ŚWIĘTO PATRONALNE LEKARZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA 18.10.2018 ŚW. ŁUKASZA

MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM ŚW. ŁUKASZA, PATRONA LEKARZY, PATRONA SŁUŻBY ZDROWIA

Święty Łukaszu,
zanim stałeś się Uczniem Chrystusa
i autorem Jego Ewangelii, byłeś Lekarzem.
Miej w opiece całą Służbę Zdrowia i wypraszaj u Dobrego Boga
błogosławieństwo, pomoc i opiekę dla Lekarzy, Pielęgniarek oraz wszystkich tych,
których powołałeś do służby leczenia Chorych i zapobiegania chorobom i bólowi
oraz towarzyszenia ludziom w trudnym doświadczeniu choroby i cierpienia.
Niech Dobry Bóg obdarza wszystkich Pracowników Służby Zdrowia tymi łaskami,
których najbardziej potrzebują, aby podejmowali dobre decyzje,
byli współczujący i delikatni, rozważni, życzliwi i wyrozumiali,
aby opiekowali się chorymi z poświęceniem i miłością,
dostrzegając w każdym z nich cierpiącego Chrystusa.
Spraw, aby swoją troskliwością i serdecznością
budzili w Chorych nadzieję powrotu do zdrowia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen!

Święty Łukaszu, Patronie Służby Zdrowia - Módl się za nami