DEHUMANIZACJA MEDYCYNY - POSTSCRIPTUM 23 marca 2019 r. Studio Koncertowe im. J. Haralda, Polskie Radio Katowice, ul. Ligonia 29

Przed konferencją:

Uroczysta Msza święta z okazji Jubileuszu 25-lecia Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich                         

w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach, w Kaplicy Najświętszego Sakramentu (godz. 9.00 – 10.00), ul. Plebiscytowa 49A, Katowice

Program Konferencji

DEHUMANIZACJA MEDYCYNY - POSTSCRIPTUM

23 marca 2019 r. Studio Koncertowe im. J. Haralda,

Polskie Radio Katowice (ul. Ligonia 29, Katowice)             

10.00 –  rejestracja uczestników

10.30 – 10.40– otwarcie konferencji 

10.40 – 11.30– Jubileusz 25-lecia Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, wręczenie medali zasłużonym Członkom Stowarzyszenia.

11.30 – 12.00 – Finansjalizacja polskiej ochrony zdrowia w kontekście relacji lekarz – pacjent -      
dr n. med. Marcin Jabłoński,
lekarz chorób wewnętrznych i specjalista psychiatrii, certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Członek komitetu naukowego czasopism: „Psychoonkologia” i „Psychiatria”. Obecnie jest adiunktem w Instytucie Psychologii Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie.

12.00 – 12.30 –  By słowo było (po)mocą – o wybranych aspektach komunikacji medycznej 
- dr hab. n. hum. Danuta Krzyżyk
, Adiunkt w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu  Śląskiego w Katowicach, członek Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, przew. Zespołu Ortograficzno- Onomastycznego Rady Języka Polskiego, członek Koła Współpracowników Zespołu Języka Religijnego Rady Języka Polskiego.

12.30 – 13.00  – Społeczne skutki postępu w medycynie –  ks. dr hab. prof. UŚArkadiusz Wuwer, Adiunkt w Katedrze Teologii Moralnej  i Katolickiej Nauki Społecznej UŚ w Katowicach

13.00 – 13.15 – przerwa kawowa

13.15 – 14.15 – panel dyskusyjny

Paneliści:

  • ks. dr hab. n. teolog. prof. UŚ Antoni Bartoszek, Dziekan Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach
  • prof. dr hab. n. med.Jan Duława, Kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Kliniki i Oddziału Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych SUM, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  • dr n. med.Elżbieta Kortyczko, Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich
  • dr n. med.Jacek Kozakiewicz, Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie    
  • prof. dr hab. n. med.Jarosław Markowski, Wiceprezes ORL w Katowicach, Przewodniczący Komisji ds. Etyki  Lekarskiej ORL w Katowicach
  • moderator: red. Anna Sojka

 14.15 – zakończenie konferencji, poczęstunek