Blogi

OPŁATEK Bożonarodzeniowy SŁUŻBY Zdrowia 2019 r.

OPŁATEK Bożonarodzeniowy SŁUŻBY Zdrowia 2019 r.

 

Dnia 6 stycznia 2019 roku w Kościele św. Franciszka z Asyżu we Wrocławiu odbył się Opłatek Bożonarodzeniowy Służby Zdrowia . Poprzedziła go Msza św. w intencji pracowników Służby zdrowia , ich rodzin oraz za zmarłych, pod przewodnictwem J. Ex. ks. Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego. W koncelebrze uczestniczyli księża kapelani szpitali wrocławskich

z Diecezjalnym Duszpasterzem Służby Zdrowia ks. prałatem Kazimierzem Sroką .

DEKLARACJA POPARCIA OBRONY WOLNOŚCI SUMIENIA W OPIECE ZDROWOTNEJ

Zachęcamy wszystkich Lekarzy, Pielęgniarki, Farmaceutów oraz Ludzi dobrej woli, do podpisania Deklaracji Poparcia Obrony Wolności Sumienia w Ochronie Zdrowia

Jest to międzynarodowa akcja obywatelska, jak i profesjonalistów zajmujących się medycyną, prawem i etyką. Ideą jest ochrona wolności sumienia i religii jako wartości niezbędnych  dla liberalnego, pluralistycznego i tolerancyjnego społeczeństwa (orginalny tekst hiszpański - na stronie tłumaczenie).

Strony

Subskrybuj RSS - blogi