DEKLARACJA POPARCIA OBRONY WOLNOŚCI SUMIENIA W OPIECE ZDROWOTNEJ

Zachęcamy wszystkich Lekarzy, Pielęgniarki, Farmaceutów oraz Ludzi dobrej woli, do podpisania Deklaracji Poparcia Obrony Wolności Sumienia w Ochronie Zdrowia

Jest to międzynarodowa akcja obywatelska, jak i profesjonalistów zajmujących się medycyną, prawem i etyką. Ideą jest ochrona wolności sumienia i religii jako wartości niezbędnych  dla liberalnego, pluralistycznego i tolerancyjnego społeczeństwa (orginalny tekst hiszpański - na stronie tłumaczenie).

Wolność sumienia w ogóle, a zwłaszcza religii, w ostatnich dziesięcioleciach była podtrzymywana i wzrastała w wielu społeczeństwach, które uważały się za liberalne, pluralistyczne i tolerancyjne. Jest to najbardziej oczywiste w dziedzinie opieki zdrowotnej. Ataki na nią wiązały się z: dyscyplinowaniem lub zwolnieniem lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia; kara finansowa instytucji takich jak domy opieki; przymus pracodawców do zapewnienia ubezpieczenia zdrowotnego w sprawach sprzecznych z sumieniem; oraz dyskryminujące praktyki w zakresie zatrudnienia przeciwko odmowom ze względu na sumienie wobec różnych form leczenia.

Dlatego wzywamy naszych profesjonalnych kolegów i wszystkich obywateli liberalnych społeczeństw, aby przyłączyli się do nas, dodając swoje nazwiska do tej deklaracji.

Całość deklaracji można przeczytać na stronie: https://research.reading.ac.uk/conscientious-objection-in-health-care-declaration/ 

Bezpośredni link do wypełnienia deklaracji  https://research.reading.ac.uk/conscientious-objection-in-health-care-declaration/sign/