłane w specjalnym liście:

Po Mszy  świętej kilka osób zaangażowanych w posługę chorym zostało odznaczonych Medalem Diecezji Warszawsko Praskiej.

Z Oddziału Mazowieckiego bł. dr Ewy Noiszewskiej KSLP  odznaczenie otrzymały:

dr Maria Anna Gręziak, specjalista anestezjologii, współzałożycielka i wieloletni Prezes ZG KSLP

 

dr Maria Kozera, specjalista  chirurgii onkologicznej i pediatrii:

 

dr n. med. Małgorzata Kępińska, spec. pediatrii i neonatologii, lekarz Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci:

O godz. 19:00  koncert na gitarze klasycznej i lutni wykonał Pan Wojciech warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego, dedykowany specjalnie dla  środowiska medycznego zgromadzonego w Katedrze Praskiej

7.X.2021 Zaduszki medyczne

ndz., 10/17/2021 - 16:17

Tradycyjnie, jak co roku Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia , ks Arkadiusz Zawistowski, zaprasza całe Środowisko Medyczne, pracowników służby zdrowia , stowarzyszenia lekarskie  i pielęgniarskie, diagnostyczne i farmaceutyczne na wspólna modlitwę za zmarłych pracowników służby zdrowia.

 • godz. 18:00 – Msza św. Niedzielna w Auli Kurialnej
 • godz. 19 :00  – wypominki za zmarłych

Po Uroczystości Wszystkich Świętych 1. listopada oraz Dniu Zadusznym, obchodzonym 2 listopada jako dzień modlitw za ludzi zmarłych, których dusze oczekują w czyśćcu na ostateczne spotkanie z Panem Bogiem, pragniemy wspólnie modlić się za za tych, którzy odeszli już spośród nas, za zmarłych medyków:  śp. dr Krzysztofa Kuropatwę,  śp. prof Roberta Walley’a, śp. prof Michała Troszyńskiego oraz kapłanów  śp. Abp Henryka Hosera, śp. prof. Stanisława Warzeszaka.  Zapraszamy do modlitwy wspominkowej . Jan Paweł II w rozważaniach na Anioł Pański, w listopadzie 2003 r. mówił, iż: Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba.

16.X.2021 Lekarze u bł. Prymasa w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej

sob., 10/16/2021 - 16:14

Osiem lekarek z OM KSLP wspólnie z przewodnikiem panią   Maria Patynowską, historykiem  sztuki a jednocześnie profesjonalną opiekunką chorych ,spotkało się  w sobotę 16 X 2021 o godz.12:15 na  wystawie o Prymasie Wyszyńskim, ekspozycji  przygotowanej przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej oraz Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.

    Informacjom o życiu i działalności Kardynała towarzyszył wybór ilustracji i filmów, prezentowanych publicznie po raz pierwszy,  bezcenne pamiątki z nim związane, jego szaty i naczynia liturgiczne  liturgiczne.    Zwiedzanie wystawy było okazją do poznania nauczania bł. Prymasa Tysiąclecia, poprzez poznanie mało znanych wypowiedzi Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

20.X.2021 Czas to Miłość – duchowość dr Wandy Błeńskiej- „matki trędowatych”

pt., 10/15/2021 - 00:00
Zapraszamy serdecznie na spotkanie pt. „Czas to miłość”. Pani Marta Jelonek przybliży nam  sylwetkę , sposób  pracy , charyzmat i duchowość lekarską dr Wandy Błeńskiej (30.X.1911- 27.XI.2014).   Po Mszy Św. w Katedrze Praskiej o godz. 18:00 przechodzimy  na spotkanie w Sali Akademika Praskiego ul. Floriańsa 3. prelekcja wraz z dyskusją rozpoczyna się o godz. 19:00. Dr Wandę Błońska pragniemy bliżej poznać, ponieważ żyła cnotą miłości- królową cnót.  Wiemy, że powtarzała: Jeżeli chce się być dobrym lekarzem, to trzeba pokochać swoich pacjentów” – i to robiła. Termin październikowy zbiegnie się ze 110 rocznicą jej urodzin i prośbą z 2019r.  abp Gądeckiego do Konferencji Episkopatu Polski w sprawie propozycji beatyfikacji „Matki Trędowatych”. Mamy nadzieję, że  poznanie duchowej sylwetki polskiej lekarki  dr Wandy Błeńskiej przyczyni się do naszego wzrostu duchowego, pragnienia rozwijania cnoty miłości na co dzień jak to czyniła dr Wanda; „Pacjentów witała uśmiechem. Dotykała ich ciał bez użycia rękawiczek. A zapytana o najskuteczniejszy lek, odpowiadała, że jest nią witamina M, czyli miłość”.  Będzie okazja do zakupu książek pani Marty Jelonek pt .”Wanda Błeńska -spełnione życie”

12.X.2021 Brońmy dr Dermota Kearney’a, szykanowanego za próby łagodzenia następstw aborcji farmakologicznej

wt., 10/12/2021 - 21:48

Drogie Koleżanki, Koledzy.  Zgodnie z prośbą Dr Vincenzo DeFilippis, prezydenta FEAMC zamieszczamy na internetowej stronie naszego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, jednego z pośród wielu w Europie, prośbę o poparcie petycji w obronie dr Dermota Kearney’a,  Prezesa Katolickiego Stowarzyszenia Medycznego Wielkiej Brytanii, który został zawieszony w praktyce lekarskiej przez Izby Lekarskie, za oferowanie pacjentkom możliwości cofnięcia działania tabletek poronnych i próby podtrzymania ciąży kobietom, które zmieniły zdanie po zażyciu pigułki aborcyjnej. Dr D. Kearney przepisywał kurs progesteronu dla zmniejszania następstw podania środków aborcyjnych, wielu kobietom, które  prosiły o pomoc po zażyciu pierwszej pigułki aborcyjnej. Dr Kearney dawał nadzieję na możliwość uratowania ciąży, przez leczenie progesteronem, które może być skuteczne w 50% przypadków. Dr Dermot Kearney otrzymał zakaz ratowania dzieci kobiet, które żałują rozpoczęcia kontrowersyjnych aborcji „pigułką after day”  wprowadzonej z powodu pandemii. Pomimo postawionych mu zarzutów, kobiety, które leczył dr Kearney, opisały go jako „wspierającego, współczującego i całkowicie nieoceniającego – i nie było żadnej wzmianki o religii”.

Poniżej link do strony petycji (proszę o poparcie):

https://citizengo.org/en-gb/lf/204485-abortion-reversal-allow-women-real-choice

https://feamc.eu/fr/citizengo-lance-une-petition-pour-fournir-un-traitement-dinterruption-de-grossesse/

https://marsz.info/wielka-brytania-lekarz-zawieszony-za-ratowanie-dzieci-nienarodzonych/

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9632581/NHS-consultant-banned-saving-babies-mothers-started-pills-post-abortiions.html

 

18.X.2021 Oddział Ziemi Radomskiej KSLP zaprasza na modlitwę różańcową lekarzy w Dniu św. Łukasza

pon., 10/11/2021 - 06:42

Zarząd Oddziału Ziemi Radomskiej KSLP serdecznie zaprasza na Różaniec, który będzie prowadzony przez nasze Stowarzyszenie w Katedrze pod wezwaniem Opieki Najświętszej Maryi Panny, w Radomiu, ul. Sienkiewicza 13, w poniedziałek, w dniu 18 października 2021 r. o godz. 17:15. Po nabożeństwie będziemy uczestniczyć we Mszy Świętej Patronalnej z okazji święta Świętego Łukasza Ewangelisty, patrona lekarzy, o godz.18:00. Po uroczystości Zarząd Oddziału wraz z naszym duszpasterzem ks. Konradem Wójcikiem spotka się na posiedzeniu w domu pani prezes Jadwigi Kazany.

Sekretarz Oddziału KSLP Andrzej Niemirski

Przypominam, że w ramach nieustającej modlitwy różańcowej lekarzy , Oddział Mazowiecki KSLP modli w 2021/2022 po zmianie tajemnic z  dnia 9.X.2021 Tajemnicą  V. Ukoronowanie – „Potem wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce, i księżyc pod Jej stopami, a na głowie wieniec z gwiazd dwunastu” (Ap 12,1)  

18.X.2021 Oddział Ziemi Radomskiej KSLP zaprasza na modlitwę różańcową lekarzy w Dniu św. Łukasza

ndz., 10/10/2021 - 11:46

Zarząd Oddziału Ziemi Radomskiej KSLP serdecznie zaprasza na Różaniec, który będzie prowadzony przez nasze Stowarzyszenie w Katedrze pod wezwaniem Opieki Najświętszej Maryi Panny, w Radomiu, ul. Sienkiewicza 13, w poniedziałek, w dniu 18 października 2021 r. o godz. 17:15. Po nabożeństwie będziemy uczestniczyć we Mszy Świętej Patronalnej z okazji święta Świętego Łukasza Ewangelisty, patrona lekarzy, o godz.18:00. Po uroczystości Zarząd Oddziału wraz z naszym duszpasterzem ks. Konradem Wójcikiem spotka się na posiedzeniu w domu pani prezes Jadwigi Kazany.

Sekretarz Oddziału KSLP Andrzej Niemirski

Przypominam, że w ramach nieustającej modlitwy różańcowej lekarzy , Oddział Mazowiecki KSLP modli w 2021/2022 po zmianie tajemnic z  dnia 9.X.2021 Tajemnicą  V. Ukoronowanie – „Potem wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce, i księżyc pod Jej stopami, a na głowie wieniec z gwiazd dwunastu” (Ap 12,1)  

10.X.2021 Gratulujemy Pani Doktor Katarzynie Jachimowicz otrzymania Nagrody Totus Tuus 2021

ndz., 10/10/2021 - 10:25

Szanowna Pani Doktor Katarzyno!

Z całego serca gratulujemy Pani Doktor otrzymania Nagrody Tatus Tuus 2021oraz Pani wspaniałej postawy w pracy lekarskiej, będącej przykładem dla nas wszystkich, pracy budującej dobry wizerunek polskiego lekarza za granicą.  Z radością przyjęliśmy wiadomość, że 9.X.2021 na Zamku Królewskim w Warszawie wręczono Pani Doktor Nagrodę Totus Tuus, w kategorii „Promocja godności człowieka” – „za świadectwo obrony życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci oraz prawa do klauzuli sumienia”. Dziękujemy, że wskazała nam Pani źródło inspiracji w codziennej pracy lekarskiej, poprzez wyznanie: „Moim mottem były słowa Jana Pawła II zawarte w encyklice +Laborem exercens+ (o wartości ludzkiej pracy), gdzie przedstawiał pracę jako współuczestniczenie w dziele tworzenia razem z Bogiem. W związku z tym w tej pracy mam nie tylko prawo, ale też obowiązek stosować wartości chrześcijańskie, w moim wypadku prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Podziwiamy Pani otwartość i solidarność serca, że zechciała Pani uznać tę Nagrodę: jako uznanie dla wszystkich osób, które były lub są w podobnej sytuacji, co ja, czyli straciły pracę lub miały problemy w pracy z powodu stosowania klauzuli sumienia. Dotyczy to zwłaszcza lekarzy i innych pracowników medycznych. Bardzo Pani dziękujemy.

Serdecznie gratulujemy

W imieniu Oddziału Mazowieckiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich

Dr Grażyna Rybak, Prezes OM KSLP

 Nagroda Totus Tuus, określana często jako „katolicki Nobel”, przyznawana jest corocznie, podczas gali w Zamku Królewskim w Warszawie, w przeddzień Dnia Papieskiego przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” osobom, których działalność przyczynia się do podkreślenia wartości człowieka. Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach:

 1. „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza”;
 2. „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej”;
 3. „Propagowanie nauczania świętego Jana Pawła II”;
 4. „Totus Tuus medialny dla upamiętnienia bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach”.

Laureatów wybierają Kapituły Nagrody Totus. Nagrodzeni oprócz srebrnej statuetki otrzymują nagrodę finansową (50 tysięcy zł.)

Dr Katarzynę Jachimowicz, polską lekarką, od 2008r zatrudnioną w Norwegii jako lekarz rodzinny wielokrotnie wspieraliśmy.

 1. http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2017/03/Stanowisko-%C5%9Arodowisk-Medycznych-w-obronie-sumienia-lekarzy-Polskich-pracujacych-w-Norwegii.-publ.-1.pdf
 2. http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2017/04/List-KSLP-22.02.2017do-Magnar-Kleiven-CHSLN.pdf
 3. http://kslpmazowsze.pl/2018/10/12-x-2018-list-z-gratulacjami-dla-dr-katarzyny-jachimowicz/
 4. http://kslpmazowsze.pl/2018/10/12-x-2018-list-do-prezesa-chrzescijanskiego-stowarzyszenia-lekarzy-w-norwegii/
 5. http://kslpmazowsze.pl/2019/12/12-xii-2019-prosba-lekarzy-kslp-o-wyroznienie-dla-dr-katarzyny-jachimowicz/

Pani Doktor podpisała umowę o pracę powołując się na klauzulę sumienia zastrzegając, że nie będzie wykonywać czynności niezgodnych z jej sumieniem, na co zgodził się Norweski pracodawca. W 2015r. dr Jachimowicz została zwolniona z pracy, bo w prawodawstwie norweskim zlikwidowano klauzulę sumienia dla lekarzy rodzinnych. Postanowiła dochodzić swoich praw w sądzie. Jachimowicz wniosła sprawę przeciwko swojemu pracodawcy w lipcu 2016 roku, jednak przegrała ją. Następnie odwołała się do Sądu Apelacyjnego Agder i wygrała z gminą. Gmina Sauherad odwołała się od wyroku do Sądu Najwyższego i wygrała.

http://www.katolsk.no/nyheter/2018/10/pelne-zwyciestwo-katarzyny-jachimowicz-w-sadzie-najwyzszym

https://www.ekai.pl/dr-jachimowicz-bardzo-wazne-jest-zrozumienie-kobiety-ktora-jest-w-kryzysie/

 

6.X.2021 Wręczenie dr Helenie Pyz Medalu KSLP na spotkaniu OM KSLP

śr., 10/06/2021 - 22:36

Przed październikowym spotkaniem , Prezes Oddziału Mazowieckiego KSLP, Grażyna Rybak, wraz z zarządem wystąpili pisemnie do Prezes Zarządu Głównego KSLP dr Elżbiety Kortyczko z prośbą o odznaczenie Pani Doktor Heleny Pyz, warszawskiej koleżanki -lekarki, za wytrwałą profesjonalną pomoc dla chorych na trąd w Indiach, za wzorowe dla innych realizowanie powołania lekarskiego, za twórcze reprezentowanie pracy polskiego lekarza za granicą, za świadczenie czynem o tym, co znaczy być lekarzem katolickim. Ogólnopolskie Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy polskich, postanowiło jednogłośnie, podczas dorocznego posiedzenia Zarządu Głównego w Zakopanym – Ksieżówce, w dniu 3 września 2021roku uhonorować medalem KSLP dr Helenę Pyz.

Link do nagrań i zdjęć ze spotkania OM KSLP  6.X.2021  https://drive.google.com/drive/folders/1znWBAdCfMZk24BlQD3Zfs5y4cRiJUW8f

Spotkanie OM KSLP, tradycyjnie rozpoczęła zwykła Msza św. środowa w Katedrze Praskiej , o której dr Helena powiedział, że każda Msza św. jest tak naprawdę niezwykła. Modliliśmy się o wszelkie potrzebne łaski dla dr Heleny.  Na początku spotkania w Auli Akademika Praskiego dr Grażyna Rybak przedstawiła zebranym sylwetkę dr Heleny:  KILKA SŁÓW O DR HELENIE PYZ na powitanie

Prof. Bogdan Chazan , vice prezes KSLP,  do lutego br. Prezes OM KSLP , od stycznia 2020 r. Dyrektor Medyczny MaterCare International oraz od 25.09.2021 wiceprezydent Europejskiej Federacji Katolickich Stowarzyszeń Lekarskich (FEAMC)  wręczył 6.X.2021 dyplom i Medal KSLP dr Helenie Pyz w Auli Akademika Praskiego, wspólnie z prezes Oddziału  dr Grażyną Rybak, oraz  z dr Marzenną Koszańską vice prezes OM KSLP. Przekazano list gratulacyjny od lekarzy z OM KSLP:  Szanowna Pani Doktor Heleno

Przedstawienie laureatki, wręczenie medalu KSLP i kilka słów nagrodzonej dr Heleny Pyz :

http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2021/10/6-paź-19.07.mp3

Dr Helena zażenowana po wręczeniu medalu:

http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2021/10/6-X-2021-Dr-Helena-po-medalu.mp3

Spotkanie było okazją do złożenia  przez lekarzy OM KSLP gratulacji dla prof. Bogdana Chazana z okazji nominacji 25.09.2021 na wiceprezydenta FEAMC. Gratulujemy Szanowny Panie Profesorze .6.X 2022

Wykład dr Heleny Pyz:

Dr Helena o sposobie pracy w Jeevodaya :

http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2021/10/6-paź-19.19.mp3

Prof.Bogdan Chazan moderował dyskusję po wykładzie , pytania i odpowiedzi:

http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2021/10/6-paź-19.50.mp3

 Na spotkaniu obecne były rodzone siostry dr Heleny: Anna i Aleksandra : 

Bardzo dziękujemy dr Helenie Pyz w imieniu lekarzy za wspaniałe spotkanie i profesjonalne informacje o leczeniu trądu , języku miłości i twórczych sposobach rozwiazywaniu problemów medycznych.

Wieczorem 6.X.2021 Polskie Radio 24 wyemitowało wywiad z dr Heleną Pyz nagrany tuz przed wręczeniem Medalu KSLP:

https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2821500,Doktor-Helena-Pyz-odznaczona-medalem-przez-Stowarzyszenie-Lekarzy-Katolickich

 

 

 

Prof. Bogdan Chazan, został wybrany wiceprezydentem FEAMC!

śr., 10/06/2021 - 16:04

Szanowny Panie Profesorzelekarze Oddziału Mazowieckiego KSLP z radością przyjęli wiadomość  o wyborze Pana na wiceprezydenta Europejskiej Federacji Katolickich Stowarzyszeń Lekarskich (FEAMC) w dniu 25 września 2021w Rzymie . Z całego serca gratulujemy  wyboru na tę funkcję , przekonani o Pana szczególnych umiejętnościach godnego reprezentowanie naszego środowiska lekarzy katolickich,  całego stowarzyszenia KSLP w Europie i na świecie . Jesteśmy zaszczyceni jako lekarze , że wybrano właśnie Pana Profesora, polskiego lekarza , nie tak dawno jeszcze Prezesa Oddziału Mazowieckiego oraz obecnego wiceprezesa KSLP , który odważnie i bezkompromisowo broni życia.  Drogi Panie Profesorze Bogdanie, ufamy ,że  Miłosierny Bóg będzie dalej prowadził i wspierał Pana działania. 

Grażyna Rybak, Prezes OM KSLP

Poniżej relacja Pana Profesora Bogdana Chazana z pobytu w Rzymie:

sprawozdanie z Rzymu 09.2021 prof B.Chazan

Na kolejne cztery lata (2021-2025) Zgromadzenie Ogólne FEAMC wybrało nowy Komitet Wykonawczy, a nowy Komitet Wykonawczy mianował nowych wiceprzewodniczących:

Przym. prof. Vincenzo Defilippis, przewodniczący
prof. Frans van Ittersum, sekretarz generalny
dr Diogo Cunha e Sà, skarbnik
prof. Jozef Glasa, pierwszy wiceprzewodniczący
prof. Nadiya Helner, wiceprzewodnicząca
dr Ilona Aleksiuniene, wiceprzewodnicząca
dr Dermot Kearney , wiceprzewodniczący
prof. Bogdan Chazan, wiceprzewodniczący

26.09.2021 Publikacje lekarzy na XXVI Targach Wydawców Katolickich w Warszawie

ndz., 09/26/2021 - 23:03

XXVI Targi Wydawców Katolickich w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie, umożliwiły promocję książek

wydanych z inicjatywy środowiska medycznego. Na stoisku nr 13. Wydawnictwa Sióstr Loretanek , w obecności s. Stefanii Grażyny Korbuszewskiej, przełożonej generalnej zgromadzenia od 10 lat, autorki dr Grażyna Rybak, specjalista pediatrii  oraz mgr farmacji Aleksandra Dziubak prezentowały książkę pt. Zanim zastosujesz antykoncepcję porozmawiajmy (WSL, 2021) oraz notatki duchowe Piotra Sawickiego pt. Chcę do nieba  (WSL, 2021 ) 

Była okazja do składania autografów autorskich i rozmów z zainteresowanymi nowymi publikacjami WSL we współpracy z lekarzami.

29.04.2020 Zanim zastosujesz antykoncepcję porozmawiajmy.

Chcę do Nieba

Inną książką opublikowaną w WSL była pozycja dr n. med. Alicji Moszczyńskiej Kowalskiej pt. Gdy tylko spojrzy niebieskie oko ( WSL, 2019) o życiu prof. Kazimierza Noiszewskiego , ojca patronki OM KSLP bł. dr Ewy Noiszewskiej.

Nowa publikacja „Gdy tylko spojrzy NIEBIESKIE OKO..”

Książki były także promowane na stoisku nr 73. Tygodnika Idziemy , za zgodą redaktora naczelnego ks. Henryka Zielińskiego w towarzystwie dziennikarza i publicysty Radka Molendy , związanego  z „Idziemy” od pierwszego numeru tygodnika,  z racji na wieloletnią współpracę Prezes OM KSLP  dr Grażyny Rybak z  redakcją Idziemy i publikowanie rubryki medycznej .

 

 

 

 

 

25.09.2021 Służba Zdrowia na IV Diecezjalnym Dniu Seniora i Chorego.

sob., 09/25/2021 - 18:57

W sobotę 25 września 2021 r. lekarze OM KSLP, wspólnie z pielęgniarkami  z KSPiPP, ratownikami medycznymi oraz wolontariuszami,  w Sanktuarium św. Ojca Pio na Gocławiu służyli wiedzą, wykonaniem podstawowych badań i konsultacjami lekarskimi podczas IV Diecezjalny Dzień Seniora i Chorego.

  

Biskup diecezji warszawsko-praskiej Romuald Kamiński odprawił o godz. 11:00 Mszę św. koncelebrowaną i udzielił Sakramentu namaszczenia chorych. W tym dniu do parafii wprowadzono relikwie bł. kard. Stefana Wyszyńskiego.(Retransmisja):

Po Mszy świętej seniorzy zostali zaproszeni przez Krajowego Duszpasterza Służby Zdrowia ks. Arkadiusza Zawistowskiego i korzystali z przygotowanych w pomieszczeniach Kancelarii Parafialnej stanowisk pomiaru temperatury, masy ciała, obliczenia BMI, oceny ciśnienia tętniczego,  saturacji  oraz poziomu glukozy a także oceny otoskopowej uszu. Specjalista pediatrii razem z ratownikiem medycznym w pierwszym stanowisku po wejściu pacjenta oraz zespół pielęgniarek wykonali takie pomiary  u ok. 100 uczestników.

  

Następnie seniorzy mieli możliwość, w zależności od wyniku badań początkowych, własnego życzenia  lub sugestii koordynatora, specjalisty pediatrii, który wyjaśniał znaczenie dla stanu zdrowia wyników wykonanych pomiarów i udzielał porad ogólnych,  skorzystania z konsultacji u specjalistów: internisty , hipertensjologa i diabetologa, pulmonologa, chirurga, neurologa, dermatologa oraz specjalisty psychiatrii który dodatkowo wykonywał testy : MINIMENTAL – Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego (MMSE)  oraz ocenę w kierunku depresji,  tzw. Test BECKA – samooceny, przesiewowego rozpoznawania objawów depresji.

Stanowisko konsultacyjne chirurga. Seniorzy otrzymywali także bezpłatne foldery informacyjne o dietach, cholesterolu, ćwiczeniach zmniejszających obrzęk kończyn dolnych oraz dolegliwości bólowe kręgosłupa.

stanowisko specjalisty chorób wewnętrznych, hipertensjologa i diabetologa.

Konsultacja internistyczna

stanowisko  specjalisty chirurga i dermatologa stanowisko pielęgniarskie specjaliści : neurolog , internista , psychiatra w trakcie szykowania stanowisk

Konsultacje wewnątrz zespołu lekarsko pielęgniarskiego

Odwiedziny Bp Romualda Kamińskiego  u konsultowanych pacjentów, spotkały się z ogromna radością seniorów i medyków, pragnieniem wspólnych zdjęć i uznaniem Księdza Biskupa za ważny czynnik terapeutyczny.

  

Seniorzy otrzymywali paczki roznoszone przez wolontariuszy

   radość duchowego i medycznego służenia i towarzyszenia seniorom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.X.2021 Wystawa o Prymasie Wyszyńskim w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej

pt., 09/24/2021 - 20:38

Pani Maria Patynowska, historyk sztuki serdecznie  zaprasza lekarzy w sobotę 16 X 2021 o godz.12:15 na wspólne zwiedzanie wystawy o Prymasie Wyszyńskim, ekspozycji  przygotowanej przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej oraz Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Informacjom o życiu i działalności Kardynała będzie towarzyszyć wybór materiałów ilustracyjnych i filmowych, prezentowanych publicznie po raz pierwszy,  bezcenne pamiątki z nim związane, jego szaty i naczynia liturgiczne.

  Zapraszamy o 12:15 przed wejście do Muzeum  ul. Dziekania 1., na bocznej ścianie Archikatedry Św. Jana, w której warto wcześniej nawiedzić grób bł. Prymasa  Stefana Wyszyńskiego.

 

22.09.2021 Praca jako środek uświęcenia wewnętrznego w życiu bł. Luigi Bordini.

czw., 09/23/2021 - 23:36

W środę  22.09.2021 Mszą św. inauguracyjną w Katedrze Praskiej o godz. 18:00 celebrowaną przez Biskupa Romualda Kamińskiego,

przewodniczącego Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Krajowego Duszpasterza Służby Zdrowia, rozpoczął się kolejny rok spotkań  formacyjnych KSLP.Tegoroczny program 2021-2022,  pt DEKALOG LEKARZA, poświęcony jest cnotom lekarza, wg. duchowości bł. Stefana Wyszyńskiego i bł. Matki Mari Róży Czackiej. Z wypowiedzi tegorocznych błogosławionych zostały wybrane cnoty, które są ważne w powołaniu lekarza:  życie wewnętrzne, miłość,  sztuka milczenia, pokora, prawda,  wdzięczność, wytrwałość, odwaga, wolność serca, program życia.

Homilia bp R. Kamińskiego do słów Ewangelii (Łk.9.1-6): Co powinniśmy zabierać ze sobą. Wybrzmiały słowa Ewangelii .Zda się że to opis historyczny ale zauważmy ,że nieprzypadkowe jest to wyliczenie elementów , które zabieramy ze sobą, wyposażamy siebie by móc , wypełnić lepiej swoje obowiązki . I mówimy wynajmijcie nas bo mamy lepszy sprzęt , jesteśmy bardziej wykształceni. Czym jest wyposażenie? Apostołowie, którzy widzieli na co dzień wielkość Boga, gdyby posługiwali elementami, które pomagały w realizacji cudów, powiedzieli by : mamy sposób na to by dokonywać cudów. A tymczasem Bóg wysłał ich by szli tacy nadzy i ubodzy. Po to by zrozumieli ze działali mocą Boga. Nasza moc nie jest z nas ale z Boga. O tym trzeba pamiętać nieustannie. W księdze Ezdrasza (Ezd 9, 5-9) jest mowa o wstydzie. Słowo wyszło z użycia. A to jest ogromnie ważna sprawa, to jest kategoria fundamentalna , bo wstyd to jest przyznanie się do własnej słabości. Wstyd nas nie poniża, w żaden sposób,  tylko otwiera drogę do podjęcia pokuty. Dzisiejszemu patronowi Ezdraszowi, było wstyd za siebie i innych. Izraelici postępowali niegodnie. Dlatego Bóg wysłał Izraelitów do niewoli i cześć  z nich nawróciła się , wstydzą się tamtych uczynków. Ten wstyd wyda dobre owoce. Amen

W Akademiku Praskim, na początku spotkania  dr Grażyna Rybak, Prezes OM KSLP  przedstawiła     sylwetkę bł. Luigi Bordini.              IDĄC ZA PRZYKŁADEM bł. Luigi Bordini

„PRACA JAKO ŚRODEK UŚWIĘCENIA WEWNĘTRZNEGO” w życiu BŁ.  LUIGI BORDINI, PIELĘGNIARZA

19:00 KONFERENCJA pt. „ŚWIADOME PIELĘGNOWANIE ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO”   –  ks.   Arkadiusz Zawistowski, Krajowy Duszpasterz Sł. Zdrowia.

Święty Benedyk z Nursji z V w.n.e – którego życie, było odpowiedzią na tamte czasy, w których ludzie, wędrowali mordowali się , nie było stałości miejsca, pokoju i braterstwa – wprowadza idee wyczytaną w Ewangelii: Ora et labora. Módl się i pracuj:  braterstwo w pracy i w modlitwie. Współczesny  amerykański pisarz w książce, którą ksiądz zaprezentował, pokazuje jak trzeba żyć tą piękną ideą św. Benedykta z Nursji by ocalić chrześcijaństwo , by harmonijnie łączyć modlitwę i pracę, autor ukazuje czym jest praca w świecie indywidualizmu i egoizmu:

 • -praca jako chwalenie Boga i wsparcie wspólnoty
 • -praca jako wsparcie dla każdego człowieka
 • -praca tylko w określonych godzinach , najważniejsza jest równowaga
 • -praca jest dobra święta ale nie można dopuścić aby zdominowała zycia człowieka
 • -praca jest dobra tylko wtedy, gdy służy ujawnianiu Bożej Woli i pożytkowi ludzi
 • -chrześcijanin wykonuje wszystkie zajęcia w ofierze da Boga, najważniejsza reguła pracy
 • -praca jako udział w Bożym porządkowaniu dzieła stworzenia,

Najtrudniejsze w pracy są relacje. Nie można rozdzielać pracy od swojego życia wewnętrznego .

cz.1  relacje między pracą intelektualną i fizyczną, którą wykonujemy a pracą w życiu wewnętrznym.

http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2021/09/22.09.2021-Ks.A.Zawist.konf_.mp3

cz.2. Sakralna wartość pracy

http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2021/09/22.09.-Ks.Arek-konf.cz-2..mp3
 •  –Bóg nam zlecił prace , aby człowiek służył i rozwijał się przez pracę
 • – praca umożliwia nam wyrażanie miłości bliźniego
 • -praca pozwala nam mieć udział w stwarzaniu świata
 • -praca wiąże się z zyciem wewnętrzny , ze współpraca z Bogiem przez wiarę nadzieje miłość
 • -pielęgnowanie zycia wewnętrznego to praca , wysiłek duchowy, przyjście na Eucharystię, wiąże się wyrzeczeniem , ascezą, wysiłkiem asceza oznacza ozdabiać,

Asceza chrześcijańska to nie jest wysiłek jednorazowy ale systematyczny. Na czym on polega? Na trudzie przezwyciężania siebie samego, wyrzeczenie i umartwienie.  Usiłujemy pokonywać trudności a radość oddawać Bogu. Bogu zależy na tym aby przebóstwić naszą naturę. Dzięki życiu wewnętrznemu możemy odradzać naszą naturę. Patrząc na życie Bł. Luigi , św. Józefa Moscatiego, Św. Ryszarda Pampurii, Św. Joanny Beretty Molla widzimy , że oni nie dali by rady bez zycia wewnętrznego. Oni to życie wewnętrzne stawiali na pierwszym planie. Coś pięknego. Żeby i nas taka łaska dotknęła. Abyśmy napracowali się nie tylko w pracy, ale aby być bliżej Boga. Ile my wysiłku robimy dla pracy fizycznej a ile dla duchowej?. Benedykt, który jest już w niebie , zbawiony mówi:  módl się i pracuj.

”Zwolnienie się od życia wewnętrznego pod wpływem nadmiaru pracy odbija się na wartości naszej pracy, wtedy bowiem ujawnia się w niej brak cnót osobistych, o który rozbić się może każde dzieło. Nie pomogą wówczas najbardziej pociągające idee: gdy zabraknie powiązania życia wewnętrznego z życiem czynnym, upadnie dzieło prowadzone, jak wiele innych upadło, o czym poucza historia zakonów. (z książki „Duch pracy ludzkiej” Myśli o wartości pracy, (bł. Kardynał S. Wyszyński,)” https://zwola-old.karmelicibosi.pl/p/z/formacja/duch_pracy.pdf

 

14.09.2021 Spotkanie Środowiska Medycznego w miesiąc po śmierci śp. Abp. Henryka Hosera

czw., 09/16/2021 - 17:29

Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia ks. Arkadiusz Zawistowski zaprosił wszystkie środowiska medyczne: lekarzy OM KSLP pielegniarki z KSPiPP,

a także farmaceutów, KSFP diagnostów i studentów WUM 14 września 2021 r. w  Święto Podwyższenia Krzyża Świętego , na  Mszę św. o godz. 18:00 w Auli Kurialnej, ( ul Floriańska 3,za Katedrą Praską) w intencji śp. Abp. Henryka Hosera, w miesiąc po śmierci.  Przed Eucharystią zebrani medycy, w małych grupach nawiedzili spoczywającego  w krypcie w podziemiach Katedry Praskiej zmarłego Biskupa-Lekarza . Czas indywidualnej chwili modlitwy.    Muzykę liturgiczną podczas wspólnej modlitwy na Mszy św. zawdzięczamy pani dr n. med. Elżbiecie Puacz- byłej Prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych w Warszawie.

  

Homilię wygłosił ks. Arkadiusz Zawistowski, Kapelan Szpitala Bródnowskiego, Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia., sekretarz Zespołu ds. Służby Zdrowia KEP. Podczas Mszy  św.  na ołtarzu Auli Kurialnej stał Krzyż z Medjugore ofiarowany przez Abp Henryka Hosera.

http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2021/09/14-wrz-18.25.mp3

  

Po Mszy świętej  zostały wygłoszone krótkie wspomnienia ze spotkań z  Abp Henrykiem Hoserem.

mgr Małgorzata Walaszczyk – Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego Diecezji Warszawsko-Praskiej, Dyrektor Specjalistycznej Diecezjalnej Poradni Rodzinnej, Wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2021/09/14.09.Walaszczyk-.mp3

prof. Andrzej Radzikowski, przyjaciel Abp Hosera i kolega z roku ze studiów medycznych, specjalista chorób dziecięcych, specjalista gastroenterolog.

http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2021/09/14.09.prof-Radzikowski.mp3

prof.Bogdan Chazan , specjalista ginekologii i położnictwa, Vice Prezes KSLP i dyrektor Medyczny MaterCare International.

http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2021/09/14.09.prof_.Chazan.mp3

  

dr n. med. Elżbieta Janina Puacz, specjalista mikrobiologii, specjalista zdrowia publicznego. Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2021/09/14.09.Ela-Puacz.mp3

  

Wspomnienia zakończyły się,  krótką modlitwą Ave Maryja (dr Elzbieta Puacz)

http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2021/09/14-.09.Ave-Maryja-Ela-Puacz.mp3

Wspólny pomysł na upamiętnienie osoby i imienia Abp Henryka Hosera przedstawiła zebranym medykom dr Grażyna Rybak Prezes OM KSLP, specjalista pediatrii. Przypomniała o  wspólnym dla wielu środowisk medycznych pragnieniu zachowania i utrwalenie pamięci o osobie Abp Henryka Hosera SAC i kontynuowania apostolskiego dzieła, które rozpoczął. Wyraziła  podziw dla działań jednoczących całe środowisko medyczne i akademickie przez Abp Henryka oraz decyzji biskupa o budowie Akademika Praskiego, która okazała się najlepszym sposobem na wykorzystanie terenu. Podzieliła się  radością, że spotkania Oddziału Mazowieckiego bł. dr Ewy Noiszewskiej KSLP w Archidiecezji Warszawsko – Praskiej, mogą się od ponad roku odbywać w salach konferencyjnych Akademika. Wyraziła  wdzięczność, za słowa Abp Henryka Hosera kierowane do środowiska medycznego w dużej Sali konferencyjnej akademika, podobnie jak w Auli Kurialnej i Katedrze Praskiej. Przypomniała także, że Ks. Abp Henryk Hoser SAC poświęcił plac budowy Akademika i modlił się o pomyślną realizację przedsięwzięcia, co jest  zaleceniem dla nas, aby każde działanie rozpoczynać od modlitwy.  Pomysł nadania sali konferencyjnej Akademika Praskiego imieniem abp Henryka Hosera, poparli przedstawiciele innych grup i stowarzyszeń medycznych. W tej sprawie zostanie skierowany list do Ordynariusza Diecezji.

Tradycyjnie podczas spotkania udostępniane były książki o tematyce duchowo etycznej, szczególnie książka pt; Być lekarzem świadkiem uzdrawiającej miłości Boga( Ks.prof. Stanisław Warzeszak, oprac. Grażyna Rybak, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2019)  która prezentuje mało znane wypowiedzi ks. prof. Stanisława Warzeszaka (1958–2017), który jako warszawski duszpasterz służby zdrowia kierował je do lekarzy i pielęgniarek. http://kslpmazowsze.pl/2019/04/byc-lekarzem-swiadkiem-uzdrawiajacej-milosci-boga/

Oraz  dzienniczek duchowy Piotra Sawickiego pt.  Chcę do Nieba ( WSL, 2021 )   … prosty opis doświadczania przez  silnego mężczyznę , ojca szóstki dzieci , dzień po dniu ,trudów nieuleczalnej choroby. Książka ujawnia jak cierpienie ułatwia rozmowę z Bogiem, bliskim Przyjacielem -Jezusem. Wyznanie Piotra jest dla mnie bezcennym przykładem ufnego zgadzania się, pokornego przyzwalania na wszystko w życiu; chorobę, szpital, cierpienie i świadectwem wykorzystania tego daru cierpienia dla dobra swojej rodziny. Jego osobiste notatki pomagają zrozumieć skąd chory czerpie realne siły, pokój nadzieję i jak poprzez bezradność może wejść w bliski kontakt z Maryją. …http://kslpmazowsze.pl/2021/02/chce-do-nieba/

 

 

 

 

 

12.09.2021 Beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia i Matki Róży Czackiej

sob., 09/11/2021 - 21:59

 W niedzielę 12 września 2021 o godz. 12:00 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbędzie się beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej, pod przewodnictwem kard. Marcello Semeraro, prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.  Można śledzić online transmisję beatyfikacji ze Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie:

https://www.niedziela.pl/artykul/71870/Transmisje-online-beatyfikacji?fbclid=IwAR1ceB4HO0OER_Zm1qqIWRgE1f6BKSjZmJTU1fUTL8hk1HM8TBYwBKgDz2I

Strony