Blogi

DEKLARACJA POPARCIA OBRONY WOLNOŚCI SUMIENIA W OPIECE ZDROWOTNEJ

Zachęcamy wszystkich Lekarzy, Pielęgniarki, Farmaceutów oraz Ludzi dobrej woli, do podpisania Deklaracji Poparcia Obrony Wolności Sumienia w Ochronie Zdrowia

Jest to międzynarodowa akcja obywatelska, jak i profesjonalistów zajmujących się medycyną, prawem i etyką. Ideą jest ochrona wolności sumienia i religii jako wartości niezbędnych  dla liberalnego, pluralistycznego i tolerancyjnego społeczeństwa (orginalny tekst hiszpański - na stronie tłumaczenie).

Papież wezwał lekarzy katolickich do obrony ludzkiego życia i godności

2018-05-28 vaticannews / Watykan (KAI)

Papież Franciszek zaapelował o jasne świadectwo katolickich lekarzy. Mają zabierać głos w dyskusjach bioetycznych i zabiegać o wolność sumienia. Nie możecie być jedynie wykonawcami woli chorych i waszych pracodawców - powiedział Papież.

Strony

Subskrybuj RSS - blogi