admin_kslp - blog

DEKLARACJA POPARCIA OBRONY WOLNOŚCI SUMIENIA W OPIECE ZDROWOTNEJ

Zachęcamy wszystkich Lekarzy, Pielęgniarki, Farmaceutów oraz Ludzi dobrej woli, do podpisania Deklaracji Poparcia Obrony Wolności Sumienia w Ochronie Zdrowia

Jest to międzynarodowa akcja obywatelska, jak i profesjonalistów zajmujących się medycyną, prawem i etyką. Ideą jest ochrona wolności sumienia i religii jako wartości niezbędnych  dla liberalnego, pluralistycznego i tolerancyjnego społeczeństwa (orginalny tekst hiszpański - na stronie tłumaczenie).

Strony

Subskrybuj RSS - admin_kslp - blog