OPŁATEK Bożonarodzeniowy SŁUŻBY Zdrowia 2019 r.

OPŁATEK Bożonarodzeniowy SŁUŻBY Zdrowia 2019 r.

 

Dnia 6 stycznia 2019 roku w Kościele św. Franciszka z Asyżu we Wrocławiu odbył się Opłatek Bożonarodzeniowy Służby Zdrowia . Poprzedziła go Msza św. w intencji pracowników Służby zdrowia , ich rodzin oraz za zmarłych, pod przewodnictwem J. Ex. ks. Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego. W koncelebrze uczestniczyli księża kapelani szpitali wrocławskich

z Diecezjalnym Duszpasterzem Służby Zdrowia ks. prałatem Kazimierzem Sroką .

Homilię wygłosił ks. Biskup A. Siemieniewski . W swym wystąpieniu podkreślił , że królowanie Pana Jezusa , inaczej niż w ludzkim pojmowaniu , polega na służeniu ludziom z wielką cierpliwością i wytrwałością . W tym kontekście także pracownicy Służby Zdrowia mają współudział w królowaniu Pana Jezusa , poprzez swoją posługę dla ludzi chorych i cierpiących .

Podczas Eucharystii modlono się za lekarzy, pielęgniarki i położne, diagnostów laboratoryjnych , farmaceutów, ratowników medycznych , personel pomocniczy, studentów Uniwersytetu Medycznego , aby korzystając w pełni z danych od Boga talentów , okazywali im serdeczną troskę i duchowe wsparcie . Proszono w modlitwie Boga o dar dostrzeżenia w chorych, samotnych i potrzebujących obecności cierpiącego Chrystusa i umiejętność służenia tym ludziom na wzór Miłosiernego Samarytanina , czerpiąc siły, moc i pokój od Nowonarodzonej Bożej Dzieciny .

Podczas Mszy św. obecny był Poczet Sztandarowy Ratowników Medycznych.,

Po Mszy św. w Rotundzie Kościoła odbyła się wspólna Agapa, dzielenie opłatkiem , kolędowanie . Życzenia j. Ex. ks. Biskupowi Andrzejowi Siemieniewskiemu składali przedstawiciele wszystkich grup zawodowych Służby zdrowia – profesorowie UM, dyrektorzy szpitali wrocławskich z dyrektorem WSS prof. dr hab. Wojciechem Witkiewiczem na czele, Prezes Dolnośląskiej Izby lekarskiej dr Paweł Wróblewski , w-ce prezes ds kształcenia DIL Andrzej Wojnar , przedstawiciele Izby Aptekarskiej, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego , ratownicy medyczni, w-ce prezes KSLP dr. m. med. Grażyna Słopecka - Borejko oraz parafianie . Wspólny śpiew kolęd przy dźwięku gitary trwał do późnych godzin wieczornych.

 

W-ce prezes Oddziału Dolnośląskiego KSLP dr n. med Grażyna Słopecka- Borejko

fotografie – dr n. med. Wojciech Herfurt