Oddział Mazowiecki

Subskrybuj Kanał Oddział Mazowiecki
Strona mazowieckiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.
Zaktualizowano: 31 minut 56 sekund temu

Niedzielny wieczór kolędowy 20.01.2019

śr., 01/09/2019 - 21:04
Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia ks. Arkadiusz Zawistowski serdecznie zaprasza na Wieczór Kolędowy 20 stycznia 2019 roku na godz. 17.00 w kaplicy w budynku przy ul. Floriańskiej 3.

27 Światowy Dzień Chorych we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, 11 lutego 2019

śr., 01/09/2019 - 20:40

Orędzie Ojca Świętego  na XXVII Światowy Dzień Chorego, będzie przebiegać według słów z Ewangelii św. Mateusza: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8).

Światowy Dzień Chorego to święto chrześcijańskie, obchodzone 11 lutego, ustanowione przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 r.– w 75 rocznicę objawień fatimskich. Celem obchodów jest objęcie modlitwą wszystkich cierpiących, zarówno duchowo, jak i fizycznie, i zwrócenie uwagi świata na ich potrzeby. Główne uroczystości kościelne mają miejsce w jednym z sanktuariów maryjnych na świecie.  11 lutego w 1984 r. Jan Paweł II napisał list apostolski „Salvifici Doloris” o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia, które jego zdaniem jest częścią tożsamości człowieka, która wzywa go do tego, by przerósł samego siebie. Tym samym dojrzewa duchowo i odnajduje zbawczy sens cierpienia, wyrażający się w dwóch imperatywach: „Czyń dobro cierpieniem” i „Czyń dobro cierpiącym”. Kościół zachęca tym samym do wolontariatu, który od setek lat pomaga chorym i potrzebującym na całym świecie – niezależnie od wyznania, poglądów politycznych i statusu społecznego. Centralne obchody w Polsce przypadły w roku 1994 – uroczystości odbywały się wówczas na Jasnej Górze w Częstochowie.

„Wzywam Was wszystkich, na różnych poziomach, do promowania kultury bezinteresowności i daru, niezbędnych do przezwyciężenia kultury zysku i odrzucenia” -Papież Franciszek

Tekst Orędzia  na XVII Światowy Dzień Chorego :

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA na 27 ŚDCH ,2019

 

Oddział Mazowiecki KSLP zaprasza 23.01.2019 na spotkanie o bł.Hannie Chrzanowskiej

ndz., 01/06/2019 - 10:26

W środę 23.01.2019 zaproszonym gościem spotkania OM KSLP, będzie pan mgr Tadeusz Wadas, Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Polskich z  Krakowa.

Po Mszy św.o godz 18:00 w Kościele Środowisk Medycznych Warszawy, Kościele Św. Zygmunta na Pl.Konfederacji 55 , odbędzie się spotkanie otwarte o godz. 19:00 w Sali św. Rodziny, dla lekarzy , pielęgniarek , położnych z Konferencją pt:

” BŁ. HANNA CHRZANOWSKA- SUMIENIE ŚRODOWISKA   MEDYCZNEGO”

serdecznie zapraszamy

28.XII.2018 Aby zapobiec kolejnej rzezi niewiniątek

pt., 12/28/2018 - 11:36

W dniu Święta Świętych Młodzianków, Męczenników 28 grudnia 2018 r , czyli Dniu Niewinnych Dzieci Betlejemskich, obchodzonym w Kościele Katolickim jako święto liturgiczne  publikujemy wywiad z prof B.Chazanem , prezesem OM KSLP , w trosce o życie najmłodszych pacjentów

Święto to dedykowane jest małym niespełna dwu letnim dzieciom zamordowanym masowo na rozkaz namiestnika Galilei Heroda w Betlejem  ( Mt 2,16). Młodziankowie – dzieci – oddają za Boga życie,

Aborcja – dramat matki i świata

22.XII 2018 Pikieta antyaborcyjna w Toronto

pon., 12/24/2018 - 11:44

22 grudnia 2018 Ojciec. Fidelis Mościński został  aresztowany za próbę ratowania dzieci prezd Klinika Aborcyjna w Toronto . Zdjęcia z akcji Red Rose Rescue w Planned Parenthood W Trento.

  

Życzenia Prezesa OM KSLP na Boże Narodzenie 2018

sob., 12/22/2018 - 16:54

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Drogi Księże, nasz Duszpasterzu,

życzę by Bóg zesłał nam łaskę przeżycia tych Świąt w duchu wdzięczności, że zesłał nam Swojego Syna by nas zbawił. Niech Mu więc będzie chwała na wysokościach ! Dla nas, na ziemi pokój i radość.

Prezes KSLP Odd. Mazowieckiego bł. dr Ewy Noiszewskiej Bogdan Chazan

Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach u Św. Zygmunta ! Międzynarodowa konferencja w Rzeszowie „W Służbie Życiu” w dniach 21 i 22 czerwca 2019 r.

19 XII 2018 Spotkanie opłatkowe lekarzy OM KSLP

czw., 12/20/2018 - 17:03
Tegoroczne spotkanie opłatkowe lekarzy z Oddziału Mazowieckiego KSLP bł. dr Ewy Noiszewskiej – w środę 19 XII 2018 – odbyło się dokładnie w dniu rocznicy męczeńskiej śmierci naszej patronki., która 19 XII 1942 r została rozstrzelana przez Hitlerowców na Górze Pietralewickiej razem ze swoją przełożoną s. niepokalanką  Martą Wołoską oraz jezuitą , kapelanem Zgromadzenia ks. Adamem Starkiem.   Zebrani wysłuchali na początku spotkania fragmentu Ewangelii św. Łukasza ( Łk.2 ,1-14)  O narodzeniu Jezusa:

…W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie.  Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida,  żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:  «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał…

     Ks. Władysław Duda , Duszpasterz Warszawskiej Służby Zdrowia, składając wszystkim lekarzom życzenia zacytował fragment Ewangelii św Jana /J 3, 16-18/ – słowa Pana Jezusa do Nikodema, które, jak powiedział  wyjaśniają istotę Świąt Bożego Narodzenia:  „Jezus powiedział do Nikodema: Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. „ Nasz duszpasterz podkreślił, że przyjście Jezusa jest najlepszym potwierdzeniem Miłości Boga nie tylko wobec nas, ale każdego człowieka, wobec całego świata. Bóg oddał nam Syna abyśmy nie zginęli ale zyskali życie wieczne. Święta Bożego Narodzenia dają nam nadzieję na Zbawienie i to jest źródłem naszej radości  widocznej dla innych . Ks. Władysław przypominał także słowa z trzeciej Niedzieli Adventu , z czytania z listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian (Flp 4, 4-7):

„Bracia:  Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko!” 

Właśnie w takiej postawie radości,  łagodności, wyrozumiałości, delikatności ludzie widzą,  że Pan jest blisko, że jest pośród nas. Tak jak przyszedł mały , bezradny, łagodny. Takiej postawy życzył nam nasz Duszpasterz, abyśmy łagodni i delikatni byli na co dzień w naszej pracy wobec naszych pacjentów Abysmy byli widocznym znakiem obecności Nowonarodzonego Jezusa.

Po złożeniu sobie wzajemnie życzeń przedświątecznych, pochyliliśmy się przy wspólnym stole nad problemami pacjentów hospicyjnych oraz chorych pozostawionych przez rodziny samotnie w szpitalnych  łóżkach w okresie Bożego Narodzenia  .

Zebrani otrzymali od Duszpasterza  szczególne błogosławieństwo Relikwiami bł. dr Ewy Noiszewskiej :

 

16 XII 2018 Adwentowy Dzień Skupienia środowiska medycznego

ndz., 12/16/2018 - 21:19

Z inicjatywy Duszpasterza Krajowego Służby Zdrowia Ks.dr Arkadiusza Zawistowskiego w Niedziele 16 XII 2018 , w auli Katedry św.Floriana odbyły się Rekolekcje Adwentowe dla pracowników medycznych.

O godz 17:00 Mszę św. sprawował Ks. Pallotyn i skierował słowa homilii do zebranych :

http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2018/12/Ks.Pallotyn-homilia.mp3

   

O godz 18 :00 zebrani wysłuchali Konferencji ks. dr Arkadiusza Zawistowskiego omawiającej sposób prowadzenia Ducha świętego przez okres Adwentu:

http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2018/12/KS-Arek-konfer-Prowadzenie-Ducha-św-w-Adwencie.mp3

POLECANE LEKTURY:

 

 

 

 

 

 

13 XII 2018 Jak czytać Biblię, by usłyszeć co Bóg mówi?

ndz., 12/16/2018 - 20:47

Ks.dr Jarosław Mrówczyński gościł wśród medyków 13 XII 2018  w uroczystość Świętego Jana Chrzciciela, na kolejnym spotkaniu Środowiska Medycznego Świętej Rodziny,w rocznym cyklu pt: Nieustanne doskonalenie medycznego ducha.

Ks. dr n. teol. Jarosław Mrówczyński, kapłan archidiecezji warszawskiej, doktor teologii i magister ekonomii, zastępca sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski . bp. Stanisława Budzika. Proboszcz  parafii MB Królowej Pokoju w Warszawie – Młocinach, poprowadził spotkanie grudniowe, dotyczące kolejnego elementu rozwoju duchowości lekarskiej związanego z lekturą słowa Bożego. LECTIO DIVINA – Czytanie słowa Bożego. (Lectio Divina (łac) pobożne, duchowe czytanie) jest  fundamentalnym sposobem szukania i spotykania się z żywym Bogiem. – forma modlitwy oparta na pogłębionej lekturze tekstów biblijnych, 4 podstawowe elementy Lectio Divina- Lectio (lektura tekstu biblijnego), Meditatio (jego medytacja), Oratio (modlitwa serca) i Contemplatio (kontemplacja – wsłuchanie się w to, co Bóg ma do powiedzenia).

Zebrani na Mszy Świętej w Kaplicy Matki Bożej z Guadelupe medycy wysłuchali homilię ks.Jarosława Mrówczyńskiego do Ewangelii z dnia ( Mt 11,11-15) :

http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2018/12/ks.-dr-Jerzy_Mrowczynski_homilia_o_sluchaniu.mp3

całość nagrań ze spotkania wraz z warsztatami jest na stronie Środowiska medycznego Świętej Rodziny:

http://www.srodowiskomedyczne.pl/13-xii-2018-jak-czytac-biblie-uslyszec-co-bog-mowi-ks-j-mrowczynski/

 

Spotkanie opłatkowe Służby Zdrowia z Kard. Kazimierzem Nyczem 2019

wt., 12/11/2018 - 22:32

Serdecznie zapraszamy, w imieniu Warszawskiego Duszpasterza Słuzby Zdrowia,w dniu 16 stycznia 2019 r. o godz.18:00 do Domu Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej 17/19 , gdzie odbędzie się  doroczne spotkanie  przedstawicieli Służby Zdrowia z Ks. Kardynałem Kazimierzem Nyczem.

2.XII.2018 Profesor B.Chazan o losie dzieci z Zespołem Downa

ndz., 12/09/2018 - 09:21
(Zdjęcie: Fundacja ” Bardziej Kochani” publik.2010,  Autor: Dominika Trębacz. Fot.: East News ,Źródło: IntegracjaInfo

Prof.Bogdan Chazan , na łamach Naszego Dziennika- refleksja lekarza

O LOSIE DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA

Dzieciom, u których przed urodzeniem wykryto zespół Downa bardzo często nie wolno się urodzić. Rozpoznanie tej nieprawidłowości genetycznej podczas ciąży matki oznacza dla dziecka prawie pewną śmierć. Według raportu CBS w Stanach Zjednoczonych ginie przed urodzeniem 67 % tych dzieci, we Francji  77 %,w Wielkiej Brytanii 90 % a na Islandii prawie 100 %.W Polsce prawdopodobnie trochę większej części tych dzieci udaje się urodzić. Na te, które się rodzą czeka w wielu krajach nowe zagrożenie dla ich życia: eutanazja w okresie noworodkowym.

Ludzie z tą niepełnosprawnością żyją coraz dłużej, nawet do siedemdziesiątego roku życia. Nie jest więc ona chorobą zagrażającą życiu, która w rozumieniu polskiej ustawy aborcyjnej uzasadniałaby dokonanie na nich prenatalnego morderstwa. Mimo to dzieje się inaczej. Dorosłe osoby z zespołem Downa mają wiedzę na temat prowadzonej u matek diagnostyki prenatalnej, która w dużej części jest prowadzona według zasady „Szukaj i niszcz”. Doskonale sobie zdają sprawę z tego, iż fakt, że żyją po narodzeniu się jest wyjątkiem, prawdziwym  darem ich kochających i odważnych rodziców, którzy pomimo nacisków ze strony lekarzy zdecydowali się je urodzić, że są przede wszystkim darem Boga. Pewnie bardzo cierpią z powodu polowań, jakie się na nie urządza przed urodzeniem. Stosunek dużej części społeczeństwa do nich może być przyczyną lęku i obniżonej samooceny…

B.Chazan.ND O losie dzieci z zespolem Downa.2 XII.2018

 

8 XII 2018 Godzina Łaski dla Świata objawiona pielęgniarce w szpitalu

sob., 12/08/2018 - 09:49
8 XII 1947 r Niepokalanie POczeta MAryja  ogłosiła Prawdę o Godzinie Łaski skromnej włoskiej pielęgniarce i mistyczce Pierinie Gilli u podnóża włoskich Alp w  Montichiari (tj.”Jasne Góry”) w święto Niepokalanego Poczęcia. Przypomniała jej słowa, które w 1858 r. wypowiedziała w Lourdes: „Jestem Niepokalanym Poczęciem” i uroczyście ogłosiła:
„Jestem Maryja, pełna łaski, Matka mego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa. Przez swe przyjście do Montichiari chcę być znana jako Rosa Mystica. Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga”. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu”.

Pierina Gilli ur. 3 VIII 1911 w San Giorgio pod Montichiari była 9 dzieckiem ubogich rodziców i z powodu  słabego zdrowia i braku posagu nie została przyjęta tak jak pragnęła do zakonu. W wieku 18 lat podjęła pracę pielęgniarki w szpitalu w Montichiari. Ponownie starała się o przyjęcie do zakonu w 32. roku życia. Została przyjęta do Zgromadzenia Służebnic Miłosierdzia, ale nie złożyła ślubów wieczystych, z powodu ciężkich chorób. W wieku 35 lat po raz pierwszy miała widzenie Matki Bożej 24 XI 1946 r. w szpitalu. Wiosna 1947 r. 36 lat Pierina Gilli,  ujrzała w nadzorowanej przez nią sali szpitalnej Matkę Najświętszą w fioletowej szacie, ze łzami w oczach i trzema mieczami wbitymi w serce. Jakby przyszła do szpitala, aby prosić o pomoc. Zmarła 12 I 1991r. Zatwierdzenie objawień nastąpiło w 2000 r. Maryja na miejsce objawień Matka Najświętsza wybrała szpital, a za wizjonerkę obrała osobę świecką – Pierinę Gilli, pielęgniarkę. Po objawieniach w  miasteczku w starym zamku, zwanym Zamkiem Maryi, ulokowano ośrodek dla ludzi chorych i starych, natomiast przy źródle w Fontanelle – według życzenia Maryi – powstał ogromny ośrodek leczniczy z basenami z leczącą wodą z poświęconego przez Najświętszą Pannę źródła.

Kościół uroczyście ogłosił prawdę o Niepokalanym Poczęciu Maryi  jako dogmat wiary. Dokonał tego papież Pius IX, 160 lat temu,  8 XII 1854 r. w bulli „Ineffabilis Deus” (Niewyrażalny Bóg).

5 XII 2018 Wmurowanie i poświęcenie tablicy pamiątkowej bł. dr Ewy Noiszewskiej

czw., 12/06/2018 - 16:31

Duszpasterz Krajowy Służby Zdrowia ks.Arkadiusz Zawistowski poświęcił 5 grudnia 2018 r. wmurowaną w budynku siedziby Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych w Warszawie przy ul. Konopackiej 4 , tablicę pamiątkową bł. doktor Ewy Noiszewskiej, która w tym budynku, pracowała w latach 1918-1919 jako lekarz szkolny oraz nauczycielka, gdy mieściło się tu Gimnazjum Żeńskie Heleny Rzeszotarskiej.  

Spotkanie opłatkowe Słuzby Zdrowia z Bp.Romualdem Kamińskim

sob., 12/01/2018 - 21:25

Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia ks Arkadiusz Zawistowski zaprasza serdecznie pracowników Służby Zdrowia na Spotkanie opłatkowe 13 XII 2018 r. w czwartek o godz. 12:00 , z Biskupem Romualdem Kamińskim w podziemiach Katedry Praskiej przy ul. Floriańskiej 3

28.XI.2018 Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie-prof.Robert Walley

czw., 11/29/2018 - 00:16

Na zaproszenie Prezesa KSLP OM , gościem listopadowego spotkania w Kościele Środowisk Medycznych był prof. Robert Walley  z Kanady. Sylwetkę wykładowcy przedstawił osobiście prof. Bogdan Chazan:

http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2018/11/PROF.CHAZAN.O-profit.Walley.mp3

 

DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA PROKREACJA U KOBIET NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

pon., 11/19/2018 - 17:08

Zapraszamy 27 .III. 2019 IV /środa,/ w tygodni Świętości Życia  na spotkanie comiesięczne KSLP OM,

Program :

  • Msza święta 18:00 w Parafii św Zygmunta
  • Konferencja 19:00 pt PROKREACJA U KOBIET NIEPEŁNOSPRAWNYCH.-
    Dr hab. n.med. Ewa Dmoch-Gajzlerska, Spec. ginekolog położnik
  • Dyskusja przy stole, pytania refleksje

Dzień Świętości Życia  został ustanowiony , w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. 

To Episkopat Polski w 1998 r. podjął uchwałę, że w Polsce Dzień Świętości Życia będzie obchodzony 25 marca. Była to odpowiedź na słowa Ojca Świętego  Jana Pawła II z Encykliki Evangelium Vitae,:  „aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia”. Jak pisał, „jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji”. Tu podkreślał, że „należy zwłaszcza ukazywać, jak wielkim złem jest przerywanie ciąży i eutanazja”. Nie należy jednak pomijać innych momentów i aspektów życia, które trzeba każdorazowo starannie rozważyć w kontekście zmieniającej się sytuacji historycznej – dodawał Ojciec Święty.

Idea postulowanego przez Jana Pawła II dotyczy szerokiego wachlarza problemów związanych z szacunkiem dla każdego życia. Trzeba brać pod uwagę „[…] radość z narodzin nowego życia, poszanowanie i wolę obrony każdego ludzkiego istnienia, troskę o cierpiącego i potrzebującego, bliskość z człowiekiem starym i umierającym, współczucie w żałobie, nadzieję i pragnienie nieśmiertelności”.

 

 

Adwentowy Dzień Skupienia dla medyków

ndz., 11/18/2018 - 19:03

Krajowy Duszpasterz Słuzby Zdrowia, ks. Arkadiusz Zawistowski, kapelan Szpitala Bródnowskiego zaprasza wszystkich lekarzy, pielęgniarki, położne,diagnostów i farmaceutów , studentów WUM i profesorów, do Kaplicy przy Katedrze Świętego Floriana na Pradze, (ul Floriańska 3), na jednodniowe Rekolekcje Adwentowe. Okazja do wyciszenia myśli w Niedzielę Adwentu i refleksji o tym na Kogo oczekujemy.

Eucharystia o godz 17:00, adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja do sakramentu pokuty, wysłuchanie konferencji ks Pallotyna, oraz czas na  rozmowy przy niedzielnej herbacie.

Zakończenie około ok 19:30-20:00.

Ks. Arkadiusz Zawistowski – Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia- Liczy na wspólną modlitwę

14.XI 2018 Praca św. prof Józefa Moscatiego

pt., 11/16/2018 - 00:45

Prof .Moscatii fascynuje . Jego uczniowie, którzy codziennie go otaczali, darzyli go najwyższym szacunkiem, a wielu towarzyszyło mu aż do domu, kontynuując podczas drogi dyskusję i zadając pytania, przeprowadzali go procesyjnie jakby był jakimś świętym”,  i prawie wszyscy kończyli niedzielny spacer w jego towarzystwie na Mszy Świętej. Profesor sam opisywał w jednym z listów:

„Stworzyłem jakby wspólnotę braci zakonnych: moi przyjaciele i ja, pracujemy razem współzawodnicząc ze sobą w drodze do doskonałości. Jesteśmy bardzo związani uczuciowo! Bóg nas prowadzi. Wierzę, że wszyscy młodzi […] mają prawo do doskonalenia się, czytając książkę, która nie jest drukowana w ich charakterze czarno na białym, ale która ma okładkę z łóżek szpitalnych, sal laboratorium, okrywającą zbolałe ludzkie ciała i materiał naukowy, książkę która winna być czytana z nieskończoną miłością i wielkim poświęceniem dla bliźniego (11 września 1923 r.)”.

Temu, kto pytał go, jak jest w stanie to wszystko wytrzymać, odpowiadał w prosty sposób:

„Kto przyjmuje Komunię Świętą każdego ranka, ma ze sobą ładunek energii, który nie ulega wyczerpaniu.”

27.02.2018 Spotkanie lutowe KSLP OM- duchowość pacjenta

pt., 11/16/2018 - 00:35
27 .II. 2019

IV środa

Parafia św. Zygmunta

Plac Konfederacji DUCHOWOŚĆ PACJENTA Prof. dr hab. Małgorzata Krajnik

Wrocław 1.Msza święta 18:00

2.Konferencja 19:00

3.Dyskusja przy stole,

pytania refleksje

Orędzie Papieskie na  27  ŚDCH

Dr hab. Małgorzata Krajnik: – kierownik Katedry i Zakładu Opieki Paliatywnej Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: ….W wielu krajach (w USA i Europie Zachodniej), w których promuje się wczesną integrację onkologii z opieką paliatywną, istnieją jasne wytyczne wskazujące, kiedy należy nie tylko rozmawiać, ale i włączyć do zespołu terapeutycznego konsultanta opieki paliatywnej. Podejmowane działania zależą od przewidywanych problemów w danej sytuacji onkologicznej – np. w stosunku do pacjenta z guzem mózgu włączenie konsultanta medycyny paliatywnej do zespołu terapeutycznego nastąpi w momencie postawienia diagnozy, jednak nie będzie to konieczne wobec pacjentki z rakiem piersi.

Ta integracja jest czymś więcej, niż skierowaniem pacjenta do innego lekarza na konsultację. Polega na tym, że jako zespół terapeutyczny omawiamy dany przypadek i przyjmujemy wspólną strategię leczenia i postępowania. Lekarzem prowadzącym jest onkolog, chyba że kontynuowanie leczenia radykalnego nie będzie zasadne lub pacjent znajduje się u schyłku życia – wtedy jego głównym lekarzem stanie się specjalista medycyny paliatywnej. To jest sposób leczenia i opieki nad chorym na nowotwór promowany przez wiele ośrodków zagranicznych, które przyjęły model wczesnej integracji onkologii z opieką paliatywną…

Strony