Zarząd Oddziału Lubelskiego KSLP - dane uaktualnione 2018

Skład Zarządu Oddziału Lubelskiego KSLP - dane uaktualnione 2018

przewodniczący dr Janusz Dubejko 

v-ce dr Andrzej Szczepanowski

skarbnik dr Stanisław Selwa

sekretarz dr Cezary Jurko    

Adres do korespondencji 20-855 Lublin Melomanów 7/5