Jasna Góra maj 2018

Relacja i zdjęcia z Rekolekcji i 24. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Służby Zdrowia na Jasną Górę 25-27.05.2018

W dniach 25-27 maja 2018 r. odbyła się 94 Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia , połączona z rekolekcjami . Została ona zorganizowana przez Krajowego Duszpasterza Służby Zdrowia ks. Arkadiusza Zawistowskiego .

Zwieńczeniem pielgrzymki była uroczysta Msza św. na Szczycie Jasnogórskim, podczas której wypowiedziano Akt Zawierzenia Polskiej Służby Zdrowia Matce Bożej . Mszy św. przewodniczył J.E.Bp Romuald Kamiński – Przewodniczący Zespołu KEP ds. Służby Zdrowia . Honorowym gościem w dniu 28 .05.2018 r. był Minister Zdrowia prof. Łukasz Szumowski .

W czasie rekolekcji , które prowadził O. Dariusz Laskowski OSPPE położony był nacisk na :

1) znaczenie Pisma Św. w codzienności

2) na rolę Ducha Św. w zrozumieniu tekstów bibilijnych

3) na opiekę duchową nad chorymi w okresie terminalnym oraz rolę lekarza , pielęgniarki u kresu jego życia – wykład dr hab.n.med.Małgorzaty Krajnik , kierownik Katedry i Zakładu Opieki Paliatywnej w Toruniu .

Tematem wiodącym Rekolekcji były słowa ,,Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym .”

Punktem wyjścia do rozważań rekolekcyjnych było stwierdzenie, że nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, które otrzymaliśmy poprzez Chrzest Święty i Bierzmowanie .

Ten , kto chce wzrastać w życiu Bożym, powinien regularnie modlić się Pismem Świętym. Modlitwa Biblią jest drogą wiodącą do poznania Jezusa Chrystusa i zrozumienia ukazywanych przez Niego wartości. W zgiełku dzisiejszego świata nie można Go stracić z pola widzenia . Właśnie teksty Pisma Świętego pozwalają na znalezienie wskazówek na każdy dzień. To stwierdzenie było poparte przez Ojca Rekolekcjonistę przykładami wziętymi z życia.

Żeby zrozumieć czytany tekst bibilijny potrzebne jest światło Ducha Św.

To On pobudza nas do intensywnego życia duchowego , na które składa się modlitwa, medytacje, uczestnictwa w życiu sakramentalnym poprzez Rachunek Sumienia i Komunię św.

Pismo św. mówi o miłości Boga do ludzi. Tam dowiadujemy się , że on w każdej chwili ma pomysł na nasze życie, daje siłę, natchnienie, dobre rady na trudne chwile, podtrzymuje na duchu , a człowiek przestaje się lękać.

Lęk jest rzeczą ludzką . Apostołowie bali się chwili, w której Jezus od nich odejdzie ( Wniebowstąpienie ). Z chwilą zesłania Ducha Świętego zapomnieli o lęku i z całą mocą głosili Naukę swojego Mistrza, aż do męczeńskiej śmierci. Jednocześnie , mimo licznych przeszkód i trudności byli życzliwi i pełni pokoju . Tak się dzieje z każdym kto przyjmuje Ducha Św.

Osobą , która bezgranicznie zaufała Panu Bogu była Maryja . Śledząc wydarzenia z Jej życia można dostrzec moc Ducha Św. To dzięki Niemu mogła znosić cierpienie swojego Syna w czasie drogi krzyżowej i Jego agonię na krzyżu.

Duch Święty jest głosem naszego sumienia . Niestety obecna moda usuwa Boga w Trójcy Świętej z przestrzeni publicznej w imię ,,rzekomej ”wolności człowieka i wprowadza nowe bożki , którymi są m.in. egoizm, pogoń za luksusem i przyjemnościami . W ten sposób zabija ducha, nie uszkadzając ciała.

Wspomniany świat jest pełen pychy ( pycha jest korzeniem całego zła).

W nim człowiek uznaje się prawie za boga i w swojej pysze kwestionuje dzieło stworzenia ( ideologia gender ). To z kolei przekłada się na moralność i życie społeczne. Odrzucając klasyczne piękno i ład, świat poprzez współczesnych pseudoartystów kreuje brzydotę , a nawet bluźnierstwo przeciw wierze ( współczesne malarstwo, sztuki teatralne, literatura ).

Tymczasem to Duch Święty jest dla świata źródłem harmonijnego ładu i rozwoju . Kto wierzy w Pana Boga nigdy nie jest samotny , bo wie że jest ukierunkowany ku przyszłości i jedności z Nim samym . Tą jedność próbuje rozbijać szatan z nienawiści do człowieka.

Reasumując , poprzez codzienną modlitwę , poprzez czytanie Pisma Świętego , Duch Święty będzie nas chronił przed upadkiem, przywracał zagubioną niewinność i napełniał radością . Natomiast małoduszność, prymat ciała nad duchem zamyka nas na Jego działanie.

W rezultacie człowiek jest osamotniony i zalękniony . Tym też tłumaczy się obecną epidemię depresji , która w niektórych przypadkach prowadzi do samobójstwa.

„ Postępujcie według Ducha, a nie spełniajcie pożądanie ciała” tak pisał już przed 2 tysiącami lat św. Paweł do Galatów, słowa aktualne po dzień dzisiejszy .

Coroczne rekolekcje dla Służby Zdrowia wzbogacają nas duchowo,

dodają mocy w trudach dnia codziennego, są spotkaniem z żywym

Jezusem w Słowie i Eucharystii , pozwalają nam dostrzec samego

Chrystusa w cierpiącym naszym Pacjencie. Do zobaczenia za rok.

 

Oddział Dolnośląski Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich