admin_kslp - blog

DEKLARACJA POPARCIA OBRONY WOLNOŚCI SUMIENIA W OPIECE ZDROWOTNEJ

Zachęcamy wszystkich Lekarzy, Pielęgniarki, Farmaceutów oraz Ludzi dobrej woli, do podpisania Deklaracji Poparcia Obrony Wolności Sumienia w Ochronie Zdrowia

Jest to międzynarodowa akcja obywatelska, jak i profesjonalistów zajmujących się medycyną, prawem i etyką. Ideą jest ochrona wolności sumienia i religii jako wartości niezbędnych  dla liberalnego, pluralistycznego i tolerancyjnego społeczeństwa (orginalny tekst hiszpański - na stronie tłumaczenie).

Prawe sumienie zwycięża

Polka wyrzucona z pracy za sprzeciw sumienia wygrała w Sądzie Najwyższym Norwegii

żródło: www.gosc.pl (11.10.2018)

Dr Katarzyna Jachimowicz, polska lekarka wyrzucona w Norwegii z pracy za odmowę zakładania wkładek wczesnoporonnych, wygrała proces w Sądzie Najwyższym Norwegii. Wydany dziś wyrok podkreśla, że zwolnienie jej z pracy było bezprawne.

Strony

Subskrybuj RSS - admin_kslp - blog